Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 55 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, efectuat la Bucureşti la 22 mai 1996, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 18 aprilie 1997 -
LEGE nr. 55 din 16 aprilie 1997pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, efectuat la Bucureşti la 22 mai 1996, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 18 aprilie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Acordul, realizat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, efectuat la Bucureşti la 22 mai 1996, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor*), semnat la Bucureşti la 7 august 1990.-------------- Notă *) Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor a fost ratificat prin Legea nr. 103/1994 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 29 noiembrie 1994.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANMINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEICABINETUL MINISTRULUI AnexăBucureşti, 22 mai 1996Excelenta Voastra,Am onoarea de a ma referi la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 şi intrat în vigoare la 30 decembrie 1994, şi de a propune amendamente la art. 2, 8 şi 10 ale acordului menţionat, după cum urmează:1. Articolul 2 "Definiţii" paragraful (1) litera a) se va citi:"drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile şi orice alte drepturi asociate, cum ar fi: ipoteci, sechestre şi gajuri;"2. Articolul 2 paragraful (1) litera d) se va citi:"drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv, dar nelimitindu-se la drepturi de autor, patente, mărci comerciale, nume comerciale, desene industriale, secrete comerciale, procese tehnice, know-how şi goodwill;"3. Articolul 2 paragraful (4) se va citi:"(4) Teritoriu desemnează: a) cu privire la România, teritoriul României, inclusiv marea teritorială, precum şi zona economică exclusiva, asupra cărora România exercita, în conformitate cu legislaţia interna şi cu dreptul internaţional, suveranitate, drepturi suverane sau jurisdicţie; b) cu privire la Republica Coreea, teritoriul Republicii Coreea, inclusiv marea sa teritorială, precum şi zona economică exclusiva şi platoul sau continental, asupra cărora Republica Coreea exercita suveranitate, drepturi suverane, jurisdicţie şi alte drepturi în conformitate cu dreptul internaţional, inclusiv Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la dreptul marii din anul 1982."4. Articolul 8 "Soluţionarea diferendelor privind investiţiile dintre o parte contractantă şi un investitor al celeilalte părţi contractante" se va citi:"(1) Orice diferend între oricare parte contractantă şi investitorul celeilalte părţi contractante, inclusiv exproprierea sau naţionalizarea unei investiţii, va fi soluţionat, pe cît posibil, de părţile la diferend, pe cale amiabila. (2) Căile legale, prevăzute de legile şi reglementările unei părţi contractante pe teritoriul căreia a fost efectuată investiţia, sunt aplicabile pentru investitorul celeilalte părţi contractante. (3) Dacă un diferend nu poate fi soluţionat în termen de 6 (şase) luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate supune diferendul, la alegerea sa, spre soluţionare, la: a) Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (C.I.R.D.I.), prevăzut de Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965; sau b) un tribunal arbitral ad-hoc care, dacă nu s-a convenit altfel între părţile la diferend, va fi constituit în baza regulilor de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL). (4) Partea contractantă care este parte la diferend nu va invoca niciodată, pe durata procedurilor privind diferendele legate de investiţii, ca apărare, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit o despăgubire în cadrul unui contract de asigurare acoperind integral sau parţial prejudiciul ori paguba suferită."5. Articolul 10 "Aplicarea acordului" se va citi:"Prezentul acord se va aplica şi investiţiilor efectuate pe teritoriul unei părţi contractante, în conformitate cu legile şi reglementările sale, de investitori ai celeilalte părţi contractante, anterior intrării în vigoare a acestui acord. Totuşi acordul nu se va aplica diferendelor care au apărut înainte de intrarea sa în vigoare."Toate celelalte prevederi ale acordului respectiv rămân valabile.Dacă amendamentele propuse sunt acceptabile pentru Guvernul Republicii Coreea, am, de asemenea, onoarea de a propune ca prezenta scrisoare împreună cu scrisoarea Excelentei Voastre, ca răspuns în acest sens, sa constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, care să amendeze Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 şi intrat în vigoare la 30 decembrie 1994.Acest acord va intra în vigoare la data ultimei notificări a părţilor contractante, referitoare la îndeplinirea cerinţelor interne legale pentru intrarea sa în vigoare.Primiţi, va rog, Excelenta, asigurarea înaltei mele consideratii.Teodor Viorel Melescanu,ministru de stat,ministrul afacerilor externe al RomânieiExcelentei Sale Lee Ki-Choo,ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii CoreeaMINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII COREEA Bucureşti, 22 mai 1996Excelenta Voastra,Am onoarea de a confirma primirea scrisorii Excelentei Voastre din 22 mai 1996, care se va citi după cum urmează: lt; lt;Am onoarea de a ma referi la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 şi intrat în vigoare la 30 decembrie 1994, şi de a propune amendamente la art. 2, 8 şi 10 ale acordului menţionat, după cum urmează:1. Articolul 2 "Definiţii" paragraful (1) litera a) se va citi:"drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile şi orice alte drepturi asociate, cum ar fi: ipoteci, sechestre şi gajuri;"2. Articolul 2 paragraful (1) litera d) se va citi:"drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv, dar nelimitindu-se la drepturi de autor, patente, mărci comerciale, nume comerciale, desene industriale, secrete comerciale, procese tehnice, know-how şi goodwill;"3. Articolul 2 paragraful (4) se va citi:"(4) Teritoriu desemnează: a) cu privire la România, teritoriul României, inclusiv marea teritorială, precum şi zona economică exclusiva, asupra cărora România exercita, în conformitate cu legislaţia interna şi cu dreptul internaţional, suveranitate, drepturi suverane sau jurisdicţie; b) cu privire la Republica Coreea, teritoriul Republicii Coreea, inclusiv marea sa teritorială, precum şi zona economică exclusiva şi platoul sau continental, asupra cărora Republica Coreea exercita suveranitate, drepturi suverane, jurisdicţie şi alte drepturi în conformitate cu dreptul internaţional, inclusiv Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la dreptul marii din anul 1982."4. Articolul 8 "Soluţionarea diferendelor privind investiţiile dintre o parte contractantă şi un investitor al celeilalte părţi contractante" se va citi:"(1) Orice diferend între oricare parte contractantă şi investitorul celeilalte părţi contractante, inclusiv exproprierea sau naţionalizarea unei investiţii, va fi soluţionat, pe cît posibil, de părţile la diferend, pe cale amiabila. (2) Căile legale prevăzute de legile şi reglementările unei părţi contractante pe teritoriul căreia a fost efectuată investiţia sunt aplicabile pentru investitorul celeilalte părţi contractante. (3) Dacă un diferend nu poate fi soluţionat în termen de 6 (şase) luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate supune diferendul, la alegerea sa, spre soluţionare, la: a) Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (C.I.R.D.I.), prevăzut de Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965; sau b) un tribunal arbitral ad-hoc care, dacă nu s-a convenit altfel între părţile la diferend, va fi constituit în baza regulilor de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL). (4) Partea contractantă care este parte la diferend nu va invoca niciodată, pe durata procedurilor privind diferendele legate de investiţii, ca apărare, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit o despăgubire în cadrul unui contract de asigurare acoperind integral sau parţial prejudiciul ori paguba suferită."5. Articolul 10 "Aplicarea acordului" se va citi:"Prezentul acord se va aplica şi investiţiilor efectuate pe teritoriul unei părţi contractante, în conformitate cu legile şi reglementările sale, de investitori ai celeilalte părţi contractante, anterior intrării în vigoare a acestui acord. Totuşi acordul nu se va aplica diferendelor care au apărut înainte de intrarea sa în vigoare."Toate celelalte prevederi ale acordului respectiv rămân valabile.Dacă amendamentele propuse sunt acceptabile pentru Guvernul Republicii Coreea, am, de asemenea, onoarea de a propune ca prezenta scrisoare împreună cu scrisoarea Excelentei Voastre, ca răspuns în acest sens, sa constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, care să amendeze Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 şi intrat în vigoare la 30 decembrie 1994.Acest acord va intra în vigoare la data ultimei notificări a părţilor contractante, referitoare la îndeplinirea cerinţelor interne legale pentru intrarea sa în vigoare. gt; gt;Am, de asemenea, onoarea de a confirma ca prevederile mai sus menţionate sunt acceptabile pentru Guvernul Republicii Coreea şi ca scrisoarea Excelentei Voastre împreună cu aceasta scrisoare, ca răspuns în acest sens, vor constitui un acord între Guvernul Republicii Coreea şi Guvernul României, care amendeaza Acordul dintre Guvernul Republicii Coreea şi Guvernul României privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 şi intrat în vigoare la 30 decembrie 1994.Acest acord va intra în vigoare la data ultimei notificări a părţilor contractante, referitoare la îndeplinirea cerinţelor interne legale pentru intrarea sa în vigoare.Primiţi, va rog, Excelenta, asigurarea înaltei mele consideratii.Lee Ki-Choo,ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii CoreeaExcelentei Sale Teodor Viorel Melescanu,ministru de stat,ministrul afacerilor externe al României-------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 336 din 8 iulie 2004 privind mandatarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuţiile instituţiei publice implicate, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 176 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 182 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 38 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 168 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 21 aprilie 2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare
 • LEGE nr. 26 din 28 decembrie 1967 privind concediul de odihnă al angajaţilor
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • LEGE nr. 783 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 7 iunie 2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 188 din 20 octombrie 2016 pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993
 • LEGE nr. 84 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 69 din 13 octombrie 1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
 • LEGE nr. 609 din 1 iulie 1941 pentru măsurile excepţionale aplicabile în timpul cât armata se află în stare de răsboiu
 • LEGE nr. 348 din 6 iulie 2001 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 32 din 16 noiembrie 1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 149 din 15 iulie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 743 din 6 decembrie 2001 bugetului de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 787 din 29 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 119 din 9 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 137 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • COD PENAL din 21 iunie 1968
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 155 din 29 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 111 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000 privind Fondul pentru mediu
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020