Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 26 februarie 2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 2 martie 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 26 februarie 2001privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 2 martie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 8 decembrie 2000, şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 decembrie 2000, se abroga. Articolul 2 (1) Salariile de baza şi celelalte drepturi salariale ale funcţionarilor publici se stabilesc, în continuare, potrivit prevederilor Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, ale altor acte normative în vigoare, aplicabile în sectorul bugetar. (2) Salariile de baza şi celelalte drepturi salariale ale personalului diplomatic se stabilesc, în continuare, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 125/2000, şi, după caz, ale altor acte normative în vigoare, aplicabile personalului diplomatic. Articolul 3 (1) Aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă şi ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizaţiei de delegare, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se suspenda până la data de 1 ianuarie 2002. (2) De asemenea, se suspenda până la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 41^1 alin. (1) care cuprind dispoziţii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă şi ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum şi aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000. (3) Pe perioada suspendării aplicării prevederilor legale menţionate la alin. (1) şi (2) redevin aplicabile dispoziţiile legale în materie existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000, precum şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 237/2000. Articolul 4Începând cu luna martie 2001 salariile de baza pentru funcţiile prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea valorile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 5Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale împreună cu Ministerul Administraţiei Publice vor elabora până la data de 1 iulie 2001 un proiect de lege prin care să se asigure revizuirea sistemului de salarizare în sectorul bugetar şi o politica unitară prin stabilirea salariilor în funcţie de importanţa domeniului de activitate şi de performanţele profesionale individuale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca Anexa 1 -------(Anexa nr. I la O.U.G. nr. 24/2000)-----------------------------------ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de baza pentru funcţii de specialitate*)A. Funcţii de conducere
         
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  1.Secretar generalS10.000.000
  2.Secretar general adjunctS9.000.000
NOTĂ:Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IAS1.575.0005.500.000
  2.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS1.400.0004.810.000
  3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS1.400.0004.357.000
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS1.400.0003.905.000
  5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS1.400.0003.509.000
  6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS1.400.000-
  7.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IASSD1.400.0004.810.000
  8.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD1.400.0003.905.000
  9.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD1.400.0003.509.000
  10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD1.400.0003.169.000
  11.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  12.Consilier juridic gradul IAS2.193.0005.500.000
  13.Consilier juridic gradul IS2.005.0004.810.000
  14.Consilier juridic gradul IIS1.816.0004.357.000
  15.Consilier juridic gradul IIIS1.627.0003.905.000
  16.Consilier juridic gradul IVS1.462.0003.509.000
  17.Consilier juridic debutantS1.448.000-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  18.Referent IAM1.400.0002.800.000
  19.Referent IM1.400.0002.434.000
  20.Referent IIM1.400.0002.264.000
  21.Referent IIIM1.400.0001.981.000
  22.Referent IVM1.400.0001.811.000
  23.Referent debutantM1.400.000-
---------- Notă *) Funcţiile prevăzute în cap. I B se utilizează pentru salarizarea funcţiilor de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, potrivit legii.II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de ConturiA. Funcţii de conducere specifice
         
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  1.Şef departament, director generalS10.000.000
B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
           
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  2.Şef birou senatorial, şef cabinetS2.005.0004.810.000
  3.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD1.674.0004.018.000
  4.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM1.400.0003.509.000
  5.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL1.557.0004.018.000
  6.Director de cabinetS3.584.0008.601.000
  7.ConsilierS3.584.0008.601.000
  8.ExpertS3.278.0007.866.000
  9.ConsultantS2.240.0005.376.000
  10.Secretar cabinet, secretar dactilografM1.400.0002.943.000
------------- Notă *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.III. Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda financiară - personal militarizat
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Comisar principal IAS1.996.0005.500.000
  2.Comisar principal IS1.785.0004.810.000
  3.Comisar principal IIS1.533.0004.244.000
  4.Comisar principal IIIS1.400.0003.905.000
  5.Comisar principal IVS1.400.0003.792.000
  6.Comisar debutantS1.400.000-
  7.Comisar principal ISSD1.616.0004.357.000
  8.Comisar principal IISSD1.441.0003.905.000
  9.Comisar principal IIISSD1.400.0003.509.000
  10.Comisar debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Comisar IAM1.400.0002.943.000
  12.Comisar IM1.400.0002.603.000
  13.Comisar IIM1.400.0002.377.000
  14.Comisar IIIM1.400.0002.151.000
  15.Comisar debutantM1.400.000-
Audit intern
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  1.Auditor-ofiţerS4.692.0007.894.000
  2.Auditor-expertS3.278.0006.196.000
  3.Auditor-inspectorS2.335.0005.065.000
  4.Auditor-asistentS1.863.0004.499.000
b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizateFuncţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1.Casier trezorier IM1.400.0002.264.000
  2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G1.400.0001.981.000
  3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G1.400.000-
2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  1.Referent transmitere IM1.400.0002.434.000
  2.Referent transmitere IIM1.400.0002.207.000
  3.Referent transmitere IIIM1.400.0001.981.000
  4.Referent debutantM1.400.000-
3. MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Ministru consilierS2.193.0008.828.000*)
  2.Consilier economicS2.005.0004.810.000
  3.Secretar economic IS1.816.0004.358.000
  4.Secretar economic IIS1.627.0003.905.000
  5.Secretar economic IIIS1.462.0003.509.000
----------- Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.4. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUIFuncţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD1.627.0003.905.000
  2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD1.462.0003.509.000
  3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD1.400.0003.169.000
  4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD1.400.000-
5. MINISTERUL DE INTERNEFuncţii specifice Arhivelor Naţionale
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Arhivist gradul IAS1.575.0005.500.000
  2.Arhivist gradul IS1.400.0004.810.000
  3.Arhivist gradul IIS1.400.0004.358.000
  4.Arhivist gradul IIIS1.400.0003.905.000
  5.Arhivist gradul IVS1.400.0003.509.000
  6.Arhivist debutantS1.400.000-
  7.Arhivist gradul IASSD1.400.0004.810.000
  8.Arhivist gradul ISSD1.400.0003.905.000
  9.Arhivist gradul IISSD1.400.0003.509.000
  10.Arhivist gradul IIISSD1.400.0003.169.000
  11.Arhivist debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12.Arhivar IAM1.400.0002.800.000
  13.Arhivar IM1.400.0002.434.000
  14.Arhivar IIM1.400.0002.264.000
  15.Arhivar IIIM1.400.0001.981.000
  16.Arhivar debutantM1.400.000-
IV. Funcţii specifice unor organe din subordinea GuvernuluiOFICIUL CONCURENTEI
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inspector de concurenţă gradul IS2.193.0005.500.000
  2.Inspector de concurenţă gradul IIS2.005.0004.810.000
  3.Inspector de concurenţă gradul IIIS1.816.0004.358.000
** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.
Anexa 2 -------(Anexa nr. II la O.U.G. nr. 24/2000)------------------------------------ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂPrefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IAS1.627.0003.905.000
  2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS1.439.0003.452.000
  3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS1.400.0002.999.000
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS1.400.0002.717.000
  5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS1.400.000-
  6.Conductor arhitect IA, referent IA, subinginer IASSD1.400.0002.773.000
  7.Conductor arhitect I, referent I, subinginer ISSD1.400.0002.395.000
  8.Conductor arhitect II, referent II, subinginer IISSD1.400.0002.160.000
  9.Conductor arhitect, referent, subinginer; debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10.Consilier juridic gradul IAS2.193.0004.358.000
  11.Consilier juridic gradul IS2.005.0003.905.000
  12.Consilier juridic gradul IIS1.816.0003.452.000
  13.Consilier juridic gradul IIIS1.627.0002.999.000
  14.Consilier juridic gradul IVS1.462.0002.603.000
  15.Consilier juridic debutantS1.448.000-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  16.Referent, inspector; IAM1.400.0002.547.000
  17.Referent, inspector; IM1.400.0002.377.000
  18.Referent, inspector; IIM1.400.0002.151.000
  19.Referent, inspector; IIIM1.400.0001.981.000
  20.Referent, inspector; debutantM1.400.000-
  21.Agent agricol IM1.400.0002.094.000
  22.Agent agricol IIM; G1.400.0001.981.000
  23.Agent agricol IIIM; G1.400.0001.811.000
  24.Agent agricol debutantM; G1.400.000-
II. Salarii de baza pentru funcţii din aparatul prefecturilor şi al consiliilor1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
       
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
  1.Secretar general al prefecturii9.500.000
  2.Secretar9.500.000
2. Prefecturi şi consilii judeţene
         
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
  Categoria ICategoria II
  3.Secretar general al prefecturii8.900.0008.300.000
  4.Secretar8.900.0008.300.000
3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
               
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
  Cu peste  320.000 de locuitori*)Categoria
  IIIIII
  5.Municipii        
    -secretar7.400.0006.700.0006.100.0005.500.000
  6.Oraşe        
    -secretar-4.600.0004.150.0003.500.000
-------- Notă *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
             
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  - lei -
  Cu peste  15.000 locuitoriCategoria
  I  între  7.001-15.000  locuitoriII între 3.001-7.000  locuitoriIII până la  3.000  locuitori
  7.Comune - secretar3.300.0003.000.0002.750.0002.600.000
NOTĂ:Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.
Anexa 3 -------(Anexa nr. IV/1 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------SĂNĂTATEI. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială, altele decât cele cliniceA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1.Medic primarS2.661.0005.562.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.269.0008.343.000
  2.Medic specialistS2.281.0003.981.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.661.0005.195.000
  3.Medic rezident anii II-VIIS1.901.0003.163.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.281.0004.145.000
  4.Medic rezident anul IS1.673.0002.836.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.129.0003.490.000
  5.MedicS1.521.0003.490.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.098.0004.826.000
  6.Medic stagiarS1.521.000-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.962.000-
  7.Farmacist primar*)S2.281.0004.171.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.585.0006.435.000
  8.Farmacist specialistS1.977.0003.490.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.281.0004.613.000
  9.Farmacist rezident anii II-IIIS1.673.0002.727.000
  10.Farmacist rezident anul IS1.673.000-
  11.FarmacistS1.400.0002.754.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.851.0004.254.000
  12.Farmacist stagiarS1.400.000-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.821.000-
  13.Fiziokinetoterapeut principalS1.573.0004.145.000
  14.Fiziokinetoterapeut specialistS1.400.0003.272.000
  15.FiziokinetoterapeutS1.400.0002.727.000
  16.Fiziokinetoterapeut debutantS1.400.000-
  17.Dentist principalSSD1.400.0003.054.000
  18.DentistSSD1.400.0002.700.000
  19.Dentist debutantSSD1.400.000-
  20.Asistent medical principal**)PL1.400.0003.054.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.954.0003.763.000
  21.Asistent medical**)PL1.400.0002.727.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.521.0003.163.000
  22.Asistent medical debutant**)PL1.400.000-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.467.000-
  23.Asistent medical principal**)M1.400.0002.836.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.749.0003.381.000
  24.Asistent medical**)M1.400.0002.400.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.445.0002.727.000
  25.Asistent medical debutant**)M1.400.000-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.432.000-
  26.Tehnician dentar principal***)M1.400.0002.945.000
  27.Tehnician dentar***)M1.400.0002.509.000
  28.Tehnician dentar debutant***)M1.400.000-
  29.Soră medicală principală****)M1.400.0002.618.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.604.0003.272.000
  30.Soră medicală****)M1.400.0002.182.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.400.0002.400.000
  31.Soră medicală debutantă****)M1.400.000-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.400.000-
---------- Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva, care au studii de acest nivel. Notă ***) Se aplica şi funcţiei de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva. Notă ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  32.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2.281.0004.145.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.592.0006.435.000
  33.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1.977.0003.272.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.281.0004.613.000
  34.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1.400.0002.727.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.851.0003.272.000
  35.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS1.400.000-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.817.000-
  36.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1.400.0003.218.000
  37.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent socialS1.400.0002.945.000
  38.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutantS1.400.000-
  39.Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)SSD1.400.0003.054.000
  40.Profesor C.F.M., biolog, chimist*)SSD1.400.0002.700.000
  41.Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)SSD1.400.000-
  C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
  42.Infirmieră, agent D.D.D.G1.400.0001.636.000
  43.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG1.400.000-
  44.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG1.400.0001.473.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)G1.400.0002.291.000
  45.Ambulanţier**)   1.400.0002.400.000
  46.Şofer autosanitară I***)   1.400.0002.182.000
  47.Şofer autosanitară II***)   1.400.0001.963.000
  48.Şofer autosanitară III***)   1.400.0001.745.000
---------- Notă *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecventa. Notă **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I. Notă ***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, soferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  1.Medic primarS3.041.0006.729.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.649.0009.202.000
  2.Medic specialistS2.661.0005.235.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.041.0006.326.000
  3.Medic rezident anii II-VIIS2.281.0003.817.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.661.0004.690.000
  4.Medic rezident anul IS2.053.0003.381.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.509.0004.035.000
  5.Farmacist primar*)S2.281.0005.453.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.813.0007.034.000
  6.Farmacist specialistS1.901.0004.363.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.129.0005.617.000
  7.Fiziokinetoterapeut principalS1.445.0005.453.000
  8.Fiziokinetoterapeut specialistS1.400.0004.363.000
  9.Asistent medical principal**)PL1.400.0004.035.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2.030.0004.908.000
  10.Asistent medical**)PL1.400.0003.599.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.673.0003.926.000
  11.Asistent medical principal**)M1.400.0003.490.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.885.0004.363.000
  12.Asistent medical**)M1.400.0003.163.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.536.0003.490.000
  13.Soră medicală principală***)M1.400.0003.163.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.749.0004.035.000
  14.Soră medicală***)M1.400.0002.727.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.483.0003.163.000
B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  15.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2.281.0005.453.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.813.0007.034.000
  16.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1.901.0004.363.000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.129.0005.617.000
  17.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1.491.0005.235.000
  18.Profesor C.F.M. principalSSD1.400.0004.035.000
---------*1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale menţionate la cap. II lit. A nr. crt. 1-6 şi lit. B nr. crt. 15-17.*2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai mare, prevăzut la pct. 2 din nota din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie. Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiei de asistent farmacie. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.NOTĂ:1. La cap. II salariul de baza pentru personalul medical cuprinde şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică, din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţi sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza cuprinse în cap. II "Unităţi clinice, institute şi centre medicale", lit. B. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 4 -------(Anexa nr. IV/2 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------CERCETARE UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARESalarii de baza pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS2.529.0007.890.000
  2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS2.023.0007.380.000
  3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS1.726.0005.755.000
  4.Cercetător ştiinţificS1.517.0004.448.000
  b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
  5.Asistent de cercetare ştiinţificăS1.400.0003.500.000
  6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1.400.000-
  c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
  7.Asistent IM1.400.0002.796.000
  8.Asistent IIM1.400.0002.380.000
  9.Asistent IIIM1.400.0002.201.000
  10.Asistent stagiarM1.400.000-
NOTĂ:Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1-4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 5 -------(Anexa nr. IV/3 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------CULTURAUNITĂŢI DE CULTURAI. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I;S    
    gradul I   1.773.0004.908.000
    gradul II   1.523.0003.654.000
    gradul III   1.400.0003.272.000
    gradul IV   1.400.0002.890.000
    gradul V   1.400.0002.672.000
    debutant   1.400.000-
  2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic;S    
    gradul I   1.682.0004.035.000
    gradul II   1.409.0003.381.000
    gradul III   1.400.0002.890.000
  3.Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;S    
    gradul I   1.523.0003.654.000
    gradul II   1.400.0003.272.000
    gradul III   1.400.0002.890.000
    gradul IV   1.400.0002.672.000
    debutant   1.400.000-
  4.Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
    gradul I   1.400.0003.109.000
    gradul II   1.400.0002.836.000
    gradul III   1.400.0002.672.000
    debutant   1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;      
    I   1.400.0002.672.000
    II   1.400.0002.291.000
    III   1.400.0002.018.000
    debutant   1.400.000-
  6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;    
    I   1.400.0002.672.000
    II   1.400.0002.291.000
    III   1.400.0002.018.000
    debutant   1.400.000-
  7.Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
    I   1.400.0003.272.000
    II   1.400.0002.890.000
    III   1.400.0002.672.000
    IV   1.400.0002.291.000
    V   1.400.0002.073.000
    debutant   1.400.000-
  8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
    I   1.400.0002.345.000
    II   1.400.0002.182.000
    III   1.400.0001.963.000
    debutant   1.400.000-
  9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
    I   1.400.0002.345.000
    II   1.400.0002.182.000
    III   1.400.0001.963.000
    debutant   1.400.000-
  10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G1.400.0001.854.000
  c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
  11.Muncitor calificat      
    I   1.400.0002.318.000
    II   1.400.0002.182.000
    III   1.400.0002.018.000
    IV   1.400.0001.854.000
    V   1.400.0001.691.000
    VI   1.400.0001.555.000
---------- Notă *) La salarizarea funcţiei de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II şi III.II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S    
    gradul I   1.400.0003.272.000
    gradul II   1.400.0002.890.000
    gradul III   1.400.0002.672.000
    debutant   1.400.000-
  2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S    
    gradul I*)   1.400.0003.163.000
    gradul II   1.400.0002.836.000
    gradul III   1.400.0002.618.000
    debutant   1.400.000-
  3.Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S    
    gradul I   1.400.0003.109.000
    gradul II   1.400.0002.836.000
    gradul III   1.400.0002.672.000
    debutant   1.400.000-
  4.Redactor, secretar de redacţie;SSD    
    gradul I   1.400.0002.890.000
    gradul II   1.400.0002.672.000
    gradul III   1.400.0002.291.000
    debutant   1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
    treapta IA   1.400.0002.672.000
    treapta I   1.400.0002.345.000
    treapta II   1.400.0002.182.000
    debutant   1.400.000-
  6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
    treapta I   1.400.0002.291.000
    treapta II   1.400.0002.018.000
    treapta III   1.400.0001.854.000
    debutant   1.400.000-
--------- Notă *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editura).III. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteciFuncţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S    
    gradul IA   1.500.0004.363.000
    gradul I   1.400.0002.999.000
    gradul II   1.400.0002.727.000
    debutant   1.400.000-
  2.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist;SSD    
    gradul I   1.400.0003.272.000
    gradul II   1.400.0002.672.000
    gradul III   1.400.0002.291.000
    debutant   1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3.Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar, custode sală;M    
    treapta I   1.400.0002.672.000
    treapta II   1.400.0002.345.000
    treapta III   1.400.0002.182.000
    debutant   1.400.000-
  4.BibliotecarM    
    treapta IA   1.400.0002.672.000
    treapta I   1.400.0002.345.000
    treapta II   1.400.0002.182.000
    debutant   1.400.000-
  5.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G1.400.0001.854.000
----------- Notă *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.ReferentS    
    gradul I   1.400.0003.109.000
    gradul II   1.400.0002.836.000
    gradul III   1.400.0002.672.000
    debutant   1.400.000-
  2.ReferentSSD    
    gradul I   1.400.0002.890.000
    gradul II   1.400.0002.672.000
    gradul III   1.400.0002.291.000
    debutant   1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3.Referent      
    treapta IA   1.400.0002.672.000
    treapta I   1.400.0002.345.000
    treapta II   1.400.0002.182.000
    debutant   1.400.000-
NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale, bibliotecilor naţionale şi ai Bibliotecii Academiei Române, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 6 -------(Anexa nr. IV/4 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------CULTESalarii de baza pentru personalul clerical*)Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1.Preot      
    gradul IS1.636.0003.926.000
    gradul IIS1.400.0003.272.000
    definitivS1.400.0002.945.000
    debutantS1.400.000-
  2.Preot      
    gradul IM1.400.0002.836.000
    definitivM1.400.0002.727.000
    debutantM1.400.000-
--------- Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot. ** * Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 7 -------(Anexa nr. IV/5 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA   1.605.0004.066.000
  2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   1.449.0003.478.000
  3.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   1.400.0003.103.000
  4.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   1.400.0002.836.000
  5.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   1.400.0002.622.000
  6.Instructor sportiv debutant   1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  7.Instructor sportiv I, referent I   1.400.0002.622.000
  8.Instructor sportiv II, referent II   1.400.0002.354.000
  9.Instructor sportiv III, referent III   1.400.0002.194.000
  10.Instructor sportiv debutant   1.400.000-
---------- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
  1.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   1.400.0003.210.000
  2.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   1.400.0002.836.000
  3.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   1.400.0002.622.000
  4.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   1.400.0002.408.000
  5.Antrenor categoria V   1.400.0002.194.000
  6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant   1.400.000-
----------- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 8 -------(Anexa nr. IV/6 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VAMILORSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate Capitolul I Aparatul central
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Expert vamalS2.987.0007.169.000
  2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS2.542.0006.099.000
  3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.363.0005.671.000
  4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2.185.0005.243.000
  5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2.007.0004.815.000
  6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS1.828.0004.387.000
  7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1.797.000-
  8.Referent gradul ISSD2.051.0004.922.000
  9.Referent gradul IISSD1.873.0004.494.000
  10.Referent gradul IIISSD1.695.0004.066.000
  12.Referent debutantSSD1.668.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  13.Referent IAM1.918.0004.601.000
  14.Referent IM1.739.0004.173.000
  15.Referent IIM1.561.0003.745.000
  16.Referent IIIM1.400.0003.317.000
  17.Referent IVM1.400.0002.889.000
  18.Referent debutantM1.400.000-
Capitolul CAPITOLUL II Direcţia Generală a VamilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Expert vamalS3.567.0008.025.000
  2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS3.032.0007.276.000
  3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.854.0006.848.000
  4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2.631.0006.313.000
  5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2.408.0005.778.000
  6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS2.185.0005.243.000
  7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS2.154.000-
  8.Referent gradul ISSD2.497.0005.992.000
  9.Referent gradul IISSD2.274.0005.457.000
  10.Referent gradul IIISSD2.051.0004.922.000
  11.Referent debutantSSD2.020.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12.Referent IAM2.363.0005.671.000
  13.Referent IM2.140.0005.136.000
  14.Referent IIM1.962.0004.708.000
  15.Referent IIIM1.784.0004.280.000
  16.Referent IVM1.605.0003.852.000
  17.Referent debutantM1.579.000-
Capitolul CAPITOLUL III Direcţia regionala vamalăSalarii de baza pentru activitatea de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Expert vamalS2.631.0006.313.000
  2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS2.185.0005.243.000
  3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.007.0004.815.000
  4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS1.784.0004.280.000
  5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS1.605.0003.852.000
  6.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1.579.000-
  7.Referent gradul ISSD1.739.0004.173.000
  8.Referent gradul IISSD1.561.0003.745.000
  9.Referent gradul IIISSD1.427.0003.424.000
  10.Referent debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Referent IAM1.561.0003.745.000
  12.Referent IM1.427.0003.424.000
  13.Referent IIM1.400.0003.103.000
  14.Referent IIIM1.400.0002.675.000
  15.Referent debutantM1.400.000-
Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de baza pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţi e pe grade profesionale
  1.Expert vamalS sau şcoală vamală2.363.0005.671.000
  2.Inspector vamal principalS sau şcoală vamală1.918.0004.601.000
  3.Inspector vamal gradul IS sau şcoală vamală1.739.0004.173.000
  4.Inspector vamal gradul IIS sau şcoală vamală1.561.0003.745.000
  5.Inspector vamal gradul IIIS sau şcoală vamală1.400.0003.317.000
  6.Inspector vamal debutantS sau şcoală vamală1.400.000-
  7.Inspector vamalŞcoală vamală sau SSD1.583.0003.799.000
  8.Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD1.400.0003.317.000
  9.Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD1.400.0002.889.000
  10.Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Controlor vamal IM1.427.0003.424.000
  12.Controlor vamal IIM1.400.0003.103.000
  13.Controlor vamal IIIM1.400.0002.675.000
  14.Controlor vamal debutantM1.400.000-
B. Funcţii de execuţie de categoria B
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inspector pentru datoria vamală principalS1.918.0004.601.000
  2.Inspector pentru datoria vamală gradul IS1.739.0004.173.000
  3.Inspector pentru datoria vamală gradul IIS1.561.0003.745.000
  4.Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS1.400.0003.317.000
  5.Inspector pentru datoria vamală debutantS1.400.000-
  6.Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD1.583.0003.799.000
  7.Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD1.400.0003.317.000
  8.Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoală vamală sau SSD1.400.0002.889.000
  9.Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10.Controlor pentru datoria vamală IM1.427.0003.424.000
  11.Controlor pentru datoria vamală IIM1.400.0003.103.000
  12.Controlor pentru datoria vamală IIIM1.400.0002.675.000
  13.Controlor pentru datoria vamală debutantM1.400.000-
** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 9 -------(Anexa nr. IV/7 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURISalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1.Comandant instructorS1.400.0004.280.000
  2.Şef mecanic instructorS1.400.0003.103.000
  a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
  3.ComandantS1.405.0003.906.000
  4.Şef mecanicS1.400.0003.157.000
  5.Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS1.400.0002.675.000
  6.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1.400.0002.515.000
  7.Ofiţer aspirantS1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe nave portuare , tehnice, fluviale
  8.Căpitan dragorM1.400.0002.622.000
  9.CăpitanM1.400.0002.408.000
  10.Şef mecanicM1.400.0002.354.000
  11.Dragor-şefM1.400.0002.301.000
  12.Ofiţer punteM1.400.0002.194.000
  13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1.400.0002.140.000
  14.DragorM1.400.0001.980.000
  15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM1.400.000-
  c) Funcţii de execuţie comune pe nave
  16.Şef staţie RTGM1.400.0002.301.000
  17.Ofiţer RTG IM1.400.0002.087.000
  18.Ofiţer RTG IIM1.400.0001.926.000
  19.Şef echipaj   1.400.0002.247.000
  20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   1.400.0002.087.000
  21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   1.400.0001.980.000
  22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   1.400.000-
  23.Scafandru autonom   1.400.0002.515.000
  24.Scafandru greu   1.400.0002.301.000
  25.Scafandru debutant   1.400.000-
  d ) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
  - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
  26.Căpitan de port specialistS1.400.0003.157.000
  27.Căpitan de port gradul IS1.400.0002.657.000
  - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
  28.Căpitan de port gradul IIM1.400.0002.408.000
  29.Ofiţer de port gradul IM1.400.0002.301.000
  30.Ofiţer de port gradul IIM1.400.0002.087.000
  31.Ofiţer de port debutantM1.400.000-
Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexa, în funcţie de dotarea şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 10 --------(Anexa nr. IV/8 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------AGRICULTURALABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS1.427.0004.280.000
  2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS1.400.0002.996.000
  3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS1.400.0002.622.000
  4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS1.400.0002.515.000
  5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS1.400.000-
  6.Medic primar veterinar**)S1.672.0004.815.000
  7.Medic veterinar gradul IS1.427.0003.424.000
  8.Medic veterinar gradul IIS1.400.0002.996.000
  9.Medic veterinar gradul IIIS1.400.0002.515.000
  10.Medic veterinar debutantS1.400.000-
  11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; ISSD1.400.0002.996.000
  12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IISSD1.400.0002.408.000
  13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIISSD1.400.0002.247.000
  14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM1.400.0002.568.000
  16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM1.400.0002.194.000
  17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM1.400.0001.980.000
  18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM1.400.000-
  19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM1.400.0002.568.000
  20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM1.400.0002.301.000
  21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM1.400.0002.087.000
  22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM1.400.000-
  23.Agent veterinar IŞcoală profesională1.400.0001.980.000
  24.Agent veterinar IIŞcoală profesională1.400.0001.766.000
  25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională1.400.000-
----------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie etc.). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie etc.). ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 11 --------(Anexa nr. IV/9 la O.U.G. nr. 24/2000)--------------------------------------OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUISalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inginer cadastru gradul I AS1.628.0004.280.000
  2.Inginer cadastru gradul IS1.400.0002.996.000
  3.Inginer cadastru gradul IIS1.400.0002.729.000
  4.Inginer cadastru gradul IIIS1.400.0002.515.000
  5.Inginer cadastru debutantS1.400.000-
  6.Subinginer cadastru ISSD1.400.0002.996.000
  7.Subinginer cadastru IISSD1.400.0002.568.000
  8.Subinginer cadastru IIISSD1.400.0002.247.000
  9.Subinginer cadastru debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10.Tehnician cadastru I AM1.400.0002.568.000
  11.Tehnician cadastru IM1.400.0002.194.000
  12.Tehnician cadastru IIM1.400.0001.980.000
  13.Tehnician cadastru debutantM1.400.000-
  14.Operator cadastru IM; G1.400.0001.980.000
  15.Operator cadastru IIM; G1.400.0001.766.000
  16.Operator cadastru debutantM; G1.400.000-
** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 12 --------(Anexa nr. IV/10 la O.U.G. nr. 24/2000)---------------------------------------PROTECŢIA MEDIULUIINSPECTORATE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S1.427.0004.280.000
  2.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS1.400.0002.996.000
  3.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS1.400.0002.622.000
  4.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS1.400.0002.515.000
  5.Inspector, inginer*); debutantS1.400.000-
  6.Subinginer ISSD1.400.0002.996.000
  7.Subinginer IISSD1.400.0002.408.000
  8.Subinginer IIISSD1.400.0002.247.000
  9.Subinginer debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10.Tehnician, observator condiţii mediu; I A**)M1.400.0002.568.000
  11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M1.400.0002.194.000
  12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M1.400.0001.980.000
  13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M1.400.000-
----------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 13 --------(Anexa nr. IV/11 la O.U.G. nr. 24/2000)---------------------------------------AVIAŢIA SPORTIVAAEROCLUBUL ROMÂNIEII. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionistFuncţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1.Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      
    clasa I   1.472.0004.280.000
    clasa a II-a   1.400.0003.050.000
    clasa a III-a   1.400.0002.675.000
    clasa a IV-a   1.400.0002.515.000
    clasa a V-a   1.400.000-
--------- Notă *) Nivelul studiilor şi nivelul de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. 2. Personal tehnic aeronautic
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
  1.Inginer de aviaţieS    
    clasa I   1.472.0004.280.000
    clasa a II-a   1.400.0003.050.000
    clasa a III-a   1.400.0002.675.000
    clasa a IV-a   1.400.0002.515.000
    debutant   1.400.000-
  2.Tehnician de aviaţieM    
    clasa I   1.400.0002.568.000
    clasa a II-a   1.400.0002.354.000
    clasa a III-a   1.400.0002.140.000
    clasa a IV-a   1.400.0001.980.000
    debutant   1.400.000-
  3.Mecanic de aviaţieŞcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă    
    clasa I   1.400.0002.729.000
    clasa a II-a   1.400.0002.354.000
    clasa a III-a   1.400.0002.087.000
    clasa a IV-a   1.400.0001.980.000
    debutant   1.400.000-
  4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.)M; Şcoală profesională    
    clasa I   1.400.0002.568.000
    clasa a II-a   1.400.0002.247.000
    clasa a III-a   1.400.0002.087.000
    clasa a IV-a   1.400.0001.980.000
    debutant   1.400.000-
  5.Maistru de aviaţieŞcoală de maiştri aviaţie    
    clasa I   1.400.0002.782.000
    clasa a II-a   1.400.0002.568.000
    clasa a III-a   1.400.0002.194.000
3. Personal operativ aeronauticFuncţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Meteorolog aeronautic specialistS    
    gradul I   1.472.0004.280.000
    gradul II   1.400.0003.050.000
    gradul III   1.400.0002.675.000
    gradul IV   1.400.0002.515.000
    debutant   1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  2.Meteorolog aeronauticM+curs de calificare    
    I1.400.0002.301.000
    II1.400.0002.087.000
    debutant1.400.000-
  3.Controlor trafic dirijareM+curs de calificare    
    I1.400.0002.568.000
    II1.400.0002.301.000
    III1.400.0002.087.000
  4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM+curs de calificare    
    I1.400.0002.354.000
    II1.400.0002.140.000
    III1.400.0001.980.000
    debutant1.400.000-
** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 14 --------(Anexa nr. V/1 la O.U.G. nr. 24/2000)-------------------------------------FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE NR. IV/1-IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNTI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist IAS1.558.0003.704.000
  2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS1.400.0002.963.000
  3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS1.400.0002.755.000
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS1.400.0002.547.000
  5.Referent, inspector, inginer, economist; debutantS1.400.000-
  6.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD1.400.0002.778.000
  7.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IISSD1.400.0002.570.000
  8.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD1.400.0002.292.000
  9.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10.Consilier juridic gradul IAS1.558.0003.704.000
  11.Consilier juridic gradul IS1.400.0002.963.000
  12.Consilier juridic gradul IIS1.400.0002.755.000
  13.Consilier juridic gradul IIIS1.400.0002.547.000
  14.Consilier juridic debutantS1.400.000-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM1.400.0002.292.000
  16.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1.400.0002.130.000
  17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1.400.0001.922.000
  18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM1.400.0001.760.000
  19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM1.400.000-
II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioarăSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesiona le
  1.Expert-consultant IAS1.684.0003.704.000
  2.Expert-consultant IS1.474.0003.241.000
  3.Expert-consultant IIS1.400.0002.871.000
III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie p e grade profesio nale
  1.Expert gradul IS1.474.0003.241.000
  2.Expert gradul IIS1.400.0002.778.000
  3.Expert gradul IIIS1.400.0002.547.000
  4.Expert debutantS1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesio nale
  5.Instructor IM1.400.0002.547.000
  6.Instructor IIM1.400.0002.176.000
  7.Instructor IIIM1.400.0001.991.000
  8.Instructor debutantM1.400.000-
NOTĂ:Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi funcţiilor de specialitate din Şcoala populara de arta.IV. ProiectareSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Proiectant gradul IS1.642.0003.612.000
  2.Proiectant gradul IIS1.431.0003.149.000
  3.Proiectant gradul IIIS1.400.0002.732.000
  4.Proiectant gradul IVS1.400.0002.501.000
  5.Proiectant debutantS1.400.000-
  6.Subinginer cartograf ISSD1.400.0002.778.000
  7.Subinginer cartograf IISSD1.400.0002.547.000
  8.Subinginer cartograf IIISSD1.400.0002.223.000
  9.Subinginer cartograf debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10.Tehnician proiectant IM1.400.0002.547.000
  11.Tehnician proiectant II*)M1.400.0002.176.000
  12.Tehnician proiectant III*)M1.400.0001.991.000
  13.Tehnician proiectant debutant*)M1.400.000-
------------- Notă *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf. V. Unităţi de informaticaSalarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Analist, programator, inginer de sistem; IAS1.768.0003.704.000
  2.Analist, programator, inginer de sistem; IS1.600.0003.519.000
  3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS1.431.0003.149.000
  4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS1.400.0002.732.000
  5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS1.400.0002.501.000
  6.Analist, programator, inginer de sistem; debutant S1.400.000-
  7.Informatician, conductor tehnic; ISSD1.400.0002.778.000
  8.Informatician, conductor tehnic; IISSD1.400.0002.547.000
  9.Informatician, conductor tehnic; IIISSD1.400.0002.223.000
  10.Informatician, conductor tehnic; debutantSSD1.400.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Analist (programator) ajutor IAM1.400.0002.547.000
  12.Analist (programator) ajutor IM1.400.0002.362.000
  13.Analist (programator) ajutor IIM1.400.0002.130.000
  14.Analist (programator) ajutor IIIM1.400.0001.945.000
  15.Analist (programator) debutantM1.400.000-
  16.Operator, controlor date; IM1.400.0002.362.000
  17.Operator, controlor date; IIM1.400.0002.130.000
  18.Operator, controlor date; IIIM1.400.0001.945.000
  19.Operator, controlor date; IVM1.400.0001.760.000
  20.Operator, controlor date; debutantM1.400.000-
** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.
Anexa 15 --------(Anexa nr. V/2 la O.U.G. nr. 24/2000)-------------------------------------ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  - lei -
  minimmaxim
  1.Stenodactilograf IA*)M1.400.0002.428.000
  2.Stenodactilograf IM1.400.0002.057.000
  3.Stenodactilograf IIM1.400.0001.884.000
  4.Stenodactilograf debutantM1.400.000-
  5.Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)M1.400.0002.280.000
  6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G1.400.0002.008.000
  7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G1.400.0001.833.000
  8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G1.400.000-
  9.Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G1.400.0001.933.000
  10.Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G1.400.0001.760.000
  11.Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G1.400.000-
  12.Administrator IM1.400.0002.453.000
  13.Administrator IIM1.400.0002.230.000
  14.Administrator IIIM1.400.0002.008.000
  15.Şef depozit IM1.400.0002.206.000
  16.Şef depozit IIM1.400.0002.008.000
  17.Casier, magaziner; IM1.400.0002.155.000
  18.Casier, magaziner; IIM; G1.400.0001.933.000
  19.Casier, magaziner; debutantM; G1.400.000-
  20.Funcţionar, arhivar; IM1.400.0002.106.000
  21.Funcţionar, arhivar; IIM1.400.0001.933.000
  22.Funcţionar, arhivar; IIIM1.400.0001.760.000
  23.Funcţionar, arhivar; debutantM1.400.000-
  24.Şef formaţie pază, pompieri   1.400.0001.933.000
  25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   1.400.0001.660.000
  26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   1.400.0001.537.000
  27.Maistru I   1.400.0002.379.000
  28.Maistru II   1.400.0002.206.000
  29.Şofer I A***)   1.400.0002.775.000
  30.Şofer I***)   1.400.0002.428.000
  31.Şofer II****)   1.400.0002.329.000
  32.Muncitor calificat I   1.400.0002.329.000
  33.Muncitor calificat II   1.400.0002.206.000
  34.Muncitor calificat III   1.400.0002.057.000
  35.Muncitor calificat IV   1.400.0001.933.000
  36.Muncitor calificat V   1.400.0001.784.000
  37.Muncitor calificat VI   1.400.0001.660.000
  38.Muncitor necalificat   1.400.0001.537.000
---------*1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat. Notă *) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare. Notă ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu. Notă ****) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.NOTĂ:În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice încadrarea soferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. ** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.-------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 446 din 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 268 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport
 • LEGE nr. 308 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 126 din 5 iulie 2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 28 din 21 decembrie 1978 legea educaţiei şi învăţămîntului
 • LEGE nr. 58 din 24 aprilie 2000 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 199/1998 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 312 din 4 decembrie 2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
 • LEGE nr. 792 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
 • LEGE nr. 15 din 2 martie 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 185 din 24 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 480 din 19 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 103 din 23 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 13 octombrie 2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 octombrie 2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 69 din 25 aprilie 2016 privind achiziţiile publice verzi
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 13 decembrie 2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 29 iunie 2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 16 din 17 februarie 2009 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Duşanbe la 6 decembrie 2007
 • LEGE nr. 400 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 1 din 6 aprilie 1982 a retribuirii muncii în unităţile agricole cooperatiste
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 20 noiembrie 2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 44 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 339/1970 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
 • LEGE nr. 292 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • LEGE nr. 784 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2001 pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit şi a art. 15 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 441 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003
 • LEGE nr. 114 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 275 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2000 privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 422 din 20 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 31 din 5 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 12 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
 • LEGE nr. 77 din 25 aprilie 2019 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 258 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 352 din 6 iunie 2002 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021