Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 16 martie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 13 martie 2000privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 16 martie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) În scopul limitării şi inlaturarii urmărilor dezastrelor se înfiinţează formaţiuni de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre, denumite în continuare formaţiuni. (2) Formaţiunile sunt structuri mixte, militare şi civile, multifunctionale, formate din profesionisti în domeniu, instruite şi dotate adecvat pentru acordarea ajutorului de urgenta în caz de dezastre sau de accidente majore. (3) Formaţiunile sunt subordonate Comandamentului protecţiei civile, prin inspectoratele de protecţie civilă judeţene pe teritoriul cărora sunt dispuse, iar pe timpul intervenţiei se subordonează şi acţionează la ordinul prefectului din judeţul în care intervin pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor. (4) Structura organizatorică, zonele de responsabilitate şi dotarea formatiunilor sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2 (1) Formaţiunile îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) cercetează, identifica şi evalueaza efectele dezastrului, transmit date şi informaţii organelor abilitate; b) cauta, localizeaza şi salveaza victimele din zona dezastrelor şi accidentelor majore; c) acorda primul ajutor medical de urgenta la locul intervenţiei şi evacueaza persoanele afectate; d) participa la acţiunile de decontaminare a personalului, tehnicii şi echipamentului în caz de accident chimic, nuclear sau biologic; e) coordonează asigurarea cu apa potabilă a populaţiei din zonele dezastrului; f) coordonează distribuirea hranei pentru persoanele sinistrate; g) participa la pregătirea pe linia protecţiei civile a populaţiei. (2) Formaţiunile îndeplinesc şi alte atribuţii specifice în zona lor de responsabilitate, cu respectarea prevederilor legale. (3) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor formaţiunile colaborează cu structuri ale Ministerului de Interne, subunitati ale Ministerului Apărării Naţionale, formaţiuni de Cruce Roşie şi cu alte structuri legal constituite, care au competente în acest domeniu. Articolul 3 (1) Personalul militar încadrat în formaţiuni provine din structurile Ministerului Apărării Naţionale. (2) Selecţionarea, pregătirea şi promovarea personalului militar se fac de Comandamentul protecţiei civile. (3) Personalului militar încadrat în aceste formaţiuni i se aplică prevederileLegii nr. 80/1995privind statutul cadrelor militare, cu modificările ulterioare. Articolul 4 (1) Personalul civil încadrat în aceste formaţiuni va avea pregătirea de baza corespunzătoare funcţiilor prevăzute în anexa nr. 1. Funcţia de salvator se asimilează celei de muncitor calificat categoriile VI-I. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului civil se fac în condiţiileLegii protecţiei civile nr. 106/1996. Articolul 5 (1) Pe timpul interventiilor cu durata mai mare de 4 ore personalului formatiunilor i se asigura gratuit un supliment de hrana în echivalentul a 2000 de calorii pentru fiecare zi de intervenţie. (2) Personalul care executa, conduce sau coordonează misiunile de intervenţie ori care contribuie la realizarea acestora beneficiază de un spor de 30% calculat la solda de baza, respectiv la salariul de baza, pentru luna în care a executat cel puţin o intervenţie. (3) Categoriile de personal care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al comandantului Comandamentului protecţiei civile. Articolul 6 (1) Ofiţerii, subofiterii şi personalul civil din cadrul formatiunilor, care şi-au pierdut total capacitatea de muncă în timpul sau din cauza acţiunilor de intervenţie la care au participat, în afară drepturilor ce decurg din pensionare vor primi o singură dată un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda de baza sau salariul de baza avut în ultima luna de activitate. (2) Urmaşii celor prevăzuţi la alin. (1), decedati în timpul sau din cauza serviciului, au dreptul la o pensie egala cu solda sau cu salariul integral avut în ultima luna de activitate de persoana decedata, care se va actualiza în conformitate cu prevederile legale. (3) În cazul în care cel decedat nu a avut copii şi a fost singurul sustinator al părinţilor săi lipsiţi de mijloace suficiente de existenta, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş, stabilită conform prevederilor legale, şi de un ajutor în cuantum de 6 solde lunare impozabile. Articolul 7În situaţia în care personalul încadrat în formaţiuni şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă, acesta beneficiază de un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda sau salariul de baza avut în ultima luna de activitate ori de pensie, după caz, precum şi de dreptul de a cumula pensia cu salariul cuvenit pentru o alta activitate desfăşurată. Articolul 8 (1) Fondurile necesare în vederea salarizarii, inzestrarii, dotării, pregătirii şi intervenţiei formatiunilor se asigura din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale, prin Comandamentul protecţiei civile, de la capitolul 72.01.07 "Protecţie civilă", precum şi din donaţii şi din alte fonduri legal constituite. (2) Dotarea formatiunilor cu tehnica necesară pentru îndeplinirea misiunilor specifice se asigura de Ministerul Apărării Naţionale din cea devenită excedentară prin reorganizarea armatei, precum şi din achiziţii. (3) Clădirile şi terenurile necesare în vederea bunei funcţionari şi pregătirii formatiunilor vor fi puse la dispoziţie acestora de Ministerul Apărării Naţionale, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, ele vor fi asigurate de consiliile locale pe al căror teritoriu se organizează, potrivit anexei nr. 2.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul apărăriinaţionale,Victor BabiucMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul funcţieipublice,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica TomescuMinistrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae Noica Anexa 1                    STRUCTURA ORGANIZATORICĂa formatiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre                       ┌───────────────────────┐                       │ Conducere │                       ├───────────────────────┤                       │. şef - ofiţer │                       │. 2 asistenţi medicali │                       │ debutanti -asistenţi │                       │ medicali principali │                        │. sofer şi electromeca-│                        │ nic civil │ ┌─────────────────────┐                       └───────────┬───────────┘ │ Depozit de materiale│                                   ├──────────────────┤ │                                   v │. gestionar - civil │                       ┌───────────────────────┐ └─────────────────────┘                        │ Echipa de intervenţie ├─┐                       │ │ ├─┐                       │. şef echipa -subofiţer│ │ ├─┐                       │. sofer şi electromeca-│ │ │ │                       │ nic civil │ │ │ │                       │. 3 salvatori - civili-│ │ │ │                       └─────┬─────────────────┘ │ │ │                             └─┬─────────────────┘ │ │                               └──┬────────────────┘ │                                  └──────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TOTAL EFECTIVE │ │ . Ofiţeri = 1 │ │ . Subofiteri = 4 │ │ . Civili = 20 - 12 salvatori; │ │ - 2 asistenţi medicali debutanti - asistenţi │ │ medicali principali; │ │ - 5 soferi şi electromecanici; │ │ - 1 gestionar. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Doua formaţiuni vor avea câte o echipa de intervenţie specializată pentru accidente nucleare sau chimice. Anexa 2
                                    TABEL
cuprinzând dislocarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de
urgenta în caz de dezastre şi zonele lor de responsabilitate
 
┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Detalii │ │ │Nr. ├───────────┤ Zona de responsabilitate │ │crt.│Garnizoana │ (judeţe) │ │ │ de │ │ │ │dislocare │ │ ├────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. │ Ciolpani │ │ │ │ (Ilfov) │ Municipiul Bucureşti, Ilfov, Prahova │ │ 2. │Alexandria │ Teleorman, Giurgiu, Olt │ │ 3. │Craiova*) │ Dolj, Gorj, Mehedinti │ │ 4. │Timişoara │ Timiş, Arad, Caraş-Severin │ │ 5. │Baia Mare │ Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud │ │ 6. │Cluj- │ │ │ │Napoca │ Cluj, Salaj, Mures, Bihor │ │ 7. │Alba Iulia │ Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov │ │ 8. │Pitesti │ Arges, Valcea, Dambovita │ │ 9. │Galaţi │ Buzau, Vrancea, Galaţi, Brăila │ │ 10.│Constanta*)│ Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi │ │ 11.│Bacau │ Bacau, Vaslui, Covasna, Harghita │ │ 12.│ Suceava │ Suceava, Botosani, Iaşi, Neamt │ └────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă *) Formaţiuni care vor avea câte o echipa de intervenţie în caz de accident nuclear şi chimic.
Anexa 3                               DOTAREAformatiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
         
  Nr. crt.MaterialeCantitateaU.M.
  I. Tehnici şi materiale de intervenţie
  1.Aparat cu disc pentru tăiat armături1Complet
  2.Aparat cu freză pentru tăiat profiluri şi ţevi1  
  3.Aparat cu lanţ pentru tăiat fier-beton, beton şi zidărie1  
  4.Aparat de respiraţie izolant cu aer comprimat4/1*)Complet
  5.Aparat de ridicat şi tractat de 1,5 tf2/1*)Complet
  6.Aparat de sudură şi tăiere cu flacără oxiacetilenică, portabil2Complet
  7.Aparat de vedere pe timp de noapte1Complet
  8.Aparat pentru anestezii, portabil1Complet
  9.Aparat pentru încărcat butelii cu aer comprimat1Complet
  10.Aparat pentru suspensia tărgilor în autovehicule10Complet
  11.Autocamion2Bucată
  12.Autosanitară1Bucată
  13.Autospecială de intervenţie pe şasiu de ARO1Bucată
  14.Autospecială pentru formaţiunile de apărare civilă, AFAC-11Bucată
  15.Barcă pneumatică pentru 10 persoane4/1*)Bucată
  16.Berbec hidraulic1Bucată
  17.Bidon din plastic4/1*)Bucată
  18.Binoclu1Bucată
  19.Busolă1Bucată
  20.Cabluri electrice4/1*)Complet
  21.Cabluri de remorcare şi tractare (lanţuri)2/1*)Complet
  22.Canistră cu spirt sanitar1Bucată
  23.Cartuşe filtrante pentru noxe chimice10/4*)Bucată
  24.Centură de siguranţă pentru pompieri6/2*)Bucată
  25.Cheie pentru hidrant2Bucată
  26.Ciocan baros de 5 kg1Bucată
  27.Ciocan electric percutant1Complet
  28.Cizme lungi din cauciuc6/2*)Pereche
  29.Colac de salvare8/2*)Bucată
  30.Complet cu materiale pentru deblocarea supravieţuitorilor2Complet
  31.Complet de lăcătuşerie-fierărie1Complet
  32.Complet de pansamente2Complet
  33.Complet de protecţie nr. 225/6*)Complet
  34.Complet de salvare de la înălţime1Complet
  35.Complet de sudură electrică1Complet
  36.Complet pentru marcarea drumurilor2Complet
  37.Complet sanitar de salvare şi prim ajutor2Complet
  38.Complet scule instalator apă şi canal1Complet
  39.Complet scule instalator gaze1Complet
  40.Costum anticaloric aluminizat3/1*)Bucată
  41.Costum de lucru în apă3/1*)Bucată
  42.Cric hidraulic 12,5 tf2/1*)Bucată
  43.Cric hidraulic până la 30 tf2Complet
  44.Cronometru5/1*)Bucată
  45.Debitmetru gama portabil1Bucată
  46.Detector acustic DA-012Bucată
  47.Detector de substanţe toxice, tip Drager1Complet
  48.Distanţier hidraulic2/1*)Bucată
  49.Dozimetru individual cu citire directă25/8*)Bucată
  50.Electroferăstrău1Complet
  51.Foarfecă hidraulică2/1*)Bucată
  52.Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton1Bucată
  53.Frânghii pentru legături (ştreanguri şi pripoane)2/1*)Complet
  54.Geantă sanitară4Bucată
  55.Grup electrogen de 5 kVA portabil2/1*)Complet
  56.Instalaţie de evacuare a apei din subsoluri inundabile, echipată cu pompă submersibilă ET-321Complet
  57.Instalaţie de injectat aer proaspăt în subsoluri, cu ventilator centrifugal1Complet
  58.Instalaţie portabilă de filtrare complexă a apei cu debit de 50 l/h1Complet
  59.Joagăr2/1*)Bucată
  60.Lampă antiex8/2*)Bucată
  61.Lanternă portabilă25/4*)Bucată
  62.Mască contra gazelor25/6*)Bucată
  63.Minipernă pneumatică pentru ridicat, tip cric pneumatic10/4*)Complet
  64.Monitor portabil pentru detecţia radiaţiilor alfa, beta, gama1Complet
  65.Motocompresor cu unelte pneumatice1Complet
  66.Motoferăstrău2/1*)Complet
  67.Motopompă hidraulică3/1*)Complet
  68.Motopompă portabilă2Complet
  69.Motopropulsor pentru bărci4/1*)Bucată
  70.Panou încărcare distribuţie tensiuni grup-reţea-consum2Complet
  71.Polizor electric universal de colţ2Complet
  72.Portavoce1Bucată
  73.Proiector special de 1.000 W/220 V4/2*)Bucată
  74.Radiotelefon auto6Bucată
  75.Radiotelefon portabil25/5*)Bucată
  76.Remorcă2Bucată
  77.Ruletă de metal de 10 m1Bucată
  78.Sac mic cu atele diferite2Complet
  79.Scară culisantă din lemn cu 3 elemente2/1*)Complet
  80.Scară simplă de 4 m lungime2/1*)Bucată
  81.Set tubuşoare indicatoare, tip Drager4Set
  82.Staţie radio unde scurte de 100 W1Complet
  83.Targă cu scripeţi pentru coborârea răniţilor de la înălţime2Bucată
  84.Targă sanitară10/4*)Bucată
  85.Topor2/1*)Bucată
  86.Trusă de perfuzie1Complet
  87.Trusă de reanimare respiratorie2Complet
  88.Trusă de steguleţe pentru marcarea terenului contaminat chimic (plantare manuală)1Complet
  89.Trusă de steguleţe pentru marcarea terenului contaminat radioactiv (plantare manuală)1Complet
  90.Trusă pentru electrician2Complet
  91.Trusă pentru medic2Complet
  92.Unealtă electrică rotopercutantă2/1*)Complet
  93.Vinci de tracţiune 5 tf1Bucată
  II. Materiale de cazarmare şi echipament
  94.Bidon din aluminiu de 25 l3Bucată
  95.Bocanci25/3*)Pereche
  96.Cască de protecţie tip constructor21/5*)Bucată
  97.Cizme din cauciuc25/6*)Pereche
  98.Cort pentru personal3Complet
  99.Echipament specific protecţiei civile25/3*)Complet
  100.Lenjerie de pat25/3*)Set
  101.Manta de ploaie25/3*)Bucată
  102.Marmită pentru transportul hranei5Bucată
  103.Masă extensibilă5Bucată
  104.Mănuşi electroizolante de joasă tensiune8/2*)Pereche
  105.Ochelari de protecţie20/5*)Bucată
  106.Ochelari pentru sudor3Bucată
  107.Palmare din piele20/5*)Pereche
  108.Paturi pliante25/3*)Bucată
  109.Pătură50/10*)Bucată
  110.Saltea25/3*)Bucată
  111.Scaun pliant25/3*)Bucată
  112.Veselă şi tacâmuri25/3*)Set
Notă *) Rezerva în magazia formatiunii.
Anexa 4                          DEPOZITUL DE MATERIALE
         
  Nr. crt.MaterialeCantitateaU.M.
  1.Aparat pentru administrat oxigen5-10Complet
  2.Aparat pentru distilat apă2Complet
  3.Aparat pentru încălzit electric40-80Complet
  4.Aparat pentru suspendarea tărgilor în corturi20-40Complet
  5.Arzător pentru autoclavă cu petrol1-2Bucată
  6.Autoclavă cu pereţi dubli1-2Bucată
  7.Barcă pneumatică pentru 10 persoane10-20Bucată
  8.Bidon din aluminiu de 25 l10-20Bucată
  9.Bucătărie rulantă2-4Complet
  10.Butelie din oţel pentru oxigen medicinal10-20Bucată
  11.Cabluri de remorcare şi tractare4Set
  12.Canistră cu spirt sanitar1-2Bucată
  13.Cazma40-80Bucată
  14.Căciulă200-400Bucată
  15.Ciocan baros de 5 kg8-16Bucată
  16.Cizme din cauciuc200-400Pereche
  17.Colac de salvare20Bucată
  18.Complet de cabluri electrice4Complet
  19.Complet de pansamente100-200Complet
  20.Complet de sudură electrică2Complet
  21.Complet de materiale pentru reanimarea intoxicaţilor cu STL10-20Complet
  22.Complet de medicamente pentru tratamentul intoxicaţilor cu STL10-20Complet
  23.Complet pentru tratamentul bolii de iradiere2-4Complet
  24.Complet de scule electrician pentru înaltă şi joasă tensiune2Complet
  25.Complet de scule instalator apă şi canal2Complet
  26.Complet de scule instalator gaze2Complet
  27.Complet de tâmplărie-dulgherie2Complet
  28.Cort17-34Complet
  29.Costum din pânză de doc200-400Bucată
  30.Costum din postav200-400Bucată
  31.Felinar de vânt30-50Bucată
  32.Frânghii pentru legături200m.l.
  33.Grup electrogen de 5 kVA portabil5-10Complet
  34.Impermeabil200-400Bucată
  35.Joagăr4Bucată
  36.Lenjerie de pat400-800Set
  37.Lopată40-80Bucată
  38.Manta din postav200-400Bucată
  39.Marmită pentru transportul hranei20-40Bucată
  40.Masă extensibilă25-50Bucată
  41.Medicamente de prim ajutor200-400kg
  42.Motoferăstrău2Complet
  43.Motopompă portabilă2Complet
  44.Motopropulsor pentru bărci10-20Bucată
  45.Motostivuitor1Complet
  46.Pat pliant200-400Bucată
  47.Pătură200-400Bucată
  48.Polizor electric universal de colţ2-3Complet
  49.Portavoce2Bucată
  50.Proiector special de 1.000 W/220 V20-40Bucată
  51.Pulover200-400Bucată
  52.Raţie de alimente de 4.500 calorii600-1.200Porţie
  53.Rangă cu vârf şi daltă8-16Bucată
  54.Rezervor de 100 l pentru apă, din pânză cauciucată10-20Bucată
  55.Saltea200-400Bucată
  56.Scară culisabilă din mai multe elemente4Complet
  57.Scaun pliant200-400Bucată
  58.Scurtă impermeabilă200-400Bucată
  59.Staţie de filtrare complexă a apei cu debit de 500 l/h1-3Complet
  60.Targă sanitară50-100Bucată
  61.Targă sanitară specială25-50Bucată
  62.Târnăcop40-80Bucată
  63.Topor4Bucată
  64.Trusă de perfuzie20-40Complet
  65.Trusă de reanimare respiratorie5-10Complet
  66.Veselă şi tacâmuri din material plastic, de unică folosinţă2.000-4.000Set
NOTĂ:Cantitatea de materiale este prevăzută în funcţie de numărul de persoane pentru care se va interveni sau pentru care se va asigura asistenţa, în raport cu populaţia existenta în judeţele deservite.--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 27 din 22 mai 1993 privind acceptarea Protocolului pentru modificarea anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile, încheiat la Geneva la 2 decembrie 1986
 • LEGE nr. 277 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • LEGE nr. 24 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Azerbaidjana, semnat la Baku la 27 martie 1996
 • LEGE nr. 100 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Armenia, semnată la Bucureşti la 20 aprilie 1994
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 55 din 1 iunie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 60 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
 • LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 46 din 23 februarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1996 privind modificarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 195 din 21 octombrie 2008 privind înfiinţarea Universităţii "Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 20 din 21 martie 2000 privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% garanţie de buna execuţie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW Pucheng - Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 91 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998
 • LEGE nr. 114 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 129 din 5 mai 2007 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 9 din 22 noiembrie 1972 Legea finanţelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 13 februarie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 140 din 16 iunie 2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989"
 • LEGE nr. 274 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 29 iunie 2000 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 9 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • LEGE nr. 18 din 7 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 220 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 52 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficiente fizice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020