Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 4 octombrie 2002 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 (*actualizata*)privind gratierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni(actualizata până la data de 31 martie 2003*)

----------------**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 4 octombrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 martie 2003, cu modificările şi completările aduse de DECIZIA nr. 86 din 27 februarie 2003; DECIZIA nr. 89 din 27 februarie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se gratiaza în intregime pedepsele cu inchisoare până la 5 ani inclusiv, precum şi pedepsele cu amendă aplicate de instantele de judecată. Articolul 2Prevederile art. 1 se aplică indiferent de modalitatea de executare a pedepsei inchisorii dispusa de instanţa. Articolul 3Se inlatura măsura internarii într-un centru de reeducare luata de către instantele de judecată faţă de minorii care au savarsit fapte prevăzute de legea penala. Articolul 4 (1) Prevederile art. 1 şi 2 nu se aplică celor condamnati pentru infractiuni savarsite în stare de recidiva şi celor care sunt recidivisti prin condamnari anterioare. (2) Nu beneficiaza de prevederile art. 1-3 cei cărora li s-au aplicat pedepse sau măsuri educative pentru urmatoarele infractiuni:A. Infractiuni reglementate de Codul penal:1. infractiunile contra sigurantei statului, prevăzute în art. 155-173;2. infractiunile de omor, prevăzute în art. 174-176;3. vatamarea corporala grava, prevăzută în art. 182;4. lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte, prevăzute în art. 183;5. lipsirea de libertate în mod ilegal, prevăzută în art. 189;6. violarea de domiciliu, prevăzută în art. 192 alin. 2;7. santajul, prevăzut în art. 194;8. violul, prevăzut în art. 197;9. actul sexual cu un minor, prevăzut în art. 198 alin. 2-4;10. perversiunea sexuala, prevăzută în art. 201 alin. 2-5;11. incestul, prevăzut în art. 203;12. furtul de autovehicule, precum şi furtul calificat, prevăzute în art. 209 alin. 1 lit. a), b), d) şi g), alin. 2 şi 3 în redactarea anterioara Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 207/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, în art. 209 alin. 1-4 în redactarea anterioara Legii nr. 456/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, şi în art. 209 alin. 2-4, în redactarea în vigoare;13. talharia, prevăzută în art. 211;14. pirateria, prevăzută în art. 212;15. inselaciunea, prevăzută în art. 215 alin. 2-5;16. delapidarea, prevăzută în art. 215^1 alin. 2;17. ultrajul, prevăzut în art. 239 alin. 2 şi 3;18. abuzul în serviciu în forma calificata, prevăzut în art. 248^1;19. luarea de mita, prevăzută în art. 254;20. darea de mita, prevăzută în art. 255;21. primirea de foloase necuvenite, prevăzută în art. 256;22. traficul de influenţa, prevăzut în art. 257;23. tortura, prevăzută în art. 267^1;24. represiunea nedreapta, prevăzută în art. 268;25. evadarea, prevăzută în art. 269;26. inlesnirea evadarii, prevăzută în art. 270;27. neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, prevăzută în art. 274 alin. 2;28. parasirea postului şi prezenta la serviciu în stare de ebrietate, prevăzute în art. 275 alin. 3;29. distrugerea şi semnalizarea falsa, prevăzute în art. 276;30. nerespectarea regimului armelor şi munitiilor, prevăzută în art. 279;31. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, prevăzută în art. 279^1;32. falsificarea de monede sau de alte valori, prevăzută în art. 282;33. falsificarea de valori straine, prevăzută în art. 284;34. detinerea de instrumente în vederea falsificarii de valori, prevăzută în art. 285;35. falsul material în inscrisuri oficiale, prevăzut în art. 288;36. falsul intelectual, prevăzut în art. 289;37. falsul în inscrisuri sub semnatura privată, prevăzut în art. 290;38. uzul de fals, prevăzut în art. 291;39. deturnarea de fonduri, prevăzută în art. 302^1 alin. 2;40. nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deseuri şi reziduuri, prevăzută în art. 302^2 alin. 2;41. contaminarea venerica şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, prevăzute în art. 309;42. traficul de stupefiante, prevăzut în art. 312;43. falsificarea de alimente sau alte produse, prevăzută în art. 313;44. punerea în primejdie a unei persoane în neputinta de a se ingriji, prevăzută în art. 314;45. relele tratamente aplicate minorului, prevăzute în art. 306;46. incaierarea, prevăzută în art. 322 alin. 3 teza II;47. asocierea pentru savarsirea de infractiuni, prevăzută în art. 323;48. proxenetismul, prevăzut în art. 329;49. dezertarea, prevăzută în art. 332;50. zborul neautorizat, prevăzut în art. 340 alin. 2.B. Infractiuni reglementate de legi speciale:1. infractiunile prevăzute în art. 19-21 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţionala a României;2. infractiunile prevăzute în art. 109, 110 şi 115 din Decretul nr. 443/1972 privind navigatia civila;3. infractiunile prevăzute în art. 175-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României;4. infractiunile prevăzute în art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;5. infractiunile prevăzute în art. 85 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată;6. infractiunile prevăzute în art. 7-18 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie;7. infractiunile prevăzute în art. 10-16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale;8. infractiunile prevăzute în art. 23 şi 24 din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor;9. infractiunile prevăzute în art. 2-14 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (3) De asemenea, nu beneficiaza de prevederile prezentei legi cei care au savarsit infractiuni, altele decat cele prevăzute la alin. (2), pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani. Articolul 5Sanctiunile cu inchisoare aplicate prin hotărâri judecătorești definitive pentru contraventii nu se mai executa. Articolul 6Gratierea nu se aplică celor care nu au inceput executarea pedepsei inchisorii, a masurii internarii într-un centru de reeducare sau a sanctiunii contraventionale, deoarece s-au sustras de la executarea acestora, precum şi celor care au inceput executarea, dar ulterior s-au sustras. Articolul 7Persoanele gratiate care, în curs de 3 ani, savarsesc cu intentie o infractiune vor executa, pe lângă pedeapsa stabilita pentru acea infractiune, şi pedeapsa sau restul de pedeapsa ramas neexecutat ca urmare a aplicarii prezentei legi. Articolul 8*)Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, masurile şi sanctiunile aplicate prin hotărâri judecătorești definitive pronuntate până la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 86 din 27 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 31 martie 2003 şi prin DECIZIA nr. 89 din 27 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 27 martie 2003, a fost admisa excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni şi s-a constatat ca acestea sunt neconstitutionale intrucat limiteaza aplicarea legii la pedepse, măsuri şi sancţiuni stabilite prin hotărâri judecătorești rămase definitive până la data intrarii în vigoare a legii, excluzand pedepsele, masurile şi sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte savarsite până la această dată.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 12 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 1 octombrie 2002.Nr. 543.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • LEGE nr. 201 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
 • LEGE nr. 91 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 142 din 8 iunie 1930 pentru abrogarea art. 6 şi 7 din legea privitoare la actele civile ale membrilor Familiei Domnitoare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 aprilie 2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 91 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 27 mai 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 607 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2001 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 316 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 5 din 19 iunie 1952 (*republicată*) pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 374 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 4.067 din 2 decembrie 1938 pentru deschiderea de credite suplimentare şi extraordinare
 • LEGE nr. 171 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 80 din 30 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 430 din 18 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 19 octombrie 2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 117 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 16 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă
 • LEGE nr. 413 din 26 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 587 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 21 februarie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGEA nr. 22 din 15 octombrie 1990 pentru modificarea Decretului-lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 195 din 21 octombrie 2008 privind înfiinţarea Universităţii "Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 587 din 31 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului de amendament dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 6 iulie 2001, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea "Proiectului privind conservarea energiei termice", semnat la Londra la 13 aprilie 1997*)
 • LEGE nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
 • LEGE nr. 136 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 358 din 11 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale
 • LEGE nr. 233 din 9 iunie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 247 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
 • LEGE nr. 288 din 27 iunie 2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana din octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultura şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 200 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
 • LEGE nr. 61 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994
 • LEGE nr. 26 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015
 • LEGE nr. 265 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2004 dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 14 iunie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020