Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.267 din 29 decembrie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 (*actualizată*)privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri(actualizată la data de 30 octombrie 2011*)

----------Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. Articolul 2 (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi bareta. (2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, pe care este redat conturul unei cruci de Malta. Marginal este stanţată o cunună deschisă formată din frunze de laur şi de stejar. Central, într-un medalion, sunt înscrise cu cifre romane numerele: «XV», «XX» sau «XXV».----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. Articolul 3Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 4 (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către: a) ministrul apărării naţionale; b) ministrul administraţiei şi internelor; c) ministrul justiţiei; d) directorul Serviciului Român de Informaţii; e) directorul Serviciului de Informaţii Externe; f) directorul Serviciului de Protecţie şi Pază; g) directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special. (2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în funcţie de categoria de personal la care se referă. (3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor instituţiilor centrale autonome prevăzute la art. 1 până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. Articolul 5Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se poate conferi în număr nelimitat. Articolul 6Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se conferă pentru: a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Articolul 7 (1) Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul. (2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului care le conferă.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. Articolul 9Sumele necesare confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate, anual, printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al altor structuri militarizate sau încadrate cu funcţionari publici cu statut special.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. Articolul 10Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar şi al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000. Articolul 11Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954 şi care s-a conferit maiştrilor militari şi subofiţerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000, este substituit cu următoarele semne onorifice: a) Ordinul Meritul Militar clasa a III-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştrii militari şi subofiţerii care au 15 ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi pentru funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi; b) Ordinul Meritul Militar clasa a II-a, Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştrii militari şi subofiţerii care au 20 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi pentru funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi; c) Ordinul Meritul Militar clasa I, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştrii militari şi subofiţerii care au 25 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi pentru funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 12Maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 651/2001, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 574. Anexa 1REGULAMENTprivind descrierea şi modul de acordare aSemnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari,subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special,cu grade profesionale echivalentecu gradele de maiştri militari şi subofiţeriArt. 1. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se acordă pe viaţă.Art. 2. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru: a) 15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.----------Art. 2 din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.Art. 3. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, confecţionată din tombac, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 30 mm, cu bordură uşor reliefată; marginal este stanţată, uşor în relief, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta şi frunze de stejar la stânga, late de 2 mm, legate în partea de jos cu o fundă.----------Alin. (1) al art. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 9 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. (2) Pe avers, suprapunând parţial cununa, este redată în partea de sus o cruce de Malta, cu braţele de 26 mm, având un medalion central cu diametrul de 13 mm; în medalion sunt aplicate cifrele romane, înalte de 9 mm, "XV", "XX" sau "XXV", reprezentând numărul anilor de activitate pentru care se acordă. (3) Pe revers, în partea de sus a piesei, este aplicată o acvilă, înaltă de 12 mm şi lată de 8 mm, ţinând în cioc o cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o spadă, iar în gheara stângă un buzdugan şi având aplicat pe piept scutul mic al stemei României. În partea de jos a piesei este inscripţionat "ÎN/SERVICIUL/PATRIEI" cu litere în relief, înalte de 2 mm. (4) Însemnul este surmontat de un inel de la care porneşte o semicunună deschisă, formată din două ramuri de laur, având lăţimea de 31 mm şi înălţimea de 14 mm. Între braţele semicununii este fixată o bară. (5) Panglica, lată de 35 mm şi având înălţimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat galben, străbătută de 6 benzi albastre, late de 1 mm. Pe spate are un sistem de prindere. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 3 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 18 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007. (7) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicată pe un suport metalic, lată de 18 mm şi înaltă de 10 mm şi având dimensiunile benzilor colorate ale panglicilor reduse la 50%. Pe baretă este aplicat, cu cifre romane, înalte de 8 mm, numărul "XV", "XX" sau "XXV", confecţionat din tombac brunat. Pe spate are un sistem de prindere.Art. 4. - Diferenţa dintre categorii este următoarea: a) pentru 15 ani de activitate, însemnul este brunat; b) pentru 20 de ani de activitate, însemnul este argintat; c) pentru 25 de ani de activitate, însemnul este aurit.Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice şi în interior este căptuşită cu mătase albastră.----------Alin. (1) al art. 5 din anexa 1 a fost modificat de pct. 10 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, cu albastru, stema României, denumirea şi categoria semnului onorific.Art. 6. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sărbători naţionale sau religioase şi în alte situaţii stabilite prin regulamente specifice. (2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poartă pe partea stângă a pieptului.----------Alin. (2) al art. 6 din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. (3) Bareta se poartă zilnic numai la uniformă, pe partea stângă a pieptului. La uniformă se poartă baretele tuturor decoraţiilor primite, în ordinea descrescătoare a acestora.Art. 7. - Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate; b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei.----------Art. 7 din anexa 1 a fost modificat de pct. 12 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.Art. 8. - Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul: a) la vechimea în activitate, timpul în care maiştrii militari şi subofiţerii în activitate şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, au fost condamnaţi cu suspendare condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea; b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun».----------Lit. b) a art. 8 din anexa 1 a fost modificată de pct. 13 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.Art. 9. - (1) Maiştrii militari sau subofiţerii sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare ori de la alte dispoziţii legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august-1 decembrie, miniştrii, respectiv conducătorii instituţiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri.----------Alin. (1) al art. 9 din anexa 1 a fost modificată de pct. 14 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011. (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţia în care abaterea gravă săvârşită ar avea ca urmare şi acordarea unui calificativ inferior calificativului "bun" în aprecierea de serviciu pentru anul în curs.Art. 10. - (1) Pentru maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, îndreptăţiţi să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să primească însemnul. (2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv maiştrii militari, subofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au îndeplinit condiţiile de primire a însemnului şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii ordinului sau deciziei, după caz, prin care se acordă Semnul onorific În Serviciul Patriei.----------Art. 10 din anexa 1 a fost modificată de pct. 15 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.Art. 11. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele şi instituţiile centrale autonome ale statului cu responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale vor elabora reglementări specifice, aprobate prin ordine ale miniştrilor de resort şi ale conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului, în care se vor detalia condiţiile în care se poate conferi Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri. Anexa 2MODELUL DESENATal Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari,subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu gradeprofesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri-------

Noutăți

 • LEGE nr. 128 din 29 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • LEGE nr. 16 din 29 martie 1993 pentru ratificarea Acordului interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • LEGE nr. 105 din 16 iunie 1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţa a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţa a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 104 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 59 din 24 aprilie 2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 26 mai 2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • Codul Familiei (abrogat)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind producerea şi valorificarea legumelor*)
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • LEGE nr. 35 din 27 martie 2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 36 din 28 februarie 1930 pentru autorizarea Casei de depuneri şi consemnaţiuni sa amâne plata unor sume ce-i datorează Ministerul Agriculturii şi Domeniilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 23 decembrie 1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 120 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 211 din 27 iunie 2013 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 28 octombrie 2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 57 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 515/1978 privind majorarea pensiilor unor invalizi şi accidentaţi de război
 • LEGE nr. 104 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 13 mai 2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 23 din 3 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 113 din 28 noiembrie 1994 pentru acceptarea Protocolului de menţinere în vigoare a Aranjamentului privind comerţul internaţional cu textile, încheiat la Geneva la 9 decembrie 1993
 • LEGE nr. 52 din 9 aprilie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de reforma a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996
 • LEGE nr. 198 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
 • LEGE nr. 142 din 24 decembrie 1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 321 din 26 iunie 2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
 • LEGE nr. 116 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 29 decembrie 1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 august 2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGEA nr. 56 din 19 martie 2010 (*republicată*) privind accesibilizarea fondului forestier naţional*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020