Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006

Având în vedere:- necesitatea asigurării producţiei de apă grea pentru unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 5x700 MW", pentru care indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 750/1990;- finalizarea, în cursul lunii octombrie 2006, a producţiei de apă grea pentru unităţile 1 şi 2 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, reglementată prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 320/2004;- imposibilitatea opririi temporare a instalaţiilor de producere a apei grele, din cauza vehiculării unor cantităţi foarte mari de hidrogen sulfurat, acesta fiind un gaz letal şi puternic coroziv;- implicaţiile social-economice şi strategice la nivel local şi naţional în absenţa unei alte alternative;- lipsa unei reglementări care să asigure continuitatea producerii de apă grea şi a finanţării acesteia,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se aprobă producerea cantităţii de 1.100 tone apă grea de către Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, pentru punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă. (2) După producerea cantităţii prevăzute la alin. (1) se continuă producţia de apă grea pentru completarea necesarului tehnologic pe timpul exploatării unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă. Articolul 2 (1) Finanţarea producţiei de apă grea prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului. (2) Pentru trimestrul IV al anului 2006 finanţarea acestei producţii se asigură prin redistribuirea creditelor bugetare aprobate Ministerului Economiei şi Comerţului. (3) Se autorizează Ministerul Economiei şi Comerţului să introducă în anexele la bugetul propriu pe anul 2006 fişele obiectivelor de investiţii cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 3Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., prin Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, va prelua cantitatea de apă grea prevăzută la art. 1 alin. (1).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 octombrie 2006.Nr. 80. Anexa 1MINISTERUL ECONOMIEI Şl COMERŢULUICapitol 01.01 - COMBUSTIBILI Şl ENERGIECod: 21.81.01.1.1.1.03FIŞAOBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢIICNE CERNAVODĂ 5X700 MWE - UNITATEA 3
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare    
  A.DATE GENERALE    
  1.Date geografice    
  1.1.Judeţ/SectorConstanţa  
  1.2.Municipiu/Oraş/ComunăCernavodă  
  1.3.AmplasamentCernavodă  
  2.Date referitoare la studiul de fezabilitate    
  2.1.Numărul şi data acordului MFP    
  2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitateHG 750/1990  
    (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAŢI    
    Valoarea totală aprobată (mii lei)   2.313
    (în preţuri luna 04/anul 1980)    
  2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)700 MWE  
  3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   54
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR    
  1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)   2.313
    (în preţuri luna 04/1980)    
  2.Durata de realizare contractată (număr luni)   54
  3.Data începerii investiţiei (lună/an)   04/1980
  4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)   12/2012
  5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)   970
  6.Valoarea programată în anul 2005 (mii lei)    
  7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)   5.790.363
    (Cod obiectiv: 21.81.01.1.1.1.03)
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI / IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004PROGRAM 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2006ESTIMĂRI
  200720082009Anii ulteriori
  012=3+ ... +93456789
    1.Total surse de finanţareI5.791.333970   25.000279.000307.000321.1004.858.263
  II5.791.333970   25.000279.000307.000321.1004.858.263
  Din care:
  1.1.Surse propriiI                
      II                
  1.2.Credite interneI                
      II                
  1.3.Credite externeI5.370.363       125.000167.000220.1004.858.263
      II5.370.363       125.000167.000220.1004.858.263
  1.4.Buget de statI420.970970   25.000154.000140.000101.100  
      II420.970970   25.000*)154.000140.000101.100  
  1.5.Alte surseI                
      II                
  2. Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări  
  *) Apă grea  
Anexa 2MINISTERUL ECONOMIEI Şl COMERŢULUICapitol 01.01 - COMBUSTIBILI Şl ENERGIECod: 21.81.01.1.1.1.04FIŞAOBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢIICNE CERNAVODĂ 5X700 MWE - UNITATEA 4
           
  Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare    
  A.DATE GENERALE    
  1.Date geografice    
  1.1.Judeţ/SectorConstanţa  
  1.2.Municipiu/Oraş/ComunăCernavodă  
  1.3.AmplasamentCernavodă  
  2.Date referitoare la studiul de fezabilitate    
  2.1.Numărul şi data acordului MFP    
  2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitateHG 750/1990  
    (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    
  B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAŢI    
  1.Valoarea totală aprobată (mii lei)   2.313
    (în preţuri luna 04/anul 1980)    
  2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)700 MWE  
  3.Durata de realizare aprobată (număr luni)   54
  C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR    
  1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)   2.313
    (în preţuri luna 04/1980)    
  2.Durata de realizare contractată (număr luni)   54
  3.Data începerii investiţiei (lună/an)   04/1980
  4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)   12/2012
  5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)   269
  6.Valoarea programată în anul 2005 (mii lei)    
  7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)   5.870.050
(Cod obiectiv: 21.81.01.1.1.1.04)D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELEDE FINANŢARE Şl COSTURILE DE FUNCŢIONARE Şl DEÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI  / IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004PROGRAM 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  PROPUNERI 2006ESTIMĂRI
  200720082009Anii ulteriori
  012=3+ ... +93456789
    1.Total surse de finanţareI5.870.319269   25.000404.000540.000751.0004.150.050
  II5.870.319269   25.000404.000540.000751.0004.150.050
  Din care:                  
  1.1.Surse propriiI                
      II                
  1.2.Credite interneI                
      II                
  1.3.Credite externeI5.450.050       250.000400.000650.0004.150.050
      II5.450.050       250.000400.000650.0004.150.050
  1.4.Buget de statI420.269269   25.000154.000140.000101.000  
      II420.269269   25.000*)154.000140.000101.000  
  1.5.Alte surseI                
      II                
  2. Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări  
  *) Apă grea  
----------

Noutăți

 • LEGE nr. 463 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 224 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 119 din 23 iunie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 301 din 15 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 197 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 31 octombrie 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 83 din 6 iunie 2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 26 din 22 mai 1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 133 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România
 • LEGE nr. 187 din 28 iunie 1930 pentru deschiderea de credite extraordinare
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 29 iunie 2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 8 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 167/1975 privind majorarea duratei concediului de odihnă a militarilor în termen
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 166 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 59 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 517 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
 • LEGE nr. 19 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere şi pe căile navigabile interioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii
 • LEGE nr. 353 din 21 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 30 iunie 1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 14 februarie 2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 58 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 438 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 martie 2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 233 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 638 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri şi băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001
 • LEGE nr. 142 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020