Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 19 mai 2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 mai 2004 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 19 mai 2004privind unele măsuri în domeniul învăţământului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 mai 2004

Măsurile pe care le generează prezentul act normativ vizează interesul social, educaţional şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Începând cu data de 1 august 2004, numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat este cel prevăzut în anexa nr. I. Articolul 2Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor de personal prevăzute în anexa nr. 7b la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 se modifica pe comune, oraşe şi municipii de către consiliul judeţean şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. I şi de prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 4 referitoare la învăţământul preuniversitar, prin hotărâre şi cu asistenţa tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti. Articolul 3 (1) Începând cu luna mai 2004, coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. II-V. (2) Pentru funcţia didactica de profesor universitar salariile de baza se stabilesc în continuare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexele nr. VI şi VII. Articolul 5Anexele nr. I-VII fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 38. Anexa I Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământulpreuniversitar de stat
Nr. Judeţul Total număr de din care pentru
crt. posturi din
învăţământul Învăţământul spe- Învăţământul pre-
preuniversitar cial finanţat din universitar fi-
bugetul propriu alnantat din buge-
consiliului jude- tele consiliilor
tean locale
1 ALBA 6522 200 6322
2 ARAD 6876 374 6502
3 ARGES 10753 201 10552
4 BACAU 11236 174 11062
5 BIHOR 10557 715 9842
6 BISTRITA 5792 472 5320
7 BOTOSANI 7523 281 7242
8 BRAŞOV 9606 444 9162
9 BRĂILA 5598 206 5392
10 BUZAU 7592 300 7292
11 CARAS 5448 396 5052
12 CALARASI 4412 0 4412
13 CLUJ 11522 850 10672
14 CONSTANTA 10241 239 10002
15 COVASNA 4587 105 4482
16 DAMBOVITA 7903 133 7770
17 DOLJ 10723 421 10302
18 GALAŢI 8959 337 8622
19 GIURGIU 3252 25 3227
20 GORJ 6242 100 6142
21 HARGHITA 6805 115 6690
22 HUNEDOARA 7398 186 7212
23 IALOMITA 3976 96 3880
24 IAŞI 13529 617 12912
25 ILFOV 3321 159 3162
26 MARAMURES 8848 356 8492
27 MEHEDINTI 4804 72 4732
28 MURES 10277 225 10052
29 NEAMT 8755 465 8290
30 OLT 7396 144 7252
31 PRAHOVA 10742 270 10742
32 SATU MARE 6899 217 6682
33 SALAJ 4903 131 4772
34 SIBIU 7403 351 7052
35 SUCEAVA 11867 725 11142
36 TELEORMAN 5689 82 5607
37 TIMIS 11093 861 10232
38 TULCEA 4328 96 4232
39 VASLUI 7640 280 7360
40 VALCEA 6547 135 6412
41 VRANCEA 5786 144 5642
42 BUCUREŞTI 26338 1833 24505
Total 339688 13533 326155
Anexa II Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.752.199 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul superiorFUNCŢII DIDACTICE  ┌────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │ │crt.│ │studiilor├─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │ │ │ │până la │ 3-6 ani │ 6-10 ani│10-15 ani │15-20 ani│ │ │ │ │ 3 ani │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │ │min./max │min./max │min./max │min./max │min./max │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 1 │Conferen-│ S │ - │ - │3,535 │3,614 │3,773 │ │ │tiar │ │ - │ - │7,559 │7,718 │7,766 │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 2 │Şef │ S │ - │2,899 │3,019 │3,068 │3,187 │ │ │lucrări │ │ - │6,009 │6,113 │6,181 │6,284 │ │ │(lector │ │ │ │ │ │ │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 3 │Asistent │ S │2,549 │2,565 │2,581 │2,597 │2,614 │ │ │universi-│ │4,666 │4,700 │4,734 │4,769 │4,872 │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 4 │Prepara- │ S │2,516 │2,530**) │2,549**) │ - │ - │ │ │tor │ │4,213 │4,281**) │4,316**) │ - │ - │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  ┌────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │ │crt.│ │studiilor├─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │ │ │ │20-25 ani│25-30 ani │30-35 ani│35-40 ani │peste │ │ │ │ │ │ │ │ │40 ani │ │ │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │ │min./max │min./max │min./max │min./max │min./max │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 1 │Conferen-│ S │3,857 │3,975 │4,056 │4,258 │4,471 │ │ │tiar │ │7,869 │7,972 │8,370 │8,789 │9,228 │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 2 │Şef │ S │3,213 │3,240 │3,369 │3,538 │ - │ │ │lucrări │ │6,388 │6,525 │6,851 │7,194 │ - │ │ │(lector │ │ │ │ │ │ │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 3 │Asistent │ S │2,664 │2,698 │2,833 │2,975 │ - │ │ │universi-│ │4,941 │5,044 │5,296 │5,561 │ - │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 4 │Prepara- │ S │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tor │ │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic  **) Pentru preparatorii din domeniul medical Anexa III Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.752.199 leiCoeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitarFUNCŢII DIDACTICE  ┌────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │ │crt.│ │studiilor├─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │ │ │ │până la │ 2-6 │ 6-10 │ 10-14 │ 14-18 │ │ │ │ │ 2 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 1 │Profesor │ S │ - │ - │ 2,987 │ 3,082 │ 3,133 │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ - │ 2,520 │ 2,538 │ 2,555 │ 2,571 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ - │ 2,354 │ 2,374 │ 2,391 │ 2,450 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ 2,348 │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 2 │Profesor │ SSD │ - │ - │ 2,496 │ 2,514 │ 2,571 │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ - │ 2,312 │ 2,332 │ 2,391 │ 2,450 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ - │ 2,226 │ 2,235 │ 2,243 │ 2,251 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ 2,209 │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 3 │Institu- │ S │ - │ - │ 2,496 │ 2,514 │ 2,571 │ │ │tor I │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ - │ 2,251 │ 2,266 │ 2,270 │ 2,289 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ - │ 2,226 │ 2,235 │ 2,243 │ 2,251 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ 2,209 │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 4 │Institu- │ SSD │ - │ - │ 2,413 │ 2,473 │ 2,491 │ │ │tor II │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ - │ 2,209 │ 2,230 │ 2,245 │ 2,249 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ - │ 2,177 │ 2,185 │ 2,194 │ 2,209 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ 2,169 │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 5 │Invatator│ M │ │ │ │ │ │ │ │educa- │ │ │ │ │ │ │ │ │toare, │ │ │ │ │ │ │ │ │educator,│ │ │ │ │ │ │ │ │maistru- │ │ │ │ │ │ │ │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ - │ - │ 2,332 │ 2,391 │ 2,450 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ - │ 2,189 │ 2,209 │ 2,230 │ 2,245 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ - │ 2,144 │ 2,152 │ 2,161 │ 2,169 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ 2,128 │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ 6 │Profesor,│ M │ 1,723 │ 1,725 │ 1,727 │ 1,729 │ 1,742 │ │ │invatator│ │ │ │ │ │ │ │ │maistru │ │ │ │ │ │ │ │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │tor, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │nivel li-│ │ │ │ │ │ │ │ │ceal, fa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ra prega-│ │ │ │ │ │ │ │ │tire de │ │ │ │ │ │ │ │ │speciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │tate*) │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  ┌────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │ │crt.│ │studiilor├───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┤ │ │ │ │ 18-22 │ 22-25 │ 25-30 │ 30-35 │ 35-40 │ peste │ │ │ │ │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ 40 ani │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 │Profesor │ S │ 3,144 │ 3,271 │ 3,356 │ 3,475 │ 3,595 │ 3,711 │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ 2,626 │ 2,720 │ 2,848 │ 2,927 │ 3,015 │ 3,130 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ 2,467 │ 2,601 │ 2,694 │ 2,811 │ 2,899 │ 2,977 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 │Profesor │ SSD │ 2,626 │ 2,720 │ 2,848 │ 2,927 │ 3,016 │ 3,130 │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ 2,467 │ 2,601 │ 2,694 │ 2,811 │ 2,899 │ 2,977 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ 2,270 │ 2,289 │ 2,381 │ 2,460 │ 2,537 │ 2,656 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 │Institu- │ S │ 2,626 │ 2,720 │ 2,848 │ 2,927 │ 3,016 │ 3,130 │ │ │tor I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ 2,346 │ 2,404 │ 2,498 │ 2,615 │ 2,694 │ 2,811 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ 2,270 │ 2,289 │ 2,324 │ 2,382 │ 2,499 │ 2,576 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 │Institu- │ SSD │ 2,547 │ 2,640 │ 2,771 │ 2,889 │ 2,939 │ 3,055 │ │ │tor II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ 2,268 │ 2,324 │ 2,420 │ 2,537 │ 2,615 │ 2,731 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ 2,230 │ 2,249 │ 2,264 │ 2,342 │ 2,460 │ 2,537 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 │Invatator│ M │ 2,467 │ 2,601 │ 2,694 │ 2,811 │ 2,899 │ 2,977 │ │ │educatoa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │re, edu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cator, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │maistru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- cu grad│ │ │ │ │ │ │ │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- cu grad│ │ 2,249 │ 2,268 │ 2,381 │ 2,460 │ 2,537 │ 2,656 │ │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- defini-│ │ 2,189 │ 2,228 │ 2,246 │ 2,302 │ 2,420 │ 2,499 │ │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ ├───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ │- debu- │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 │Profesor,│ M │ 1,745 │ 1,756 │ 1,775 │ 1,797 │ 1,870 │ 1,945 │ │ │invatator│ │ │ │ │ │ │ │ │ │maistru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tor, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nivel li-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ceal, fa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ra prega-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │speciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tate*) │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┘  *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statului personalului didactic Anexa IV Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.752.199 leiCoeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliaredin instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar*)
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficient de multiplicare
  minimmaxim
    Funcţia de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
  1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A***)S2.6523.600
  2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS2.3883.258
  3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS2.0082.728
  4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS1.8692.388
  5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS1.834-
  6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS.S.D.1.9322.615
  7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS.S.D.1.7992.274
  8Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS.S.D.1.7992.008
  9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS.S.D.1.799-
  10Informatician gradul I AS2.7283.714
  11Informatician gradul IS2.4623.335
  12Informatician gradul IIS2.1982.994
  13Informatician gradul IIIS1.8692.462
  14Informatician gradul IVS1.8342.274
  15Informatician debutantS1.834-
  16Informatician gradul IS.S.D.1.9322.615
  17Informatician gradul IIS.S.D.1.7992.273
  18Informatician gradul IIIS.S.D.1.7992.008
  19Informatician debutantS.S.D.1.799-
  20Instructor-animator gradul IS2.0842.842
  21Instructor-animator gradul IIS1.8692.462
  22Instructor-animator gradul IIIS1.8342.274
  23Instructor-animator debutantS1.834-
  24Instructor-animator gradul IS.S.D.1.9322.615
  25Instructor-animator gradul IIS.S.D.1.7992.274
  26Instructor-animator gradul IIIS.S.D.1.7992.008
  27Instructor-animator debutantS.S.D.1.799-
  28Asistent social gradul IS2.2743.069
  29Asistent social gradul IIS1.8952.577
  30Asistent social gradul IIIS1.8342.311
  31Asistent social debutantS1.834-
  32Asistent social gradul IS.S.D.1.9322.615
  33Asistent social gradul IIS.S.D.1.7992.274
  34Asistent social debutantS.S.D.1.799-
  35Corepetitor gradul IS2.0842.842
  36Corepetitor gradul IIS1.8692.462
  37Corepetitor gradul IIIS1.8342.274
  38Corepetitor debutantS1.834-
  39Corepetitor gradul IS.S.D.1.9322.615
  40Corepetitor gradul IIS.S.D.1.7992.274
  41Corepetitor gradul IIIS.S.D.1.7992.008
  42Corepetitor debutantS.S.D.1.799-
  43Secretar I A****)S2.6523.600
  44Secretar IS2.3883.258
  45Secretar IIS2.0842.842
  46Secretar IIIS1.8692.462
  47Secretar IVS1.8342.274
  48Secretar debutantS1.799-
  49Secretar IS.S.D.1.9322.615
  50Secretar IIS.S.D.1.8342.388
  51Secretar IIIS.S.D.1.7992.235
  52Secretar IVS.S.D1.7992.008
  53Secretar debutantS.S.D.1.799-
  54Secretar I AM1.7652.274
  55Secretar IM1.7652.122
  56Secretar IIM1.7652.008
  57Secretar IIIM1.7651.856
  58Secretar debutantM1.765-
  59Bibliotecar, documentarist, redactor I APL/M1.7652.274
  60Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M1.7652.008
  61Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M1.7651.856
  62Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M1.765-
  63Informatician I APL/M1.7652.274
  64Informatician IPL/M1.7652.122
  65Informatician IIPL/M1.7651.895
  66Informatician IIIPL/M1.7651.834
  67Informatician debutantPL/M1.765-
  68Instructor-animator I AM1.7652.274
  69Instructor-animator IM1.7652.008
  70Instructor-animator IIM1.7651.856
  71Instructor-animator debutantM1.765-
  72Instructor de educaţie extraşcolară I AM1.7652.274
  73Instructor de educaţie extraşcolară IM1.7652.122
  74Instructor de educaţie extraşcolară IIM1.7651.895
  75Instructor de educaţie extraşcolară IIIM1.7651.834
  76Instructor de educaţie extraşcolară debutantM1.765-
  77Asistent social IPL/M1.9322.615
  78Asistent social IIPL/M1.7652.274
  79Asistent social IIIPL/M1.7651.971
  80Asistent social debutantPL/M1.765-
  81Corepetitor IM1.7652.008
  82Corepetitor IIM1.7651.856
  83Corepetitor IIIM1.7651.834
  84Corepetitor debutantM1.765-
  85Tehnician I A*****)M1.7652.274
  86Tehnician I*****)M1.7652.122
  87Tehnician II*****)M1.7651.895
  88Tehnician III*****)M1.7651.856
  89Tehnician debutant*****)M1.765-
  90Laborant IPL/M1.7651.971
  91Laborant IIPL/M1.7651.834
  92Pedagog şcolar IM1.7651.971
  93Pedagog şcolar IIM1.765-
  94Analist, programator, inginer sistem: I AS2.2314.252
  95Analist, programator, inginer sistem: IS2.0194.039
  96Analist, programator, inginer sistem: IIS1.8693.613
  97Analist, programator, inginer sistem: IIIS1.8343.135
  98Analist, programator, inginer sistem: IVS1.8342.869
  99Analist, programator, inginer sistem: deb.S1.834-
  100Analist (programator) ajutor: I AM1.7652.922
  101Analist (programator) ajutor: IM1.7652.709
  102Analist (programator) ajutor: IIM1.7652.444
  103Analist (programator) ajutor: IIIM1.7652.231
  104Analist (programator) ajutor: debutantM1.765-
  105Operator, controlor date: IM1.7652.709
  106Operator, controlor date: IIM1.7652.444
  107Operator, controlor date: IIIM1.7652.231
  108Operator, controlor date: IVM1.7652.019
  109Operator, controlor date: debutantM1.765-
  110Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor: IS2.3164.633
  111Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor: IIS1.9413.881
  112Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor: IIIS1.8343.318
  113ComandantS1.9334.483
  114Şef mecanicS1.8343.623
  115Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1.8342.886
  116CăpitanM1.7652.763
  117Şef mecanicM1.7652.702
  118Ofiţer punteM1.7652.518
  119Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1.7652.456
  120Şef echipajM1.7652.579
  121Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM1.7651.795
  122Inginer gradul I AS1.8693.613
  123Inginer gradul IS1.8343.401
  124Inginer gradul IIS1.8343.161
  125Inginer gradul IIIS1.8342.922
  126Inginer gradul debutantS1.834-
  127Subinginer gradul IS.S.D.1.7993.189
  128Subinginer gradul IIS.S.D.1.7992.950
  129Subinginer gradul IIIS.S.D.1.7992.630
  130Subinginer debutantS.S.D.1.799-
  131Medic primarS2.3164.633
  132Medic specialistS2.2314.252
  133MedicS2.0194.039
  134Medic stagiarS1.834-
  135Farmacist primarS2.3164.633
  136Farmacist specialistS2.0194.039
  137FarmacistS1.8343.401
  138Farmacist stagiarS1.834-
  139Dentist principalS.S.D.1.7993.189
  140DentistS.S.D.1.7992.950
  141Dentist debutantS.S.D.1.799-
  142Tehnician dentar principalM1.7652.922
  143Tehnician dentarM1.7652.709
  144Tehnician dentar debutantM1.765-
  145Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS2.3164.633
  146Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS2.0194.039
  147Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1.8343.401
  148Biolog, biochimist, chimist, fizician debutantS1.834-
  149Psiholog, sociolog principalS2.0194.039
  150Psiholog, sociologS1.8693.613
  151Psiholog, sociolog debutantS1.834-
  152Cercetător ştiinţific principal IS2.3164.633
  153Cercetător ştiinţific principal IIS2.2314.252
  154Cercetător ştiinţific principal IIIS2.0194.039
  155Cercetător ştiinţificS1.8693.613
  156Asistent de cercetare ştiinţificăS1.8343.401
  157Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1.834-
  158Asistent IM1.7652.922
  159Asistent IIM1.7652.709
  160Asistent IIIM1.7652.444
  161Asistent stagiarM1.765-
  162Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS2.3164.633
  163Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS2.2314.252
  164Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS2.0194.039
  165Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS1.8693.613
  166Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS1.8343.135
  167Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artisticS1.834-
  168Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet IS2.2314.252
  169Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS2.0194.039
  170Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS1.8693.613
  171Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS1.8343.135
  172Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutantS1.834-
  173Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS1.9413.881
  174Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editorS1.8343.318
  175Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editorS1.8343.135
  176Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editorS1.834-
  177Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   1.7652.922
  178Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   1.7652.709
  179Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   1.7652.444
  180Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor   1.765-
  181Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS1.9413.881
  182Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS1.8343.401
  183Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS1.8343.318
  184Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutantS1.834-
  185Muzeograf, bibliograf IS.S.D.1.7993.189
  186Muzeograf, bibliograf IIS.S.D.1.7992.950
  187Muzeograf, bibliograf IIIS.S.D.1.7992.630
  188Muzeograf, bibliograf debutantS.S.D.1.799-
  189Secretar de redacţie, tehnoredactor I AM1.7652.922
  190Secretar de redacţie, tehnoredactor IM1.7652.709
  191Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM1.7652.444
  192Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM1.765-
  193Regizor scenă (culise) IM1.7652.922
  194Regizor scenă (culise) IIM1.7652.709
  195Regizor scenă (culise) IIIM1.7652.444
  196Regizor scenă (culise) debutantM1.765-
  197Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS1.8343.318
  198Ofiţer aspirantS1.834-
  199Şef staţie RTGM1.7652.922
  200Ofiţer RTG IM1.7652.444
  201Ofiţer RTG IIM1.7652.231
  202Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer dragor: aspirantM1.765-
  203Medic veterinar IS2.2314.252
  204Medic veterinar IIS1.8693.613
  205Medic veterinar IIIS1.8343.135
  206Medic veterinar debutantS1.834-
  207Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS1.8693.613
  208Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS1.8343.161
  209Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS1.8343.135
  210Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS1.834-
  211Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I AS2.3164.633
  212Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS1.8693.623
  213Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS1.8343.318
  214Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS1.834-
  215Conservator, restaurator IS.S.D.1.7993.189
  216Conservator, restaurator IIS.S.D.1.7992.950
  217Conservator, restaurator IIIS.S.D.1.7992.630
  218Conservator, restaurator debutantS.S.D.1.799-
  219Conservator, restaurator, custode sală IM1.7652.922
  220Conservator, restaurator, custode sală IIM1.7652.709
  221Conservator, restaurator, custode sală IIIM1.7652.444
  222Conservator, restaurator, custode sală debutantM1.765-
  223Antrenor categoria I   1.9413.881
  224Antrenor categoria II   1.7653.318
  225Antrenor categoria III     3.189
  226Antrenor categoria IV   1.7652.950
  227Antrenor categoria V   1.7652.630
  228Antrenor debutant   1.765-
  229Mânuitor carteM/G1.7651.971
 *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii şi solidarităţii Sociale, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului sa stabilească noi funcţii didactice auxiliare. **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din invataman- tul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997. ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. ****) Se utilizează numai pentru secretar şef de universitate *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor - şcoala.
Anexa V     Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.752.199 lei                    Coeficienţi de multiplicare pentru alte                funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1Şef atelier-şcoală IM1,7652,046
  2Şef atelier-şcoală IIM1,7652,008
  3Şef atelier-şcoală IIIM1,7651,857
  4Instructor IM1,7651,970
  5Instructor IIM1,7651,834
  6Model IM1,7651,857
  7Model IIM1,7651,834
  8Supraveghetor noapteG1,7301,799
Anexa VI                       Indemnizaţii de conducere specifice    1. Funcţiile didactice din învăţământul superior *)
         
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
  minimmaxim
  1.Rector3545
  2.Prorector2530
  3.Director general administrativ al universităţii2530
  4.Decan2030
  5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
  6.Prodecan1520
  7.Administrator Şef al facultăţii1520
  8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
  9.Director de departament1520
  10.Şef de catedră1015
--------    *) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea Nr.l28/l997    2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional - licealşi de maiştri
         
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
  minimmaxim
  1.Director de şcoală sau de liceu2535
  2.Director adjunct de şcoală sau de liceu2025
  3.Director (educatoare, învăţător sau institutor)1525
  4.Directorul Casei Corpului Didactic2535
   3. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
  limita maximă
  1.Secretar - şef*)20
  2.Secretar şef**)20
--------    *) Se utilizează numai în învăţământul superior    **) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţileşcolare stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Anexa VII                          Indemnizaţii şi sporuri pentru             îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului    l. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsa-bilitati suplimentare funcţiei didactice de predare de baza, care fac parte dinsalariul de baza, stabilite potrivit art. 51 alin.(4) din Legea Nr. 128/1997.    Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază %
  limita maximă
  1.Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*)10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute
--------    *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legeanr. 128/1997    2. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afară obligaţiilorfuncţiei de baza şi care nu fac parte din salariul de baza.
       
  1.Preşedintele Comisiei de bacalaureat  
    - la o comisie de până la 200 de candidaţi, inclusivpână la 50% din salariul de bază al funcţiei didactice în care este încadrat
    - la o comisie de peste 200 de candidaţipână la un salariu de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
  2.Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogicăun spor de 10-25% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.
--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 320 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 203 din 19 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie
 • LEGE nr. 154 din 5 aprilie 1937 pentru autorizarea Casei Şcoalelor şi al Culturii Poporului de a vinde o parte din pădurea Vădeni, jud. Gorj
 • LEGE nr. 485 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 69 din 12 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 150 din 14 mai 2004 privind siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 255 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008
 • LEGE nr. 354 din 21 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 376 din 30 septembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila
 • LEGE nr. 67 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 337 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 360 din 21 septembrie 2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 91 din 30 decembrie 1993 privind datoria publică
 • LEGE nr. 63 din 18 aprilie 2019 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 74 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 502 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2003 privind înfiinţarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
 • LEGE nr. 524 din 17 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 martie 2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 97 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 19 mai 2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 41 din 11 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 13 mai 1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 126 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Ramnicu Valcea, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002
 • LEGE nr. 322 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 octombrie 2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim
 • LEGE nr. 144 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 370 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 4 noiembrie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 271 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 12 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 364 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 22 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997
 • LEGE nr. 147 din 23 iulie 2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 13 noiembrie 2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
 • LEGE nr. 119 din 14 iulie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 6 din 13 martie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021