Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 10 octombrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 13 octombrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 10 octombrie 2000privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 13 octombrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 9 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 nr. 77/2000,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNIC (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2000, aprobat prin Legea nr. 77/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 8 mai 2000, rectificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 30 septembrie 2000, se rectifica după cum urmează:
     
  - Cheltuieli+ 219,4 miliarde lei;
  - Excedent- 219,4 miliarde lei.
(2) Sinteza modificărilor bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2000 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesBucureşti, 10 octombrie 2000.Nr. 156.
Anexa
   
  BUGETUL FONDULUI PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ PE ANUL 2000
  - mii lei -
                         
  Ca- pi- tolSub- capTitlu /Art.Alin.Denumire indicatorProgram actualizat 2000Influenţe +/-Program rectificat 2000
  Bugetul fondului pentru plata ajutorului de şomajIntrări de credite externeBugetul fondului pentru plata ajutorului de şomajIntrări de credite externeBugetul fondului pentru plata ajutorului de şomajIntrări de credite externeTotal
  AB12345=1+36=2+47=5+6
                                     
          VENITURI - TOTAL9.707.866.999       9.707.866.999   9.707.866.999
          VENITURI CURENTE8.991.972.434       8.991.972.434   8.991.972.434
            A.VENITURI FISCALE8.541.972.434       8.541.972.434   8.541.972.434
            A1. IMPOZITE DIRECTE8.541.972.434       8.541.972.434   8.541.972.434
  1006         CONTRIBUŢII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ8.541.972.434       8.541.972.434   8.541.972.434
    01       Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată7.381.245.079       7.381.245.079   7.381.245.079
    02       Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi1.160.727.355       1.160.727.355   1.160.727.355
            B.VENITURI NEFISCALE450.000.000       450.000.000   450.000.000
  2206         DIVERSE VENITURI450.000.000       450.000.000   450.000.000
    30       Încasări din alte surse450.000.000       450.000.000   450.000.000
  4006       DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI635.894.565       635.894.565   635.894.565
    01       Donaţii635.894.565       635.894.565   635.894.565
  4206       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE80.000.000       80.000.000   80.000.000
    06       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii80.000.000       80.000.000   80.000.000
          Din care:              
          RESURSE PENTRU FINANŢAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII ŞI SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVĂ3.133.872.833       3.133.872.833   3.133.872.833
  480601       Cota din contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată2.565.025.203       2.565.025.203   2.565.025.203
  400601       Donaţii568.847.630       568.847.630   568.847.630
          CHELTUIELI - TOTAL9.008.541.49355.080.000219.407.32436.964.9719.227.948.81792.044.9719.319.993.788
      01   CHELTUIELI CURENTE8.315.856.79938.562.592219.407.32418.319.5228.535.264.12356.882.1148.592.146.237
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL139.243.555162.514     139.243.555162.514139.406.069
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII181.269.12238.400.078   18.319.522181.269.12256.719.600237.988.722
      38   TRANSFERURI7.994.631.026   219.407.324   8.214.038.350   8.214.038.350
      49   DOBÂNZI713.096       713.096   713.096
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL71.855.80016.517.408   18.645.44971.855.80035.162.857107.018.657
      78   OPERAŢIUNI FINANCIARE620.828.894       620.828.894   620.828.894
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE100.000.000       100.000.000   100.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE520.828.894       520.828.894   520.828.894
          Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE8.019.014.610   220.407.324   8.239.421.934   8.239.421.934
  5706       ÎNVĂŢĂMÂNT28.335.790   1.000.000   29.335.790   29.335.790
      01   CHELTUIELI CURENTE25.835.790   1.000.000   26.835.790   26.835.790
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.500.000   1.000.000   2.500.000   2.500.000
      10     Cheltuieli cu salariile1.401.869   935.000   2.336.869   2.336.869
      14     Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate98.131   65.000   163.131   163.131
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20.383.584       20.383.584   20.383.584
      21     Drepturi cu caracter social2.340.000       2.340.000   2.340.000
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.500.996       5.500.996   5.500.996
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.550.000       5.550.000   5.550.000
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament800.000       800.000   800.000
      27     Reparaţii curente1.000.000       1.000.000   1.000.000
      28     Reparaţii capitale4.691.018       4.691.018   4.691.018
      29     Cărţi şi publicaţii375.000       375.000   375.000
      30     Alte cheltuieli126.570       126.570   126.570
      38   TRANSFERURI3.952.206       3.952.206   3.952.206
      40   Transferuri neconsolidabile3.952.206       3.952.206   3.952.206
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.500.000       2.500.000   2.500.000
      72     Investiţii ale instituţiilor publice2.500.000       2.500.000   2.500.000
            Din total cheltuieli capitol              
    20     Centre de calificare şi recalificare13.818.584       13.818.584   13.818.584
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ14.517.206   1.000.000   15.517.206   15.517.206
  6006       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII7.990.678.820   219.407.324   8.210.086.144   8.210.086.144
      01   CHELTUIELI CURENTE7.990.678.820   219.407.324   8.210.086.144   8.210.086.144
      38   TRANSFERURI7.990.678.820   219.407.324   8.210.086.144   8.210.086.144
      40     Transferuri neconsolidabile7.990.678.820   219.407.324   8.210.086.144   8.210.086.144
            Din total cheltuieli capitol              
    33       Ajutor de şomaj2.376.053.335       2.376.053.335   2.376.053.335
    34       Alocaţii de sprijin1.411.861.056       1.411.861.056   1.411.861.056
    35       Ajutor de integrare profesională423.628.920       423.628.920   423.628.920
    36       Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a căror activitate este întreruptă temporar550.592.676   219.407.324   770.000.000   770.000.000
    39       Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ100.000.000       100.000.000   100.000.000
    40       Plăţi compensatorii3.128.542.833       3.128.542.833   3.128.542.833
          Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI406.813.78755.080.000-1.000.00036.964.971405.813.78792.044.971497.858.758
  7206       ALTE ACŢIUNI19.043.79619.161.727   -4.161.72719.043.79615.000.00034.043.796
      01   CHELTUIELI CURENTE19.043.79619.161.727   -4.161.72719.043.79615.000.00034.043.796
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII19.043.79619.161.727   -4.161.72719.043.79615.000.00034.043.796
      30     Alte cheltuieli19.043.79619.161.727   -4.161.72719.043.79615.000.00034.043.796
    18     Măsuri active pentru combaterea şomajului13.713.79619.161.727   -4.161.72713.713.79615.000.00028.713.796
    21     Servicii de preconcediere colectivă5.330.000       5.330.000   5.330.000
  7306       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI387.769.99135.918.273-1.000.00041.126.698386.769.99177.044.971463.814.962
      01   CHELTUIELI CURENTE279.585.29719.400.865-1.000.00022.481.249278.585.29741.882.114320.467.411
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL137.743.555162.514-1.000.000   137.743.555162.514136.906.069
      10   Cheltuieli cu salariile95.926.997   -714.800   92.212.197   92.212.197
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat26.484.632   -199.429   26.285.203   26.285.203
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.746.350   -35.740   4.710.610   4.710.610
      14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate6.644.890   -50.031   6.594.859   6.594.859
      13   Deplasări, detaşări, transferări3.940.686162.514     3.940.686162.5144.103.200
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII141.841.74219.238.351   22.481.249141.841.74241.719.600183.561.342
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie23.000.000       23.000.000   23.000.000
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.629.338       8.629.338   8.629.338
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.000.000       2.000.000   2.000.000
      27   Reparaţii curente5.821.292       5.821.292   5.821.292
      28   Reparaţii capitale7.908.599       7.908.599   7.908.599
      29   Cărţi şi publicaţii514.8142.220.078   6.699.522514.8148.919.6009.434.414
      30   Alte cheltuieli93.967.69917.018.273   15.781.72793.967.69932.800.000126.767.699
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL69.355.80016.517.408   18.645.44969.355.80035.162.857104.518.657
      72   Investiţii ale instituţiilor publice69.355.80016.517.408   18.645.44969.355.80035.162.857104.518.657
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE38.828.894       38.828.894   38.828.894
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite38.828.894       38.828.894   38.828.894
      8501Rambursări de credite externe17.315.294       17.315.294   17.315.294
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane Din total cheltuieli capitol:21.513.600       21.513.600   21.513.600
    03     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor88.560.490       88.560.490   88.560.490
    50     Alte cheltuieli Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE299.209.501 100.000.00035.918.273-1.000.00041.126.698298.209.501 100.000.00077.044.971375.254.472 100.000.000
  8606       ÎMPRUMUTURI100.000.000       100.000.000   100.000.000
      79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE100.000.000       100.000.000   100.000.000
      80     Împrumuturi100.000.000       100.000.000   100.000.000
    04       Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii100.000.000       100.000.000   100.000.000
          Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI713.096       713.096   713.096
  8906       PLĂŢI DE DOBÂNZI713.096       713.096   713.096
      49     DOBÂNZI713.096       713.096   713.096
      51     Plăţi de dobânzi713.096       713.096   713.096
    04       Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului713.096       713.096   713.096
  9006       RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE482.000.000       482.000.000   482.000.000
      84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE482.000.000       482.000.000   482.000.000
      87     Rambursări de împrumuturi482.000.000       482.000.000   482.000.000
    02       Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului482.000.000       482.000.000   482.000.000
          Partea a XVII-a EXCEDENT/DEFICIT699.325.506-55.080.000-219.407.324-36.964.971479.918.182-92.044.971387.873.211
          EXCEDENT699.325.506-55.080.000-219.407.324-36.964.971479.918.182-92.044.971387.873.211
  NOTĂ:
  În totalul cheltuielilor este cuprins şi bugetul de cheltuieli al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, astfel:
    CHELTUIELI TOTALE A.N.O.F.P.,362.759.681-1.000.000361.759.681361.759.681
    din care:        
    CHELTUIELI CURENTE290.903.881-1.000.000289.903.881289.903.881
      CHELTUIELI DE PERSONAL137.743.555-1.000.000136.743.555136.743.555
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.160.326   153.160.326153.160.326
    CHELTUIELI DE CAPITAL71.855.800   71.855.80071.855.800
-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 15 noiembrie 2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 165 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 100 din 20 iunie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, comercială şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 240 din 15 iulie 2005 privind societăţile de microfinanţare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 mai 2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 2 iunie 2000 privind unele măsuri referitoare la preţurile şi tarifele pentru energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 331 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 243 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 506 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGA nr. 311 din 8 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 13 iunie 2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • LEGE nr. 202 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecţiei sociale şi implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 45 din 23 februarie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • LEGE nr. 163 din 4 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 144 din 8 iunie 1930 pentru anularea legii prin care s`a primit renunţarea Altetei Sale Regele Principelui Carol la succesiunea Tronului şi legii prin care Reprezentanta primeşte Regenta numita de Majestatea Sa Regele Ferdinand I
 • LEGE nr. 474 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România
 • LEGE nr. 275 din 24 decembrie 2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 133 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pentru anul 2002 la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 28 iunie 2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale
 • LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 4 iunie 1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societăţii Comerciale "Tractorul" UTB - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • LEGE nr. 43 din 21 ianuarie 2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 8 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 61 din 24 aprilie 2000 pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995
 • LEGE nr. 705 din 3 decembrie 2001 privind sistemul naţional de asistenţa socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 10 din 5 februarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 13 mai 1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 26 august 2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 65 din 10 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 381 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 36 din 31 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea şi completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăţilor bancare
 • LEGE nr. 381 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 461 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Maritima şi Medalia Virtutea Maritima
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 10 din 19 aprilie 1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 13 martie 2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021