Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 28 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 10 noiembrie 2008 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 28 octombrie 2008pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 10 noiembrie 2008

În vederea asigurării până la finele anului 2008 a surselor complementare necesare finanţării Programului privind infrastructura municipală, astfel încât să nu fie afectată utilizarea la timp a asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Comisia Europeană prin memorandumurile de finanţare ISPA, încheiate între aceasta şi Guvernul României, şi pentru evitarea anulării fondurilor nerambursabile comunitare, în valoare de 80.382.500 EUR, prevăzute în memorandumurile de finanţare aferente măsurilor ISPA 2005/RO/16/P/PE/001, 2005/RO/16/P/PE/002, 2005/RO/16/P/PE/004, aferente proiectelor de mediu: Suceava, Deva-Hunedoara şi asistenţei tehnice acordate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru pregătirea aplicaţiilor în vederea finanţării unor proiecte de mediu din instrumente structurale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală, în valoare de 21 milioane EUR, denumit în continuare Acordul de împrumut. Articolul 2 (1) Programul privind infrastructura municipală, denumit în continuare Programul, cuprinde 3 proiecte: a) proiectul privind reabilitarea şi modernizarea sistemului de apă şi de apă uzată în municipiul Suceava, denumit proiectul Suceava; b) proiectul privind reabilitarea şi modernizarea sistemului de apă şi de apă uzată în municipiile Deva şi Hunedoara, denumit proiectul Deva-Hunedoara; c) proiectul privind asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul de mediu din România, denumit în continuare proiectul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. (2) Finanţarea Programului se va asigura din: fonduri ISPA, împrumutul contractat de la KfW, din veniturile proprii ale Societăţii Comerciale ACET - S. A. şi ale Societăţii Comerciale Apa Prod - S.A. Deva, din alocaţii de la bugetul de stat şi din alocaţii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, respectiv municipiile Suceava, Deva şi Hunedoara şi judeţul Hunedoara. Articolul 3 (1) Beneficiarii finali ai împrumutului sunt: a) pentru proiectul Suceava: municipiul Suceava, pentru o valoare de 6.688.500 EUR; b) pentru proiectul Deva-Hunedoara: Societatea Comercială Apa Prod - S.A. Deva, pentru o valoare de 5.740.000 EUR; şi c) pentru proiectul asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul de mediu din România: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru o valoare de 8.571.500 EUR. (2) Beneficiarilor finali ai împrumutului le revine sarcina tragerii sumelor din împrumut şi îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5 şi 6. (3) Beneficiarii finali ai Programului sunt: Societatea Comercială ACET -S.A. Suceava, Societatea Comercială Apa Prod - S.A. Deva şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, cărora le revine sarcina contractării, monitorizării implementării şi raportării către KfW, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi beneficiarii finali ai împrumutului. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, sunt înfiinţate unităţi de implementare a proiectului la Societatea Comercială ACET - S.A. şi Societatea Comercială Apa Prod - S.A. Deva. (4) Beneficiarul final al împrumutului aferent finanţării proiectului Deva-Hunedoara, respectiv Societatea Comercială Apa Prod - S.A. Deva, este garantat de municipiul Deva, municipiul Hunedoara şi judeţul Hunedoara. (5) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE este Agenţia de implementare a proiectului, care a delegat atribuţiile sale beneficiarilor finali ai acestuia, prevăzuţi la art. 3 alin. (3). (6) Municipiul Suceava a delegat Societatea Comercială ACET - S.A. dreptul de a contracta, implementa şi raporta, păstrându-şi dreptul de a efectua trageri din împrumut, pentru partea aferentă proiectului Suceava. Articolul 4Ministerul Economiei şi Finanţelor va încheia un acord de împrumut subsidiar pentru proiectul Suceava, acord subsidiar de împrumut şi garanţie pentru proiectul Deva-hunedoara, respectiv acord de împrumut subsidiar pentru proiectul privind pregătirea asistenţei tehnice, cu toate entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1), (3) şi (4), în care vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv obligativitatea creării conform legislaţiei române în vigoare a fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, respectiv Fondul IID, la nivelul fiecărui operator economic inclus în Program. Articolul 5Taxele şi impozitele datorate şi plătibile pe teritoriul României, precum şi orice alte costuri neeligibile aferente împrumutului, incluzând dar fără a se limita la costurile legate de obţinerea autorizaţiilor, permiselor sau avizelor, vor fi finanţate: a) de la bugetul propriu al municipiului Suceava, pentru proiectul Suceava, şi din resursele financiare proprii ale Societăţii Comerciale ACET - S.A.; b) din bugetele proprii ale municipiilor Deva şi Hunedoara şi ale judeţului Hunedoara, precum şi din resursele financiare proprii ale Societăţii Comerciale Apa Prod - S.A. Deva, pentru proiectul Deva-Hunedoara; c) din alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru proiectul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. Articolul 6Plata serviciului datoriei publice externe, achitarea ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor şi a oricăror obligaţii financiare aferente împrumutului va fi asigurată: a) pentru proiectul Suceava: de la bugetul local al municipiului Suceava şi din Fondul IID prevăzut la art. 4; b) pentru proiectul Deva-Hunedoara: din bugetele proprii ale municipiilor Deva şi Hunedoara şi ale judeţului Hunedoara, din resursele financiare proprii ale Societăţii Comerciale Apa Prod - S.A. Deva, inclusiv din Fondul IID prevăzut la art. 4; c) pentru proiectul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile: de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. Articolul 7 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, de comun acord cu KfW, să introducă, până la rambursarea integrală a împrumutului, în funcţie de condiţiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în descrierea tehnică, modificări de termene, redistribuiri de sume între beneficiarii finali ai împrumutului, modificări între sursele de acoperire a taxelor şi impozitelor aferente împrumutului, datorabile şi plătibile pe teritoriul României, modificări ale surselor de acoperire a serviciului datoriei publice externe, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze valoarea Acordului de împrumut prevăzut la art. 1. (2) Amendamentele la Acordul de împrumut convenite cu KfW potrivit alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan Vosganianp. Ministrul internelor şireformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul mediului şidezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Lazăr ComănescuBucureşti, 28 octombrie 2008.Nr. 138.ACORD 26/12/2007

Noutăți

 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 131 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 noiembrie 2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 23 februarie 2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 384 din 30 septembrie 2003 privind înfiinţarea comunei Tomeşti prin reorganizarea comunei Carta, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 262 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură
 • LEGE nr. 235 din 7 iunie 2004 pentru înfiinţarea satului Slobozia prin reorganizarea comunei Cordăreni, judeţul Botoşani
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 86 din 23 aprilie 1998 privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 27 din 28 decembrie 1967 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă şi a comitetelor locale de cultură şi artă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 169 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 67 din 15 iulie 1994 privind declararea ca oraş a comunei Făget
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 233 din 8 octombrie 2015 privind ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 140 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Slovaca, încheiat la Bucureşti la 11 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 138 din 12 mai 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 9 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 20 iunie 2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 124 din 15 decembrie 1995 privind unele ordonanţe ale Guvernului
 • LEGE nr. 52 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 590 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 şi a dobânzilor aferente acestor credite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 356 din 18 decembrie 2013 bugetului de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 103 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 19 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 65/1982 privind organizarea activităţii creşelor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi
 • LEGE nr. 95 din 7 aprilie 2004 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 100 din 4 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 187 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Comercială "Aviaţia Utilitara" - S.A. Iaşi din proprietatea statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 martie 2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 191 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 16 iunie 2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 639 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Marii Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
 • LEGE nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • LEGE nr. 25 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 200 din 1 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 218 din 25 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021