Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA URGENTA nr. 6 din 26 martie 1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 30 martie 1998 -
Selectați versiunea
ORDONANTA URGENTA nr. 6 din 26 martie 1998privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 30 martie 1998

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1În vederea reechilibrarii salarizarii personalului din sectorul bugetar, se majorează cu 25% salariile de baza ale personalului din următoarele instituţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetele locale, fondurile speciale, după caz: a) unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/3 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996; b) unităţi de perfecţionare a personalului, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/1 A la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; c) unităţi de informatica, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/4 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; d) capitanii de porturi şi unităţi navale, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/8 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; e) unităţi sanitar-veterinare, de protecţie a plantelor, de control al produselor biologice şi medicamentelor de uz veterinar şi celelalte unităţi, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/9 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; f) unităţi de cadastru şi organizare a teritoriului, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/9 A la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; g) agenţiile de protecţie a mediului şi Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/9 B la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; h) instituţii sau unităţi la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexele nr. V/10 sau V/11 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; i) Aeroclubul României, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/10 A la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; j) funcţii de execuţie de specialitate din aparatul propriu al Presedentiei, Parlamentului şi al Guvernului şi funcţiile de conducere de şef departament şi director general din aparatul Parlamentului, la care salarizarea personalului se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexele nr. II/1, II/2 şi II/4 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; funcţiile de conducere şi de execuţie din aparatul instituţiei Avocatul Poporului, potrivit Legii nr. 35/1997, precum şi funcţiile de controlor financiar gradul I-III şi asistent, la care salarizarea se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1995; k) ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. III/1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, precum şi personalul salarizat pe baza acestei anexe din alte instituţii publice; l) aparatul propriu al prefecturilor şi unităţile teritoriale ale administraţiei publice, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. III/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; m) aparatul propriu al consiliilor judeţene, locale şi al primăriilor, la care salarizarea personalului se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. III/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, şi a valorii coeficientului de ierarhizare 1,000, aprobat prin lege pentru personalul din sectorul bugetar. Articolul 2Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele menţionate la art. 1, pentru personalul încadrat ca debutant, se majorează suplimentar cu 0,025. Articolul 3Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi la cap. I din anexa nr. V/1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, se majorează după cum urmează: a) cu 0,075 pentru funcţiile de preparator şi asistent universitar cu o vechime în învăţământ de până la 3 ani; b) cu 0,050 pentru funcţiile de preparator şi asistent universitar cu o vechime în învăţământ de 3-6 ani; c) cu 0,025 pentru funcţiile de preparator şi asistent universitar cu o vechime în învăţământ de 6-10 ani; d) cu 0,075 pentru funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar cu o vechime în învăţământ de până la 2 ani; e) cu 0,050 pentru funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic definitiv, cu o vechime în învăţământ de 2-6 ani; f) cu 0,025 pentru funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic definitiv, cu o vechime în învăţământ de 6-10 ani. Articolul 4Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/5 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, se majorează după cum urmează: a) cu 0,050 pentru funcţiile de debutant din cap. I poziţiile 1, 3, 4 şi 7 şi din cap. II poziţiile 1, 3, 4, 6 şi 7; b) cu 0,025 pentru funcţiile de debutant din cap. I poziţiile 6, 8 şi 9 şi din cap. II poziţiile 2, 5 şi 8. Articolul 5Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele nr. III/1 şi III/3 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, pentru funcţiile la care se prevede condiţia de studii superioare, se majorează suplimentar cu 0,5. Articolul 6Personalul care are titlul ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea în instituţiile (unităţile) prevăzute la art. 1, precum şi în unităţile de cultura, în domeniul pentru care a primit acest titlu, este remunerat cu 15% în plus la salariul de baza. Articolul 7Instituţiile (unităţile) la care se aplică prevederile art. 1 se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. Articolul 8Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu luna martie 1998.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------- p. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Iuliu Bara,secretar de stat Ministrul finanţelor,Daniel Daianu-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • LEGE nr. 332 din 8 iulie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Dragomireşti, judeţul Maramureş
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
 • LEGE nr. 450 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 17 aprilie 2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
 • LEGE nr. 316 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 8 din 22 noiembrie 1972 privind dezvoltarea economico-socială planificată a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 137 din 30 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • ORDONANŢA URG. nr. 29 din 22 octombrie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
 • LEGE nr. 400 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
 • LEGE nr. 136 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 10 decembrie 1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
 • LEGE nr. 126 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 4 martie 1996
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE din 8 mai 1934 pentru înfiinţarea unei episcopii misionare pentru crestinii ortodocşi români din ţările neortodoxe apusene*)
 • LEGE nr. 296 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 411 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectului , România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 28 aprilie 1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia
 • LEGEA nr. 197 din 20 iulie 2018 muntelui
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 30 din 26 mai 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1991
 • LEGE nr. 44 din 31 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 314 din 8 iulie 2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 184 din 28 iunie 1930 pentru încheierea acordurilor comerciale
 • LEGE nr. 88 din 23 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 281 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
 • LEGE nr. 103 din 23 septembrie 1996 (*republicată*) fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 4 din 5 august 1954 pentru graţiere şi amnistie
 • LEGE nr. 168 din 10 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 554 din 18 decembrie 2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi al altor localităţi
 • LEGE nr. 339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 380 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 286 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar
 • LEGE nr. 83 din 30 noiembrie 1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli
 • LEGE nr. 87 din 22 septembrie 1995 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Turkmenistan, semnată la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 77 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 204/1974 privind modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021