Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 15 decembrie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 262 din 7 decembrie 2000privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 15 decembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul juridic privind procedurile pentru stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii folosiţi au următorul înţeles: a) Pesticidele - substanţe active şi preparate conţinând una sau mai multe substanţe active destinate:- protejării plantelor sau produselor vegetale faţă de organismele dăunătoare şi prevenirii acţiunii acestor organisme dăunătoare;- influentarii proceselor vitale din plante în alt mod decât substantele nutritive;- conservării produselor vegetale, în măsura în care acestea nu fac obiectul unor reglementări speciale cu privire la conservanti;- distrugerii plantelor nedorite sau distrugerii unor părţi din plante, prevenirii sau opririi creşterii nedorite a plantelor. b) Reziduurile de pesticide - una sau mai multe substanţe prezente în sol, în/pe plante, produse vegetale, produse comestibile de origine animala sau alte componente ale mediului şi care rezultă din utilizarea unui pesticid, inclusiv metabolitii acestora şi produsii rezultaţi din degradarea şi din reactia lor. c) Substantele - elemente chimice şi compusii lor, asa cum se găsesc în natura sau sintetizati, inclusiv orice impuritate care rezultă în mod inevitabil din procesul de fabricaţie. d) Substantele active - substanţe sau microorganisme, inclusiv virusuri, cu acţiune generală sau specifică împotriva organismelor dăunătoare. e) Nivelul maxim de reziduuri - concentraţia maxima a unui reziduu de pesticid, exprimată în mg/kg, care este legal acceptată în plante sau produse vegetale. f) Autoritatea competenţa - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei prin Agenţia Naţionala Fitosanitara, care îşi exercită competentele în teritoriu prin direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. g) Plante - plantele vii, părţile de plante vii, inclusiv fructele proaspete şi seminţele. h) Produsele vegetale - produse de origine vegetala neprelucrate sau care au suferit o prelucrare simpla ca macinarea, uscarea sau presarea, astfel încât nu mai sunt plante. i) Organismele dăunătoare - orice specie, susa sau biotip de origine vegetala ori animala sau orice agent patogen daunator plantelor ori produselor vegetale. Articolul 3 (1) Se înfiinţează Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale efectuează analize oficiale ale probelor pentru determinarea calitativă şi cantitativă a reziduurilor de pesticide şi monitorizarea acestora. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă au în vedere plantele şi produsele vegetale destinate importului, exportului sau consumului intern. (2) Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide nu se vor aplica în cazul plantelor şi produselor vegetale destinate ţărilor din afară Uniunii Europene, dacă acestora li se aplică un tratament fitosanitar înaintea exportului şi este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: a) ţara de destinaţie solicita un tratament fitosanitar în scopul de a preveni introducerea de organisme dăunătoare pe teritoriul sau; b) tratamentul fitosanitar este necesar în scopul protejării produselor agricole împotriva organismelor dăunătoare, pe durata transportului către ţara de destinaţie şi a depozitarii lor. Articolul 5Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului sănătăţii în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se actualizează periodic. Articolul 6 (1) Pentru stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale uscate sau prelucrate, pentru care nu s-au fixat niveluri maxime de reziduuri de pesticide, se iau în considerare nivelurile maxime de reziduuri de pesticide fixate pentru materiile brute şi factorul de dilutie şi concentraţie al procesului de prelucrare. (2) Pentru produsele alimentare complexe din plante sau produse vegetale care conţin un amestec de ingrediente pentru care nu s-au fixat niveluri maxime de reziduuri de pesticide, se iau în considerare nivelurile maxime de reziduuri de pesticide fixate pentru fiecare ingredient şi concentraţia relativă a acestora în amestec. Articolul 7 (1) În situaţiile în care Ministerul Sănătăţii constata ca un nivel maxim de reziduuri de pesticide fixat pune în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor, acesta informează de îndată în scris Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) Prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii şi alimentaţiei se dispune reducerea nivelului maxim de reziduuri de pesticide care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. Articolul 8Prezenta ordonanţă de urgenţă nu are în vedere plantele şi produsele vegetale care sunt destinate: a) fabricării unor produse, altele decât alimente sau nutreturi pentru animale; b) semanatului sau plantatului. Articolul 9Autoritatea competenţa verifica respectarea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide stabilite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, prin efectuarea de controale prin sondaj şi prelevarea de probe de plante şi produse vegetale destinate consumului uman sau animal în vederea efectuării analizelor de laborator. Articolul 10În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi adoptate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei metodele de prelevare a probelor de plante şi produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor------------

Noutăți

 • LEGE nr. 155 din 12 octombrie 1999 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Uzbekistan, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 15 noiembrie 2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 350 din 27 decembrie 2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 53 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 95 din 12 aprilie 2013 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 201 din 13 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Sebeş, judeţul Alba, municipiu
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 contabilităţii
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*) pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
 • LEGE nr. 223 din 31 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 322 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 237 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "George Bacovia" din Bacău
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 984 din 11 aprilie 1927 pentru organizarea Casei Sănătăţii
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 70 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 311/1971 pentru modificarea Legii nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 236 din 13 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 41 din 19 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 (*republicată*) privind utilizarea eficientă a energiei*)
 • LEGE nr. 119 din 21 mai 2015 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 245 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii
 • LEGE nr. 256 din 16 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 9 din 15 decembrie 1950 pentru apărarea păcii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 23 iunie 2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 45 din 14 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 13 din 6 martie 2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalităţii internaţionale, semnată la Bucureşti la 7 iunie 1995
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 455 din 1 noiembrie 2004 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (AGR), încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975
 • LEGE nr. 162 din 21 iulie 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 3 noiembrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 1998 pentru completarea pct. II al anexei nr. V/1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 49 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021