Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 4 octombrie 2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 4 octombrie 2007pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007

Având în vedere faptul că, în contextul bunelor relaţii de colaborare stabilite cu autorităţile franceze, pe baza cadrului juridic bilateral, începând cu anul 2000, Republica Franceză a acordat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative un ajutor nerambursabil în valoare de 1.654.656 euro, finanţând lucrările de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material didactic pentru localul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, investiţia totalizând 2.020.000 euro,ţinând cont de faptul că evoluţiile la nivel european şi internaţional, precum şi caracterul transnaţional al pericolelor convenţionale şi neconvenţionale la adresa securităţii statelor au stat la baza deciziei celor două părţi de a conferi vocaţie internaţională Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române prin crearea unui curs internaţional, care are un impact semnificativ atât în privinţa relaţiilor bilaterale cu Republica Franceză, cât şi în plan regional şi subregional, pentru consolidarea statutului şi imaginii României,în considerarea faptului că partea franceză a luat decizia de a diminua propria contribuţie la funcţionarea şi finanţarea cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul", având în vedere noul statut al României de stat membru al Uniunii Europene, motiv pentru care a propus modificarea cadrului juridic aplicabil pentru ca partea română să asigure pe viitor în totalitate finanţarea stagiarilor români, începând cu cea de-a 5-a promoţie a cursului superior internaţional (septembrie 2007-februarie 2008),luând în considerare că obligaţiile financiare ce vor reveni părţii române prin încheierea celor două protocoale adiţionale, respectiv asigurarea în totalitate a finanţării stagiarilor români, vor fi suportate din fondurile alocate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu această destinaţie, dar numai după ratificarea documentelor de referinţă prin care se urmăreşte crearea cadrului juridic necesar pentru desfăşurarea activităţilor următoarei promoţii a cursului superior internaţional ce vor fi organizate în perioada septembrie 2007-februarie 2008,având în vedere că în lipsa acestei baze legale cheltuielile nu pot fi angajate, iar consecinţa imediată a acestui fapt ar fi întreruperea cursului superior internaţional până la reglementarea situaţiei, aspect care ar avea urmări negative asupra imaginii României pe plan internaţional şi, în special, asupra relaţiilor bilaterale cu Republica Franceză,dat fiind faptul că toate aceste aspecte reprezintă un interes major în contextul necesităţii dezvoltării unor relaţii de cooperare la nivel interinstituţional internaţional în domeniul dezvoltării capacităţii operative, potrivit rigorilor determinate de calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, şi se constituie într-o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se ratifică al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, ratificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 64/2003. Articolul 2Se ratifică al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, ratificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 64/2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul afacerilor externe,Adrian Mihai CioroianuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 98.AL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONALla Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelordin România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francezăprivind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţionalal Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul"a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză, denumite în continuare părţi,având în vedere Convenţia generală dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 19 decembrie 2003, modificată prin Protocolul adiţional semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005,având în vedere Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, denumită în continuare Convenţia de funcţionare din 11 iulie 2003, modificată prin Protocolul adiţional semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005,în aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Convenţia de funcţionare din 11 iulie 2003,exprimându-şi voinţa comună de a continua şi a dezvolta cooperarea în acest domeniu prin creşterea implicării părţii române la încadrarea şi finanţarea cursului superior internaţional,au convenit să aducă următoarele modificări Convenţiei de funcţionare din 11 iulie 2003:I. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică după cum urmează:"b) un ofiţer cu grad de căpitan sau maior, adjunct al comandantului cursului superior internaţional. Acest ofiţer este pus la dispoziţia părţii române pe durata desfăşurării cursului superior internaţional."II. La articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică după cum urmează:"a) să desemneze un ofiţer de jandarmi cu grad superior în calitate de comandant al Şcolii şi un ofiţer de jandarmi cu grad superior aflat în subordinea comandantului Şcolii, în calitate de comandant al cursului superior internaţional, precum şi să asigure punerea la dispoziţie a tuturor categoriilor de personal de încadrare necesar (pedagogic, logistic, administrativ etc.);".Prezentul protocol adiţional va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 13 din Convenţia de funcţionare din 11 iulie 2003 şi va rămâne în vigoare pe toată durata valabilităţii acesteia.Semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi franceză, cele două texte fiind egal autentice.Pentru Ministerul Internelorşi Reformei Administrative din România,Cristian David,ministrul internelorşi reformei administrativePentru Ministerul Afacerilor Externedin Republica Franceză,Herve Bolot,ambasadorul Republicii Franceze în RomâniaAL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONALla Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţieişi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externedin Republica Franceză privind participarea părţii francezela finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superiorinternaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul"a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză, denumite în continuare părţi,având în vedere Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, modificată prin Protocolul adiţional semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005,având în vedere Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, denumită în continuare Convenţia de finanţare din 11 iulie 2003, modificată prin Protocolul adiţional semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005,în aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Convenţia de finanţare din 11 iulie 2003,exprimându-şi voinţa comună de a continua şi dezvolta cooperarea în acest domeniu prin creşterea implicării părţii române la încadrarea şi finanţarea cursului superior internaţional,au convenit să aducă următoarele modificări Convenţiei de finanţare din 11 iulie 2003:I. Articolul 2 se modifică după cum urmează:"Art. 2. - a) Pentru a participa la funcţionarea cursului superior internaţional al Şcolii, pentru fiecare stagiar provenit dintr-o ţară nemembră a Uniunii Europene, partea franceză pune la dispoziţia ambasadorului Franţei în România o contribuţie financiară calculată în funcţie de o sumă fixă lunară, a cărei valoare este indicată în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie de finanţare. b) Începând cu cea de-a 5-a promoţie a cursului superior internaţional (septembrie 2007-februarie 2008), partea română asigură în totalitate finanţarea stagiarilor români. c) Reglarea cheltuielilor de şcolarizare a stagiarilor proveniţi din ţări membre ale Uniunii Europene, altele decât Franţa, va fi efectuată direct pe lângă partea română, în contul Şcolii deschis în acest scop."II. Anexa nr. 1 privind suma lunară pentru un stagiar român la cursul internaţional se abrogă.III. Anexa nr. 2 privind suma lunară pentru un stagiar străin la cursul internaţional se înlocuieşte cu anexa la prezentul protocol adiţional privind suma fixă lunară pentru un stagiar provenit dintr-o ţară nemembră a Uniunii Europene.Prezentul protocol adiţional va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 13 din Convenţia de finanţare din 11 iulie 2003 şi va rămâne în vigoare pe toată durata valabilităţii acesteia.Semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi franceză, cele două texte fiind egal autentice.Pentru Ministerul Internelorşi Reformei Administrative din România,Cristian David,ministrul internelorşi reformei administrativePentru Ministerul Afacerilor Externedin Republica Franceză,Herve Bolot,ambasadorul Republicii Franceze în România Anexa SUMA FIXĂ LUNARĂ PENTRU UN STAGIAR PROVENIT DINTR-O ŢARĂ NEMEMBRĂ A UNIUNII EUROPENE
  ObiectBaza de calculTotal euroObservaţii
  ÎNTREŢINERE ŞI SUPORT GENERAL
  Întreţinerea clădirilorSuma pentru cheltuielile de întreţinere34  
  CarburantulSuma pentru cheltuielile de transport intern22  
  Cheltuielile de deplasareSuma pentru acoperirea activităţilor în afara şcolii34  
  Întreţinerea materialelorSuma pentru întreţinerea diferitelor materiale56  
  Întreţinerea individualăRubrică transferată la bursă stagiar0  
  Igiena - sănătateaSuma pentru îngrijirile medicale45  
  TOTAL PARŢIAL:   191  
  HRĂNIRE - CAZARE
  HrănireaCalcul pentru o lună, realizat pe o bază de 6 euro/zi202  
  CazareaCalcul pentru o lună, realizat pe o bază de 3 euro/zi101  
  TOTAL PARŢIAL:   303  
  INSTRUIRE
  Suma fixă pentru instruireDocumentaţii şi rechizite pentru birou34  
  TOTAL PARŢIAL:Sumă fixă lunară34  
  BURSĂ STAGIAR SAU PRIMĂ DE ŞCOLARIZARE
  BursaSumă fixă lunară135  
  TOTAL PARŢIAL:   135Înmânată stagiarului
  TOTAL GENERAL AL COSTULUI LUNAR:   663  
----------

Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • LEGE nr. 111 din 3 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGE nr. 199 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 15 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
 • LEGE nr. 123 din 16 octombrie 1996 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Socialistă Vietnam, semnată la Hanoi la 8 iulie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 24 din 12 martie 1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra prescripţiei în materie de vînzare internaţionala de mărfuri, încheiată la New York la 14 iunie 1974, şi la Protocolul de modificare de la Viena
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 4 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
 • LEGE nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 269 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 251 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului "Elias" şi a Complexului Olăneşti din subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române
 • LEGE nr. 313 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 172 din 29 noiembrie 2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 11 aprilie 2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • LEGE nr. 466 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism
 • LEGE nr. 174 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la iniţiativa europeană EUREKA, în condiţiile Declaraţiei de la Hanovra şi ale Memorandumului de înţelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985
 • LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 96 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 64 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 753 din 27 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 227 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 170 din 31 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 33 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 9, semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 septembrie 2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de i
 • LEGE nr. 181 din 18 octombrie 2012 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • LEGE nr. 132 din 19 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 566 din 16 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentării cu apa, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 333 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 152 din 24 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
 • LEGE nr. 357 din 6 decembrie 2005 privind bursele de mărfuri
 • LEGE nr. 405 din 10 iulie 2001 pentru abrogarea art. 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 11 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020