Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 17 ianuarie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 11 ianuarie 2001privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 17 ianuarie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare societăţile comerciale din turism la care statul este acţionar majoritar, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi societăţile comerciale la care statul deţine poziţie de control, prevăzute în anexa nr. 2, se transfera de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului la Ministerul Turismului. Articolul 2Ministerul Turismului, ca instituţie publică implicata, va exercita toate competentele privind procesul de privatizare şi toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar în numele statului la aceste societăţi comerciale. Articolul 3Societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 2 vor fi privatizate cu asistenţa Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului. Articolul 4Prevederile art. 2 sunt aplicabile şi societăţilor comerciale la care statul va deveni acţionar după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu Anexa 1 LISTA cuprinzând societăţile comerciale din turism la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni
           
  Nr. crt.Codul fiscalDenumirea societăţii comercialeLocalitateaJudeţul
  1.7458740ARDEALULAradArad
  2.7551511LEŞUOradeaBihor
  3.8132066RELASBrăilaBrăila
  4.7921037STAR 95BrăilaBrăila
  5.7976768CABANA STEJARILORBrăilaBrăila
  6.1127933PREDEALPredealBraşov
  7.1099108POIANA BRAŞOVBraşovBraşov
  8.7800132RESTAURANT POIANA URSULUIBraşovBraşov
  9.1569250ATHENEE PALACEBucureşti  
  10.1572221CAPITOLBucureşti  
  11.1573170BIROUL DE TURISM ŞI TRANZACŢIIBucureşti  
  12.1579530COMTURISTBucureşti  
  13.1589177PUBLIROMBucureşti  
  14.1174552MONTEORUMereiBuzău
  15.1890659MAMAIAConstanţaConstanţa
  16.8290619COMPLEX OVIDIU-MELODYConstanţaConstanţa
  17.1869339LITORALConstanţaConstanţa
  18.7452720HOTEL "APOLLO"MamaiaConstanţa
  19.2423562NEPTUN-OLIMPMangalia (Neptun-Olimp)Constanţa
  20.2423406JUPITERMangaliaConstanţa
  21.11915386ZODIAC 2000Mangalia (Jupiter)Constanţa
  22.13300158VENUS HOLIDAY 2000Mangalia (Venus)Constanţa
  23.920131VALAHIA DÂMBOVIŢATârgovişteDâmboviţa
  24.2093294GERMISARAGeoagiu-BăiHunedoara
  25.11521292CASTELSântămăria-OrleaHunedoara
  26.2068231AMARAAmaraIalomiţa
  27.10164493COMPLEX HOTELIER "UNIREA"IaşiIaşi
  28.1969001TURISM MOLDOVAIaşiIaşi
  29.2003488DURĂUCeahlăuNeamţ
  30.2040605PETROTURPiatra-NeamţNeamţ
  31.7343995VILTOURBuşteniPrahova
  32.7454632HOTEL "COTA 1400"SinaiaPrahova
  33.7717380BARUL DE PE CASĂSibiuSibiu
  34.1826281TURISM BANATULTimişoaraTimiş
Anexa 2 LISTA cuprinzând societăţile comerciale din turism la care statul deţine pachetul de acţiuni de control
           
  Nr. crt.Codul fiscalDenumirea societăţii comercialeLocalitateaJudeţul
  1.1739363MONEASAMoneasaArad
  2.1573677LIDOBucureşti  
  3.1577270EDITURA PENTRU TURISM "ABEONA"Bucureşti  
  4.1070543HERCULESBăile HerculaneCaraş-Severin
  5.1058906TURIST SEMENICReşiţaCaraş-Severin
  6.2412261CARMEN SILVAEforie-SudConstanţa
  7.7657408DANA 95MangaliaConstanţa
  8.2980903CARPCONSTRUCTMangalia (Neptun)Constanţa
  9.11915374OLIMPIC 2000Mangalia (Jupiter)Constanţa
  10.7657424VERONICA 95MangaliaConstanţa
  11.7657416ANCA-IRINAMangaliaConstanţa
  12.7657335MEZOTERMALEMangaliaConstanţa
  13.7657343MICROCOMPLEXMangalia (Venus)Constanţa
  14.7657360CĂLŢUNMangalia (Venus)Constanţa
  15.2410732PRODPRESTEforie-NordConstanţa
  16.2956670IEZERULBorşaMaramureş
  17.1330317INTERNAŢIONALSinaiaPrahova
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 52 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvineşti
 • PROCES-VERBAL*)^1) din 5 iunie 2019 privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European - 26 mai 2019
 • LEGE nr. 41 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte
 • LEGE nr. 242 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 115 din 7 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 196 din 25 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 59 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 367 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 173 din 9 octombrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011
 • LEGE nr. 122 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 599 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 264 din 22 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 70 din 26 martie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 546 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 350 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungară, semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 19 septembrie 2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere, convenite prin Scrisoarea părţii române din 12 august 2002 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 28 august 2002
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 60 din 26 decembrie 1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 361 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 421 din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 254 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 12 noiembrie 1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 21 noiembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 8 iunie 2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 358 din 3 iulie 1944 pentru autentificarea şi legalizarea înscrisurilor, pentru învestirea cu dată certă şi legalizarea copiilor de pe înscrisuri
 • LEGE nr. 7 din 18 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 63 din 20 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie 1997
 • LEGE nr. 183 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
 • LEGE nr. 459 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
 • LEGE nr. 4 din 5 august 1954 pentru graţiere şi amnistie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 181 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
 • LEGE nr. 1.263 din 7 aprilie 1931 privind ratificarea Aranjamentului comercial provizoriu încheiat între România şi Spania, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 1930
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 6 iunie 2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
 • LEGEA nr. 29 din 7 noiembrie 1990 LEGEA contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021