Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 22 septembrie 2014pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014

Având în vedere importanţa pentru cetăţean a asigurării de către România a asistenţei medicale publice de urgenţă la un înalt standard de calitate şi performanţă,luând notă de faptul că în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) are ca operator aerian structurile de aviaţie ale Ministerului Afacerilor Interne,sesizând faptul că în prezent structurile de aviaţie ale Ministerului Afacerilor Interne nu au posibilitatea să asigure pregătirea personalului aeronautic navigant şi nenavigant tehnic necesar operării aeronavei Cessna Citation V seria 560-0200, intrată în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne în baza unui contract de sponsorizare, cu obligaţia utilizării în misiuni aferente asistenţei medicale de urgenţă şi clauzelor contractuale,luând în considerare faptul că Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, este autorizată ca organizaţie de pregătire a piloţilor şi ca organizaţie de pregătire a personalului tehnic, conform standardelor europene,considerând că scopul pentru care aeronava Cessna Citation V seria 560-0200 a intrat în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne a vizat salvarea de vieţi omeneşti, că neutilizarea acestei resurse, importantă şi necesară, afectează interesul public, respectiv aduce atingere voinţei exprimate în contractul de sponsorizare, că interesul imediat al cetăţeanului reclamă operaţionalizarea şi utilizarea aeronavei cât mai repede cu putinţă,în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prin derogare de la prevederile art. 86 alin. (1) lit. t) şi ale art. 112 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se desemnează Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, ca operator aerian al aeronavei Cessna Citation V seria 560-0200, denumită în continuare aeronava, aflată în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne, pe durata derulării programelor de pregătire a personalului aeronautic navigant şi nenavigant tehnic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne necesar operării aeronavei. (2) Operarea aeronavei se face în scopul pregătirii personalului aeronautic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de misiuni SMURD, în scopuri umanitare, medico-sanitare, pentru salvarea de vieţi omeneşti, misiuni de căutare/salvare a victimelor accidentelor sau a persoanelor aflate în stare de dificultate şi pentru zboruri speciale, fiind incluse şi orice zboruri necesare menţinerii aero-navigabilităţii, zboruri tehnice şi cele necesare instruirii personalului alocat misiunilor efectuate cu această aeronavă. Articolul 2 (1) Se desemnează Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, prin UPU - SMURD, ca operator medical al aeronavei, pe durata operării acesteia de către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă. (2) Operatorul medical asigură personalul de specialitate pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. (3) Personalul medical care participă la acţiunile desfăşurate cu aeronava beneficiază de indemnizaţii de zbor, similare cu cele acordate personalului navigant, potrivit legii. Articolul 3 (1) Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea personalului aeronautic şi a celor aferente misiunilor de asistenţă medicală publică de urgenţă, potrivit art. 1, având ca operator aerian Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, se asigură astfel: a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, de la o poziţie distinctă în cadrul titlului 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", capitolul 84.01 "Transporturi", către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, pentru cheltuielile pentru activităţile legate de înmatricularea, întreţinerea, menţinerea în stare de navigabilitate şi operarea aeronavei, asigurarea aeronavei, a încărcăturii comerciale a acesteia şi pentru daune produse terţilor, precum şi pentru dotarea aeronavei cu kit medical corespunzător; b) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, de la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 59 "Alte cheltuieli", articolul 01 "Burse", către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, cheltuielile pentru pregătirea personalului aeronautic navigant şi nenavigant tehnic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, care deserveşte aeronava; c) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin operatorul medical, în condiţiile legii, cheltuielile cu indemnizaţiile de zbor ale personalului medical, operarea şi mentenanţa aparaturii medicale, precum şi medicamentele şi materialele sanitare necesare desfăşurării misiunilor de asistenţă medicală publică de urgenţă. (2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la finalizarea programelor de pregătire a personalului navigant şi nenavigant tehnic, se pot aloca Ministerului Transporturilor, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea acestuia, sume pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Articolul 4La finalizarea programelor de pregătire a personalului aeronautic navigant şi nenavigant tehnic, aeronava va opera şi funcţiona cu aplicarea, în mod corespunzător, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, aprobată prin Legea nr. 40/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 (1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, între Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă şi Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti se încheie un protocol care va reglementa modul de coordonare în vederea efectuării misiunilor de asistenţă medicală publică de urgenţă. (2) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi, respectiv, la finalizarea programelor de pregătire a personalului aeronautic navigant şi nenavigant tehnic, între Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne şi Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă se încheie protocoale pentru predarea-preluarea aeronavei.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul transporturilor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuBucureşti, 22 septembrie 2014.Nr. 57.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 344 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
 • LEGE nr. 86 din 3 aprilie 2007 pentru acceptarea unor amendamente la anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către Comitetul de Facilitare al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 şi Rezoluţia FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă
 • LEGE nr. 474 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 208 din 3 noiembrie 2017 privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944
 • LEGE nr. 398 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 iunie 2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • LEGE nr. 105 din 17 mai 2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • LEGE nr. 216 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea reglementării obligaţiilor reciproce dintre România şi Republica Islamica Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian şi din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 25 iunie 2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 232 din 4 decembrie 2000 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/1999 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 28 octombrie 1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) farmaciei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 425 din 25 octombrie 2004 privind instituirea Zilei Naţionale a Tineretului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 320 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 598 din 4 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 155 din 7 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1997 privind autorizarea Băncii Naţionale a României pentru efectuarea unor operaţiuni pe piaţa monetara
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 602 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 465 din 12 decembrie 2006 pentru modificarea art. II al titlului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 351 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutat), şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)"
 • LEGE nr. 553 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispoziţii privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 396 din 31 martie 1864 pentru infiintiarea Consiliuriloru judetiane
 • LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială*)
 • LEGE nr. 220 din 19 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 125 din 22 iunie 1998 pentru completarea articolului 33 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 21 din 17 decembrie 1971 viei şi vinului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 2000 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 300 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 449 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021