Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 iunie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 iunie 1999pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnica destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 iunie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Se ratifica Amendamentul din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.), privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţa tehnica, în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999, ratificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Se aprobă plata în valută pe teritoriul României a bunurilor şi serviciilor necesare proiectului, finanţate din avans şi contractate cu persoane juridice sau fizice rezidente. Articolul 3Se aprobă scutirea de la plata drepturilor vamale de import pentru bunurile şi serviciile din import necesare pentru realizarea proiectului. Articolul 4Taxa pe valoarea adăugată, aferentă bunurilor şi serviciilor din ţara necesare pentru realizarea proiectului, precum şi spezele şi comisioanele bancare reprezintă contribuţia României la realizarea proiectului şi vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Transporturilor şi, respectiv, în bugetul de stat pe anul 1999. Articolul 5Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu B.I.R.D., sa introducă, pe parcursul derulării avansului din împrumut, în raport cu condiţiile concrete ale derulării scrisorii de acord, amendamente la conţinutul acesteia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura avansului, pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de B.I.R.D. sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul transporturilor,Traian Basescu Anexa 1 1. Anexa I paragraful 1 se completează cu următoarele:"i) Înfiinţarea şi încadrarea cu personal a unităţii de management a proiectului (UMP), inclusiv acoperirea cheltuielilor de auditare pentru Proiectul privind dezvoltarea instituţională a sectorului privat. j) Implementarea unui sistem adecvat de management financiar pentru elaborarea de rapoarte de management, acceptabile B.I.R.D., pentru Proiectul privind dezvoltarea instituţională a sectorului privat. k) Achiziţionarea de echipamente pentru Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare (A.V.A.B.)"2. Anexa I paragraful 2 se modifica şi va avea următorul conţinut:"2. Cheltuielile care vor fi finanţate din avans sunt:
  CategoriaSumele din avans (în dolari S.U.A.)%  din cheltuielile care urmează să fie finanţate
  (1)Servicii de consultanţă internaţionale120.000 100% din cheltuielile externe
    Consilieri juridici300.000   
    Sector financiar250.000   
  Consilieri300.000   
    Onorariu de angajare a băncii de investiţii60.000   
  TAROM25.000   
    Onorariu de angajare a băncii de investiţii25.000   
  Pachet de privatizare150.000   
    Proiectare consorţii    
    Expertizarea a 5 firme de contabilitate    
    Avocat pe probleme fiscale    
    Analiza sectorului de utilităţi publice    
  (2)Servicii ale experţilor locali   100% din cheltuielile locale
    Consultanţă locală pentru TAROM50.000   
    Consultanţă locală pentru pachetul-pilot100.000   
    Firma locală de expertiză20.000   
    Consultanţă locală pe probleme fiscale20.000   
  (3)Bunuri40.000 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) şi 80% din cheltuielile locale pentru alte achiziţii locale
  (4)Cheltuieli de funcţionare40.000 100%
    TOTAL:1.500.000   
Pentru scopurile acestui paragraf, termenii: a) cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda oricărei alte tari decât cea a beneficiarului de bunuri sau de servicii furnizate de pe teritoriul oricărei alte tari decât cea a beneficiarului; b) cheltuieli locale înseamnă cheltuielile care nu sunt cheltuieli externe; şi c) cheltuieli de funcţionare înseamnă cheltuieli de auditare, salarii ale personalului UMP (altele decât salariile funcţionarilor publici care deja primesc un salariu de la angajatorul lor public) şi cheltuielile cu asigurarea vehiculelor, combustibilului şi întreţinerii, cu echipament de birou şi alte materiale şi furnituri utilizate de personalul UMP în realizarea Proiectului pentru dezvoltarea instituţională a sectorului privat."3. Anexa I paragraful 5 se completează cu următorul text:"Bunurile vor fi achiziţionate: a) în concordanta cu prevederile secţiunii I a Ghidului pentru achiziţii din împrumuturi B.I.R.D. şi credite AID, publicat de către B.I.R.D. în ianuarie 1995 şi revizuit în ianuarie şi august 1996 şi în septembrie 1997 (Ghidul pentru achiziţii); şi b) în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare în concordanta cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Ghidul pentru achiziţii. Procedurile de analiza stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul pentru achiziţii se vor aplica la astfel de contracte, cu condiţia ca termenul oferte, din acest paragraf 4, să se citească cotaţii."4. Anexa III, în paragrafele 5 a) şi 5 d) a), expresia o jumătate de procent (1/2 din 1 procent) se înlocuieşte cu expresia trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1 procent). ------------

Noutăți

 • LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine
 • LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare
 • LEGE nr. 41 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 237 din 13 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii Şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 751 din 27 decembrie 2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 178 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 118 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003 privind finanţarea unui obiectiv de investiţii situat în municipiul Paşcani, judeţul Iaşi
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 66 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
 • LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 28 iunie 2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
 • LEGE nr. 243 din 15 iulie 2005 privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 octombrie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 30 iunie 1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • LEGE nr. 336 din 10 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • LEGE nr. 122 din 22 decembrie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 100 din 7 mai 2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
 • LEGE nr. 283 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
 • LEGE nr. 301 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
 • LEGE nr. 463 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001
 • LEGE nr. 153 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2001 şi la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 178 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • LEGE nr. 181 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 269 din 7 decembrie 2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 28 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 365 din 21 decembrie 2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 216 din 2 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 378 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021