Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 24 septembrie 1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 29 septembrie 1998 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 24 septembrie 1998privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 29 septembrie 1998

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 10 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 nr. 110/1998,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1998, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 nr. 110/1998, se rectifica după cum urmează:
    -Venituri-74,4 miliarde lei
    -Cheltuieli-74,4 miliarde lei.
(2) Prin aplicarea rectificarilor prevăzute la alin. (1) indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 vor avea nivelul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.
Articolul 2 (1) Bugetul Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, aprobat prin Legea nr. 110/1998, se rectifica după cum urmează:
    -Venituri-14,6 miliarde lei
    -Cheltuieli-14,6 miliarde lei.
(2) Suma destinată efectuării unor reparaţii capitale la unităţile de odihnă şi tratament balnear ale agricultorilor, aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 110/1998, se majorează cu 2 miliarde lei. (3) Structura veniturilor şi a cheltuielilor bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor este prevăzută în anexa nr. 3.
Articolul 3 (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, aprobat prin Legea nr. 110/1998, se rectifica după cum urmează:
    -Venituri-13,1 miliarde lei
    -Cheltuieli+149,7 miliarde lei.
(2) Structura veniturilor şi a cheltuielilor este prevăzută în anexa nr. 4.
Articolul 4 (1) Sinteza bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară pe anul 1998, aprobată prin Legea nr. 110/1998, se rectifica prin diminuarea veniturilor cu suma de 22,7 miliarde lei şi prin majorarea cheltuielilor cu suma de 92,0 miliarde lei, conform anexei nr. 5, şi cuprinde bugetele rectificate ale fondurilor pentru pensia suplimentară gestionate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, prevăzute distinct în anexele nr. 5a)-5d). (2) În anul 1998, din bugetul Fondului pentru pensia suplimentară gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se pot plati dobânzile datorate trezoreriei statului pentru sumele împrumutate din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului, în vederea acoperirii deficitelor temporare înregistrate de acest buget. (3) Deficitul Fondului pentru pensia suplimentară gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, de 145,3 miliarde lei, precum şi diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară gestionate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, în limita de 47,5 miliarde lei, se acoperă din disponibilităţile anilor precedenti ale bugetului Fondului pentru pensia suplimentară gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 5Listele obiectivelor de investiţii care se finanţează în anul 1998 din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj se vor modifica cu influentele privind cheltuielile de capital de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 6Anexele nr. 1-5d) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu Anexa 1
                                   
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 1998
  - mii lei -
  Ca-pitolSub- capitolTitlu/ ArticolDenumirea indicatoruluiProgram 1998InfluenţeProgram rectificat 1998
  Bugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeBugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeBugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeTotal
  AB12345=1+36=2+47=5+6
        VENITURI21.349.789.596   -74.368.655   21.275.420.941   21.275.420.941
          I. VENITURI CURENTE19.684.623.750   25.631.345   19.710.255.095   19.710.255.095
          A. VENITURI FISCALE19.582.798.950   -39.626.835   19.543.172.115   19.543.172.115
          A1. IMPOZITE DIRECTE19.582.798.950   -39.626.835   19.543.172.115   19.543.172.115
  0904       CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE19.582.798.950   -39.626.835   19.543.172.115   19.543.172.115
    01     Contribuţii pentru asigurări sociale19.582.798.950   -39.626.835   19.543.172.115   19.543.172.115
          B. VENITURI NEFISCALE101.824.800   65.258.180   167.082.980   167.082.980
  2204       DIVERSE VENITURI101.824.800   65.258.180   167.082.980   167.082.980
    13     Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă51.824.800   258.180   52.082.980   52.082.980
    30     Încasări din alte surse50.000.000   65.000.000   115.000.000   115.000.000
  3704     SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT1.665.165.846   -100.000.000   1.565.165.846   1.565.165.846
    04     Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat1.665.165.846   -100.000.000   1.565.165.846   1.565.165.846
        CHELTUIELI - TOTAL21.349.789.59642.518.400-74.368.655-29.529.60021.275.420.94112.988.80021.288.409.741
      01A. CHELTUIELI CURENTE21.338.865.75624.758.400-64.164.815-12.729.60021.274.700.94112.028.50021.286.729.741
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.791.960   57.600   11.849.560   11.849.560
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII918.385.16024.758.400-35.066.112-12.729.600883.919.04812.028.800895.347.848
      38   TRANSFERURI20.256.300.313   -28.441.395   20.227.858.918   20.227.858.918
      49   DOBÂNZI152.388.323   -714.908   151.673.415   151.673.415
      70B. CHELTUIELI DE CAPITAL7.334.40017.760.000-6.950.400-16.800.000384.000960.0001.344.000
      78C. OPERAŢIUNI FINANCIARE3.589.440   -3.253.440   336.000   336.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE              
          PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.589.440   -3.253.440   336.000   336.000
        Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE20.700.300.313   -28.441.395   20.671.858.918   20.671.858.918
  6004       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII20.668.426.358   -27.489.503   20.640.936.855   20.640.936.855
      01A. CHELTUIELI CURENTE20.668.426.358   -27.489.503   20.640.936.855   20.640.936.918
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII444.000.000       444.000.000   444.000.000
      38   TRANSFERURI20.224.426.358   -27.489.503   20.196.936.855   20.196.936.855
      40   Transferuri neconsolidabile20.224.426.358   -27.489.503   20.196.936.855   20.196.936.855
        din total cheltuieli capitol:              
    22     Pensii de asigurări sociale18.867.570.000   -1.872.240   18.865.697.760   18.865.697.760
    23     Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident458.105.375   -13.680.975   444.424.400   444.424.400
    24     Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor217.393.280   -6.492.288   210.900.992   210.900.992
    26     Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese şi proteze31.211.000   -10.111.000   21.100.000   21.100.000
    27     Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze93.887.771   4.667.000   98.554.771   98.554.771
    28     Tratament balnear şi odihnă444.000.000       444.000.000   444.000.000
    29     Concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani527.458.932       527.458.932   527.458.932
    31     Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor greci repatriaţi28.800.000       28.800.000   28.800.000
  6104     ALTE CHELTUIELI SOCIALE31.873.955   -951.892   30.922.063   30.922.063
      01A. CHELTUIELI CURENTE31.873.955   -951.892   30.922.063   30.922.063
    10     Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical31.873.955   -951.892   30.922.063   30.922.063
      38   TRANSFERURI31.873.955   -951.892   30.922.063   30.922.063
      39   Transferuri consolidabile31.873.955   -951.892   30.922.063   30.922.063
        Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI497.100.96042.518.400-45.212.352-29.529.600451.888.60812.988.800464.877.408
  7304     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI497.100.96042.518.400-45.212.352-29.529.600451.888.60812.988.800464.877.408
      01A. CHELTUIELI CURENTE486.177.12024.758.400-35.008.512-12.729.600451.168.60812.028.800463.197.408
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.791.960   57.600   11.849.560   11.849.560
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII474.385.16024.758.400-35.066.112-12.729.600439.319.04812.028.800451.347.848
      70B. CHELTUIELI DE CAPITAL7.334.40017.760.000-6.950.400-16.800.000384.000960.0001.344.000
      78C. OPERAŢIUNI FINANCIARE3.589.440   -3.253.440   336.000   336.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE din total cheltuieli capitol:3.589.440   -3.253.440   336.000   336.000
    03     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor477.150.860   -34.004.688   443.146.172   443.146.172
    50     Alte cheltuieli19.950.10042.518.400-11.207.66429.529.6008.742.43612.988.80021.731.236
          Partea a IX-a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI152.388.323   -714.908   151.673.415   151.673.415
  8904     PLĂŢI DE DOBÂNZI152.388.323   -714.908   151.673.415   151.673.415
      01A. CHELTUIELI CURENTE152.388.323   -714.908   151.673.415   151.673.415
      49   DOBÂNZI152.388.323   -714.908   151.673.415   151.673.415
    02     Dobânda datorată trezoreriei statului152.388.323   -714.908   151.673.415   151.673.415
        EXCEDENT/DEFICIT0-42.518.400029.529.6000-12.988.800-12.988.800
Anexa 2
                         
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT  pe anul 1998
  - Detalierea pe articole de cheltuieli -
  - mii lei -
  Ca-pitolArticol/ AlineatDenumirea indicatoruluiProgram 1998InfluenţeProgram rectificat 1998
  Bugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeBugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeBugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeTotal
  AB12345=1+36=2+47=5+6
      CHELTUIELI - TOTAL21.349.789.59642.518.400-74.368.655-29.529.60021.275.420.94112.988.80021.288.409.741
    01A. CHELTUIELI CURENTE21.338.865.75624.758.400-64.164.815-12.729.60021.274.700.94112.028.80021.286.729.741
    02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.791.960   57.600   11.849.560   11.849.560
    20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII918.385.16024.758.400-35.06.112-12.729.600883.319.04812.028.800895.347.848
    38   TRANSFERURI20.256.300.313   -28.441.395   20.227.858.918   20.227.858.918
    49   DOBÂNZI152.388.323   -714.908   151.673.415   151.673.415
    70B. CHELTUIELI DE CAPITAL7.334.40017.760.000-6.950.400-16.800.000384.000960.0001.344.000
    78C. OPERAŢIUNI FINANCIARE3.589.440   -3.253.440   336.000   336.000
    84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.589.440   -3.253.440   336.000   336.000
  6004     ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII20.668.426.358   -27.489.503   20.640.936.855   20.640.936.855
    01A. CHELTUIELI CURENTE20.668.426.358   -27.489.503   20.640.936.855   20.640.936.855
    20   CHELTUIELI-MATERIALE ŞI SERVICII444.000.000       444.000.000   444.000.000
    21   Drepturi cu caracter social444.000.000       444.000.000   444.000.000
    38   TRANSFERURI20.224.426.358   -27.489.503   20.196.936.855   20.196.936.855
    40   Transferuri neconsolidabile20.224.426.358   -27.489.503   20.196.936.855   20.196.936.855
    4005   Pensii de asigurări sociale18.867.570.000   -1.872.240   18.865.697.760   18.865.697.760
    4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii1.328.056.358   -25.617.263   1.302.439.095   1.302.439.095
    4020   Alte transferuri28.800.000       28.800.000   28.800.000
  6104     ALTE CHELTUIELI SOCIALE31.873.955   -951.892   30.922.063   30.922.063
    01A. CHELTUIELI CURENTE31.873.955   -951.892   30.922.063   30.922.063
    38   TRANSFERURI31.873.955   -951.892   30.922.063   30.922.063
    39   Transferuri consolidabile31.873.955   -951.892   30.922.063   30.922.063
    3917Contribuţia persoanelor aflate în concediu medical pentru asigurările sociale de sănătate31.878.955   -951.892   30.922.063   30.922.063
  7304     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI497.100.96042.518.400-45.212.352-29.529.600451.888.60812.988.800464.877.408
    01A. CHELTUIELI CURENTE486.177.12024.758.400-35.008.512-12.729.600451.168.60812.028.800463.197.408
    02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.791.960   57.600   11.849.560   11.849.560
    10   Cheltuieli cu salariile7.251.158       7.251.158   7.251.158
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.667.766       1.667.766   1.667.766
    12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj362.558       362.558   362.558
    14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate352.878       352.878   352.878
    13   Deplasări, detaşări, transferări2.157.640   57.600   2.215.200   2.215.200
    20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII474.385.16024.75.400-35.008.512-12.729.600439.319.04812.028.800451.347.848
    24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.000.000       1.000.000   1.000.000
    27   Reparaţii curente466.400       466.400   466.400
    3004   Transmiterea drepturilor467.915.736   -34.004.688   433.911.048   433.911.048
    3007   Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale5.003.02424.758.400-1.061.424-12.729.6003.941.60012.028.80015.970.400
    70B. CHELTUIELI DE CAPITAL7.334.40017.760.000-6.950.400-16.800.000384.000960.0001.344.000
    72   Investiţii ale instituţiilor publice7.334.40017.760.000-6.950.400-16.800.000384.000960.0001.344.000
    78C. OPERAŢIUNI FINANCIARE3.589.440   -3.253.440   336.000   336.000
    84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE3.589.440   -3.253.440   336.000   336.000
    85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite3.589.440   -3.253.440   336.000   336.000
    8502   Plăti de dobânzi şi comisioane3.589.440   -3.253.440   336.000   336.000
  8904     PLĂŢI, DE DOBÂNZI152.388.323   -714.908   151.673.415   151.673.415
    01A. CHELTUIELI CURENTE152.388.323   -714.908   151.673.415   151.679.415
    51   Plăti de dobânzi152.388.323   -754.908   151.673.415   151.673.415
    5102   Dobânda datorată trezoreriei statului152.388.323   -714.908   151.673.415   151.673.415
Anexa 3 BUGETULFondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi deasigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1998
                     
  - mii lei -
  Ca-pitolSub-capitolTitlu/ ArticolDenumirea indicatoruluiProgram 1998InfluenţeProgram rectificat
  0009     VENITURI - TOTAL2.324.158.985-14.561.7942.309.597.191
  1009       I. VENITURI CURENTE1.248.106.960916.9271.249.023.887
  3309       A. VENITURI FISCALE1.235.860.716-7.000.1581.228.860.558
  4409       A.1. IMPOZITE DIRECTE1.235.860.716-7.000.1581.228.860.558
  0909       CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE28.105.560-7.000.15821.105.402
    05     Contribuţia persoanelor asigurate28.105.560-7.000.15821.105.402
  1109       CONTRIBUŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU CONSTITUIREA FONDULUI1.207.755.156   1.207.755.156
    01     Contribuţia agenţilor economici1.207.755.156   1.207.755.156
          B. VENITURI NEFISCALE12.246.2447.917.08520.163.329
  2209       DIVERSE VENITURI12.246.2447.917.08520.163.329
    13     Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă2.246.244-82.9152.163.329
    30     Încasări din alte surse10.000.0008.000.00018.000.000
  3709     SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT1.076.052.025-15.478.7211.060.573.304
    09     Subvenţii primite în completarea Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.076.052.025-15.478.7211.060.573.304
  5009     CHELTUIELI - TOTAL2.324.158.985-14.561.7942.309.597.191
      01   CHELTUIELI CURENTE2.324.158.985-14.561.7942.309.597.191
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII134.961.910-2.158.763132.803.147
      38   TRANSFERURI2.189.197.075-12.403.0312.176.794.044
  5909     Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE2.225.197.075-13.843.0312.211.354.044
  6009       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII2225.197.075-14.702.0552.210.495.020
      01   CHELTUIELI CURENTE2.225.197.075-14.702.0552.210.495.020
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII36.000.000-1.440.00034.560.000
      38   TRANSFERURI2.189.197.075-13.262.0552.175.935.020
      40   Transferuri neconsolidabile din total cheltuieli capitol:2.189.197.075-13.262.0552.175.935.020
    22     -Pensii de asigurări sociale2.176.931.328-12.314.3522.164.616.976
    23     -Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă37.932   37.932
    24     -Indemnizaţii pentru concedii de maternitate, îngrijire copil bolnav22.759   22.759
    26     -Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese şi proteze40.086   40.086
    27     -Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze11.763.462-947.70310.815.759
    28     -Tratament balnear şi odihnă36.000.000-1.440.00034.560.000
    29     -Concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani401.508   401.508
  6109     ALTE CHELTUIELI SOCIALE   859.024859.024
      01   CHELTUIELI CURENTE   859.024859.024
      38   TRANSFERURI   859.024859.024
      39   Transferuri consolidabile din total cheltuieli capitol:   859.024859.024
    10     -Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii   859.024859.024
  7109     Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI98.961.910-718.76398.243.147
  7209       ALTE ACŢIUNI1.000.0002.000.0003.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE1.000.0002.000.0003.000.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.000.0002.000.0003.000.000
      28   Reparaţii capitale1.000.0002.000.0003.000.000
    50     Alte cheltuieli1.000.0002.000.0003.000.000
  7309     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI97.961.910-2.718.76395.243.147
      01   CHELTUIELI CURENTE97.961.910-2.718.76395.243.147
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII97.961.910-2.718.76395.243.147
      30   Alte cheltuieli din total cheltuieli capitol:97.961.910-2.718.76395.243.147
    03     Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor97.961.910-2.718.76395.243.147
        EXCEDENT/DEFICIT000
Anexa 4
                                   
  BUGETUL Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1998
  - mii lei -
  Ca-pitolSub-capitolTitlu/ ArticolDenumirea indicatoruluiProgram 1998InfluenţeProgram rectificat 1998
  Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomajIntrări de credite externeBugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomajIntrări de credite externeBugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomajIntrări de credite externeTotal
  AB12345=1+36=2+47=5+6
        VENITURI - TOTAL5.233.923.000   -13.075.800   5.220.847.200   5.220.847.200
          VENITURI CURENTE5.173.923.000   -13.075.800   5.160.847.200   5.160.847.200
          A. VENITURI FISCALE4.456.023.000   -13.075.800   4.442.947.200   4.442.947.200
          A1. IMPOZITE DIRECTE4.456.023.000   -13.075.800   4.442.947.200   4.442.947.200
  1006       CONTRIBUŢII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ4.456.023.000   -13.075.800   4.442.947.200   4.442.947.200
    01     Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată3.839.764.500   -14.671.700   3.825.092.800   3.825.092.800
    02     Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi616.258.500   1.595.900   617.854.400   617.854.400
          B. VENITURI NEFISCALE717.900.000       717.900.000   717.900.000
  2206       DIVERSE VENITURI717.900.000       717.900.000   717.900.000
    30     Încasări din alte surse717.900.000       717.900.000   717.900.000
  4206       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE60.000.000       60.000.000   60.000.000
    06     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii60.000.000       60.000.000   60.000.000
        CHELTUIELI - TOTAL5.016.747.477160.395.840149.655.946-111.238.5125.166.403.42349.157.3285.215.560.751
      01   CHELTUIELI CURENTE4.897.018.977115.592.640153.569.021-75.648.9605.050.587.99839.943.6805.090.531.678
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL64.738.740   -2.250.209   62.488.531   62.488.531
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII173.892.206115.592.640-19.552.813-75.648.960154.339.39339.943.680194.283.073
      38   TRANSFERURI4.658.388.031   175.372.043   4.833.760.074   4.833.760.074
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.592.20944.803.2003 303.216-35.589.55233.895.4259.213.64843.109.073
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE80.000.000       80.000.000   80.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE9.136.291   -7.216.291   1.920.000   1.920.000
        Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE4.684.584.142   176.256.565   4.860.840.707   4.860.840.707
  5706     ÎNVĂŢĂMÂNT28.205.843   884.522   29.090.365   29.090.365
      01   CHELTUIELI CURENTE25.973.087   884.522   26.857.609   26.857.609
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.018.839   -414.854   8.603.985   8.603.985
      10   Cheltuieli cu salariile7.352.159   -838.236   6.513.923   6.513.923
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.069.067   -192.794   876.273   876.273
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj232.406   -41.912   190.494   190.494
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate215.207   -41.912   173.295   -173.295
      13   Deplasări, detaşări, transferări150.000   700.000   850.000   850.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII14.944.516   9.299.376   16.243.892   16.243.892
      21   Drepturi cu caracter social641.300   490.000   1.131.300   1.131.300
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie3.521.320   1.390.338   4.911.658   4.911.658
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.480.000   -566.695   7.913.305   7.913.305
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament318.848   198.196   517.044   517.044
      27   Reparaţii curente758.748       758.748   758.748
      28   Reparaţii capitale58.300       58.300   58.300
      29   Cărţi şi publicaţii349.800   -12.463   337.337   337.337
      30   Alte cheltuieli816.200   -200.000   616.200   616.200
      38   TRANSFERURI2.009.732       2.009.732   2.009.732
      40   Transferuri neconsolidabile2.009.732       2.009.732   2.009.732
      70CHELTUIELI DE CAPITAL2.232.756       2.232.756   2.232.756
      72   Investiţii ale instituţiilor publice2.232.756       2.232.756   2.232.756
          din total cheltuieli capitol:              
    20     Centre de calificare şi recalificare26.196.111   884.522   27.080.633   27.080.633
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ2.009.732       2.009.732   2.009.732
  6006       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII4.656.378.299   175.372.043   4.831.750.342   4.831.750.342
      01CHELTUIELI CURENTE4.656.378.299   175.372.043   4.831.750.342   4.831.750.342
      38TRANSFERURI4.656.378.299   175.372.043   4.831.750.342   4.831.750.342
      40   Transferuri neconsolidabile4.656.378.299   175.372.043   4.831.750.342   4.831.750.342
          din total cheltuieli capitol:              
    33     Ajutor de şomaj1.981.106.449   -447.506.449   1.533.600.000   1.533.600.000
    34     Alocaţii de sprijin532.217.929   -157.217.929   375.000.000   375.000.000
    35     Ajutor de integrare profesională202.406.353   39.093.647   241.500.000   241.500.000
    36     Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a căror activitate este întreruptă temporar463.320.000   150.000.000   613.320.000   613.320.000
    39     Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ92.255.026   -39.313.956   52.941.070   52.941.070
    40     Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă1.385.072.542   630.316.730   2.015.389.272   2.015.389.272
        Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI252.163.335160.395.840-26.600.619-111.238.512225.562.71649.157.328274.720.044
  7206       ALTE ACŢIUNI19.192.00067.200.0005.088.000-43.200.00024.280.00024.000.00048.280.000
      01   CHELTUIELI CURENTE19.192.00067.200.0005.088.000-43.200.00024.280.00024.000.00048.280.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII19.192.00067.200.0005.088.000-43.200.00024.280.00024.000.00048.280.000
      30   Alte cheltuieli19.192.00067.200.0005.088.000-43.200.00024.280.00024.000.00048.280.000
    18   Măsuri active pentru combaterea şomajului19.192.00067.200.0005.088.000-43.200.00024.280.00024.000.00048.280.000
  7306       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI232.971.33593.195.840-31.688.619-68.038.512201.282.71625.157.328226.440.044
      01   CHELTUIELI CURENTE195.475.59148.392.640-27.775.544-32.448.960167.700.04715.943.680183.643.727
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL55.719.901   -1.835.355   53.884.546   53.884.546
      10   Cheltuieli cu salariile39.287.053   -1.846.142   37.440.911   37.440.915
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat9.036.022   -424.612   8.611.410   8.611.410
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.964.353   -92.307   1.872.046   1.872.046
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate1.889.286   -92.307   1.796.979   1.796.979
      13   Deplasări, detaşări, transferări3.543.187   620.013   4.163.200   4.163.200
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII139.755.69048.392.640-25.940.189-32.448.960113.815.50115.943.680129.759.181
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie8.163.200   -131.520144.0008.031.680144.0008.175.680
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.194.72331.271.040-1.844.007-15.759.3602.350.71615.511.68017.862.396
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.967.793   347.89896.0002.315.69196.0002.411.691
      27   Reparaţii curente2.637.916   2.000.000   4.637.916   4.637.916
      28   Reparaţii capitale27.097.6009.950.400-21.297.600-9.950.4005.800.000   5.800.000
      30   Alte cheltuieli95.694.4587.171.200-5.014.960-6.979.20090.679.498192.00090.871.498
      70CHELTUIELI DE CAPITAL28.359.45344.8032003.303.216-35.589.55231.662.6699.213.64840.876.317
      72   Investiţii ale instituţiilor publice28.359.45344.803.2003.303.216-35.589.55231.662.6699.213.64840.876.317
      84RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE9.136.291   -7.216.291   1.920.000   1.920.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite9.136.291   -7.216.291   1.920.000   1.920.000
    8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane     1.920.000   1.920.000   1.920.000
          din total cheltuieli capitol:              
    03     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor94.155.232   -3.991.014   90.164.218   90.164.218
    50     Alte cheltuieli138.816.10393.195.840-27.697.605-68.038.512111.118.49825.157.328136.275.826
        Partea a VIII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE80.000.000       80.000.000   80.000.000
  8606     ÎMPRUMUTURI80.000.000       80.000.000   80.000.000
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE80.000.000       80.000.000   80.000.000
    04     Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii80.000.000       80.000.000   80.000.000
        Partea a XII-a - EXCEDENT/DEFICIT217.175.523-160.395.840-162.731.746111.238.51254.443.777-49.157.3285.286.449
  9806     EXCEDENT217.175.523-160.395.840-162.731.746111.238.51254.443.777-49.157.3285.286.449
Anexa 5 BUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1998- Sinteză -
                         
  - mii lei -
  Ca-pitolSub-capitolTitlu/ ArticolDenumirea indicatoruluiProgram 1998InfluenţeProgram rectificat
    0123=1+2
  0005     VENITURI-TOTAL2.733.682.999-22.698.0642.710.984.935
  1105       I. VENITURI CURENTE2.733.682.999-22.698.0642.710.984.935
  3305       A. VENITURI FISCALE2.553.587.99953.706.4372.607.294.436
  4405       A1. IMPOZITE DIRECTE2.553.587.99953.706.4372.607.294.436
  0905       CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE2.553.587.99953.706.4372.607.294.436
    04     Contribuţii pentru pensia suplimentară2.553.587.99953.706.4372.607.294.436
  1905       B. VENITURI NEFISCALE180.095.000-76.404.501103.690.499
  2205       DIVERSE VENITURI180.095.000-76.404.501103.690.499
    30     Încasări din alte surse180.095.000-76.404.501103.690.499
  5005     CHELTUIELI-TOTAL2.811.815.38392.012.0212.903.827.404
      01   CHELTUIELI CURENTE2.811.815.38392.012.0212.903.827.404
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII68.045.494-1.680.92766.364.567
      38   TRANSFERURI2.743.769.88983.692.9482.827.462.837
      49   DOBÂNZI   10.000.00010.000.000
  5905       CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE2.743.769.88983.692.9482.827.462.837
  6005       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII2.743.769.88983.692.9482.827.462.837
      01   CHELTUIELI CURENTE2.743.769.88983.692.9482.827.462.837
      38   TRANSFERURI2.743.769.88983.692.9482.827.462.837
      40   Transferuri neconsolidabile2.743.769.88983.692.9482.827.462.837
    30     Pensia suplimentară2.743.769.88983.692.9482.827.462.837
  7205       ALTE ACŢIUNI68.045.494-1.680.92766.364.567
  7305       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI68.045.4941.680.92766.364.567
      01   CHELTUIELI CURENTE68.045.494-1.680.92766.364.567
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII68.045.494-1.680.92766.364.567
      30   Alte cheltuieli68.045.494-1.680.92766.364.567
    03   Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor68.045.494-1.680.92766.364.567
          PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI      
  8905       PLĂŢI DE DOBÂNZI   10.000.00010.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE   10.000.00010.000.000
      49   DOBÂNZI   10.000.00010.000.000
    02     Dobânda datorată trezoreriei statului   10.000.00010.000.000
        EXCEDENT/DEFICIT-78.132.384-114.710.085-192.842.469
  990501   DEFICIT-78.132.384-114.710.085-192.842.469
Anexa 5a) MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1998
                         
  - mii lei -
  Ca-pitolSub-capitolTitlu/ ArticolDenumirea indicatoruluiProgram 1998InfluenţeProgram rectificat
    0123=1+2
  0005     VENITURI - TOTAL2.653.814.900-42.385.7002.611.429.200
  1105       I. VENITURI CURENTE2.653.814.900-42.385.7002.611.429.200
  3305       A. VENITURI FISCALE2.474.514.90034.100.4602.508.615.360
  4405       A1. IMPOZITE DIRECTE2.474.514.90034.100.4602.508.615.360
  0905       CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE2.474.514.90034.100.4602.508.615.360
    04     Contribuţii pentru pensia suplimentară2.474.514.90034.100.4602.508.615.360
  1905       B. VENITURI NEFISCALE179.300.000-76.486.160102.813.840
  2205       DIVERSE VENITURI179.300.000-76.486.160102.813.840
    30     Încasări din alte surse179.300.000-76.486.160102.813.840
  5005     CHELTUIELI-TOTAL2.674.687.40782.093.8202.756.781.227
      01   CHELTUIELI CURENTE2.674.687.40782.093.8202.756.781.227
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII64.727.018-1.790.85162.936.167
      38   TRANSFERURI2.609.960.38973.884.6712.683.845.060
      49   DOBÂNZI   10.000.00010.000.000
  5905       CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE2.609.960.38973.884.6712.683.845.060
  6005       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII2.609.960.38973.884.6712.683.845.060
      01   CHELTUIELI CURENTE2.609.960.38973.884.6712.683.845.060
      38   TRANSFERURI2.609.960.38973.884.6712.683.845.060
      40   Transferuri neconsolidabile2.609.960.38973.884.6712.683.845.060
    30     Pensia suplimentară2.609.960.38973.884.6712.683.845.060
  7205       ALTE ACŢIUNI64.727.018-1.790.85162.936.167
  7305       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI64.727.018-1.790.85162.936.167
      01   CHELTUIELI CURENTE64.727.018-1.790.85162.936.167
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII64.727.018-1.790.85162.936.167
      30   Alte cheltuieli64.727.018-1.790.85162.936.167
    03   Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor64.727.018-1.790.85162.936.167
          PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI      
  8905       PLĂŢI DE DOBÂNZI   10.000.00010.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE   10.000.00010.000.000
      49   DOBÂNZI   10.000.00010.000.000
    02     Dobânda datorată trezoreriei statului   10.000.00010.000.000
        EXCEDENT/DEFICIT-20.872.507-124.479.520-145.352.027
  990501   DEFICIT-20.872.507-124.479.520-145.352.027
        Transferuri la Ministerul Apărării Naţionale42.653.406587.24543.240.651
        Transferuri la Ministerul de Interne11.227.740-8.483.5902.744.150
        Transferuri la Serviciul Român de Informaţii3.378.731-1.873.0901.505.641
        Excedent/deficit total la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale-78.132.384-114.710.085-192.842.469
Anexa 5b) MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEBUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1998
                           
  - mii lei -
  Ca-pitolSub-capitolTitlu/ ArticolDenumirea indicatoruluiProgram 1998InfluenţeProgram rectificat
    0123=1+2
  0005     VENITURI - TOTAL34.712.2242.448.96837.161.192
  1105       I. VENITURI CURENTE34.712.2242.448.96837.161.192
  3305       A. VENITURI FISCALE34.562.2241.898.96836.461.192
  4405       A1. IMPOZITE DIRECTE34.562.2241.898.96836.461.192
  0905       CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE34.562.2241.898.96836.461.192
    04     Contribuţii pentru pensia suplimentară34.562.2241.898.96836.461.192
  1905       B. VENITURI NEFISCALE150.000550.000700.000
  2205       DIVERSE VENITURI150.000550.000700.000
    30     Încasări din alte surse150.000550.000700.000
  5005     CHELTUIELI - TOTAL77.365.6303.036.21380.401.843
      01   CHELTUIELI CURENTE77.365.6303.036.21380.401.843
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.872.23642.1241.914.360
      38   TRANSFERURI75.493.3942.994.08978.487.483
  5905       CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE75.493.3942.994.08978.487.483
  6005       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII75.493.3942.994.08978.487.483
      01   CHELTUIELI CURENTE75.493.3942.994.08978.487.483
      38   TRANSFERURI75.493.3942.994.08978.487.483
      40   Transferuri neconsolidabile75.493.3942.994.08978.487.483
    30     Pensia suplimentară75.493.3942.994.08978.487.483
  7205       ALTE ACŢIUNI1.872.23642.1241.914.360
  7305       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI1.872.23642.1241.914.360
      01   CHELTUIELI CURENTE1.872.23642.1241.914.360
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.872.23642.1241.914.360
      30   Alte cheltuieli1.872.23642.1241.914.360
    03   Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor1.872.23642.1241.914.360
        EXCEDENT/DEFICIT-42.653.406-587.245-43.240.651
  990501   DEFICIT-42.653.406-587.245-43.240.651
        Transferuri de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale42.653.406587.24543.240.651
Anexa 5c) MINISTERUL DE INTERNEBUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1998
                         
  - mii lei -
  Ca-pitolSub-capitolTitlu/ ArticolDenumirea indicatoruluiProgram 1998InfluenţeProgram rectificat
        0123=1+2
  0005     VENITURI - TOTAL39.769.76214.894.51354.664.275
  1105       I. VENITURI CURENTE39.769.76214.894.51354.664.275
  3305       A. VENITURI FISCALE39.169.76215.361.27354.531.035
  4405       A1. IMPOZITE DIRECTE39.169.76215.361.27354.531.035
  0905       CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE39.169.76215.361.27354.531.035
    04     Contribuţii pentru pensia suplimentară39.169.76215.361.27354.531.035
  1905       B. VENITURI NEFISCALE600.000-466.760133.240
  2205       DIVERSE VENITURI600.000-466.760133.240
    30     Încasări din alte surse600.000-466.760133.240
  5005     CHELTUIELI - TOTAL50.997.5026.413.92357.408.425
      01   CHELTUIELI CURENTE50.997.5026.410.92357.408.425
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.234.13263.1921.297.324
      38   TRANSFERURI49.763.3706.347.73156.111.101
  5905       CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE49.763.3706.347.73156.111.101
  6005       ASISTENTĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII49.763.3706.347.73156.111.101
      01   CHELTUIELI CURENTE49.763.3706.347.73156.111.101
      38   TRANSFERURI49.763.3706.347.73156.111.101
      40   Transferuri neconsolidabile49.763.3706.347.73156.111.101
    30     Pensia suplimentară49.763.3706.347.73156.111.101
  7205       ALTE ACŢIUNI1.234.13263.1921.297.324
  7305       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI1.234.13263.1921.297.324
      01   CHELTUIELI CURENTE1.234.13263.1921.297.324
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.234.13263.1921.297.324
      30   Alte cheltuieli1234.13263.1921.297.324
    03   Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor1.234.13263.1921.297.324
        EXCEDENT/DEFICIT-11.227.7408.483.590-2.744.150
  990501   DEFICIT-11.227.7408.483.590-2.744.150
        Transferuri de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale11.227.740-8.483.5902.744.150
Anexa 5d) SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIIBUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1998
               
  - mii lei -
  Ca-pitolSub-capitolTitlu/ ArticolDenumirea indicatoruluiProgram 1998InfluenţeProgram rectificat
    0123=1+2
  0005     VENITURI - TOTAL5.386.1132.344.1557.730.268
  1105     I. VENITURI CURENTE5.386.1132.344.1557.730.268
  3305     A. VENITURI FISCALE5.341.1132.345.7367.686.849
  4405     A1. IMPOZITE DIRECTE5.341.1132.345.7367.686.849
  0905     CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE5.341.1132.345.7367.686.849
    04   Contribuţii pentru pensia suplimentară5.341.1132.345.7367.686.849
  1905     B. VENITURI NEFISCALE45.000-1.58143.419
  2205     DIVERSE VENITURI45.000-1.58143.419
    30   Încasări din alte surse45.000-1.58143.419
  5005     CHELTUIELI - TOTAL8.764.844471.0659.235.909
      01CHELTUIELI CURENTE8.764.844471.0659.235.909
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII212.1084.608216.716
      38TRANSFERURI8.552.736466.4579.019.193
  5905     CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE8.552.736466.4579.019.193
  6005     ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII8.552.736466.4579.019.193
      01CHELTUIELI CURENTE8.552.736466.4579.019.193
      38TRANSFERURI8.552.736466.4579.019.193
      40Transferuri neconsolidabile8.552.736466.4579.019.193
    30   Pensia suplimentar8.552.736466.4579.019.193
  7205     ALTE ACŢIUNI212.1084.608216.716
  7305     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI212.1084.608216.716
      01CHELTUIELI CURENTE212.1084.608216.716
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII212.1084.608216.716
      30Alte cheltuieli212.1084.608216.716
    03   Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor212.1084.608216.716
        EXCEDENT/DEFICIT-3.378.7311.873.090-1.505.641
  990501   DEFICIT-3.378.7311.873.090-1.505.641
        Transferuri de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale3.378.731-1.873.0901.505.641
-----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 59 din 1 aprilie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 22 din 26 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 113 din 23 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 185 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 327 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 25 februarie 2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008
 • LEGE nr. 21 din 17 decembrie 1971 viei şi vinului
 • LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica
 • LEGE nr. 63 din 17 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 207 din 15 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 467 din 9 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 179 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 25 ianuarie 1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 574 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 529 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 266 din 16 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 135 din 8 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • LEGE nr. 32 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 27 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • LEGE nr. 381 din 10 decembrie 2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 27 noiembrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 205 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 18 februarie 2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 91 din 26 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungara pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital
 • LEGE nr. 47 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieţei transporturilor rutiere şi măsurile ce trebuie luate în situaţii de criza în domeniul transportului rutier de mărfuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 101 din 3 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 14 iulie 2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021