Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 26 septembrie 2006 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 26 septembrie 2006

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, care cuprinde direcțiile de dezvoltare a infrastructurii de transport, prevăzute în anexele nr. 1-10.(2) Lucrările care fac obiectul prezentei legi sunt de interes național și constituie cauză de utilitate publică. Articolul 2Semnificația principalilor termeni utilizați în prezenta lege este cea prevăzută în anexa nr. 11. Articolul 3(1) Lucrările de realizare a proiectelor aferente direcțiilor de dezvoltare din Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, finanțate din fonduri publice, se cuprind în listele de investiții anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de studii de fezabilitate elaborate și aprobate potrivit legii. Lucrările finanțate integral din alte surse decât fondurile publice se cuprind în listele de investiții anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al operatorului economic care administrează infrastructura de transport, aprobat în condițiile legii.(2) Lucrările, indiferent dacă sunt sau nu aferente unor bunuri imobile care fac obiectul proprietății publice a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale, se finanțează din sumele alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite, din venituri proprii ale operatorilor economici care administrează infrastructura de transport, din credite externe, fonduri externe nerambursabile și din alte surse legal constituite, pe bază de documentații tehnico-economice aprobate conform legislației în vigoare, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.(3) Realizarea unor noi lucrări, considerate prioritare și necuprinse în liniile directoare prevăzute prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(4) Programele privind executarea lucrărilor aferente direcțiilor de dezvoltare prevăzute în prezenta lege, conform proiectelor aprobate în condițiile legii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 01-06-2019, Articolul 3 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 106 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) Articolul 4(1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport sunt obligatorii și se aplică în amenajarea teritoriului județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, după caz.(2) Delimitarea terenurilor, a culoarelor și a amplasamentelor necesare pentru rețele de transport se stabilește prin documentații de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului și prin studii de fezabilitate, aprobate potrivit legii.(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ocuparea terenurilor și scoaterea din circuitul agricol și din circuitul silvic se fac potrivit legii.(4) Pe terenurile rezervate dezvoltării rețelelor de transport stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului, prevăzute la art. 1, se interzice autorizarea executării construcțiilor definitive, fără avizul conform al organului de specialitate al administrației publice centrale, care stabilește politica în domeniul transporturilor. Articolul 5Autoritățile administrației publice centrale, județene și locale cooperează pentru asigurarea aplicării prevederilor prezentei legi. Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Căi de comunicație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 29 iulie 1996, se abrogă. Articolul 7Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 21 septembrie 2006.Nr. 363. Anexa nr. 1
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  A. Rețeaua de căi rutiere1. Autostrăzi:1.01. Nădlac*)-Arad-Timișoara-Lugoj-Deva-Sibiu-Pitești-București-Lehliu-FeteștiCernavodă-Constanța;1.02. Sibiu-Făgăraș-Brașov-Ploiești-București;1.03. Timișoara-Stamora Moravița*);1.04. Zalău-Cluj-Napoca-Turda-Alba Iulia-Sebeș;1.05. Lugoj-Caransebeș- Drobeta-Turnu Severin-Filiași-Craiova-Calafat*);1.06. Siret*)-Suceava-Bacău-Mărășești-Tișița;1.07. Albița*)-Huși-Tecuci-Tișița-Buzău;1.08. București-Giurgiu*);1.09. Buzău-Ploiești;1.10. Centura București;1.11. Centura Constanța;1.12. Borș*)-Marghita-Zalău;1.13. Turda-Târgu Mureș-Sighișoara-Făgăraș;1.14. Petea*)-Satu Mare-Baia Mare-Mireșu Mare-Dej-Bistrița-Vatra Dornei-Suceava;1.15. Mireșu Mare-Zalău;1.16. Târgu Mureș-Piatra-Neamț-Roman-Târgu Frumos-Iași-Sculeni*);1.17. Craiova-București;1.18. Halmeu*)-Seini;1.19. Arad-Deva;1.20. Oradea-Chișineu-Criș-Arad;1.21. Vărșand*)-Chișineu-Criș;1.22. Giurgiulești*)-Galați-Brăila-Slobozia-Călărași*).2. Drumuri expres sau cu 4 benzi:2.01. Nădlac-Timișoara;2.02. Halmeu-Satu Mare-Zalău;2.03. Borș*)-Oradea-Zalău;2.04. Drobeta-Turnu Severin-Calafat;2.05. Simeria-Hațeg-Petroșani-Filiași;2.06. Craiova-Alexandria-București;2.07. Buzău-București;2.08. Bâldana-Târgoviște-Moroieni-Sinaia;2.09. Rădăuți-Prut-Ștefănești.Coridorul paneuropean de transport multimodal IV - pct. 1.01 și 1.05Coridorul paneuropean de transport intermodal IX - pct. 1.07, 1.08 și 2.072.10. Ploiești-Buzău-Râmnicu Sărat;2.11. Satu Mare-Carei-Valea lui Mihai-Oradea;2.12. Baia Mare-Cavnic-Budești-Borșa-Iacobeni-Vatra Dornei-Piatra-Neamț-Bacău;2.13. Sighetu Marmației*)-Budești;2.14. Moisei-Năsăud-Bistrița-Reghin-Târgu Mureș;2.15. Dej-Cluj-Napoca-Turda;2.16. Reghin-Miercurea-Ciuc-Târgu Secuiesc;2.17. Suceava-Botoșani-Ștefănești*);2.18. Botoșani-Târgu Frumos;2.19. Chișineu-Criș-Beiuș-Cluj-Napoca;2.20. Oradea-Beiuș-Deva;2.21. Sibiu-Mediaș-Sighișoara-Odorheiu Secuiesc-Miercurea-Ciuc;2.22. Bacău-Târgu Secuiesc-Brașov-Pitești-Slatina-Craiova;2.23. Bacău-Vaslui-Crasna;2.24. Târgu Secuiesc-Focșani-Brăila-Tulcea;2.25. Cenad*)-Timișoara;2.26. Voiteg-Reșița-Caransebeș;2.27. Socol*)-Baziaș-Moldova Nouă-Drobeta-Turnu Severin;2.28. Filiași-Craiova;2.29. Drobeta-Turnu Severin-Târgu Jiu-Râmnicu Vâlcea-Curtea de Argeș;2.30. Craiova-Bechet*);2.31. Pitești-Târgoviște-Ploiești;2.32. Pitești-Costești-Roșiori de Vede-Turnu Măgurele*);2.33. Turnu Măgurele-Alexandria;2.34. București-Giurgiu*);2.35. Buzău-Brăila;2.36. Râmnicu Sărat-Hârșova-Constanța;2.37. Slobozia-Hârșova-Tulcea;2.38. Tulcea-Constanța-Vama Veche*).3. Poduri noi:3.01. pe Dunăre la: Calafat, Bechet, Turnu Măgurele, Giurgiu, Călărași și Brăila;3.02. pe râul Prut la: Galați-Giurgiulești, Fălciu, Ungheni și Ștefănești;3.03. pe râul Tisa la Sighetu Marmației;3.04. pe râul Siret la Cosmești.*) Cuprinde și secțiunea dintre ultima localitate și frontiera de stat.
  Anexa nr. 2 Anexa nr. 3
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  B. Rețeaua de căi feroviare1. Linii de cale ferată convenționale, cu viteza până la 160 km/h pe trasee existente reabilitate:1.01. Curtici*)-Arad-Simeria-Vințu de Jos-Alba Iulia-Coșlariu - Copșa Mică - Brașov - Ploiești - București - Fetești - Medgidia - Constanța;1.02. Vințu de Jos-Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Vâlcele-Pitești-București;1.03. Arad-Timișoara-Caransebeș-Drobeta-Turnu Severin-Strehaia-Craiova-Calafat*);1.04. Craiova-Roșiori-Videle-București/Giurgiu;1.05. Cristești Jijia*)-Iași-Pașcani-Bacău-Adjud-Mărășești-Focșani-Buzău-Ploiești-bucurești-Giurgiu*).Coridorul paneuropean de transport multimodal IV - pct. 1.01 și 1.03Coridorul paneuropean de transport intermodal IX - pct. 1.051.06. Vicșani*)-Suceava-Pașcani;1.07. Buzău-Făurei-Brăila-Galați*);1.08. Oradea-Episcopia Bihor*);1.09. Halmeu*)-Satu Mare-Oradea-Poieni-Cluj-Napoca-Apahida-Coșlariu;1.10. Timișoara-Stamora Moravița*);1.11. Oradea-Arad;1.12. Constanța-Mangalia;1.13. Medgidia-Negru Vodă*);1.14. București-Urziceni-Făurei;1.15. Satu Mare-Baia Mare-Dej-Apahida;1.16. Dej-Beclean pe Someș-Suceava;1.17. Brașov-Ciceu-Deda-Beclean pe Someș;1.18. Simeria-Filiași.2. Linii de cale ferată cu viteza peste 250 km/h:2.01. Linii noi: Rețeaua feroviară de mare viteză va fi realizată în funcție de înțelegerile cu țările vecine și în urma unui studiu care va stabili numărul punctelor de secționare și traseul pe direcția Constanța-București, cu ieșire spre frontiera vestică a României.3. Linii de cale ferată de interes local, pe trasee noi:3.01. Zalău-Cehu Silvaniei;3.02. Dej-Târgu Lăpuș;3.03. Motru-Baia de Aramă;3.04. Strehaia-Vânju Mare;3.05. Târgu Mureș-Sighișoara;3.06. Bicaz-Gheorgheni;3.07. Bacău-Moinești;3.08. Brăila-Măcin-Tulcea;3.09. țăndărei -Giurgeni;3.10. Calafat*)-Vânju Mare-Drobeta-Turnu Severin;3.11. Zalău-Huedin;3.12. Craiova-Porțile de Fier II*);3.13. Baia Mare-Sighetu Marmației;3.14. Satu Mare-Petea*).4. Poduri noi:4.01. pe Dunăre la: Calafat, Giurgiu și Brăila;4.02. pe râul Prut la: Galați-Giurgiulești și Fălciu.*) Cuprinde și secțiunea dintre ultima stație de cale ferată și frontiera de stat.
  Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  C. Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi1. Căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare:1.01. Dunărea (Baziaș-portul Cernavodă-portul Brăila-portul Sulina):– sectorul intrarea în țară la gura Nerei, amonte de Baziaș-Porțile de Fier II;– sectorul Porțile de Fier II-Călărași;– sectorul Călărași-Cernavodă-Brăila;– sectorul Brăila-Ceatalul Ismailului;– sectorul Tulcea - între Ceatalul Ismailului și Ceatalul Sfântu Gheorghe;– canalul Sulina, sectorul Ceatalul Sfântu Gheorghe - Marea Neagră;1.02. Canalul Dunăre-Marea Neagră;1.03. Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari;1.04. Dunărea (brațul Chilia).Coridorul paneuropean de transport VII - de la pct. 1.01 la pct. 1.04.1.05. Canalul de legătură dintre Dunăre-Borcea și Combinatul Călărași;1.06. Brațele navigabile ale Dunării: Tatanir, Sfântu Gheorghe, Măcin, Arapu, Caleia, Vâlciu, Borcea, Bala, Gogoșu;1.07. Râul Prut între Dunăre și nodul hidrotehnic Stânca-Costești;1.08. Râul Siret între Dunăre și Adjud;1.09. Canalul magistral Siret-Bărăgan între Adjud și Dridu;1.10. Râul Ialomița între Dunăre și Dridu;1.11. Râul Argeș între Dunăre și Mihăilești;1.12. Râul Dâmbovița între Budești-București (Glina);1.13. Râul Olt între Dunăre-Slatina și Râmnicu Vâlcea;1.14. Râul Jiu între Dunăre și Craiova;1.15. Canalul Bega pe sectorul Timișoara-frontieră;1.16. Râul Mureș de la frontieră până la Alba Iulia;1.17. Râul Someș între frontieră și Dej.2. Puncte de traversare cu bacul și de acostare pentru nave de pasageri, la care se vor executa lucrări de modernizare:2.01. Portul Sulina;2.02. Portul Tulcea;2.03. Portul Galați;2.04. Portul Brăila;2.05. Portul Cernavodă;2.06. Portul Călărași;2.07. Portul Oltenița;2.08. Portul Giurgiu;2.09. Portul Calafat;2.10. Portul Drobeta-Turnu Severin;2.11. Portul Moldova Veche;2.12. Portul Chilia Veche;2.13. Portul Periprava;2.14. Portul Sfântu Gheorghe;2.15. Portul Isaccea;2.16. Portul Hârșova;2.17. Portul Zimnicea;2.18. Portul Turnu Măgurele;2.19. Portul Corabia;2.20. Portul Bechet;2.21. Portul Rast;2.22. Portul Cetate;2.23. Portul Orșova;2.24. Portul Șvinița.3. Puncte de trafic RO - RO noi:3.01. Portul Tulcea;3.02. Portul Galați;3.03. Portul Brăila;3.04. Portul Călărași;3.05. Portul Oltenița;3.06. Portul Giurgiu;3.07. Portul Calafat;3.08. Portul Drobeta-Turnu Severin;3.09. Portul Moldova Veche;3.10. Portul Isaccea;3.11. Portul Turnu Măgurele;3.12. Portul Corabia;3.13. Portul Bechet.4. Porturi la care se vor executa lucrări de modernizare:4.01. Portul Constanța;4.02. Portul Sulina;4.03. Portul Tulcea;4.04. Portul Medgidia;4.05. Portul Galați;4.06. Portul Brăila;4.07. Portul Cernavodă;4.08. Portul Călărași;4.09. Portul Oltenița;4.10. Portul Giurgiu;4.11. Portul Calafat;4.12. Portul Drobeta-Turnu Severin;4.13. Portul Moldova Veche;4.14. Portul Mangalia;4.15. Portul Midia;4.16. Portul Chilia Veche;4.17. Portul Mahmudia;4.18. Portul Isaccea;4.19. Portul Hârșova;4.20. Portul Basarabi - pe Canalul Dunăre-Marea Neagră;4.21. Portul Ovidiu - pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;4.22. Portul Luminița - pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;4.23. Portul Pârjoaia;4.24. Portul Zimnicea;4.25. Portul Turnu Măgurele;4.26. Portul Corabia;4.27. Portul Bechet;4.28. Portul Cetate;4.29. Portul Orșova;4.30. Portul Șvinița;4.31. Portul Baziaș.5. Porturi noi:5.01. Pe râul Prut la: Oancea, Fălciu, Risești, Prisăcani;5.02. Pe râul Siret la: Adjud Sud, Doaga și Independența;5.03. Pe canalul Siret-Bărăgan la: Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău și Dridu;5.04. Pe râul Ialomița la Slobozia;5.05. Pe râul Dâmbovița la București (Glina);5.06. Pe râul Argeș la Oltenița (confluență cu Dunărea) și la 1 Decembrie;5.07. Pe râul Olt la Izlaz (confluență cu Dunărea), la Slatina și la Râmnicu Vâlcea Sud (Govora);5.08. Pe râul Jiu la Craiova;5.09. Pe canalul Bega la Timișoara;5.10. Pe râul Mureș la: Arad, Deva și Alba Iulia;5.11. Pe râul Someș la: Satu Mare, Jibou și Dej.6. Porturi turistice și debarcadere pentru nave de pasageri:6.01. Portul Sulina;6.02. Portul Tulcea;6.03. Portul Galați;6.04. Portul Brăila;6.05. Portul Cernavodă;6.06. Portul Oltenița;6.07. Portul Giurgiu;6.08. Portul Mangalia (2 Mai);6.09. Portul Belona (Eforie);6.10. Portul Tomis (Constanța);6.11. Portul Chilia;6.12. Portul Sf. Gheorghe;6.13. Portul Orșova.
  Anexa nr. 6 Anexa nr. 7
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  D. Rețeaua de aeroporturi1. Aeroporturi existente la care se vor executa lucrări de modernizare:1.01. Aeroportul Arad;1.02. Aeroportul București Băneasa;1.03. Aeroportul București Henri Coandă;1.04. Aeroportul Bacău;1.05. Aeroportul Cluj-Napoca;1.06. Aeroportul Constanța;1.07. Aeroportul Iași;1.08. Aeroportul Oradea;1.09. Aeroportul Sibiu;1.10. Aeroportul Suceava;1.11. Aeroportul Timișoara;1.12. Aeroportul Baia Mare;1.13. Aeroportul Târgu Mureș;1.14. Aeroportul Caransebeș;1.15. Aeroportul Craiova;1.16. Aeroportul Satu Mare;1.17. Aeroportul Tulcea.2. Aeroporturi noi:2.01. în zona Brașov-Ghimbav-Prejmer;2.02. în zona Brăila-Galați-Tulucești;2.03. în zona Alba Iulia-Aurel Vlaicu;2.04. în zona municipiului Bistrița.
  Anexa nr. 8 Anexa nr. 9
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  E. Rețeaua de transport combinat1. Terminale de transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de modernizare:1.01. Terminalul Alba Iulia;1.02. Terminalul Bacău;1.03. Terminalul Baia Mare;1.04. Terminalul Bistrița Nord;1.05. Terminalul Bradu de Sus (Pitești);1.06. Terminalul Brașov Triaj;1.07. Terminalul Bucureștii Noi;1.08. Terminalul Buzău Sud;1.09. Terminalul Cluj-Napoca Est;1.10. Terminalul Constanța Mărfuri;1.11. Terminalul Craiova;1.12. Terminalul Deva;1.13. Terminalul Galați Mărfuri;1.14. Terminalul Glogovăț (Arad);1.15. Terminalul Mediaș;1.16. Terminalul Oradea Est;1.17. Terminalul Ploiești Crâng;1.18. Terminalul Petea - Satu Mare;1.19. Terminalul Semenic (Timișoara Sud);1.20. Terminalul Socola Mărfuri;1.21. Terminalul Suceava;1.22. Terminalul Titan (București Sud);1.23. Terminalul Tulcea Mărfuri;1.24. Terminalul Port Constanța.2. Terminale de transport combinat noi:2.01. Terminalul Giurgiu Port;2.02. Terminalul Dej.
  Anexa nr. 10 Anexa nr. 11
  DEFINIREA
  principalilor termeni utilizați
  Pentru aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:1. drum național– drumul care aparține proprietății publice a statului, este de interes național, asigură legătura capitalei țării cu reședințele de județe, cu obiectivele de interes strategic național, între ele, precum și cu țările vecine.Drumurile naționale pot fi:– autostrăzi;– drumuri expres;– drumuri naționale europene (E);– drumuri naționale principale;– drumuri naționale secundare;2. autostradă– drumul național de mare capacitate și viteză, rezervat exclusiv circulației autovehiculelor, care nu deservește proprietăți riverane, prevăzut cu două căi unidirecționale separate printr-o zonă mediană, având cel puțin două benzi de circulație pe sens și bandă de staționare de urgență, intersecții denivelate și accese limitate, intrarea și ieșirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate;3. drum expres– drumul național accesibil numai prin noduri sau intersecții reglementate, rezervat exclusiv circulației autovehiculelor, se desfășoară în afara localităților și pe care oprirea și staționarea pe partea carosabilă sunt interzise;4. drum cu 4 benzi– drumul național cu 4 benzi de circulație, accesibil prin intersecții reglementate, cu traseu care poate traversa localități și pe care oprirea și staționarea pe partea carosabilă sunt interzise;5. infrastructură feroviara interoperabila– partea infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului național și internațional, administrată în concordanță cu prevederile legislației privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar și care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european și preluate în legislația din România;6. infrastructură feroviara neinteroperabila– partea infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată ori nu la infrastructura feroviară interoperabilă și care este administrată și se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne;7. linii de cale ferată convenționale– linii de cale ferată cu viteza sub 200 km/h;8. rețea de transport combinat– rețeaua de transport internațional combinat este constituită din linii de cale ferată, precum și din terminale de transport combinat, puncte de trecere a frontierei, stații de schimbare a ecartamentului și porturi sau legături cu nave feribot care au importanță deosebită pentru transportul internațional combinat;9. terminal de transport combinat– locul echipat pentru transbordarea și stocarea UTI (unități de transport intermodal);10. punct de trecere a frontierei– orice loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat;11. Coridorul paneuropean de transport multimodal IV-Dresda/Nurenberg-Praga-Viena/Bratislava-Budapesta-Arad-București-Constanța/Craiova-Sofia-Salonic/Plovdiv-Istanbul înseamnă traseul rutier, traseul feroviar și punctele de legătură de transport naval, aerian, maritim și combinat, incluzând instalații auxiliare ca: semnalizări, instalații necesare pentru dirijarea traficului, drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, stații de service, terminale pentru mărfuri și călători, depozite, aflate pe traseul coridorului;12. Coridorul paneuropean de transport VII– Dunărea navigabilă, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Brațele Dunării Chilia și Sulina, legăturile navigabile dintre Marea Neagră și Dunăre, Canalul Dunăre-Sava, Canalul Dunăre-Tisa și infrastructurile portuare importante situate pe aceste căi navigabile;13. Coridorul paneuropean de transport intermodal IX– Helsinki-St. Petersburg-Moscova/Pscov-Vitebsk-Kiev-Ljubasvika Chișinău-București-Dimitrovgrad înseamnă traseul rutier, traseul feroviar și infrastructurile de transport combinat, incluzând instalații auxiliare ca: drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, stații de service, terminale pentru mărfuri și călători, depozite și instalații necesare pentru dirijarea traficului, aflate pe traseul coridorului, precum și legăturile lor cu toate nodurile de infrastructuri de transport aflate pe coridor;14. Rețea TEN-R– Rețea transeuropeană de transport rutier;15. Rețea TEN-F– Rețea transeuropeană de transport feroviar.
  -----

  Noutăți

 • LEGE nr. 207 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 127 din 30 iunie 2000 privind organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • LEGE nr. 41 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 211/1977 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • LEGE nr. 187 din 25 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 44 din 8 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 261 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea comunei Dochia prin reorganizarea comunei Girov, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 372 din 20 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare privind desfăşurarea activităţilor referitoare la instalaţiile de monitorizare internaţională în aplicarea Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare, inclusiv a activităţilor ulterioare certificării, semnat la Viena la 13 iunie 2003
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 62 din 3 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea culturală, semnat la Bucureşti la 16 mai 1995
 • LEGE nr. 1.032 din 17 august 1864 pentru impartirea Curtei de Casatiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 188 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • LEGE nr. 591 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 236 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • LEGE nr. 91 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 138 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • LEGE nr. 149 din 27 iunie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 600 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achiziţionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 650 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • LEGE nr. 290 din 28 septembrie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 166 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Addendumului semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2004 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi la 24 iulie 2002
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 451 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 1 din 20 aprilie 1972 cu privire la modificarea articolelor 45 alin. 1 şi 81 alin. 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 2.719 din 4 octombrie 1918 pentru lichidarea rechizitiunilor şi despăgubirilor de răsboi
 • LEGE nr. 120 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • LEGE nr. 181 din 12 noiembrie 1997 privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 223 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 99 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
 • LEGE nr. 91 din 19 aprilie 2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020