Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 iulie 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 (*actualizată*)privind taxele judiciare de timbru(actualizată până la data de 25 mai 2008*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 iulie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 25 mai 2008, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 146 din 24 iulie 1997; ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 1998; LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998; LEGEA nr. 26 din 26 ianuarie 1999; ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999; HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 19 mai 2000 respinsă de LEGEA nr. 45 din 16 ianuarie 2002; ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001; LEGEA nr. 45 din 16 ianuarie 2002; LEGEA nr. 203 din 19 aprilie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003; DECIZIA nr. 233 din 5 iunie 2003; HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004; LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004; ORDONANŢA nr. 12 din 21 ianuarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 797 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂRE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; LEGEA nr. 439 din 27 noiembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie*) sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxeaza în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform art. 126 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătorești stabilite de lege.Competenţa instanţelor judecătorești şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale. Articolul 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NIVELURILE NIVELURILEAJUSTATE APLICABILEPENTRU IN ANUL FISCALExtras din norma juridică ANUL 2006 2007Taxa, în lei Taxa, în lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 2. - (1) Acţiunile şi cererileevaluabile în bani, introduse lainstanţele judecătoreşti, setaxeaza astfel: X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la valoarea - plafon valoricde 39,00 lei pentru anul 2006 2 2inclusivpână la valoarea - plafon valoricde 39,00 lei pentru anul 2007inclusiv──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) între 39,01 lei - plafon valoric 2 lei + 10% 2 lei + 10%şi 388,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ceîntre 39,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşteşi 388,00 lei pentru anul 2007 39 lei 39 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) între 388,01 lei - plafon valoric 37 lei + 8% 37 lei + 8%şi 3.879,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ceîntre 388,01 lei - plafon caloric depăşeşte depăşeşteşi 3.879,00 lei pentru anul 2007 388 lei 388 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) între 3.879,01 lei - plafon valoric 316 lei + 6% 316 lei + 6%şi 19.395,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ceîntre 3.879,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşteşi 19.395,00 lei pentru anul 2007 3.879 lei 3.879 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) între 19.395,01 lei - plafon valoric 1.247 lei + 4% 1.247 lei + 4%şi 38.790,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ceîntre 19.395,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşteşi 38.790,00 lei pentru anul 2007 19.395 lei 19.395 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) între 38.790,01 lei - plafon valoric 2.023 lei + 2% 2.023 lei + 2%şi 193.948,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ceîntre 38.790,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşteşi 193.948,00 lei pentru anul 2007 38.790 lei 38.790 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── g) peste 193.948,00 - plafon valoric 5.126 lei + 1% 5.126 lei + 1%lei pentru anul 2006 pentru ce pentru cepeste 193.948,00 - plafon valoric depăşeşte depăşeştelei pentru anul 2007 193.948 lei 193.948 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. (2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contesta sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.--------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. (3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarata în acţiune sau în cerere. Dacă aceasta valoare este contestată sau apreciată de instanţa ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege. Articolul 3Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel: a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistentei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă 19 lei.--------------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.a^1) cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic 12 lei;Dacă prin cerere se solicita şi repararea pagubelor suferite, aceasta se taxeaza conform art. 2 alin. (1).--------------Lit. a^1) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) cereri care privesc dreptul de folosinţa a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plată anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţa preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 10 lei.--------------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREa nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj 19 lei;Separat de aceasta taxa, dacă părţile contesta bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată;--------------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. d) cereri de recuzare în materie civilă 4 lei;--------------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asiguratorii 10 lei;--------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare 10 lei;--------------Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. g) contestaţii în anulare 10 lei;--------------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. h) cereri de revizuire 10 lei;--------------Lit. h) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. i) acţiuni în granituire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren 19 lei;În ipoteza în care se revendica şi o porţiune de teren, se va adauga şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate;--------------Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi 19 lei;--------------Lit. j) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. k) cereri de strămutare în materie civilă 4 lei;--------------Lit. k) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţara sau în alte tari şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 4 lei;--------------Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris 4 lei;- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicita şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 39 lei;--------------Lit. m) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen 4 lei;--------------Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. o) cereri pentru încuviinţarea executării silite 10 lei;--------------Lit. o) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.o^1) cereri pentru emiterea somaţiei de plată 39 lei;--------------Lit. o^1) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 388 lei;--------------Lit. p) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. r) cereri de asistenţa judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţionala se efectuează gratuit:- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 lei;- efectuarea de comisii rogatorii 78 lei;--------------Lit. r) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. s) cereri de înfiinţare a popririi 10 lei;--------------Lit. s) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. ş) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a carei judecare a fost suspendată;------------Lit. ş) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999. t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive sau irevocabile 2 lei;--------------Lit. t) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte 1 leu/pagina;--------------Lit. ţ) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.ţ^1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atesta fapte sau situaţii rezultate din evidentele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 1 leu;--------------Lit. ţ^1) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. u) notificările şi somatiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare 4 lei;--------------Lit. u) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 1 leu;--------------Lit. v) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducatorilor şi interpreţilor 19 lei.--------------Lit. x) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. Articolul 3^1 (1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti, prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxeaza corespunzător taxei de timbru pentru autentificarea actului, prevăzută la cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998*) privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dispoziţiile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 1998 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 7 august 2002 a fost abrogată de pct. 9 al art. VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.În consecinţă, considerăm inaplicabile dispoziţiile art. 3^1 în privinţa taxării cu taxa de timbru prevăzută în ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 1998. Articolul 4Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionarii şi pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 39 lei;--------------Lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 19 lei.--------------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. Articolul 5Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora 39 lei;--------------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţa, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 39 lei.--------------Lit. b) a art. 5 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. Articolul 6În materie comercială, se taxeaza următoarele cereri:--------------Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998. a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale 39 lei;--------------Lit. a) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 39 lei;--------------Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. c) acţiuni, cereri şi contestatii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor bancare 39 lei.--------------Lit. c) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996(Codul silvic) 19 lei.--------------Lit. d) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. Articolul 7Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele: a) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 39 lei;--------------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţara 8 lei;--------------Lit. b) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui sau, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afară căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 6 lei.--------------Lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. Articolul 8Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza după cum urmează: a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţa dintre birourile notarilor publici 8 lei.--------------Lit. a) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 8 lei;--------------Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei 4 lei;--------------Lit. c) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. Articolul 8^1 (1) Cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit cap. I pct. 20 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxeaza cu 2 lei.--------------Alin. (2) al art. 8^1 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999. Articolul 8^2Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza după cum urmează:    a) cereri pentru soluţionarea conflictelor       de competenţa între birourile executorilor       judecătoreşti 8 lei;    b) plângeri împotriva refuzului executorului       judecătoresc de a îndeplini un act sau de       a efectua o executare silită 8 lei;    c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii       şi a ştampilei executorului judecătoresc 4 lei.--------------Art. 8^2 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. Articolul 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NIVELURILE NIVELURILEAJUSTATE APLICABILEPENTRU IN ANUL FISCALExtras din norma juridică ANUL 2006 2007Taxa, în lei Taxa, în lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Art. 9. - (1) Transcrierea sau, după caz,intabularea în registrele de publicitate ainstrainarilor de imobile, pe bază de acte subsemnătura privată, şi a ordonanţelor deadjudecare se taxeaza în funcţie de valoareadeclarata de părţi în act, dar nu mai puţindecât valoarea terenurilor şi construcţiilor,avută în vedere la stabilirea impozitelor,astfel. x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 388,00 lei - plafon valoric 4%, dar nu 4%, dar nuinclusiv pentru anul 2006 mai puţin mai puţinpână la 388,00 lei - plafon valoric de 4 lei de 4 leiinclusiv pentru anul 2007──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 388,01 lei - plafon valoric 16 lei 16 leila 1.940,00 lei pentru anul 2006 + 3% pentru + 3% pentrude la 388,01 lei - plafon valoric suma ce suma cela 1.940,00 lei pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte388 lei 388 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 1.940,01 lei - plafon valoric 62 lei 62 leila 3.879,00 lei pentru anul 2006 + 2% pentru + 2% pentrude la 1.940,01 lei - plafon valoric suma ce suma cela 3.879,00 lei pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte1.940 lei 1.940 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) de la 3.879,01 lei - plafon valoric 101 lei 101 leila 5.784,00 lei pentru anul 2006 + 1,5% pentru + 1,5% pentrude la 3.879,01 lei - plafon valoric suma ce suma cela 5.784,00 lei pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte3.879 lei 3.879 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) peste 5.784,00 lei - plafon valoric 136 lei 136 leipentru anul 2006 + 1% pentru + 1% pentrupeste 5.784,00 lei - plafon valoric suma ce suma cepentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte5.784 lei 5.784 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. (2) Transcrierea, respectiv intabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobiliare, definite potrivit legii, vândute de către societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi de fostele cooperative agricole de producţie cu ocazia lichidării acestora, se taxeaza cu 0,02% din preţul activului dobândit. (3) În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare potrivit legii, nu se mai percepe şi taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate. (4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanţa garantat, dar nu mai mult de 39 lei;--------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. (5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notari în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie 4 lei;--------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996cu modificările şi completările ulterioare altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate 8 lei;--------------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. (7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscriptiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară 2 lei;--------------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. Articolul 10Cererile reconventionale, cererile de intervenţie şi de chemare în garanţie se taxeaza după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale. Articolul 11 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxeaza cu 50% din:- taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabila în bani, soluţionată de prima instanţa;- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani. (2) Se timbrează cu 4 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:--------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;- încheierea de suspendare a judecării cauzei;- hotărârile de declinare a competentei şi de dezinvestire;- hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrata sau nesemnata;- hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematura, inadmisibila, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001. Articolul 12*)Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 8 lei.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.---------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003, s-au abrogat dispoziţiile din Codul de procedură civilă referitoare la posibilitatea de introducere a recursului în anulare în cauzele civile. În consecinţă, art. 12 devine în aceste condiţii inaplicabil. Articolul 13Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plată taxei judiciare de timbru potrivit legii 8 lei.--------------Art. 13 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. Articolul 14Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. Articolul 15Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: a) încheierea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărârilor pronunţate în aceste litigii; b) plata muncii membrilor cooperativelor de producţie mestesugareasca, de producţie mixtă agricolă-mestesugareasca, de invalizi şi de prestări de servicii; c) obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere; d) stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale; e) stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege; f) restituirea de către persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii şi ajutoare sociale celor accidentaţi în munca;---------------Lit. f^1) a art. 15 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001. g) stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept; h) adopţie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdicţie judecătorească, asistenţa bolnavilor psihic periculosi, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelara a atribuţiilor ce îi revin; i) sancţionarea contravenientilor; j) protecţia consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agenţilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor; k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice acţionare la societăţile comerciale agricole pe acţiuni; l) valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie; m) amenzile de orice fel; n) exercitarea drepturilor electorale; o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea;------------Lit. o) a art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999. p) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciară de timbru; r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cererile accesorii şi incidente.--------------Lit. r) a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998. s) stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare.--------------Lit. s) a art. 15 a fost introdusă de articolul unic din ORDONANŢA nr. 12 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005. t) drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România.--------------Lit. t) a art. 15 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 439 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2006. Articolul 16Sunt scutite de plată taxei judiciare de timbru şi contestaţiile introduse la curtea de apel împotriva hotărârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică. Articolul 16^1Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute sau emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999. Articolul 17Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, când au ca obiect venituri publice.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999. Articolul 17^1Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei, precum şi transcrierea titlurilor de proprietate sau, după caz, a contractelor de dobândire a apartamentelor din clădirile cu mai multe locuinţe, în vederea constituirii asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte.--------------Art. 17^1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998. Articolul 17^2Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor comerciale şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.---------------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004. Articolul 18 (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiţiei. (2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. (3) Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă. (4) În cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei contestate.---------------Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004. Articolul 18^1În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiţiei, soluţionarea cererii de reexaminare este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.---------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004. Articolul 19 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unităţile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Persoanele juridice plătesc taxele judiciare de timbru în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatea trezoreriei statului în raza căreia îşi au sediul fiscal.--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998. Articolul 20 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. (2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului sa achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micşorează valoarea pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea iniţială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii. (4) Dacă în momentul înregistrării sale acţiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului sau iniţial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. (5) În situaţia în care instanţa judecătorească investită cu soluţionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.---------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001. Articolul 21--------------Alin. (1) al art. 21 a fost abrogat de art. 53 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008. (2) Pentru taxele datorate Ministerului Justiţiei, cererea de acordare a scutirilor, reducerilor, eşalonărilor sau amânărilor pentru plata taxelor judiciare de timbru se soluţionează de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004. Articolul 23 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petiţionarului, în următoarele cazuri:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 23 octombrie 1997, prin înlocuirea sintagmei "următoarele cauze" cu sintagma "următoarele cazuri". a) când taxa plătită nu era datorată; b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale; d) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecata ori s-au împăcat; e) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă. (2) În cazul prevăzut la lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. e), taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei. (3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale. (4) Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti sau, după caz, parchetului la care s-a introdus acţiunea sau cererea. Articolul 24 (1) Taxele judiciare de timbru plătite prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie. (2) De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate. Articolul 25 (1) Din sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare, un procent de 25% constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare. (2) Din diferenţa de 75% din sumele prevăzute la alin. (1) se constituie un fond cu destinaţie specială pentru stimularea personalului din sistemul justiţiei, în contul nr. 119 01.07. "Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispoziţiilor legale". (3) Repartizarea veniturilor pe beneficiar se face în baza unor norme interne aprobate prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004. Articolul 25^1În scopul colectării sumelor prevăzute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justiţiei conturi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nr. 50.32. "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat". Lunar, Ministerul Justiţiei va vira în fondul cu destinaţie specială cota de 75% din totalul încasărilor.---------------Art. 25^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004. Articolul 26 (1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru, amenzile judiciare, impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi vor fi folosite pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar.--------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de art. 51 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008. (2) Prevederile art. 25 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător şi acestor categorii de venituri.--------------Art. 26 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998. Articolul 27Ministerul Finanţelor va crea un cont bugetar separat pentru încasarea veniturilor prevăzute la art. 25 şi 26 din prezenta lege, pe care îl va comunică Ministerului Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Uniunii Avocaţilor din România, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Casei de Economii şi Consemnaţiuni, precum şi tuturor băncilor. Articolul 28 (1) Guvernul este împuternicit ca, în funcţie de rata inflaţiei, sa actualizeze periodic taxele judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege. (2) Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora norme metodologice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 29Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în situaţia în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după această dată. Articolul 30 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) şi k), art. 3 lit. e) şi g), art. 9, art. 12 şi 13 (numai în ce priveşte acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac la instanţele judecătoreşti), precum şi art. 6 alin. 2 (modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru;- art. 1-8 şi art. 14-16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi serviciilor prestate de acestea, cu modificările ulterioare;- art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990****);-------------Liniuţa a patra a alin. (2) al art. 30 a fost abrogată de alin. (2) al art. II din LEGEA nr. 203 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 22 mai 2002.- cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994;- art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995*) privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/1995;- art. 150 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;- art. 5 lit. c) din Legea nr. 66/1996**) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni;- art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996***) pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni;- art. 69 alin. (2) din Legea locuinţei nr. 114/1996;- orice alte dispoziţii contrare.---------------*) ORDONANŢA nr. 37/1995 a fost abrogată de art. 13 din ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998.**) LEGEA nr. 66 din 3 iulie 1996 a fost abrogată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iunie 2005, cu excepţia dispoziţiilor art. 4, care rămân în vigoare până la data prevăzută la art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă;***) HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 888/1996 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.602 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 29 ianuarie 2003.****) LEGEA nr. 29 din 7 noiembrie 2000 a fost abrogată de art. 31 din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 20 iunie 2002 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 76 din 12 iulie 1996 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg la 21 martie 1983
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • LEGE nr. 165 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane euro, destinat finanţării Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 august 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 166 din 6 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 131 din 21 iulie 2000 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 18 mai 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 514 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 100 din 21 martie 2003 privind înfiinţarea Universităţii Europene "Dragan" din Lugoj
 • LEGE nr. 111 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998
 • LEGE nr. 182 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
 • LEGE nr. 306 din 24 decembrie 2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 76 din 26 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 70 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind transportul combinat internaţional, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 1997
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 640 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 25 noiembrie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 29 din 21 martie 1991 pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar, nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • LEGE nr. 151 din 27 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 408 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania în domeniul securităţii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 441 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare şi reparaţie generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom - De Dietrich Feroviaire" din Franţa, finanţat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca "Paribas" - Franţa, contractat cu garanţia statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 28 septembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 207 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 146 din 21 octombrie 2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 247 din 12 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 64 din 20 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială aL Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 638 din 8 august 1946 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase
 • LEGE nr. 87 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale
 • LEGE nr. 327 din 5 decembrie 2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 20 iunie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 226 din 1 august 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 311 din 18 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 392 din 28 septembrie 2004 privind Ordinul Meritul Industrial şi Comercial şi Medalia Meritul Industrial şi Comercial
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021