Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 9 februarie 2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 14 februarie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2000privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 14 februarie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul UNICCoeficienţii de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea valorile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexă    (Anexa nr. V la Legea nr. 154/1998)     ----------------------------------               COEFICIENŢII DE MULTIPLICAREpentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998          ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE   (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului    ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru        al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
  I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de specialitate*)
  B. Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  9.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD1,0212,800
  10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD1,021-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  18.Referent IM1,0212,150
  19.Referent IIM1,0212,000
  20.Referent IIIM1,0211,750
  21.Referent IVM1,0211,600
  22.Referent debutantM1,021-
  II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi
  B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  9.Secretar cabinet, secretar-dactilografM1,0212,600
  III. Funcţii specifice unor ministere
  1. MINISTERUL FINANŢELOR
  a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale Garda financiară - personal militarizat
  Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  14.Comisar IIIM1,0211,900
  15.Comisar debutantM1,021-
  b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate
  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Casier trezorier IM1,0212,000
  2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM;G1,0211,750
  3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM;G1,021-
  2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  2.Referent transmitere IIM1,0211,950
  3.Referent transmitere IIIM1,0211,750
  4.Referent debutantM1,021-
    (Anexa nr. VI la Legea nr. 154/1998)    ------------------------------------             ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ    Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora    I. Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate    Funcţii de execuţie
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  8.Conductor arhitect II, referent II, subinginer IISSD1,0211,900
  9.Conductor arhitect, referent, subinginer; debutantSSD1,021-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  18.Referent, inspector; IIM1,0211,900
  19.Referent, inspector; IIIM1,0211,750
  20.Referent, inspector; debutantM1,021-
  21.Agent agricol IM1,0211,850
  22.Agent agricol IIM; G1,0211,750
  23.Agent agricol IIIM; G1,0211,600
  24.Agent agricol debutantM; G1,021-
    (Anexa nr. VII/1 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------               UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliare din instituţiile de învăţământ*)
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  2.Bibliotecar, documentarist, redactor; gradul III debutantSSD1,060 1,0601,325 -
  4.Informatician gradul III debutantSSD1,060 1,0601,325 -
  6.Instructor-animator gradul III debutantSSD1,060 1,0601,325 -
  8.Asistent social debutantSSD1,060-
  10.Corepetitor gradul III debutantSSD1,060 1,0601,325 -
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  11.Bibliotecar, documentarist, redactor;PL/M    
    I   1,0601,325
    II   1,0601,225
    debutant   1,060-
  12.InformaticianPL/M    
    I   1,0601,400
    II   1,0601,250
    III   1,0601,125
    debutant   1,060-
  13.Instructor-animatorM    
    I   1,0601,325
    II   1,0601,225
    debutant   1,060-
  14.Instructor de educaţie extraşcolarăM    
    I II   1,060 1,0601,400 1,250
    III   1,0601,125
    debutant   1,060-
  15.Asistent socialPL/M    
    III   1,0601,300
    debutant   1,060-
  16.CorepetitorM    
    I   1,0601,325
    II   1,0601,225
    III   1,0601,125
    debutant   1,060-
  17.Tehnician****)M    
    I   1,0601,400
    II   1,0601,250
    III   1,0601,225
    debutant   1,060-
  18.LaborantPL/M    
    I   1,0601,300
    II   1,0601,200
  19.Pedagog şcolar IM1,0601,300
  20.Pedagog şcolar IIM1,060-
  III. Coeficienţi de multiplicare pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  9.Secretar IVSSD1,0601,325
  10.Secretar debutantSSD1,060-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  12.Secretar IM1,0601,400
  13.Secretar IIM1,0601,325
  14.Secretar IIIM1,0601,225
  15.Secretar debutantM1,060-
    c) Alte funcţii      
  16.Şef atelier-şcoală IM1,0601,350
  17.Şef atelier-şcoală IIM1,0601,325
  18.Şef atelier-şcoală IIIM1,0601,225
  19.Instructor IM1,0601,300
  20.Instructor IIM1,0601,200
  21.Model IM1,0601,225
  22.Model IIM1,0601,100
  23.Supraveghetor noapteG1,0601,100
    (Anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                    SĂNĂTATE    I. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială, altele decât cele clinice    A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  27.Tehnician dentar***)M1,0602,300
  28.Tehnician dentar debutant***)M1,060-
    C. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar      
  43.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG1,060-
  44.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG1,0601,350
  48.Şofer autosanitară III***)   1,0601,600
    (Anexa nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                         CERCETARE    UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale      
  8.Asistent IIM1,0602,000
  9.Asistent IIIM1,0601,850
  10.Asistent stagiarM1,060-
    (Anexa nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                      CULTURA                  UNITĂŢI DE CULTURA    I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert- maistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;      
    II   1,0602,100
    III   1,0601,850
    debutant   1,060-
  6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;      
    II   1,0602,100
    III   1,0601,850
    debutant   1,060-
  7.Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
    IV   1,0602,100
    V   1,0601,900
    debutant   1,060-
  8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
    II   1,0602,000
    III   1,0601,800
    debutant   1,060-
  9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
    II   1,0602,000
    III   1,0601,800
    debutant   1,060-
  10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G1,0601,700
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale      
  11.Muncitor calificat      
    IV   1,0601,700
    V   1,0601,550
    VI   1,0601,425
    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  4.Redactor, secretar de redacţie; debutantSSD1,060-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
    treapta II   1,0602,000
    debutant   1,060-
  6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
    treapta I   1,0602,100
    treapta II   1,0601,850
    treapta III   1,0601,700
    debutant   1,060-
    III. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci    Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  2.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist; debutantSSD1,060-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
  3.Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; treapta IIIM1,0602,000
    debutant   1,060-
  4.Bibliotecar treapta IIM1,0602,000
    debutant   1,060-
  5.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G1,0601,700
    IV. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  2.Referent debutantSSD1,060-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  3.Redactor;      
    treapta II   1,0602,000
    debutant   1,060-
    (Anexa nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                     SPORT                UNITĂŢI SPORTIVE
  I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  9.Instructor sportiv III, referent III   1,0802,050
  10.Instructor sportiv debutant   1,080-
    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)      
  5.Antrenor categoria V   1,0802,050
  6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant   1,080-
    (Anexa nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                   AUTORITATEA VAMALĂ               DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate    CAPITOLUL IV    Birouri vamale    Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  A. Funcţii de execuţie de categoria A
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  14.Controlor vamal debutantM1,080-
    B. Funcţii de execuţie de categoria B
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  13.Controlor pentru datoria vamală debutantM1,080-
    (Anexa nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                    NAVIGAŢIE       UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  b ) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale      
  11.Dragor-şefM1,0802,150
  12.Ofiţer punteM1,0802,050
  13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1,0802,000
  14.DragorM1,0801,850
  15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM1,080-
  c) Funcţii de execuţie comune pe nave      
  16.Şef staţie RTGM1,0802,150
  17.Ofiţer RTG IM1,0801,950
  18.Ofiţer RTG IIM1,0801,800
  19.Şef echipaj   1,0802,100
  20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   1,0801,950
  21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   1,0801,850
  22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   1,080-
  24.Scafandru greu   1,0802,150
  25.Scafandru debutant   1,080-
  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi      
    - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -      
  29.Ofiţer de port gradul IM1,0802,150
  30.Ofiţer de port gradul IIM1,0801,950
  31.Ofiţer de port debutantM1,080-
    (Anexa Nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998)    ---------------------------------------                   AGRICULTURA    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI AL MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE ŞI DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIISSD1,0802,100
  14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantSSD1,080-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM1,0802,050
  17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM1,0801,850
  18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM1,080-
  20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM1,0802,150
  21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM1,0801,950
  22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM1,080-
  23.Agent veterinar IŞcoală profesională1,0801,850
  24.Agent veterinar IIŞcoală profesională1,0801,650
  25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională1,080-
    (Anexa nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998)    ----------------------------------------         OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  8.Subinginer cadastru IIISSD1,0802,100
  9.Subinginer cadastru debutantSSD1,080-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  11.Tehnician cadastru IM1,0802,050
  12.Tehnician cadastru IIM1,0801,850
  13.Tehnician cadastru debutantM1,080-
  14.Operator cadastru IM;G1,0801,850
  15.Operator cadastru IIM;G1,0801,650
  16.Operator cadastru debutantM;G1,080-
    (Anexa nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998)    ----------------------------------------                PROTECŢIA MEDIULUI    AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  8.Subinginer IIISSD1,0802,100
  9.Subinginer debutantSSD1,080-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale    
  11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M1,0802,050
  12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M1,0801,850
  13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M1,080-
    (Anexa nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998)    ----------------------------------------                 AVIAŢIA SPORTIVA                AEROCLUBUL ROMÂNIEI    I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  2. Personal tehnic aeronautic
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale      
  2.Tehnician de aviaţieM    
    clasa a III-a   1,0802,000
    clasa a IV-a   1,0801,850
    debutant   1,080-
  3.Mecanic de aviaţieŞcoală tehnică de aviaţie sau echivalentă    
    clasa a III-a1,0801,950
    clasa a IV-a1,0801,850
    debutant1,080-
  4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.);M; Şcoală profesională    
    clasa a II-a   1,0802,100
    clasa a III-a   1,0801,950
    clasa a IV-a   1,0801,850
    debutant   1,080-
  5.Maistru de aviaţie;Şcoală de maiştri aviaţie    
    clasa a III-a1,0802,050
  3. Personal operativ aeronautic
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  2.Meteorolog aeronauticM+curs de calificare    
    I   1,0802,150
    II   1,0801,950
    debutant   1,080-
  3.Controlor trafic dirijareM+curs de calificare    
    II   1,0802,150
    III   1,0801,950
  4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM+curs de calificare    
    II   1,0802,000
    III   1,0801,850
    debutant   1,080-
    (Anexa nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998)    ----------------------------------------    FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE NR. VII/1-VII/12    I. Coeficienţi de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  8.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD1,2492,475
  9.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD1,249-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,2492,075
  18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM1,2491,900
  19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM1,249-
    III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  6.Instructor IIM1,2492,350
  7.Instructor IIIM1,2492,150
  8.Instructor debutantM1,249-
    IV. Proiectare    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  8.Subinginer cartograf IIISSD1,2492,400
  9.Subinginer cartograf debutantSSD1,249-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  11.Tehnician proiectant II*)M1,2492,350
  12.Tehnician proiectant III*)M1,2492,150
  13.Tehnician proiectant debutant*)M1,249-
    V. Unităţi de informatica    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate
  Nr. Funcţia crt.Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
  9.Informatician, conductor tehnic; IIISSD1,2492,400
  10.Informatician, conductor tehnic; debutantSSD1,249-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
  13.Analist (programator) ajutor IIM1,2492,300
  14.Analist (programator) ajutor IIIM1,2492,100
  15.Analist (programator) debutantM1,249-
  17.Operator, controlor date; IIM1,2492,300
  18.Operator, controlor date; IIIM1,2492,100
  19.Operator, controlor date; IVM1,2491,900
  20.Operator, controlor date; debutantM1,249-
    (Anexa nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998)    ----------------------------------------         ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR    Coeficienţi de multiplicare pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  2.Stenodactilograf IM1,2492,075
  3.Stenodactilograf IIM1,2491,900
  4.Stenodactilograf debutantM1,249-
  6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G1,2492,025
  7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G1,2491,850
  8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G1,249-
  9.Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G1,2491,950
  10.Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G1,2491,775
  11.Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G1,249-
  14.Administrator IIIM1,2492,025
  15.Şef depozit IM1,2492,225
  16.Şef depozit IIM1,2492,025
  17.Casier, magaziner; IM1,2492,175
  18.Casier, magaziner; IIM; G1,2491,950
  19.Casier, magaziner; debutantM; G1,249-
  20.Funcţionar, arhivar; IM1,2492,125
  21.Funcţionar, arhivar; IIM1,2491,950
  22.Funcţionar, arhivar; IIIM1,2491,775
  23.Funcţionar, arhivar; debutantM1,249-
  24.Şef formaţie pază, pompieri   1,2491,950
  25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   1,2491,675
  26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   1,2491,550
  28.Maistru II   1,2492,225
  33.Muncitor calificat II   1,2492,225
  34.Muncitor calificat III   1,2492,075
  35.Muncitor calificat IV   1,2491,950
  36.Muncitor calificat V   1,2491,800
  37.Muncitor calificat VI   1,2491,675
  38.Muncitor necalificat   1,2491,550
--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 110 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Alger la 28 iunie 1994
 • LEGE nr. 155 din 6 aprilie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 287 din 28 decembrie 2010 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 197 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 410 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2012 pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
 • LEGE nr. 389 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 346 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2001
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 76 din 6 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 494 din 18 noiembrie 2003 pentru ratificarea Convenţiei de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI), adoptată la Conferinţa diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, Comisia Dunării şi Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU), care s-a desfăşurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000
 • LEGE nr. 159 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
 • LEGE nr. 358 din 6 decembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 8 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 3/1989 privind unele măsuri referitoare la negocierea şi semnarea contractelor externe
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 117 din 4 decembrie 1995 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, creştin de rit vechi şi musulman în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 26 noiembrie 1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 293 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 19 din 6 aprilie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) şi a aranjamentelor agricole bilaterale la care se face referire în acord, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
 • LEGE nr. 533 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 217 din 28 noiembrie 2000 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 69 din 28 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru împrospătarea produselor şi valorificarea celor disponibile
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 431 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 129 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 160 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara
 • LEGE nr. 51 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 299 din 1 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 4 aprilie 2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 88 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţara PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reforma a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
 • LEGE nr. 318 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 27 martie 2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 185 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021