Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 14 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 22 februarie 2007 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 14 februarie 2007pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 22 februarie 2007

Având în vedere:- necesitatea dezvoltării într-un timp cât mai scurt a capacităţilor de pregătire a Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, singura instituţie publică din România care asigură pregătirea piloţilor de linie necesari unităţilor civile şi solicitările de formare a piloţilor primite atât din partea unităţilor civile de aviaţie, cât mai ales din partea unor instituţii ale statului (Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii);- faptul că lipsa asigurării finanţării face imposibilă realizarea lucrărilor pe Autostrada Bucureşti-Braşov, al cărei tronson Bucureşti-Ploieşti face parte din Coridorul de transport nr. IX care totalizează 432 km pe teritoriul României, din care s-au executat 40 km şi sunt în curs de execuţie 15 km finanţaţi din fonduri ISPA/FEDER, ceea ce conduce la nerespectarea obligaţiilor asumate de România ca ţară membră a Uniunii Europene;- faptul că neasigurarea fondurilor necesare realizării lucrărilor la Pasajul denivelat în municipiul Lugoj pe drumul Buziaşului (DN 6B) conduce la întreruperea circulaţiei în municipiul Lugoj,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3/24/22 privind bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se introduc: a) Fişa obiectivului de investiţii "Pasaj denivelat în municipiul Lugoj pe drumul Buziaşului (DN 6B)", prevăzută în anexa nr. 1; b) Fişa obiectivului de investiţii "Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000-173+300", prevăzută în anexa nr. 2.2. La titlul X - Active nefinanciare - 71.03: Reparaţii capitale aferente activelor fixe, pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă se alocă suma de 7.000 mii lei.3. La anexa nr. 3/24/22 privind bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se modifică următoarele fişe: a) Fişa obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 2 D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873", prevăzută în anexa nr. 3; b) Fişa obiectivului de investiţii "Centura ocolitoare Cluj Est", prevăzută în anexa nr. 4; c) Fişa obiectivului de investiţii "Pista de decolare - aterizare pavată, pentru avioane uşoare în incinta aerodromului «Gheorghe Bănciulescu» Strejnic Ploieşti", prevăzută în anexa nr. 5; d) Fişa poz. C - Alte cheltuieli de investiţii - c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, prevăzută în anexa nr. 6. Articolul IISumele necesare finanţării obiectivelor şi categoriilor de investiţii prevăzute la art. I se asigură prin redistribuirea sumelor aprobate la sursa "buget de stat" în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2007. Articolul III (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. I şi II în structura bugetelor proprii şi a anexelor la acestea, pe anul 2007, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat. Articolul IVAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 februarie 2007.Nr. 6. Anexa 1
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI  
  Cod 24.04.01.052007100  
   
  FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII PASAJ DENIVELAT ÎN MUNICIPIUL LUGOJ PE DRUMUL BUZIAŞULUI (DN 6B)
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
           
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/Sector TIMIŞ
    1.2.Municipiul/Oraş/Comună LUGOJ
    1.3.Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (HG/Ordin/Decizie/Decret)HG nr. 1.635/2006
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (În preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
      (În preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)17.000
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
  - mii lei -
                             
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI17.000     17.000        
  II17.000     17.000        
  1.4.Buget de statI17.000     17.000        
    din care:II17.000     17.000        
  1.4.3.Transferuri interne, din care:I17.000     17.000        
  II17.000     17.000        
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI17.000     17.000        
  II17.000     17.000        
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
Anexa 2
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI
  Cod 24.84.01.05042006
   
  FIŞA  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII AUTOSTRADA BUCUREŞTI-BRAŞOV KM. 0+000 - 173+300
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
             
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorPRAHOVA
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI - COMARNIC - BRAŞOV
    1.3.AmplasamentBUCUREŞTI - PLOIEŞTI - COMARNIC - BRAŞOV
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (HG/Ordin/Decizie/Decret)HG nr. 507/2006
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)  
      (în preţuri luna 04/anul 2006)   6.232.513
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)L = 173 KM; NODURI RUTIERE = 14 BUC.
        PODURI ŞI PASAJE 156 BUC.
        TUNELE 17 BUC. L = 2.650 ML.
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   60
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna 04/anul 2006)6.232.513
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)60
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)08/2006
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)  
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)6.505
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)6.317.008
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
   
  - mii lei -
                             
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  II6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  1.4.Buget de statI6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
    din care:II6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  1.4.3.Transferuri interne din care:I6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  II6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  II6.323.513   6.5051.0001.258.8451.258.8451.258.8452.539.473
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
Anexa 3
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI  
  Cod 24.84.01.05062006  
   
  FIŞA  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII REABILITARE  DN 2D FOCŞANI - OJDULA KM 0+000 - 118+873
   
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
             
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/SectorVRANCEA
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăFOCŞANI - OJDULA
    1.3.AmplasamentDN 2D KM 0+000 - 118+873
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)HG nr. 505/2006
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în preţuri luna 04/anul 2006)744.022
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)LUNGIME 118.87 KM
        PODURI NOI 11 L = 127 M
        PASAJE REABILITATE 26 L = 1274 M
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)42
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
      (în preţuri luna 04/anul 2006)744.022
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)42
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)08/2006
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)12/2010
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)10.000
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)734.022
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
   
  - mii lei -
                             
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  II744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  1.4.Buget de stat din care:I744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  II744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  1.4.3.Transferuri interne din care:I744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  II744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  II744.022   10.00041.28125.000147.947210.782309.012
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
Anexa 4
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI  
  Cod 24.84.01.052006  
   
  FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII CENTURA OCOLITOARE CLUJ EST
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
               
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorCLUJ
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăCLUJ
    1.3.AmplasamentCLUJ
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)HG nr. 506/2006
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)    
      (în preţuri luna 04/anul 2006)   363.545
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)L = 24.6 KM  
        PODURI 4 BUC  
        VIADUCTE 4 BUC  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   36
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna 04/anul 2006)363.545
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)36
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)08/2006
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)  
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)10.000
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)353.545
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
   
  - mii lei -
                             
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI363.545   10.000161.50082.649109.396    
  II363.545   10.000161.50082.649109.396    
  1.4.Buget de stat din care:I363.545   10.000161.50082.649109.396    
  II363.545   10.000161.50082.649109.396    
  1.4.3.Transferuri interne din care:I363.545   10.000161.50082.649109.396    
  II363.545   10.000161.50082.649109.396    
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI363.545   10.000161.50082.649109.396    
  II363.545   10.000161.50082.649109.396    
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţin după PIF (preliminări)ere              
Anexa 5
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI  
  Cod 24.84.01.02200605  
   
  FIŞA  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII PISTA DECOLARE - ATERIZARE PAVATĂ PENTRU AVIOANE UŞOARE ÎN INCINTA AERODROMULUI GH. BĂNCIULESCU - STREJNIC
             
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorPRAHOVA
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăCOMUNA STREJNIC
    1.3.AmplasamentŞCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAŢIE
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)HG nr. 1.889/2006
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)  
      (în preţuri luna 05/anul 2006)   12.039
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)PISTA 24570 MP; CALE RULARE 5195 MP
        S MIŞCARE 29765 MP; S BANDA 59095 MP
        S ZONE SIGURANŢĂ 29335 MP
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   9
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna 05/anul 2006)12.039
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)9
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)03/2007
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)12/2007
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)12.039
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
        - mii lei -
                           
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI12.039     12.039        
  II12.039     12.039        
  1.4.Buget de stat din care:I12.039     12.039        
  II12.039     12.039        
  1.4.1.Active fixeI12.039     12.039        
  II12.039     12.039        
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
Anexa 6
     
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAnexa nr. 3/24/22
  Capitol 84.01 -- TRANSPORTURI  
  Cod 24.84.01.2007C  
   
  FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
  c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi altor studii
   
  Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
           
  A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/Sector
    1.2.Municipiu/Oraş/Comună
    1.3.Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP
    2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
      (în preţuri luna /anul )  
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
    3.Data începerii investiţiei (lună/an)  
    4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)  
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)  
    6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)40.520
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2006 (mii lei)83.378
  D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I-Credite de angajament
    II-Credite bugetare
  - mii lei -
                       
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005PROGRAM 2006EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2007ESTIMĂRI
  200820092010anii ulteriori
  012=3+..+93456789
  1.Total surse de finanţareI123.898   40.52055.14711.42713.3273.477  
  II123.898   40.52055.14711.42713.3273.477  
  1.4.Buget de statI123.898   40.52055.14711.42713.3273.477  
    din care:II123.898   40.52055.14711.42713.3273.477  
  1.4.1.Active fixeI2.392     961477477477  
      II2.392     961477477477  
  1.4.3.Transferuri interne din care:I121.506   40.52054.18610.95012.8503.000  
  II121.506   40.52054.18610.95012.8503.000  
  1.4.3.6.Investiţii ale agenţilor economici cu capital de statI121.506   40.52054.18610.95012.8503.000  
  II121.506   40.52054.18610.95012.8503.000  
  2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 15 din 11 februarie 1991 LEGE pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 130 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 (*republicată*) privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare*)
 • LEGE nr. 158 din 12 iulie 2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 92 din 8 aprilie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
 • LEGE nr. 16 din 29 februarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 344 din 11 noiembrie 2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 389 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 282 din 20 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 781 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 498 din 11 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
 • LEGE nr. 70 din 13 mai 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 29 decembrie 1999 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
 • LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 161 din 12 iulie 2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 222 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000
 • LEGE nr. 391 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităţilor de producţie militară în producţie civilă
 • LEGE nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 381 din 5 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 19 din 13 martie 2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
 • LEGE nr. 282 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 124 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 733 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de Gros - S.R.L. Bucureşti
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 20 din 6 aprilie 1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • LEGE nr. 671 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 8 iunie 2001 şi la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000
 • LEGE nr. 116 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
 • LEGE nr. 215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 232 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 4 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 aprilie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 661 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 34 din 19 martie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 61 din 12 aprilie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 33 din 1 martie 2006 privind băncile de credit ipotecar
 • LEGE nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021