Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA URG. nr. 28 din 14 octombrie 1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 16 octombrie 1998 -
ORDONANTA URG. nr. 28 din 14 octombrie 1998pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 16 octombrie 1998

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Anexa nr. V şi anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică se înlocuiesc cu anexa nr. 1 şi, respectiv, anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Hajdu Gabor Anexa 1
       
  Valoarea de referinţă sectorială=637.000 lei
ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedentiei, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de specialitate*) A. Funcţii de conducere
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  1.Secretar generalS8,800
    NOTĂ:    Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.    B. Funcţii de execuţie - în aparatul central
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IAS1,5304,650
  2.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS1,3254,250
  3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS1,1653,850
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS1,1503,450
  5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS1,1003,100
  6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS1,064-
  7.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD1,2453,450
  8.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD1,0403,100
  9.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD0,9402,800
  10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD0,921-
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  11.Consilier juridic gradul I AS2,3254,650
  12.Consilier juridic gradul IS2,1254,250
  13.Consilier juridic gradul IIS1,9253,850
  14.Consilier juridic gradul IIIS1,7253,450
  15.Consilier juridic gradul IVS1,5503,100
  16.Consilier juridic debutantS1,535-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  17.Referent IAM1,0802,450
  18.Referent IM1,0002,150
  19.Referent IIM0,9552,000
  20.Referent IIIM0,8751,750
  21.Referent IVM0,8251,600
  22.Referent debutantM0,820-
    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de conducere specifice şi de execuţie de specialitate specifice aparatului Presedentiei, Guvernului, Parlamentului, Consiliului Legislativ şi al Avocatului Poporului    A. Funcţii de conducere specifice
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Şef departament, director general**)S8,800
    B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  2.Şef birou senatorial**), şef cabinetS2,1254,250
  3.Şef birou senatorial**), stenodactilograf**), şef cabinetSSD1,7753,550
  4.Şef birou senatorial**), stenodactilograf**), şef cabinetM1,4502,900
  5.Director de cabinetS3,8007,600
  6.ConsilierS3,8007,600
  7.ExpertS3,4756,950
  8.ConsultantS2,3754,750
  9.Secretar cabinetM1,0002,600
    *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.    **) Se utilizează în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ şi al Avocatului Poporului.    III. Funcţii specifice unor ministere    1. Ministerul Finanţelor    a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale       Garda financiară - personal militarizat
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  1.Comisar general   8,000
           
  Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Comisar principal I AS1,9404,650
  2.Comisar principal IS1,7354,250
  3.Comisar principal IIS1,4903,750
  4.Comisar principal IIIS1,2803,450
  5.Comisar principal IVS1,2703,350
  6.Comisar debutantS1,268-
  7.Comisar principal ISSD1,5703,850
  8.Comisar principal IISSD1,4003,450
  9.Comisar principal IIISSD1,2003,100
  10.Comisar debutantSSD1,146-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Comisar I AM1,3002,600
  12.Comisar IM1,1502,300
  13.Comisar IIM1,0502,100
  14.Comisar IIIM0,9501,900
  15.Comisar debutantM0,945-
   b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Casier trezorier IM1,0002,000
  2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G0,9001,750
  3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G0,878-
    2. Ministerul Afacerilor Externe
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe trepte profe sionale
  1.Referent transmitere IM1,0752,150
  2.Referent transmitere IIM0,9751,950
  3.Referent transmitere IIIM0,9101,750
  4.Referent debutantM0,900-
    3. Ministerul Industriei şi Comerţului
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Ministru consilierS2,3257,800*)
  2.Consilier economicS2,1254,250
  3.Secretar economic IS1,9253,850
  4.Secretar economic IIS1,7253,450
  5.Secretar economic IIIS1,5503,100
    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.    4. Ministerul Tineretului şi Sportului       Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profes ionale
  1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD1,7253,450
  2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD1,5503,100
  3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD1,4002,800
  4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD1,350-
    IV. Funcţii specifice unor organe din subordinea Guvernului        Oficiul Concurentei
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inspector de concurenţă gradul IS2,3254,650
  2.Inspector de concurenţă gradul IIS2,1254,250
  3.Inspector de concurenţă gradul IIIS1,9253,850
Anexa 2
  Valoarea de referinţă sectorială=614.000 lei
              SĂNĂTATE    I. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială, altele decât cele clinice    A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Medic primarS2,0005,100
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,9707,650
  2.Medic specialistS1,5003,650
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,0004,763
  3.Medic rezident anul II-VIIS1,3141,464
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,4412,861
  4.Medic rezident anul IS1,291-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,395-
  5.MedicS1,4003,200
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,7604,425
  6.Medic stagiarS1,344-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,581-
  7.Farmacist primar*)S1,7303,800
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,4005,900
  8.Farmacist specialistS1,3403,000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,5804,230
  9.Farmacist rezident anul II-IIIS1,3151,331
  10.Farmacist rezident anul IS1,291-
  11.FarmacistS1,3102,525
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,4353,900
  12.Farmacist stagiarS1,291-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,395-
  13.Fiziokinetoterapeut principalS1,7303,800
  14.Fiziokinetoterapeut specialistS1,3403,000
  15.FiziokinetoterapeutS1,3002,500
  16.Fiziokinetoterapeut debutantS1,291-
  17.Dentist principalSSD1,3002,800
  18.DentistSSD1,1252,475
  19.Dentist debutantSSD1,105-
  20.Asistent medical principal**)PL1,3002,800
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2,5703,450
  21.Asistent medical**)PL1,1002,475
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2,0002,900
  22.Asistent medical debutant**)PL1,059-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1,930-
  23.Asistent medical principal**)M1,2402,600
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M2,3003,100
  24.Asistent medical**)M1,0502,200
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1,9002,500
  25.Asistent medical debutant**)M1,035-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1,883-
  26.Tehnician dentar principal***)M1,2852,700
  27.Tehnician dentar***)M1,0502,300
  28.Tehnician dentar debutant***)M1,035-
  29.Soră medicală principală****)M1,1502,400
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M2,1103,000
  30.Soră medicală****)M0,9802,000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1,7802,200
  31.Soră medicală debutantă****)M0,966-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1,744-
    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva.    ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.    B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  32.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS1,7303,800
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,4105,900
  33.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1,3403,000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,5804,230
  34.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1,3002,500
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,4353,000
  35.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS1,290-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,390-
  36.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1,3402,950
  37.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent socialS1,3002,700
  38.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutantS1,290-
  39.Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)SSD1,3002,800
  40.Profesor C.F.M., biolog, chimist;*)SSD1,1252,475
  41.Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)SSD1,105-
      C. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar
  42.Infirmieră, agent D.D.D.G0,9101,300
  43.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG0,826-
  44.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG0,8701,250
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)G1,5502,100
  45.Ambulanţier**)   1,2502,200
  46.Şofer autosanitară I***)   1,1902,000
  47.Şofer autosanitară II***)   1,0801,800
  48.Şofer autosanitară III***)   0,9801,600
    *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.    **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I.    ***) Se aplica nivelul I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelul de salarizare II şi III, soferilor din alte unităţi sanitare.    II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale^1)    A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Medic primarS2,2006,170
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S4,3508,438
  2.Medic specialistS1,6504,800
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,3005,800
  3.Farmacist primar*)S1,9005,000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,7006,450
  4.Farmacist specialistS1,4504,000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,8005,150
  5.Fiziokinetoterapeut principalS1,9005,000
  6.Fiziokinetoterapeut specialistS1,3504,000
  7.Asistent medical principal**)PL1,3653,700
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2,6704,500
  8.Asistent medical**)PL1,3003,300
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2,2003,600
  9.Asistent medical principal**)M1,3503,200
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M2,4804,000
  10.Asistent medical**)M1,0442,900
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M2,0203,200
  11.Soră medicală principală***)M1,1842,900
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M2,3003,700
  12.Soră medicală***)M1,0202,500
    -din anatomia patologică şi medicină legală2)M1,9702,900
    B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţi clinice, institute şi centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-4 şi lit. B nr. crt. 13-15.2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde şi salariul de baza prevăzut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.NOTĂ:Coeficientul de multiplicare a salariului de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.------------- Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiei de asistent farmacie. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar şi de laborant cu liceu sanitar.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 142 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 104 din 8 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 43 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992) şi a Instrumentului de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), semnate la Kyoto la 14 octombrie 1994
 • LEGE nr. 232 din 6 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 7 februarie 2002 privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti de la Agenţia Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 473 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea şi tratarea apei uzate în oraşul Târgu Mureş, România", semnat la Bruxelles la 20 noiembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 167 din 22 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2015 şi la Chişinău la 21 iulie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 93 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii anteriori
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 25 aprilie 2001 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 57 din 26 decembrie 1968 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 5 noiembrie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 575 din 23 octombrie 2002 privind participarea României la grupul de cooperare înfiinţat prin acordul parţial deschis pentru prevenirea, protecţia şi organizarea ajutorului împotriva riscurilor naturale şi tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri majore), instituit prin Rezoluţia (87) 2, adoptată la 20 martie 1987 de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei
 • LEGE nr. 676 din 19 decembrie 2002 pentru înfiinţarea comunei Titeşti, judeţul Valcea, prin reorganizarea comunei Perişani
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE din 8 mai 1934 pentru înfiinţarea unei episcopii misionare pentru crestinii ortodocşi români din ţările neortodoxe apusene*)
 • LEGE nr. 381 din 10 decembrie 2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
 • LEGE nr. 24 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 295/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Securităţii Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 338 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 117 din 15 decembrie 1992 privind acceptarea de către România a Actului constitutiv al Comisiei Europene de Lupta împotriva Febrei Aftoase
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 21 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentării cu apa, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 30 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 33 din 9 iunie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 53 din 8 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994 emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 29 februarie 2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • LEGE nr. 3 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 183 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1994 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi a drepturilor aferente anului 1993 şi 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitatea agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 275 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021