Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 24 martie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*actualizata*)privind Codul consumului(actualizata până la data de 31 decembrie 2007*)

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale Articolul 1Prezenta lege, denumita în continuare Codul, are ca obiect reglementarea raporturilor juridice create între operatorii economici şi consumatori, cu privire la achizitionarea de produse şi servicii, inclusiv a serviciilor financiare, asigurand cadrul necesar accesului la produse şi servicii, informării lor complete şi corecte despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii şi asigurarii drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor împotriva unor practici abuzive, participării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi intereseaza în calitate de consumatori.-------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 2Prevederile prezentului Cod se aplică comercializarii produselor noi, folosite sau reconditionate, şi a serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, destinate consumatorilor, contractelor incheiate cu consumatorii, regulilor privind publicitatea produselor şi serviciilor, cu excepţia produselor şi serviciilor care sunt reglementate prin legi speciale, a produselor care se comercializeaza ca antichitati şi a produselor necesar a fi reparate sau reconditionate pentru a fi utilizate, cu condiţia ca operatorul economic sa informeze consumatorul despre aceasta.--------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 3Actele normative privind protectia consumatorilor nu trebuie să includa bariere în calea liberei circulatii a marfurilor şi serviciilor. Articolul 4Principiile de baza ale protectiei consumatorilor sunt: a) contradictorialitatea - presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu posibila încălcare a dispoziţiilor privind protectia consumatorilor; b) celeritatea procedurii de cercetare - presupune obligaţia autorităţii competente în domeniul protectiei consumatorilor de a proceda, fără intarziere, la cercetarea sesizarii consumatorilor, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege; c) proportionalitatea - conform careia trebuie respectat un raport corect între gravitatea sau consecintele faptei constatate, circumstantele savarsirii acesteia şi măsura sanctionatorie aplicata; d) legalitatea masurilor propuse/dispuse - presupune ca autorităţile competente nu pot propune/dispune decat masurile prevăzute de lege; e) confidentialitatea - obligaţia personalului din cadrul autorităţilor competente de a pastra confidentialitatea datelor, actelor, informaţiilor de orice natura, prin a caror divulgare se pot aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, care sunt sau pot fi menţionate în aceste informaţii; f) recunoasterea reciproca - orice produs legal fabricat sau comercializat într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori fabricat în mod legal într-un alt stat aparţinând Spatiului Economic European este admis pe teritoriul României, dacă ofera un grad echivalent de protecţie cu cel impus de normele române. Articolul 5Statul, prin autoritatea centrala cu atribuţii în domeniul protectiei consumatorilor, are drept obiective: a) protectia consumatorilor împotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime; b) promovarea şi protectia intereselor economice ale consumatorilor; c) accesul consumatorilor la informaţii complete, corecte şi precise asupra caracteristicilor esentiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adopta în legătură cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor; d) educarea consumatorilor; e) despăgubirea efectiva a consumatorilor; f) sprijinirea consumatorilor sau a altor grupuri sau organizaţii reprezentative de a se organiza, pentru a-şi expune opiniile în procesele de luare a unei decizii care îi priveste; g) promovarea cooperarii internationale în domeniul protectiei consumatorilor şi participarea la schimburile rapide de informaţii; h) prevenirea şi combaterea, prin toate mijloacele, a practicilor comerciale abuzive şi a prestarii serviciilor, inclusiv a celor financiare care pot afecta interesele economice ale consumatorilor. Articolul 6Prevederile cuprinse în prezentul Cod sunt obligatorii pentru toţi consumatorii şi operatorii economici care efectueaza acte şi fapte de comert, în condiţiile legii.--------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 7Termenii utilizati în legislatia privind protectia consumatorilor sunt enumerati cu titlu exemplificativ în anexa care face parte integrantă din prezentul Cod. Capitolul IIOblibaţiile operatorilor economici---------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 8Operatorii economici sunt obligati sa puna pe piaţa numai produse sau servicii sigure, care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relatiile cu consumatorii şi sa nu foloseasca practici comerciale abuzive.------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 9Sunt interzise importul, fabricatia, distributia, precum şi comercializarea produselor falsificate ori contrafacute, periculoase sau care au parametrii de securitate neconformi care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor. Articolul 10Este interzisa condiţionarea vanzarii către consumator a unui produs, de cumpararea unei cantitati impuse sau de cumpararea concomitenta a unui alt produs sau serviciu. De asemenea, este interzisa prestarea unui serviciu către consumator, condiţionată de prestarea altui serviciu sau de cumpararea unui produs. Articolul 11Orice vanzare fortata este interzisa. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu către o persoană se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia. Articolul 12Cheltuielile legate de inlocuirea produselor defecte, de remedierea sau de restituirea contravalorii acestora vor fi suportate de vânzător şi recuperate de acesta de la producător sau, după caz, de la importator sau de la furnizorul anterior aflat pe lantul de distribuţie, dacă prin contractul incheiat între acestia nu s-a stabilit altfel. Articolul 13Orice persoană care are calitatea de producător, distribuitor sau vânzător de produse alimentare va comercializa numai alimente care prezinta siguranţa pentru consumator, sunt salubre şi apte pentru consum uman. Articolul 14Consumatorii trebuie să primeasca toate informaţiile necesare pentru o utilizare corespunzătoare, potrivit destinatiei initiale a bunurilor. Articolul 15În cazul în care operatorii economici iau cunoştinţa, la o dată ulterioară punerii pe piaţa a produselor comercializate, despre existenta unor pericole care, la momentul punerii pe piaţa nu puteau fi cunoscute, trebuie să anunte, fără intarziere, autorităţile competente şi sa faca aceste informaţii publice.---------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 16În cazul produselor identificate sau identificabile cu defecte, producătorii şi/sau distribuitorii au obligaţia de a le retrage de pe piaţa, de a le inlocui sau de a le repara, iar în situaţia în care aceste măsuri nu pot fi facute într-o perioadă rezonabila de timp, stabilita de comun acord între vânzător şi consumator şi fără nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, consumatorul trebuie să fie compensat în mod corespunzător. Articolul 17În cazul lipsei conformitatii, astfel cum este prevăzut în actele normative în domeniul conformitatii produselor, constatate de consumator, acesta are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsura reparatorie, repararea sau inlocuirea produselor, în fiecare caz fără plata, cu excepţia cazului în care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata. Articolul 18Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord între vânzător şi consumator şi fără nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luand în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele, în condiţiile legii. Articolul 19.Guvernul elaboreaza prevederi privind reguli de securitate şi reguli privind intocmirea documentelor de conformitate, care asigura ca produsele comercializate pe piaţa sunt sigure.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 363 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005. Articolul 20Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protectia calităţii acestora, fiind, totodata, conforme prevederilor legale referitoare la protectia muncii, mediului şi a securitatii consumatorilor. Articolul 21Operatorii economici sunt obligati sa comercializeze alimente care: a) sunt insotite de documente care le atesta originea, provenienţă şi securitatea, după caz; b) sunt manipulate şi comercializate în condiţii corespunzătoare de igiena, care nu pun în pericol viaţa şi sănătatea consumatorilor şi care respecta normele sanitare în vigoare; c) nu afectează viaţa şi sănătatea consumatorilor.------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 22Se interzice comercializarea produselor ce imita produsele alimentare, fără a fi astfel de produse şi care prezinta riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor, conform reglementarilor legale în vigoare. Articolul 23Oblibaţiile producătorului: a) sa răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de produsul cu defect, precum şi pentru cel cauzat ca rezultat cumulat al produsului cu defect cu o actiune sau o omisiune a unei terte persoane; b) sa puna pe piaţa numai produse sigure şi, dacă actele normative în vigoare prevad, acestea să fie testate şi/sau certificate; c) sa puna pe piaţa numai produse care respecta condiţiile prescrise sau declarate; d) sa opreasca livrarile, respectiv sa retraga de pe piaţa sau de la consumatori produsele la care organele abilitate sau specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitatile respective; e) să asigure, în cursul procesului de productie, condiţii igienico-sanitare conform normelor sanitare în vigoare. Articolul 24Oblibaţiile distribuitorilor: a) să se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respecta condiţiile prescrise sau declarate; b) sa nu comercializeze produse despre care deţin informaţii sau considera ca pot fi periculoase; c) sa anunte, imediat, autorităţile publice competente, precum şi producătorul, despre existenta pe piaţa a oricărui produs de care au cunoştinţa ca este periculos; d) sa retraga de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat că nu indeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, dacă acesta constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitatile respective; e) să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător, precum şi condiţiile igienico-sanitare pe timpul transportului, manipularii, depozitarii şi desfacerii, conform normelor în vigoare. Articolul 25Oblibaţiile prestatorilor de servicii: a) sa foloseasca, în cadrul serviciilor prestate, numai produse şi proceduri sigure şi, după caz, dacă actele normative în vigoare prevad, acestea să fie testate şi/sau certificate şi sa anunte imediat existenta pe piaţa a oricărui produs despre care au cunoştinţa ca este periculos; b) sa presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora; c) să respecte condiţiile prescrise sau declarate, precum şi clauzele prevăzute în contracte; d) să asigure, la prestarea serviciilor, condiţiile tehnice stabilite de producător, precum şi condiţiile igienico-sanitare, conform normelor în vigoare; e) sa răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat. Articolul 26 (1) Alte obligaţii ale operatorilor economici sunt: a) de a comercializa sau oferi, cu titlu gratuit, numai produse sigure, aflate în cadrul termenului de valabilitate şi care nu prezinta riscuri pentru viaţa, sănătatea şi/sau securitatea consumatorilor; b) de a nu comercializa, în spatii în care nu pot fi asigurate condiţiile de pastrare cerute de producător pentru a se preveni perisabilitatea accelerata, produse alimentare preambalate sau ambalate; c) de a nu comercializa, în alte condiţii decat cele cerute de legislatia în vigoare, produse nealimentare noi, folosite sau reconditionate, fără a putea fi, acolo unde este cazul, probate, verificate sau asigurate condiţiile de pastrare cerute de producător, pentru a se asigura menţinerea caracteristicilor initiale ale produselor; d) de a nu importa, în vederea distributiei cu titlu oneros sau gratuit, produse periculoase, expirate sau care pot afecta viaţa, sănătatea şi/sau securitatea consumatorilor prin utilizarea acestora. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice sau juridice care pot avea calitatea de operator economic.-------------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Capitolul III Drepturile consumatorilorDrepturile consumatorilor Articolul 27Consumatorii beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) de a fi protejati împotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le aduca atingere drepturilor şi intereselor legitime; b) de a fi informati complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adopta în legătură cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educati în calitatea lor de consumatori; c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse şi servicii de calitate; d) de a fi despagubiti în mod real şi corespunzător pentru pagubele generate de calitatea necorespunzatoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege; e) de a se organiza în asociaţii ale consumatorilor, în scopul apararii drepturilor şi intereselor lor; f) de a refuza incheierea contractelor care cuprind clauze abuzive, conform prevederilor legale în vigoare; g) de a nu li se interzice de către un operator economic să obţină un beneficiu prevăzut în mod expres de lege.------------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 28Se interzice refuzul vanzarii unui produs sau prestarii unui serviciu către un consumator fără un motiv justificat conform prevederilor legale în vigoare. Capitolul IV Cadrul organizatoric al organizaţiilor neguvernamentaleCadrul organizatoric al organizaţiilor neguvernamentale Articolul 29Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare în organismele constituite la nivel central sau local, cu rol în domeniul protectiei consumatorilor, în care organele administraţiei publice sunt reprezentate. Articolul 30Personalul de conducere şi salariaţii organelor de specialitate ale administraţiei publice, precum şi ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor sau ale altor autorităţi, cu atribuţii în domeniul protectiei consumatorilor, nu au dreptul de a detine functii în organele de conducere ale organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor. Articolul 31Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor pot fi consultate de către autorităţile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul protectiei consumatorilor, la elaborarea dispoziţiilor şi procedurilor cu caracter general şi a altor lucrari care au ca scop protectia consumatorilor, cu privire la: a) cunoasterea cerințelor consumatorilor privind sortimentele şi calitatea produselor şi serviciilor; b) formarea unei atitudini corecte a operatorilor economici, angajaţi în producerea şi comercializarea produselor şi prestarea serviciilor, faţă de calitatea acestora; c) prevenirea practicilor comerciale abuzive şi a publicităţii de natura a afecta drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor.-----------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 32Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor au urmatoarele drepturi: a) de a fi sprijinite logistic de către organismele administraţiei publice centrale şi locale, în vederea atingerii obiectivelor lor; b) de a primi sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale; c) de a fi consultate, cu ocazia elaborarii proiectelor de acte normative, standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice şi calitative ale produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; d) de a introduce acţiuni în justiţie pentru apararea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor; e) de a obtine informaţii asupra pretului şi caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor, de natura sa ajute consumatorul la luarea unei decizii asupra achizitionarii acestora.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006. Articolul 32^1Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor au urmatoarele obligaţii: a) de a solicita autorităţilor competente luarea de măsuri în vederea opririi productiei sau retragerii de pe piaţa a produselor ori serviciilor care nu asigura nivelul calitativ prevăzut în documentele stabilite de lege sau care pun în pericol viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor; b) de a propune operatorilor economici realizarea de produse şi servicii în condiţii speciale, în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de vârsta a treia; c) de a solicita informaţii asupra pretului şi caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor, de natura sa ajute consumatorul la luarea unei decizii asupra achizitionarii acestora; d) de a informa opinia publică, prin mass-media, asupra neconformitatii produselor şi serviciilor existente pe piaţa, precum şi asupra posibilelor consecinte vatamatoare dovedite ale acestora pentru consumatori.---------------ART. 32^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006. Articolul 33Reprezentantii organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor nu au drept de control al operatorilor economici.----------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Capitolul V Cadrul general al securitatii produselorCadrul general al securitatii produselor Articolul 34Riscul se considera acceptabil şi compatibil cu un grad înalt de protecţie pentru siguranţa şi sănătatea consumatorilor, evaluarea riscului facandu-se în functie de urmatoarele aspecte: a) caracteristicile produsului, ale ambalarii şi ale instructiunilor de montaj şi întreţinere; b) efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit; c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte indicatii şi informaţii furnizate de producător; d) categoria de consumatori expusa riscului prin folosirea produsului. Articolul 35 (1) Orice operator economic este obligat să introducă pe piaţa numai produse sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. (2) Orice comerciant trebuie să se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi sa informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea şi/sau consumul acestora.--------------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 36Este interzisa comercializarea produselor care nu sunt sigure, cat şi a produselor neinsotite de documentaţia obligatorie prevăzută de lege, prin care să se ateste ca ele au fost testate şi/sau certificate, după caz. Capitolul VI Cadrul general privind obligativitatea informării şi educarii consumatorilorCadrul general privind obligativitatea informării şi educarii consumatorilor Articolul 37Statul trebuie să realizeze şi sa încurajeze folosirea de programe menite să asigure consumatorilor o informare şi o educare corespunzătoare, pentru a permite acestora sa actioneze în mod distinct, în vederea unei alegeri corecte bazate pe o informare corespunzătoare asupra bunurilor şi a serviciilor şi să fie cunoscatori ai drepturilor şi responsabilitatilor ce le revin. Articolul 38Statul, prin mijloacele sale, are ca scop protejarea consumatorilor la achizitionarea de produse şi servicii, precum şi protejarea interesului public general împotriva publicităţii inselatoare, a consecintelor negative ale publicităţii şi stabileste condiţiile în care este permisa publicitatea comparativa. Articolul 39Educarea consumatorilor este o parte din programul de invatamant şi o componenta a obiectelor de studii. Formarea competentelor în domeniul protectiei consumatorului şi a mediului se realizează în cadrul programului de invatamant. Formarea competentelor practice se realizează inclusiv prin colaborarea instituţiilor de invatamant preuniversitar cu operatorii economici din domeniu.---------------Art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006. Articolul 40În programele de educare şi informare a consumatorilor se includ ca aspecte importante ale protectiei acestora:-------------Partea introductiva a art. 40 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006. a) legislatia referitoare la protectia consumatorilor, agentii şi organizaţii ale consumatorilor; b) sănătatea, alimentatia, prevenirea imbolnavirilor şi prevenirea achizitionarii de produse alimentare falsificate; c) riscurile produselor; d) interesele economice ale consumatorilor la achizitionarea de servicii, inclusiv a celor financiare;d^1) practicile comerciale ale producătorilor, prestatorilor sau distribuitorilor şi prevenirea actelor de comert incorecte;-------------Lit. d^1) a art. 40 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006. e) etichetarea produselor, cu precizarea informaţiilor necesare consumatorilor; f) informaţii despre dificultati şi măsuri de rezolvare a acestora, preţuri, calitate, condiţii de creditare; g) protectia mediului, după caz. Articolul 41Programele ce privesc educarea şi informarea consumatorilor pot fi implementate şi prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor. Articolul 42Operatorii economici pot contribui şi colabora cu terţe părţi la realizarea unor programe reale şi eficiente de educare şi informare a consumatorilor.-----------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 43Având în vedere necesitatea asigurarii unei informari complete, concrete şi inteligibile a consumatorilor pot fi initiate programe privind informarea consumatorilor prin mass-media. Articolul 44Consumatorii au dreptul de a fi informati, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor şi serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere rationala între produsele şi serviciile oferite, în conformitate cu interesele lor economice şi de alta natura şi să fie în măsura să le utilizeze, potrivit destinatiei acestora, în deplina siguranţa şi securitate.----------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 45Informaţiile privind protejarea vietii, sănătăţii şi securitatii consumatorilor trebuie să fie comunicate acestora, pe cat este posibil şi prin simboluri grafice internationale, usor de înţeles. Articolul 46Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, inscrise la vedere, în mod vizibil, lizibil şi usor de înţeles, după caz, pe produs, eticheta, ambalaj de vanzare sau în cartea tehnica, instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoţesc produsul sau serviciul, în functie de natura acestuia. Articolul 47Consumatorii trebuie să fie informati despre riscurile la care sunt supuşi prin folosirea normala sau previzibila a bunurilor. Articolul 48Scopul etichetarii este de a oferi consumatorilor informaţiile necesare, suficiente, verificabile şi usor de comparat, astfel încât să permită acestora sa aleaga acel produs care corespunde exigentelor lor din punct de vedere al nevoilor şi posibilitatilor lor financiare, precum şi de a cunoaste eventualele riscuri la care ar putea fi supuşi. Articolul 49Informaţiile de pe etichetele produselor trebuie să fie inscrise în limba română, indiferent de tara producătoare, fără a se exclude prezentarea lor şi în alte limbi, să fie vizibile, lizibile şi inscriptionate într-un mod care să nu permita stergerea lor. Articolul 50Etichetarea şi metodele prin care aceasta se realizează nu trebuie să atribuie alimentelor proprietăţi de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor sau sa faca referiri la astfel de proprietăţi; sunt exceptate de la aceasta interdictie apele minerale naturale, precum şi orice alimente cu destinatii nutritionale speciale, expres prevăzute prin acte normative. Articolul 51 (1) Pentru produsele alimentare, producătorul, astfel cum este definit în anexa, are obligaţia de a informa despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de valabilitate ori data durabilitatii minimale, lista ingredientelor, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare sau pastrare, despre contraindicatii, menţiuni suplimentare pe grupe de produse, precum şi alte menţiuni prevăzute de lege. (2) Producătorul are obligaţia să-şi precizeze adresa pe eticheta până la data aderarii României la Uniunea Europeana.-----------Art. 51 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 363 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005. Articolul 52Pentru produsele de folosinţă indelungata, acestea trebuie să fie insotite de certificatul de garantie şi, dacă reglementarile în vigoare prevad, de declaratia de conformitate, precum şi de cartea tehnica ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de către producător, conform prevederilor legale. Articolul 53Vânzătorul trebuie să informeze consumatorii despre preţul final al produsului şi să ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice care trebuie să insoteasca produsul. Articolul 54Toate informaţiile privitoare la produsele şi serviciile oferite consumatorilor, documentele insotitoare, precum şi contractele preformulate, trebuie să fie scrise în limba română, indiferent de tara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi. Articolul 55Denumirea sub care este vandut alimentul consumatorului sau operatorilor economici care prepara ori furnizeaza hrana pentru populatie este cea prevăzută de reglementarile specifice alimentului respectiv.-----------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 56În cazul prestarilor de servicii, informaţiile trebuie să cuprindă categoria calitativa a serviciului, după caz, timpul de realizare, termenul de garantie şi postgarantie, preturile şi tarifele, riscurile previzibile şi, după caz, alte documente prevăzute expres de lege. În cazul serviciilor financiare, operatorii economici sunt obligati să ofere consumatorilor informaţii complete, corecte şi precise asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le revin.--------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 57La punerea pe piaţa a produselor de folosinţă indelungata, operatorii economici pot efectua demonstratii de utilizare, în public sau prin intermediul mass-media, în scopul promovarii produsului respectiv.------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 58Operatorii economici sunt obligati sa demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, cu ocazia cumpararii, modul de utilizare şi functionare a produselor ce urmeaza a fi vandute, după caz.---------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 59Obligaţia informării consumatorului privind elementele esentiale referitoare la produsul achizitionat nu poate fi inlaturata, de către operatorul economic care l-a comercializat, prin invocarea secretului comercial sau profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.-------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 60Se interzice prezentarea, prin orice mijloace, a afirmatiilor şi indicatiilor care nu sunt conforme cu parametrii ce caracterizeaza produsele şi serviciile şi care nu pot fi probate. Articolul 61Comercializarea produselor şi prestarea serviciilor se fac numai în locuri şi în spatii autorizate, conform reglementarilor legale în vigoare. Articolul 62Este obligatorie afisarea, în mod vizibil, a denumirii unităţii, a autorizatiei de functionare, a avertismentelor obligatorii prevăzute de lege, precum şi afisarea orarului de functionare. Capitolul VII Cadrul general privind preturile şi tarifeleCadrul general privind preturile şi tarifele Articolul 63Operatorul economic care, în reteaua de distribuţie, ofera spre vanzare produse/servicii trebuie să indice preţul de vanzare/tariful practicat şi preţul pe unitatea de măsura, conform reglementarilor legale în vigoare.-------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 64Preturile şi tarifele trebuie indicate în mod vizibil şi intr-o formă neechivoca, usor de citit, prin marcare, etichetare şi/sau afisare. Articolul 65Informaţiile furnizate de aparatele de măsura utilizate pentru determinarea cantităţii produselor vandute în vrac trebuie să fie clare şi usor vizibile pentru consumator. Articolul 66Când livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior platii unei sume de bani cu titlu de avans, operatorul economic este obligat sa elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal conform legislaţiei în vigoare sau, după caz, un contract scris şi să respecte condiţiile contractuale.------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 67Operatorii economici care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale vor elibera bonuri fiscale consumatorilor de produse/servicii, acestia având obligaţia de a pastra aceste documente, cel puţin până la momentul parasirii spatiului comercial respectiv.-----------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Capitolul VIII Publicitatea produselor şi serviciilorPublicitatea produselor şi serviciilor Articolul 68Publicitatea trebuie să fie decenta, corecta şi să fie elaborata în spiritul responsabilitatii sociale. Articolul 69Se interzice publicitatea care: a) este inselatoare; b) este subliminala; c) prejudiciaza respectul pentru demnitatea umana şi morala publică; d) include discriminari bazate pe rasa, sex, limba, origine, origine sociala, identitate etnica sau naţionalitate; e) atenteaza la convingerile religioase sau politice; f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnitatii şi vietii particulare a persoanelor; g) exploateaza superstitiile, credulitatea sau frica persoanelor; h) prejudiciaza securitatea persoanelor sau incita la violenta; i) incurajeaza un comportament care prejudiciaza mediul înconjurător; j) favorizeaza comercializarea unor bunuri sau servicii, care sunt produse ori distribuite contrar prevederilor legale. Articolul 70Autorul, realizatorul de publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare raspund solidar cu persoana care îşi face publicitate, în cazul încălcării prevederilor prezentului Cod, cu excepţia cazurilor expres prevăzute prin lege şi la care raspunderea este mentionata în sarcina altei persoane. Articolul 71Dacă persoana care îşi face publicitate nu are sediul în România sau dacă nu poate fi identificata, raspunderea revine, după caz, reprezentantului sau legal în România, autorului, realizatorului de publicitate sau reprezentantului legal al mijlocului de difuzare. Articolul 72Persoana care îşi face publicitate trebuie să fie în măsura sa probeze exactitatea afirmatiilor, indicatiilor sau prezentarilor din anunţul publicitar şi este obligata, la solicitarea instituţiilor şi autorităţilor publice abilitate să aplice şi să constate contraventii în domeniul publicităţii, sa furnizeze documentele care să probeze exactitatea acestora. În cazul în care documentele nu sunt furnizate în termen de maximum 7 zile de la solicitare sau dacă sunt considerate insuficiente, afirmatiile din anunţul publicitar în cauza vor fi considerate inexacte. Articolul 73În scopul protejarii vietii, sănătăţii, securitatii şi informării corecte a consumatorilor, statul poate adopta măsuri de interzicere totala sau parţială a publicităţii anumitor produse. Capitolul IX Drepturile consumatorilor la incheierea contractelorDrepturile consumatorilor la incheierea contractelor Articolul 74Orice contract incheiat între comercianti şi consumatori, pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii, va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. Articolul 75Orice informaţii privind pachetele de servicii turistice, preturile acestora, contractele de credit pentru consum şi toate celelalte condiţii aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, trebuie să conţină indicatii corecte şi clare, care să nu permita interpretari echivoce ale acestora. Articolul 76În caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului. Articolul 77Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive în contractele incheiate cu consumatorii. Articolul 78O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva dacă, prin ea insasi sau împreună cu alte prevederi din contract, creeaza, în detrimentul consumatorului şi contrar cerințelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi oblibaţiile părţilor. Articolul 79O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul, dacă aceasta a fost stabilita fără a da posibilitatea consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele preformulate sau condiţiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piaţa produsului sau serviciului respectiv. Articolul 80Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor legale pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde ca o clauza preformulata a fost negociata direct cu consumatorul este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. Articolul 81Contractul trebuie să stipuleze, cu caractere mari şi în imediata vecinatate a locului rezervat pentru semnatura consumatorului, clauza expresa despre dreptul de denuntare unilaterala a contractului, după caz, precum şi numele şi adresa comerciantului faţă de care consumatorul poate să îşi exercite acest drept, conform dispoziţiilor legale. Articolul 82Comerciantul este obligat sa remita consumatorului un exemplar din contractul incheiat şi să poată proba acest lucru în faţa organelor de control. Articolul 83Dreptul consumatorului la denuntarea contractului nu poate fi anulat de nici o clauza contractuala sau înţelegere între părţi, în cazurile prevăzute de lege, aceasta fiind considerata nula de drept. Capitolul X Dispozitii finale şi tranzitoriiDispozitii finale şi tranzitorii Articolul 84 (1) Actiunile de control şi supraveghere a pieţei sunt efectuate de personalul imputernicit al autorităţilor publice centrale şi teritoriale cu atribuţii în domeniul protectiei consumatorilor, conform competentelor specifice. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este autorizat sa faca copii de pe materialele şi documentele care au legătură cu obiectul controlului şi care se afla în posesia celor inspectati şi să solicite referinţe despre acestea, numai dacă s-a constatat o abatere de la lege. (3) Personalul imputernicit este obligat sa pastreze secretul profesional şi sa nu divulge unei terţe părţi secretele comerciale sau alte informaţii confidentiale ori particulare obtinute în timpul sau în legătură cu actiunile de control, dacă nu li se cere sa faca aceasta de către o autoritate judecătorească sau de către partea inspectata. În cazul în care personalul cu atribuţii de control identifica sau suspecteaza neconformarea cu prevederile actelor normative din domeniul protectiei consumatorilor în vigoare, acesta poate adopta şi/sau dispune măsuri în conformitate cu prevederile acestora. (4) Personalul prevăzut la alin. (1) poate solicita, pe timpul controlului, pentru aducerea la indeplinire în bune condiţii a atribuţiilor de serviciu, după caz, protectia personala şi sprijinul organelor responsabile cu ordinea şi linistea publică care au obligaţia de a le sprijini în acest sens. (5) Documentele care conţin date cu caracter personal, sesizarile şi reclamatiile petentilor, precum şi documentele de constatare şi sanctionare contraventionala nu pot avea caracter public, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege sau a cazurilor în care părţile ale caror date sunt identificate sau identificabile consimt, în scris, acest fapt. Articolul 85 (1) În vederea punerii la dispoziţia operatorilor economici şi a consumatorilor a unui instrument neutru de informare, ca rezultat al studiilor de piaţa şi sondajelor de opinie, al strategiilor de distribuţie, al practicilor comerciale, se va înfiinţa Institutul Naţional al Consumului, în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor. (2) Organizarea şi functionarea Institutului Naţional al Consumului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Institutul Naţional al Consumului este organizat ca institutie publică de interes naţional, cu personalitate juridica, sub forma unui centru de cercetare, informare şi studii în domeniul consumului, ale cărui venituri sunt acordate din surse bugetare şi extrabugetare, în condiţiile legii. (4) Activităţile Institutului Naţional al Consumului se realizează cu sprijinul reprezentantilor administraţiei publice centrale, ai societatii civile, ai personalitatilor în domeniu, ai organizaţiilor patronale şi ai organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor. (5) Institutul Naţional al Consumului sprijina organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor în activitatea de informare şi educare a consumatorilor.----------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic". Articolul 86Autoritatea cu atribuţii de protecţie a consumatorilor, în toate cazurile în care constata nerespectarea actelor normative în domeniul protectiei consumatorilor, este imputernicita să aplice sancţiuni contraventionale principale, complementare, sa dispună măsuri complementare şi sa sesizeze organele de cercetare penala în cazul în care faptele constatate pot constitui infractiuni. Articolul 87 (1) Reglementarile legale în vigoare privind protectia consumatorului care nu sunt cuprinse în prezenta lege se vor prelua ca anexe ale acesteia. (2) În termen de 18 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va prezenta Parlamentului, spre adoptare, proiectul de lege cu privire la anexele prevăzute la alin. (1). Articolul 88Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 296. AnexăDEFINITIIÎn sensul legislaţiei privind protectia consumatorilor, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:1. operator economic - persoana fizica sau juridica, autorizata, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrica, importa, depozitează, transporta sau comercializeaza produse ori părţi din acestea sau presteaza servicii;---------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic".2. aliment nepreambalat - aliment vrac care nu este supus operaţiunii de preambalare şi care, pentru vanzare, este masurat sau cantarit în prezenta consumatorului;3. autoritate cu atribuţii de protectia consumatorilor - autoritatea administraţiei publice centrale şi serviciile sale deconcentrate abilitate să constate şi să aplice sancţiuni pentru nerespectarea dispoziţiilor privind protectia consumatorilor;4. calitate - ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă aptitudinea de a satisface, conform destinatiei acestuia, necesitatile explicite sau implicite;5. centru comercial - structura de vanzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piaţa şi de alimentatie publică, ce utilizeaza o infrastructura comuna şi utilitati adecvate;6. clauza abuziva - clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul şi care prin ea insasi sau împreună cu alte prevederi din contract creeaza, în detrimentul consumatorilor şi contrar cerințelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi oblibaţiile părţilor;7. comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa;8. comert ambulant - activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioscuri mobile sau în vehicule special amenajate;9. comert cu amanuntul/de detail - activitatea desfăşurată de operatorii economici care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;-----------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic".10. comert cu ridicata/de gros - activitatea desfăşurată de operatorii economici care cumpara produse în cantitati mari, în scopul revanzarii acestora în cantitati mai mici altor comercianti sau utilizatori profesionali şi colectivi;----------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic".11. comert de gros cash and carry/forma de comert cu autoservire pe bază de legitimatie de acces - activitatea desfăşurată de operatorii economici care vand marfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revanzarii şi/sau prelucrarii, precum şi al utilizarii acestora ca produse consumabile;-------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic".12. comert în zone publice - activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în piete, targuri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gari, autogari, drumuri publice şi străzi sau orice zona de alta natura destinata folosinţei publice;13. consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;---------------Pct. 13 din anexa a fost modificat de art. XIII al Titlului II din LEGEA nr. 363 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 28 decembrie 2007.14. contract incheiat cu consumatorii - contractele incheiate între comercianti şi consumatori, inclusiv certificatele de garantie, bonurile de comanda, facturile, borderourile sau bonurile de livrare, biletele, tichetele care conţin stipulari sau referiri la condiţii generale prestabilite;15. data durabilitatii minimale - data stabilita de producător, până la care un produs alimentar îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare; produsele pentru care se stabileste data durabilitatii minimale nu trebuie să fie periculoase nici după această dată;16. declaratie de conformitate - declaratia facuta de către un producător sau un prestator, prin care acesta informeaza, pe propria raspundere, despre faptul ca un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ;17. distribuitor - operatorul economic din lantul de distribuţie, a cărui activitate profesionala nu afectează caracteristicile produsului;---------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic".18. durata medie de utilizare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul caruia produsele de folosinţă indelungata trebuie să îşi menţină caracteristicile functionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare;19. eticheta - orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului şi care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia;20. exercitiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu amanuntul, de tip cash and carry, de alimentatie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant;21. garantie - orice angajament asumat de vânzător sau producător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enuntate în declaratiile referitoare la garantie sau în publicitatea aferenta;22. ingredient alimentar - orice substanţa, inclusiv aditivii, utilizata la producerea sau la prepararea unui aliment şi care va fi continuta şi de produsul finit ca atare sau intr-o formă modificata;23. lot - un ansamblu de unităţi de vanzare dintr-un aliment fabricat, prelucrat sau ambalat în condiţii practic identice;24. pachet de servicii turistice - combinatia prestabilita a cel puţin două dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neintrerupta a acestora să depăşească 24 de ore sau sa cuprindă o innoptare, şi anume, transport, cazare şi alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora şi care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea;25. paguba - prejudiciul creat consumatorilor prin utilizarea unui produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum şi cel creat de servicii necorespunzatoare furnizate de prestator. Prejudiciul poate fi material, vatamarea integritatii corporale sau a sănătăţii, precum şi pierderea vietii;26. practici comerciale abuzive - metode de vanzare restrictive sau condiţionate care afectează interesele consumatorilor;27. prestator - operatorul economic care furnizeaza servicii;-------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic".28. producător: a) operatorul economic care fabrica un produs finit sau o componenta a unui produs; b) operatorul economic care fabrica materie prima; c) operatorul economic care îşi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs; d) operatorul economic care reconditioneaza produsul; e) operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modifica caracteristicile produsului; f) reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu are sediul în România sau, în cazul inexistentei acestuia, importatorul produsului; g) operatorul economic care importa produse în vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni de vanzare, închiriere, leasing sau orice alta forma de distribuţie specifică derularii afacerilor sale; h) distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaste importatorul, chiar dacă producătorul este mentionat; i) distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informeaza persoana prejudiciata în termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identităţii importatorului;--------------Potrivit art. II din LEGEA nr. 425 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic".29. produs - bun material a cărui destinatie finala este consumul sau utilizarea individuala ori colectiva; sunt considerate produse energia electrica, energia termica, apa şi gazele livrate pentru consumul individual;30. produs cu defecte - produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibila şi data achizitionarii nu ofera siguranţa consumatorilor, producand pagube acestora;31. produs de folosinţă indelungata - produsul relativ complex, constituit din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare şi asupra caruia se pot efectua reparatii sau activităţi de întreţinere;32. produs contrafacut - orice bun, inclusiv ambalajul acestuia, la care se constata utilizarea fără autorizare a unei marci care este identica cu o marca legal înregistrată, sau produsul care nu poate fi diferentiat în aspectele sale esentiale de un produs de marca, prin care se încalcă drepturile prevăzute de lege ale deţinătorului legal al marcii respective;33. produs falsificat - produs la care se constata alterarea sub orice formă a elementelor de identificare a unei marci, denumiri, sigle ori desen industrial legal înregistrate, de natura a induce în eroare asupra provenientei sale, la produse care nu au fost fabricate de deţinătorul legal al marcii ori imputernicit al acestuia, sau la care s-a constatat utilizarea marcii legal înregistrate fără a exista acordul titularului;34. produs folosit - produs folosit de un alt consumator, reparat şi testat, corespunzător din punct de vedere tehnic şi functional unui produs similar nou sau reconditionat, şi care este un produs sigur;35. produs periculos - produsul care nu poate fi definit ca produs sigur;36. produs reconditionat - produs nou cu ambalaj deteriorat, aspect fizic exterior necorespunzator, mici defecte de fabricatie, dar care este adus la parametrii tehnici de functionare initiali dati de producător prin remediere;37. produs sigur - produsul care, folosit în condiţii normale sau previzibile, nu prezinta riscuri sau care prezinta riscuri minime, ţinând seama de intrebuintarea acestuia; riscul se considera acceptabil şi compatibil cu un grad înalt de protecţie pentru siguranţa şi sănătatea consumatorilor, în functie de urmatoarele aspecte: a) caracteristicile produsului, ale ambalarii şi ale instructiunilor de montaj şi întreţinere; b) efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit; c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte indicatii şi informaţii furnizate de producător; d) categoria de consumatori expusa riscului prin folosirea produsului;38. punere pe piaţa - actiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs sau un serviciu în vederea distribuirii sau utilizarii;39. reconditionare - repararea unui produs nou anterior punerii pe piaţa, pentru a corespunde condiţiilor enuntate în declaratiile de garantie sau în publicitatea aferenta, la specificatiile prevăzute în contractul de vanzare-cumparare pentru un produs nou şi nereparat;40. reparare - aducerea produsului care nu corespunde condiţiilor enuntate în declaratiile de garantie sau în publicitatea aferenta la specificatiile prevăzute în contractul de vanzare-cumparare, alte documente, ori în alte dispozitii legale;41. serviciu - activitatea, alta decat cea din care rezultă produse, efectuata în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;42. serviciu de alimentatie publică - activitatea de pregatire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a bauturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;43. serviciu financiar - unele servicii de natura bancara, credite, asigurări, pensii private, investitii sau plati;44. serviciu de piaţa - orice actiune sau prestatie care face obiectul vanzarii-cumpararii pe piaţa şi care nu are drept consecinţa transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuata în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;45. structura de vanzare - spatiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exercitii comerciale;46. structura de vanzare cu suprafaţa mare - structura de vanzare având o suprafaţa de vanzare mai mare de 1.000 mp;47. structura de vanzare cu suprafaţa medie - structura de vanzare având o suprafaţa de vanzare cuprinsa între 400-1.000 mp inclusiv;48. structura de vanzare cu suprafaţa mica - structura de vanzare având o suprafaţa de vanzare de până la 400 mp inclusiv;49. suprafaţa de vanzare - suprafaţa destinata accesului consumatorilor pentru achizitionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, platii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafete de vanzare cele destinate depozitarii şi pastrarii marfurilor;50. suprafaţa de vanzare a unui centru comercial - suma suprafeţelor de vanzare cu amanuntul de produse şi servicii de piaţa şi de alimentatie publică cuprinse în aceasta;51. termen de garantie - limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul îşi asuma responsabilitatea remedierii sau inlocuirii produsului ori serviciului achizitionat, pe cheltuiala sa, dacă deficientele nu sunt imputabile consumatorilor;52. termen de valabilitate - limita de timp, stabilita de producător, până la care un produs perisabil sau un produs care în scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sănătatea consumatorilor îşi păstrează caracteristicile specifice, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi pastrare; pentru produsele alimentare acesta reprezinta data limita de consum;53. vânzător - distribuitorul care ofera produsul consumatorilor;54. viciu ascuns - deficienta calitativa a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscuta şi nici nu putea fi cunoscuta de către consumator prin mijloacele obisnuite de verificare.------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 207 din 29 decembrie 1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice
 • LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 24 din 12 martie 1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra prescripţiei în materie de vînzare internaţionala de mărfuri, încheiată la New York la 14 iunie 1974, şi la Protocolul de modificare de la Viena
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 502 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2003 privind înfiinţarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 351 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 4 august 2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 215 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 231 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 42 din 29 iunie 1993 *** Republicată privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • LEGE nr. 189 din 19 iunie 2007 privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenţii internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 5 septembrie 2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 444 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 251/2000 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 553 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2000 pentru completarea unor dispoziţii privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 165 din 3 august 1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 4.256 din 13 decembrie 1938 pentru interpretarea art. 63, punctul 3 din legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din 7 Aprilie 1934
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 101 din 3 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 209 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 14 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 32 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire şi finanţare a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 390 din 13 iunie 2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 127 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 282/2000 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 334 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 54 din 24 ianuarie 2003 Legea sindicatelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 99 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020