Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

Având în vedere:- prevederile alin. (9) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;- urgenţa în definitivarea paşilor legali pentru asigurarea cadrului necesar aplicării noului mecanism privind datoria publică începând cu data de 1 ianuarie 2009, astfel cum s-a stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi conform celor agreate cu finanţatorii;- necesitatea aprobării, potrivit practicii, a documentelor convenite în acest sens cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), pentru a permite intrarea în vigoare a acestor documente la data de 1 ianuarie 2009, astfel cum a fost convenit cu finanţatorii; Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), deşi sunt de acord cu aplicarea noului mecanism în cadrul acordurilor acestora, nu au considerat necesară modificarea efectivă a acordurilor de împrumut; şi- necesitatea reflectării în bugetul pe anul 2009 a sumelor necesare realizării proiectelor finanţate în cadrul acordurilor de împrumut în cauză şi/sau a celor destinate acoperirii serviciului datoriei publice aferent, pentru a nu periclita implementarea în continuare a proiectelor şi/sau a nu întârzia efectuarea plăţilor serviciului datoriei publice aferent la scadenţă, care pot genera costuri suplimentare de la bugetul de stat,ţinând seama de faptul că, în situaţia neaprobării de către Parlament a legii bugetului pe anul 2009 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la imposibilitatea efectuării plăţilor serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor preluate spre administrare de Ministerul Economiei şi Finanţelor, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, precum şi a plăţilor în cadrul proiectelor cu finanţare rambursabilă care intră sub incidenţa acestui articol,ţinând cont de faptul că toate aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi, totodată, având în vedere depăşirea termenului stabilit pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 14 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii Articolul 1Se aprobă Memorandumul de înţelegere din data de 19 septembrie 2008 dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la implementarea proiectelor finanţate de această bancă, conform prevederilor legii datoriei publice. Articolul 2Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 4 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, cu modificările ulterioare. Articolul 3Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 2 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002, aprobată prin Legea nr. 86/2003, cu modificările ulterioare. Articolul 4Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 3 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, cu modificările ulterioare. Articolul 5Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 3 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, ratificat prin Legea nr. 440/2003, cu modificările ulterioare. Articolul 6Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004. Articolul 7Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R" - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 217/2006. Articolul 8Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 218/2006. Articolul 9Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii CernavodăConstanţa, ratificat prin Legea nr. 151/2006. Articolul 10Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 330/2007. Articolul 11Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2005. Articolul 12Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. referitor la finanţarea Proiectului privind modernizarea metroului din Bucureşti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2/2007. Capitolul II Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei publice guvernamentale Articolul 13 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, fondurile în lei necesare rambursării împrumuturilor, achitării dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B se vor asigura din sumele alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale". Orice alte dispoziţii contrare din actele normative de ratificare/aprobare a acordurilor de împrumut sau, după caz, a actelor normative de aprobare a contractării şi/sau a garantării împrumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B se abrogă. (2) Pentru împrumuturile aflate la 1 ianuarie 2009 numai în rambursare, protocolul de predare-preluare ce urmează a se încheia între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi ordonatorii principali de credite şi/sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, va stabili, printre altele, şi elemente privind plata serviciului datoriei publice aferent acestora, fără a mai fi necesară modificarea acordurilor de împrumut subsidiar şi/sau a convenţiilor de garantare, indiferent de denumirea acestora, încheiate între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi respectivii ordonatori principali de credite şi/sau operatori economici, după caz. Articolul 14Începând cu data de 1 ianuarie 2009 şi până la aprobarea bugetului de stat pe anul 2009, se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze plata serviciului datoriei publice aferent împrumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale", în limita sumelor propuse în proiectul de buget pe anul 2009. Articolul 15Prin preluarea spre administrare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a împrumuturilor prevăzute în anexa nr. 1B se înţelege preluarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a obligaţiei privind efectuarea plăţii serviciului datoriei publice aferent acestora, prevederile acordurilor de împrumut fiind aplicabile în continuare şi împrumutaţii având în continuare calitatea de împrumutaţi. Articolul 16 (1) Obligaţiile financiare aferente plăţii serviciului datoriei publice pentru împrumuturile prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B se scad din contabilitatea ordonatorilor principali de credite şi/sau a operatorilor economici şi se preiau de Ministerul Economiei şi Finanţelor pe baza protocoalelor de predarepreluare ce urmează a fi încheiate cu ordonatorii principali de credite şi/sau operatorii economici, după caz, până la data de 31 decembrie 2008, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare. (2) În contabilitatea ordonatorilor principali de credite şi/sau a operatorilor economici, operaţiunile de scădere din contabilitate a obligaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) se efectuează pe seama rezultatului reportat, analitic distinct. (3) În contabilitatea Ministerului Economiei şi Finanţelor "Acţiuni generale", operaţiunile de înregistrare în contabilitate a obligaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) se efectuează pe seama rezultatului reportat, analitic distinct. (4) Soldul creditor al rezultatului reportat, înregistrat în contabilitatea operatorilor economici în urma operaţiunilor de scădere din contabilitate a obligaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) se repartizează în contul de rezervă analitic distinct "Alte rezerve". (5) Operaţiunile contabile prevăzute la alin. (2)-(4) se vor efectua în cursul lunii ianuarie 2009. Articolul 17Pentru împrumuturile prevăzute în anexa nr.1B, ordonatorii principali de credite şi/sau operatorii economici vor ţine o evidenţă extracontabilă a obligaţiilor financiare respective, urmând ca acestea să fie stinse din evidenţă pe baza înştiinţărilor transmise de Ministerul Economiei şi Finanţelor privind efectuarea plăţilor. Capitolul III Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din împrumuturi Articolul 18Începând cu data de 1 ianuarie 2009, tragerea sumelor rămase de tras din împrumuturile prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia sumelor aferente acreditivelor deschise anterior datei de 31 decembrie 2008 şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009, va fi efectuată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Articolul 19 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile prevăzute în anexa nr. 2 şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective, care se asigură de la bugetul de stat, vor fi cuprinse cumulat în bugetul ordonatorului principal de credite, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrări de credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective. Articolul 20În cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament până la data de 1 ianuarie 2009: a) cheltuielile aferente proiectelor finanţate în cadrul împrumuturilor prezentate în anexa nr. 2, prevăzute la art. 19 alin. (1), vor fi finanţate, până la aprobarea legii bugetului de stat, în limita lunară de 1/12 din totalul acestor cheltuieli cuprinse în proiectul de buget pe anul 2009, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; b) cheltuielile aferente proiectelor finanţate în cadrul împrumuturilor prezentate în anexa nr. 2, prevăzute la art. 19 alin. (2), vor fi finanţate, până la aprobarea legii bugetului de stat, cu modificările ulterioare, conform prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Articolul 21 (1) Pentru împrumuturile prevăzute în anexa nr. 3, potrivit art. 14 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi conform celor agreate cu finanţatorii, se vor aplica în continuare procedurile de tragere iniţiale stabilite în acordurile de împrumut încheiate cu finanţatorii. (2) Preluarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a obligaţiilor financiare aferente plăţii serviciului datoriei publice pentru tragerile ulterioare datei de 1 ianuarie 2009, efectuate potrivit alin. (1), precum şi pentru cele aferente acreditivelor deschise anterior datei de 31 decembrie 2008 şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009 se realizează prin amendarea periodică a protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 16 şi cu respectarea principiilor stabilite la art. 16 alin. (1)-(4) şi art. 17 din prezenta ordonanţă de urgenţă, după caz. Capitolul IV Modificarea şi completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea împrumuturilor preluate Articolul 22Legea nr. 527/2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Implementarea contractului de finanţare va fi realizată de către Administraţia Naţională a Drumurilor, reorganizată în Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 la Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi tras din împrumut şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectului, care se asigură în completare de la bugetul de stat, potrivit alin. (2), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 23Legea nr. 400/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 22 octombrie 2003, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului asigurată de la bugetul de stat, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 24Legea nr. 439/2003 privind ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 25Legea nr. 440/2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, Acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi va cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 26Legea nr. 441/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi din contribuţia locală la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurată de la bugetul de stat, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 27Legea nr. 4/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 2 martie 2004, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi din contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, asigurată de la bugetul de stat, prevăzută la art. 3 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 28Legea nr. 250/2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 9 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Implementarea contractului va fi realizată de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi din contribuţia Guvernului României la realizarea proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 29Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. (6) se modifică sub formă de acorduri subsidiare şi vor cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al Ministerului Dezvoltaţii, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 30Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 17 iunie 2005, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Implementarea Acordului se realizează de Ministerul Economiei şi Finanţelor (M.E.F.) prin cele două unităţi de management al proiectului (U.M.P.), înfiinţate la nivelul entităţilor cu responsabilităţi în implementarea proiectului, şi anume: Grupul pentru coordonarea programului de închidere şi ecologizare a minelor (Grupul) şi, respectiv, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (Agenţia), care colaborează cu Fondul Român de Dezvoltare Socială (Fondul).......................................................................................... (5) Raportul dintre Agenţie şi Fond, responsabilitatea Fondului în derularea Schemei de dezvoltare socială a comunităţilor miniere (Schema), precum şi mecanismul de disponibilizare gratuită a sumelor solicitate de Fond, atât pentru Schemă, cât şi pentru asigurarea asistenţei tehnice, pregătirii şi acoperirii cheltuielilor operaţionale aferente Fondului şi activităţilor desfăşurate de acesta legate de Schemă, vor fi reglementate prin acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (4). Sumele astfel disponibilizate Fondului în cadrul acestui proiect vor fi cuprinse în bugetul M.E.F., la capitolul "Acţiuni generale economice".2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (4) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea tuturor activităţilor proiectului, inclusiv a celor desfăşurate de Fond, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 31Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. ( 2) se modifică sub formă de acorduri subsidiare şi cuprind drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuieli echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi din contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 32Legea nr. 171/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 20 iunie 2005, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, incluzând şi taxele şi impozitele aferente acestuia, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice ca sume alocate din intrări de credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective." Articolul 33Legea nr. 151/2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă - Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 mai 2006, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 34Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (1) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Justiţiei, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 35Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 8 iunie 2006, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 36Legea nr. 211/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 2 iunie 2006, se completează, după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 37Legea nr. 217/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici - Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 14 iunie 2006, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 38Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 20 iunie 2006, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 39Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 26 iulie 2006, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurată de la bugetul de stat, potrivit alin. (1) lit. b) şi alin. (2), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 40Legea nr. 388/2006 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2006, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente care se asigură de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 41Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2007, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. (3) se modifică sub formă de acorduri subsidiare şi toate acordurile subsidiare cuprind drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, incluzând şi taxele şi impozitele aferente, prevăzute la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerului Economiei şi Finanţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 42Legea nr. 57/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 16 martie 2007, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. (2) se modifică sub formă de acorduri subsidiare şi cuprind drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi din contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Sănătăţii Publice în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1), cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise de Ministerul Sănătăţii Publice şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în bugetul acestuia ca sume alocate din intrări de credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective." Articolul 43Legea nr. 184/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 3 iulie 2007, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de împrumut subsidiar prevăzute la alin. (2) se modifică sub formă de acorduri subsidiare şi cuprind drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 44Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 26 iulie 2007, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (3) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art.4^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3 lit. a) şi art. 4 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 45Legea nr. 225/2007 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 17 iulie 2007, se completează, după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării, Durabile în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 46După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 28 august 2001, aprobată prin Legea nr. 582/2001, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar." Articolul 47Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 29 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 86/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Implementarea contractului va fi realizată de către Administratia Naţională a Drumurilor (AND), reorganizată în Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, Acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, care se asigură de la bugetul de stat, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 48Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 23 decembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Implementarea Contractului va fi realizată de către Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, denumită în continuare Administraţia Fluvială a Dunării de Jos."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, Acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, precum şi a contravalorii altor costuri locale vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 49Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 23 martie 2004, aprobată prin Legea nr. 145/2004, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 50Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 19 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005, se completează, după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, prevăzute la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 51Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, prevazută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pentru scopurile Proiectului, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin U.M.P., poate efectua plăţi în valută către rezidenţi, contractori/subcontractori români, în cadrul contractelor adjudecate pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri şi servicii, conform acordului de împrumut." Articolul 52Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 şi 446 bis din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 330/2007, se completează, după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 53Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, incluzând şi taxele şi impozitele aferente acestuia, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1), cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise şi operaţionale şi după 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice ca sume alocate din intrări de credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective." Articolul 54Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2006 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în valoare de 144,067 milioane euro şi maximum 92,35 milioane dolari S.U.A., destinate asigurării parţiale a necesarului de finanţat pentru patru proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 23 octombrie 2006, se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:"Art. 6. - Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut, precum şi taxele şi impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 5, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 55Hotărârea Guvernului nr. 2/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. referitor la finanţarea Proiectului privind modernizarea metroului din Bucureşti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 16 ianuarie 2007, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 56Hotărârea Guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2007, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părtilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 57Hotărârea Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 5 septembrie 2007, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3 lit. a) şi art. 4 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 58Hotărârea Guvernului nr. 933/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 11 septembrie 2007, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Articolul 59Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 şi 887 bis din 27 decembrie 2007, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (3) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi din contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, prevăzută la art. 3 şi 4, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat." Capitolul V Măsuri administrative în scopul preluării eficiente şi operative a operaţiunilor de trageri şi rambursări aferente împrumuturilor care cad sub incidenţa art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică Articolul 60 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Economiei şi Finanţelor se majorează cu 23 de posturi ocupate şi vacante, prin redistribuire de la autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Personalul şi posturile vacante vor fi preluate, pe bază de protocol, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor de la autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 4. (3) Personalul preluat potrivit prevederilor alin. (2), care are calitatea de funcţionar public, se transferă în interesul serviciului, potrivit legii. (4) Pe baza protocoalelor încheiate până la data de 31 decembrie 2008 se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca, la propunerea autorităţilor şi instituţiilor publice cuprinse în anexa nr. 4, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor acestora, precum şi în structura şi bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Articolul 61Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul economieişi finanţelor,Varujan Vosganianp. Ministrul afacerilorexterne,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 12 noiembrie 2008.Nr. 157.MEMORANDUM 19/09/2008ACORD 28/10/2008ACORD 28/10/2008ACORD 28/10/2008ACORD 28/10/2008ACORD 28/10/2008ACORD 28/10/2008ACORD 28/10/2008ACORD 28/10/2008ACORD 28/10/2008ACORD 28/10/2008ACORD 28/10/2008 Anexa 1AÎmprumuturi directe preluate de Ministerul Economiei şi Finanţelorîn scopul efectuării plăţii serviciului datoriei publice, potrivitart. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privinddatoria publică, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare
           
  Nr. crt.Denumirea creditului/act normativ iniţial de ratificare/aprobareCreditorBeneficiarNr. în registrul datoriei publice
  1Împrumut pentru sprijinirea reformei sistemului de învăţământ preuniversitar (Ordonanţa Guvernului nr. 24/1994)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului92
  2Împrumut pentru Proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială (Ordonanţa Guvernului nr. 35/1995)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse160
  3Împrumut pentru Proiectul de reformă a învăţământului superior şi Cercetării ştiinţifice universitare (Ordonanţa Guvernului nr. 2/1997)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Educaţiei, cercetării şi Tineretului403
  4Împrumut pentru Proiectul de reabilitare a şcolilor (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/1997)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului476
  5Împrumut pentru Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare (Ordonanţa Guvernuluinr. 21/1998)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Internelor şi Reformei Administrative484
  6Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind protecţia copilului (Ordonanţa Guvernului nr. 63/1998)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse525
  7Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind patrimoniul cultural (Ordonanţa Guvernului nr. 4/1999)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Culturii şi Cultelor532
  8Împrumut pentru finanţarea proiectului privind închiderea minelor (Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere579
  9Împrumut pentru finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serv. din agricultură (Ordonanţa Guvernului nr. 63/2000)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale625
  10Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reforma sectorului sanitar (Ordonanţa Guvernului nr. 68/2000)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Sănătăţii Publice626
  11Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea sectorului social (Ordonanţa Guvernului nr. 111/2001)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse755
  12Împrumut pentru finanţarea Proiectului pentru dezvoltare rurală (Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 90/2002)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Internelor şi Reformei Administrative1004
  13Împrumut pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră (Legea nr. 400/2003)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale1011
  14Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural (Legea nr. 441/2003)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului1014
  15Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sect. de irigaţii (Legea nr. 4/2004)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale1016
  16Împrumut pentru finanţarea proiectului de diminuare a riscurilor producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (Legea nr. 389/2004)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale1022
  17Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a (Legea nr. 171/2005)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Sănătăţii Publice1030
  18Împrumut pentru finanţarea proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (Legea nr. 170/2005)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor1031
  19Împrumut pentru finanţarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaştere" (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei1035
  20Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar (Legea nr. 205/2006)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Justiţei1043
  21Împrumut pentru finanţarea Proiectului pentru modernizarea reţelei energetice feroviare (Legeanr. 211/2006)Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltareS.C. "Electrificare C.F.R." - S.A./Ministerul Transporturilor1038
  22Împrumut pentru finanţarea Proiectului pentru construcţia variantei de ocolire a municipiului Constanţa (Legea nr. 210/2006)Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltareCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor1039
  23Împrumut pentru modernizarea metroului Bucureşti - Tranşa C (Ordonanţa Guvernului nr. 60/1999)Banca Europeană de InvestiţiiSocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A./Ministerul Transporturilor580
  24Împrumut pentru modernizarea metroului Bucureşti, etapa a II-a (Legea nr. 438/2001)Banca Europeană de InvestiţiiSocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A./Ministerul Transporturilor754
  25Împrumut pentru modernizarea căilor ferate din România (Legeanr. 35/1999)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A./Ministerul Transporturilor530
  26Împrumut pentru finanţarea Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor (Ordonanţa Guvernului nr. 97/2000)Banca Europeană de InvestiţiiMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile Ministerul Transporturilor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale631
  27Împrumut pentru finanţarea proiectului de reabilitare a drumurilor - etapa IV (Legea nr. 527/2001)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor776
  28Împrumut pentru finanţarea proiectului de reabilitare a drumurilor - etapa V (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor1007
  29Împrumut pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002)Banca Europeană de InvestiţiiAdministraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi/Ministerul Transporturilor1008
  30Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare (Legea nr. 440/2003)Banca Europeană de InvestiţiiMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului1013
  31Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind construirea autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj (Legea nr. 250/2004)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor1020
  32Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar (Hotărârea Guvernului nr. 442/2005)Banca Europeană de InvestiţiiMinisterul Sănătăţii Publice1028
  33Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea liniei de cale ferată Curtici-Simeria (Legea nr. 217/2006)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Căi Ferate Române "C.F.R." - S.A./Ministerul Transporturilor1040
  34Împrumut pentru finanţarea proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii (Legea nr. 218/2006)Banca Europeană de InvestiţiiMinisterul Transporturilor1041
  35Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor - etapa II (Ordonanţa Guvernului nr. 23/1997)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor447
  36Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor - etapa II (Legea nr. 74/1997)Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltareCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor433
  37Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor - etapa II (Legea nr. 74/1997)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor434
  38Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor - etapa III (Legea nr. 34/1999)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor531
  39Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind construirea autostrăzii Cernavodă - Constanţa (Legea nr. 151/2006)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor1042
  40Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea şcolilor (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/1997)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului475
  41Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind protecţia copilului (Ordonanţa Guvernului nr. 64/1998)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse526
  42Împrumut pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţii - faza I (Ordonanţa Guvernului nr. 28/1999)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale537
  43Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind construcţia de locuinţe sociale (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor/Agenţia Naţională pentru Locuinţe756
  44Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea, consolidarea, restaurarea şi modernizarea Ateneului Român (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2003)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Culturii şi Cultelor1009
  45Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare (Legea nr. 439/2003)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului1012
  46Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind construcţia de locuinţe sociale - faza II (Legea nr. 483/2003)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor/Agenţia Naţională pentru Locuinţe1015
  47Împrumut pentru finanţarea Proiectului "Săli de sport" (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004)Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 1428Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor/Compania Naţională de Investiţii1018
  48Împrumut pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului II (Legea nr. 68/2004)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile1017
  49Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din aprilie-mai 2005 în jud. Timiş şi Caraş-Severin (Hotărârea Guvernului nr. 928/2005)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile1032
  50Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea reţelelor rutiere şi feroviare deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Transporturilor1033
  51Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind construcţia şi reabilitarea de locuinţe sociale pentru tineri destinate închirierii (Legea nr. 301/2006)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor/Agenţia Naţională pentru Locuinţe1045
  52Împrumut pentru finanţarea parţială a 4 proiecte aflate în portofoliul Ministerului Transporturilor (Hotărârea Guvernului nr. 33/2006)Societe Generale BRD Groupe Societe GeneraleMinisterul Transporturilor1036
  53Împrumut pentru finanţarea construcţiei autostrăzii Braşov-Cluj-Borş (Hotărârea Guvernului nr. 871/2005)Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Calyon BankMinisterul Transporturilor1037
  54Împrumut pentru finanţarea unui numar de două proiecte din portofoliul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2006)Dexia Kommunal Kredit Banc AGMinisterul Internelor şi Reformei Administrative1046
  55Împrumut pentru finanţarea a 4 proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor (Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2006)Dexia Kommunal Kredit Banc AGMinisterul Transporturilor1047
  56Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind incluziunea socială (Legea nr. 40/2007)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse1054
  57Împrumut pentru prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare (Legea nr. 57/2007)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Sănătăţii Publice Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor1056
  58Împrumut pentru finanţarea Proiectului de modernizare metrou Bucureşti etapa 3 (Hotărârea Guvernului nr. 2/2007)Banca Europeană de InvestiţiiSocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A/Ministerul Transporturilor1051
  59Împrumut pentru finanţarea Proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii" (Legea nr. 388/2006)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse/Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului1048
  60Împrumut pentru restaurarea monumentelor istorice (Hotărârea Guvernului nr. 191/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Culturii şi Cultelor1053
  61Împrumut pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile sub 50.000 de locuitori (Legea nr. 224/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor/Compania Naţională de Investiţii1062
  62Împrumut pentru apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României (Legea nr. 225/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile1061
  63Împrumut pentru reabilitarea clădirilor culturale (Hotărârea Guvernului nr. 933/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Culturii şi Cultelor1063
  64Împrumut destinat serviciilor comunitare pentru copii (Hotărârea Guvernului nr. 928/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse1064
  65Împrumut pentru finanţarea proiectului privind educaţia timpurie (Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului1065
  66Împrumut pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa completare la Proiectul Rom P3/JBIC (Hotărârea Guvernului nr. 1.862/2006)Dexia Kommunal Credit BancaAGMinisterul Transporturilor1050
  67Împrumut pentru finanţarea alimentării cu apă la sate şi pietruire drumuri comunale (Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2006)Fortis BankMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor1052
  68Împrumut pentru finanţarea proiectului sectorial de sprijinire a Transporturilor (Legea nr. 184/2007)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul transporturilor (Administraţia Naţională a Drumurilor şi Compania Naţională de Căi Ferate Romane1058
  69Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor etapa VI (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor1059
  70Împrumut pentru reabilitarea portului Constanţa (Ordonanţa Guvernului nr. 6/1996)Banca Europeană de InvestiţiiMinisterul Transporturilor (Administraţia Port Constanţa)176
  71Împrumut pentru modernizare metrou Bucureşti. Tranşa A (Ordonanţa Guvernului nr. 31/1997)Banca Europeană de InvestiţiiSocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A/Ministerul Transporturilor466
  72Împrumut pentru modernizare metrou Bucureşti Tranşa B (Ordonanţa Guvernului nr. 31/1997)Banca Europeană de InvestiţiiSocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A/ Ministerul Transporturilor466
  73Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor naţionale (Legea nr. 46/1993)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor83
  74Împrumut pentru finanţarea proiectului privind dezvoltarea rurală a Munţilor Apuseni (Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 - se preia numai serviciul datoriei publice aferent părţii din împrumut destinat componentei B a Proiectului, care se suportă de la bugetul de stat astfel cum este prevăzut în Ordonanţa Guvernuluinr. 115/1999)Fondul Internaţional pentru Dezvoltare AgricolăMinisterul Economiei şi Finanţelor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale562
  75Împrumut pentru finanţarea unor investiţii prioritare din domeniul gospodăririi apelor din România (Hotărârea Guvernului nr. 163/2008)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile1067
  76Împrumut destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere (Hotărârea Guvernului nr. 89/2008)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale1066
  77Împrumut destinat proiectului privind facilitarea comerţului şi transportului în sud-estul Europei (Ordonanţa Guvernului nr. 77/2000)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Economiei şi Finanţelor, Autoritatea Naţională a Vămilor628
  78Împrumut pentru finanţarea proiectului de dezvoltare instituţională a sectorului privat (Ordonanţa Guvernului nr. 40/1999)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Economiei şi Finanţelor566
  79Împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2002 - se preia numai partea care se rambursează de la bugetul de stat, se exclude partea din împrumut alocată C.N.V.M.)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Economiei şi Finanţelor1006
  80Împrumut pentru finanţarea Proiectului de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică (Legea nr. 167/2005)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Economiei şi Finanţelor579
Anexa 1BCredite externe şi interne contractate de ordonatorii principali de credite sau de operatorii economici, cu garanţia statului, preluate de Ministerul Economiei şi Finanţelor în scopul efectuării plăţii serviciului datoriei publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare
           
  Nr. crt.Denumirea creditului şi actul normativCreditorBeneficiarNumărul garanţiei
  1Credit extern pentru importul a 5 radare şi a echipamentului de legătură (Hotărârea Guvernului nr. 701/1995, nepublicată)Citibank International PLC LondonRomtehnica/Ministerul Apărării Naţionale212
  2Credit pentru modernizare autostrada Bucureşti-Piteşti (Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996)Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltareCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale230
  3Credit pentru finanţarea sistemului digital integrat de radiocomunicaţii (Hotărârea Guvernului nr. 20/1997, nepublicată)BNP PARIBAS (Banque Nationale de Paris)Serviciul de Telecomunicaţii Speciale428
  4Credit pentru achiziţionare echipament militar Sistem de recunoaştere prin radiolocaţie (Hotărârea Guvernului nr. 1.141/1996, nepublicată)Societe Generale FrantaRomtehnica/Ministerul Apărării Naţionale453
  5Credit pentru realizarea unui sistem integrat de radiocomunicaţii mobile - tranşa II (Hotărârea Guvernului nr. 20/1997, nepublicată)BNP PARIBAS (Banque Nationale de Paris)Serviciul de Telecomunicaţii Speciale505
  6Credit pentru modernizarea Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni (faza II) (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1999)HSBC HoldingAeroportul Internaţional "Henri Coandă" - Otopeni550
  7Credit privind modernizarea a 100 de vagoane de călători (Hotărârea Guvernului nr. 217/1999)BNP PARIBAS (Banque Nationale de Paris)Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - "C.F.R. Călători" - S.A./Ministerul Transporturilor546
  8Credit pentru realizarea sistemului de radiocomunicaţii mobile (tranşa III) (Hotărârea Guvernului nr. 20/1997, nepublicată)BNP PARIBAS (Banque Nationale de Paris)Serviciul de Telecomunicaţii Speciale568
  9Credit pentru achiziţionare de aparatură medicală de radiologie (Hotărârea Guvernului nr. 100/1999)ABN Amro Bank ElveţiaMinisterul Sănătăţii Publice572
  10Credit extern pentru finanţarea proiectului de alimentare cu apă a satelor şi asigurarea cu locuinţe sociale (Hotărârea Guvernului nr. 687/1997)Deutsche Bank Londra (sindicalizare)Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor590
  11Credit extern pentru finanţarea proiectului de modernizare garnituri metrou (Hotărârea Guvernului nr. 205/2000)Svenska Handelsbanken SuediaSocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A./Ministerul Transporturilor594
  12Credit extern pentru finanţarea proiectului de alimentare cu apă a satelor şi asigurarea cu locuinţe sociale (Hotărârea Guvernului nr. 687/1997)Bank Leumi IsraelMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor600
  13Credit extern pentru finanţarea proiectului de alimentare cu apă a satelor şi asigurarea cu locuinţe sociale (Hotărârea Guvernului nr. 687/1997)ING Bank OlandaMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor601
  14Credit pentru dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de Telecomunicaţii speciale (Hotărârea Guvernului nr. 0985/1999, nepublicată)Citibank International Plc.Serviciul de telecomunicaţii Speciale607
  15Credit extern pentru achiziţionare de aparatură medicală (Hotărârea Guvernului nr. 303/2000)ABN AMROMinisterul Sănătăţii Publice655
  16Credit extern pentru modernizarea Spitalului Colţea (Hotărârea Guvernului nr. 850/1999)CitibankMinisterul Sănătăţii Publice658
  17Credit extern pentru achiziţionarea de aparatură medicală şi servicii pentru construirea unei aripi a spitalului "Bagdasar" 85% (Hotărârea Guvernului nr. 570/2000)BHF BankMinisterul Sănătăţii Publice720
  18Credit extern pentru reabilitarea locomotivelor diesel electrice (Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2000)DEUTSCHE BANK Tokio (JBIC)Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - "CFR Călători" - S.A. Ministerul Transporturilor757
  19Credit extern pentru modernizarea sistemelor integrate de comunicaţii (Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2000, nepublicată)Citibank International plc.Ministerul Internelor şi Reformei Administrative786
  20Credit extern pentru achiziţionare de mijloace tehnice necesare mobilităţii terestre (Hotărârea Guvernului nr. 250/2000, nepublicată)Bayerische LandesbankMinisterul Internelor şi Reformei Administrative5017
  21Credit extern pentru restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a localităţii Piteşti (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2002)Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltareCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale5058
  22Credit extern pentru modernizarea sistemului secretizat de transmisii de date între misiunile diplomatice ale României (Hotărârea Guvernuluinr. 393/2001)Citibank International plc.Ministerul Afacerilor Externe5078
  23Credit extern pentru achiziţionare tehnică militară (Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 şi Hotărârea Guvernului nr. 960/2000, nepublicată)Bayerische LandesbankRomtehnica/Ministerul Apărării Naţionale5094
  24Credit extern pentru renovarea Spitalului Colţea şi construirea unei noi aripi (Hotărârea Guvernului nr. 850/1999)Investkredit Bank A.GMinisterul Sănătăţii Publice5103
  25Credit extern pentru achiziţionare a două elicoptere EC 135 T1 dd (Hotărârea Guvernului nr. 303/2000)Bayerische LandesbankMinisterul Sănătăţii Publice5152
  26Credit extern pentru achiziţionarea a două fregate tip 22, disponibilizate de către Marina Britanică, şi realizarea etapei I de regenerare şi modernizare a acestora (Hotărârea Guvernului nr. 1.423/2002)Deutsche Bank AG LondonRomtehnica/Ministerul Apărării Naţionale5155
  27Credit extern pentru achiziţionarea a două fregate tip 22, disponibilizate de către Marina Britanică, şi realizarea etapei I de regenerare şi modernizare a acestora (Hotărârea Guvernului nr. 1.423/2002)ABN AMRO Bank LondraRomtehnica/Ministerul Apărării Naţionale5156
  28Credit extern pentru constituirea şi dezvoltarea unui centru naţional de teledetecţie în cadrul Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru (Hotărârea Guvernului nr. 105/1999, nepublicată)Societe Generale FrantaRomtehnica/Ministerul Internelor şi Reformei Administrative5160
  29Credit extern pentru achiziţionare de aparatură medicală (Hotărârea Guvernului nr. 303/2000)BHF BANK-INGMinisterul Sănătăţii Publice5162
  30Credit extern pentru achiziţionare de aparatură medicală (Hotărârea Guvernului nr. 303/2000)BHF BANK-INGMinisterul Sănătăţii Publice5164
  31Credit extern pentru finanţarea programului de construcţie de locuinţe pentru tineri destinate închirierii (Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2002)Deutsche Bank AG LondraMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor5173
  32Credit extern pentru finanţarea programului de reabilitare a staţiilor de cale ferată (Hotărârea Guvernului nr. 1.254/2002)Credit Swisse First Boston LondraMinisterul Transporturilor5174
  33Credit extern pentru finanţarea programului de construcţie săli de sport (Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2002)Credit Swisse First Boston LondraMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor5175
  34Credit extern pentru proiectul de investiţii "Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea" şi "Refacere, consolidare şi supraînălţare apărări cale ferată în zona SHEN - Porţile de Fier I" (Hotărârea Guvernului nr. 1.024/1999)HVB EFIBANCA ItaliaCompania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A./Ministerul Transporturilor5177
  35Credit extern pentru finanţarea programului de reabilitare a drumurilor naţionale (Hotărârea Guvernului nr. 150/2003)Credit Swisse First Boston LondraMinisterul Transporturilor5178
  36Credit extern pentru finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale (Hotărârea Guvernului nr. 226/2003)ALPHA Bank LondraMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor5179
  37Credit extern pentru achiziţionare echipamente de Telecomunicaţii Kongsberg (Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2000, nepublicată)Raiffeisen BankServiciul de telecomunicaţii Speciale5188
  38Credit extern pentru achiziţionarea de echipamente de Telecomunicaţii Kongsberg (Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2000, nepublicată)Raiffeisen BankServiciul de telecomunicaţii Speciale5189
  39Credit extern pentru achiziţionare echipamente de Telecomunicaţii Nortel (Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2000, nepublicată)Raiffeisen BankServiciul de telecomunicaţii Speciale5190
  40Credit extern pentru achiziţionarea de echipamente de Telecomunicaţii Nortel (Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2000, nepublicată)Raiffeisen BankServiciul de telecomunicaţii Speciale5191
  41Credit extern pentru modernizarea Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni (continuarea fazei II) (Hotărârea Guvernului nr. 168/2003)HSBC LondraAeroportul Internaţional Henri Coanda-Otopeni5192
  42Credit extern pentru consolidare, reparaţii capitale şi restaurare a Palatului de Justiţie Bucureşti (Hotărârea Guvernului nr. 948/2002)ABN AMRO Bank OlandaMinisterul de Justiţie5186
  43Credit extern pentru consolidare, reparaţii capitale şi restaurare A Palatului de Justiţie Bucureşti (Hotărârea Guvernului nr. 948/2002)ABN AMRO Bank Olanda, sucursala ParisMinisterul de Justiţie5187a
  44Credit extern pentru construcţie complex multifuncţional (Hotărârea Guvernului nr. 961/2000, Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2000 şi Hotărârea Guvernului nr. 688/2003, nepublicate)Raiffeisen Zentralbank Osterreich AktingesellschaftRomtehnica/Serviciul de Informaţii Externe5212
  45Credit extern pentru construcţie autostrada Braşov-Borş (Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2003)Raiffeisen Bank AustriaMinisterul Transporturilor5246
  46Credit extern pentru achiziţionarea echipamentelor, software-ului, investiţiilor, serviciilor şi materialelor necesare pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de comunicaţii (Hotărârea Guvernului nr. 808/2004, nepublicată)Citibank International plc. LondraMinisterul Internelor şi Reformei Administrative5250
  47Credit extern pentru finanţarea construcţiei autostrăzii Braşov-Cluj-Borş (Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2003)Raiffeisen Zentral Bank Oesterreich A.G.Ministerul Transporturilor5254
  48Credit extern tranşa C etapa a II-a pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de alimentare cu apă la sate (Hotărârea Guvernului nr. 687/1997)Bank Leumi - ING Bank IsraelMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor5259
  49Credit extern pentru achiziţionare de echipament medical de înaltă performanţă (Hotărârea Guvernului nr. 249/2000, nepublicată)Deutsche Bank AG LondonServiciul Român de Informaţii5260
  50Credit extern pentru achiziţionare de echipament medical de înaltă performanţă (Hotărârea Guvernului nr. 249/2000, nepublicată)Deutsche Bank AG LondonServiciul Român de Informaţii5261
  51Credit extern pentru sistemul informaţional- decizional hidrologic (DESWAT) (Hotărârea Guvernuluinr. 12/2003)COMERZBANK AGMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile5265
  52Credit extern pentru achiziţie de aparatură medicală (hotărârile Guvernului nr. 249/2000 şi nr. 650/2004, nepublicate)Raiffeisen Zentralbank Osterrech AktiengesellshraftServiciul Român de Informaţii5266
  53Credit extern pentru achiziţie de mijloace tehnice pentru asigurarea mobilităţii terestre (Hotărârea Guvernului nr. 250/2000, nepublicată)Raiffeisen ZentralbankMinisterul Internelor şi Reformei Administrative5269
  54Credit extern pentru achiziţie de echipamente şi produse software (Hotărârea Guvernului nr. 01592/2003, nepublicată)Raiffeisen ZentralbankServiciul Român de Informaţii5270
  55Credit extern pentru achiziţie de echipamente speciale (Hotărârea Guvernului nr. 650/2004, nepublicată)Societe GeneraleServiciul Român de Informaţii5271
  56Credit extern pentru sistemul integrat de securitate a frontierei de stat a României (Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004)Dresdner, KfW, Societe GeneraleMinisterul Internelor şi Reformei Administrative5281
  57Credit extern pentru sistemul integrat de securitate a frontierei de stat a României (Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004)Dresdner, KfW, Societe GeneraleMinisterul Internelor şi Reformei Administrative5282
  58Credit extern pentru achiziţie de echipamente speciale (Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2000, nepublicată)Societe GeneraleServiciul Român de Informaţii5285
  59Credit extern pentru achiziţionarea de mijloace tehnice pentru asigurarea mobilităţii terestre, aeriene şi navale (Hotărârea Guvernului nr. 250/2000, nepublicată)Danske Bank A/S CopenhagaMinisterul Internelor şi Reformei Administrative5287
  60Credit extern pentru achiziţie de mijloace tehnice pentru asigurarea mobilităţii terestre, aeriene şi navale (Hotărârea Guvernului nr. 250/2000, nepublicată)Reiffeisen Zentralbank Osterreich AktiengesellschaftMinisterul Internelor şi Reformei Administrative5288
  61Credit extern pentru finanţarea Programului de alimentare cu apă la sate şi pietruire drumuri comunale (Hotărârea Guvernului nr. 687/1997)ING Bank OlandaMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor5291
  62Credit extern pentru implementarea sistemelor de centralizare electronică în staţiile de cale ferată Siemens (Hotărârea Guvernului nr. 835/2003)ABN Amro OlandaMinisterul Transporturilor5292
  63Credit extern pentru implementarea sistemelor de centralizare electronică în staţiile de cale ferată Siemens (Hotărârea Guvernului nr. 835/2003)ABN Amro OlandaMinisterul Transporturilor5293
  64Credit extern pentru finanţarea achiziţiilor de echipamente pentru investigare criminalistică (Hotărârea Guvernului nr. 250/2000, nepublicată)Raiffeisen Bank AustriaMinisterul Internelor şi Reformei Administrative5297
  65Credit extern pentru finanţarea Programului de alimentare cu apă la sate (Hotărârea Guvernului nr. 687/1997)Deutsche Bank AG LondraMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor5300
  66Credit intern pentru realizarea unor proiecte tehnico-economice şi achiziţionarea de aparatură, echipamente şi produse software specifice necesare SRI (Hotărârea Guvernului nr. 01592/2003, nepublicată)Raiffeisen Bank RomâniaServiciul Român de Informaţii695
Anexa 2Împrumuturi directe preluate de Ministerul Economiei şi Finanţelor în scopul efectuării tragerii sumelor rămase din împrumuturi, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare
         
  Nr. crt.Denumirea creditului şi actul normativ de aprobareCreditorBeneficiar
  1Împrumut pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră (Legea nr. 400/2003)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural (Legea nr. 441/2003)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
  3Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii (Legeanr. 4/2004)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  4Împrumut pentru finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (Legea nr. 389/2004)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Internelor şi Reformei Administrative Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
  5Împrumut pentru finanţarea proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică (Legea nr. 167/2005)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere Fondul Român de Dezvoltare Socială
  6Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a (Legea nr. 171/2005)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Sănătăţii Publice
  7Împrumut pentru finanţarea proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (Legea nr. 170/2005)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
  8Împrumut pentru finanţarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaştere" (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
  9Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar (Legea nr. 205/2006)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Justiţiei
  10Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind construcţia variantei de ocolire a municipiului Constanţa (Legea nr. 210/2006)Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltareCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România/Ministerul Transporturilor
  11Împrumut pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor - etapa IV (Legea nr. 527/2001)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România/ Ministerul Transporturilor
  12Împrumut pentru finanţarea Proiectului de reabilitare drumuri - V (Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 159/2002)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România/Ministerul Transporturilor
  13Împrumut pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002)Banca Europeană de InvestiţiiRegia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi" - R.A./Ministerul Transporturilor
  14Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare (Legea nr. 440/2003)Banca Europeană de InvestiţiiMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
  15Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind construirea autostrăzii Arad - Timişoara - Lugoj (Legea nr. 250/2004)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România/ Ministerul Transporturilor
  16Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar (Hotărârea Guvernului nr. 442/2005)Banca Europeană de InvestiţiMinisterul Sănătăţii Publice
  17Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea liniei de cale ferată Curtici-Simeria (Legea nr. 217/2006)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A./Ministerul Transporturilor
  18Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reconstrucţia drumurilor afectate de inundaţii (Legea nr. 218/2006)Banca Europeană de InvestiţiiMinisterul Transporturilor
  19Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind construirea autostrăzii Cernavodă-Constanţa (Legea nr. 151/2006)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România/ Ministerul Transporturilor
  20Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare (Legea nr. 439/2003)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
  21Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea reţelelor rutiere şi feroviare deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Transporturilor
  22Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind construcţia şi reabilitarea de locuinţe sociale pentru tineri destinate închirierii (Legea nr. 301/2006)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - Agenţia Naţională pentru Locuinţe
  23Împrumut pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile cu 50.000 de locuitori (Legea nr. 224/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - Compania Naţională de Investiţii
  24Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de Sud-Vest a României (Legea nr. 225/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile
  25Împrumut pentru reabilitarea unor clădiri culturale de interes naţional (Hotărârea Guvernului nr. 933/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Culturii şi Cultelor
  26Împrumut destinat serviciilor comunitare pentru copii (Hotărârea Guvernului nr. 928/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
  27Împrumut pentru finanţarea proiectului privind educaţia timpurie (Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
  28Împrumut destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere (Hotărârea Guvernului nr. 89/2008)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  29Împrumut pentru finanţarea a 4 proiecte prioritare din portofoliul Ministerul Transporturilor (Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2006)Dexia Kommunal Kredit BancAGMinisterul Transporturilor
  30Împrumut pentru finanţarea Proiectului privind incluziunea socială (Legea nr. 40/2007)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Fondul Român de Dezvoltare Socială
  31Împrumut pentru prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare (Legea nr. 57/2007)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Sănătăţii Publice Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
  32Împrumut pentru finanţarea Proiectului de modernizare a metroului Bucureşti - etapa 3 Hotărârea Guvernului nr. 2/2007)Banca Europeană de InvestiţiiSocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A./Ministerul Transporturilor
  33Împrumut pentru finanţarea Proiectului "Iniţiativa Copiii străzii" (Legea nr. 388/2006)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
  34Împrumut pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005 (Legeanr. 211/2006)Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltareSocietatea Comercială "Electrificare C.F.R." - S.A./Ministerul Transporturilor
  35Împrumut pentru restaurarea monumentelor istorice (Hotărârea Guvernului nr. 191/2007)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Culturii şi Cultelor
  36Împrumut pentru finanţarea proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor (Legea nr. 184/2007)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Transporturilor - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Compania Naţională a Căilor Ferate din România
  37Împrumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor etapa VI (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007)Banca Europeană de InvestiţiiCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România/ Ministerul Transporturilor
  38Împrumut pentru finanţarea unor investiţii prioritare din domeniul gospodăririi apelor din România (Hotărârea Guvernului nr. 163/2008)Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile
Anexa 3Împrumuturi contractate de ordonatorii principali de credite sau de operatorii economici cu garanţia statului sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora, pentru care se aplică în continuare procedurile de tragere iniţiale stabilite în acordurile de împrumut
         
  Nr. crt.Denumirea creditului/actul normativ de aprobare/ratificare/garantare a acordului de împrumutFinanţatorBeneficiar
  1.Împrumut pentru finanţarea proiectului privind dezvoltarea sectorului social (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2001)Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareMinisterul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  2.Credit extern pentru sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României [(Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004 (partea 15%)]Dresdner, KfW, Societe GeneraleMinisterul Internelor şi Reformei Administrative
  3.Credit extern pentru sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României [(Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004 (partea 85%)]Dresdner, KfW, Societe GeneraleMinisterul Internelor şi Reformei Administrative
  4.Credit extern pentru sistemul informaţional-decizional hidrologic (DESWAT) (Hotărârea Guvernului nr. 12/2003)COMERZBANK AGMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile
Anexa 4Posturi ce vor fi redistribuite de la ordonatorii principali de credite la Ministerul Economiei şi Finanţelor
       
  Nr. crt.Ordonator principal de crediteNr. de posturi
  1.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului1
  2.Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse1
  3.Ministerul Internelor şi Reformei Administrative2
  4.Ministerul Culturii şi Cultelor1
  5.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale1
  6.Ministerul Sănătăţii Publice2
  7.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor1
  8.Ministerul Justiţiei1
  9.Ministerul Transporturilor7
  10.Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile1
  11.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor2
  12.Ministerul Apărării1
  13.Serviciul de Telecomunicaţii Speciale1
  14.Serviciul Român de Informaţii1
      23
--------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 225 din 30 decembrie 2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 347 din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE nr. 23 din 9 ianuarie 2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 27 mai 1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 125 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 206 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 125 din 7 iunie 2018 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 195 din 7 iulie 2015 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 34 din 18 mai 1996 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1996
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 323 din 28 noiembrie 2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 360 din 4 decembrie 2007 pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinţei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 8 din 22 noiembrie 1972 privind dezvoltarea economico-socială planificată a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 25 iunie 2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • LEGE nr. 16 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice ”Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ”ROMAG-TERMO” şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 62 din 22 martie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • LEGE nr. 184 din 29 decembrie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 12 septembrie 2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 569 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 243 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 60 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afară spaţiilor comerciale
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 185 din 26 mai 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 98 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 171 din 6 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 70/1999 privind achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern
 • LEGE nr. 182 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 60 din 22 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 12 octombrie 2000 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 125 din 3 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*) privind protecţia animalelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021