Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educația tinerilor capabili de performanță înaltă**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007

  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1.Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale și definiții Articolul 1Prezenta lege creează cadrul juridic de organizare instituțională și de desfășurare a programelor de educație diferențiată pentru tinerii capabili de performanță înaltă. (la 05-06-2009, Art. 1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, devenit pct. 1^1. ) Articolul 2Abrogat. (la 05-06-2009, Art. 2 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^2. ) Articolul 3Educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă se poate realiza prin:a) adaptarea obiectivelor, conținuturilor, a strategiilor didactice de predare, învățare și evaluare la posibilitățile aptitudinale, cognitive, afective și motrice, la ritmul și la stilul de învățare ale tinerilor capabili de performanță înaltă;b) educarea tinerilor capabili de performanță înaltă în centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al școlilor de weekend, al taberelor de instruire, al școlilor de vară și al programelor de învățământ la distanță sau prin alte forme. (la 05-06-2009, Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^3. ) Articolul 4În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile folosite au următoarele semnificații:a) tineri capabili de performanță înaltă - tinerii identificați prin metode științifice ca având realizări și/sau aptitudini potențiale în oricare dintre următoarele domenii, izolate sau în combinație: capacitate intelectuală generală, aptitudini academice specifice, gândire productivă și creativă, abilitate în leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;b) trasee curriculare diferențiate - curriculum și organizarea programului școlar adaptate nevoilor individuale ale tinerilor capabili de performanță înaltă. (la 05-06-2009, Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^4. ) Capitolul II Identificarea tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă Articolul 5(1) Identificarea tinerilor capabili de performanță înaltă se realizează de echipe formate din specialiști în domeniu, psihologi, pedagogi, profesori și satisface exigențele de obiectivitate, fidelitate, validitate și fiabilitate.(2) Membrii acestor echipe nu pot efectua activități de pregătire cu tinerii selectați. (la 05-06-2009, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^5. ) Articolul 6Abrogat. (la 05-06-2009, Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^6. ) Articolul 7În procesul de identificare se utilizează profiluri psihocomportamentale, studii de caz, ghiduri de nominalizare, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, de inteligență, de creativitate, de aptitudini speciale, analiza activității și a rezultatelor școlare, precum și alte instrumente și procedee elaborate de specialiști. (la 05-06-2009, Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^7. ) Articolul 8Procedurile de identificare a tinerilor capabili de performanță înaltă proveniți din medii socioeconomice dezavantajate se adaptează specificului lor și prin implicarea reprezentanților comunității locale. (la 05-06-2009, Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^8. ) Articolul 9Abrogat. (la 05-06-2009, Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^9. ) Capitolul III Trasee curriculare diferențiate Articolul 10Traseele curriculare diferențiate se structurează în conformitate cu principiile generale ale curriculumului național, în funcție de domeniul de manifestare a abilității și ținându-se cont de nevoile specifice ale tinerilor capabili de performanță înaltă. (la 05-06-2009, Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^10. ) Articolul 11Abrogat. (la 05-06-2009, Art. 11 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^11. ) Articolul 12Abrogat. (la 05-06-2009, Art. 12 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^11. ) Articolul 13Abrogat. (la 05-06-2009, Art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^11. ) Articolul 14Abrogat. (la 05-06-2009, Art. 14 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 1^11. ) Articolul 15Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 15 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 16Strategiile didactice se adaptează formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ pentru tineri capabili de performanță înaltă, contextului sociocultural, precum și profilului de personalitate și gradului de maturitate psihologică ale acestora. (la 05-06-2009, Art. 16 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 2^1. ) Articolul 17Abrogat. (la 05-06-2009, Art. 17 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 2^2. ) Articolul 18(1) Evaluarea tinerilor capabili de performanță înaltă se adaptează în funcție de traseele curriculare diferențiate, ținându-se cont de standardele curriculare aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.(2) La sfârșitul fiecărui an școlar, tinerii incluși în program sunt evaluați de echipele prevăzute la art. 5, în vederea menținerii sau excluderii din programul de pregătire. (la 05-06-2009, Art. 18 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 2^3. ) Capitolul IVPregătirea personalului didactic implicat în instruirea tinerilor capabili de performanță înaltă (la 05-06-2009, Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 2^4. ) Articolul 19Formarea cadrelor didactice necesare selectării, instruirii și evaluării anuale a tinerilor capabili de performanță înaltă se face pe baza unor programe de pregătire specifice care vizează atât aplicarea de curriculum, cât și metodele de selecție și evaluare a tinerilor capabili de performanță înaltă. (la 05-06-2009, Art. 19 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 2^5. ) Articolul 20Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 21Formarea continuă certificată a cadrelor didactice include și programe de perfecționare în domeniul psihopedagogiei tinerilor capabili de performanță înaltă. (la 05-06-2009, Art. 21 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 3^1. ) Articolul 22Formarea altor categorii de specialiști, cum ar fi: psihologi, asistenți sociali, pedagogi, psihopedagogi, include cursuri specializate în domeniul identificării tinerilor capabili de performanță înaltă, al consilierii, psihoterapiei și managementului personal al acestora. (la 05-06-2009, Art. 22 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 3^2. ) Articolul 23Ministerul Educației, Cercetării și Inovării coordonează organizarea unor programe naționale de formare în domeniul educației tinerilor capabili de performanță înaltă. (la 05-06-2009, Art. 23 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu pct. 3^3. ) Capitolul VInstruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă (la 05-06-2009, Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 24(1) Instruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă este coordonată metodologic de Centrul Național de Instruire Diferențiată, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.(2) Centrul Național de Instruire Diferențiată este înființat în scopul identificării, pregătirii, stimulării și valorificării potențialului tinerilor capabili de performanță înaltă. (la 05-06-2009, Art. 24 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 25În domeniul instruirii diferențiate a tinerilor capabili de performanță înaltă, Centrul Național de Instruire Diferențiată are următoarele atribuții:a) elaborarea și aplicarea de strategii și politici pentru selecția, pregătirea, stimularea și susținerea tinerilor și a cadrelor didactice în activități de performanță înaltă;b) coordonarea realizării de trasee curriculare diferențiate și a strategiilor didactice specifice educației tinerilor capabili de performanță înaltă;c) elaborarea de liste orientative de resurse informaționale, în scopul aplicării programelor de educație diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă;d) colaborarea cu instituțiile de învățământ superior, cu departamentele de pregătire a personalului didactic, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialiștilor în metodologiile de predare specifice educației tinerilor capabili de performanță înaltă;e) coordonarea metodologică a activității centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București;f) pregătirea și promovarea unui suport informațional privind educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă și participarea la acțiuni de informare referitoare la educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă;g) elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare a centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București. (la 05-06-2009, Art. 25 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 26(1) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București înființează centre de instruire diferențiată județene/al municipiului București, conform unei metodologii elaborate de Centrul Național de Instruire Diferențiată.(2) La nivel județean, instruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă se realizează în microcentre de performanță, care funcționează în unități de învățământ care demonstrează capacitatea de a desfășura astfel de acțiuni, sub coordonarea centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București, iar finanțarea se face de la bugetul local.(3) Metodologia de organizare și desfășurare a instruirii diferențiate la nivel județean/al municipiului București se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării. (la 05-06-2009, Art. 26 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 27Ministerul Educației, Cercetării și Inovării alocă, din bugetul propriu, fonduri pentru programe de instruire diferențiată ale Centrului Național de Instruire Diferențiată și ale inspectoratelor școlare județene, respectiv ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București. (la 05-06-2009, Art. 27 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 26 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Capitolul VIAbrogat (la 06-11-2008, Cap. VI a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 28Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 28 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 29Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 29 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 30Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 30 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 31Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 31 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 32Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 32 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 33Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 33 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 34Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 34 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 35Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 35 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 36Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 36 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Articolul 37Abrogat. (la 06-11-2008, Art. 37 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. ) Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 38Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 39(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a legii se abrogă orice alte dispoziții contrare prezentei legi.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației și Cercetării elaborează regulamentele care decurg din aplicarea acesteia și stabilește măsuri tranzitorii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 9 ianuarie 2007.Nr. 17.-------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 19 mai 2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 46 din 17 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Bălteni prin reorganizarea comunei Perieţi, judeţul Olt
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 7 iunie 2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 673 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică şi de plăti dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 mai 2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 28 martie 2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 75 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
 • LEGE nr. 493 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 25 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 38 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 359 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 104 din 22 septembrie 1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedura penală şi a altor legi, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 şi a Decretului nr. 218/1977
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 16 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Rădeşti prin reorganizarea comunei Bălăbăneşti, judeţul Galaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 92 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, semnat la Chişinău la 21 februarie 1995
 • LEGE nr. 134 din 11 aprilie 2003 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 (*republicată*) privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 280 din 6 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 2 aprilie 1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003
 • LEGE nr. 128 din 29 decembrie 1992 pentru declararea unor oraşe martir
 • LEGE nr. 8 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 52 din 20 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 304 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 143 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 24 noiembrie 2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 360 din 4 decembrie 2007 pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinţei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010
 • LEGE nr. 223 din 26 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021