Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009

Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule a avut un impact negativ în plan social, discriminând în mod nejustificat persoanele care au achiziţionat autovehicule în vederea înmatriculării anterior datei de 15 decembrie 2008 în considerarea unui anumit nivel al taxei pe poluare,luând în considerare faptul că acest aspect reclamă adoptarea unui cadru legislativ cu caracter reparator, fundamentat şi pe criza economică mondială, cu implicaţii în economia naţională şi implicit la nivel de cetăţean,ţinând cont că toate aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este ulterior scos din parcul auto naţional se restituie valoarea reziduală a taxei, calculată în raport cu prevederile legale în vigoare la momentul înmatriculării autovehiculului în România, potrivit prevederilor alin. (2)."2. Anexele nr. 1, 2 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul II (1) Pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008 şi care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule.________ Notă *) Abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008. (2) Pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008 şi care au fost înmatriculate în România ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare pentru autovehicule calculate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, diferenţa dintre taxa plătită şi taxa stabilită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008, se restituie, la cerere, în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire însoţite de documentaţia necesară. Articolul IIIPrin autovehicule achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008, în sensul prevederilor art. II alin. (1), se înţelege: a) autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei de 15 decembrie 2008 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans; b) autovehiculele ce au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 15 decembrie 2008; c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 15 decembrie 2008. Articolul IVPentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizică sau juridică prezintă autorităţii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidenţă, în termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o cerere însoţită de unul dintre documentele prevăzute la art. III lit. a) sau b), iar în situaţia prevăzută la art. III lit. c), documentul va fi însoţit şi de declaraţia pe proprie răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei de 15 decembrie 2008 în vederea înmatriculării în România. Articolul VÎn vederea calculării cuantumului taxei datorate potrivit art. II alin. (1), cererea şi documentele prevăzute la art. IV, înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Articolul VITermenele prevăzute la art. IV şi V sunt termene de decădere. Articolul VIIProcedura de restituire se stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VIIINu se supun prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care au achiziţionat autovehicule în vederea înmatriculării în România după data de 15 decembrie 2008 şi care au achitat taxa pe poluare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────p. Ministrul mediului,Dan Cârlan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea Berceanup. Ministrul economiei,Tudor Şerban,secretar de statŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 18 februarie 2009.Nr. 7. Anexa 1 ───────(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)─────────────────────────────────────────────────────────────Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de dioxid de carbon
Norma de poluare*1) sau tipul autovehiculului din categoria M1 Emisia de dioxid de carbon -grame CO(2)/km - Nivelul taxei specifice -euro/1 gram CO(2)-
1 2 3
Hibride, electrice - 0
Euro 5 şi Euro 6 - 0
Euro 4, Euro 3 ≤ 120 0
121 - 150 1,0
151 - 180 2,0
181 - 210 4,0
211 - 240 8,0
241 - 270 12,0
≥ 271 16,0
___________*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;- directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4.
Anexa 2 ───────(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)──────────────────────────────────────────────────────────────Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de poluare┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Norma de poluare*1) │ Cilindree │ Nivelul taxei specifice ││sau tipul autovehiculului│ Capacitatea cilindrică │ - euro/1cmc - ││din categoriile M1 şi N1 │ - cmc - │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Hibride, electrice │ │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 5 şi Euro 6 │ │ *2) │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 4 │ ≤ 1400 │ 0,40 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 0,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 0,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 1,20 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 1,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 2,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 3 │ ≤ 1400 │ 1,30 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 2,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 2,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 3,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 5,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 6,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 2 │ ≤ 1400 │ 3,40 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 5,20 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 6,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 10,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 14,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 16,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 1 │ ≤ 1400 │ 7,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 11,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 14,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 20,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 28,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 32,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Non-Euro │ ≤ 1400 │ 21,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 33,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 42,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 60,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 84,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 96,00 │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘________*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;- Directiva 98/69/CE şi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4;- directivele 94/12/CE şi 96/69/CE pentru Euro 2;- directivele 91/441/CEE şi 93/59/CEE pentru Euro 1.*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina şi se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de lavehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor. Anexa 3 ───────(Anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)──────────────────────────────────────────────────────────────Grila privind cotele de reducere a taxei┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Vechimea │ Cota de reducere ││ autovehiculului │ - % - │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ nou │ 0 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ ≤ 1 lună │ 3 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 1 lună - 3 luni inclusiv │ 5 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 3 luni - 6 luni inclusiv │ 8 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 6 luni - 9 luni inclusiv │ 10 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 9 luni - 1 an inclusiv │ 13 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 1 an - 2 ani inclusiv │ 21 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 2 ani - 3 ani inclusiv │ 28 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 3 ani - 4 ani inclusiv │ 33 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 4 ani - 5 ani inclusiv │ 38 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 5 ani - 6 ani inclusiv │ 43 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 6 ani - 7 ani inclusiv │ 49 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 7 ani - 8 ani inclusiv │ 55 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 8 ani - 9 ani inclusiv │ 61 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 9 ani - 10 ani inclusiv │ 66 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 10 ani - 11 ani inclusiv │ 73 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 11 ani - 12 ani inclusiv │ 79 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 12 ani - 13 ani inclusiv │ 84 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 13 ani - 14 ani inclusiv │ 89 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ peste 14 ani │ 90 │└──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘_____________

Noutăți

 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 24 iunie 2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 125 din 23 septembrie 2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 225 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 403 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 202 din 4 decembrie 1997 pentru denunţarea Convenţiei privind soluţionarea pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972
 • LEGE nr. 129 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 august 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • LEGE nr. 131 din 15 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 1 martie 1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit
 • LEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 voluntariatului
 • LEGE nr. 26 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
 • LEGE nr. 210 din 25 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 264 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 229 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 95 din 12 aprilie 2013 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 659 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
 • LEGE nr. 43 din 29 iunie 1993 pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • LEGE nr. 297 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
 • LEGE nr. 60 din 9 martie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 105 din 17 mai 2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 20 din 10 martie 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea în domeniul culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Marii Negre, semnată la Istanbul la 6 martie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 iulie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 25 din 15 ianuarie 2007 privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în condiţiile legii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 154 din 19 iunie 1930 pentru înzestrarea magaziilor cu silozuri din portul Brăila cu instalaţiuni necesare unei curăţătorii de cereale
 • LEGE nr. 214 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • LEGE nr. 50 din 7 iulie 1994 *** Republicată privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 21 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 115/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 15 noiembrie 2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 74 din 26 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
 • LEGE nr. 3 din 13 februarie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 53 din 1 iunie 1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate
 • LEGE nr. 1 din 3 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
 • LEGE nr. 183 din 2 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 33 din 23 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021