Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA URG. nr. 28 din 14 octombrie 1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 16 octombrie 1998 -
ORDONANTA URG. nr. 28 din 14 octombrie 1998pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 16 octombrie 1998

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Anexa nr. V şi anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică se înlocuiesc cu anexa nr. 1 şi, respectiv, anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Hajdu Gabor Anexa 1
       
  Valoarea de referinţă sectorială=637.000 lei
ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedentiei, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de specialitate*) A. Funcţii de conducere
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  1.Secretar generalS8,800
    NOTĂ:    Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.    B. Funcţii de execuţie - în aparatul central
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IAS1,5304,650
  2.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS1,3254,250
  3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS1,1653,850
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS1,1503,450
  5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS1,1003,100
  6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS1,064-
  7.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD1,2453,450
  8.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD1,0403,100
  9.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD0,9402,800
  10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD0,921-
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  11.Consilier juridic gradul I AS2,3254,650
  12.Consilier juridic gradul IS2,1254,250
  13.Consilier juridic gradul IIS1,9253,850
  14.Consilier juridic gradul IIIS1,7253,450
  15.Consilier juridic gradul IVS1,5503,100
  16.Consilier juridic debutantS1,535-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  17.Referent IAM1,0802,450
  18.Referent IM1,0002,150
  19.Referent IIM0,9552,000
  20.Referent IIIM0,8751,750
  21.Referent IVM0,8251,600
  22.Referent debutantM0,820-
    II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de conducere specifice şi de execuţie de specialitate specifice aparatului Presedentiei, Guvernului, Parlamentului, Consiliului Legislativ şi al Avocatului Poporului    A. Funcţii de conducere specifice
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Şef departament, director general**)S8,800
    B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  2.Şef birou senatorial**), şef cabinetS2,1254,250
  3.Şef birou senatorial**), stenodactilograf**), şef cabinetSSD1,7753,550
  4.Şef birou senatorial**), stenodactilograf**), şef cabinetM1,4502,900
  5.Director de cabinetS3,8007,600
  6.ConsilierS3,8007,600
  7.ExpertS3,4756,950
  8.ConsultantS2,3754,750
  9.Secretar cabinetM1,0002,600
    *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.    **) Se utilizează în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ şi al Avocatului Poporului.    III. Funcţii specifice unor ministere    1. Ministerul Finanţelor    a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale       Garda financiară - personal militarizat
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  1.Comisar general   8,000
           
  Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Comisar principal I AS1,9404,650
  2.Comisar principal IS1,7354,250
  3.Comisar principal IIS1,4903,750
  4.Comisar principal IIIS1,2803,450
  5.Comisar principal IVS1,2703,350
  6.Comisar debutantS1,268-
  7.Comisar principal ISSD1,5703,850
  8.Comisar principal IISSD1,4003,450
  9.Comisar principal IIISSD1,2003,100
  10.Comisar debutantSSD1,146-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Comisar I AM1,3002,600
  12.Comisar IM1,1502,300
  13.Comisar IIM1,0502,100
  14.Comisar IIIM0,9501,900
  15.Comisar debutantM0,945-
   b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Casier trezorier IM1,0002,000
  2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G0,9001,750
  3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G0,878-
    2. Ministerul Afacerilor Externe
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe trepte profe sionale
  1.Referent transmitere IM1,0752,150
  2.Referent transmitere IIM0,9751,950
  3.Referent transmitere IIIM0,9101,750
  4.Referent debutantM0,900-
    3. Ministerul Industriei şi Comerţului
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Ministru consilierS2,3257,800*)
  2.Consilier economicS2,1254,250
  3.Secretar economic IS1,9253,850
  4.Secretar economic IIS1,7253,450
  5.Secretar economic IIIS1,5503,100
    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.    4. Ministerul Tineretului şi Sportului       Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profes ionale
  1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD1,7253,450
  2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD1,5503,100
  3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD1,4002,800
  4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD1,350-
    IV. Funcţii specifice unor organe din subordinea Guvernului        Oficiul Concurentei
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inspector de concurenţă gradul IS2,3254,650
  2.Inspector de concurenţă gradul IIS2,1254,250
  3.Inspector de concurenţă gradul IIIS1,9253,850
Anexa 2
  Valoarea de referinţă sectorială=614.000 lei
              SĂNĂTATE    I. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială, altele decât cele clinice    A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Medic primarS2,0005,100
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,9707,650
  2.Medic specialistS1,5003,650
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,0004,763
  3.Medic rezident anul II-VIIS1,3141,464
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,4412,861
  4.Medic rezident anul IS1,291-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,395-
  5.MedicS1,4003,200
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,7604,425
  6.Medic stagiarS1,344-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,581-
  7.Farmacist primar*)S1,7303,800
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,4005,900
  8.Farmacist specialistS1,3403,000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,5804,230
  9.Farmacist rezident anul II-IIIS1,3151,331
  10.Farmacist rezident anul IS1,291-
  11.FarmacistS1,3102,525
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,4353,900
  12.Farmacist stagiarS1,291-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,395-
  13.Fiziokinetoterapeut principalS1,7303,800
  14.Fiziokinetoterapeut specialistS1,3403,000
  15.FiziokinetoterapeutS1,3002,500
  16.Fiziokinetoterapeut debutantS1,291-
  17.Dentist principalSSD1,3002,800
  18.DentistSSD1,1252,475
  19.Dentist debutantSSD1,105-
  20.Asistent medical principal**)PL1,3002,800
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2,5703,450
  21.Asistent medical**)PL1,1002,475
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2,0002,900
  22.Asistent medical debutant**)PL1,059-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1,930-
  23.Asistent medical principal**)M1,2402,600
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M2,3003,100
  24.Asistent medical**)M1,0502,200
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1,9002,500
  25.Asistent medical debutant**)M1,035-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1,883-
  26.Tehnician dentar principal***)M1,2852,700
  27.Tehnician dentar***)M1,0502,300
  28.Tehnician dentar debutant***)M1,035-
  29.Soră medicală principală****)M1,1502,400
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M2,1103,000
  30.Soră medicală****)M0,9802,000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1,7802,200
  31.Soră medicală debutantă****)M0,966-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M1,744-
    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva.    ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.    B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  32.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS1,7303,800
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,4105,900
  33.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1,3403,000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,5804,230
  34.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1,3002,500
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,4353,000
  35.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS1,290-
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,390-
  36.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1,3402,950
  37.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent socialS1,3002,700
  38.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutantS1,290-
  39.Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)SSD1,3002,800
  40.Profesor C.F.M., biolog, chimist;*)SSD1,1252,475
  41.Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)SSD1,105-
      C. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar
  42.Infirmieră, agent D.D.D.G0,9101,300
  43.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG0,826-
  44.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG0,8701,250
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)G1,5502,100
  45.Ambulanţier**)   1,2502,200
  46.Şofer autosanitară I***)   1,1902,000
  47.Şofer autosanitară II***)   1,0801,800
  48.Şofer autosanitară III***)   0,9801,600
    *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.    **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I.    ***) Se aplica nivelul I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelul de salarizare II şi III, soferilor din alte unităţi sanitare.    II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale^1)    A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
  minimmaxim
  1.Medic primarS2,2006,170
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S4,3508,438
  2.Medic specialistS1,6504,800
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,3005,800
  3.Farmacist primar*)S1,9005,000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S3,7006,450
  4.Farmacist specialistS1,4504,000
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)S2,8005,150
  5.Fiziokinetoterapeut principalS1,9005,000
  6.Fiziokinetoterapeut specialistS1,3504,000
  7.Asistent medical principal**)PL1,3653,700
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2,6704,500
  8.Asistent medical**)PL1,3003,300
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)PL2,2003,600
  9.Asistent medical principal**)M1,3503,200
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M2,4804,000
  10.Asistent medical**)M1,0442,900
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M2,0203,200
  11.Soră medicală principală***)M1,1842,900
    -din anatomia patologică şi medicina legală2)M2,3003,700
  12.Soră medicală***)M1,0202,500
    -din anatomia patologică şi medicină legală2)M1,9702,900
    B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţi clinice, institute şi centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-4 şi lit. B nr. crt. 13-15.2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde şi salariul de baza prevăzut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.NOTĂ:Coeficientul de multiplicare a salariului de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.------------- Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiei de asistent farmacie. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar şi de laborant cu liceu sanitar.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 197 din 9 noiembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 98 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea şi gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 288 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A. 747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • LEGE nr. 105 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 115 din 28 noiembrie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului anexă, semnate la Asuncion la 21 mai 1994
 • LEGE nr. 349 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 73 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părţi pentru noi concesii reciproce în domeniul comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • LEGE nr. 115 din 27 mai 2016 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 296 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 99 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii
 • LEGE nr. 437 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala
 • LEGE nr. 487 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 246 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 436 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţara PHARE 1997, Programul naţional PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 9 din 18 decembrie 1980 privind investiţiile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 19 octombrie 1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 437 din 27 noiembrie 2006 pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002 privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internaţional şi a Organizaţiei de telecomunicaţii spaţiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 308 din 12 iulie 2006 pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 159 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedura penala
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 573 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri
 • LEGE nr. 168 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare
 • LEGE nr. 281 din 24 decembrie 2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 30 ianuarie 2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 428 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 179 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 288 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 536 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei Atletismul Românesc (Fundaţia Română de Atletism)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 20 februarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 19 martie 1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuţii ale comitetului de conducere şi ale preşedintelui Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 22 februarie 2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 132 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 139 din 5 iulie 2011 privind modificarea şi completarea Statutului personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021