Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 102 din 20 iunie 1997 privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1993
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 30 iunie 1997 -
LEGE nr. 102 din 20 iunie 1997privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1993 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 30 iunie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se aprobă contul general de execuţie a bugetului de stat pe anul 1993, la venituri în suma de 3.792,4 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 4.313,6 miliarde lei, inclusiv obligaţiile cu termen de plată până la 31 decembrie 1993, regularizate pe bază de aprobări legale şi cu un deficit în suma de 521,2 miliarde lei. Articolul 2Se aprobă execuţia veniturilor bugetului de stat pe următoarea structura, potrivit anexei nr. 1.
           
    - miliarde lei -
  Realizări% în total venituri
     
  I.VENITURI - TOTAL3.792,4100,0
    A. VENITURI CURENTE3.787,399,9
    1. Venituri fiscale3.654,496,4
    1.1.Impozite directe,1.880,549,6
    din care:    
    - impozit pe profit750,319,8
    - impozit pe salarii1.093,228,8
    1.2.Impozite indirecte,1.773,946,8
    din care:    
    - impozit pe circulaţia mărfurilor şi accize743,919,6
    - taxa pe valoarea adăugată726,219,1
    - taxe vamale269,27,1
    2. Venituri nefiscale,132,93,5
    din care:    
    2.1.Vărsăminte din profitul net al Băncii Naţionale a României, realizat în cursul anului 1993, pentru acordarea unui împrumut Guvernului Republicii Moldova20,00,5
    2.2.Venituri din dividende la capitalul social al societăţilor comerciale4,10,1
    2.3.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome18,30,5
    2.4.Vărsăminte de la instituţiile publice40,61,1
    2.5.Diverse venituri49,91,3
    B. VENITURI DIN CAPITAL5,10,1
Articolul 3Se aprobă cheltuielile bugetului de stat efectuate pe următoarea structura, potrivit anexei nr. 1.
         
    - miliarde lei -
  Realizări% în total venituri
     
  II.CHELTUIELI - TOTAL4.313,6100,0
    1. Cheltuieli social-culturale,1.264,729,3
    din care:    
    - învăţământ605,614,0
    - sănătate365,18,5
    - alocaţii şi alte ajutoare pentru copii160,93,7
    - pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane92,12,1
    2. Cheltuieli pentru gospodărie comunală şi locuinţe27,90,7
    3. Apărarea naţională419,69,7
    4. Ordinea publică219,85,1
    5. Autorităţile publice,173,44,0
    din care:    
    - cheltuieli pentru organele autorităţii executive121,92,8
    - cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti31,00,7
    - cheltuieli pentru organele autorităţii legislative13,10,3
    6. Acţiuni economice,1.507,835,0
    din care:    
    - industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei709,116,4
    - agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător515,912,0
    - transporturi şi comunicaţii182,24,2
    - alte acţiuni economice72,61,8
    7. Alte acţiuni,54,61,3
    din care:    
    - alte acţiuni44,81,0
    - cheltuieli din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului4,00,1
    - cheltuieli din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova5,80,1
    8. Transferuri din bugetul de stat328,27,6
    9. Împrumuturi pentru înfiinţarea Corpului gardienilor publici2,0-
    10. Dobânzi aferente datoriei publice130,83,0
    11. Obligaţii cu termene legale de plată până la data de 31 decembrie 1993 şi regularizate, conform Ordonanţei Guvernului nr. 67 din 24 august 1994184,84,3
Articolul 4Se aprobă încheierea execuţiei bugetului de stat pe anul 1993 cu un deficit în suma de 521,2 miliarde lei, precum şi finanţarea acestuia din împrumuturi din contravaloarea în lei a creditelor externe guvernamentale, în suma de 143,4 miliarde lei, şi din împrumuturi pe termen scurt, garantate cu titluri de stat, în suma de 377,8 miliarde lei. Articolul 5Se aprobă sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, pe anul 1993, în suma de 231,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2. Articolul 6Se aprobă transferurile din bugetul de stat, efectuate în anul 1993, către bugetele locale pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, în suma de 328,2 miliarde lei, potrivit anexei nr. 3. Articolul 7Se aprobă contul de execuţie a Fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1993, la venituri în suma de 104,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 91,2 miliarde lei, cu un excedent de 13,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4. Articolul 8Se aprobă contul de execuţie a Fondului special pentru învăţământ pe anul 1993, la venituri în suma de 30,6 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 24,2 miliarde lei, cu un excedent de 6,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5. Articolul 9Se aprobă contul de execuţie a Fondului special pentru sănătate pe anul 1993, la venituri în suma de 108,1 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 96,4 miliarde lei, cu un excedent de 11,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6. Articolul 10Se aprobă contul de execuţie a Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate pe anul 1993, la venituri în suma de 45,0 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 44,6 miliarde lei, cu un excedent de 0,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 7. Articolul 11Se aprobă contul de execuţie a Fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor pe anul 1993, la venituri în suma de 104,3 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 62,3 miliarde lei, cu un excedent de 42,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 8. Articolul 12Se aprobă contul de execuţie a Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale pe anul 1993, la venituri în suma de 36,8 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 4,7 miliarde lei, cu un excedent de 32,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 9. Articolul 13Se aprobă contul de execuţie a Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1993, la venituri în suma de 98,2 miliarde lei şi la cheltuieli în suma de 98,2 miliarde lei, potrivit anexei nr. 10. Articolul 14Se aprobă contul de execuţie a Fondului special pentru modernizarea drumurilor publice pe anul 1993, la venituri în suma de 14,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 13,2 miliarde lei, cu un excedent de 1,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 11. Articolul 15Se aprobă contul de execuţie a Fondului special pentru agricultura pe anul 1993, la venituri în suma de 33,4 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 10,4 miliarde lei, cu un excedent de 23,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 12. Articolul 16Se aprobă contul general al datoriei publice a statului, care cuprinde datoria publică externa a statului în suma de 2.370,1 milioane dolari S.U.A., respectiv 3.024,3 miliarde lei, şi datoria publică interna în suma de 480,9 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 13 a)-13 d). Articolul 17Se aprobă contul de execuţie a sumelor constituite din diferenţele favorabile din reevaluarea activelor şi pasivelor în valută, la venituri în suma de 78,1 miliarde lei şi la cheltuieli în suma de 77,5 miliarde lei, potrivit anexei nr. 14. Articolul 18Anexele*) nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta lege.-------------- Notă *) Anexele nr. 1 B şi 2-14 se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 3 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN p. PREŞEDINTELE SENATULUI RADU VASILE Bucureşti, 20 iunie 1997. Nr. 102. Anexa 1
             
  CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE A BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1993
  - mii lei -
  Denumirea indicatorilorEvaluări bugetareDrepturi constatateÎncasări realizateRămăşiţe de încasat3/1 %
  A12345
  I. VENITURI - TOTAL3.465.477.3954.221.908.0733.792.351.832429.556.241109,43
  A. VENITURI CURENTE3.445.177.3954.216.875.1513.787.318.910429.556.241109,93
  1. VENITURI FISCALE3.335.396.3954.095.458.7833.654.410.418441.048.365109,56
  1.1. IMPOZITE DIRECTE1.665.446.8952.216.050.0201.880.475.187335.574.833112,91
  Impozitul pe profit612.000.000810.298.038750.339.22459.958.814122,60
  Impozitul pe salarii1.018.976.895   1.093.154.178   107,28
  - Impozitul pe salarii - Total1.256.000.0001.365.680.1601.324.924.44140.755.719105,49
  - Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale-237.023.105   -231.770.263   97,78
  Alte impozite directe34.470.00040.071.82236.981.7853.090.037107,29
  - Taxa pentru folosirea terenurilor ce se scot din fondul forestier în vederea executării unor lucrări   1.159.3988101.158.588  
  - Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente900.000917.840917.840   101,98
  - Impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat6.000.0006.949.5214.537.0502.412.47175,62
  - Impozitul pe dividende la societăţile comerciale27.000.00030.388.72230.869.744   114,33
  - Impozitul pe profitul obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor500.000625.060625.060   125,01
  - Alte încasări din impozite directe70.00031.28131.281   44,69
  1.2. IMPOZITE INDIRECTE1.669.949.5001.879.408.7631.773.935.231105.473.532106,23
  Impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accize (în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1993)1.419.949.500761.769.392743.904.73317.864.65952,39
  - Impozitul pe circulaţia mărfurilor   345.365.322329.769.62015.595.702  
  - Accize   378.081.475399.628.621    
  - Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gaze naturale   38.322.59515.492.40622.830.189  
  - Impozitul pe circulaţia mărfurilor, restituit conform Hotărârii Guvernului nr. 7/1991     -985.914    
  Taxa pe valoarea adăugată (în perioada 1 iulie - 31 decembrie 1993)   742.280.265726.174.03416.106.231  
  - Taxa pe valoarea adăugată   742.280.265814.264.493    
  - Restituiri din taxa pe valoarea adăugată     -88.090.459    
  Taxe vamale231.000.000289.219.397269.153.86520.065.532116,52
  - Taxe vamale de la persoane juridice196.000.000271.243.874251.271.62819.972.246128,20
  - Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale35.000.00017.975.52317.882.23793.28651,09
  Alte impozite indirecte19.000.00086.139.70934.702.59951.437.110182,65
  - Taxe de timbru de la persoane juridice   347347    
  - Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen15.500.00079.507.69828.070.58851.437.110181,10
  - Alte încasări din impozite indirecte3.500.0006.631.6646.631.664   189,48
  2. VENITURI NEFISCALE109.781.000121.416.368132.908.492   121,07
  Vărsăminte din profitul net al Băncii Naţionale a României, realizat în cursul anului 1993, pentru acordarea unui împrumut Guvernului Republicii Moldova20.000.00020.000.00020.000.000   100,00
  Venituri din dividende la capitalul social al statului la societăţile comerciale5.456.0004.188.1064.188.106   76,76
  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome18.040.0006.775.23318.267.357   101,26
  Vărsăminte de la instituţiile publice23.677.00040.551.56440.551.564   171,27
  - Taxe de spitalizare, analize, consultaţii, tratament, înregistrarea medicamentelor şi proteze   563563    
  - Taxe de metrologie75.000137.172137.172   182,90
  - Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică600.0001.896.7991.896.799   316,13
  - Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi şi taxe pentru folosirea drumurilor şi aeroporturilor civile2.500.0003.703.1483.703.148   148,13
  - Taxe consulare15.000.00026.169.72026.169.720   174,46
  - Venituri din sumele ce se înregistrează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină   891891    
  - Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii250.000449.660449.660   179,86
  - Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice   8484    
  - Venituri din activitatea de gospodărire a apelor   16.84316.843    
  - Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal900.0001.017.2581.017.258   113,03
  - Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor100.000151.810151.810   151,81
  - Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare1.600.0002.512.2212.512.221   157,01
  - Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate   98.84998.849    
  - Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi ale activităţilor autofinanţate52.000198.198198.198   381,15
  - Taxe şi alte venituri din protecţia mediului100.00070.54270.542   70,54
  - Alte venituri de la instituţiile publice2.500.0004.127.8064.127.806   165,11
  Diverse venituri42.608.00049.901.46549.901.465   117,12
  - Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive650.000717.132717.132   110,33
  - Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri   1.4061.406    
  - Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale8.000.0007.897.0197.897.019   98,71
  - Încasări din cota reţinută, conform Legii nr. 6/1973650.000853.597853.597   131,32
  - Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi3.500.0003.986.3113.986.311   113,89
  - Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget          
  - Încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget   3.4943.494    
  - Vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri şi produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive850.0001.001.0841.001.084   117,77
  - Venituri din concesiuni8.00026.97926.979   337,24
  - Venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991450.000408.206408.206   90,71
  - Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului1.300.0001.521.7001.521.700   117,05
  - Dobânzi încasate din plasarea disponibilului contului de trezorerie a statului15.000.00015.000.00015.000.000   100,00
  - Încasări din alte surse12.200.00016.549.47216.549.472   135,65
  - Încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii   1.935.0651.935.065    
  B. VENITURI DIN CAPITAL20.300.0005.032.9225.032.922   24,79
  Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului20.300.0005.032.9225.032.922   24,79
  - Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice17.500.0002.280.8592.280.859   13,03
  - Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare2.800.0002.752.0632.752.063   98,29
  - mii lei -
  Denumirea indicatorilorCredite aprobate iniţialCredite definitivePlăţi efectuateObligaţii cu termene legale de plată până la 31 decembrie*)3/2 %
  A12345
  II. CHELTUIELI - TOTAL2.611.216.6004.194.777.3954.128.778.992184.767.14098,43
  Cheltuieli curente2.330.526.8223.734.201.2003.672.585.65992.038.48398,35
  Cheltuieli de personal735.730.4021.256.884.2571.232.951.598   98,10
  Cheltuieli materiale şi servicii346.495.096516.873.632521.180.009   100,83
  Subvenţii şi transferuri995.860.5751.812.789.5241.787.657.20272.259.19198,61
  Subvenţii pentru instituţiile publice33.059.95557.467.56957.413.234   99,91
  Subvenţii pe produse şi activităţi192.775.200351.463.332350.331.935   99,68
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif341.698.667442.503.812410.482.96050.817.57892,76
  Prime acordate producătorilor agricoli   228.964.200257.751.510   112,57
  Transferuri428.326.753732.390.611711.677.56321.441.61397,17
  Dobânzi aferente datoriei publice145.022.000145.022.000130.796.85019.779.29290,19
  Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve107.418.7492.631.787      
  Cheltuieli efectuate din venituri proprii (H.C.M. nr. 151/1975, H.C.M. nr. 279/1983, Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, Hotărârea Guvernului nr. 531/1991 etc.)     -1.565.649    
  Cheltuieli de capital280.689.778438.576.195435.758.98214.431.69599,36
  Împrumuturi   22.000.00022.000.000   100,00
  Rambursări de credite       48.304.906  
  Rate aferente datoriei publice       29.992.056  
  PARTEA I - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE731.358.3451.270.542.9401.264.703.818   99,54
  Cheltuieli curente699.994.5181.219.227.9141.215.774.470   99,72
  Cheltuieli de personal453.001.193777.207.969766.037.410   98,56
  Cheltuieli materiale şi servicii77.613.085138.107.084148.908.308   107,81
  Subvenţii şi transferuri169.380.240303.912.861300.828.752   98,99
  Subvenţii pentru instituţiile publice14.559.95524.967.56924.920.653   99,81
  Subvenţii pe produse şi activităţi400.000534.400534.400   100,00
  Transferuri154.420.285278.410.892275.373.699   98,91
  Cheltuieli efectuate din venituri proprii (H.C.M. nr. 151/1975, H.C.M. nr. 279/1983, Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, Hotărârea Guvernului nr. 531/1991 etc.)     -1.565.649    
  Cheltuieli de capital31.363.82751.315.02650.494.997   98,40
  Învăţământ357.218.200607.765.272605.561.696   99,64
  Cheltuieli curente343.554.900586.879.966586.247.738   99,89
  Cheltuieli de personal265.792.400475.011.766465.548.211   98,01
  Cheltuieli materiale şi servicii57.262.30089.326.13499.144.557   110,99
  Subvenţii şi transferuri20.500.20022.542.06621.554.970   95,62
  Subvenţii pentru instituţiile publice1.350.0002.271.2002.270.200   99,96
  Transferuri19.150.20020.270.86619.284.770   95,14
  Cheltuieli efectuate din venituri proprii (H.C.M. nr. 151/1975, H.C.M. nr. 279/1983, Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, Hotărârea Guvernului nr. 531/1991 etc.)     -1.418.843    
  Cheltuieli de capital13.663.30020.885.30620.732.801   99,27
  Sănătate213.018.000365.919.216365.123.163   99,78
  Cheltuieli curente198.552.273339.697.544339.506.539   99,94
  Cheltuieli de personal185.718.282299.595.414297.933.069   99,45
  Cheltuieli materiale şi servicii12.833.99140.102.13041.573.470   103,67
  Cheltuieli efectuate din venituri proprii (H.C.M. nr. 151/1975, H.C.M. nr. 279/1983, Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, Hotărârea Guvernului nr. 531/1991 etc.)     -146.806    
  Cheltuieli de capital14.465.72726.221.67225.763.430   98,25
  Cultură şi artă14.577.00022.613.55221.930.791   96,98
  Cheltuieli curente11.421.00018.714.80418.240.725   97,47
  Cheltuieli de personal1.472.7002.569.0202.524.361   98,89
  Cheltuieli materiale şi servicii2.210.0003.053.6702.824.119   91,95
  Subvenţii şi transferuri7.738.30013.092.11412.892.245   98,47
  Subvenţii pentru instituţiile publice6.233.30010.475.17410.426.826   99,54
  Subvenţii pe produse şi activităţi400.000534.400534.400   100,00
  Transferuri1.105.0002.082.5401.931.019   92,72
  Cheltuieli de capital3.156.0003.898.7483.690.066   94,65
  Asistenţă socială5.669.2007.216.4006.956.812   96,40
  Cheltuieli curente5.590.4006.907.1006.648.112   96,25
  Cheltuieli de personal17.81131.76931.769   100,00
  Cheltuieli materiale şi servicii5.306.7945.625.1505.366.162   95,40
  Subvenţii şi transferuri265.7951.250.1811.250.181   100,00
  Subvenţii pentru instituţiile publice265.7951.250.1811.250.181   100,00
  Cheltuieli de capital78.800309.300308.700   99,81
  Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii77.479.280161.098.929160.919.786   99,89
  Cheltuieli curente77.479.280161.098.929160.919.786   99,89
  Subvenţii şi transferuri77.479.280161.098.929160.919.786   99,89
  Transferuri77.479.280161.098.929160.919.786   99,89
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane55.485.80593.769.00992.053.524   98,17
  Cheltuieli curente55.485.80593.769.00992.053.524   98,17
  Subvenţii şi transferuri55.485.80593.769.00992.053.524   98,17
  Transferuri55.485.80593.769.00992.053.524   98,17
  Activitatea sportivă şi de tineret7.910.86012.160.56212.158.046   99,98
  Cheltuieli curente7.910.86012.160.56212.158.046   99,98
  Subvenţii şi transferuri7.910.86012.160.56212.158.046   99,98
  Subvenţii pentru instituţiile publice6.710.86010.971.01410.973.446   100,02
  Transferuri1.200.0001.189.5481.184.600   99,58
  PARTEA a III-a - GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE23.210.40028.656.69827.872.398   97,26
  Gospodărie comunală şi locuinţe23.210.40028.656.69827.872.398   97,26
  Cheltuieli curente15.365.40016.522.00016.056.414   97,18
  Subvenţii şi transferuri15.365.40016.522.00016.056.414   97,18
  Transferuri15.365.40016.522.00016.056.414   97,18
  Cheltuieli de capital7.845.00012.134.69811.815.984   97,37
  PARTEA a IV-a - APĂRAREA NAŢIONALĂ260.217.400420.828.348419.578.320   99,70
  Apărare260.217.400420.828.348419.578.320   99,70
  Cheltuieli curente199.800.100315.590.374314.390.588   99,62
  Cheltuieli de personal98.150.000163.938.381163.870.622   99,96
  Cheltuieli materiale şi servicii101.650.100151.651.993150.519.966   99,25
  Cheltuieli de capital60.417.300105.237.974105.187.732   99,95
  PARTEA a V-a - ORDINEA PUBLICĂ126.929.200220.158.217219.840.054   99,86
  Ordinea publică126.929.200220.158.217219.840.054   99,86
  Cheltuieli curente118.929.200208.928.917208.610.754   99,85
  Cheltuieli de personal60.000.00097.196.21797.136.180   99,94
  Cheltuieli materiale şi servicii40.429.20079.232.70078.981.993   99,68
  Subvenţii şi transferuri18.500.00032.500.00032.492.581   99,98
  Subvenţii pentru instituţiile publice18.500.00032.500.00032.492.581   99,98
  Cheltuieli de capital8.000.00011.229.30011.229.300   100,00
  PARTEA a VI-a - AUTORITĂŢILE PUBLICE137.399.330187.351.265173.436.310759.58492,57
  Cheltuieli curente124.379.490157.539.425144.292.652759.58491,59
  Cheltuieli de personal62.928.780101.533.10393.346.851   91,94
  Cheltuieli materiale şi servicii54.611.51045.888.95341.912.220   91,33
  Subvenţii şi transferuri6.839.20010.117.3699.033.581759.58489,29
  Transferuri6.839.20010.117.3699.033.581759.58489,29
  Cheltuieli de capital13.019.84029.811.84029.143.658   97,76
  Cheltuieli pentru Preşedinţia României1.441.5002.768.5002.634.341   95,15
  Cheltuieli curente1.178.8002.400.8002.320.511   96,66
  Cheltuieli de personal278.800400.800356.830   89,03
  Cheltuieli materiale şi servicii900.0002.000.0001.963.681   98,18
  Cheltuieli de capital262.700367.700313.830   85,35
  Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative7.770.10013.594.66613.090.593   96,29
  Cheltuieli curente5.535.2008.273.6667.771.467   93,93
  Cheltuieli de personal4.235.0006.485.0006.050.827   93,30
  Cheltuieli materiale şi servicii1.300.2001.750.2001.682.174   96,11
  Subvenţii şi transferuri   38.46638.466   100,00
  Transferuri   38.46638.466   100,00
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale   38.46638.466   100,00
  Cheltuieli de capital2.234.9005.321.0005.319.126   99,96
  Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti46.314.70032.875.50031.027.631   94,38
  Cheltuieli curente43.557.60028.573.60026.824.954   93,88
  Cheltuieli de personal11.804.10018.696.60017.499.379   93,60
  Cheltuieli materiale şi servicii31.753.5009.877.0009.325.575   94,42
  Cheltuieli de capital2.757.1004.301.9004.202.677   97,69
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive78.274.930132.671.499121.925.262759.58491,90
  Cheltuieli curente71.032.990114.612.459104.300.084759.58491,00
  Cheltuieli de personal44.028.78073.418.60367.293.763   91,66
  Cheltuieli materiale şi servicii20.165.01031.114.95328.011.206   90,02
  Subvenţii şi transferuri6.839.20010.078.9038.995.115759.58489,25
  Transferuri6.839.20010.078.9038.995.115759.58489,25
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.839.20010.078.9038.995.115   89,25
  Cheltuieli de capital7.241.94018.059.04017.625.178   97,60
  Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice3.598.1005.441.1004.758.483   87,45
  Cheltuieli curente3.074.9003.678.9003.075.636   83,60
  Cheltuieli de personal2.582.1002.532.1002.146.052   84,75
  Cheltuieli materiale şi servicii492.8001.146.800929.584   81,06
  Cheltuieli de capital523.2001.762.2001.682.847   95,50
  PARTEA a VII-a - ACŢIUNI ECONOMICE845.799.4441.523.102.1121.507.755.022134.236.20898,99
  Cheltuieli curente688.257.1331.278.770.4561.264.382.81271.499.60798,87
  Cheltuieli de personal46.451.52990.181.93386.032.890   95,40
  Cheltuieli materiale şi servicii62.851.73789.019.97988.122.182   98,99
  Subvenţii şi transferuri578.953.8671.099.568.5441.090.227.74071.499.60799,15
  Subvenţii pe produse şi activităţi192.375.200350.928.932349.797.535   99,68
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif341.528.667442.503.812410.482.96050.817.57892,76
  Prime acordate producătorilor agricoli   228.739.800257.558.003   112,60
  Transferuri45.050.00077.396.00072.389.24220.682.02993,53
  Cheltuieli de capital157.542.311224.331.656223.372.21014.431.69599,57
  Împrumuturi   20.000.00020.000.000   100,00
  Rambursări de credite       48.304.906  
  Cercetare ştiinţifică14.201.37720.556.62219.945.434   97,03
  Cheltuieli curente13.432.33719.347.90818.745.188   96,88
  Cheltuieli de personal3.987.2005.966.6345.547.545   92,98
  Cheltuieli materiale şi servicii9.445.13713.381.27413.197.643   98,63
  Cheltuieli de capital769.0401.208.7141.200.246   99,30
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi5.870.0008.199.3207.946.043   96,91
  Cheltuieli curente5.870.0008.199.3207.946.043   96,91
  Cheltuieli materiale şi servicii5.870.0008.199.3207.946.043   96,91
  Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei373.131.100710.568.637709.054.027   99,79
  Cheltuieli curente298.600.200579.818.979578.885.782   99,84
  Subvenţii şi transferuri298.600.200579.818.979578.885.782   99,84
  Subvenţii pe produse şi activităţi178.600.200313.548.432312.417.035   99,64
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif95.000.000235.514.547235.712.747   100,08
  Transferuri25.000.00030.756.00030.756.000   100,00
  Împrumuturi   20.000.00020.000.000   100,00
  Cheltuieli de capital74.530.900110.749.658110.168.245   99,48
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător277.395.667520.046.709515.943.25450.817.57899,21
  Cheltuieli curente238.793.667470.275.659466.419.47750.817.57899,18
  Cheltuieli de personal24.245.00052.932.83652.655.811   99,48
  Cheltuieli materiale şi servicii15.500.00018.860.85818.682.550   99,05
  Subvenţii şi transferuri199.048.667398.481.965395.081.11650.817.57899,15
  Subvenţii pe produse şi activităţi775.0001.444.9001.444.900   100,00
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif198.273.667141.797.265109.578.21350.817.57877,28
  Prime acordate producătorilor agricoli   228.739.800257.558.003   112,60
  Transferuri   26.500.00026.500.000   100,00
  Cheltuieli de capital38.602.00049.771.05049.523.777   99,50
  Transporturi şi comunicaţii111.605.000184.435.555182.228.98114.431.69598,80
  Cheltuieli curente70.605.000125.522.944123.360.287   98,28
  Cheltuieli de personal14.000.00024.383.27021.918.685   89,89
  Cheltuieli materiale şi servicii29.300.00044.372.07444.680.760   100,70
  Subvenţii şi transferuri27.305.00056.767.60056.760.842   99,99
  Subvenţii pe produse şi activităţi13.000.00035.935.60035.935.600   100,00
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif14.255.00020.692.00020.692.000   100,00
  Transferuri50.000140.000133.242   95,17
  Cheltuieli de capital41.000.00058.912.61158.868.69414.431.69599,93
  Alte acţiuni economice63.596.30079.295.26972.637.28368.986.93591,60
  Cheltuieli curente60.955.92975.605.64669.026.03520.682.02991,30
  Cheltuieli de personal4.219.3296.899.1935.910.849   85,67
  Cheltuieli materiale şi servicii2.736.6004.206.4533.615.186   85,94
  Subvenţii şi transferuri54.000.00064.500.00059.500.00020.682.02992,25
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif34.000.00044.500.00044.500.000   100,00
  Transferuri20.000.00020.000.00015.000.00020.682.02975,00
  Cheltuieli de capital2.640.3713.689.6233.611.248   97,88
  Rambursări de credite       48.304.906  
  PARTEA a VIII-a - ALTE ACŢIUNI27.674.86455.416.82854.555.871   98,45
  Cheltuieli curente25.173.36450.901.12750.040.770   98,31
  Cheltuieli de personal15.198.90026.826.65426.527.645   98,89
  Cheltuieli materiale şi servicii9.339.46412.972.92312.735.340   98,17
  Subvenţii şi transferuri635.00011.101.55010.777.785   97,08
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif170.000        
  Prime acordate producătorilor agricoli   224.400193.507   86,23
  Transferuri465.00010.877.15010.584.278   97,31
  Cheltuieli de capital2.501.5004.515.7014.515.101   99,99
  Alte acţiuni27.674.86445.437.87844.801.364   98,60
  Cheltuieli curente25.173.36440.922.17740.286.263   98,45
  Cheltuieli de personal15.198.90026.826.65426.527.645   98,89
  Cheltuieli materiale şi servicii9.339.46412.972.92312.735.340   98,17
  Subvenţii şi transferuri635.0001.122.6001.023.278   91,15
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif170.000        
  Prime acordate producătorilor agricoli   224.400193.507   86,23
  Transferuri465.000898.200829.771   92,38
  Cheltuieli de capital2.501.5004.515.7014.515.101   99,99
  Cheltuieli din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului   3.979.0003.979.000   100,00
  Cheltuieli curente   3.979.0003.979.000   100,00
  Subvenţii şi transferuri   3.979.0003.979.000   100,00
  Transferuri   3.979.0003.979.000   100,00
  Cheltuieli din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova   5.999.9505.775.507   96,26
  Cheltuieli curente   5.999.9505.775.507   96,26
  Subvenţii şi transferuri   5.999.9505.775.507   96,26
  Transferuri   5.999.9505.775.507   96,26
  PARTEA a IX-a - TRANSFERURI206.186.868339.067.200328.240.349   96,81
  Transferuri din bugetul de stat206.186.868339.067.200328.240.349   96,81
  - Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători106.502.200159.579.200151.462.964   94,91
  - Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii99.560.000179.488.000176.777.385   98,49
  - Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru asigurările sociale ale agricultorilor124.668        
  PARTEA a X-a - ÎMPRUMUTURI   2.000.0002.000.000   100,00
  Împrumut acordat din Fondul pentru înfiinţarea Corpului gardienilor publici   2.000.0002.000.000   100,00
  PARTEA a XI-a - DATORIA PUBLICĂ145.022.000145.022.000130.796.85049.771.34890,19
  Rate aferente datoriei publice       29.992.056  
  - Rate aferente datoriei publice       29.992.056  
  Dobânzi aferente datoriei publice145.022.000145.022.000130.796.85019.779.29290,19
  - Dobânzi aferente datoriei publice interne128.800.000145.022.000130.796.85019.779.29290,19
  - Dobânzi aferente datoriei publice externe16.222.000        
  PARTEA a XII-a - REZERVE107.418.7492.631.787      
  - Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului12.354.023401.912      
  - Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului2.000.00021.000      
  - Sume rezervate pentru asigurarea fondurilor necesare posturilor vacante, premiilor de 2% şi celui de-al 13-lea salariu93.064.72689.520      
  - Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova   50      
  - Sume rezervate pentru asigurarea indexării salariilor personalului instituţiilor publice pe luna decembrie 1993   2.119.305      
  - Fondul de înfiinţare a Corpului gardienilor publici---    
  DEFICIT DE CASĂ426.200.000729.300.000336.427.160184.767.140  
  DEFICIT TOTAL (col. 3 + col. 4)     521.194.300  
Notă *) Plati efectuate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 67 din 24 august privind regularizarea exerciţiului financiar pe anul 1993, aprobată prin Legea nr. 132/1994.
Anexa 1A
             
  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993  - detalierea pe articole de cheltuieli -
  - mii lei -
  Denumirea indicatorilorCredite aprobate iniţialCredite definitivePlăţi efectuateObligaţii cu termene legale de plată până la 31 decembrie*)3/2 %
  A12345
  II. CHELTUIELI - TOTAL2.611.216.6004.194.777.3954.128.778.992184.767.14098,43
  Cheltuieli curente2.330.526.8223.734.201.2003.672.585.65992.038.48398,35
  Cheltuieli de personal735.730.4021.256.884.2571.232.967.764   98,10
  Cheltuieli materiale şi servicii346.495.096516.873.632521.163.843   100,83
  Subvenţii şi transferuri995.860.5751.812.789.5241.787.657.20272.259.19198,61
  Subvenţii pentru instituţiile publice33.059.95557.467.56957.413.234   99,91
  Subvenţii pe produse şi activităţi192.775.200351.463.332350.331.935   99,68
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif341.698.667442.503.812410.482.96050.817.57892,76
  Prime acordate producătorilor agricoli   228.964.200257.751.510   112,57
  Transferuri428.326.753732.390.611711.677.56321.441.61397,17
  Dobânzi aferente datoriei publice145.022.000145.022.000130.796.85019.779.29290,19
  Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve107.418.7492.631.787      
  Cheltuieli de capital280.689.778438.576.195435.758.98214.431.69599,36
  Împrumuturi acordate   22.000.00022.000.000   100,00
  Rambursări de credite       48.304.906  
  Rate aferente datoriei publice       29.992.056  
  Învăţământ357.218.200607.765.272605.561.696   99,64
  Cheltuieli curente343.554.900586.879.966586.247.738   99,89
  Cheltuieli de personal265.792.400475.011.766465.548.211   98,01
  Cheltuieli cu salariile203.227.100364.704.181357.442.839   98,01
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat50.703.60090.216.37388.612.784   98,22
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj10.060.80018.869.76918.341.689   97,20
  Deplasări, detaşări, transferări1.800.9001.221.4431.150.899   94,22
  Cheltuieli materiale şi servicii57.262.30089.326.13499.144.557   110,99
  Drepturi cu caracter social4.431.20010.263.67210.507.786   102,38
  Hrană14.688.50012.371.86012.752.267   103,07
  Medicamente şi materiale sanitare51.000130.656133.753   102,37
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie22.830.36035.272.37740.587.382   115,07
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.092.0002.056.9732.194.233   106,67
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.173.2005.642.5036.134.865   108,73
  Reparaţii curente5.019.00019.256.26122.233.667   115,46
  Reparaţii capitale2.953.4003.038.6733.196.715   105,20
  Cărţii şi publicaţii211.400497.833513.839   103,22
  Alte cheltuieli1.812.240795.326890.050   111,91
  Subvenţii şi transferuri20.500.20022.542.06621.554.970   95,62
  Subvenţii pentru instituţiile publice1.350.0002.271.2002.270.200   99,96
  Transferuri19.150.20020.270.86619.284.770   95,14
  Cheltuieli de capital13.663.30020.885.30620.732.801   99,27
  Investiţii ale instituţiilor publice13.663.30020.885.30620.732.801   99,27
  Sănătate213.018.000365.919.216365.123.163   99,78
  Cheltuieli curente198.552.273339.697.544339.506.539   99,94
  Cheltuieli de personal185.718.282299.595.414297.933.069   99,45
  Cheltuieli cu salariile141.428.748228.702.190227.087.216   99,29
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat36.427.70058.807.44658.800.824   99,99
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.016.30011.745.64411.710.563   99,70
  Deplasări, detaşări, transferări845.534340.134337.466   98,33
  Cheltuieli materiale şi servicii12.833.99140.102.13041.573.470   103,67
  Drepturi cu caracter social2.840381.056377.757   99,13
  Hrană2.582.1002.656.4362.694.673   101,44
  Medicamente şi materiale sanitare4.084.93126.534.51228.074.269   105,80
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie933.0203.477.4263.472.946   99,87
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional209.7202.178.4072.140.835   98,28
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament262.400560.738559.819   99,84
  Reparaţii curente212.3001.309.4641.300.764   99,34
  Reparaţii capitale5.900666.215665.844   99,94
  Cărţi şi publicaţii11.45030.06129.900   99,46
  Alte cheltuieli4.529.3302.307.8152.256.663   97,78
  Cheltuieli de capital14.465.72726.221.67225.763.430   98,25
  Investiţii ale instituţiilor publice14.465.72726.221.67225.763.430   98,25
  Cultură şi artă14.577.00022.613.55221.930.791   96,98
  Cheltuieli curente11.421.00018.714.80418.240.725   97,47
  Cheltuieli de personal1.472.7002.569.0202.540.527   98,89
  Cheltuieli cu salariile981.6001.765.9051.755.904   99,43
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat245.400436.546432.386   99,05
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj49.10086.73986.581   99,82
  Deplasări, detaşări, transferări196.600279.830265.656   94,93
  Cheltuieli materiale şi servicii2.210.0003.053.6702.807.953   91,95
  Drepturi cu caracter social   2.0001.480   74,00
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie135.700575.455567.908   98,69
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional480.150524.512519.147   98,98
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament24.00022.2456.045   27,17
  Reparaţii curente97.400113.46272.533   63,93
  Reparaţii capitale667.400430.896350.957   81,45
  Cărţi şi publicaţii55.350143.156141.813   99,06
  Alte cheltuieli750.0001.241.9441.148.070   92,44
  Subvenţii şi transferuri7.738.30013.092.11412.892.245   98,47
  Subvenţii pentru instituţiile publice6.233.30010.475.17410.426.826   99,54
  Subvenţii pe produse şi activităţi400.000534.400534.400   100,00
  Transferuri1.105.0002.082.5401.931.019   92,72
  Cheltuieli de capital3.156.0003.898.7483.690.066   94,65
  Investiţii ale instituţiilor publice3.156.0003.898.7483.690.066   94,65
  Asistenţă socială5.669.2007.216.4006.956.812   96,40
  Cheltuieli curente5.590.4006.907.1006.648.112   96,25
  Cheltuieli de personal17.81131.76931.769   100,00
  Cheltuieli cu salariile13.69324.79124.791   100,00
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.4235.7495.749   100,00
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj6851.2031.203   100,00
  Deplasări, detaşări, transferări102626   100,00
  Cheltuieli materiale şi servicii5.306.7945.625.1505.366.162   95,40
  Drepturi cu caracter social5.290.7745.589.3265.330.338   95,37
  Hrană8.50018.05918.059   100,00
  Medicamente şi materiale sanitare400249249   100,00
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.9303.1253.125   100,00
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.0501.7691.769   100,00
  Reparaţii curente2.0009.0689.068   100,00
  Cărţi şi publicaţii3077   100,00
  Alte cheltuieli2.1103.5473.547   100,00
  Subvenţii şi transferuri265.7951.250.1811.250.181   100,00
  Subvenţii pentru instituţiile publice265.7951.250.1811.250.181   100,00
  Cheltuieli de capital78.800309.300308.700   99,81
  Investiţii ale instituţiilor publice78.800309.300308.700   99,81
  Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii77.479.280161.098.929160.919.786   99,89
  Cheltuieli curente77.479.280161.098.929160.919.786   99,89
  Subvenţii şi transferuri77.479.280161.098.929160.919.786   99,89
  Transferuri77.479.280161.098.929160.919.786   99,89
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane55.485.80593.769.00992.053.524   98,17
  Cheltuieli curente55.485.80593.769.00992.053.524   98,17
  Subvenţii şi transferuri55.485.80593.769.00992.053.524   98,17
  Transferuri55.485.80593.769.00992.053.524   98,17
  Activitatea sportivă şi de tineret7.910.86012.160.56212.158.046   99,98
  Cheltuieli curente7.910.86012.160.56212.158.046   99,98
  Subvenţii şi transferuri7.910.86012.160.56212.158.046   99,98
  Subvenţii pentru instituţiile publice6.710.86010.971.01410.973.446   100,02
  Transferuri1.200.0001.189.5481.184.600   99,58
  Gospodărie comunală şi locuinţe23.210.40028.656.69827.872.398   97,26
  Cheltuieli curente15.365.40016.522.00016.056.414   97,18
  Subvenţii şi transferuri15.365.40016.522.00016.056.414   97,18
  Transferuri15.365.40016.522.00016.056.414   97,18
  Cheltuieli de capital7.845.00012.134.69811.815.984   97,37
  Investiţii ale instituţiilor publice7.845.00012.134.69811.815.984   97,37
  Apărare260.217.400420.828.348419.578.320   99,70
  Cheltuieli curente199.800.100315.590.374314.390.588   99,62
  Cheltuieli de personal98.150.000163.938.381163.870.622   99,96
  Cheltuieli materiale şi servicii101.650.100151.651.993150.519.966   99,25
  Cheltuieli de capital60.417.300105.237.974105.187.732   99,95
  Investiţii ale instituţiilor publice60.417.300105.237.974105.187.732   99,95
  Ordine publică126.929.200220.158.217219.840.054   99,86
  Cheltuieli curente118.929.200208.928.917208.610.754   99,85
  Cheltuieli de personal60.000.00097.196.21797.136.180   99,94
  Cheltuieli materiale şi servicii40.429.20079.232.70078.981.993   99,68
  Subvenţii şi transferuri18.500.00032.500.00032.492.581   99,98
  Subvenţii pentru instituţiile publice18.500.00032.500.00032.492.581   99,98
  Cheltuieli de capital8.000.00011.229.30011.229.300   100,00
  Investiţii ale instituţiilor publice8.000.00011.229.30011.229.300   100,00
  Cheltuieli pentru Preşedinţia României1.441.5002.768.5002.634.341   95,15
  Cheltuieli curente1.178.8002.400.8002.320.511   96,66
  Cheltuieli de personal278.800400.800356.830   89,03
  Cheltuieli cu salariile198.300278.920267.555   95,93
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat42.10056.40053.363   94,62
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj8.40011.06010.488   94,83
  Deplasări, detaşări, transferări30.00054.42025.424   46,72
  Cheltuieli materiale şi servicii900.0002.000.0001.963.681   98,18
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie195.000437.000267.497   61,21
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional167.000376.000310.705   82,63
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.80019.80013.448   67,92
  Reparaţii curente88.000198.00084.542   42,70
  Cărţi şi publicaţii22.00044.00038.657   87,86
  Alte cheltuieli419.200925.2001.248.832   134,98
  Cheltuieli de capital262.700367.700313.830   85,35
  Investiţii ale instituţiilor publice262.700367.700313.830   85,35
  Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative7.770.10013.594.66613.090.593   96,29
  Cheltuieli curente5.535.2008.273.6667.771.467   93,93
  Cheltuieli de personal4.235.0006.485.0006.050.827   93,30
  Cheltuieli cu salariile1.792.0003.321.7553.208.686   96,60
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat443.000795.168755.373   95,00
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj88.600161.217152.487   94,58
  Deplasări, detaşări, transferări1.911.4002.206.8601.934.281   87,65
  Cheltuieli materiale şi servicii1.300.2001.750.2001.682.174   96,11
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie555.300833.010803.488   96,46
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional69.10073.16565.887   90,05
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament18.50014.11913.314   94,30
  Reparaţii curente82.600184.378170.473   92,46
  Cărţi şi publicaţii56.00074.59079.665   106,80
  Alte cheltuieli518.700570.938549.347   96,22
  Subvenţii şi transferuri   38.46638.466   100,00
  Transferuri   38.46638.466   100,00
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale   38.46638.466   100,00
  Cheltuieli de capital2.234.9005.321.0005.319.126   99,96
  Investiţii ale instituţiilor publice2.234.9005.321.0005.319.126   99,96
  Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti46.314.70032.875.50031.027.631   94,38
  Cheltuieli curente43.557.60028.573.60026.824.954   93,88
  Cheltuieli de personal11.804.10018.696.60017.499.379   93,60
  Cheltuieli cu salariile8.964.30014.223.85013.432.625   94,44
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.241.1003.556.4303.319.381   93,33
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj448.200716.270669.863   93,52
  Deplasări, detaşări, transferări150.500200.05077.510   38,75
  Cheltuieli materiale şi servicii31.753.5009.877.0009.325.575   94,42
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.092.9001.478.9401.477.829   99,92
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.896.9001.483.8231.443.336   97,27
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament68.900139.880139.036   99,40
  Reparaţii curente1.262.1002.197.6332.166.804   98,60
  Reparaţii capitale27.403.7004.500.2984.028.089   89,51
  Cărţi şi publicaţii18.50056.17955.798   99,32
  Alte cheltuieli10.50020.24714.683   72,52
  Cheltuieli de capital2.757.1004.301.9004.202.677   97,69
  Investiţii ale instituţiilor publice2.757.1004.301.9004.202.677   97,69
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive78.274.930132.671.499121.925.262759.58491,90
  Cheltuieli curente71.032.990114.612.459104.300.084759.58491,00
  Cheltuieli de personal44.028.78073.418.60367.293.763   91,66
  Cheltuieli cu salariile31.762.97054.245.75650.657.361   93,38
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat6.132.69410.100.3149.488.433   93,94
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.226.9212.129.1911.992.746   93,59
  Deplasări, detaşări, transferări4.906.1956.943.3425.155.223   74,25
  Cheltuieli materiale şi servicii20.165.01031.114.95328.011.206   90,02
  Drepturi cu caracter social180655505   77,10
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie12.033.62019.829.15418.130.506   91,43
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional984.6851.878.8991.615.903   86,00
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament542.786275.469202.326   73,45
  Reparaţii curente1.035.7202.822.9032.734.868   96,88
  Reparaţii capitale822.8401.147.344982.284   85,61
  Cărţi şi publicaţii259.465497.769396.961   79,75
  Alte cheltuieli4.485.7144.662.5913.947.806   84,67
  Subvenţii şi transferuri6.839.20010.078.9038.995.115759.58489,25
  Transferuri6.839.20010.078.9038.995.115759.58489,25
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.839.2009.893.4108.810.948   89,06
  Cheltuieli de capital7.241.94018.059.04017.625.178   97,60
  Investiţii ale instituţiilor publice7.241.94018.059.04017.625.178   97,60
  Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice3.598.1005.441.1004.758.483   87,45
  Cheltuieli curente3.074.9003.678.9003.075.636   83,60
  Cheltuieli de personal2.582.1002.532.1002.146.052   84,75
  Cheltuieli cu salariile1.844.4201.866.3001.591.382   85,27
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat461.080428.600398.760   93,04
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj92.23687.40080.974   92,65
  Deplasări, detaşări, transferări184.364149.80074.936   50,02
  Cheltuieli materiale şi servicii492.8001.146.800929.584   81,06
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie206.900334.900284.665   85,00
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional115.00035.50034.629   97,55
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament10.00061.80040.183   65,02
  Reparaţii curente12.000311.400288.678   92,70
  Reparaţii capitale   299.000228.713   76,49
  Cărţi şi publicaţii75.90056.00024.768   44,23
  Alte cheltuieli73.00048.20027.948   57,98
  Cheltuieli de capital523.2001.762.2001.682.847   95,50
  Investiţii ale instituţiilor publice523.2001.762.2001.682.847   95,50
  Cercetare ştiinţifică14.201.37720.556.62219.945.434   97,03
  Cheltuieli curente13.432.33719.347.90818.745.188   96,88
  Cheltuieli de personal3.987.2005.966.6345.547.545   92,98
  Cheltuieli cu salariile2.787.8154.090.4184.072.196   99,55
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat696.9541.054.1761.052.480   99,84
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj139.431203.189201.912   99,37
  Deplasări, detaşări, transferări363.000618.851220.957   35,70
  Cheltuieli materiale şi servicii9.445.13713.381.27413.197.643   98,63
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie373.000635.057617.150   97,18
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.383.0602.989.0082.974.599   99,52
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.10027.06023.032   85,11
  Reparaţii curente37.900130.863126.006   96,29
  Reparaţii capitale617.100876.845861.928   98,30
  Cărţi şi publicaţii135.600119.543114.047   95,40
  Alte cheltuieli5.894.3778.599.8538.478.198   98,59
  Cheltuieli de capital769.0401.208.7141.200.246   99,30
  Investiţii ale instituţiilor publice393.000660.438659.598   99,87
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat realizate din penalizări încasate la buget conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991376.040548.276540.648   98,61
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi5.870.0008.199.3207.946.043   96,91
  Cheltuieli curente5.870.0008.199.3207.946.043   96,91
  Cheltuieli materiale şi servicii5.870.0008.199.3207.946.043   96,91
  Alte cheltuieli5.870.0008.199.3207.946.043   96,91
  Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei373.131.100710.568.637709.054.027   99,79
  Cheltuieli curente298.600.200579.818.979578.885.782   99,84
  Subvenţii şi transferuri298.600.200579.818.979578.885.782   99,84
  Subvenţii pe produse şi activităţi178.600.200313.548.432312.417.035   99,64
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif95.000.000235.514.547235.712.747   100,08
  Transferuri25.000.00030.756.00030.756.000   100,00
  Cheltuieli de capital74.530.900110.749.658110.168.245   99,48
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat74.530.900110.749.658110.168.245   99,48
  Împrumuturi acordate   20.000.00020.000.000   100,00
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător277.395.667520.046.709515.943.25450.817.57899,21
  Cheltuieli curente238.793.667470.275.659466.419.47750.817.57899,18
  Cheltuieli de personal24.245.00052.932.83652.655.811   99,48
  Cheltuieli cu salariile18.061.00039.924.98839.915.452   99,98
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.516.00010.183.97610.115.019   99,32
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj903.0002.003.1101.985.360   99,11
  Deplasări, detaşări, transferări765.000820.762639.980   77,97
  Cheltuieli materiale şi servicii15.500.00018.860.85818.682.550   99,05
  Drepturi cu caracter social Hrană1.700 349.000383.432377.003   98,32
  Medicamente şi materiale sanitare5.942.2003.689.6763.678.784   99,70
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.200.0003.600.5253.593.076   99,79
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.597.8008.899.0058.867.888   99,65
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.510.800335.747331.368   98,70
  Reparaţii curente453.000842.594836.782   99,31
  Reparaţii capitale344.000470.258400.482   85,16
  Cărţi şi publicaţii10.50071.66370.013   97,70
  Alte cheltuieli1.091.000567.958527.154   92,82
  Subvenţii şi transferuri199.048.667398.481.965395.081.11650.817.57899,15
  Subvenţii pe produse şi activităţi775.0001.444.9001.444.900   100,00
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif198.273.667141.797.265109.578.21350.817.57877,28
  Prime acordate producătorilor agricoli   228.739.800257.558.003   112,60
  Transferuri   26.500.00026.500.000   100,00
  Cheltuieli de capital38.602.00049.771.05049.523.777   99,50
  Investiţii ale instituţiilor publice4.087.8097.048.7157.003.852   99,36
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat34.514.19142.722.33542.519.925   99,53
  Transporturi şi comunicaţii111.605.000184.435.555182.228.98114.431.69598,80
  Cheltuieli curente70.605.000125.522.944123.360.287   98,28
  Cheltuieli de personal14.000.00024.383.27021.918.685   89,89
  Cheltuieli cu salariile10.266.00018.444.09116.382.816   88,82
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.565.0004.776.6694.479.907   93,79
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj513.000915.695873.425   95,38
  Deplasări, detaşări, transferări656.000246.815182.537   73,96
  Cheltuieli materiale şi servicii29.300.00044.372.07444.680.760   100,70
  Drepturi cu caracter social70.00027.30027.065   99,14
  Hrană38.000113.577118.252   104,12
  Medicamente şi materiale sanitare4.7505.1153.926   76,75
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.190.0002.211.2012.176.623   98,44
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.270.0004.514.2004.452.218   98,63
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament390.000333.404305.199   91,54
  Reparaţii curente13.100.00027.757.52128.292.178   101,93
  Reparaţii capitale12.570.0007.366.0997.345.888   99,73
  Cărţi şi publicaţii11.60030.37928.459   93,68
  Alte cheltuieli655.6502.013.2781.930.952   95,91
  Subvenţii şi transferuri27.305.00056.767.60056.760.842   99,99
  Subvenţii pe produse şi activităţi13.000.00035.935.60035.935.600   100,00
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif14.255.00020.692.00020.692.000   100,00
  Transferuri50.000140.000133.242   95,17
  Cheltuieli de capital41.000.00058.912.61158.868.69414.431.69599,93
  Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat1.500.0002.560.4002.560.400   100,00
  Alte acţiuni economice63.596.30079.295.26972.637.28368.986.93591,60
  Cheltuieli curente60.955.92975.605.64669.026.03520.682.02991,30
  Cheltuieli de personal4.219.3296.899.1935.910.849   85,67
  Cheltuieli cu salariile3.193.5605.219.6234.512.282   86,45
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat798.4401.310.9851.114.250   84,99
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj159.729266.091226.296   85,04
  Deplasări, detaşări, transferări67.600102.49458.021   56,61
  Cheltuieli materiale şi servicii2.736.6004.206.4533.615.186   85,94
  Hrană200360290   80,56
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.324.4002.162.5361.990.274   92,03
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional30.20066.10766.027   99,88
  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament286.000423.163164.920   38,97
  Reparaţii curente318.900543.472505.825   93,07
  Reparaţii capitale275.000448.740445.542   99,29
  Cărţi şi publicaţii64011.64211.154   95,81
  Alte cheltuieli501.260550.433431.154   78,33
  Subvenţii şi transferuri54.000.00064.500.00059.500.00020.682.02992,25
  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif34.000.00044.500.00044.500.000   100,00
  Transferuri20.000.00020.000.00015.000.00020.682.02975,00
  Cheltuieli de capital2.640.3713.689.6233.611.248   97,88
  Rambursări de credite       48.304.906  
  Stocuri pentru rezerva de stat2.118.1712.955.5122.878.554   97,40
  Investiţii ale instituţiilor publice522.200734.111732.694   99,81
  Alte acţiuni27.674.86445.437.87844.801.364   98,60
  Cheltuieli curente25.173.36440.922.17740.286.263   98,45
  Cheltuieli de personal15.198.90026.826.65426.527.645   98,89
  Cheltuieli cu salariile14.010.30024.361.49324.170.956   99,22
  Contribuţii pentru asigurări sociale de stat714.1001.588.6491.529.696   96,29
  Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj147.000333.322302.706   90,81
  Deplasări, detaşări, transferări327.500543.190524.287   96,52
  Cheltuieli materiale şi servicii9.339.46412.972.92312.735.340   98,17
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie613.2001.507.8661.487.745   98,67
  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.057.6274.651.3214.594.527   98,78
  Reparaţii curente170.100450.574437.531   97,11
  Cărţi şi publicaţii11.80039.89039.303   98,53
  Alte cheltuieli1.817.1002.499.4812.418.753   96,77
  Subvenţii şi transferuri635.0001.122.6001.023.278   91,15
  Prime acordate producătorilor agricoli   224.400193.507   86,23
  Transferuri465.000898.200829.771   92,38
  Cheltuieli de capital2.501.5004.515.7014.515.101   99,99
  Investiţii ale instituţiilor publice2.501.5004.515.7014.515.101   99,99
  Cheltuieli din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului   3.979.0003.979.000   100,00
  Cheltuieli curente   3.979.0003.979.000   100,00
  Subvenţii şi transferuri   3.979.0003.979.000   100,00
  Transferuri   3.979.0003.979.000   100,00
  Cheltuieli din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova   5.999.9505.775.507   96,26
  Cheltuieli curente   5.999.9505.775.507   96,26
  Subvenţii şi transferuri   5.999.9505.775.507   96,26
  Transferuri   5.999.9505.775.507   96,26
  PARTEA a IX-a - TRANSFERURI206.186.868339.067.200328.240.349   96,81
  Transferuri din bugetul de stat206.186.868339.067.200328.240.349   96,81
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători106.502.200159.579.200151.462.964   94,91
  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii99.560.000179.488.000176.777.385   98,48
  Rate aferente datoriei publice       29.992.056  
  Dobânzi aferente datoriei publice145.022.000145.022.000130.796.85019.779.29290,19
  PARTEA a X-a - ÎMPRUMUTURI   2.000.0002.000.000   100,00
  Împrumut acordat din Fondul pentru înfiinţarea Corpului gardienilor publici   2.000.0002.000.000   100,00
  PARTEA a XII-a - REZERVE107.418.7492.631.787      
  Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului12.354.023401.912      
  Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului2.000.00021.000      
  Sume rezervate pentru asigurarea fondurilor necesare posturilor vacante93.064.72689.520      
  Fondul la dispoziţia Guvernului României, pentru relaţiile cu Republica Moldova   50      
  Fondul de înfiinţare a Corpului gardienilor publici Sume rezervate pentru asigurarea indexării salariilor personalului instituţiilor publice pe luna decembrie 1993   2.119.305      
  DEFICIT DE CASĂ426.200.000729.300.000336.427.160184.767.14046,13
  DEFICIT TOTAL (col. 3 + col. 4)     521.194.300  
Notă *)Plăţi efectuate în baza Ordonanţei Guvernuluinr. 67din 24 august 1994 privind regularizarea exerciţiului financiar pentru anul 1993, aprobată prin Legeanr. 132/1994. ----------

Noutăți

 • LEGE nr. 202 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice
 • LEGE nr. 93 din 10 noiembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice
 • LEGE nr. 258 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 70 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 227 din 10 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 252 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
 • LEGE nr. 166 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activităţii de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, precum şi instituirea drepturilor cuvenite acţionarilor societăţilor comerciale deţinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 44 din 20 februarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 1998 privind aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 1998-2000, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 103 din 8 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 151 din 13 iulie 2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
 • LEGE nr. 2 din 9 iulie 1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii
 • LEGE nr. 314 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 64 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 305/1971 cu privire la activitatea geodezica, topo-fotogrammetrica şi cartografica, precum şi la procurarea, deţinerea şi folosirea datelor şi documentelor rezultate din aceasta activitate
 • LEGE nr. 92 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 28 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 18 din 9 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 232 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 153 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 273 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 135/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 24 noiembrie 2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 136 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii
 • LEGE nr. 235 din 31 octombrie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (*republicat*) privind Codul de procedură fiscală*)
 • LEGE nr. 605 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 259/2000 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 1 din 24 ianuarie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1996 privind regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021