Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 303 din 30 decembrie 1995 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 (*actualizata*)Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România(actualizata până la data de 11 martie 2007*)

--------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 30 decembrie 1995. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 11 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România este persoana juridica de drept public, autonoma, neguvernamentala, apolitica şi fără scop patrimonial. Ea îşi desfăşoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizaţie de ajutor voluntar, auxiliara a autorităţii publice. Articolul 2 (1) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România se organizeaza şi funcţionează pe baza statutului propriu, ca singura societate de Cruce Rosie, atit în timp de pace, cit şi în timp de razboi, în baza legii şi a Convenţiilor de la Geneva din 1949 la care România este parte. (2) Principiile fundamentale, morale şi juridice după care se desfăşoară activitatea Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România sunt cele ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie şi Semiluna Rosie: umanitate, imparţialitate, neutralitate, independenta, voluntariat, unitate şi universalitate. Articolul 3 (1) Activitatea Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România este deschisa tuturor, iar actiunile sale umanitare se desfăşoară pe intreg teritoriul tarii. (2) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România participa la activităţi cu caracter international, organizate în conformitate cu conventiile incheiate în acest domeniu, la care România este parte, precum şi la alte acţiuni internationale cu caracter umanitar. Articolul 4 (1) Emblema Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, adoptata la fondarea acesteia, în data de 4 iulie 1876, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Emblema Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România reprezinta o cruce, alcatuita din cinci patrate egale, de culoare rosu vermion, asezata pe fond alb şi inconjurata de doua cercuri concentrice de aceeasi culoare. În spatiul dintre cele doua cercuri este înscrisă, cu litere majuscule de culoare rosu vermion, pe fond alb, inscripţia: SOCIETATEA NAŢIONALA DE CRUCE ROSIE . ROMÂNIA . Articolul 5 (1) Emblema, ca semn indicativ, se foloseşte, în timp de pace, de către: a) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România, în timpul manifestarilor sau al campaniilor pentru colecta de fonduri; b) terte persoane juridice asociate la acţiuni de natura celor prevăzute la lit. a); c) mijloacele de transport; d) posturile de prim-ajutor, dacă sunt destinate exclusiv ingrijirii gratuite. (2) Autorizatia pentru folosirea acestei embleme în cazurile prevăzute la lit. b)-d) se emite de către Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România. (3) În timp de conflict armat, emblema, ca semn indicativ, se foloseşte, în exclusivitate, de către Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România. Articolul 6 (1) Emblema, ca semn protector, poate fi folosita în timp de pace de către Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România. (2) În timp de conflict armat, emblema, ca semn protector se foloseşte de către: a) serviciile sanitare ale fortelor armate; b) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România, numai pentru personalul propriu şi pentru materialele prin care îşi da concursul serviciului sanitar oficial, supunindu-se regulamentelor militare; c) spitalele civile, recunoscute ca atare de stat şi autorizate sa utilizeze emblema în scop de protecţie; d) alte societăţi de ajutor voluntar autorizate în acest sens, numai pentru personalul şi materialele afectate în exclusivitate serviciilor sanitare, supuse regulamentelor militare. (3) Autorizarea folosirii emblemei ca semn protector, în caz de conflict armat, se face de către Guvernul României. Articolul 7Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România funcţionează în spatiile proprii şi în cele repartizate în acest sens până în prezent, precum şi în alte spatii locative care se pun la dispoziţie de către consiliile locale, judetene sau al municipiului Bucureşti, după caz, în vederea desfăşurării activităţii, şi beneficiaza de aceleasi măsuri de protecţie pe care legea le stabileste în favoarea instituţiilor publice. Articolul 8Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România se bucura de protectia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Articolul 9Sediul central al Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România este în municipiul Bucureşti, str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1, în imobilul ce face parte din proprietatea privată a Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Capitolul II Scopul şi principalele atribuţii ale Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România Articolul 10Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România acţionează, în orice imprejurare, în scopul prevenirii şi alinarii suferintelor oamenilor, fără nici o deosebire în ceea ce priveste naţionalitatea, rasa, religia, vârsta, sexul, apartenenta militara, sociala sau politica. Articolul 11Principalele atribuţii ale Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România sunt: a) sa actioneze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregateasca şi sa actioneze, ca auxiliara a autorităţilor publice, în toate domeniile prevăzute de Conventiile de la Geneva din 1949 şi în favoarea tuturor celor aflati în suferinta, atit persoane civile, cit şi militare; b) să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea imbolnavirilor şi la alinarea suferintelor prin programe de intrajutorare în beneficiul colectivitatii; c) sa organizeze, la nivel naţional şi local, după caz, servicii de ajutoare de urgenta în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele şi natura acestora; d) sa recruteze, sa instruiasca şi sa puna la dispoziţie personalul necesar pentru realizarea misiunii sale; e) sa promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile specifice; f) sa autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii; g) sa organizeze şi sa participe la acţiuni internationale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele şi de natura dezastrelor; h) sa faca cunoscut opiniei publice, în special copiilor şi tineretului, actiunile sale, cit şi pe cele ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie şi Semiluna Rosie, precum şi Principiile fundamentale ale Crucii Rosii, idealurile pacii, respectului şi înţelegerii între toţi oamenii şi toate popoarele; i) sa incheie conventii de colaborare şi sa alcatuiasca programe de actiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte institutii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare;-------------Litera i) a art. 11 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. j) sa participe, pe baza programelor initiate de Ministerul Sănătăţii, la recrutarea donatorilor de singe, la combaterea unor epidemii şi la alte acţiuni. k) sa organizeze cursuri de surori voluntare de Cruce Rosie şi cursuri de prim ajutor, obligatorii, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare şi pentru scolile de soferi amatori şi profesionisti.--------------Litera k) a art. 11 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. Articolul 12Presa, radioul şi televiziunea asigura, în mod gratuit, popularizarea acţiunilor umanitare organizate de Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România. Capitolul III Componenta, organizare şi patrimoniu Articolul 13 (1) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România este deschisa tuturor cetatenilor, fără deosebire de naţionalitate, rasa, sex, religie, profesiune, apartenenta sociala sau politica. (2) Calitatea de membru al Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, drepturile şi oblibaţiile corespunzătoare se reglementeaza conform statutului şi regulamentului, adoptate de adunarea generală. Articolul 14 (1) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România este organizata pe principiul teritorialitatii, conform statutului şi regulamentului proprii. (2) Filialele judetene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au personalitate juridica şi autonomie functionala, în limitele prevăzute de statut şi de regulamentele proprii. (3) Statutul Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Articolul 15 (1) Patrimoniul Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România este format din bunuri mobile şi imobile, provenind din: a) cotizatii ale persoanelor fizice şi juridice;-------------Litera a) a art. 15 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. b) donatii şi legate testamentare; c) sponsorizari, contribuţii în numerar şi bunuri din partea oricarei persoane fizice sau juridice, române sau straine; d) venituri din organizarea de manifestari publice, tombole, baluri şi alte asemenea acţiuni, precum şi din activităţi economice, compatibile cu obiectivele sale;-------------Litera d) a art. 15 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. e) editarea şi vinzarea de periodice proprii, publicatii şi cărţi privind domeniul sau de activitate. (2) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România este scutita de la plata impozitului pe profit, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent sau în anii urmatori, pentru organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. (3) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România este scutita de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru veniturile obtinute din activităţi economice, dacă aceste venituri sunt utilizate pentru organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Articolul 16 (1) Prin legea bugetului de stat se vor stabili, anual, cheltuielile pentru cotizatia de membru al Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie şi Semiluna Rosie şi pentru contribuţia la finantarea Comitetului International al Crucii Rosii. (2) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, se asigura şi fondurile necesare realizării atribuţiilor Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, prevăzute la art. 11 lit. a)-e), g) şi h), pe bază de programe intocmite de aceasta.--------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. Articolul 17 (1) Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, precum şi materialele pe care aceasta le primeste sau le expediaza, în tara sau în strainatate, în vederea realizării misiunii sale umanitare, sunt scutite de orice fel de impozite sau taxe. (2) Actiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor sale de orice natura sunt scutite de taxa de timbru. Articolul 18În caz de catastrofe, calamitati naturale, precum şi în timp de conflict armat, transportul personalului Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, aflat în misiune, în baza legitimatiei de serviciu, este gratuit pe orice mijloc de transport care aparţine regiilor autonome sau societatilor comerciale. Articolul 19Anual, în cursul lunilor mai şi septembrie, se organizeaza "Luna Crucii Rosii din România". Articolul 20 (1) Toate instituţiile de cultura, de divertisment, federatiile şi organizaţiile sportive-asociaţii, cluburile sportive şi fundatiile care organizeaza manifestari sportive sunt obligate sa perceapa un timbru al Crucii Rosii pentru fiecare bilet vandut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, intreceri sportive la nivel local, naţional şi international etc., reprezentand un procent de 1%, care se va adauga la preţul de vanzare.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (2) Anual, în cursul lunilor Crucii Rosii, Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România va organiza campanii de colecta de fonduri. (3) Persoanele fizice şi juridice care vand biletele prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa imprime pe fiecare bilet menţiunea Contribuţia pentru Crucea Rosie Română. (4) Pentru toate evenimentele prevăzute la alin. (1), fondurile vor fi colectate şi virate trimestrial în contul Societatii Naţionale de Cruce Rosie.-------------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (5) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România va emite norme metodologice de aplicare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.-------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (6) Sarcinile privind verificarea şi controlul perceperii şi virarii timbrului Crucii Rosii revin organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice.-------------Alin. (6) al art. 20 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Articolul 21Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul nr. 561/1973 privind organizarea şi functionarea formatiunilor sanitare voluntare ale Societatii de Cruce Rosie din Republica Socialista România; Decretul nr. 281/1981 privind organizarea "Saptaminii Crucii Rosii" din Republica Socialista România, precum şi alte dispozitii contrare. Capitolul IVSancţiuni-------------Cap. IV a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. Articolul 22 (1) Neperceperea şi nevirarea contribuţiilor de către persoanele fizice şi juridice care au asemenea obligaţii, prevăzute în prezenta lege, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (2) Fondurile rezultate din perceperea contribuţiilor prevăzute de prezenta lege pentru functionarea Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România nu sunt impozabile.-------------Art. 22 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Anexă-------------------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 259 din 7 decembrie 2000 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 51 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 263 din 7 noiembrie 2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 397 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 aprilie 2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 69 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 27 mai 2004 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003
 • LEGE nr. 19 din 28 februarie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului
 • LEGE nr. 45 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 23 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 294/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
 • LEGE nr. 207 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 255 din 16 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • LEGE nr. 253 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 136 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 5 din 18 martie 1971 cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor români precum şi la procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 275 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 14 iulie 2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Piteşti, semnat la Bucureşti la 31 decembrie 2001
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 20 iunie 2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • LEGE nr. 88 din 23 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 321 din 26 iunie 2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
 • LEGE nr. 137 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel
 • LEGE nr. 8 din 22 noiembrie 1972 privind dezvoltarea economico-socială planificată a României
 • LEGE nr. 207 din 31 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 7 februarie 2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 515 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
 • LEGE nr. 84 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020