Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 9 februarie 2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 14 februarie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2000privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 14 februarie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul UNICCoeficienţii de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea valorile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexă    (Anexa nr. V la Legea nr. 154/1998)     ----------------------------------               COEFICIENŢII DE MULTIPLICAREpentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998          ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE   (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului    ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru        al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
  I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de specialitate*)
  B. Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  9.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD1,0212,800
  10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD1,021-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  18.Referent IM1,0212,150
  19.Referent IIM1,0212,000
  20.Referent IIIM1,0211,750
  21.Referent IVM1,0211,600
  22.Referent debutantM1,021-
  II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi
  B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  9.Secretar cabinet, secretar-dactilografM1,0212,600
  III. Funcţii specifice unor ministere
  1. MINISTERUL FINANŢELOR
  a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale Garda financiară - personal militarizat
  Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  14.Comisar IIIM1,0211,900
  15.Comisar debutantM1,021-
  b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate
  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Casier trezorier IM1,0212,000
  2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM;G1,0211,750
  3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM;G1,021-
  2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  2.Referent transmitere IIM1,0211,950
  3.Referent transmitere IIIM1,0211,750
  4.Referent debutantM1,021-
    (Anexa nr. VI la Legea nr. 154/1998)    ------------------------------------             ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ    Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora    I. Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate    Funcţii de execuţie
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  8.Conductor arhitect II, referent II, subinginer IISSD1,0211,900
  9.Conductor arhitect, referent, subinginer; debutantSSD1,021-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  18.Referent, inspector; IIM1,0211,900
  19.Referent, inspector; IIIM1,0211,750
  20.Referent, inspector; debutantM1,021-
  21.Agent agricol IM1,0211,850
  22.Agent agricol IIM; G1,0211,750
  23.Agent agricol IIIM; G1,0211,600
  24.Agent agricol debutantM; G1,021-
    (Anexa nr. VII/1 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------               UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliare din instituţiile de învăţământ*)
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  2.Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul III debutantSSD1,060 1,0601,325 -
  4.Informatician gradul III debutantSSD1,060 1,0601,325 -
  6.Instructor-animator gradul III debutantSSD1,060 1,0601,325 -
  8.Asistent social debutantSSD1,060-
  10.Corepetitor gradul III debutantSSD1,060 1,0601,325 -
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  11.Bibliotecar, documentarist, redactor;PL/M    
    I   1,0601,325
    II   1,0601,225
    debutant   1,060-
  12.InformaticianPL/M    
    I   1,0601,400
    II   1,0601,250
    III   1,0601,125
    debutant   1,060-
  13.Instructor-animatorM    
    I   1,0601,325
    II   1,0601,225
    debutant   1,060-
  14.Instructor de educaţie extraşcolarăM    
    I II   1,060 1,0601,400 1,250
    III   1,0601,125
    debutant   1,060-
  15.Asistent socialPL/M    
    III   1,0601,300
    debutant   1,060-
  16.CorepetitorM    
    I   1,0601,325
    II   1,0601,225
    III   1,0601,125
    debutant   1,060-
  17.Tehnician****)M    
    I   1,0601,400
    II   1,0601,250
    III   1,0601,225
    debutant   1,060-
  18.LaborantPL/M    
    I   1,0601,300
    II   1,0601,200
  19.Pedagog şcolar IM1,0601,300
  20.Pedagog şcolar IIM1,060-
  III. Coeficienţi de multiplicare pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  9.Secretar IVSSD1,0601,325
  10.Secretar debutantSSD1,060-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  12.Secretar IM1,0601,400
  13.Secretar IIM1,0601,325
  14.Secretar IIIM1,0601,225
  15.Secretar debutantM1,060-
    c) Alte funcţii      
  16.Şef atelier-şcoală IM1,0601,350
  17.Şef atelier-şcoală IIM1,0601,325
  18.Şef atelier-şcoală IIIM1,0601,225
  19.Instructor IM1,0601,300
  20.Instructor IIM1,0601,200
  21.Model IM1,0601,225
  22.Model IIM1,0601,100
  23.Supraveghetor noapteG1,0601,100
    (Anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                    SĂNĂTATE    I. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială, altele decât cele clinice    A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  27.Tehnician dentar***)M1,0602,300
  28.Tehnician dentar debutant***)M1,060-
    C. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar      
  43.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG1,060-
  44.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG1,0601,350
  48.Şofer autosanitară III***)   1,0601,600
    (Anexa nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                         CERCETARE    UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale      
  8.Asistent IIM1,0602,000
  9.Asistent IIIM1,0601,850
  10.Asistent stagiarM1,060-
    (Anexa nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                      CULTURA                  UNITĂŢI DE CULTURA    I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert- maistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;      
    II   1,0602,100
    III   1,0601,850
    debutant   1,060-
  6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;      
    II   1,0602,100
    III   1,0601,850
    debutant   1,060-
  7.Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
    IV   1,0602,100
    V   1,0601,900
    debutant   1,060-
  8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
    II   1,0602,000
    III   1,0601,800
    debutant   1,060-
  9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
    II   1,0602,000
    III   1,0601,800
    debutant   1,060-
  10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G1,0601,700
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale      
  11.Muncitor calificat      
    IV   1,0601,700
    V   1,0601,550
    VI   1,0601,425
    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  4.Redactor, secretar de redacţie; debutantSSD1,060-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
    treapta II   1,0602,000
    debutant   1,060-
  6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
    treapta I   1,0602,100
    treapta II   1,0601,850
    treapta III   1,0601,700
    debutant   1,060-
    III. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci    Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  2.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist; debutantSSD1,060-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
  3.Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; treapta IIIM1,0602,000
    debutant   1,060-
  4.Bibliotecar treapta IIM1,0602,000
    debutant   1,060-
  5.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G1,0601,700
    IV. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  2.Referent debutantSSD1,060-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  3.Redactor;      
    treapta II   1,0602,000
    debutant   1,060-
    (Anexa nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                     SPORT                UNITĂŢI SPORTIVE
  I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  9.Instructor sportiv III, referent III   1,0802,050
  10.Instructor sportiv debutant   1,080-
    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)      
  5.Antrenor categoria V   1,0802,050
  6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant   1,080-
    (Anexa nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                   AUTORITATEA VAMALĂ               DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate    CAPITOLUL IV    Birouri vamale    Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  A. Funcţii de execuţie de categoria A
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  14.Controlor vamal debutantM1,080-
    B. Funcţii de execuţie de categoria B
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  13.Controlor pentru datoria vamală debutantM1,080-
    (Anexa nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                    NAVIGAŢIE       UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  b ) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale      
  11.Dragor-şefM1,0802,150
  12.Ofiţer punteM1,0802,050
  13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1,0802,000
  14.DragorM1,0801,850
  15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM1,080-
  c) Funcţii de execuţie comune pe nave      
  16.Şef staţie RTGM1,0802,150
  17.Ofiţer RTG IM1,0801,950
  18.Ofiţer RTG IIM1,0801,800
  19.Şef echipaj   1,0802,100
  20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   1,0801,950
  21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   1,0801,850
  22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   1,080-
  24.Scafandru greu   1,0802,150
  25.Scafandru debutant   1,080-
  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi      
    - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -      
  29.Ofiţer de port gradul IM1,0802,150
  30.Ofiţer de port gradul IIM1,0801,950
  31.Ofiţer de port debutantM1,080-
    (Anexa Nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                   AGRICULTURA    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI AL MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE ŞI DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIISSD1,0802,100
  14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantSSD1,080-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM1,0802,050
  17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM1,0801,850
  18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM1,080-
  20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM1,0802,150
  21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM1,0801,950
  22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM1,080-
  23.Agent veterinar IŞcoală profesională1,0801,850
  24.Agent veterinar IIŞcoală profesională1,0801,650
  25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională1,080-
    (Anexa nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998)    ----------------------------------------         OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  8.Subinginer cadastru IIISSD1,0802,100
  9.Subinginer cadastru debutantSSD1,080-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  11.Tehnician cadastru IM1,0802,050
  12.Tehnician cadastru IIM1,0801,850
  13.Tehnician cadastru debutantM1,080-
  14.Operator cadastru IM;G1,0801,850
  15.Operator cadastru IIM;G1,0801,650
  16.Operator cadastru debutantM;G1,080-
    (Anexa nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998)    ----------------------------------------                PROTECŢIA MEDIULUI    AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  8.Subinginer IIISSD1,0802,100
  9.Subinginer debutantSSD1,080-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale    
  11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M1,0802,050
  12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M1,0801,850
  13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M1,080-
    (Anexa nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998)    ----------------------------------------                 AVIAŢIA SPORTIVA                AEROCLUBUL ROMÂNIEI    I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  2. Personal tehnic aeronautic
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale      
  2.Tehnician de aviaţieM    
    clasa a III-a   1,0802,000
    clasa a IV-a   1,0801,850
    debutant   1,080-
  3.Mecanic de aviaţieŞcoală tehnică de aviaţie sau echivalentă    
    clasa a III-a1,0801,950
    clasa a IV-a1,0801,850
    debutant1,080-
  4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.);M; Şcoală profesională    
    clasa a II-a   1,0802,100
    clasa a III-a   1,0801,950
    clasa a IV-a   1,0801,850
    debutant   1,080-
  5.Maistru de aviaţie;Şcoală de maiştri aviaţie    
    clasa a III-a1,0802,050
  3. Personal operativ aeronautic
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  2.Meteorolog aeronauticM+curs de calificare    
    I   1,0802,150
    II   1,0801,950
    debutant   1,080-
  3.Controlor trafic dirijareM+curs de calificare    
    II   1,0802,150
    III   1,0801,950
  4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM+curs de calificare    
    II   1,0802,000
    III   1,0801,850
    debutant   1,080-
    (Anexa nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998)    ----------------------------------------    FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE NR. VII/1-VII/12    I. Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  8.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD1,2492,475
  9.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD1,249-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,2492,075
  18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM1,2491,900
  19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM1,249-
    III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  6.Instructor IIM1,2492,350
  7.Instructor IIIM1,2492,150
  8.Instructor debutantM1,249-
    IV. Proiectare    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  8.Subinginer cartograf IIISSD1,2492,400
  9.Subinginer cartograf debutantSSD1,249-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  11.Tehnician proiectant II*)M1,2492,350
  12.Tehnician proiectant III*)M1,2492,150
  13.Tehnician proiectant debutant*)M1,249-
    V. Unităţi de informatica    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  9.Informatician, conductor tehnic; IIISSD1,2492,400
  10.Informatician, conductor tehnic; debutantSSD1,249-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  13.Analist (programator) ajutor IIM1,2492,300
  14.Analist (programator) ajutor IIIM1,2492,100
  15.Analist (programator) debutantM1,249-
  17.Operator, controlor date; IIM1,2492,300
  18.Operator, controlor date; IIIM1,2492,100
  19.Operator, controlor date; IVM1,2491,900
  20.Operator, controlor date; debutantM1,249-
    (Anexa nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998)    ----------------------------------------         ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR    Coeficienţi de multiplicare pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  2.Stenodactilograf IM1,2492,075
  3.Stenodactilograf IIM1,2491,900
  4.Stenodactilograf debutantM1,249-
  6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G1,2492,025
  7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G1,2491,850
  8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G1,249-
  9.Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G1,2491,950
  10.Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G1,2491,775
  11.Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G1,249-
  14.Administrator IIIM1,2492,025
  15.Şef depozit IM1,2492,225
  16.Şef depozit IIM1,2492,025
  17.Casier, magaziner; IM1,2492,175
  18.Casier, magaziner; IIM; G1,2491,950
  19.Casier, magaziner; debutantM; G1,249-
  20.Funcţionar, arhivar; IM1,2492,125
  21.Funcţionar, arhivar; IIM1,2491,950
  22.Funcţionar, arhivar; IIIM1,2491,775
  23.Funcţionar, arhivar; debutantM1,249-
  24.Şef formaţie pază, pompieri   1,2491,950
  25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   1,2491,675
  26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   1,2491,550
  28.Maistru II   1,2492,225
  33.Muncitor calificat II   1,2492,225
  34.Muncitor calificat III   1,2492,075
  35.Muncitor calificat IV   1,2491,950
  36.Muncitor calificat V   1,2491,800
  37.Muncitor calificat VI   1,2491,675
  38.Muncitor necalificat   1,2491,550
--------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 6 decembrie 1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 455 din 12 noiembrie 2003 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 91 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 176 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 352 din 15 iulie 2004 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 328 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei Parlamentul României adopta prezenta lege
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 669 din 20 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • LEGE nr. 114 din 28 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos şi a Protocolului anexa, semnate la Bucureşti la 19 aprilie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 72 din 16 iulie 1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 551 din 14 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999
 • LEGE nr. 1 din 1978 cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizarilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 17 ianuarie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 91 din 26 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungara pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 137 din 1 iulie 2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 15 din 3 martie 1992 privind aderarea României la Protocolul asupra privilegiilor şi imunităţilor Organizaţiei Internaţionale de Telecomunicaţii prin Satelit "Intelsat"
 • LEGE nr. 193 din 21 octombrie 1998 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina şi compensarea cu aceste sume a obligaţiilor de plată ale societăţilor comerciale furnizoare către bugetul de stat
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 64 din 12 aprilie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • LEGE nr. 318 din 14 iulie 2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 291 din 19 decembrie 2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014
 • LEGE nr. 479 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • LEGE nr. 116 din 21 aprilie 1948 pentru ratificarea Convenţiunii de Colaborare Culturală între România şi Republica Ungariei, semnată la Bucureşti la 25 Noemvrie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011
 • LEGE nr. 103 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 168 din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 369 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 122 din 17 mai 1930 pentru autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a încheia o tranzacţiune cu d-na Elena Rahtivan, Lt.-colonel Em. Lupaşcu şi sătenii din comuna Costienii-Mari (R.-Sărat), privitor la moşiile expropriate Costienii-Mari şi Argetoaia
 • LEGE nr. 211 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 117 din 24 iunie 2010 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021