Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL Nr. 146 DIN 18/12/90 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 40 din 18 decembrie 1990 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne(actualizată pînă la data de 15 septembrie 2003*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 18 decembrie 1990. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pînă la data de 15 septembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 40 din 18 decembrie 1990; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 175 din 5 noiembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 218 din 24 noiembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 291 din 29 decembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 26 februarie 2001; ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001; ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001; ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001; LEGEA nr. 630 din 16 noiembrie 2001; LEGEA nr. 40 din 16 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Abrogat.-------------Art. 1 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 2Abrogat.-------------Art. 2 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Capitolul 2 Organizarea Ministerului de Interne Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 7Abrogat.-------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 175 din 5 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 9 noiembrie 1999.Art. 7 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 8Abrogat.-------------Art. 8 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 9Abrogat.-------------Art. 9 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 10Abrogat.-------------Art. 10 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Capitolul 3 Conducerea Ministerului de Interne Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 14Abrogat.-------------Art. 14 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 40 din 18 decembrie 1990 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 20 decembrie 1990.Art. 14 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Capitolul 4 Atribuţiile Ministerului de Interne Articolul 17Ministerul de Interne are următoarele atribuţii principale:I. Atribuţii privind asigurarea respectării legilor, a ordinii şi liniştii publice: a) abrogată; b) abrogată;b^1) organizează şi desfăşoară, prin structuri de informaţii specializate, activitatea de obţinere, prelucrare, verificare, stocare şi valorificare a informaţiilor în domeniul misiunilor, patrimoniului şi personalului ministerului, apărarea secretului de stat şi de serviciu în cadrul instituţiei, precum şi prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, identificarea factorilor de risc şi amenintarilor la adresa ordinii publice; c) abrogată; d) abrogată; e) abrogată; f) abrogată; g) abrogată; h) abrogată; i) abrogată; j) abrogată; k) abrogată; l) abrogată; m) abrogată; n) abrogată; o) abrogată; p) abrogată; r) abrogată.II. Abrogat.III. Abrogat.IV. Abrogat.V. Abrogat.-------------Litera a^1) a pct. 5 al art. 17 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 218 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 218 din 24 noiembrie 2000 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.Litera b^1) a pct. 1 al art. 17 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 26 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 2 martie 2001.Literele a), b), c)-r) ale pct. 1 al art. 17 au fost abrogate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.Pct. 2-5 ale art. 17 au fost abrogate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.Pct. 5 al art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 630 din 16 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 27 noiembrie 2001.Litera b^1) a art. 17 a fost modificată de LEGEA nr. 40 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002. Articolul 18Abrogat.-------------Art. 18 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 19Abrogat.-------------Art. 19 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 21^1 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 17 lit. b^1) şi în limitele acestora, Ministerul de Interne este autorizat să deţină şi sa utilizeze mijloacele tehnice specifice pentru obţinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea şi valorificarea de informaţii şi sa desfăşoare activităţi de culegere de informaţii, deschis şi/sau acoperit, în condiţiile legii. (2) Unele categorii de tehnica şi bunuri specifice se achiziţionează de către structurile de informaţii specializate, pe bază de contract cu parteneri interni sau externi. (3) Folosirea unor persoane fizice sub acoperire se face în baza aprobării date de Parchetul de pe lîngă Curtea Suprema de Justiţie. Organizarea acestei activităţi se face prin ordin al ministrului de interne, pentru o perioadă determinata. (4) Ministerul de Interne poate solicita de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege, în limitele art. 17 lit. b^1).-------------Art. 21^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 26 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 2 martie 2001.Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 21^1 au fost modificate de LEGEA nr. 40 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002. Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Capitolul 5 Dispoziţii finale Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 24Abrogat.-------------Art. 24 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Articolul 26Abrogat.-------------Art. 26 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 1990.--------------Legea nr. 40/1990 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 291 din 29 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000.Legea nr. 40/1990 a fost modificată de ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001.Legea nr. 40/1990 a fost modificată de ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001.Legea nr. 40/1990 a fost modificată de ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990*) pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.-------------*) Decretul-lege nr. 92/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 69 din 15 iulie 1992 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 16 iulie 1992.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-----------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 30 ianuarie 2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 19 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 226 din 29 noiembrie 2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
 • LEGE nr. 455 din 8 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată
 • LEGE nr. 347 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ”C.N.I.” - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 137 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 4 noiembrie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 59 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor
 • LEGE nr. 214 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 1999
 • LEGE nr. 293 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
 • LEGE nr. 350 din 3 decembrie 2007 privind modelele de utilitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 109 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Varşovia la 23 iunie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 5 mai 1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 24 octombrie 1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
 • LEGE nr. 339 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Fântâna Mare, judeţul Suceava, prin reorganizarea comunei Vadu Moldovei
 • LEGE nr. 131 din 8 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 25 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGEA Nr. 74 din 12 iulie 1996 privind telecomunicaţiile
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 419 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 17 ianuarie 2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 51 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 100/1971 pentru completarea Decretului nr. 14/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 179 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1997 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
 • LEGE nr. 181 din 18 octombrie 2012 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
 • LEGE nr. 65 din 11 martie 2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 125 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Federala Germania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor de capital şi a protocolului-anexa, semnate la Bonn la 25 iunie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 19 martie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 13 martie 2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
 • LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • LEGE nr. 278 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
 • LEGE nr. 65 din 15 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1994, emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 16 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 51/1969 pentru modificarea Decretului nr. 504/1957 privind producţia, vinzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice
 • LEGE nr. 21 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 9 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021