Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 5 iulie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 30 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 5 iulie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Salariile de bază ale diplomaţilor se stabilesc pe funcţii diplomatice şi consulare. Pentru fiecare funcţie salariile de bază se stabilesc între limita minimă şi cea maximă, prevăzute în anexa nr. 1."2. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluării performanţelor profesionale individuale, salariile de bază stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe se aplică în două etape, astfel: două treimi din creşterile salariilor de bază rezultate, începând cu data de 1 iulie 2000, şi o treime din creşterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000, cu încadrarea în cheltuielile aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2000."3. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, pe grade profesionale, precum şi limita minimă şi cea maximă ale salariilor de bază sunt prevăzute în anexa nr. 4." Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă şi înlocuiesc anexele nr. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998. Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu luna iulie 2000. Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:───────────────p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmărescu,secretar de statMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remeş Anexa 1 SALARIILE DE BAZĂpentru funcţiile diplomatice şi consulare de cariera ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţii diplomatice Nivelul Salariul de bază crt. şi consulare studiilor (lei)                                                        ───────────────────────                                                        minim maxim ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Ambasador S - 9.733.000 2. Ministru plenipotenţiar S - 9.300.000 3. Ministru consilier S 2.665.000 8.828.000 4. Consilier diplomatic, consul general S 2.476.000 8.320.000 5. Secretar I, consul S 2.287.000 7.809.000 6. Secretar II, viceconsul S 2.099.000 7.300.000 7. Secretar III S 1.953.000 6.904.000 8. Ataşat, agent consular S 1.939.000 3.509.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 2 GRADELE DIPLOMATICE ŞI CONSULARE MINIMEnecesare pentru ocuparea funcţiilor diplomatice şi consulare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Gradul diplomatic sau consular crt. Funcţii diplomatice şi consulare minim necesar pentru încadrare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii diplomatice Grade diplomatice 1. Ambasador Ambasador 2. Ministru plenipotenţiar Consilier diplomatic 3. Ministru consilier Secretar diplomatic I 4. Consilier diplomatic Secretar diplomatic II 5. Secretar I Secretar diplomatic III 6. Secretar II Ataşat 7. Secretar III Ataşat 8. Ataşat Ataşat b) Funcţii consulare Grade consulare 9. Consul general Viceconsul 10. Consul Agent consular 11. Viceconsul Agent consular 12. Agent consular Agent consular ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 3 INDEMNIZAŢIILE DE CONDUCEREcorespunzătoare funcţiilor de conducere exercitate de personalul încadratpe funcţii diplomatice şi consulare de carieră ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Indemnizaţia de conducere, în procente crt. Funcţia din salariul de bază (limita maximă) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director general 55 2. Director 50 3. Director adjunct 40 4. Şef serviciu 30 5. Şef birou 25 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 4 SALARIILE DE BAZĂpentru funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe,pe grade profesionale ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Salariul de bază crt. Funcţia studiilor (lei)                                                          ────────────────────                                                          minim maxim ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Interpret relaţii diplomatice I S 1.816.000 4.358.000 2. Interpret relaţii diplomatice II S 1.627.000 3.905.000 3. Curier diplomatic I, referent relaţii I,    interpret relaţii diplomatice II S 1.481.000 3.509.000 4. Curier diplomatic II, referent relaţii II S 1.467.000 - ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 271 din 16 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 81 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, şi Banca Naţionala a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte, şi AB Svensk Exportkredit-Suedia, în calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 220 din 22 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 257 din 21 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005
 • LEGE nr. 204 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • LEGE nr. 5 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, de importanţa internaţionala, în special ca habitat al păsărilor acvatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 11 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 446 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 138 din 13 iunie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 70 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 371 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar şi abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999
 • LEGE nr. 27 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 260/1982 pentru sancţionarea unor fapte privind bunurile încredinţate spre transport unităţilor socialiste
 • LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 36 din 19 martie 2012 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 161 din 30 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 516 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 445 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 252 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 12 iunie 2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 81 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 448/1972 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 147 din 10 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 279 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 110 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 257 din 16 iunie 2004 privind ratificarea Convenţiei internaţionale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 8 iulie 1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 4 din 17 ianuarie 2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 150 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
 • LEGE nr. 166 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 281 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 212 din 29 decembrie 1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021