Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 10 octombrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 13 octombrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 10 octombrie 2000privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 13 octombrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 9 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 nr. 77/2000,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNIC (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2000, aprobat prin Legea nr. 77/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 8 mai 2000, rectificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 30 septembrie 2000, se rectifica după cum urmează:
     
  - Cheltuieli+ 219,4 miliarde lei;
  - Excedent- 219,4 miliarde lei.
(2) Sinteza modificărilor bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2000 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesBucureşti, 10 octombrie 2000.Nr. 156.
Anexa
   
  BUGETUL FONDULUI PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ PE ANUL 2000
  - mii lei -
                         
  Ca- pi- tolSub- capTitlu /Art.Alin.Denumire indicatorProgram actualizat 2000Influenţe +/-Program rectificat 2000
  Bugetul fondului pentru plata ajutorului de şomajIntrări de credite externeBugetul fondului pentru plata ajutorului de şomajIntrări de credite externeBugetul fondului pentru plata ajutorului de şomajIntrări de credite externeTotal
  AB12345=1+36=2+47=5+6
                                     
          VENITURI - TOTAL9.707.866.999       9.707.866.999   9.707.866.999
          VENITURI CURENTE8.991.972.434       8.991.972.434   8.991.972.434
            A.VENITURI FISCALE8.541.972.434       8.541.972.434   8.541.972.434
            A1. IMPOZITE DIRECTE8.541.972.434       8.541.972.434   8.541.972.434
  1006         CONTRIBUŢII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ8.541.972.434       8.541.972.434   8.541.972.434
    01       Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată7.381.245.079       7.381.245.079   7.381.245.079
    02       Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi1.160.727.355       1.160.727.355   1.160.727.355
            B.VENITURI NEFISCALE450.000.000       450.000.000   450.000.000
  2206         DIVERSE VENITURI450.000.000       450.000.000   450.000.000
    30       Încasări din alte surse450.000.000       450.000.000   450.000.000
  4006       DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI635.894.565       635.894.565   635.894.565
    01       Donaţii635.894.565       635.894.565   635.894.565
  4206       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE80.000.000       80.000.000   80.000.000
    06       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii80.000.000       80.000.000   80.000.000
          Din care:              
          RESURSE PENTRU FINANŢAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII ŞI SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVĂ3.133.872.833       3.133.872.833   3.133.872.833
  480601       Cota din contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată2.565.025.203       2.565.025.203   2.565.025.203
  400601       Donaţii568.847.630       568.847.630   568.847.630
          CHELTUIELI - TOTAL9.008.541.49355.080.000219.407.32436.964.9719.227.948.81792.044.9719.319.993.788
      01   CHELTUIELI CURENTE8.315.856.79938.562.592219.407.32418.319.5228.535.264.12356.882.1148.592.146.237
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL139.243.555162.514     139.243.555162.514139.406.069
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII181.269.12238.400.078   18.319.522181.269.12256.719.600237.988.722
      38   TRANSFERURI7.994.631.026   219.407.324   8.214.038.350   8.214.038.350
      49   DOBÂNZI713.096       713.096   713.096
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL71.855.80016.517.408   18.645.44971.855.80035.162.857107.018.657
      78   OPERAŢIUNI FINANCIARE620.828.894       620.828.894   620.828.894
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE100.000.000       100.000.000   100.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE520.828.894       520.828.894   520.828.894
          Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE8.019.014.610   220.407.324   8.239.421.934   8.239.421.934
  5706       ÎNVĂŢĂMÂNT28.335.790   1.000.000   29.335.790   29.335.790
      01   CHELTUIELI CURENTE25.835.790   1.000.000   26.835.790   26.835.790
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.500.000   1.000.000   2.500.000   2.500.000
      10     Cheltuieli cu salariile1.401.869   935.000   2.336.869   2.336.869
      14     Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate98.131   65.000   163.131   163.131
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20.383.584       20.383.584   20.383.584
      21     Drepturi cu caracter social2.340.000       2.340.000   2.340.000
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.500.996       5.500.996   5.500.996
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.550.000       5.550.000   5.550.000
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament800.000       800.000   800.000
      27     Reparaţii curente1.000.000       1.000.000   1.000.000
      28     Reparaţii capitale4.691.018       4.691.018   4.691.018
      29     Cărţi şi publicaţii375.000       375.000   375.000
      30     Alte cheltuieli126.570       126.570   126.570
      38   TRANSFERURI3.952.206       3.952.206   3.952.206
      40   Transferuri neconsolidabile3.952.206       3.952.206   3.952.206
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.500.000       2.500.000   2.500.000
      72     Investiţii ale instituţiilor publice2.500.000       2.500.000   2.500.000
            Din total cheltuieli capitol              
    20     Centre de calificare şi recalificare13.818.584       13.818.584   13.818.584
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ14.517.206   1.000.000   15.517.206   15.517.206
  6006       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII7.990.678.820   219.407.324   8.210.086.144   8.210.086.144
      01   CHELTUIELI CURENTE7.990.678.820   219.407.324   8.210.086.144   8.210.086.144
      38   TRANSFERURI7.990.678.820   219.407.324   8.210.086.144   8.210.086.144
      40     Transferuri neconsolidabile7.990.678.820   219.407.324   8.210.086.144   8.210.086.144
            Din total cheltuieli capitol              
    33       Ajutor de şomaj2.376.053.335       2.376.053.335   2.376.053.335
    34       Alocaţii de sprijin1.411.861.056       1.411.861.056   1.411.861.056
    35       Ajutor de integrare profesională423.628.920       423.628.920   423.628.920
    36       Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a căror activitate este întreruptă temporar550.592.676   219.407.324   770.000.000   770.000.000
    39       Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ100.000.000       100.000.000   100.000.000
    40       Plăţi compensatorii3.128.542.833       3.128.542.833   3.128.542.833
          Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI406.813.78755.080.000-1.000.00036.964.971405.813.78792.044.971497.858.758
  7206       ALTE ACŢIUNI19.043.79619.161.727   -4.161.72719.043.79615.000.00034.043.796
      01   CHELTUIELI CURENTE19.043.79619.161.727   -4.161.72719.043.79615.000.00034.043.796
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII19.043.79619.161.727   -4.161.72719.043.79615.000.00034.043.796
      30     Alte cheltuieli19.043.79619.161.727   -4.161.72719.043.79615.000.00034.043.796
    18     Măsuri active pentru combaterea şomajului13.713.79619.161.727   -4.161.72713.713.79615.000.00028.713.796
    21     Servicii de preconcediere colectivă5.330.000       5.330.000   5.330.000
  7306       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI387.769.99135.918.273-1.000.00041.126.698386.769.99177.044.971463.814.962
      01   CHELTUIELI CURENTE279.585.29719.400.865-1.000.00022.481.249278.585.29741.882.114320.467.411
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL137.743.555162.514-1.000.000   137.743.555162.514136.906.069
      10   Cheltuieli cu salariile95.926.997   -714.800   92.212.197   92.212.197
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat26.484.632   -199.429   26.285.203   26.285.203
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.746.350   -35.740   4.710.610   4.710.610
      14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate6.644.890   -50.031   6.594.859   6.594.859
      13   Deplasări, detaşări, transferări3.940.686162.514     3.940.686162.5144.103.200
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII141.841.74219.238.351   22.481.249141.841.74241.719.600183.561.342
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie23.000.000       23.000.000   23.000.000
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.629.338       8.629.338   8.629.338
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.000.000       2.000.000   2.000.000
      27   Reparaţii curente5.821.292       5.821.292   5.821.292
      28   Reparaţii capitale7.908.599       7.908.599   7.908.599
      29   Cărţi şi publicaţii514.8142.220.078   6.699.522514.8148.919.6009.434.414
      30   Alte cheltuieli93.967.69917.018.273   15.781.72793.967.69932.800.000126.767.699
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL69.355.80016.517.408   18.645.44969.355.80035.162.857104.518.657
      72   Investiţii ale instituţiilor publice69.355.80016.517.408   18.645.44969.355.80035.162.857104.518.657
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE38.828.894       38.828.894   38.828.894
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite38.828.894       38.828.894   38.828.894
      8501Rambursări de credite externe17.315.294       17.315.294   17.315.294
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane Din total cheltuieli capitol:21.513.600       21.513.600   21.513.600
    03     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor88.560.490       88.560.490   88.560.490
    50     Alte cheltuieli Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE299.209.501 100.000.00035.918.273-1.000.00041.126.698298.209.501 100.000.00077.044.971375.254.472 100.000.000
  8606       ÎMPRUMUTURI100.000.000       100.000.000   100.000.000
      79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE100.000.000       100.000.000   100.000.000
      80     Împrumuturi100.000.000       100.000.000   100.000.000
    04       Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii100.000.000       100.000.000   100.000.000
          Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI713.096       713.096   713.096
  8906       PLĂŢI DE DOBÂNZI713.096       713.096   713.096
      49     DOBÂNZI713.096       713.096   713.096
      51     Plăţi de dobânzi713.096       713.096   713.096
    04       Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului713.096       713.096   713.096
  9006       RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE482.000.000       482.000.000   482.000.000
      84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE482.000.000       482.000.000   482.000.000
      87     Rambursări de împrumuturi482.000.000       482.000.000   482.000.000
    02       Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului482.000.000       482.000.000   482.000.000
          Partea a XVII-a EXCEDENT/DEFICIT699.325.506-55.080.000-219.407.324-36.964.971479.918.182-92.044.971387.873.211
          EXCEDENT699.325.506-55.080.000-219.407.324-36.964.971479.918.182-92.044.971387.873.211
  NOTĂ:
  În totalul cheltuielilor este cuprins şi bugetul de cheltuieli al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, astfel:
    CHELTUIELI TOTALE A.N.O.F.P.,362.759.681-1.000.000361.759.681361.759.681
    din care:        
    CHELTUIELI CURENTE290.903.881-1.000.000289.903.881289.903.881
      CHELTUIELI DE PERSONAL137.743.555-1.000.000136.743.555136.743.555
      CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.160.326   153.160.326153.160.326
    CHELTUIELI DE CAPITAL71.855.800   71.855.80071.855.800
-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • LEGE nr. 417 din 18 octombrie 2004 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, precum şi a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2002
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 285 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 68 din 26 noiembrie 1991 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 89 din 23 decembrie 1993 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 8 octombrie 2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 23 din 27 martie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului
 • LEGE nr. 21 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 135/1968 privind modificarea unor dispoziţii din Legea nr. 5/1952 pentru organizarea judecătorească, Legea nr. 6/1952 pentru înfiinţarea şi organizarea Procuraturii Republicii Socialiste România, Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de stat, Decretul nr. 281/1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii şi Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea şi funcţionarea oficiilor juridice
 • LEGE nr. 51 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 130 din 11 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 30 iunie 2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 10 septembrie 2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 78 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 59 din 23 iulie 1993 pentru modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 55 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999
 • LEGE nr. 209 din 11 noiembrie 2010 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 4.215 din 10 decembrie 1938 pentru crearea zonelor militare şi pentru măsurile necesare apărării tarii
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (*republicat*) (LEGE nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 183 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 84 din 14 iunie 2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 123 din 2 octombrie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 4 din 22 octombrie 1980 privind obligaţia cadrelor de conducere din activitatea economico-socială şi a altor activisti de partid şi de stat de a declara bunurile de valoare, proprietate personală
 • LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 192 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
 • LEGE nr. 169 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 351 din 2 mai 1945 pentru reprimirea speculei ilicite şi a sabotajului economic*)
 • LEGE nr. 325 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 martie 2007
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 245 din 22 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
 • LEGE nr. 371 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 94 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1998 privind completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020