Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 60 din 5 martie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internaţional şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 10 martie 1998 -
LEGE nr. 60 din 5 martie 1998pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internaţional şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 10 martie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internaţional, semnat la Budapesta la 12 martie 1997. Articolul 2Se ratifica Acordul dintre Guvernului României şi Guvernul Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnat la Budapesta la 12 martie 1997.România, nefiind parte la Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969, va aplica prevederile respective, dacă acestea sunt cuprinse explicit în cadrul acordului şi nu contravin legislaţiei române în vigoare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS ACORDîntre Guvernul României şi Guvernul Republici Ungare privind transportul combinat internaţionalGuvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părţi contractante,fiind constiente ca transporturile internaţionale de mărfuri sunt esenţiale pentru schimburile comerciale dintre cele doua tari,înţelegand ca, în scopul protejării mediului şi datorită capacităţii limitate a infrastructurii rutiere, este necesară formarea unui sistem modern de transport pe calea ferată şi pe apa ca o alternativa pentru transportul rutier, acceptabilă din punct de vedere economic, social şi ecologic,luând în considerare dispoziţiile acordurilor internaţionale în materie la care ambele părţi sunt semnatare,convine ca transportul combinat de marfa oferă o posibilitate reală pentru rezolvarea problemelor transporturilor internaţionale de mărfuri,au convenit următoarele: Articolul 1Domeniul de aplicabilitatePrevederile prezentului acord se aplică transportului combinat internaţional de mărfuri care se efectuează:- parţial pe cale ferată sau pe apa şi parţial pe cale rutiera, cu vehicule înmatriculate în statul uneia dintre părţile contractante;- între teritoriile statelor celor două părţi contractante sau în tranzit pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante sau pe teritoriile statelor părţilor contractante. Articolul 2Definirea termenilorÎn sensul prezentului acord: a) termenul transport combinat internaţional de mărfuri defineste transportul pe parcursul căruia vehiculul rutier, gol sau încărcat, înmatriculat în statul uneia dintre părţile contractante, sau unitatea de transport intermodal realizează cea mai mare parte a călătoriei pe cale ferată sau pe apa în trafic direct de pe teritoriul statului unei părţi contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante sau în tranzit pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante şi foloseşte calea rutiera numai de la locul de expediţie sau destinaţie până la cel mai apropiat terminal de cale ferată sau naval (RO-RO), adecvat pentru încărcare şi descărcare; b) termenul unitate de transport intermodal defineste orice container, cutie mobila, remorca sau semiremorca, adecvate pentru transportul combinat de mărfuri; c) termenul transport spre/dinspre terminale defineste parcursul rutier al vehiculului rutier sau al unităţii de transport intermodal de la punctul de frontieră/locul de încărcare-descărcare la terminal sau de la terminal la locul de încărcare-descărcare/punctul de frontieră; d) termenul terminal defineste statia/locul de transbordare (feroviar/portuar/port RO-RO) unde se realizează manipularea, descărcarea, încărcarea, transbordarea unităţilor de transport intermodal şi a vehiculelor rutiere de la un mod de transport la altul; e) termenul vehicul rutier defineste orice mijloc de transport rutier cu propulsie mecanică, constituit şi utilizat pentru transportul de mărfuri, şi care este înmatriculat în una dintre ţările părţilor contractante. De asemenea, este considerat vehicul rutier orice ansamblu format dintr-un camion şi o remorca sau dintr-un vehicul tractor şi o semiremorca, camionul sau vehiculul tractor fiind înmatriculat în statul uneia dintre părţile contractante. Nu este obligatoriu ca remorca sau semiremorca să fie înmatriculate în acelaşi stat unde este înmatriculat camionul sau vehiculul tractor; f) termenul transport combinat de mărfuri însoţit defineste transportul vehiculelor rutiere pe cale ferată (RO-LA) sau pe apa (RO-RO), împreună cu conducătorul auto; g) termenul transport combinat de mărfuri neînsoţit defineste transportul unităţilor de transport intermodal pe cale ferată sau pe apa (RO-RO); h) termenul autorizaţii de premiere reprezintă autorizaţiile rutiere scutite de plată impozitelor pe vehicul, în Republica Ungara, şi a tarifelor de folosire a drumurilor, în România, care se acordă, ca premiu, pentru folosirea relaţiilor RO-RO şi RO-LA şi al căror număr se stabileşte de către părţile contractante cu prilejul lucrărilor Comisiei mixte rutiere. Articolul 3Implementarea acorduluiDe aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului acord răspunde:- în România: Ministerul Transporturilor;- în Republica Ungara: Ministerul Transporturilor, Comunicaţiilor şi Apelor. Articolul 4Transport combinat de mărfuri însoţit rutier-feroviar (RO-LA)1. În cazul utilizării relaţiilor RO-LA de către vehicule înmatriculate în statul uneia dintre părţile contractante din/spre sau în tranzit pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, se va stabili un număr de autorizaţii de premiere în cadrul şedinţei Comisiei mixte rutiere.2. Părţile contractante determina traseele RO-LA pe baza posibilităţilor şi cerinţelor actuale. Autorizaţia de premiere se poate acorda pentru utilizarea unei relaţii, dacă distanta transportului rutier de la frontiera până la terminalul intermodal nu depăşeşte 70 km.3. Determinarea numărului de autorizaţii de premiere se face trimestrial.4. Părţile contractante limitează la 30 de minute staţionarea la statia de frontieră a tuturor trenurilor expediate în sistemul RO-LA. Articolul 5Transport combinat de mărfuri rutier-naval (RO-RO)1. În cazul utilizării relaţiilor RO-RO de către vehicule înmatriculate în statul uneia dintre părţile contractante din/spre sau în tranzit pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, se va stabili un număr de autorizaţii de premiere în cadrul şedinţei Comisiei mixte rutiere.2. Părţile contractante determina traseele RO-RO pentru a căror utilizare se pot elibera autorizaţii de premiere, pe baza posibilităţilor şi cerinţelor actuale.3. Determinarea numărului de autorizaţii de premiere se face trimestrial. Articolul 6Scutiri1. Pentru transportul spre/dinspre terminale pe o distanta de 70 km în linie dreapta, părţile contractante asigura, pe bază de reciprocitate, următoarele:- partea română: scutirea de plată tarifelor de folosire a drumurilor;- partea ungara: scutirea de plată impozitului pe vehicul.În cazul în care parcursul depăşeşte distanta de 70 km în linie dreapta, scutirile menţionate nu se mai aplica.2. În cazurile cuprinse la paragraful 1 al prezentului articol nu trebuie utilizata o autorizaţie de transport rutier.3. Prevederile cuprinse la paragraful 1 al prezentului articol nu se referă la acele taxe, tarife şi impozite care se impun în cazul trecerii prin anumite părţi ale unor autostrăzi, prin tunele, pe poduri sau alte construcţii de arta.4. Dacă un vehicul înmatriculat în statul uneia dintre părţile contractante intra temporar pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante în cursul efectuării transportului combinat de mărfuri este exceptat de la plata taxelor vamale dacă părăseşte acest teritoriu în conformitate cu prevederile legale ale statului respectiv.5. Piesele de schimb şi echipamentele necesare reparaţiilor, care se introduc temporar pe teritoriul statului unei părţi contractante în scopul repararii vehiculelor de transport înmatriculate în statul celeilalte părţi contractante care efectuează transporturi combinate de mărfuri în conformitate cu prevederile prezentului acord sunt scutite de plată taxelor vamale şi a impozitelor, pe baza documentelor eliberate de autorităţile vamale din punctul de frontieră de intrare al statului respectiv.6. Piesele de schimb înlocuite trebuie transportate înapoi în statul de înmatriculare a vehiculului sau trebuie distruse sub controlul organelor vamale. Articolul 7Trecerea frontierei de stat1. Documentele care dau dreptul unui vehicul înmatriculat în statul unei părţi contractante la efectuarea transportului de mărfuri pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante trebuie ţinute la bordul vehiculului şi prezentate la cererea autorităţilor de control competente.2. Orice modificare neautorizata în documente atrage după sine sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 10 paragraful 1.3. Controlul persoanelor, vehiculelor şi mărfurilor care trec frontiera de stat în cadrul transportului combinat de mărfuri se face de către autorităţile de control ale părţilor contractante, în punctele de trecere a frontierei, conform legislaţiei în vigoare a statului respectiv. În cazul transportului combinat de mărfuri, cheltuielile apărute prin returnarea persoanelor care nu pot intra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de intrare, precum şi cele invite în legătură cu descărcarea, reţinerea şi returnarea transportului (dacă sunt necesare) în cursul procedurilor de control trebuie suportate de transportator/expeditor sau de angajaţii acestora.4. Organele competente ale uneia dintre părţile contractante sunt obligate sa reprimeasca orice persoană, vehicul sau incarcatura refuzată de organele competente ale celeilalte părţi contractante, dacă se motiveaza în scris cauza refuzului.5. În cazul transportului combinat de mărfuri însoţit, organele de control competente din punctele de frontieră permit vehiculului înmatriculat în statul uneia dintre părţile contractante, respectiv transportatorului care poseda bilet de îmbarcare, care da dreptul la efectuarea transportului combinat de mărfuri, intrarea fără autorizaţie rutiera de transport de mărfuri pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.6. La ieşirea din statul uneia dintre părţile contractante, utilizarea transportului combinat de mărfuri trebuie dovedită cu scrisoarea de transport CIM-UIRR sau cu un document similar, folosit în cazul altor moduri de transport.7. Transportatorul/expeditorul sau angajaţii acestora care efectuează transporturi cu un vehicul rutier înmatriculat în statul unei părţi contractante sunt obligaţi să respecte legile în vigoare pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante. Articolul 8Promovarea transportului combinat1. Cele doua părţi contractante vor interveni pe lângă administraţiile lor de cale ferată, societăţile de transport combinat şi companiile de navigaţie pentru ca acestea sa ia măsuri de urgente prin care să promoveze transportul combinat de mărfuri, având în vedere avantajele pe care transportul combinat le oferă.2. Părţile contractante vor oferi sprijin - conform propriilor posibilităţi - pentru realizarea infrastructurii necesare dezvoltării transportului combinat de mărfuri.3. Părţile contractante vor face demersuri pentru scoaterea de sub interdicţiile legate de circulaţia în zilele de sambata, duminica şi sarbatori legale a transportului combinat de mărfuri de la/spre terminale.4. Părţile contractante se straduiesc sa creeze condiţiile necesare pentru ca, pe anumite rute spre/dinspre terminale, să se poată realiza transporturile efectuate cu vehicule rutiere de până la 44 tone.5. Părţile contractante se straduiesc sa ia măsurile necesare astfel încât, pentru evitarea întârzierii transporturilor combinate internaţionale, sa transfere operaţiunile de control vamal din trecerile de frontieră în terminalele feroviare şi navale.6. Părţile contractante se vor strădui ca verificarea materialului rulant să fie facuta astfel încât vagoanele utilizate în transportul combinat să poată fi primite reciproc pe bază de încredere.7. Părţile contractante vor promova realizarea şi dezvoltarea rutelor transport de mărfuri, respectiv utilizarea lor în comun.8. În scopul promovării transportului combinat, în sensul prezentului acord, autorizaţiile de premiere vor fi eliberate de către autorităţile competente ale părţilor contractante. Articolul 9Cooperarea1. Părţile contractante vor incuraja administraţiile de cale ferată sa elaboreze, în strânsă colaborare cu întreprinderile de transport rutier şi cu companiile de navigaţie participante la transportul combinat, oferte competitive pentru transportul combinat.2. Părţile contractante se vor strădui ca transporturile internaţionale de mărfuri se sa deruleze - pe cat posibil - folosind în cat mai mare măsura transportul combinat.3. Părţile contractante se vor informa reciproc asupra măsurilor şi reglementărilor destinate îmbunătăţirii calităţii şi nivelului serviciilor oferite de transporturile internaţionale combinate de mărfuri.4. Părţile contractante vor recomanda administraţiilor lor de cale ferată şi companiilor de navigaţie sa încheie convenţii bilaterale privind utilizarea în comun a unităţilor de transport intermodal.5. Părţile contractante vor recomanda administraţiilor lor de cale ferată şi companiilor de navigaţie sa colaboreze pentru crearea unor noi rute de transport combinat însoţit (RO-LA şi RO-RO).6. Transportul neînsoţit al unităţilor de transport intermodal aparţinând unei părţi contractante de la/spre terminalele de pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante nu poate fi realizat decât cu vehicule rutiere înmatriculate în statul părţii contractante pe teritoriul căreia se afla terminalul. Articolul 10Încălcări ale reglementărilor1. În cazul în care transportatorul/expeditorul sau angajaţii acestora care efectuează transporturi cu un vehicul rutier înmatriculat în statul uneia dintre părţile contractante au încălcat legislaţia sau alte reglementări în vigoare pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, prevederile prezentului acord sau condiţiile incluse în autorizaţia de transport, autoritatea competentă din statul în care este înmatriculat vehiculul rutier poate, la cererea autorităţii competente din statul unde s-a produs abaterea, sa ia neîntârziat următoarele măsuri: a) să aplice un avertisment transportatorului/expeditorului sau angajaţilor acestora care au comis abaterea; b) sa blocheze eliberarea autorizaţiilor pentru transportatorul/expeditorul sau angajaţii acestora sau sa retragă autorizaţiile deja eliberate pentru perioada pentru care autoritatea competentă a celeilalte părţi contractante l-a exclus pe acest transportator/expeditor sau angajaţi de la transport pe teritoriul tarii sale.2. Autorităţile competente se vor informa reciproc asupra măsurilor luate. Articolul 11Protejarea datelor şi informaţiilor1. Părţile contractante convin sa protejeze faţă de terţi orice date sau informaţii, cu excepţia datelor statistice.2. Datele şi informaţiile care fac obiectul paragrafului 1 al acestui articol vor putea fi puse numai la dispoziţia autorităţilor, tribunalelor şi organelor de ancheta ale celeilalte părţi contractante, în măsura în care acestea sunt cerute prin procedura juridică. Transmiterea oricăror alte date este posibila numai cu permisiunea prealabilă a celui care a emis datele respective. Articolul 12Situaţii criticePărţile contractante, din motive de forta majoră sau din cauza unor perturbari tehnice, iau măsuri speciale, urgente, de comun acord în cazul în care întreruperi de funcţionare a traficului combinat depăşesc douasprezece ore. Articolul 13Schimbul de informaţii1. Părţile contractante se vor intalni în cadrul Comisiei mixte rutiere, creata pentru aplicarea acordului rutier în vigoare dintre cele doua părţi contractante, în vederea punerii în practica a prevederilor prezentului acord.2. Comisia mixtă rutiera poate propune modificări ale prezentului acord, în măsura în care acestea se dovedesc necesare. Articolul 14Intrarea în vigoare1. Prezentul acord intră în vigoare la data la care părţile contractante îşi vor notifica reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor legale interne în vigoare privind aprobarea sau ratificarea.2. Orice modificare a prezentului acord se convine de către părţile contractante şi intră în vigoare conform procedurii menţionate la paragraful 1 al acestui articol. Articolul 15Valabilitatea acorduluiPrezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Valabilitatea acestui acord va expira la 6 luni după ce una dintre părţile contractante va fi notificată în scris celeilalte părţi contractante denunţarea acestuia.Semnat la Budapesta la 12 martie 1997, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română şi maghiara, ambele texte având aceeaşi valabilitate.Pentru Guvernul României,Traian BasescuPentru Guvernul RepubliciiUngare,Karoly Lotz ACORDîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de statGuvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părţi contractante,urmărind relaţiile favorabile, de buna vecinătate dintre cele doua state,straduindu-se sa reglementeze şi sa dezvolte traficul feroviar dintre state,având în vedere acordurile internaţionale la care ambele părţi contractante sunt parte,ţinând seama de Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, încheiată la 23 mai 1969,au convenit următoarele: Articolul 1Dispoziţii introductive1. Pentru parcursuri feroviare de trecere a frontierei stau la dispoziţie următoarele linii de cale ferată:Carei - AgerdomajorValea lui Mihai - NyirabranyEpiscopia Bihor - BiharkeresztesSalonta - KotegyanCurtici - Lokoshaza2. Pentru parcursurile feroviare de trecere a frontierei prezentate la paragraful 1, staţiile de frontieră sunt următoarele: a) CareiValea lui MihaiEpiscopia BihorSalontaCurticiAgerdomajorNyirabranyBiharkeresztesKotegyanLokoshaza b) statie comuna: Curtici3. Căile ferate ale părţilor contractante stabilesc de comun acord staţiile de transmitere.4. Pe baza aprobării organelor competente ale părţilor contractante, căile ferate convin asupra tipului de trafic care se desfăşoară la fiecare trecere a frontierei (de călători, bagaje de călătorie, mesagerii, marfa şi expeditii poştale).5. Reglementările de control al traficului de frontieră, inclusiv serviciul de asigurare a ordinii şi pazei în trenurile care traverseaza frontiera, sunt cuprinse în acorduri bilaterale separate între cele doua state.6. Serviciul feroviar de legătură şi schimb se desfăşoară în statia comuna, respectiv în staţiile de transmitere. Articolul 2DefiniţiiNotiunile din prezentul acord au următoarele definiţii: (1) termenul stat de domiciliu înseamnă statul părţii contractante pe al cărui teritoriu se afla statia de transmitere; (2) termenul stat vecin înseamnă statul celeilalte părţi contractante; (3) termenul cai ferate defineste, pentru România, Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) şi, respectiv, pentru Republica Ungara, Căile Ferate Ungare SA (MAV Rt.); (4) termenul cai ferate de domiciliu înseamnă căile ferate ale statului de domiciliu; (5) termenul cai ferate vecine înseamnă căile ferate ale celeilalte părţi contractante; (6) termenul serviciu de legătură şi schimb înseamnă activitatea de circulaţie, comercială şi tehnica, necesară traficului pe calea ferată care trece frontiera; (7) termenul serviciu de control al traficului care traverseaza frontiera înseamnă activitatea de control a organelor competente ale părţilor contractante, referitoare la controlul de frontieră graniceresc, vamal, fitosanitar, veterinar şi, dacă este necesar, epidemiologic al persoanelor, mărfurilor şi al mijloacelor de transport, după caz; (8) termenul statie de frontieră înseamnă, de regula, statia feroviara cea mai apropiată de frontieră de stat; (9) termenul statie de transmitere înseamnă acea statie de cale ferată unde se executa serviciile de legătură şi de schimb; (10) termenul statie comuna înseamnă statia de transmitere, în care cele doua cai ferate efectuează serviciul de legătură şi de schimb, iar organele competente ale părţilor contractante efectuează împreună serviciul de control al traficului care traverseaza frontiera; (11) termenul cale ferată care trece frontiera înseamnă porţiunea de cale ferată dintre statia de transmitere a caii ferate de domiciliu şi statia de frontieră a caii ferate vecine; (12) termenul tronson de cale ferată care trece frontiera înseamnă porţiunea de cale ferată dintre frontiera de stat şi statia de frontieră; (13) termenul organe competente desemnează acele organe ale părţilor contractante care sunt însărcinate cu aducerea la îndeplinire a sarcinilor legate de traficul feroviar de frontieră, care decurg din prezentul acord. Articolul 3Autoritatea competenţaDe punerea în practica a prezentului acord răspunde autoritatea competentă, care este;- pentru România - Ministerul Transporturilor;- pentru Republica Ungara - Ministerul Transporturilor, Comunicaţiilor şi Apelor. Articolul 4Serviciul de asigurare a ordiniiÎn staţiile de transmitere, staţiile de frontieră, staţiile comune, precum şi pe calea ferate care trece frontiera, serviciul de asigurare a ordinii se efectuează pe baza reglementărilor interne de către organele competente ale statului pe teritoriul căruia se afla statia, respectiv pe tronsoanele de cale ferată care trece frontiera. Articolul 5Limba de lucru1. Comunicarea orala şi în scris între personalul organelor competente, care efectuează serviciul în statia de transmitere, se realizează în limba oficială a statului de domiciliu. Personalul organelor competente, care efectuează serviciul în staţiile şi pe terenurile aflate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, este obligat sa cunoască limba statului respectiv, în măsura necesară efectuării corespunzătoare a serviciului.2. Orice comunicare scrisă şi orala între căile ferate ale celor două părţi se realizează pe baza convenţiilor dintre căile ferate.3. Acele dispoziţii şi formulare de serviciu pe care căile ferate le schimba între ele nu trebuie să fie însoţite de traducere.4. Procesele-verbale încheiate şi semnate de personalul organelor competente trebuie întocmite în doua exemplare originale, în limbile română şi maghiara. Articolul 6Înlăturarea piedicilor în circulaţia feroviara1. Căile ferate se vor informa reciproc, conform acordurilor internaţionale în vigoare la care ambele părţi contractante sunt parte, despre toate piedicile care pot produce perturbari în legăturile feroviare dintre statele părţilor contractante sau în traficul feroviar al statului vecin.2. Înlăturarea piedicilor apărute în statia de frontieră, respectiv pe calea ferată care trece frontiera, constituie obligaţia acelei părţi contractante pe al carei teritoriu s-au produs. Cealaltă cale ferată acorda ajutor, la solicitarea caii ferate interesate, în special prin punerea la dispoziţie a instalaţiilor, vehiculelor şi mijloacelor materiale, respectiv a forţei de muncă necesare. Acordarea ajutorului se face contra cost, acesta fiind stabilit între căile ferate. Articolul 7Spaţii de serviciu1. Organelor competente din statul vecin trebuie să li se asigure în statia comuna, respectiv în staţiile de transmitere, încăperi şi spaţii corespunzătoare desfăşurării normale a activităţii de serviciu. Încăperile vor fi prevăzute cu panouri inscriptionate în limbile oficiale ale părţilor contractante, astfel ca în prima poziţie să se găsească textul scris în limba oficială a statului de domiciliu.2. Organele competente ale statului vecin au dreptul sa marcheze aceste încăperi cu stema de stat şi cu drapelul de stat propriu. Articolul 8Detasarea personalului organelor competente1. Pentru realizarea sarcinilor rezultate din prezentul acord, organele competente ale părţilor contractante pot detasa personal în statia comuna, iar căile ferate pot detasa personal şi în staţiile de transmitere.2. Pentru îndeplinirea sarcinilor rezultate din prezentul acord, căile ferate vecine pot numi reprezentanţi, pe cheltuiala proprie, în statia comuna şi în staţiile de transmitere.Detaliile privind spaţiul de lucru şi activitatea reprezentanţilor se stabilesc de comun acord de căile ferate, prin reglementări ulterioare. Articolul 9Statutul juridic al personalului organelor competente pe teritoriul statului vecin1. Personalul organelor competente, care efectuează serviciul pe teritoriul statului vecin, în baza prezentului acord este obligat să respecte legile statului respectiv, în acelaşi timp beneficiind de protecţia acestora.2. Relaţiile de serviciu ale personalului organelor competente pe teritoriul statului vecin sunt supuse legilor şi altor prevederi ale propriei tari. Pentru abaterile de serviciu produse pe teritoriul statului vecin, personalul răspunde exclusiv în faţa organelor superioare proprii.3. La cererea organelor competente ale uneia dintre părţile contractante, organele competente ale celeilalte părţi contractante sunt obligate să-şi recheme personalul care efectuează serviciul pe teritoriul statului vecin. Cererea de rechemare trebuie motivată. Articolul 10Acordarea de ajutor şi protecţie1. Organele competente ale părţilor contractante asigura reciproc bunul mers al serviciului şi, în caz de nevoie, acorda ajutor şi protecţie.2. Personalul organelor competente, care pe baza prezentului acord, se găseşte pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante pentru efectuarea serviciului, precum şi membrii familiei care locuiesc cu acesta beneficiază de asistenţa medicală de la statul de domiciliu, în conformitate cu acordul în vigoare dintre părţile contractante. Articolul 11Călătoria gratuitaCu ocazia îndeplinirii sarcinilor de serviciu, personalul organelor competente, cei detasati pe termen lung şi membrii lor de familie călătoresc gratuit pe liniile prezentate la art. 1 paragraful 1 al prezentului acord. Articolul 12Portul uniformeiPe baza prezentului acord, personalul care executa serviciul pe teritoriul statului vecin are dreptul, în timpul şederii în interes de serviciu, sa poarte uniforma şi însemnele de serviciu. Articolul 13Construirea, întreţinerea şi supravegherea construcţiilor şi instalaţiilor de cale ferată.1. Construirea, supravegherea, întreţinerea şi reconstructia clădirilor şi instalaţiilor de cale ferată, în staţiile de frontieră şi pe calea ferată de trecere a frontierei, vor fi executate de către calea ferată a statului de domiciliu, pe cheltuiala proprie.2. Întreţinerea şi reconstructia clădirilor şi instalaţiilor de cale ferată, intersectate de frontieră de stat, precum şi supravegherea acestora se reglementează cu acordul organelor competente ale părţilor contractante, de către căile ferate, printr-un acord comun ulterior. Articolul 14Dispoziţii de ordin general privitoare la serviciul de legătură şi schimb1. Căile ferate reglementează în comun asigurarea serviciului de legătură şi schimb în statia comuna şi în staţiile de transmitere.2. Derularea traficului feroviar internaţional pe calea ferată care trece frontiera până la statia de transmitere sau statia comuna se efectuează de calea ferată a statului vecin cu personal de tren şi locomotiva proprii, conform prevederilor proprii. Căile ferate pot conveni şi în alt mod.3. Căile ferate pot conveni ca trenurile să fie deservite de personalul caii ferate vecine şi cu material rulant şi dincolo de statia de frontieră.4. În statia de transmitere şi în statia comuna trebuie aplicate prevederile feroviare ale caii ferate de domiciliu. Totuşi căile ferate pot cădea de acord asupra utilizării regulamentelor caii ferate vecine, în deservirea activităţilor care nu afectează siguranţa circulaţiei. Articolul 15Mersul trenurilorCu ocazia întocmirii orarului terenurilor care traverseaza frontiera de stat se va asigura, în statia de transmitere sau în statia de frontieră, un timp de stationare care să permită desfăşurarea sigura şi rapida a serviciului, având în vedere practica internationala în domeniu. Articolul 16Predarea şi preluarea vagoanelor de cale ferată şi a încărcăturiiPredarea şi preluarea vagoanelor de marfa şi călători, a paletelor, a rechizitelor de încărcare, precum şi a încărcăturii şi a documentelor de transport asociate trebuie efectuate în conformitate cu acordurile internaţionale la care ambele părţi contractante sau cai ferate sunt parte. Articolul 17Expeditii poştalePredarea expeditiilor poştale prin frontiera de stat se face în baza acordurilor şi reglementărilor din Convenţia universala a postelor sau în baza înţelegerilor încheiate între organele poştale ale părţilor contractante. Articolul 18Corespondenta de serviciuTransmiterea documentelor de serviciu feroviare (telegrame, formulare de serviciu, mersuri ale trenurilor, dispoziţii tarifare etc.) se realizează în baza reglementărilor internaţionale aplicabile ambelor părţi contractante şi pe baza acordurilor încheiate între căile ferate. Transmiterea este gratuita pe liniile ambelor cai ferate. Articolul 19Serviciul de telecomunicaţii şi de semnalizare, centralizare şi bloc 1. Construcţia şi întreţinerea instalaţiilor de telecomunicaţii şi siguranţa care asigura derularea traficului de frontieră, precum şi a altor instalaţii de telecomunicaţii care asigura legătură dintre căile ferate sunt asigurate de părţile contractante pe teritoriul statului propriu, prin căile ferate proprii. Organele competente ale părţilor contractante pot conveni şi în alt sens.2. Întreţinerea şi reparaţia semnalelor fixe, precum şi a instalaţiilor de siguranţă şi de telecomunicaţii aferente, amplasate pe teritoriul statului vecin, revin caii ferate proprietare. Organele competente ale părţilor contractante pot conveni şi în alt sens.3. Procurarea, instalarea şi întreţinerea echipamentelor terminalelor de date feroviare menite pregătirii, prelucrării, transmiterii şi înregistrării, precum şi a aparaturii de climatizare, necesare eventual, revine caii ferate ale carei interese le deserveşte terminalul. Inzestrarea cu tehnica necesară, cum ar fi telefonia, radiotelefonia şi întreţinerea acestora, revine administraţiei feroviare proprietare. 4. Cu acordul organelor competente căile ferate pot conveni: a) realizarea de legături de telecomunicaţii feroviare, de la statia de transmitere la reţeaua de telecomunicaţii a caii ferate vecine; b) realizarea de legături directe de telecomunicaţii feroviare, între organele de conducere ale căilor ferate.5. Staţiile de radio feroviare, instalate în staţiile de transmitere sau de frontieră, vor funcţiona după legile în vigoare ale statului pe teritoriul căruia funcţionează şi cu avizul organismelor de reglementare abilitate ale celor două state privind utilizarea frecventelor radio în zona de frontieră.6. În interes de serviciu, angajaţii organelor competente ale părţilor contractante pot folosi gratuit instalaţiile de telecomunicaţii ale caii ferate vecine. Este interzisă folosirea acestor instalaţii în scopuri personale. Legăturile realizate conform prezentului articol nu vor putea fi racordate la reţeaua publică de telecomunicaţii. Articolul 20Trecerea frontierei de stat Trecerea frontierei de stat de către angajaţii organelor competente ale părţilor contractante, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu rezultate din prevederile prezentului acord, va fi efectuată conform acordului în vigoare în acest sens. Articolul 21Serviciul şi controlul vamal1. Operaţiunile şi controalele vamale ale mărfurilor, coletelor şi persoanelor transportate pe calea ferată vor fi efectuate de către organele vamale ale părţilor contractante, în conformitate cu prevederile vamale interne ale statului propriu.2. Organele competente ale uneia dintre părţile contractante vor reprimi orice expediţie refuzată de organele competente ale celeilalte părţi contractante, dacă se motiveaza în scris cauza refuzului. Articolul 22Înlesniri vamale1. Sunt scutite de taxe vamale de import, impozite şi alte taxe: a) obiectele care servesc transporturile, mijloacele de transport speciale, instalaţiile, sculele necesare, materialele şi piesele de schimb motivate cu documentaţie, care servesc la menţinerea în funcţionare, reparatie, întreţinere şi inlaturare a piedicilor în circulaţia feroviara; b) instalaţiile şi mobilierul spaţiilor de serviciu; c) documentele oficiale necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu, dotările consumabile, echipamentul de serviciu al angajaţilor şi obiectivele de uz personal, inclusiv alimentele pe care aceştia le aduc pe teritoriul statului vecin în vederea efectuării serviciului; d) bunurile mobile de uz personal aparţinând angajaţilor şi membrilor lor de familie, care efectuează serviciul permanent pe teritoriul celeilalte părţi contractante.2. Obiectivele enumerate la paragraful 1 subparagrafele a), b) şi d) vor fi înscrise într-un proces-verbal întocmit în trei exemplare, dintre care unul se va transmite organelor vamale ale celeilalte părţi contractante. Obiectele enumerate la paragraful 1 subparagrafele a), b) şi d) vor fi transportate de pe teritoriul uneia dintre statele vecine pe teritoriul celuilalt stat, cu caracter provizoriu, şi înapoiate obligatoriu.3. Conform prevederilor prezentului acord, angajaţii care efectuează servicii pe teritoriul statului vecin pot trece pe teritoriul propriului stat fără nici o alta aprobare specială, precum şi fără plata taxelor vamale, a impozitelor sau a altor taxe, mijloace de plată rezultate din vânzări de bilete, tarife de transport, vama sau alte impozite şi taxe, obiectele şi mărfurile reţinute în timpul serviciului, precum şi probele recoltate în scopuri de protecţie veterinara sau fitosanitara. Documentele doveditoare adecvate vor fi prezentate, după caz, organelor competente, cu ocazia iesirii de pe teritoriul statului vecin. Articolul 23Raspunderi1. În cazul în care, în timpul serviciului de legătură şi schimb pe calea ferată care trece frontiera, în statia comuna, în staţiile de transmitere sau în staţiile de frontieră, din cauza unui eveniment deosebit în funcţionarea caii ferate se produce decesul sau vătămarea corporală a unui călător, respectiv se distruge sau se deteriorează vreun obiect pe care îl poarta sau îl are asupra sa, răspunderile faţă de persoana cu drept de despăgubire revin acelei cai ferate pe al carei teritoriu statal s-a produs evenimentul ce a cauzat paguba, în conformitate cu legislaţia acestui stat.2. La stabilirea raspunderilor se va proceda conform prevederilor paragrafului 1 şi în cazul în care, în urma aceluiaşi eveniment, petrecut în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii, survine accidentarea sau decesul unei terţe persoane care nu este călător sau angajat feroviar sau se distruge ori se deteriorează vreun obiect care nu cade sub incidenţa contractelor de transport.3. Dacă, ca urmare a unui accident în exploatarea feroviara, produs în timpul efectuării serviciului de legătură şi schimb pe linia ferată care trece frontiera, în staţiile de transmitere sau în staţiile de frontieră sau cu ocazia deplasarii la sau de la serviciu, survine decesul sau vătămarea corporală a unui angajat aparţinând organelor competente ale celeilalte părţi contractante ori se distruge sau se deteriorează vreun obiect purtat sau avut asupra sa, stabilirea cuantumului despăgubirilor din punct de vedere juridic se va face ca şi cum accidentatul ar fi survenit pe teritoriul statului vecin.4. În privinta raspunderilor ce decurg din contractele de transport ca urmare a pierderilor sau deteriorarilor mijloacelor de transport, ale pieselor sau accesoriilor acestora, ale rechizitelor de încărcare sau ale paletilor, părţile contractante vor aplica prevederile cuprinse în acordurile şi convenţiile internaţionale la care ambele părţi contractante sau căile ferate sunt parte.5. Ca urmarea a raspunderilor reglementate la paragrafele 1 şi 4, în privinta onorarii pretenţiilor reciproce se procedează după cum urmează: a) pagubele produse de către angajaţii caii ferate vor fi suportate de către calea ferată al carei angajat a produs paguba; b) pagubele provenite ca urmare a stării necorespunzătoare a construcţiilor, instalaţiilor şi mijloacelor de remorcare, menite să asigure derularea circulaţiei feroviare şi siguranţa acesteia, vor fi suportate de calea ferată căreia îi revine sarcina întreţinerii şi repararii acestora; c) răspunderea pentru pagubele produse din cauza stării tehnice necorespunzătoare a altui material rulant revine caii ferate care a efectuat ultima revizie tehnica în statia comuna sau în statia de transmitere; d) dacă pagubele sunt produse de ambele cai ferate sau de angajaţii ambelor cai ferate, răspunderea va fi proporţională cu culpa fiecăreia; în cazul în care nu se poate stabili concret care dintre părţi şi în ce proporţie este răspunzătoare de producerea pagubelor, ambele cai ferate vor suporta în mod egal consecinţele; e) pagubele survenite din cauza inevitabile vor fi suportate de calea ferată afectată.6. Cercetarea şi stabilirea cauzelor evenimentelor, accidentelor şi incendiilor, în situaţia în care se presupune şi răspunderea celeilalte cai ferate, se vor efectua de către reprezentanţii ambelor cai ferate, conform legilor statului pe al cărui teritoriu acestea s-au produs. 7. Pentru reglementarea situaţiilor în care o cale ferată se adresează celeilalte cai ferate pentru despăgubiri, se aplică prevederile acordurilor internaţionale la care ambele părţi contractante sau cai ferate sunt parte. Articolul 24Decontul prestaţiilorPlata şi decontul pentru transporturile şi serviciile feroviare prestate, respectiv pentru eventualele pagube, se fac în baza înţelegerilor convenite între căile ferate ale părţilor contractante. Articolul 25Verificări epidemiologice, veterinare şi fitosanitareVerificarea din punct de vedere epidemiologic, veterinar şi fitosanitar a mărfurilor perisabile şi a vietatilor care se expediază pe cale ferată peste frontiera de stat revine organelor competente ale părţilor contractante conform legilor interne în vigoare şi acordurilor internaţionale la care părţile contractante sunt parte. Articolul 26Comisia mixtă1. În vederea aplicării şi derulării prezentului acord, părţile contractante vor forma o comisie mixtă de circulaţie feroviara din reprezentanţii organelor competente ale părţilor contractante.2. Comisia mixtă îşi desfăşoară lucrările anual sau ori de câte ori este nevoie, alternativ, pe teritoriul celor două state.3. Activitatea comisiei mixte se va desfăşura în conformitate cu ordinea de zi ce se va stabili cu ocazia primei şedinţe a acesteia. Articolul 27Intrarea în vigoare1. Prezentul acord va intra în vigoare la data la care părţile îşi vor fi notificat, reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor legale interne în vigoare privind aprobarea sau ratificarea.2. Orice modificare a prezentului acord se va conveni de către părţile contractante şi va intra în vigoare conform procedurii menţionate la paragraful 1 al acestui articol. Articolul 28Valabilitatea acorduluiPrezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Valabilitatea acestui acord va expira la 6 luni după ce una dintre părţile contractante va fi notificat, în scris, celeilalte părţi contractante, denunţarea acestuia.Semnat la Budapesta la 12 martie 1997, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română şi maghiara, ambele texte fiind egal autentice.Pentru Guvernul României,Traian BasescuPentru Guvernul RepubliciiUngare,Karoly Lotz---------

Noutăți

 • LEGE nr. 119 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 148 din 27 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 16 august 2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 186 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 67 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a terorismului, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2010 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 119 din 14 iulie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 121 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 342 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 16 mai 2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 492 din 1 octombrie 2001 pentru completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 244 din 17 iulie 2013 pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări
 • LEGE nr. 266 din 20 decembrie 2017 pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 16 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei civile, în timp de pace, semnat la Bucureşti la 18 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 87 din 3 mai 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 8 din 5 februarie 1992 pentru ratificarea Acordului comercial şi de plăti dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pe perioada 1991 - 1993
 • LEGE nr. 121 din 5 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 70 din 16 aprilie 2010 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 149 din 27 iunie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 25 aprilie 2007 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 82 din 20 iulie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 2.908 din 4 iulie 1921 pentru infranarea vagabondajului şi cersetoriei şi pentru protectiunea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 212 din 24 octombrie 2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 245 din 5 decembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 297 din 30 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 275 din 24 decembrie 2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021