Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 31 iulie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002privind Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 31 iulie 2002

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară cu însemne de pace și de război, prevăzute la art. 8 lit. A și B și la art. 9 lit. A pct. V și lit. B pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, fac parte din categoria decorațiilor pe domenii de activitate.(2) Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace și de război este asimilat în ierarhie, la grade egale, cu ordinele Virtutea Aeronautică și Virtutea Maritimă.(3) Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace este asimilată în ierarhie, la clase egale, cu medaliile cu însemne de pace Virtutea Aeronautică și Virtutea Maritimă.(4) Medalia Virtutea Militară cu însemn de război este cea mai înaltă decorație de război care se poate acorda persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (2) din prezenta lege, fiind echivalentă ca importanță cu Ordinul Mihai Viteazul pentru ofițeri. Articolul 2(1) Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace și de război se prezintă:a) pentru militari, sub trei forme cu valoare ierarhică egală: însemnul, bareta și rozeta;b) pentru personalul civil, sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și rozeta.(2) Însemnul de pace al Ordinului Virtutea Militară este o cruce cu brațe egale, emailată albastru, cu bordura albă, având aplicată pe medalionul central, avers, o acvilă ținând în cioc o cruce ortodoxă.(3) Însemnul de război al Ordinului Virtutea Militară se distinge de însemnul de pace al Ordinului Virtutea Militară prin aplicarea între brațele crucii a două spade încrucișate, cu vârfurile în sus.(4) Bareta Ordinului Virtutea Militară cu însemn de război se distinge de bareta Ordinului Virtutea Militară cu însemn de pace prin aplicarea pe panglică specifică a două spade încrucișate, cu vârfurile în sus. Articolul 3(1) Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace se prezintă:a) pentru militari, sub două forme cu valoare ierarhică egală însemnul și bareta;b) pentru civili, sub o singură formă: însemnul.(2) Medalia Virtutea Militară cu însemn de război se prezintă sub trei forme cu valoare ierarhică egală: însemnul, bareta pentru militari și rozeta pentru civili. Articolul 4(1) Însemnul de pace al Medaliei Virtutea Militară este o piesă circulară care are pe avers redata în relief stema României.(2) Însemnul de război al Medaliei Virtutea Militară este o cruce cu brațe egale, având aplicată pe medalionul central, avers stema României.(3) Bareta Medaliei Virtutea Militară cu însemn de război se distinge de bareta Medaliei Virtutea Militară cu însemn de pace prin aplicarea pe panglica specifică a două spade încrucișate, cu vârfurile în sus. Articolul 5Descrierea formei, dimensiunile, modul de acordare și modelul desenat ale Ordinului Virtutea Militară și ale Medalie Virtutea Militară, pentru fiecare grad sau clasă, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 6(1) Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace și de război se poate acorda:a) ofițerilor în activitate, în rezervă sau în retragere și personalului civil cu pregătire superioară care lucrează în ministere și în instituții centrale autonome cu responsabilități în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale și aparțin forțelor terestre, inclusiv apărării antiaeriene și radiolocației;b) unităților militare românești care aparțin forțelor terestre, inclusiv apărării antiaeriene și radiolocației;c) unităților militare și ofițerilor sau personalului civil cu funcții de răspundere, aparținând forțelor terestre ale statelor cu care România are relații de colaborare în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.(2) Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace se poate acorda:a) maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, în rezervă sau în retragere, militarilor în termen, militarilor angajați și personalului civil fără studii superioare care lucrează în ministere și în instituții centrale autonome cu responsabilități în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale și aparțin forțelor terestre, inclusiv apărării antiaeriene și radiolocației;b) maiștrilor militari, subofițerilor, militarilor și personalului civil, aparținând forțelor terestre ale statelor cu care România are relații de colaborare în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.(3) Medalia Virtutea Militară cu însemn de război se poate acorda persoanelor prevăzute la alin. (2), indiferent de categoria de forțe armate sau de instituția de care aparțin. Articolul 7(1) Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară se conferă de Președintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de miniștrii și conducătorii instituțiilor centrale autonome de resort pentru persoanele din domeniul lor de activitate.(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Virtutea Militară și a Medaliei Virtutea Militară sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.(3) Președintele României poate să confere Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară și din proprie inițiativă, în proporție de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasa a fiecărei decorații, cu excepția gradului de Mare Ofițer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000. Articolul 8(1) Repartiția pe ministere și instituții centrale autonome a numărului maxim de decorații privind Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară, care se acordă anual, se face de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante, în baza consultării secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării, proporțional cu efectivele fiecărei instituții și în funcție de importanța domeniului în care activează personalul asimilat forțelor terestre.(2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numărul decorațiilor pentru fiecare grad și clasa. Articolul 9(1) Ordinul Virtutea Militară cu însemn de pace este limitat la maximum 7.000 de membri, cu însemne diferite pentru militari și civili.(2) Ordinul Virtutea Militară cu însemn de pace, conferit cetățenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).(3) Ordinul Virtutea Militară cu însemn de război se poate conferi nelimitat. Articolul 10Unitățile militare decorate cu Ordinul Virtutea Militară cu însemn de pace nu intră în numărul prevăzut la art. 9 alin. (1). Articolul 11Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace și de război cuprinde 4 grade. Acestea sunt în ordine crescatoare următoarele:a) Cavaler;b) Ofițer;c) Comandor;d) Mare Ofițer. Articolul 12Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace cuprinde 3 clase. Acestea sunt în ordine crescatoare următoarele:a) clasa a III-a;b) clasa a II-a;c) clasa I. Articolul 13(1) Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a și a II-a și este limitată la 7.000 de membri pentru clasa I, având însemne diferite pentru militari și civili.(2) Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace clasa I, conferita cetățenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1) Articolul 14(1) Medalia Virtutea Militară cu însemn de război cuprinde două clase. Acestea sunt, în ordine crescatoare următoarele:a) clasa a II-a;b) clasa I.(2) Medalia Virtutea Militară cu însemn de război se poate conferi nelimitat. Articolul 15(1) Atestarea Ordinului Virtutea Militară și a Medaliei Virtutea Militară se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.(2) Brevetele pentru Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace și de război sunt validate, pentru gradele de Cavaler și Ofițer, prin parafa Președintelui României, iar pentru gradele de Comandor și Mare Ofițer, prin semnatura autografă a Președintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de miniștrii sau de conducătorii instituțiilor centrale autonome de resort și de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000.(3) Brevetele pentru Medalia Virtutea Militară cu însemn de pace sunt validate, pentru clasele a III-a și a II-a, prin parafa miniștrilor sau a conducătorilor instituțiilor centrale autonome de resort și prin semnatura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I prin semnatura miniștrilor sau a conducătorilor instituțiilor centrale autonome de resort și prin semnatura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.(4) Brevetele pentru Medalia Virtutea Militară cu însemn de război sunt validate prin semnatura autografă a Președintelui României și prin contrasemnăturile ministrului apărării naționale și cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 29/2000. Articolul 16Membrii Ordinului Virtutea Militară, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiți "Cavaleri ai Ordinului Virtutea Militară" Articolul 17(1) Ziua Ordinului Virtutea Militară se sărbătorește la data de 23 aprilie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, patronul spiritual al forțelor terestre.(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Virtutea Militară Cancelaria Ordinelor organizează, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului de Interne, întrunirea Cavalerilor Ordinului Virtutea Militară. Articolul 18În cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de șeful statului, persoanele decorate cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor și Mare Ofițer pot solicita prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audiență la Președintele României pentru a-i mulțumi personal. În funcție de programul Președintelui României Cancelaria Ordinelor va organiza audiența personală sau în grup a celor decorați. Articolul 19În cazul decesului unui cavaler al Ordinului Virtutea Militară familia va înștiința Cancelaria Ordinelor, autoritățile locale și centrul militar teritorial, în vederea sprijinirii organizării funeraliilor, în conformitate cu art. 51 din Legea nr. 29/2000. Articolul 20(1) Calitatea de membru al Ordinului Virtutea Militară se poate pierde în condițiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000.(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Virtutea Militară la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se constituie un consiliu de onoare în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000. Articolul 21(1) Consiliul de onoare al Ordinului Virtutea Militară este compus din 5 membri, astfel: câte un membru din gradele de Cavaler, Ofițer și Comandor și câte 2 membri din gradul de Mare Ofițer. Președinte al Consiliului de onoare va fi cel mai în vârsta membru din gradul de Mare Ofițer. În mod obligatoriu cel puțin un membru al Consiliului de onoare trebuie să fie civil, în cazul în care din ordin fac parte și civili.(2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Virtutea Militară, pe termen de 5 ani, de Cavalerii Ordinului Virtutea Militară.(3) Pot fi realeși pentru o nouă perioadă 3 dintre membrii Consiliului de onoare, dintre care cel puțin unul din gradele inferioare.(4) Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor pune la dispoziție, prin rotație la 5 ani, spații adecvate desfășurării activității Consiliului de onoare. Articolul 22(1) Cavalerii Ordinului Virtutea Militară pot semnala Consiliului de onoare atitudini și fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora.(2) Ca urmare a sesizării se convoacă Consiliul de onoare și persoana învinuită, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.(3) Cavalerii Ordinului Virtutea Militară pot semnala și direct Cancelariei Ordinelor atitudini și fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate a aduce prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării Cancelaria Ordinelor convoacă Consiliul de onoare și persoana învinuită, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.(4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, Consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării și a doua oară cazul va fi judecat în lipsă.(5) Consiliul de onoare deliberează și decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoștința sunt întemeiate, Consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decorației.(6) Retragerea decorațiilor se face prin decret semnat de Președintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, în conformitate cu art. 59 din Legea nr. 29/2000. Articolul 23Consiliul de onoare al Ordinului Virtutea Militară judecă și faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Virtutea Militară. În acest caz în Consiliul de onoare sunt cooptați pentru cauza în speță și 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, în conformitate cu art. 55 din Legea nr. 29/2000. Articolul 24Sumele necesare confecționării Ordinului Virtutea Militară și a Medaliei Virtutea Militară, precum și a anexelor acestora, cuprinzând rozetele, baretele, brevetele și cutiile decorațiilor vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administrație Prezidențiale.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 9 iulie 2002.Nr. 459. Anexa nr. 1REGULAMENTprivind descrierea și acordarea Ordinului Virtutea Militară Anexa nr. 2REGULAMENTprivind descrierea și acordarea Medaliei Virtutea Militară Anexa nr. 3
  Modelul desenat al Ordinului "Virtutea Militară"
  Gradul de Cavaler

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Gradul de Ofițer

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Gradul de Comandor

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Gradul de Mare Ofițer
  Civili - cu însemne "de pace"

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Gradul de Mare Ofițer
  Militari - cu însemne "de pace"

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Gradul de Mare Ofițer cu însemne "de război"

  Ordinul "Virtutea Militară"
  Modele de panglică și fundă
  Abrogată. (la 26-07-2007, Imaginea reprezentând modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007 )
  Anexa nr. 4
  Modelul desenat al Medaliei "Virtutea Militară"
  Militari - cu însemne "de pace"

  Medalia "Virtutea Militară"
  Civili - cu însemne "de pace"

  Medalia "Virtutea Militară"
  cu însemne "de război"
  -----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • LEGE nr. 435 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului sau autorizat deţinut la Agenţia Multilaterala de Garantare a Investiţiilor
 • LEGE nr. 317 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001
 • LEGE nr. 208 din 23 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 149 din 22 octombrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 522 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 321 din 11 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 335 din 8 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 82 din 8 aprilie 2008 pentru ratificarea Acordului realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 115 din 19 iunie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • LEGE nr. 278 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 30 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 285 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2004 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu (FGM), privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 şi la Bucureşti la 15 octombrie 2003
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 211 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 28 decembrie 2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
 • LEGE nr. 789 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
 • LEGE nr. 27 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 1 din 26 martie 1981 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1977 privind Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi şi Consiliul Naţional al Agriculturii
 • LEGE nr. 56 din 4 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 197 din 9 decembrie 1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflaţi în evidenta Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 491 din 1 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2001 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 25 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 372 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 7 din 29 martie 1974 (*republicată*) cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 189 din 19 iunie 2007 privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenţii internaţionale
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 493 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • LEGE nr. 348 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 149 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021