Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 iunie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 11 iunie 1999privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 iunie 1999

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., obligațiile de plată ale acesteia, în limita sumei de 160 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite în valută ale Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și dobânzile aferente până la data de 14 iunie 1999 inclusiv, se preiau de către Banca Comercială Română - S.A.În contrapartida acestor obligații Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egala, cu scadența la 12 luni.Titlurile sunt negociabile și poarta o dobânda a carei rata este egala cu 7% pe an.Dobânda aferentă titlurilor de stat în valută se plătește trimestrial, până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. Banca Comercială Română - S.A. va inregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat în valută, la data încasării acestora. Articolul 2Transferul conturilor de depozite și de dobânzi aferente, prevăzute la art. 1, de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se face la data de 14 iunie 1999, după încheierea zilei contabile, și se înregistrează de către cele doua bănci cu data de 15 iunie 1999.Procedura de transferare a conturilor de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se stabilește prin protocol semnat de către cele doua bănci.Transferul efectiv al conturilor de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. nu se operează prin conturile de corespondent ale acestor bănci, deschise la alte bănci, iar înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de transfer al conturilor se realizează pe bază de proces-verbal de predare-primire, încheiat de către cele doua bănci potrivit prevederilor protocolului.Dosarele cuprinzând acte și documente aferente conturilor transferate rămân la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și se păstrează potrivit dispozițiilor legale.Începând cu data de 15 iunie 1999 operațiunile cu Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A., corespunzătoare acestor conturi, vor fi efectuate de Banca Comercială Română - S.A.Depozitele în valută transferate de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. vor fi remunerate, începând cu data de 15 iunie 1999, cu dobânda practicată de Banca Comercială Română - S.A. la depozitele la termen și la vedere. Fac excepție eventualele depozite cu dobânda fixa, la care dobânda va fi menținută până la termenul stabilit în convențiile încheiate între Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. Articolul 3Preluarea la datoria publică interna și emiterea titlurilor de stat în valută, aferente operațiunilor prevăzute la art. 1, precum și evidentierea lor de către Banca Comercială Română - S.A. se fac cu data de 15 iunie 1999 pentru obligațiile de plată efectiv transferate, potrivit evidentelor contabile ale Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și procesului-verbal de predare-primire.Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și realitatea sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 1 revine Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. prin administratorul special numit de Banca Naționala a României. Articolul 4Operațiunile privind titlurile de stat emise în baza prezentei ordonanțe de urgență se derulează prin Banca Naționala a României, care acționează în calitate de agent al statului.În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor va încheia cu Banca Comercială Română - S.A. o convenție de derulare a datoriei publice astfel contractate. Articolul 5Pentru toate retragerile de disponibilitati din depozite în valută înainte de 12 luni de la data preluării acestora de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. Banca Naționala a României va rascumpara de la Banca Comercială Română - S.A., la cererea acesteia, în termen de cel mult două zile, titluri de stat de valoare egala cu sumele solicitate a fi retrase sau plătite de Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. Articolul 6Până la data scadentei titlurilor de stat, prevăzută la art. 1, disponibilitățile și depozitele în valută, corespunzătoare sumelor preluate de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și existente în sold la Banca Comercială Română - S.A., nu vor fi incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii. Articolul 7În contabilitatea Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., în contrapartida obligațiilor de plată cedate, se va evidenția diminuarea activului cu activele neperformante ce se predau la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, în condițiile prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, și ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 67/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 44/1999.Până la predarea efectivă a activelor prevăzute la alin. 1 obligațiile de predare ale Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. se evidențiază în contul "Creditori". Articolul 8După predarea pentru valorificare la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare a activelor neperformante, eventualele diferențe dintre valoarea obligațiilor de plată cedate conform art. 1 din prezenta ordonanță de urgență și art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 62/1999 și valoarea activelor neperformante predate la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare vor fi evidentiate de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. în contul "Decontări cu bugetul statului", urmând a fi regularizate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 9Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 14 iunie 1999. Orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției
  Române de Dezvoltare,
  Sorin Fodoreanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isărescu
  ------

  Noutăți

 • LEGE nr. 47 din 4 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 14 decembrie 2004 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • LEGE nr. 368 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 22 iunie 2000 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 4 din 13 ianuarie 1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 386 din 30 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 377 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităţi fiscale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea şi desfăşurarea în România a Reuniunii informale a miniştrilor apărării din ţările membre NATO
 • LEGE nr. 375 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 13 iunie 2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 170 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
 • LEGE nr. 268 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicaţii pentru atenuarea efectelor dezastrelor şi acţiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998
 • LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 171 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 13 martie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 106 din 25 septembrie 1996 Legea protecţiei civile
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 389 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 46 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 217/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi a comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 280 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • LEGE nr. 295 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 129 din 16 octombrie 1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 74 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 563 din 19 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 66 din 21 aprilie 1997 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 196 din 28 iunie 2007 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 521 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 230 din 1 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 11 mai 2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021