Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 4 ianuarie 2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În subordinea Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru. Articolul 2 (1) Se înfiinţează Ministerul Integrării Europene ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. (2) Sub autoritatea Guvernului şi în coordonarea Ministerului Integrării Europene funcţionează Institutul European din România ca instituţie publică cu personalitate juridică. Articolul 3 (1) Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării şi Prognozei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Consiliului de Coordonare Economico-Financiară din structura aparatului de lucru al Guvernului, a Direcţiei Generale de Prognoza din subordinea Ministerului Finanţelor şi a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, care se desfiinţează. (2) Ministrul dezvoltării şi prognozei asigura directa coordonare a activităţii Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului. Articolul 4 (1) Se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. (2) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice funcţionează Oficiul Concurentei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul concurentei, cu personalitate juridică, condus de şeful oficiului, a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un adjunct a cărui funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat. Articolul 5 (1) Se înfiinţează Ministerul Industriei şi Resurselor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. (2) Ministrul industriei şi resurselor asigura directa coordonare a activităţii: a) Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, a cărui funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru; b) Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru. Articolul 6 (1) Se înfiinţează Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se desfiinţează. (2) În subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului funcţionează Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul nuclear, cu personalitate juridică, condusă de un preşedinte numit de primul-ministru. (3) Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. Articolul 7 (1) Se înfiinţează Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei se desfiinţează. (2) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic trec în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi se reorganizează ca inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic, instituţii publice cu personalitate juridică. (3) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Naţionala a Pădurilor. Articolul 8Se înfiinţează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Transporturilor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se desfiinţează. Articolul 9Se înfiinţează Ministerul Turismului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Autoritatea Naţionala pentru Turism, Oficiul de Autorizare şi Control în Turism şi Oficiul de Promovare a Turismului se desfiinţează. Articolul 10Se înfiinţează Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. Articolul 11Se înfiinţează Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, care se desfiinţează. Articolul 12 (1) Se înfiinţează Ministerul Culturii şi Cultelor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Culturii şi a Secretariatului de Stat pentru Culte, care se desfiinţează. (2) În subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor se reorganizează Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ca instituţie publică cu personalitate juridică, condus de un director general. Directorul general, precum şi cei 20 de arbitri prevăzuţi la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (3) Se înfiinţează Centrul Naţional al Cinematografiei ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional al Cinematografiei care se desfiinţează. Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primuluiministru. (4) În subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor se înfiinţează Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurarii Patrimoniului Naţional Cultural Mobil ca instituţie publică cu personalitate juridică. Articolul 13 (1) Se înfiinţează Ministerul Sănătăţii şi Familiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii. (2) În subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei se reorganizează Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un secretar de stat care funcţionează în structura Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Articolul 14Se înfiinţează Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica se desfiinţează. Articolul 15Se înfiinţează Ministerul Informaţiilor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Peste Hotare, Departamentul pentru Comunicare şi Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se desfiinţează. Articolul 16 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor care se desfiinţează. (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura directa coordonare a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul 17Se înfiinţează Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul din cadrul Consiliului de Coordonare Economico-Financiară, care îşi încetează activitatea. Articolul 18Până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2001 Ministerul Finanţelor Publice va asigura finanţarea, în condiţiile legii, a organizării şi funcţionarii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale care se înfiinţează, se reorganizează ori îşi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 19 (1) Ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale preiau drepturile şi obligaţiile pe care statul le are în calitate de acţionar la unele societăţi comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului. (2) Nominalizarea societăţilor comerciale menţionate la alin. (1) şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care preiau drepturile şi obligaţiile pe care statul le are în calitate de acţionar la acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 20Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifica în mod corespunzător. Articolul 21 (1) În actele normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă: a) Consiliul de Coordonare Economică-Financiară, Direcţia Generală de Prognoza şi Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei; b) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului; c) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; d) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; e) Autoritatea Naţionala pentru Turism, Oficiul de Autorizare şi Control în Turism şi Oficiul de Promovare a Turismului, cu Ministerul Turismului; f) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării; g) Ministerul Culturii şi Secretariatul de Stat pentru Culte, cu Ministerul Culturii şi Cultelor; h) Ministerul Sănătăţii, cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei; i) Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica, cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei; j) Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, cu Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor. (2) În actele normative în vigoare care reglementează regimul silvic şi cinegetic denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (3) În actele normative în vigoare care reglementează stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi activitatea de comerţ interior denumirile Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala şi Ministerul Industriei şi Comerţului se înlocuiesc în mod corespunzător cu denumirea Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie. Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 157/1999, precum şi orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul pentru coordonarea Secretariatului General alGuvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul pentru relaţia cu Parlamentul,Acsinte Gaspar──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 259 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiţiei în ediţie oficială a codurilor şi a altor legi complexe
 • LEGE nr. 304 din 25 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 320 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 5 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 428 din 20 octombrie 2003 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi
 • LEGE nr. 115 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 16 aprilie 2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 317 din 18 iunie 2001 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001
 • LEGE nr. 722 din 4 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 71 din 3 decembrie 1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
 • LEGE nr. 86 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • LEGE nr. 134 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 23 din 6 mai 1994 pentru ratificarea Tratatului privind CERUL DESCHIS, încheiat la Helsinki la 24 martie 1992
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 25 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 27 din 2 martie 2010 privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care şi-au dat viaţa pentru România în cele două războaie mondiale
 • LEGE nr. 103 din 8 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 211 din 21 noiembrie 2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 2000
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • LEGE nr. 122 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
 • LEGE nr. 472 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 726 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 705 din 3 decembrie 2001 privind sistemul naţional de asistenţa socială
 • LEGE nr. 630 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 135 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Athenaeum" din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 aprilie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 84 din 1 aprilie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGEA nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021