Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 14 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 22 februarie 2007 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 14 februarie 2007pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 22 februarie 2007

Având în vedere:- necesitatea dezvoltării într-un timp cât mai scurt a capacităţilor de pregătire a Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, singura instituţie publică din România care asigură pregătirea piloţilor de linie necesari unităţilor civile şi solicitările de formare a piloţilor primite atât din partea unităţilor civile de aviaţie, cât mai ales din partea unor instituţii ale statului (Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii);- faptul că lipsa asigurării finanţării face imposibilă realizarea lucrărilor pe Autostrada Bucureşti-Braşov, al cărei tronson Bucureşti-Ploieşti face parte din Coridorul de transport nr. IX care totalizează 432 km pe teritoriul României, din care s-au executat 40 km şi sunt în curs de execuţie 15 km finanţaţi din fonduri ISPA/FEDER, ceea ce conduce la nerespectarea obligaţiilor asumate de România ca ţară membră a Uniunii Europene;- faptul că neasigurarea fondurilor necesare realizării lucrărilor la Pasajul denivelat în municipiul Lugoj pe drumul Buziaşului (DN 6B) conduce la întreruperea circulaţiei în municipiul Lugoj,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3/24/22 privind bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se introduc: a) Fişa obiectivului de investiţii "Pasaj denivelat în municipiul Lugoj pe drumul Buziaşului (DN 6B)", prevăzută în anexa nr. 1; b) Fişa obiectivului de investiţii "Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000-173+300", prevăzută în anexa nr. 2.2. La titlul X - Active nefinanciare - 71.03: Reparaţii capitale aferente activelor fixe, pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă se alocă suma de 7.000 mii lei.3. La anexa nr. 3/24/22 privind bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se modifică următoarele fişe: a) Fişa obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 2 D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873", prevăzută în anexa nr. 3; b) Fişa obiectivului de investiţii "Centura ocolitoare Cluj Est", prevăzută în anexa nr. 4; c) Fişa obiectivului de investiţii "Pista de decolare - aterizare pavată, pentru avioane uşoare în incinta aerodromului «Gheorghe Bănciulescu» Strejnic Ploieşti", prevăzută în anexa nr. 5; d) Fişa poz. C - Alte cheltuieli de investiţii - c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, prevăzută în anexa nr. 6. Articolul IISumele necesare finanţării obiectivelor şi categoriilor de investiţii prevăzute la art. I se asigură prin redistribuirea sumelor aprobate la sursa "buget de stat" în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2007. Articolul III (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. I şi II în structura bugetelor proprii şi a anexelor la acestea, pe anul 2007, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat. Articolul IVAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 februarie 2007.Nr. 6. Anexa 1
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI  
  Cod 24.04.01.052007100  
   
  FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII PASAJ DENIVELAT ÎN MUNICIPIUL LUGOJ PE DRUMUL BUZIAŞULUI (DN 6B)
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
           
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/Sector TIMIŞ
    1.2.Municipiul/Oraş/Comună LUGOJ
    1.3.Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (HG/Ordin/Decizie/Decret)HG nr. 1.635/2006
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (În preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
      (În preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)17.000
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
  - mii lei -
                             
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI17.000     17.000        
  II17.000     17.000        
  1.4.Buget de statI17.000     17.000        
    din care:II17.000     17.000        
  1.4.3.Transferuri interne, din care:I17.000     17.000        
  II17.000     17.000        
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI17.000     17.000        
  II17.000     17.000        
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
Anexa 2
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI
  Cod 24.84.01.05042006
   
  FIŞA  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII AUTOSTRADA BUCUREŞTI-BRAŞOV KM. 0+000 - 173+300
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
             
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorPRAHOVA
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI - COMARNIC - BRAŞOV
    1.3.AmplasamentBUCUREŞTI - PLOIEŞTI - COMARNIC - BRAŞOV
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (HG/Ordin/Decizie/Decret)HG nr. 507/2006
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)  
      (în preţuri luna 04/anul 2006)   6.232.513
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)L = 173 KM; NODURI RUTIERE = 14 BUC.
        PODURI ŞI PASAJE 156 BUC.
        TUNELE 17 BUC. L = 2.650 ML.
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   60
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna 04/anul 2006)6.232.513
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)60
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)08/2006
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)  
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)6.505
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)6.317.008
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
   
  - mii lei -
                             
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  II6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  1.4.Buget de statI6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
    din care:II6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  1.4.3.Transferuri interne din care:I6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  II6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  II6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
Anexa 3
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI  
  Cod 24.84.01.05062006  
   
  FIŞA  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII REABILITARE  DN 2D FOCŞANI - OJDULA KM 0+000 - 118+873
   
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
             
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/SectorVRANCEA
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăFOCŞANI - OJDULA
    1.3.AmplasamentDN 2D KM 0+000 - 118+873
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)HG nr. 505/2006
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în preţuri luna 04/anul 2006)744.022
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)LUNGIME 118.87 KM
        PODURI NOI 11 L = 127 M
        PASAJE REABILITATE 26 L = 1274 M
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)42
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
      (în preţuri luna 04/anul 2006)744.022
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)42
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)08/2006
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)12/2010
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)10.000
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)734.022
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
   
  - mii lei -
                             
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  II744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  1.4.Buget de stat din care:I744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  II744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  1.4.3.Transferuri interne din care:I744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  II744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  II744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
Anexa 4
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI  
  Cod 24.84.01.052006  
   
  FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII CENTURA OCOLITOARE CLUJ EST
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
               
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorCLUJ
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăCLUJ
    1.3.AmplasamentCLUJ
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)HG nr. 506/2006
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)    
      (în preţuri luna 04/anul 2006)   363.545
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)L = 24.6 KM  
        PODURI 4 BUC  
        VIADUCTE 4 BUC  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   36
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna 04/anul 2006)363.545
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)36
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)08/2006
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)  
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)10.000
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)353.545
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
   
  - mii lei -
                             
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI363.545   10.000161.50082.649109.396    
  II363.545   10.000161.50082.649109.396    
  1.4.Buget de stat din care:I363.545   10.000161.50082.649109.396    
  II363.545   10.000161.50082.649109.396    
  1.4.3.Transferuri interne din care:I363.545   10.000161.50082.649109.396    
  II363.545   10.000161.50082.649109.396    
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI363.545   10.000161.50082.649109.396    
  II363.545   10.000161.50082.649109.396    
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţin după PIF (preliminări)ere              
Anexa 5
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI  
  Cod 24.84.01.02200605  
   
  FIŞA  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII PISTA DECOLARE - ATERIZARE PAVATĂ PENTRU AVIOANE UŞOARE ÎN INCINTA AERODROMULUI GH. BĂNCIULESCU - STREJNIC
             
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorPRAHOVA
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăCOMUNA STREJNIC
    1.3.AmplasamentŞCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAŢIE
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)HG nr. 1.889/2006
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)  
      (în preţuri luna 05/anul 2006)   12.039
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)PISTA 24570 MP; CALE RULARE 5195 MP
        S MIŞCARE 29765 MP; S BANDA 59095 MP
        S ZONE SIGURANŢĂ 29335 MP
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   9
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna 05/anul 2006)12.039
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)9
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)03/2007
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)12/2007
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)12.039
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
        - mii lei -
                           
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI12.039     12.039        
  II12.039     12.039        
  1.4.Buget de stat din care:I12.039     12.039        
  II12.039     12.039        
  1.4.1.Active fixeI12.039     12.039        
  II12.039     12.039        
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
Anexa 6
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI  
  Cod 24.84.01.2007C  
   
  FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
  c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi altor studii
   
  Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
           
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/Sector
    1.2.Municipiu/Oraş/Comună
    1.3.Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna /anul )  
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)  
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)  
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)40.520
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)83.378
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
  - mii lei -
                       
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI123.898   40.52055.14711.42713.3273.477  
  II123.898   40.52055.14711.42713.3273.477  
  1.4.Buget de statI123.898   40.52055.14711.42713.3273.477  
    din care:II123.898   40.52055.14711.42713.3273.477  
  1.4.1.Active fixeI2.392     961477477477  
      II2.392     961477477477  
  1.4.3.Transferuri interne din care:I121.506   40.52054.18610.95012.8503.000  
  II121.506   40.52054.18610.95012.8503.000  
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI121.506   40.52054.18610.95012.8503.000  
  II121.506   40.52054.18610.95012.8503.000  
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 368 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • LEGE nr. 179 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 33 din 17 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004 şi, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a)
 • LEGE nr. 390 din 13 iunie 2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 98 din 20 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 353 din 18 decembrie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 175 din 18 octombrie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 265 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate
 • LEGE nr. 36 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 126 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului
 • LEGE nr. 7 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 159 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 447 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 9 octombrie 2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
 • LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 34 din 11 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 602 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă şi finalizare a încheierii contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
 • LEGE nr. 22 din 13 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 118 din 14 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 378 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • LEGE nr. 61 din 10 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
 • LEGE nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 13 decembrie 2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 283 din 28 decembrie 2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 112 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 31 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii
 • LEGE nr. 538 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului
 • LEGE nr. 110 din 9 noiembrie 1992 pentru ratificarea Tratatului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 28 mai 1992
 • LEGE nr. 523 din 9 septembrie 1940 pentru blocarea titlurilor şi acţiunilor, proprietatea M. S. Regelui Carol al II-lea
 • LEGE nr. 55 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunităţii în domeniul siguranţei nucleare în 2001 pentru România - RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2001
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 100 din 23 septembrie 1996 pentru aderarea României la Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.), încheiat la Geneva la 31 mai 1985
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 211 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vara şi a orei oficiale de vara pe teritoriul României
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 408 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Petre Andrei" din Iaşi
 • LEGE nr. 167 din 29 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021