Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 23 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Prevederile art. 48 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, se completează cu alineatele (3), (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(3) Salariile de baza pentru personalul didactic şi didactic auxiliar se stabilesc pe baza următoarelor elemente: a) valoarea coeficientului de multiplicare 1,000; b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege. (4) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, după aprobarea legii bugetului de stat, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite. (5) Indemnizaţiile de conducere specifice din activitatea de învăţământ sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta lege." Articolul 2 (1) Începând cu data de 1 aprilie 2000, pentru funcţiile menţionate în anexele nr. 1 şi 2 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileşte la nivelul de 800.000 lei. (2) Începând cu data de 1 septembrie 2000, pentru funcţiile menţionate în anexa nr. 2 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileşte la nivelul de 900.000 lei. (3) Repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal pentru anul 2000 din alocaţii de la bugetul de stat şi din Fondul special de sustinere a învăţământului de stat este prevăzută în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 3Stabilirea salariului de baza pentru personalul didactic prevăzut în anexa nr. 1 se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale, elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4Salarizarea funcţiilor didactice auxiliare care pot fi utilizate în condiţiile stabilite la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 se face conform salarizarii funcţiilor cu care acestea sunt asimilate, potrivit anexei nr. 2, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 5Prevederile art. 23, ale anexei nr. I (nr. crt. 7), ale anexei nr. VII/1 şi ale anexei nr. IX/2 [lit. B d) pct. 1^1] din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga. Articolul 6Anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă devin anexele nr. 1, 2 şi 3 la Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Articolul 7Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul educaţieinaţionale,Andrei MargaMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesBucureşti, 23 februarie 2000.Nr. 8. Anexa 1
                           
  ÎNVĂŢĂMÂNT
  I. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământ
  A. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru funcţiile didactice din învăţământul superior
  Funcţii didactice
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorVechimea în învăţământ
  până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
  1.Profesor universitarS---3,6443,7813,8844,0224,2234,4344,656
        ---8,1448,2818,3848,5228,9489,3969,865
  2.Conferenţiar universitarS--3,0593,1283,2663,3693,4723,6463,8284,019
        --7,5597,7187,7667,8697,9728,3708,7899,228
  3.Şef lucrări (lectorS-2,5092,6132,6812,7842,8883,0253,1763,335-
    universitar)   -6,0096,1136,1816,2846,3886,5256,8517,194-
  4.Asistent universitarS2,1662,2002,2342,2692,3722,4412,5442,6712,805-
        4,6664,7004,7344,7694,8724,9415,0445,2965,561-
  5.Preparator universitarS2,0632,1312,166-------
        4,2134,281*)4,316*)-------
--------- Notă *) Pentru preparatorii din domeniul medical.
Anexa 2
       
  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 =800.000 lei- 1 aprilie - 31 august 2000
    900.000 lei- 1 septembrie - 31 decembrie 2000
                             
  ÎNVĂŢĂMÂNT
  I. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământ
  A. Coeficienţi de multiplicare (ierarhizare) pentru funcţiile didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
  Funcţii didactice
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorVechimea în învăţământ
  până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
  1.ProfesorS                      
    - cu grad didactic I   --2,5092,6132,6812,7162,8532,9563,0593,1973,300
    - cu grad didactic II   -2,0972,1312,1662,2002,2692,3722,5092,5782,6812,784
    - definitiv   -1,9591,9942,0282,0972,1312,2692,3722,4752,5782,647
    - debutant   1,925----------
  2.ProfesorSSD                      
    - cu grad didactic I   --2,0972,1312,2002,2692,3722,5092,5782,6812,784
    - cu grad didactic II   -1,9251,9592,0282,0972,1312,2692,3722,4752,5782,647
    - definitiv   -1,8701,8771,8841,8911,9251,9592,0972,1662,2342,338
    - debutant   1,856----------
  3.Institutor IS                      
    - cu grad didactic I   --2,0972,1312,2002,2692,3722,5092,5782,6812,784
    - cu grad didactic II   -1,8911,9041,9251,9592,0282,0972,2002,3032,3722,475
    - definitiv   -1,8701,8771,8841,8911,9251,9592,0282,0972,2002,269
    - debutant   1,856----------
  4.Institutor IISSD                      
    - cu grad didactic I   --2,0282,0972,1312,2002,3032,4412,5442,6132,716
    - cu grad didactic II   -1,8561,8911,9041,9251,9592,0282,1312,2342,3032,406
    - definitiv   -1,8291,8361,8431,8561,8911,9251,9942,0632,1662,234
    - debutant   1,822----------
  5.Învăţător, educatoare, educator, maistru- instructorM                      
    - cu grad didactic I   --1,9592,0282,0972,1312,2692,3722,4752,5782,647
    - cu grad didactic II   -1,8221,8561,8911,9041,9251,9592,0972,1662,2342,338
    - definitiv   -1,8011,8081,8151,8221,8561,9251,9592,0282,1312,200
    - debutant   1,788----------
  6.Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M1,5131,5191,5261,5401,5541,5681,5811,5951,6161,6841,753
  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
           
  II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliare din instituţiile de învăţământ*)
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Bibliotecar, documentarist, redactor;S    
    gradul I A***)   2,4063,266
    gradul I   2,1662,956
    gradul II   1,8222,475
    gradul III   1,5812,166
    debutant   1,492-
  2.Bibliotecar, documentarist, redactor;SSD    
    gradul I   1,7532,372
    gradul II   1,5132,063
    gradul III   1,3411,822
    debutant   1,313-
  3.InformaticianS    
    gradul I A   2,4753,369
    gradul I   2,2343,025
    gradul II   1,9942,716
    gradul III   1,6502,234
    gradul IV   1,5132,063
    debutant   1,492-
  4.InformaticianSSD    
    gradul I   1,7532,372
    gradul II   1,5132,063
    gradul III   1,3411,822
    debutant   1,313-
  5.Instructor-animatorS    
    gradul I   1,8912,578
    gradul II   1,6502,234
    gradul III   1,5132,063
    debutant   1,492-
  6.Instructor-animatorSSD    
    gradul I   1,7532,372
    gradul II   1,5132,063
    gradul III   1,3411,822
    debutant   1,313-
  7.Asistent socialS    
    gradul I   2,0632,784
    gradul II   1,7192,338
    gradul III   1,5542,097
    debutant   1,547-
  8.Asistent socialSSD    
    gradul I   1,7532,372
    gradul II   1,5132,063
    debutant   1,313-
  9.CorepetitorS    
    gradul I   1,8912,578
    gradul II   1,6502,234
    gradul III   1,5132,063
    debutant   1,492-
  10.CorepetitorSSD    
    gradul I   1,7532,372
    gradul II   1,5132,063
    gradul III   1,3411,822
    debutant   1,313-
  11.Secretar I****)S2,1662,956
  12.Secretar IIS1,8912,578
  13.Secretar IIIS1,6502,234
  14.Secretar IVS1,5132,063
  15.Secretar debutantS1,492-
  16.Secretar I****)SSD1,7532,372
  17.Secretar IISSD1,5812,166
  18.Secretar IIISSD1,4782,028
  19.Secretar IVSSD1,3411,822
  20.Secretar debutantSSD1,313-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  21.Secretar IAM1,5132,063
  22.Secretar IM1,4091,925
  23.Secretar IIM1,3411,822
  24.Secretar IIIM1,2381,684
  25.Secretar debutantM1,224-
  26.Bibliotecar, documentarist, redactor;PL/M    
    gradul IA   1,5132,063
    gradul I   1,3411,822
    gradul II   1,2381,684
    debutant   1,141-
  27.InformaticianPL/M    
    gradul IA   1,5132,063
    gradul I   1,4091,925
    gradul II   1,2721,719
    gradul III   1,1341,547
    debutant   1,141-
  28.Instructor-animatorM    
    gradul IA   1,5132,063
    gradul I   1,3411,822
    gradul II   1,2381,684
    debutant   1,141-
  29.Instructor de educaţie extraşcolarăM    
    IA   1,5132,063
    I   1,4091,925
    II   1,2721,719
    III   1,1691,547
    debutant   1,141-
  30.Asistent socialPL/M    
    I   1,7532,372
    II   1,5132,063
    III   1,3061,788
    debutant   1,258-
  31.CorepetitorM    
    I   1,3411,822
    II   1,2381,684
    III   1,1341,547
    debutant   1,114-
  32.Tehnician*****)M    
    IA   1,5132,063
    I   1,4091,925
    II   1,2721,719
    III   1,2381,684
    debutant   1,224-
  33.LaborantPL/M    
    I   1,3061,788
    II   1,2031,650
  34.Pedagog şcolar IM1,3061,788
  35.Pedagog şcolar IIM1,224-
  36.Analist, programator, inginer sistem; IAS2,0243,857
  37.Analist, programator, inginer sistem; IS1,8323,664
  38.Analist, programator, inginer sistem; IIS1,6393,278
  39.Analist, programator, inginer sistem; IIIS1,4222,844
  40.Analist, programator, inginer sistem; IVS1,3252,603
  41.Analist, programator, inginer sistem; debutantS1,320-
  42.Analist (programator) ajutor IAM1,3252,651
  43.Analist (programator) ajutor IM1,2292,458
  44.Analist (programator) ajutor IIM1,1082,217
  45.Analist (programator) ajutor IIIM1,0362,024
  46.Analist (programator) ajutor debutantM1,031-
  47.Operator, controlor date; IM1,2292,458
  48.Operator, controlor date; IIM1,1082,217
  49.Operator, controlor date; IIIM1,0122,024
  50.Operator, controlor date; IVM0,9391,832
  51.Operator, controlor date; debutantM0,935-
  52.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IS2,1014,203
  53.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IIS1,7613,521
  54.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IIIS1,5053,010
  55.ComandantS1,7544,067
  56.Şef mecanicS1,6433,287
  57.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1,3092,618
  58.CăpitanM1,2532,507
  59.Şef mecanicM1,2252,451
  60.Ofiţer punteM1,1412,284
  61.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1,1142,228
  62.Şef echipajM1,1692,340
  63.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM1,0861,629
  64.Inginer gradul IS1,5423,085
  65.Inginer gradul IIS1,4222,868
  66.Inginer gradul IIIS1,3252,651
  67.Inginer debutantS1,320-
  68.Subinginer gradul ISSD1,4462,893
  69.Subinginer gradul IISSD1,3252,676
  70.Subinginer gradul IIISSD1,1812,386
  71.Subinginer debutantSSD1,176-
  *) Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.
  **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
  ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
  ****) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ, stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.
  *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.
           
  III. Coeficienţi de multiplicare pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Alte funcţii
  1.Şef atelier-şcoală IM1,3751,856
  2.Şef atelier-şcoală IIM1,3411,822
  3.Şef atelier-şcoală IIIM1,2381,684
  4.Instructor IM1,3061,788
  5.Instructor IIM1,2031,650
  6.Model IM1,2381,684
  7.Model IIM1,1001,513
  8.Supraveghetor noapteG1,1001,513
Anexa 3 ÎNVĂŢĂMÂNTIndemnizaţii de conducere specifice1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)
         
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  minimmaxim
  1.Rector3545
  2.Prorector2530
  3.Director general administrativ al universităţii2530
  4.Decan2030
  5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
  6.Prodecan1520
  7.Administrator al facultăţii1520
  8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
  9.Director de departament1520
  10.Şef de catedră1015
  *) Indemnizaţia de conducere se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
         
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  minimmaxim
  1.Director de şcoală sau de liceu2535
  2.Director adjunct de şcoală sau de liceu2025
  3.Director (educatoare, învăţător sau institutor)1525
  4.Directorul Casei corpului didactic2535
3. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
  1.Secretar-şef*)10
  2.Secretar-şef**)10
  *) Se utilizează numai în învăţământul superior.
  **) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţile şcolare stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.
4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de predare de bază, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
  1.Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*)10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute
  *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997.
5. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază
       
  1.Preşedintele Comisiei de bacalaureat  
    - la o comisie de până la 100 de candidaţi50% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat un salariu de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
    - la o comisie de peste 100 de candidaţi
  2.Personal didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică10-25% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi
Anexa 4 SITUAŢIAprivind repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal pentruanul 2000 din alocaţii de la bugetul de stat şi din Fondul specialde susţinere a învăţământului de stat
       
  Alocaţii de la bugetul de stat14.117.218.259 mii lei
  Fondul special de susţinere a învăţământului de stat2.243.860.000 mii lei
  TOTAL:16.361.078.259 mii lei
    - mii lei -
    Ianuarie856.022.000
    Februarie841.892.698
    Martie (inclusiv jumătate din premiul anual)926.545.252
    TRIMESTRUL I2.624.459.950
    Aprilie2.031.930.263
    - Cheltuieli de personal1.175.028.136
    - jumătate din premiul anual426.275.000
    - Legea nr. 154/1998427.427.127
    - Deplasări3.200.000
    Mai1.536.718.791
    - Cheltuieli de personal1.533.518.791
    - Deplasări3.200.000
    Iunie4.714.579.349
    - Cheltuieli de personal (inclusiv concedii)4.711.379.349
    - Deplasări3.200.000
    TRIMESTRUL II8.283.228.403
    TRIMESTRUL I + TRIMESTRUL II10.907.688.353
    Iulie205.312.714
    - Cheltuieli de personal197.312.714
    - Deplasări8.000.000
    August198.734.455
    - Cheltuieli de personal197.234.455
    - Deplasări1.500.000
    Septembrie536.540.420
    - Cheltuieli de personal534.540.420
    - Deplasări2.000.000
    TRIMESTRUL III940.587.589
    TRIMESTRUL I + TRIMESTRUL II + TRIMESTRUL III11.848.275.942
    Octombrie1.504.267.439
    - Cheltuieli de personal1.501.767.439
    - Deplasări2.500.000
    Noiembrie1.504.267.439
    - Cheltuieli de personal1.501.767.439
    - Deplasări2.500.000
    Decembrie1.504.267.439
    - Cheltuieli de personal1.501.767.439
    - Deplasări2.500.000
    TRIMESTRUL IV4.512.802.317
    TOTAL ANUL 2000:16.361.078.259
-------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 27 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • LEGE nr. 128 din 21 iunie 2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2011, şi modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 443 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGE nr. 480 din 8 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 143 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 64 din 13 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind recunoaşterea internaţionala a drepturilor asupra aeronavelor, semnată la Geneva la 19 iunie 1948
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 209 din 24 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008
 • LEGE nr. 314 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 226 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 25 din 4 martie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 367 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 178 din 13 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
 • LEGE nr. 330 din 22 noiembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • LEGE nr. 670 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale de la Beijing (1999)
 • LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină
 • LEGE nr. 120 din 1 aprilie 1937 pentru transformarea soselei Bechet-Poiana Mare-Calafat-Turnul Severin în sosea naţionala
 • LEGE nr. 207 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 125 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 14 mai 2002
 • LEGE nr. 619 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 282 din 6 iulie 2006 pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 185 din 24 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 230 din 17 noiembrie 2016 pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Naţiunii Române"
 • LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 28 august 2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. şi Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • LEGE nr. 92 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 98 din 20 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 201 din 13 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Sebeş, judeţul Alba, municipiu
 • LEGE nr. 240 din 12 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 237 din 15 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 377 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
 • LEGE nr. 135 din 24 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69 din 26 august 1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 28 decembrie 1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • LEGE nr. 25 din 12 aprilie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Alger la 28 iunie 1994
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 182 din 15 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 215 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021