Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 207 din 18 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 18 decembrie 2002privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În anul 2003 salariile personalului diplomatic, stabilite potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 125/2000, prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001, se majorează în doua etape, astfel: a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 faţă de nivelul din luna decembrie 2002; b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 faţă de nivelul din luna septembrie 2003. Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 1 limita minima şi limita maxima a salariilor de baza prevăzute în anexele nr. 1 şi 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998, cu modificările şi completările prevăzute la art. 1, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza. Articolul 3 (1) Salariile de baza stabilite potrivit art. 2 sunt prevăzute în anexele nr. Ia) şi IIa) pentru perioada ianuarie-septembrie 2003 şi în anexele nr. Ib) şi IIb) pentru perioada octombrie-decembrie 2003. (2) În salariile de baza corespunzătoare limitei maxime, precum şi în cele corespunzătoare unui singur nivel, prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, este inclusă şi majorarea de până la 8,29% acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Articolul 4 (1) Salariile de baza individuale care se situeaza între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 81/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin actele normative prevăzute la art. 1, avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% faţă de nivelul din luna decembrie 2002 şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% faţă de nivelul din luna septembrie 2003. (2) În cazul în care salariul de baza majorat cu 6% de la 1 ianuarie 2003 se situeaza sub limita minima stabilită în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă salariul de baza prevăzut pentru limita minima. Articolul 5 (1) În anul 2003 personalul diplomatic salarizat între limitele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit art. 1, şi de o creştere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2002, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2003. (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se efectuează până la data de 31 mai 2003. Articolul 6Salariile de baza calculate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului. Articolul 7În vederea stabilirii salariului de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii persoanele aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi persoanele angajate în Ministerul Afacerilor Externe, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi care revin în funcţia din care au fost suspendate, în condiţiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, după cum urmează: a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs; b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcţiei avute anterior. Articolul 8 (1) Personalul încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe poate beneficia de un spor de confidenţialitate, potrivit reglementărilor în vigoare stabilite pentru această categorie de personal. (2) Prin ordin al ministrului afacerilor externe pot fi stabilite categoriile de persoane care beneficiază de spor de confidenţialitate, cu încadrarea în bugetul aprobat. Articolul 9Personalul diplomatic beneficiază şi de celelalte drepturi de natura salariala care se acordă, potrivit legii, personalului contractual din sectorul bugetar. Articolul 10Ordonatorul principal de credite poate aproba, o dată pe trimestru, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi - de funcţionar public, personal contractual sau diplomatic - cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Articolul 11Anexele nr. Ia), IIa), Ib) şi IIb) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statp. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Razvan Ionut Cirica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 207. Anexa 1a)                     SALARIILE DE BAZA         pentru funcţiile diplomatice şi consulare de cariera
         
  Funcţii diplomatice şi consulare de carierăNivelul studiilorSalariul de bază la 1 ianuarie 2003
  minimmaxim
  AmbasadorS   16.405.000
  Ministru plenipotenţiarS   15.674.000
  Ministru consilierS4.495.00013.396.000
  Consilier diplomatic, consul generalS4.177.00012.627.000
  Secretar I, consulS3.858.00011.851.000
  Secretar II, viceconsulS3.541.00011.079.000
  Secretar IIIS3.295.00010.480.000
  Ataşat, agent consularS3.272.0005.328.000
Anexa 2a)                          SALARIILE DE BAZA      pentru funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor                     Externe, pe grade profesionale
         
  Funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor ExterneNivelul studiilorSalariul de bază la 1 ianuarie 2003
  minimmaxim
  Interpret relaţii diplomatice IS3.064.0006.615.000
  Interpret relaţii diplomatice IIS2.750.0005.929.000
  Curier diplomatic I, referent relaţii IS2.700.0005.328.000
  Curier diplomatic II, referent relaţii II, interpret relaţii diplomatice IIIS2.650.000  
Anexa 1b)                        SALARIILE DE BAZA         pentru funcţiile diplomatice şi consulare de cariera
         
  Funcţii diplomatice şi consulare de carierăNivelul studiilorSalariul de bază la 1 octombrie 2003
  minimmaxim
  AmbasadorS   17.882.000
  Ministru plenipotenţiarS   17.085.000
  Ministru consilierS4.900.00014.602.000
  Consilier diplomatic, consul generalS4.553.00013.764.000
  Secretar I, consulS4.206.00012.918.000
  Secretar II, viceconsulS3.860.00012.077.000
  Secretar IIIS3.592.00011.424.000
  Ataşat, agent consularS3.567.0005.808.000
Anexa 2b)                            SALARIILE DE BAZA         pentru funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor                       Externe, pe grade profesionale
         
  Funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor ExterneNivelul studiilorSalariul de bază la 1 octombrie 2003
  minimmaxim
  Interpret relaţii diplomatice IS3.340.0007.211.000
  Interpret relaţii diplomatice IIS3.200.0006.463.000
  Curier diplomatic I, referent relaţii IS3.100.0005.808.000
  Curier diplomatic II, referent relaţii II, interpret relaţii diplomatice IIIS3.000.000
--------

Noutăți

 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 336 din 18 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 27 iunie 2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 126 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 19 din 14 decembrie 1979 pentru modificarea articolului 44 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului
 • LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor
 • LEGE nr. 69 din 28 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru împrospătarea produselor şi valorificarea celor disponibile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 30 iunie 2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 303 din 12 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
 • LEGE nr. 34 din 29 martie 1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 322 din 6 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • LEGE nr. 34 din 27 martie 2014 pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 167 din 11 februarie 1864 pentru infiintiarea unui consiliu de statu
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 130 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 206 din 19 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 164 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 28 octombrie 1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 162 din 3 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 35 din 27 martie 2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 *** Republicată privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 205 din 31 octombrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 104 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1995 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 74 din 14 decembrie 1991 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului administraţiei centrale de stat pe anul 1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 19 mai 2000 pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la contribuţia agenţilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 45 din 11 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 120 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 350 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la unitatea specială de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 21 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990
 • LEGE nr. 266 din 16 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 1.726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 112 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 274 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021