Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 250 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonată de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 15 decembrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 250 din 30 noiembrie 2000pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanță dențăe Urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 15 decembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICÎncepând cu luna decembrie 2000 salariile de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea valorile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexă    (Anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)             ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE      (ministere, alte organe de specialitate din subordinea    Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei,           aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)     I. Salarii de baza pentru funcţii de specialitate*)                 B. Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD1.000.0003.169.000
  11.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD1.000.000-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  20.Referent IIM1.000.0002.264.000
  21.Referent IIIM1.000.0001.981.000
  22.Referent IVM1.000.0001.811.000
  23.Referent debutantM1.000.000-
    II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate, specifice serviciilor Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie,Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi                B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
           
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  10.Secretar cabinet, secretar-dactilografM1.000.0002.943.000
    *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.    III. Funcţii specifice unor ministere                    1. MINISTERUL FINANŢELOR   a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale              Garda financiară - personal militarizat
             
  Nr. crt.   FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  13.Comisar II   M1.000.0002.377.000
  14.Comisar III   M1.000.0002.151.000
  15.Comisar debutant   M1.000.000-
            b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale, specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
           
  Nr. crtFuncţia .Nivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  1.Casier trezorier IM1.000.0002.264.000
  2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM;G1.000.0001.981.000
  3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM;G1.000.000-
                  2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
           
  Nr. crt .FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
  2.Referent transmitere IIM1.000.0002.207.000
  3.Referent transmitere IIIM1.000.0001.981.000
  4.Referent debutant -M1.000.000-
                     5. MINISTERUL DE INTERNE
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  10.Arhivist gradul IIISSD1.000.0003.169.000
  11.Arhivist debutantSSD1.000.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  14.Arhivar IIM1.000.0002.264.000
  15.Arhivar IIIM1.000.0001.981.000
  16.Arhivar debutantM1.000.000-
    (Anexa nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)                    ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ  Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate                       Funcţii de execuţie
           
  Nr. crtFuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  7.Conductor arhitect I, referent I, subinginer ISSD1.000.0002.395.000
  8.Conductor arhitect II, referent II, subinginer IISSD1.000.0002.160.000
  9.Conductor arhitect, referent, subinginer II; debutantSSD1.000.000-
                          Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  17.Referent, inspector; IM1.000.0002.377.000
  18.Referent, inspector; IIM1.000.0002.151.000
  19.Referent, inspector; IIIM1.000.0001.981.000
  20.Referent, inspector; debutantM1.000.000-
  21.Agent agricol IM1.000.0002.094.000
  22.Agent agricol IIM;G1.000.0001.981.000
  23.Agent agricol IIIM;G1.000.0001.811.000
  24.Agent agricol debutantM;G1.000.000-
    (Anexa nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)                          SĂNĂTATE     I. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială, altele decât cele clinice    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  22.Asistent medical debutant **)PL1.000.000-
  24.Asistent medical **)M1.000.0002.400.000
  25.Asistent medical debutant **)M1.000.000-
  27.Tehnician dentar ***)M1.000.0002.509.000
  28.Tehnician dentar debutant ***)M1.000.000-
  30.Soră medicală ****)M1.000.0002.182.000
  31.Soră medicală debutantă ****)M1.000.000-
    C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  42.Infirmieră, agent D.D.D.G1.000.0001.636.000
  43.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG1.000.000-
  44.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG1.000.0001.473.000
  47.Şofer autosanitară II ***)   1.000.0001.963.000
  48.Şofer autosanitară III ***)   1.000.0001.745.000
    II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  14.Soră medicală ***)M1.000.0002.727.000
    (Anexa nr. IV/3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)                              CULTURA                       UNITĂŢI DE CULTURA    I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei )
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;    
    II1.000.0002.291.000
    III1.000.0002.018.000
    debutant1.000.000-
  6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;    
    II1.000.0002.291.000
    III1.000.0002.018.000
    debutant1.000.000-
  7.Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);    
    IV1.000.0002.291.000
    V1.000.0002.073.000
    debutant1.000.000-
  8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;    
    I1.000.0002.345.000
    II1.000.0002.182.000
    III1.000.0001.963.000
    debutant1.000.000-
  9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
    I1.000.0002.345.000
    II1.000.0002.182.000
    III1.000.0001.963.000
    debutant1.000.000-
  10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM;G1.000.0001.854.000
  c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
  11.Muncitor calificat    
    III1.000.0002.018.000
    IV1.000.0001.854.000
    V1.000.0001.691.000
    VI1.000.0001.555.000
    II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
           
  Nr. crt .FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  4.Redactor, secretar de redacţie; gradul IIISSD1.000.0002.291.000
    debutant   1.000.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
    treapta I   1.000.0002.345.000
    treapta II   1.000.0002.182.000
    debutant   1.000.000-
  6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M;G    
    treapta I   1.000.0002.291.000
    treapta II   1.000.0002.018.000
    treapta III   1.000.0001.854.000
    debutant   1.000.000-
    III. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  2.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist;SSD    
    gradul III   1.000.0002.291.000
    debutant   1.000.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3.Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M    
    treapta II   1.000.0002.345.000
    treapta III   1.000.0002.182.000
    debutant   1.000.000-
  4.BibliotecarM    
    treapta I   1.000.0002.345.000
    treapta II   1.000.0002.182.000
    debutant   1.000.000-
  5.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM;G1.000.0001.854.000
    IV. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
  2.Referent;SSD    
    gradul III1.000.0002.291.000
    debutant1.000.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
  3.Referent;    
    treapta I1.000.0002.345.000
    treapta II1.000.0002.182.000
    debutant1.000.000-
    (Anexa nr. IV/5 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)                                  SPORT                              UNITĂŢI SPORTIVE  I. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază (lei)
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  8.Instructor sportiv II, referent II   1.000.0002.354.000
  9.Instructor sportiv III, referent III   1.000.0002.194.000
  10.Instructor sportiv debutant   1.000.000-
    II. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază (lei)
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
  5.Antrenor categoria V1.000.0002.194.000
  6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant1.000.000-
    (Anexa nr. IV/6 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)                         AUTORITATEA VAMALĂ                     DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate    CAPITOLUL IV    Birouri vamale    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate    A. Funcţii de execuţie de categoria A
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  14.Controlor vamal debutantM1.000.000-
    B. Funcţii de execuţie de categoria B
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  13.Controlor pentru datoria vamală debutantM1.000.000-
    (Anexa nr. IV/7 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)                            NAVIGAŢIE              UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI         Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
  10.Şef mecanicM1.000.0002.354.000
  11.Dragor şefM1.000.0002.301.000
  12.Ofiţer punteM1.000.0002.194.000
  13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1.000.0002.140.000
  14.DragorM1.000.0001.980.000
  15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM1.000.000-
  c) Funcţii de execuţie comune pe nave
  16.Şef staţie RTGM1.000.0002.301.000
  17.Ofiţer RTG IM1.000.0002.087.000
  18.Ofiţer RTG IIM1.000.0001.926.000
  19.Şef echipaj   1.000.0002.247.000
  20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   1.000.0002.087.000
  21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   1.000.0001.980.000
  22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   1.000.000-
  24.Scafandru greu   1.000.0002.301.000
  25.Scafandru debutant   1.000.000-
  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
  - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
  29.Ofiţer de port gradul IM1.000.0002.301.000
  30.Ofiţer de port gradul IIM1.000.0002.087.000
  31.Ofiţer de port debutantM1.000.000-
    (Anexa nr. IV/8 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)                            AGRICULTURA      LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,       PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL       ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR           BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA           FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ         SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI INDUSTRIE                ALIMENTARA, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE                Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIISSD1.000.0002.247.000
  14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantSSD1.000.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM1.000.0002.194.000
  17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM1.000.0001.980.000
  18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM1.000.000-
  20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM1.000.0002.301.000
  21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM1.000.0002.087.000
  22.Asistent veterinar, tehnician veterinar debutant;M1.000.000-
  23.Agent veterinar IŞcoală profesională1.000.0001.980.000
  24.Agent veterinar IIŞcoală profesională1.000.0001.766.000
  25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională1.000.000-
    (Anexa nr. IV/9 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)              OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI               Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  8.Subinginer cadastru IIISSD1.000.0002.247.000
  9.Subinginer cadastru debutantSSD1.000.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Tehnician cadastru IM1.000.0002.194.000
  12.Tehnician cadastru IIM1.000.0001.980.000
  13.Tehnician cadastru debutantM1.000.000-
  14.Operator cadastru IM;G1.000.0001.980.000
  15.Operator cadastru IIM;G1.000.0001.766.000
  16.Operator cadastru debutantM;G1.000.000-
    (Anexa nr. IV/10 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)                            PROTECŢIA MEDIULUI   AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"                  Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  8.Subinginer IIISSD1.000.0002.247.000
  9.Subinginer debutantSSD1.000.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M1.000.0002.194.000
  12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M1.000.0001.980.000
  13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M1.000.000-
    (Anexa nr. IV/11 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)                          AVIAŢIA SPORTIVA                         AEROCLUBUL ROMÂNIEI            Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate    2. Personal tehnic aeronautic
           
  Nr. crtFuncţia .Nivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
  2.Tehnician de aviaţieM    
    clasa a II-a   1.000.0002.354.000
    clasa a III-a   1.000.0002.140.000
    clasa a IV-a   1.000.0001.980.000
    debutant   1.000.000-
  3.Mecanic de aviaţieŞcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă    
    clasa a II-a1.000.0002.354.000
    clasa a III-a1.000.0002.087.000
    clasa a IV-a1.000.0001.980.000
    debutant1.000.000-
  4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.)M;    
  Şcoala profesională
    clasa I   1.000.0002.568.000
    clasa a II-a   1.000.0002.247.000
    clasa a III-a   1.000.0002.087.000
    clasa a IV-a   1.000.0001.980.000
    debutant   1.000.000-
  5.Maistru de aviaţie clasa a III-aŞcoala de maiştri de aviaţie1.000.0002.194.000
    3. Personal operativ aeronautic                           Funcţii de execuţie
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  2.Meteorolog aeronauticM +curs de calificare    
    I1.000.0002.301.000
    II   1.000.0002.087.000
    debutant   1.000.000-
  3.Controlor trafic dirijareM +curs de calificare    
    II1.000.0002.301.000
    III   1.000.0002.087.000
  4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM +curs de calificare    
    I1.000.0002.354.000
    II   1.000.0002.140.000
    III   1.000.0001.980.000
    debutant   1.000.000-
    (Anexa nr. V/1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)        FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA,     PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,          INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. IV/1 - IV/11                      ŞI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1.000.0001.922.000
  18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM1.000.0001.760.000
  19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM1.000.000-
   III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare               Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  6.Instructor IIM1.000.0002.176.000
  7.Instructor IIIM1.000.0001.991.000
  8.Instructor debutantM1.000.000-
    IV. Proiectare             Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Tehnician proiectant II*)M1.000.0002.176.000
  12.Tehnician proiectant III*)M1.000.0001.991.000
  13.Tehnician proiectant debutant)M1.000.000-
    V. Unităţi de informatica               Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  13.Analist (programator) ajutor IIM1.000.0002.130.000
  14.Analist (programator) ajutor IIIM1.000.0001.945.000
  15.Analist (programator) debutantM1.000.000-
  17.Operator, controlor date; IIM1.000.0002.130.000
  18.Operator, controlor date; IIIM1.000.0001.945.000
  19.Operator, controlor date; IVM1.000.0001.760.000
  20.Operator, controlor date; debutantM1.000.000-
    (Anexa nr. V/2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000)                ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR    Salarii de baza pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)                 Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  2.Stenodactilograf IM1.000.0001.922.000
  3.Stenodactilograf IIM1.000.0001.760.000
  4.Stenodactilograf debutantM1.000.000-
  6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM;G1.000.0001.876.000
  7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM;G1.000.0001.713.000
  8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM;G1.000.000-
  9.Secretar, secretar-dactilograf; I**)M:G1.000.0001.806.000
  10.Secretar, secretar-dactilograf; II**)M;G1.000.0001.644.000
  11.Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M;G1.000.000-
  14.Administrator IIIM1.000.0001.876.000
  16.Şef depozit IIM1.000.0001.876.000
  18.Casier, magaziner; IIM;G1.000.0001.806.000
  19.Casier, magaziner; debutantM;G1.000.000-
  20.Funcţionar, arhivar; IM1.000.0001.968.000
  21.Funcţionar, arhivar; IIM1.000.0001.806.000
  22.Funcţionar, arhivar; IIIM1.000.0001.644.000
  23.Funcţionar, arhivar; debutantM1.000.000-
  24.Şef formaţie pază, pompieri   1.000.0001.806.000
  25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   1.000.0001.551.000
  26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   1.000.0001.436.000
  34.Muncitor calificat III   1.000.0001.922.000
  35.Muncitor calificat IV   1.000.0001.806.000
  36.Muncitor calificat V   1.000.0001.667.000
  37.Muncitor calificat VI   1.000.0001.551.000
  38.Muncitor necalificat   1.000.0001.436.000
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 214 din 24 octombrie 2008 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 90 din 6 mai 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
 • LEGE nr. 197 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 129 din 20 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55 din 19 august 1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 11 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 50/1989 privind unele măsuri referitoare la regimul pietrelor semipretioase naturale
 • LEGE nr. 5 din 2 februarie 2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicaţii destinate diasporei româneşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 8 mai 2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 24 februarie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 109 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 29 decembrie 1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 55 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 7 din 3 februarie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat şi a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 162 din 30 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 25 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 189 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 13 din 26 iulie 1974 LEGEA DRUMURILOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 237 din 19 octombrie 2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 9 septembrie 2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 555 din 15 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 14 decembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 260 din 31 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • LEGE nr. 202 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecţiei sociale şi implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 86 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament şi instalaţii sportive al federaţiilor sportive naţionale şi al Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 45 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 94/1971 pentru modificarea Decretului nr. 55/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii Agricole, aprobat prin Legea nr. 15/1970
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 24 aprilie 2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
 • LEGE nr. 295 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
 • LEGE nr. 332 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
 • LEGE nr. 26 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 408 din 29 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 85 din 23 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ
 • LEGE nr. 139 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Sissi (Creta) la 15 martie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 200 din 16 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
 • LEGE nr. 11 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei, semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021