Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 26 octombrie 2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 26 octombrie 2016privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016

Pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016,având în vedere situaţia excepţională în care se află aceste persoane şi faptul că la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale nu există un fond locativ care să poată fi pus la dispoziţia acestora,luând în considerare faptul că au fost identificate 10 locuinţe situate în imobile construite anterior în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, prin programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, implementat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care pot fi puse la dispoziţia persoanelor afectate în vederea cazării temporare a acestora,ţinând seama de faptul că aceste locuinţe fac obiectul proprietăţii private a statului şi sunt administrate şi utilizate de Consiliul Local al Municipiului Bistriţa, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar atribuirea unor unităţi locative către persoanele afectate se poate realiza numai printr-un act normativ cu forţă juridică de lege,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 10 locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, situate în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, vor avea destinaţia de locuinţe de necesitate. (2) Locuinţelor prevăzute la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 55 şi 56 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2 (1) Locuinţele de necesitate prevăzute la art. 1 sunt destinate cazării temporare a persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016, şi vor fi exploatate în condiţiile prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Durata contractelor de închiriere încheiate pentru locuinţele prevăzute la alin. (1) va fi până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuinţele afectate de distrugerea parţială a blocului situat în Str. Arţarilor nr. 20 din municipiul Bistriţa, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016, dar nu mai mult de 5 ani. Articolul 3Odată cu eliberarea locuinţelor de necesitate, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2), locuinţele situate în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, revin la destinaţia iniţială avută potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

------------------

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu
Bucureşti, 26 octombrie 2016.Nr. 73. AnexăLISTAcuprinzând cele 10 locuinţe situate în municipiul Bistriţa,judeţul Bistriţa-Năsăud, care pot fi puse la dispoziţiapersoanelor afectate de distrugerea parţială a bloculuisituat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20,ca urmare a exploziei produse în data de19 octombrie 2016, în vederea cazării temporare a acestora*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ │Număr de camere/│Persoanele pentru care se vor încheia ││crt.│ Adresa locuinţelor ANL situate în Bistriţa │ locuinţă │ contracte de închiriere temporare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1│Aleea Macului nr. 1, bl. 1, sc. B, etaj M, ap. 14 │ 1 │Bugnar Marcela Dana │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2│Aleea Macului nr. 2, bl. 2, sc. A, etaj 1, ap. 7 │ 1 │Mureşan Laurenţiu Ioan │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3│Aleea Macului nr. 2, bl. 2, sc. A, etaj 2, ap. 10 │ 1 │Stupinean Mirela Maria │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4│Aleea Macului nr. 2, bl. 2, sc. B, etaj M, ap. 16 │ 1 │Florea Ioana │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 5│Aleea Macului nr. 2, bl. 2, sc. B, etaj M, ap. 17 │ 1 │Berariu Ligia Elena │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6│Str. Busuiocului nr. 3, bl. 3, sc. B, etaj 1, ap. 6 │ 1 │David Doruţ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7│Str. Busuiocului nr. 3, bl. 3, sc. B, etaj 2, ap. 10 │ 1 │Oniga Constantin │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8│Str. Busuiocului nr. 3, bl. 3, sc. B, etaj 2, ap. 11 │ 1 │Roşca Lucian Ioan │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 9│Str. Busuiocului nr. 3, bl. 3, sc. B, etaj 4, ap. 18 │ 1 │Lupu Iustin Emilian │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 10│Str. Zefirului nr. 1, bl. 1, sc. A, etaj M, ap. 28 │ 1 │Kăilean Lucia Dana │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────────────┘----

Noutăți

 • LEGE nr. 169 din 10 aprilie 2002 privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedura penală şi a unor legi speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 233 din 24 noiembrie 2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 139 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Sissi (Creta) la 15 martie 1994
 • LEGEA nr. 8 din 31 iulie 1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi "INMARSAT"
 • LEGE nr. 5 din 18 februarie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 2 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 513 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat ilegal şi/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la Bucureşti la 4 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 12 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 86 din 7 aprilie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • LEGE nr. 573 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii
 • LEGE nr. 281 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 47 din 5 iunie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1996 pentru ratificarea Acordului de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 13 decembrie 2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 463 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 8 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 254 din 7 decembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 (*republicată*) pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 392 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri
 • LEGE nr. 138 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 143 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 230 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*republicată*) privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protecţia mediului înconjurător
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 297 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 457 din 1 noiembrie 2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
 • LEGE nr. 237 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 99 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 72 din 26 martie 2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor
 • LEGE nr. 401 din 31 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 15 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum şi acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.61 (67) şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.101 (73) ale Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 şi, respectiv, la 5 decembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 399 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 10 iunie 1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 30 din 27 martie 2017 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 28 septembrie 2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
 • LEGE nr. 67 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021