Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 9 noiembrie 2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 15 noiembrie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 din 9 noiembrie 2000privind stingerea unor obligaţii bugetare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 15 noiembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Începând cu data de 1 noiembrie 2000 şi până la data reluării navigaţiei pe Dunăre în zona oraşului Novi Sad, obligaţiile faţă de bugetul de stat ale societăţilor comerciale de transport fluvial şi de operare portuara prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă se sting în acelaşi cuantum cu sumele reprezentând accizele aferente cantităţilor de carburanţi utilizaţi efectiv pentru funcţionarea navelor în condiţiile prevăzute la art. 2. Articolul 2 (1) În vederea stingerii obligaţiilor faţă de bugetul de stat, societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor depune în termen de 5 zile de la expirarea lunii, la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor în evidenta cărora se afla, situaţia centralizatoare a cantităţilor de carburanţi utilizaţi pentru funcţionarea navelor şi a accizelor aferente, al carei model va fi elaborat de Ministerul Finanţelor. (2) Cuantumul accizelor cu care se sting obligaţiile faţă de bugetul de stat ale societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 se determina prin aplicarea raportului dintre sumele ce reprezintă contravaloarea cantităţilor de carburanţi aprovizionati şi sumele achitate în contul acestora, asupra cuantumului accizelor aferente cantităţilor de carburanţi utilizaţi efectiv pentru funcţionarea navelor. Articolul 3 (1) Organele fiscale competente vor stinge cu suma înscrisă în situaţia depusa de societăţile comerciale prevăzute la art. 1, determinata în condiţiile alin. (2) al art. 2, obligaţiile faţă de bugetul de stat ale societăţilor comerciale de transport fluvial şi de operare portuara în ordinea prevăzută la art. 87 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care sumele reprezentând accizele prevăzute la art. 2 alin. (2) sunt mai mari decât obligaţiile restante faţă de bugetul de stat ale societăţilor comerciale, diferenţa se va compensa cu obligaţiile viitoare faţă de bugetul de stat. (3) Obligaţiile faţă de bugetul de stat, stinse în condiţiile alin. (1), vor fi comunicate de către organele fiscale societăţilor comerciale până la sfârşitul lunii în care a fost depusa situaţia prevăzută la art. 2. Articolul 4Prin ordin al ministrului transporturilor va fi notificată oficial data reluării navigaţiei pe Dunăre în zona oraşului Novi Sad, data de la care prezenta ordonanţă de urgenţă îşi încetează aplicabilitatea. Articolul 5Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul transporturilor,Anca Boagiu Anexa LISTA cuprinzând societăţile comerciale care au suferit pierderi datorită blocarii navigaţiei pe Dunăre în trafic internaţional
       
  Nr. crt.Denumirea societăţii comercialeAdresa
  012
  1.CNFR "Navrom" - S.A.Municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 34, judeţul Galaţi
  2.CNFR "Giurgiu Nav" - S.A. GiurgiuMunicipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1, judeţul Giurgiu
  3.NFR "Drobeta" - S.A. Drobeta-Turnu SeverinMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Portului nr. 1, judeţul Mehedinţi
  4."Romnav" - S.A. BrăilaMunicipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 4, judeţul Brăila
  5."Trans Europa" - S.A. GalaţiMunicipiul Galaţi, Complexul comercial Ţiglina 1, judeţul Galaţi
  6."Delta Shipping" - Ltd BucureştiMunicipiul Bucureşti, bd Regina Maria nr. 1, bl. P5B, et. I, ap. 1, sectorul 4
  7."Dunarom Trading" Co GalaţiMunicipiul Galaţi, Str. Morilor nr. 122-126, judeţul Galaţi
  8."Etanav" - S.R.L. GalaţiMunicipiul Galaţi, str. Saturn bl. B4, ap. 6, judeţul Galaţi
  9."M P Nav" - S.R.L. GalaţiMunicipiul Galaţi, str. Saturn bl. B4, ap. 6, judeţul Galaţi
  10."Argos" - S.A. CernavodăOraşul Cernavodă, Str. Canalului nr. 11, judeţul Constanţa
  11."Touax Rom" - S.A. GalaţiMunicipiul Galaţi, Mazepa 1, str. Lăpuşneanu nr. 16, bl. B6, ap. 18, judeţul Galaţi
  12."AEP Giurgiu Port" - S.A. GiurgiuMunicipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1, judeţul Giurgiu
  13.Exploatare Portuară "Drobeta" - S.A. OrşovaMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, bd Carol I nr. 19, judeţul Mehedinţi
  14."TTS" - S.A. BucureştiMunicipiul Bucureşti, Str. Vaselor nr. 34, sectorul 2
  15."MNT Management" - S.R.L. ConstanţaMunicipiul Constanţa, str. Maior Şonţu nr. 11, bl. L8, et. I, ap. 8, judeţul Constanţa
  16."Prior" - S.R.L. TulceaMunicipiul Tulcea, Str. Victoriei nr. 2, bl. 4, ap. 12, judeţul Tulcea
  17."Resalv" - S.A. GalaţiMunicipiul Galaţi, Str. Portului nr. 30, judeţul Galaţi
  18."Danubtrans" - S.A. SmârdanComuna Smârdan, judeţul Tulcea
  19."Transorient" - S.A. BucureştiMunicipiul Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196, sectorul 5
  20."Conav J T Shipping" ConstanţaMunicipiul Constanţa, Vila nr. 8 Mamaia, judeţul Constanţa
  21."HGT Shipping" - S.R.L. CălăraşiMunicipiul Călăraşi, str. Bucureşti bl. E1, et. II, ap. 5, judeţul Călăraşi
  22."Tremula Nav" - S.A. ConstanţaMunicipiul Constanţa, Str. Industrială nr. 7, judeţul Constanţa
  23."Transeuropa Port", Filiala Drobeta- Turnu SeverinMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, bd Porţile de Fier nr. 2, judeţul Mehedinţi
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 74 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*republicată*) pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 148 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 200 din 26 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori
 • LEGE nr. 165 din 4 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz
 • LEGE nr. 205 din 9 noiembrie 2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar In
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 5 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligaţiilor către regiile autonome şi societăţile/companiile naţionale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanţia statului
 • LEGE nr. 5 din 12 noiembrie 1982 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor
 • LEGE nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
 • LEGE nr. 651 din 7 decembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Stockholm la 29 mai 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 9 noiembrie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 23 mai 2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 427 din 25 octombrie 2004 pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluţia nr. 90 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 30 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iunie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 33 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2011 pentru completarea art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 4 din 17 ianuarie 2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 82 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 207 din 12 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • LEGE nr. 156 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 107 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 223 din 29 noiembrie 2011 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 256 din 19 iulie 2007 privind completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 79 din 11 mai 1999 pentru acceptarea amendamentelor aduse la art. 24 şi 25 din Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin Rezoluţia 51.23 adoptată la Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătăţii, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia
 • LEGE nr. 360 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 11 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 341 din 16 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 32 din 26 aprilie 1995 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa nr. I a Protocolului adiţional nr. I la Convenţiile de la Geneva din 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, ratificat de România prin Decretul nr. 224 din 11 mai 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 18 septembrie 2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 13 octombrie 2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 23 ianuarie 1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 octombrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 31 martie 2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 312 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 363 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 19 octombrie 1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a - Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la Bucureşti la 2 septembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 15 februarie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021