Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 30 iunie 2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 iulie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 30 iunie 2000pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 4 iulie 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Produsele originare din Uniunea Europeană, menţionate în anexa I, sunt exceptate de la plata taxelor vamale de import începând cu 1 iulie 2000. Articolul 2Pentru produsele menţionate în anexa II taxele vamale aplicate la importul în România de produse originare din Uniunea Europeană se modifica după cum urmează:- de la 1 iulie 2000 se va aplica 70% din taxa vamală MFN pentru anul 2000;- de la 1 iulie 2001 se va aplica 30% din taxa vamală MFN pentru anul 2000;- de la 1 iulie 2002 produsele în cauza vor fi exceptate de la plata taxelor vamale de import. Articolul 3Produsele originare din Uniunea Europeană, menţionate în anexa III, sunt exceptate de la plata taxelor vamale de import, începând cu 1 iulie 2000, în limita contingentelor tarifare menţionate în anexa respectiva. Articolul 4Administrarea contingentelor tarifare menţionate la art. 3 se va face prin ordin al ministrului industriei şi comerţului. Articolul 5Pentru produsele care fac obiectul anexei III nu vor fi acordate subvenţii la exportul din România în Uniunea Europeană. Articolul 6Anexele I-III fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------p. Ministrul industrieişi comerţului,Sorin Potanc,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de stat Anexa 1Coduri NC
  0101 11 000602 90 200802 12 900910 20 101603 00 30
  0101 19 100604 10 100802 90 100910 20 901603 00 90
  0101 20 100604 10 900802 90 30    
  0102 90 900604 91 210802 90 501207 30 10  
  0103 91 900604 91 290802 90 601207 40 102001 90 10
  0103 92 900604 91 410802 90 851207 91 102001 90 20
  0104 10 100604 91 490807 20 001209 26 002006 00 10
  0104 20 100604 91 900808 10 101209 91 102008 19 11
  0106 00 100604 99 100811 90 851209 99 102008 19 13
  0106 00 200604 99 900812 90 301211 90 102008 19 51
  0106 00 90   0812 90 701211 90 302008 19 59
    ex 0701 10 00 (1)0813 40 501212 10 102008 92 72
  0205 00 110709 51 300813 40 601212 10 912008 99 41
  0205 00 190709 51 500813 40 701212 10 992008 99 51
  0205 00 900709 52 000813 50 12    
  0206 80 910709 60 950813 50 311302 19 10  
  0206 80 990709 60 990814 00 001302 32 902301 20 00
  0206 90 910709 90 40     2304 00 00
  0206 90 990711 30 00   1504 10 102306 10 00
  0208 20 000714 90 900901 11 001504 20 102306 50 00
  0208 90 10   0901 12 001504 20 902306 60 00
  0208 90 200801 11 000901 90 101504 30 102306 90 11
  0208 90 400801 19 000909 10 101509 10 102306 90 19
  0208 90 500801 21 000909 10 901509 90 002306 90 90
  0208 90 600801 22 000909 40 111510 00 102308 10 00
  0208 90 800801 31 000909 40 191510 00 902309 90 10
  0210 90 100801 32 000909 40 901515 40 002309 90 20
    0802 11 100909 50 111518 00 312309 90 31
  0407 00 900802 11 900909 50 191518 00 392309 90 41
  0410 00 000802 12 100909 50 901522 00 912309 90 51
------------- (1) Cartofi pentru samanta din categorii biologice superioare (Hotărârea Guvernului nr. 810/1999).
Anexa 2Coduri NC
  0408 11 20ex0803 00 11 (1)ex0810 90 40 (1)1209 29 501515 50 91
  0408 19 20ex0803 00 19 (1)ex0810 90 85 (1)1209 30 001515 50 99
  0408 91 20ex0803 00 90 (1)0813 40 951211 90 701515 90 10
  0408 99 200804 10 00   1211 90 751515 90 21
    0804 20 100901 21 001211 90 951515 90 29
  0511 91 100804 30 000901 22 00   1515 90 31
  0511 91 900804 40 00   1301 10 001515 90 39
  0511 99 100804 50 001202 10 101301 20 001515 90 40
  0511 99 80ex0805 10 30 (2)1207 40 901301 90 101515 90 51
    ex0805 10 50 (2)1209 21 001301 90 901515 90 59
  0709 90 31ex0805 10 80 (2)1209 22 101302 11 001515 90 60
  0711 20 10ex0805 20 30 (1)1209 22 801302 19 051515 90 91
  0711 20 90ex0805 20 50 (1)1209 23 111302 19 991515 90 99
  0713 20 00ex0805 20 70 (1)1209 23 151504 10 91  
  0713 40 00ex0805 20 90 (1)1209 23 801504 10 992005 90 10
  0713 50 00ex0805 90 00 (1)1209 24 001504 30 90  
    ex0810 50 00 (1)1209 25 101515 50 112301 10 00
  0802 40 00ex0810 90 30 (1)1209 25 901515 50 192305 00 00
------------- (1) De la 1 noiembrie la 30 aprilie. (2) De la 16 octombrie la 31 martie.
Anexa 3
  Coduri NCDescriereTaxa vamală (%)Contingent tarifar anual valabil pentru perioada 1 iulie - 30 iunie (tone)Creştere anuală (tone)
  0207Carne de pasăreexceptat3.000300
  1602 31 laCarne de pasăre,exceptat50050
  1602 39preparată sau conservată      
  0406Brânzeturi şi caşuriexceptat2.000200
--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 666 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE din 31 iulie 1929 asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public*)
 • LEGE nr. 283 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 33 din 15 noiembrie 1968 privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 107 din 14 mai 2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • LEGE nr. 75 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 martie 1998
 • LEGE nr. 375 din 5 octombrie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 12 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 100 din 26 mai 1998 privind asistenţa de sănătate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 160 din 24 noiembrie 2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 158 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 240 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 307 din 30 decembrie 2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC)
 • LEGE nr. 69 din 2 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 10 octombrie 2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • LEGE nr. 91 din 9 februarie 1945 pentru înfiinţarea Casei de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice
 • LEGE nr. 1.204 din 4 aprilie 1931 privind recunoaşterea ca valabile a tuturor actelor de stare civilă încheiate de primari în comunele din teritoriile unite, trecute la Vechiul Regat în baza legii pentru unificarea administrativă din 14 Iunie 1925
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 27 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 302 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 232 din 3 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 202/2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 195 din 13 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice
 • LEGE nr. 482 din 25 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
 • LEGE nr. 314 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 372 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • LEGE nr. 25 din 6 mai 1994 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România şi Republica Africa de Sud, încheiat la Pretoria la 20 octombrie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 29 iunie 2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 24 mai 1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 246 din 22 iunie 2006 pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 179 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 126 din 14 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 20 septembrie 2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 129 din 31 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021