Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 4 octombrie 2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 4 octombrie 2007pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007

Având în vedere faptul că, în contextul bunelor relaţii de colaborare stabilite cu autorităţile franceze, pe baza cadrului juridic bilateral, începând cu anul 2000, Republica Franceză a acordat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative un ajutor nerambursabil în valoare de 1.654.656 euro, finanţând lucrările de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material didactic pentru localul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, investiţia totalizând 2.020.000 euro,ţinând cont de faptul că evoluţiile la nivel european şi internaţional, precum şi caracterul transnaţional al pericolelor convenţionale şi neconvenţionale la adresa securităţii statelor au stat la baza deciziei celor două părţi de a conferi vocaţie internaţională Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române prin crearea unui curs internaţional, care are un impact semnificativ atât în privinţa relaţiilor bilaterale cu Republica Franceză, cât şi în plan regional şi subregional, pentru consolidarea statutului şi imaginii României,în considerarea faptului că partea franceză a luat decizia de a diminua propria contribuţie la funcţionarea şi finanţarea cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul", având în vedere noul statut al României de stat membru al Uniunii Europene, motiv pentru care a propus modificarea cadrului juridic aplicabil pentru ca partea română să asigure pe viitor în totalitate finanţarea stagiarilor români, începând cu cea de-a 5-a promoţie a cursului superior internaţional (septembrie 2007-februarie 2008),luând în considerare că obligaţiile financiare ce vor reveni părţii române prin încheierea celor două protocoale adiţionale, respectiv asigurarea în totalitate a finanţării stagiarilor români, vor fi suportate din fondurile alocate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu această destinaţie, dar numai după ratificarea documentelor de referinţă prin care se urmăreşte crearea cadrului juridic necesar pentru desfăşurarea activităţilor următoarei promoţii a cursului superior internaţional ce vor fi organizate în perioada septembrie 2007-februarie 2008,având în vedere că în lipsa acestei baze legale cheltuielile nu pot fi angajate, iar consecinţa imediată a acestui fapt ar fi întreruperea cursului superior internaţional până la reglementarea situaţiei, aspect care ar avea urmări negative asupra imaginii României pe plan internaţional şi, în special, asupra relaţiilor bilaterale cu Republica Franceză,dat fiind faptul că toate aceste aspecte reprezintă un interes major în contextul necesităţii dezvoltării unor relaţii de cooperare la nivel interinstituţional internaţional în domeniul dezvoltării capacităţii operative, potrivit rigorilor determinate de calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, şi se constituie într-o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se ratifică al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, ratificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 64/2003. Articolul 2Se ratifică al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, ratificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 64/2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul afacerilor externe,Adrian Mihai CioroianuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 98.AL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONALla Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelordin România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francezăprivind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţionalal Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul"a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză, denumite în continuare părţi,având în vedere Convenţia generală dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 19 decembrie 2003, modificată prin Protocolul adiţional semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005,având în vedere Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, denumită în continuare Convenţia de funcţionare din 11 iulie 2003, modificată prin Protocolul adiţional semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005,în aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Convenţia de funcţionare din 11 iulie 2003,exprimându-şi voinţa comună de a continua şi a dezvolta cooperarea în acest domeniu prin creşterea implicării părţii române la încadrarea şi finanţarea cursului superior internaţional,au convenit să aducă următoarele modificări Convenţiei de funcţionare din 11 iulie 2003:I. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică după cum urmează:"b) un ofiţer cu grad de căpitan sau maior, adjunct al comandantului cursului superior internaţional. Acest ofiţer este pus la dispoziţia părţii române pe durata desfăşurării cursului superior internaţional."II. La articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică după cum urmează:"a) să desemneze un ofiţer de jandarmi cu grad superior în calitate de comandant al Şcolii şi un ofiţer de jandarmi cu grad superior aflat în subordinea comandantului Şcolii, în calitate de comandant al cursului superior internaţional, precum şi să asigure punerea la dispoziţie a tuturor categoriilor de personal de încadrare necesar (pedagogic, logistic, administrativ etc.);".Prezentul protocol adiţional va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 13 din Convenţia de funcţionare din 11 iulie 2003 şi va rămâne în vigoare pe toată durata valabilităţii acesteia.Semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi franceză, cele două texte fiind egal autentice.Pentru Ministerul Internelorşi Reformei Administrative din România,Cristian David,ministrul internelorşi reformei administrativePentru Ministerul Afacerilor Externedin Republica Franceză,Herve Bolot,ambasadorul Republicii Franceze în RomâniaAL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONALla Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţieişi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externedin Republica Franceză privind participarea părţii francezela finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superiorinternaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul"a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză, denumite în continuare părţi,având în vedere Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, modificată prin Protocolul adiţional semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005,având în vedere Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, denumită în continuare Convenţia de finanţare din 11 iulie 2003, modificată prin Protocolul adiţional semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005,în aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Convenţia de finanţare din 11 iulie 2003,exprimându-şi voinţa comună de a continua şi dezvolta cooperarea în acest domeniu prin creşterea implicării părţii române la încadrarea şi finanţarea cursului superior internaţional,au convenit să aducă următoarele modificări Convenţiei de finanţare din 11 iulie 2003:I. Articolul 2 se modifică după cum urmează:"Art. 2. - a) Pentru a participa la funcţionarea cursului superior internaţional al Şcolii, pentru fiecare stagiar provenit dintr-o ţară nemembră a Uniunii Europene, partea franceză pune la dispoziţia ambasadorului Franţei în România o contribuţie financiară calculată în funcţie de o sumă fixă lunară, a cărei valoare este indicată în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie de finanţare. b) Începând cu cea de-a 5-a promoţie a cursului superior internaţional (septembrie 2007-februarie 2008), partea română asigură în totalitate finanţarea stagiarilor români. c) Reglarea cheltuielilor de şcolarizare a stagiarilor proveniţi din ţări membre ale Uniunii Europene, altele decât Franţa, va fi efectuată direct pe lângă partea română, în contul Şcolii deschis în acest scop."II. Anexa nr. 1 privind suma lunară pentru un stagiar român la cursul internaţional se abrogă.III. Anexa nr. 2 privind suma lunară pentru un stagiar străin la cursul internaţional se înlocuieşte cu anexa la prezentul protocol adiţional privind suma fixă lunară pentru un stagiar provenit dintr-o ţară nemembră a Uniunii Europene.Prezentul protocol adiţional va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 13 din Convenţia de finanţare din 11 iulie 2003 şi va rămâne în vigoare pe toată durata valabilităţii acesteia.Semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi franceză, cele două texte fiind egal autentice.Pentru Ministerul Internelorşi Reformei Administrative din România,Cristian David,ministrul internelorşi reformei administrativePentru Ministerul Afacerilor Externedin Republica Franceză,Herve Bolot,ambasadorul Republicii Franceze în România Anexa SUMA FIXĂ LUNARĂ PENTRU UN STAGIAR PROVENIT DINTR-O ŢARĂ NEMEMBRĂ A UNIUNII EUROPENE
  ObiectBaza de calculTotal euroObservaţii
  ÎNTREŢINERE ŞI SUPORT GENERAL
  Întreţinerea clădirilorSuma pentru cheltuielile de întreţinere34  
  CarburantulSuma pentru cheltuielile de transport intern22  
  Cheltuielile de deplasareSuma pentru acoperirea activităţilor în afara şcolii34  
  Întreţinerea materialelorSuma pentru întreţinerea diferitelor materiale56  
  Întreţinerea individualăRubrică transferată la bursă stagiar0  
  Igiena - sănătateaSuma pentru îngrijirile medicale45  
  TOTAL PARŢIAL:   191  
  HRĂNIRE - CAZARE
  HrănireaCalcul pentru o lună, realizat pe o bază de 6 euro/zi202  
  CazareaCalcul pentru o lună, realizat pe o bază de 3 euro/zi101  
  TOTAL PARŢIAL:   303  
  INSTRUIRE
  Suma fixă pentru instruireDocumentaţii şi rechizite pentru birou34  
  TOTAL PARŢIAL:Sumă fixă lunară34  
  BURSĂ STAGIAR SAU PRIMĂ DE ŞCOLARIZARE
  BursaSumă fixă lunară135  
  TOTAL PARŢIAL:   135Înmânată stagiarului
  TOTAL GENERAL AL COSTULUI LUNAR:   663  
----------

Noutăți

 • LEGE nr. 342 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 30 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
 • LEGE nr. 43 din 18 martie 1930 pentru acordarea unei pensiuni viagere D-nei Elena Gh. Coşbuc
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 371 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 110 din 9 noiembrie 1992 pentru ratificarea Tratatului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 28 mai 1992
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 46 din 3 aprilie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
 • LEGE nr. 123 din 14 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 83 din 8 aprilie 2008 privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 145 din 5 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 204 din 11 noiembrie 1998 privind declararea ca municipiu a oraşului Câmpia Turzii, judeţul Cluj
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 132 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGEA nr. 14 din 7 august 1990 privind salarizarea membrilor Curţii Supreme de Justiţie şi a aparatului acesteia
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 236 din 9 decembrie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 119 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 22 decembrie 2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 240 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 11 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 20 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 114 din 7 iunie 2019 pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 318 din 13 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008
 • LEGE nr. 230 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 171 din 7 octombrie 2019 privind exonerarea de la plată a unor obligaţii
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 144 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 27 martie 2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 mai 2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021