Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 4 ianuarie 2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În subordinea Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru. Articolul 2 (1) Se înfiinţează Ministerul Integrării Europene ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. (2) Sub autoritatea Guvernului şi în coordonarea Ministerului Integrării Europene funcţionează Institutul European din România ca instituţie publică cu personalitate juridică. Articolul 3 (1) Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării şi Prognozei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Consiliului de Coordonare Economico-Financiară din structura aparatului de lucru al Guvernului, a Direcţiei Generale de Prognoza din subordinea Ministerului Finanţelor şi a Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, care se desfiinţează. (2) Ministrul dezvoltării şi prognozei asigura directa coordonare a activităţii Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului. Articolul 4 (1) Se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. (2) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice funcţionează Oficiul Concurentei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul concurentei, cu personalitate juridică, condus de şeful oficiului, a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un adjunct a cărui funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat. Articolul 5 (1) Se înfiinţează Ministerul Industriei şi Resurselor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. (2) Ministrul industriei şi resurselor asigura directa coordonare a activităţii: a) Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, a cărui funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru; b) Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru. Articolul 6 (1) Se înfiinţează Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se desfiinţează. (2) În subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului funcţionează Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul nuclear, cu personalitate juridică, condusă de un preşedinte numit de primul-ministru. (3) Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. Articolul 7 (1) Se înfiinţează Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei se desfiinţează. (2) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic trec în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi se reorganizează ca inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic, instituţii publice cu personalitate juridică. (3) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Naţionala a Pădurilor. Articolul 8Se înfiinţează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Transporturilor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se desfiinţează. Articolul 9Se înfiinţează Ministerul Turismului ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Autoritatea Naţionala pentru Turism, Oficiul de Autorizare şi Control în Turism şi Oficiul de Promovare a Turismului se desfiinţează. Articolul 10Se înfiinţează Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. Articolul 11Se înfiinţează Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, care se desfiinţează. Articolul 12 (1) Se înfiinţează Ministerul Culturii şi Cultelor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Culturii şi a Secretariatului de Stat pentru Culte, care se desfiinţează. (2) În subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor se reorganizează Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ca instituţie publică cu personalitate juridică, condus de un director general. Directorul general, precum şi cei 20 de arbitri prevăzuţi la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (3) Se înfiinţează Centrul Naţional al Cinematografiei ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional al Cinematografiei care se desfiinţează. Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primuluiministru. (4) În subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor se înfiinţează Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurarii Patrimoniului Naţional Cultural Mobil ca instituţie publică cu personalitate juridică. Articolul 13 (1) Se înfiinţează Ministerul Sănătăţii şi Familiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii. (2) În subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei se reorganizează Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un secretar de stat care funcţionează în structura Ministerului Sănătăţii şi Familiei. Articolul 14Se înfiinţează Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica se desfiinţează. Articolul 15Se înfiinţează Ministerul Informaţiilor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, iar Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Peste Hotare, Departamentul pentru Comunicare şi Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se desfiinţează. Articolul 16 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor care se desfiinţează. (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura directa coordonare a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul 17Se înfiinţează Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul din cadrul Consiliului de Coordonare Economico-Financiară, care îşi încetează activitatea. Articolul 18Până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2001 Ministerul Finanţelor Publice va asigura finanţarea, în condiţiile legii, a organizării şi funcţionarii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale care se înfiinţează, se reorganizează ori îşi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 19 (1) Ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale preiau drepturile şi obligaţiile pe care statul le are în calitate de acţionar la unele societăţi comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului. (2) Nominalizarea societăţilor comerciale menţionate la alin. (1) şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care preiau drepturile şi obligaţiile pe care statul le are în calitate de acţionar la acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 20Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifica în mod corespunzător. Articolul 21 (1) În actele normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă: a) Consiliul de Coordonare Economică-Financiară, Direcţia Generală de Prognoza şi Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei; b) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului; c) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; d) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; e) Autoritatea Naţionala pentru Turism, Oficiul de Autorizare şi Control în Turism şi Oficiul de Promovare a Turismului, cu Ministerul Turismului; f) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării; g) Ministerul Culturii şi Secretariatul de Stat pentru Culte, cu Ministerul Culturii şi Cultelor; h) Ministerul Sănătăţii, cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei; i) Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica, cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei; j) Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, cu Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor. (2) În actele normative în vigoare care reglementează regimul silvic şi cinegetic denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (3) În actele normative în vigoare care reglementează stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi activitatea de comerţ interior denumirile Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala şi Ministerul Industriei şi Comerţului se înlocuiesc în mod corespunzător cu denumirea Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie. Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 157/1999, precum şi orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul pentru coordonarea Secretariatului General alGuvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul pentru relaţia cu Parlamentul,Acsinte Gaspar──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 18 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 9 noiembrie 2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 34 din 30 mai 1994 privind impozitul pe venitul agricol
 • LEGE nr. 144 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 23 noiembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 9 din 29 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 240 din 24 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 155 din 5 iulie 2011 pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 337 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN
 • LEGE nr. 501 din 28 decembrie 2006 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 138 din 24 iulie 2000 pentru completarea art. 20 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 11 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedura urgenta a unor fapte penale
 • LEGE nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 135 din 26 aprilie 2004 pentru înfiinţarea comunei Bereni, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Măgherani
 • LEGE nr. 371 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • LEGE nr. 81 din 6 mai 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 263 din 7 decembrie 2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 300 din 25 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din Cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 393 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 439 din 5 iunie 1945 pentru efectuarea de rechiziţii pentru cartiruirea de persoane, autorităţi şi instituţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 15 noiembrie 2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 247 din 22 iunie 2006 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA) "Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 mai 2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • LEGE nr. 231 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei civile, în timp de pace, semnat la Bucureşti la 18 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 484 din 19 decembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006
 • LEGE nr. 63 din 15 aprilie 1999 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 16 septembrie 1997
 • LEGE nr. 288 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2004 privind înfiinţarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacşa, judeţul Covasna
 • LEGE nr. 362 din 11 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 201 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 663 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993
 • LEGE nr. 509 din 29 decembrie 2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020