Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 5 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 17 iunie 2002 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 iunie 2002pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 17 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, aprobată prin Legea nr. 662/2001, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2002, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Majorarea salariilor prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2002 se aplică şi personalului din cadrul unităţilor conexe, respectiv centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, centre logopedice, cabinete şcolare, casa corpului didactic, cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor şi elevilor. Articolul 3 (1) Salariile de baza ale personalului didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, din bibliotecile centrale universitare şi bibliotecile pedagogice se majorează cu 5% fata de cele aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Salariile de baza ale personalului didactic auxiliar din unităţile conexe prevăzute la art. 2 vor fi mai mari cu 5% fata de cele rezultate după aplicarea prevederilor art. 2. Articolul 4Pentru celelalte categorii de personal din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar, al bibliotecilor centrale universitare şi al bibliotecilor pedagogice, altul decât cel didactic şi didactic auxiliar, salariile de baza se majorează cu 5% fata de cele aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 5Prevederile art. 1, 2, 3 şi 4 se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii iunie 2002. Articolul 6Începând cu data de 1 ianuarie 2003 pentru toate funcţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi unica. Aceasta va fi cel puţin egala cu valoarea maxima a coeficientului de multiplicare 1,000 existenta în învăţământ la data de 31 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţieişi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu Anexa 1Valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 = 1.048.545 lei*1)----------------------------------------------------------------
                           
  ÎNVĂŢĂMÂNT
  I. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  A. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru funcţiile didactice din învăţământul superior
  Funcţii didactice
  Nr. crt.FUNCŢIANivelul StudiilorVechimea în învăţământ
  până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  min/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/maxmin/max
  1Profesor universitarS---3,9364,0834,1954,3444,5614,7895,028
      ---8,1448,2818,3848,5228,9489,3969,865
  2Conferenţiar universitarS--3,3043,3783,5273,6393,7503,9384,1344,341
      --7,5597,7187,7667,8697,9728,3708,7899,228
  3Şef lucrări (lector universitar)S-2,7102,8222,8953,0073,0323,1163,2713,435-
      -6,0096,1136,1816,2846,3886,5256,8517,194-
  4Asistent universitarS2,3832,3982,4132,4282,4432,5142,6202,7512,889-
      4,6664,7004,7344,7694,8724,9415,0445,2965,561-
  5Preparator universitarS2,3522,3652,383-------
      4,2134,281*)4,316*)-------
*) Pentru preparatorii din domeniul medical.
Anexa 2     ANEXA 2Valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 = 1.179.613 lei*1)----------------------------------------------------------------
                               
  ÎNVĂŢĂMÂNT
  I. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
  Funcţii didactice
  Nr. crt.FUNCŢIANivelul studiilorVechimea în învăţământ
  până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  1ProfesorS                      
      - cu grad didactic I   --2,7662,8812,9562,9953,1463,2593,3733,5253,638
      - cu grad didactic II   -2,3122,3502,3882,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
      - definitiv   -2,1602,1992,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
      - debutant   2,122----------
  2ProfesorSSD--2,3122,3502,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
      - cu grad didactic I   -2,1222,1602,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
      - cu grad didactic II   -2,0622,0702,0772,0852,1222,1602,3122,3882,4632,578
      - definitiv   2,046----------
      - debutant                        
  3Institutor IS                      
      - cu grad didactic I   --2,3122,3502,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
      - cu grad didactic II   -2,0852,0992,1222,1602,2352,3122,4262,5392,6162,729
      - definitiv   -2,0622,0702,0772,0852,1222,1602,2352,3122,4262,501
      - debutant   2,046----------
  4Institutor IISSD                      
      - cu grad didactic I   --2,2352,3122,3502,4262,5392,6912,8052,8812,995
      - cu grad didactic II   -2,0462,0852,0992,1222,1602,2352,3502,4632,5392,652
      - definitiv   -2,0162,0242,0322,0462,0852,1222,1992,2742,3882,463
      - debutant   2,009----------
  5Învăţător, educatoare educator, maistru-instructorM                      
      - cu grad didactic I   --2,1602,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
      - cu grad didactic II   -2,0092,0462,0852,0992,1222,1602,3122,3882,4632,578
      - definitiv   -1,9861,9932,0012,0092,0462,1222,1602,2352,3502,426
      - debutant   1,971----------
  6Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M1,6341,6361,6381,6401,6431,6461,6601,6751,6971,7681,841
*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.                                     ------------

Noutăți

 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 22 din 13 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 386 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 9 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 182 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 179 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 25 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 66 din 24 aprilie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1999
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 203 din 27 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 458 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 mai 2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • LEGE nr. 88 din 16 octombrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Paris la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 1.315 din 10 aprilie 1931 privind modificarea art. 2 din legea pentru jocurile de noroc în staţiunile balneare şi climaterice
 • LEGE nr. 8 din 1 martie 2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 176 din 18 iulie 2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 30 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 72 din 5 iulie 1995 privind declararea ca municipiu a oraşului Drăgăşani
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 octombrie 2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
 • LEGE nr. 497 din 12 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecţie socială, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, salariaţilor concediaţi colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967
 • LEGE nr. 105 din 4 iulie 2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 94 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1998 privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 185 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare
 • LEGE nr. 311 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 95 din 5 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020