Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 5 februarie 2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 9 februarie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 5 februarie 2009pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 9 februarie 2009

Având în vedere faptul că prin Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009, au fost prevăzute condiţiile şi misiunile concrete ale militarilor români prezenţi în Republica Irak după data de 31 decembrie 2008, în contextul continuării participării României la efortul de stabilizare şi reconstrucţie a Irakului,ţinând cont de necesitatea asigurării urgente a statutului juridic corespunzător pentru îndeplinirea, în bune condiţii, a misiunilor militarilor români prezenţi în Irak după data de 31 decembrie 2008,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, al art. 19 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 1 din Hotărârea Parlamentului României nr. 32/2008 privind continuarea participării României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării la stabilizarea Republicii Irak,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICSe ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescup. Ministrul apărării naţionale,Viorel Oancea,secretar de statBucureşti, 5 februarie 2009.Nr. 2.MEMORANDUM DE ÎNŢELEGEREîntre Guvernul României şiGuvernul Republicii IrakPrezentul memorandum de înţelegere a fost semnat la Bagdad între Excelenţa Sa, ministrul apărării, pentru Guvernul Republicii Irak, şi însărcinatul cu afaceri în Irak, pentru Guvernul României (cele două părţi), astăzi, 26 ianuarie 2009.Având în vedere adoptarea de către Consiliul de Miniştri al Republicii Irak a Rezoluţiei nr. 439 din 16 decembrie 2008, prin care se aprobă proiectul de lege privind "Retragerea forţelor Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Australiei, României, Estoniei, Salvadorului şi NATO din Irak, precum şi reglementarea activităţilor lor pe perioada prezenţei lor temporare în Irak" şi transmiterea acestuia Consiliului Reprezentanţilor,luând în considerare adoptarea de către Consiliul Reprezentanţilor al Republicii Irak a Rezoluţiei nr. 50 din 23 decembrie 2008, prin care se autorizează Consiliul de Miniştri al Republicii Irak să ia măsurile necesare pentru a pune în aplicare retragerea forţelor Regatului Unit, Australiei, României, Estoniei, Salvadorului şi NATO în mod complet cel târziu la data de 31 iulie 2009 şi, de asemenea, de a reglementa prezenţa şi condiţiile, precum şi activităţile forţelor menţionate în conformitate cu conţinutul Rezoluţiei Consiliului de Miniştri al Republicii Irak nr. 439 din 16 decembrie 2008,ţinând seama de faptul că proiectul de lege privind "Retragerea forţelor Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Australiei, României, Estoniei, Salvadorului şi NATO din Irak" stipulează la art. 6 că "misiunile şi activităţile forţelor la care se referă art. 1 şi 2 ale acestei legi şi facilităţile şi instalaţiile lor militare pe durata prezenţei lor temporare în Irak vor fi specificate de Guvernul Irakului cu acordul guvernelor şi părţilor interesate",pe această bază, în urma discuţiilor dintre reprezentanţii celor două părţi, s-au convenit următoarele:1. Prezenţa temporară a Forţelor României, misiunile şi activităţile lor, precum şi retragerea lor din Republica Irak vor fi reglementate în conformitate cu conţinutul Rezoluţiei nr. 439/2008 a Consiliului de Miniştri al Republicii Irak şi anexa sa proiectul de lege privind "Retragerea forţelor Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Australiei, României, Estoniei, Salvadorului şi NATO din Irak."2. Părţile confirmă următoarele:- custodia membrilor Forţelor României va aparţine autorităţilor României. Membrii Forţelor României arestaţi sau deţinuţi de autorităţile irakiene vor fi predaţi imediat Forţelor României în custodie, nu mai târziu de 24 de ore;- în conformitate cu principiile generale de drept, actele sau faptele comise în legitimă apărare, determinate ca atare de instanţele competente, nu sunt considerate infracţiuni.3. Misiunile şi activităţile Forţelor României pe perioada prezenţei lor temporare în Republica Irak sunt definite după cum urmează: a) asigurarea sprijinului umanitar pentru populaţia civilă din zona Tallil; b) asigurarea securităţii deplasării pe timpul desfăşurării operaţiilor menţionate la lit. a); c) acordarea sprijinului medical pentru prizonieri şi alte persoane la Camp Bocca şi Camp Cropper, prin facilităţile medicale ale SUA; d) asigurarea de ofiţeri de stat major care să activeze împreună cu forţele Statelor Unite ale Americii prezente în Republica Irak în vederea acordării de consiliere şi instruire pentru Forţele de Securitate Irakiene; e) asigurarea instruirii pentru cercetare aeriană şi executarea acesteia în zona Al Kut, în coordonare cu Divizia a 8-a irakiană; f) Forţele României au dreptul de a-şi asigura protecţia lor şi a facilităţilor lor atunci când îşi îndeplinesc misiunile şi activităţile; g) asigurarea instruirii şi consilierii Forţelor de Securitate Irakiene din zona Tallil.4. Facilităţile şi instalaţiile militare ale Forţelor României pe parcursul prezenţei lor temporare în Republica Irak sunt următoarele: Tallil, Al Kut.5. Un comitet mixt al celor două părţi va fi stabilit, cu competenţa de a urmări aplicarea prezentului memorandum de înţelegere şi soluţionarea oricăror probleme care pot apărea în implementarea sa. Toate deciziile comitetului mixt vor fi luate prin consens.6. Orice schimburi de corespondenţă anterioare între oficiali ai Guvernului Republicii Irak şi ai Guvernului României care contravin prevederilor prezentului memorandum de înţelegere îşi pierd valabilitatea.7. Prezentul memorandum de înţelegere va reglementa prezenţa şi activităţile Forţelor României pe parcursul prezenţei lor temporare în Republica Irak de la data semnării şi până la data de 31 iulie 2009, când Forţele României se vor retrage complet în conformitate cu Rezoluţia Consiliului Reprezentanţilor Republicii Irak adoptată la 23 decembrie 2008.Prezentul memorandum de înţelegere a fost semnat la Bagdad, în două exemplare originale, fiecare în 3 limbi, arabă, română şi engleză, toate textele fiind egal autentice din punct de vedere juridic. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.Pentru Guvernul României,Cristian Voicu,însărcinat cu afaceri alRomâniei în IrakPentru GuvernulRepublicii Irak,Abdul Qadir MohammedJasim Al-Mufraji,ministrul apărării-----

Noutăți

 • LEGE nr. 152 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 307 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăţilor naţionale şi a celorlalte societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 108 din 3 octombrie 1992 pentru abrogarea Decretului nr. 24/1970 privind urmărirea şi judecarea unor infracţiuni, depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 23 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 368 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • LEGE nr. 206 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 105 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 147 din 10 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGEA nr. 35 din 4 decembrie 1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României
 • LEGE nr. 332 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003
 • LEGE nr. 279 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • LEGE nr. 19 din 4 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 48 din 31 martie 1999 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 3 decembrie 2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
 • LEGE nr. 332 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 204 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Câmpia Turzii, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 privind auditul de siguranţă rutieră
 • LEGE nr. 141 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 132 din 29 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 212 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 216 din 22 mai 2003 privind aderarea României la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2019 pentru prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 22 septembrie 1997 privind contractarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru achiziţionarea de hardware, software, elemente de comunicaţie şi asistenţa tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanţelor publice
 • LEGE nr. 98 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Marii Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 269 din 19 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 21 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 79 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 90 din 6 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 332 din 10 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021