Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 30 septembrie 1997 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 92 din 4 august 1992 (*republicată*)(**actualizata**)pentru organizarea judecătorească(actualizata până la data de 1 iulie 2005**)

--------------*) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 142 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 iulie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 92 din 4 august 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 13 august 1992 şi a mai fost modificata prin Legea nr. 89 din 12 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996.**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 30 septembrie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999; ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 abrogata de ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001, respinsa de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 29 iunie 2000 respinsa de LEGEA nr. 355 din 10 iulie 2001; LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 1 februarie 2001; LEGEA nr. 118 din 29 martie 2001; LEGEA nr. 46 din 16 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002; LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002; LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003; LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005. Titlul I Dispozitii generale Articolul 1Abrogat.---------------Art. 1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 2Abrogat.---------------Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 2 au fost abrogate de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 3Abrogat.---------------Art. 3 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 4Abrogat.---------------Art. 4 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 5Abrogat.---------------Art. 5 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 6Abrogat.---------------Art. 6 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 7Abrogat.---------------Art. 7 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 8Abrogat.---------------Art. 8 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 9Abrogat.---------------Art. 9 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Titlul II Compunerea şi functionarea instanţelor judecătorești Capitolul 1 Dispozitii comune Articolul 10Abrogat.---------------Art. 10 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 11Abrogat.---------------Art. 11 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 12Abrogat.---------------Art. 12 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 13Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 13 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 3 al art. 13 a fost introdus prin art.1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 13 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 14Abrogat.------------------Alin. 1 al art. 14 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 14 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 15Abrogat.---------------Alin. 1 al art. 15 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 1^1 al art. 15 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 15 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 16Abrogat.----------------Art. 16 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 17 (1) Abrogat*).(1^1) Abrogat.(1^2) Abrogat.(1^3) Abrogat. (2) Abrogat*). (3) Abrogat. (4) Abrogat. (5) Abrogat.-----------------Alin. (1^1), (1^2) şi (1^3) ale art. 17 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999; modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.Alin. (1^1)-(1^3) şi (3)-(5) ale art. 17 au fost abrogate de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.*) Alin. (1) şi (2) ale art. 17 au fost abrogate începând cu data de 1 ianuarie 2005 de alin. (2) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.-----------------NOTĂ:A se vedea şi DECIZIA nr. 322 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 30 ianuarie 2002 referitoare la excepţiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 1^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 18Abrogat.--------------Art. 18 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Capitolul 2 Judecatoriile Articolul 19Abrogat.--------------Art. 19 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 20Abrogat.--------------Art. 20 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 21Abrogat.--------------Art. 21 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Capitolul 3 Tribunalele Articolul 22Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 22 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.Art. 22 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 23Abrogat.------------------Art. 23 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Capitolul 4 Curtile de apel Articolul 24Abrogat.------------------Art. 24 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 25Abrogat.------------------Art. 25 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Titlul III Ministerul public Capitolul 1 Dispozitii comune Articolul 26Abrogat.------------------Art. 26 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 27Abrogat.------------------Art. 27 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 28Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.Art. 28 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 29Abrogat.------------------Art. 29 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 30Abrogat.------------------Art. 30 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 31Abrogat.------------------Art. 31 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 32Abrogat.------------------Art. 32 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 33Abrogat.------------------Art. 33 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 34Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 34 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 34 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Capitolul 2 Parchetele de pe lângă judecatorii şi tribunale Articolul 35Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 35 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 35 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 36Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 36 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 36 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 37Abrogat.-----------------Art. 37 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Capitolul 3 Parchetele de pe lângă curtile de apel şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie Articolul 38Abrogat.-----------------Art. 38 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 39Abrogat.-----------------Art. 39 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 40Abrogat.-----------------Art. 40 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 41Abrogat.-----------------Art. 41 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Titlul IV Corpul magistratilor, numirea şi avansarea lor în functie Capitolul 1 Corpul magistratilor Articolul 42Abrogat.--------------Art. 42 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 43Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 43 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 3 şi 4 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 43 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 44Abrogat.-----------------Art. 44 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 44 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 45Abrogat.------------------Art. 45 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Capitolul 2 Admiterea în magistratura Secţiunea I Condiţiile generale pentru numirea magistratilor Articolul 46Abrogat.-----------------Lit. e) a alin. 1 al art. 46 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 3 al art. 46 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 46 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 47Abrogat.-----------------Art. 47 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 48Abrogat.-----------------Art. 48 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 49Abrogat.-----------------Art. 49 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 50Abrogat.-----------------Art. 50 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Secţiunea a II-a Condiţii speciale pentru numirea şi promovarea în functie a magistratilor Articolul 51Abrogat.-----------------Art. 51 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 52Abrogat.-----------------Art. 52 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 53Abrogat.-----------------Art. 53 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 54Abrogat.-----------------Art. 54 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 54^1Abrogat.-----------------Art. 54^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 54^1 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 55Abrogat.-----------------Art. 55 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 55^1Abrogat.-----------------Art. 55^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 55^1 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 56Abrogat.---------------Art. 56 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 57Abrogat.---------------Art. 57 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 58Abrogat.-----------------Alin. 3 şi 4 ale art. 58 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 58 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 59Abrogat.----------------Art. 59 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 60Abrogat.-----------------Lit. b) a alin. 1 al art. 60 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 60 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 61Abrogat.----------------Art. 61 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 62Abrogat.----------------Art. 62 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 63Abrogat.-----------------Art. 63 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 63^1Abrogat.-----------------Art. 63^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 63^1 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 64Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 64 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 64 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 65Abrogat.-----------------Art. 65 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 65 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 66*)Abrogat.---------------Lit. d) a alin. 4 al art. 66 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. (4^1) al art. 66 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 5 al art. 66 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 7 al art. 66 a fost introdus prin art. art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.*) Art. 66 a fost abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 67Abrogat.-----------------Art. 67 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 67 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 68Abrogat.-----------------Art. 68 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 68 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 69Abrogat.----------------Art. 69 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Secţiunea a II^1-a Magistratii consultanti Articolul 69^1Abrogat.------------Art. 69^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 69^2Abrogat.------------Art. 69^2 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 69^3Abrogat.------------Art. 69^3 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 69^4Abrogat.------------Art. 69^4 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 69^5Abrogat.-------------Art. 69^5 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.Secţiunea II^1 cu art. 69^1-69^5 a cap. II a fost introdusa de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002. Secţiunea a III-a Institutul Naţional al Magistraturii Articolul 70Abrogat.-------------Art. 70 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 71Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 71 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 71 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 72Abrogat.-----------------Art. 72 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 73Abrogat.-----------------Art. 73 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 74Abrogat.-----------------Alin. 1 şi 2 ale art. 74 au fost modificate de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 74 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 75Abrogat.-----------------Art. 75 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 76Abrogat.-----------------Art. 76 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 77Abrogat.-----------------Art. 77 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 78Abrogat.-----------------Art. 78 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. (1) al art. 78 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.Art. 78 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 79Abrogat.-----------------Art. 79 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 80Abrogat.-----------------Art. 80 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 81Abrogat.-----------------Art. 81 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 82Abrogat.-----------------Art. 82 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 83Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 83 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. 4 şi 5 ale art. 83 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 83 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 84Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 84 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 84 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 85Abrogat.----------------Art. 85 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Titlul V Consiliul Superior al Magistraturii----------------Titlul V a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004. Articolul 86Abrogat.-------------Art. 86 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.Art. 86 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004. Articolul 87Abrogat.-----------------Alin. (1)-(3) ale art. 87 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.Alin. 4 al art. 87 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 87 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.Art. 87 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004. Articolul 87^1Abrogat.-------------------Art. 87^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 87^1 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.Art. 87^1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004. Articolul 88Abrogat.----------------Art. 88 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004. Articolul 89Abrogat.----------------Art. 89 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004. Articolul 90Abrogat.----------------Art. 90 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004. Titlul VI Drepturile şi indatoririle magistratilor Articolul 91Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 91 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 91 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 92Abrogat.-----------------Lit. b) a alin. 1 al art. 92 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Lit. g) a alin. 1 al art. 92 a fost introdusa prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 92 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 93Abrogat.----------------Art. 93 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 94Abrogat.----------------Art. 94 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 95Abrogat.----------------Art. 95 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 96Abrogat.----------------Art. 96 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 97Abrogat.----------------Art. 97 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 98Abrogat.----------------Art. 98 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 99Abrogat.--------------Alin. 1 al art. 99 a fost modificat de LEGEA nr. 118 din 29 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 30 martie 2001.Art. 99 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 100Abrogat.---------------Art. 100 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 101Abrogat.---------------Art. 101 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 102Abrogat.---------------Art. 102 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 103Abrogat.-----------------Alin. 1 al articolului 103 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 05 iulie 2000 respinsa de LEGEA nr. 355 din 10 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 12 iulie 2001.Art. 103 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.-----------------NOTĂ:A se vedea şi:DECIZIA nr. 89 din 1 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare;DECIZIA nr. 88 din 1 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 8 iulie 1999 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 104Abrogat.------------------Art. 104 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 104 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 105Abrogat.-----------------Alin. 1 al art. 105 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 105 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 106Abrogat.----------------Art. 106 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 107Abrogat.----------------Art. 107 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 108Abrogat.-----------------Alin. 3 al art. 108 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 108 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 109Abrogat.-----------------Alin. 1 al art. 109 a fost abrogat de art. 86 din ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999.Art. 109 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.*) ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 7 din 9 iulie 2001**) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001.*) ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002.**) ORDONANTA nr. 7 din 9 iulie 2001 a fost abrogata de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Articolul 110Abrogat.--------------Art. 110 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 111Abrogat.--------------Art. 111 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 112Abrogat.-----------------Art. 112 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 112 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 113Abrogat.------------------Art. 113 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 114Abrogat.------------------Art. 114 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 115Abrogat.------------------Art. 115 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 116Abrogat.------------------Art. 116 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 117Abrogat.------------------Art. 117 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 118Abrogat.------------------Art. 118 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 119Abrogat.------------------Art. 119 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 120Abrogat.------------------Art. 120 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 120^1Abrogat.-----------------Art. 120^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 120^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Titlul VII Raspunderea disciplinara a magistratilor Articolul 121Abrogat.----------------Art. 121 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 122Abrogat.-----------------Lit. i^1) a art. 122 a fost introdusa prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 122 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 123Abrogat.-----------------Lit. c) a alin. 1 al art. 123 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Lit. e^1) a alin. 1 al art. 123 a fost introdusa prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 123 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 124Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 124 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 124 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 125Abrogat.-----------------Alin. 1 al art. 125 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 125 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 126Abrogat.-----------------Art. 126 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 127Abrogat.-----------------Art. 127 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 128Abrogat.-----------------Art. 128 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 129Abrogat.-----------------Art. 129 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 130Abrogat.-----------------Art. 130 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 131Abrogat.-----------------Art. 131 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 131^1Abrogat.-----------------Art. 131^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 131^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Titlul VIII Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu Articolul 132Abrogat.--------------Art. 132 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 133Abrogat.Abrogat*).Abrogat.-----------------Alin. 2 al art. 133 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Alin. (1) şi (3) ale art. 133 au fost abrogate de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.*) Alin. (2) al art. 133 a fost abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de alin. (2) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 134Abrogat.-----------------Art. 134 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 135Abrogat.*)-----------------*) Art. 135 urma să fie abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de alin. (2) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004 a fost modificata de Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005, prorogând aceasta abrogare până la data de 1 iulie 2005. Articolul 136Abrogat.-----------------Art. 136 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 137Abrogat.-----------------Art. 137 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 138Abrogat.-----------------Art. 138 a fost abrogat de art. 70 din LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 10 noiembrie 2000; abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 01 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001; abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 139Abrogat.-----------------Art. 139 a fost abrogat de art. 70 din LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 10 noiembrie 2000; abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 01 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001; abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 140Abrogat.-----------------Art. 140 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 141Abrogat.-----------------Art. 141 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 141 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 142Abrogat.-----------------Art. 142 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 142 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 143Abrogat.-----------------Alin. 1 al art. 143 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.Art. 143 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Titlul IX Vacanţa judecătorească Articolul 144Abrogat.--------------Art. 144 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 145Abrogat.--------------Art. 145 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 146Abrogat.--------------Art. 146 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 147Abrogat.--------------Art. 147 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 148Abrogat.--------------Art. 148 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Titlul X Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 149Abrogat.--------------Art. 149 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 150Abrogat.--------------Art. 150 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 151Abrogat.--------------Art. 151 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 152Abrogat.--------------Art. 152 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 153Abrogat.--------------Art. 153 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 154Abrogat.--------------Art. 154 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 155Abrogat.--------------Art. 155 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 156Abrogat.--------------Art. 156 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 157Abrogat.--------------Art. 157 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 158Abrogat.--------------Art. 158 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 159Abrogat.--------------Art. 159 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Articolul 160Abrogat.--------------Art. 160 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Anexa 1         JUDECATORIILE, PARCHETELE ŞI LOCALITATILE DE RESEDINTA ALE ACESTORA-------------------------------------------------------------------------------   Judeţul Judecatoria Localitatea de reşedinţa-------------------------------------------------------------------------------  Alba Alba Iulia municipiul Alba Iulia                    Campeni orasul Campeni                    Aiud municipiul Aiud                    Blaj municipiul Blaj                    Sebes orasul Sebes  Arad Arad municipiul Arad                    Ineu orasul Ineu                    Lipova orasul Lipova                    Gurahont comuna Gurahont                    Chişineu-Criş orasul Chişineu-Criş  Arges Pitesti municipiul Pitesti                    Campulung municipiul Campulung                    Curtea de Arges municipiul Curtea de Arges                    Costesti orasul Costesti                    Topoloveni orasul Topoloveni  Bacau Bacau municipiul Bacau                    Onesti municipiul Onesti                    Moinesti orasul Moinesti                    Podu Turcului comuna Podu Turcului                    Buhusi orasul Buhusi  Bihor Oradea municipiul Oradea                    Beius orasul Beius                    Marghita orasul Marghita                    Alesd orasul Alesd                    Salonta orasul Salonta  Bistrita-Nasaud Bistrita municipiul Bistrita                    Nasaud orasul Nasaud                    Beclean orasul Beclean  Botosani Botosani municipiul Botosani                    Dorohoi municipiul Dorohoi                    Saveni orasul Saveni                    Darabani orasul Darabani  Brasov Brasov municipiul Brasov                    Fagaras municipiul Fagaras                    Rupea orasul Rupea                    Zarnesti orasul Zarnesti  Braila Braila municipiul Braila                    Faurei orasul Faurei                    Insuratei orasul Insuratei  Buzau Buzau municipiul Buzau                    Ramnicu Sarat municipiul Ramnicu Sarat                    Patarlagele comuna Patarlagele                    Pogoanele orasul Pogoanele  Caraş-Severin Resita municipiul Resita                    Caransebes municipiul Caransebes                    Oravita orasul Oravita                    Moldova Noua orasul Moldova Noua                    Bozovici comuna Bozovici                    Bocsa orasul Bocsa*)  Calarasi Calarasi municipiul Calarasi                    Oltenita orasul Oltenita                    Lehliu-Gara orasul Lehliu-Gara  Cluj Cluj-Napoca municipiul Cluj-Napoca                    Turda municipiul Turda                    Dej municipiul Dej                    Huedin orasul Huedin                    Gherla orasul Gherla  Constanta Constanta municipiul Constanta                    Medgidia municipiul Medgidia                    Harsova orasul Harsova                    Baneasa comuna Baneasa                    Mangalia municipiul Mangalia                    Cernavoda................orasul Cernavoda**)  Covasna Sfîntu Gheorghe municipiul Sfîntu Gheorghe                    Targu Secuiesc orasul Targu Secuiesc                    Intorsura Buzaului orasul Intorsura Buzaului  Dambovita Targoviste municipiul Targoviste                    Gaesti orasul Gaesti                    Pucioasa orasul Pucioasa                    Racari comuna Racari                    Moreni orasul Moreni  Dolj Craiova municipiul Craiova                    Bailesti orasul Bailesti                    Filiasi orasul Filiasi                    Segarcea orasul Segarcea                    Calafat orasul Calafat                    Bechet comuna Bechet*)  Galaţi Galaţi municipiul Galaţi                    Tecuci municipiul Tecuci                    Targu Bujor orasul Targu Bujor                    Liesti comuna Liesti  Giurgiu Giurgiu municipiul Giurgiu                    Bolintin-Vale orasul Bolintin-Vale  Gorj Targu Jiu municipiul Targu Jiu                    Targu Carbunesti orasul Targu Carbunesti                    Novaci orasul Novaci                    Motru orasul Motru  Harghita Miercurea-Ciuc municipiul Miercurea-Ciuc                    Odorheiu Secuiesc municipiul Odorheiu Secuiesc                    Toplita orasul Toplita                    Gheorgheni orasul Gheorgheni  Hunedoara Deva municipiul Deva                    Hunedoara municipiul Hunedoara                    Petrosani municipiul Petrosani                    Orastie municipiul Orastie                    Brad orasul Brad                    Hateg orasul Hateg  Ialomita Slobozia municipiul Slobozia                    Urziceni municipiul Urziceni                    Fetesti municipiul Fetesti  Iasi Iasi municipiul Iasi                    Pascani municipiul Pascani                    Harlau orasul Harlau                    Raducaneni comuna Raducaneni  Ilfov Cornetu comuna Cornetu***)                    Buftea orasul Buftea  Maramures Baia Mare municipiul Baia Mare                    Sighetu Marmatiei municipiul Sighetu Marmatiei                    Viseu de Sus orasul Viseu de Sus                    Targu Lapus orasul Targu Lapus                    Dragomiresti comuna Dragomiresti                    Somcuta Mare comuna Somcuta Mare  Mehedinti Drobeta-Turnu Severin municipiul Drobeta-Turnu Severin                    Strehaia orasul Strehaia                    Orsova orasul Orsova                    Vanju Mare orasul Vanju Mare                    Baia de Arama orasul Baia de Arama  Mures Targu Mures municipiul Targu Mures                    Sighisoara municipiul Sighisoara                    Reghin municipiul Reghin                    Tarnaveni orasul Tarnaveni                    Ludus orasul Ludus                    Sangeorgiu de Padure comuna Sangeorgiu de Padure  Neamt Piatra-Neamt municipiul Piatra-Neamt                    Roman municipiul Roman                    Targu-Neamt orasul Targu-Neamt                    Bicaz orasul Bicaz  Olt Slatina municipiul Slatina                    Caracal municipiul Caracal                    Corabia orasul Corabia                    Bals orasul Bals                    Scornicesti orasul Scornicesti  Prahova Ploiesti municipiul Ploiesti                    Campina municipiul Campina                    Valenii de Munte orasul Valenii de Munte                    Mizil orasul Mizil                    Sinaia orasul Sinaia                    Urlati orasul Urlati*)  Satu Mare Satu Mare municipiul Satu Mare                    Carei municipiul Carei                    Negresti-Oas orasul Negresti-Oas  Salaj Zalau municipiul Zalau                    Simleu Silvaniei orasul Simleu Silvaniei                    Jibou orasul Jibou  Sibiu Sibiu municipiul Sibiu                    Medias municipiul Medias                    Agnita orasul Agnita                    Avrig orasul Avrig                    Saliste comuna Saliste  Suceava Suceava municipiul Suceava                    Campulung Moldovenesc municipiul Campulung Moldovenesc                    Radauti municipiul Radauti                    Falticeni municipiul Falticeni                    Vatra Dornei orasul Vatra Dornei                    Gura Humorului orasul Gura Humorului  Teleorman Alexandria municipiul Alexandria                    Rosiori de Vede municipiul Rosiori de Vede                    Turnu Magurele municipiul Turnu Magurele                    Videle orasul Videle                    Zimnicea orasul Zimnicea  Timiş Timisoara municipiul Timisoara                    Lugoj municipiul Lugoj                    Deta orasul Deta                    Sannicolau Mare orasul Sannicolau Mare                    Faget orasul Faget                    Jimbolia orasul Jimbolia  Tulcea Tulcea municipiul Tulcea                    Babadag orasul Babadag                    Macin orasul Macin  Vaslui Vaslui municipiul Vaslui                    Barlad municipiul Barlad                    Husi municipiul Husi                    Murgeni comuna Murgeni  Valcea Ramnicu Valcea municipiul Ramnicu Valcea                    Dragasani orasul Dragasani                    Horezu orasul Horezu                    Brezoi orasul Brezoi                    Balcesti comuna Balcesti  Vrancea Focsani municipiul Focsani                    Panciu orasul Panciu                    Adjud orasul Adjud  Bucureşti Judecatoria sectorului 1 municipiul Bucureşti                  Judecatoria sectorului 2 municipiul Bucureşti                  Judecatoria sectorului 3 municipiul Bucureşti                  Judecatoria sectorului 4 municipiul Bucureşti                  Judecatoria sectorului 5 municipiul Bucureşti                  Judecatoria sectorului 6 municipiul Bucureşti-----------------------------------------------------------------------------------------------*) Anexa nr. 1 a fost completata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999 astfel:- la judeţul Caraş-Severin, după Judecatoria Bozovici s-a introdus: Judecatoria Bocsa, localitatea de reşedinţa orasul Bocsa;- la judeţul Dolj, după Judecatoria Calafat s-a introdus: Judecatoria Bechet, localitatea de reşedinţa comuna Bechet;- la judeţul Prahova, după Judecatoria Sinaia s-a introdus: Judecatoria Urlati, localitatea de reşedinţa orasul Urlati;- la judeţul Timiş, după Judecatoria Faget s-a introdus: Judecatoria Jimbolia, localitatea de reşedinţa orasul Jimbolia.**) Anexa nr. 1 a fost completata de LEGEA nr. 46 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002 astfel:- la judeţul Constanta, după Judecatoria Mangalia se introduce Judecatoria Cernavoda, localitatea de reşedinţa orasul Cernavoda.***) Anexa nr. 1 a fost modificata de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002, astfel:"La anexa nr. 1 <>, la judeţul Ilfov, <> se inlocuieste cu <>"NOTĂ:În raport cu numărul cauzelor înregistrate în cursul anului 1992 la judecatoriile din municipiile reşedinţa de judet, ministrul justiţiei poate înfiinţa sedii secundare cu activitate permanenta.Până la asigurarea unui sediu pentru Tribunalul Ilfov şi parchetul de pe lângă această instanţă, cauzele de competenţa acestora se solutioneaza de Tribunalul Bucureşti şi, respectiv, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.-----------------Alin. 2 de la NOTA a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999. Anexa 2           CURTILE DE APEL, PARCHETELE DE PE LANGA CURTILE DE APEL,           CIRCUMSCRIPTIILE ACESTORA ŞI LOCALITATILE DE RESEDINTA-------------------------------------------------------------------------------  Curtea de Apel Tribunalele Localitatea de reşedinţa-------------------------------------------------------------------------------  I. Curtea de Apel     Alba Iulia Alba municipiul Alba Iulia                             Sibiu                             Hunedoara  II. Curtea de Apel      Pitesti Arges municipiul Pitesti                             Valcea  III. Curtea de Apel       Bacau Bacau municipiul Bacau                             Neamt  IV. Curtea de Apel      Oradea Bihor municipiul Oradea                             Satu Mare  V. Curtea de Apel     Suceava Suceava municipiul Suceava                             Botosani  VI. Curtea de Apel      Brasov Brasov municipiul Brasov                             Covasna  VII. Curtea de Apel       Bucureşti Bucureşti municipiul Bucureşti                             Calarasi                             Giurgiu                             Ialomita                             Ilfov                             Teleorman  VIII. Curtea de Apel        Cluj Cluj municipiul Cluj-Napoca                             Bistrita-Nasaud                             Maramures                             Salaj  IX. Curtea de Apel      Constanta Constanta municipiul Constanta                             Tulcea  X. Curtea de Apel     Craiova Dolj municipiul Craiova                             Gorj                             Mehedinti                             Olt  XI. Curtea de Apel      Galaţi Galaţi municipiul Galaţi                             Braila                             Vrancea  XII. Curtea de Apel       Iasi Iasi municipiul Iasi                             Vaslui  XIII. Curtea de Apel        Targu Mures Mures municipiul Targu Mures                             Harghita  XIV. Curtea de Apel       Ploiesti Prahova municipiul Ploiesti                             Buzau                             Dambovita  XV. Curtea de Apel      Timisoara Timiş municipiul Timisoara                             Arad                             Caraş-Severin---------------------------------------------------------------------------------------------NOTĂ:Pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002 prevede:"Prevederile art. 86, 87 şi 87^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, se aplică începând cu alegerea noului Consiliu Superior al Magistraturii.În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul justiţiei va duce la indeplinire prevederile art. 87 din Legea nr. 92/1992, astfel cum a fost completata şi modificata prin prezenta ordonanţă de urgenţă."--------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 43 din 6 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
 • LEGE nr. 185 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 395 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 222 din 21 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • LEGE nr. 247 din 17 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garan
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 28 din 19 decembrie 1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 352 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoţiile anterioare anului 1999
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 384 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 242 din 9 iunie 2004 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 278 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2008
 • LEGE nr. 463 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001
 • LEGE nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
 • LEGE nr. 305 din 12 iulie 2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, şi a Protocolului de amendare a Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 187 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti
 • LEGE nr. 108 din 3 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 14 octombrie 2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 45 din 6 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 5 din 20 aprilie 1972 privind gospodărirea apelor în Republica Socialistă România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 404 din 20 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 594 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 446 din 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 211 din 27 iunie 2013 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 91 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 223 din 5 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 5 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 37 din 2 martie 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021