Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 17 aprilie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*actualizata*)privind Legea pomiculturii(actualizata până la data de 31 martie 2007*)

------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 28 iulie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1Prezenta lege reglementeaza cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înfiinţarea şi exploatarea plantatiilor pomicole, producerea şi valorificarea fructelor, pe baza fundamentarii stiintifice şi extensiei progresului tehnic, în condiţiile organizarii comune de piaţa în sectorul fructelor.--------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 2 (1) Organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniu care elaboreaza strategia de dezvoltare a pomiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (2) Obiectivele strategice ale dezvoltării pomiculturii sunt: a) concentrarea şi specializarea productiei pomicole;a^1) introducerea în cultura a speciilor şi soiurilor competitive pe plan european;------------Lit. a^1) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. b) dezvoltarea centrelor şi bazinelor cu traditie în domeniu, care să asigure specializarea pe produse de calitate cu denumire de origine geografica. Articolul 3 (1) Organizarea comuna de piaţa în sectorul fructelor contine reguli privind: a) patrimoniul pomicol şi potentialul de productie pomicola;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. c) siguranţa alimentara şi valorificarea fructelor şi produselor din fructe în condiţii de calitate;---------Lit. c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. d) organizaţiile profesionale, interprofesionale şi organismele pe filiera; e) instrumentele şi mecanismele de reglementare a pieţei. (2) Speciile de pomi, arbusti fructiferi şi capsuni cultivate în România sunt prevăzute în anexa nr. 1. Capitolul IIPatrimoniul pomicol---------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Secţiunea 1 Patrimoniul pomicol-----------Titlul Secţiunii 1 a Cap. II a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 4 (1) Patrimoniul pomicol se compune din urmatoarele grupe: pomi şi arbusti fructiferi, indiferent de sistemul de cultura, capsunarii, pepiniere pomicole, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregatire pentru plantare şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, arbusti fructiferi şi capsuni. (2) Pastrarea patrimoniului pomicol, menţinerea şi ridicarea valorii biologice şi a potentialului productiv al plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi şi capsuni şi protejarea mediului înconjurător, a apei, solului şi pastrarea ecosistemului şi biodiversitatii revin cultivatorilor.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 5 (1) Patrimoniul pomicol se clasifica în urmatoarele categorii: a) plantatii tinere, până la intrarea pe rod; b) plantatii pe rod, în plina productie; c) plantatii pe rod, în declin; d) pepiniere pomicole; e) colectii pomologice, culturi de concurs şi loturi experimentale; f) terenuri în pregatire pentru înfiinţarea plantatiilor. (2) Sistemul de cultura se defineste prin densitate, sortimente, tehnologii, performante tehnice şi economice şi se clasifica în urmatoarele grupe:---------Partea introductiva a alin. (2) a art. 5 a fost modificata de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. a) sistem extensiv; b) sistem intensiv; c) sistem superintensiv; d) pomi razleti. Articolul 6 (1) Plantatiile de pomi fructiferi, arbusti fructiferi şi capsuni se realizează cu precadere în zonele consacrate, pe terenuri cu condiţii ecologice favorabile fiecarei specii, denumite areale pomicole. (2) Arealele pomicole reprezinta zona geografica a culturii pomilor şi arbustilor fructiferi, constituie o categorie distincta a fondului funciar şi sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Pomii şi arbustii fructiferi situaţi în curti, gradini, pasuni, fanete, aliniamente şi ale caror produse nu fac obiectul comercializarii pe piaţa fac parte din categoria pomi razleti şi nu se evidentiaza în cadastrul pomicol. (4) Evidenta pomilor razleti se tine separat, în scop statistic.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 8 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor organizeaza inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani. (2) Procedurile pentru desfăşurarea inventarierii şi modelul formularelor pentru inventarierea plantatiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 9Tehnologiile de înfiinţare şi întreţinere a plantatiilor pomicole, pe specii, se reactualizeaza şi se elaboreaza de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti Maracineni şi se distribuie prin Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola, denumita în continuare ANCA.---------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Secţiunea a 2-a Producerea materialului saditor---------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. II a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.---------Art. 10 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.--------Art. 11 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Capitolul II^1Înfiinţarea, exploatarea şi defrisarea plantatiilor pomicole----------Secţiunea a 3-a a Cap. II a devenit Cap. II^1 conform pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 15 (1) Înfiinţarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi şi capsuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor este opţiunea libera a oricărui proprietar sau detinator de teren, la recomandarea specialistilor autorizati în acest scop, conform prevederilor legale. (2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi razleti în gradini şi curti, precum şi în terenurile din extravilan se face respectandu-se distantele faţă de limita proprietăţii vecinilor, astfel: a) la 2 m de razor sau gard, pomi cu talie mica; b) la cel puţin 3 m de razor sau gard, pomi cu talie mare.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 16Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura, prin ANCA, fac recomandari periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole performante, care asigura productii de calitate, competitive, solicitate de piaţa, pentru a fi introduse în cultura.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 17Proprietarii şi detinatorii legali de terenuri, care doresc sa infiinteze plantatii pomicole, beneficiaza de ajutoare financiare din partea statului în conformitate cu legislatia în vigoare.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 18Amenajarea unor terenuri în panta, slab fertile şi cu fenomene de eroziune a solului şi valorificarea acestora prin culturi pomicole sunt considerate activităţi de interes naţional pentru protejarea mediului şi se bucura de sprijinul statului asigurat prin Fondul de ameliorare a fondului funciar, potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 19 (1) Plantatiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha şi cele de arbusti fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se infiinteaza în baza autorizatiei de plantare eliberate de directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.-----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (2) Pentru plantatiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantatiile de arbusti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizatia de plantare se elibereaza în baza unui proiect de înfiinţare a plantatiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultura sau de statiunea de cercetare-dezvoltare pomicola din zona.---------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (3) Sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de plantare colectiile de pomi şi arbusti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale.---------Art. 20 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 21 (1) Defrisarea plantatiilor de pomi şi arbusti fructiferi de interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizatiei de defrisare eliberate de către directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislatia în vigoare, şi are scop statistic.---------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.(1^1) Condiţiile minime pentru autorizarea defrisarii plantatiilor pomicole sunt: a) plantatia prezinta goluri şi pomi uscati în proportie de 60%; b) plantatia se afla în declin şi prezinta infectii provocate de micoze, bacterii, virusi, a caror combatere nu se justifica economic; c) au durata normala de functionare expirată; d) în cazurile când se solicita defrisarea plantatiilor de nuc şi de castan comestibil în masiv, cererea de defrisare va fi însoţită de documente privind expertiza tehnica efectuata de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultura sau de statiunea de cercetare-dezvoltare pomicola din zona; criteriile care stau la baza documentatiei în vederea autorizarii taierii exemplarelor de nuc şi castan comestibil, precum şi a defrisarii lor când sunt în masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.---------Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.(1^2) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de defrisare se depune la directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înainte de executarea defrisarii.-----------Alin. (1^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. (2) Sunt exceptate de la obtinerea autorizatiei de defrisare colectiile de pomi şi arbusti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale, care se aproba de consiliile stiintifice ale unităţilor respective. Articolul 21^1 (1) Materialul lemnos rezultat din defrisarea plantatiilor pomicole şi a nucilor este proprietatea fiecarui detinator legal al plantatiei şi al pomilor razleti, care îl poate comercializa sau utiliza în mod liber. (2) În cazul comercializarii, materialul lemnos trebuie să fie însoţit de autorizatia de defrisare eliberata în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi de avizul de însoţire a materialului lemnos.---------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 22 (1) Durata de functionare a plantatiilor de pomi şi arbusti fructiferi, în condiţiile de exploatare normala, precum şi modalitatea defrisarii acestora sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) În cazul în care, după defrisare, terenul respectiv nu se replanteaza, detinatorii au obligaţia sa inainteze la directiile generale pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, cu 3 luni inaintea defrisarii, documentaţia necesară pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Regimul de exploatare a plantatiilor pomicole şi arbustilor fructiferi aparţinând instituţiilor de invatamant, cu scop didactic, şi al parcelelor experimentale ale unităţilor de cercetare se va stabili prin planurile de invatamant, respectiv prin programele de cercetare ale unităţilor respective. Articolul 23Cultura nucului din categoria pomi razleti este supusă şi urmatoarelor prevederi speciale: a) plantarea nucilor se face cu materialul saditor selectionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice; b) taierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi razleti, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizatiei-model prevăzute în anexa nr. 3; c) cererea pentru taierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi razleti solicitata de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o luna inaintea executarii taierii, iar aceasta se verifica şi se aproba de specialistii direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucureşti; d) criteriile care stau la baza documentatiei în vederea autorizarii taierii nucilor razleti/castanilor comestibili sunt:1. pomii sunt imbatraniti şi prezinta ramuri uscate în proportie de 60% din coroana;2. pomii sunt amplasati într-un perimetru unde urmeaza să se construiasca obiective de interes naţional sau de interes al comunităţii locale;3. pomii sunt amplasati pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 24 (1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organele abilitate vor organiza inventarierea nucilor şi a castanilor comestibili aflati în plantatii sau ca pomi razleti, cu consemnarea proprietarilor şi a parcelelor cadastrale în care se gasesc. (2) Nucii şi castanii comestibili pentru care s-a obţinut autorizatia de defrisare se vor marca după sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere.-----------Alin. (2) al art. 24 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 25În programele de impadurire şi combatere a eroziunii solului din zonele de cultura a nucului şi castanului se vor introduce şi aceste specii. Regia Naţionala a Pădurilor şi alti deţinători de terenuri forestiere vor utiliza la plantare material saditor din soiuri autorizate şi recomandate, precum şi biotipurile locale. Capitolul III Valorificarea fructelor-----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 27 (1) Fructele destinate a fi livrate pentru consumul uman se clasifica în categorii de calitate, conform standardelor de comercializare, care dobândesc caracterul de obligativitate. (2) Se supun standardelor de calitate urmatoarele fructe: ciresele, visinele, caisele, piersicile şi nectarinele, capsunile, merele, perele, prunele, gutuile, nucile în coaja, fructele de arbusti fructiferi, precum şi fructele de orice fel care fac obiectul importului. (3) Se exceptează de la cerinţele de conformitate cu standardele de calitate: a) produsele oferite de către producători la centrul special de pregatire, ambalare, marcare, destinate vânzătorilor angro sau în detaliu;-----------Lit. a) a alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. b) produsele expediate în vrac către unitatile şi fabricile de procesare. Articolul 28 (1) Comercializarea fructelor, potrivit prevederilor art. 27 alin. (1), este supusă controlului de conformitate pe filiera produsului. (2) Controlul de conformitate se face la faţa locului, în toate stadiile de comercializare, de către organismele autorizate prin lege. Articolul 29 (1) Analiza fructelor care fac obiectul vanzarii pe piaţa pentru consumul uman privind conţinutul de reziduuri de pesticide, contaminanti şi alte substante este obligatorie şi se efectueaza de laboratoarele acreditate, cel puţin o dată pe an sau la cererea beneficiarilor. (2) Evidenta tratamentelor şi a substanţelor utilizate în plantatiile pomicole, destinate comercializarii fructelor, se tine de către producători şi se supune controlului Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, organism autorizat prin lege în acest scop.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 30 (1) Fructele proaspete destinate consumului uman, care se comercializeaza de operatorii economici, vor fi insotite de documente fiscale în care se vor inscrie de către emitent calitatea şi conformitatea cu standardele de comercializare. (2) Micii producători, persoane fizice, care nu sunt organizaţi în forme asociative, pot comercializa fructe în pieţele stradale sau traditionale din zona de productie şi au obligaţia de a expune la vanzare produsele în condiţii de calitate şi igiena pentru a asigura protectia şi siguranţa alimentara a consumatorului. (3) Fructele care fac obiectul comercializarii la export pentru consum în stare proaspata vor fi insotite de un certificat de conformitate cu standardul de comercializare emis de organismul de control autorizat conform legii.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 31 (1) Prelucrarea fructelor în scop comercial poate fi facuta de către operatori economici autorizati pentru aceasta activitate, cu mijloace proprii sau grupati în diferite forme de cooperare. (2) Fructele destinate prelucrarii industriale circula insotite de documente fiscale de conformitate, emise de producător sau comerciant, după caz, pe care se va inscrie destinatie industriala, şi trebuie să prezinte condiţii minime de calitate. (3) Fructele comercializate la export pentru prelucrarea industriala vor fi insotite de un certificat de destinatie industriala emis de către organismele de control autorizate conform legii. (4) Modelul certificatului de conformitate cu standardele de calitate, precum şi modelul certificatului de destinatie industriala sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-----------Art. 32 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 33 (1) Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine geografica sau produs traditional pentru anumite loturi de fructe proaspete ori prelucrate se acordă prin certificat de atestare a originii geografice, în condiţiile prevăzute de legislatia în vigoare. (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se elibereaza de către organele abilitate în acest scop, pe baza verificărilor facute de specialisti împuterniciţi pentru controlul respectarii condiţiilor impuse pentru producerea fructelor şi prelucrarea acestora.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-----------Art. 34 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.---------Art. 36 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.---------Art. 39 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.---------Art. 40 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 41Statul sprijina constituirea organizaţiilor de producători şi a organizaţiei interprofesionale pentru fructe, pe baza initiativei libere a producătorilor, în conformitate cu legislatia în vigoare. Capitolul IV Inspecţia şi controlul calităţii fructelor şi a produselor obtinute din fructe Articolul 42 (1) În vederea implementarii prevederilor prezentei legi se infiinteaza ca direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumita în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., cu structuri organizatorice în cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu respectarea numarului de personal, în limita bugetului aprobat. (2) Atribuţiile I.S.C.T.P.V.L.F. vor fi stabilite prin norme metodologice. Capitolul V Sancţiuni---------Art. 43 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 44Defrisarea fără autorizatie a plantatiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafaţa mai mare de 0,5 ha, sau a plantatiilor de arbusti fructiferi cu o suprafaţa mai mare de 0,2 ha, precum şi a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultura, constituie contraventie şi se pedepseste cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.---------Art. 44 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.----------Art. 45 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 46Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte: a) înfiinţarea plantatiilor cu suprafete mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi şi a suprafeţelor mai mari de 0,2 ha de arbusti fructiferi de fiecare operator economic sau de familie ori extinderea peste aceasta limita a celor existente, fără autorizatie de plantare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 19; b) nerespectarea prevederilor art. 27 privind obligativitatea consemnarii în documentele de comercializare a calităţii produsului destinat consumului în stare proaspata sau a celor destinate prelucrarii industriale; c) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1) privind analiza continutului de reziduuri, contaminanti şi alte substante, precum şi a celor privind evidenta tratamentelor şi a substanţelor utilizate; d) nerespectarea prevederilor art. 33 privind folosirea neautorizata a denumirii de origine geografica sau de produs traditional.----------Art. 46 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 46^1Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei obstructionarea inspectorilor ISCTPVLF în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectarii reglementarilor în vigoare de către importatorii, exportatorii, comerciantii, producătorii, depozitele şi responsabilii centrelor de expediere sau de oricare altă persoană implicata în producerea sau comercializarea fructelor.---------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.---------Art. 47 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 48Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin proces-verbal incheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii.---------Art. 48 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007. Articolul 49Contraventiilor prevăzute la art. 46 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Capitolul VI Dispozitii finale Articolul 50 (1) Înfiinţarea, întreţinerea şi defrisarea de plantatii pomicole, arbusti fructiferi şi capsunarii, condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca fructele pentru valorificare în stare proaspata şi conservate, precum şi produsele distilate obtinute din fructe, condiţiile de atribuire a denumirii produselor cu indicatie geografica, normele de comercializare, precum şi alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Integrarii Europene, Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor şi Ministerului Justiţiei. (2) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se supun Guvernului spre aprobare. Articolul 51 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea pomiculturii nr. 11/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 29 iulie 1974. Articolul 52Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.----------Art. 52 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 10 iulie 2003.Nr. 348. Anexa 1                                    SPECIILE          de pomi, arbusti fructiferi şi capsuni cultivate în România    ┌─────────────────────────────────┐    │ Specia │    ├─────────────────────────────────┤    │A. Pomi fructiferi │    ├─────────────────────────────────┤    │Mar │    ├─────────────────────────────────┤    │Par │    ├─────────────────────────────────┤    │Gutui │    ├─────────────────────────────────┤    │Prun │    ├─────────────────────────────────┤    │Cires │    ├─────────────────────────────────┤    │Visin │    ├─────────────────────────────────┤    │Cais │    ├─────────────────────────────────┤    │Piersic şi Nectarin │    ├─────────────────────────────────┤    │Nuc │    ├─────────────────────────────────┤    │Migdal │    ├─────────────────────────────────┤    │Alun │    ├─────────────────────────────────┤    │Castan │    ├─────────────────────────────────┤    │B. Arbusti fructiferi │    ├─────────────────────────────────┤    │Coacaz negru │    ├─────────────────────────────────┤    │Coacaz rosu │    ├─────────────────────────────────┤    │Coacaz alb │    ├─────────────────────────────────┤    │Agris │    ├─────────────────────────────────┤    │Zmeura de gradina │    ├─────────────────────────────────┤    │Afin de cultura │    ├─────────────────────────────────┤    │Mur de gradina │    ├─────────────────────────────────┤    │Maces │    ├─────────────────────────────────┤    │Soc negru │    ├─────────────────────────────────┤    │Trandafir pentru petale │    ├─────────────────────────────────┤    │Lonicera caerulea │    ├─────────────────────────────────┤    │Corn │    ├─────────────────────────────────┤    │Catina │    ├─────────────────────────────────┤    │C. Capsun │    └─────────────────────────────────┘ Anexa 2                           ZONAREA SPECIILOR POMICOLE┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐│ Formatiunea de vegetatie│ Spatiul geografic ocupat│ Specii cultivate ││ naturala │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│Subzona pădurilor de fag │Dealuri între 500-800 m │Coacaz, agris, afin, ││-subetajul │altitudine │unele soiuri de mar │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│Subzona pădurilor de │Dealuri mijlocii şi │Zmeur, mar, prun, visin,││gorun │partea inferioara a celor│unele soiuri de par ││ │inalte, 300-800 m │ ││ │altitudine │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│Subzona pădurilor de cer,│Partea nordica a Campiei │Mar, par, prun, gutui, ││garnita şi stejar │Române, Piemontul Getic │cires, visin, nuc, alun,││ │şi rama externa a │capsun ││ │dealurilor din vestul │ ││ │tarii; 50-500 m │ ││ │altitudine │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│Zona de silvostepa │Suprafete mai mari sau │Toate speciile pomicole,││ │mai mici în toate │cultivate cu deosebire ││ │provinciile; 50-500 m │în regim irigat ││ │altitudine │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│Zona stepei danubiene │Partea de est şi de sud a│Cais, piersic, migdal, ││ │Campiei Române, Dobrogea,│prun, cires, visin, ││ │Platforma Barladului, │soiuri varatice de mar ││ │insule în Campia │şi par, nuc, în ││ │Siretului; 0-200 m │condiţii de irigare ││ │altitudine │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ Anexa 3AUTORIZATIE DE TAIERE/DEFRISARE- model -┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR │ MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR ││ ŞI DEZVOLTARII RURALE │ ŞI DEZVOLTARII RURALE ││ │ ││DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA ŞI │ DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA ŞI ││DEZVOLTARE RURALA .................. │ DEZVOLTARE RURALA ................. │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ │ ││ AUTORIZATIE Nr. .../...... │ AUTORIZATIE Nr. ..../..... ││ │ ││Operatorul economic/persoana fizica │În conformitate cu prevederile Legii ││..................................., │pomiculturii nr. ............ ││cu sediul/domiciliul în comuna/orasul│Se autorizeaza operatorul economic/ ││.....................................│persoana fizica ............. ││judeţul ..........................., │cu sediul/domiciliul în comuna/orasul...││solicita taierea/defrisarea a ....ha/│judeţul ............................., ││bucăţi nuci/castani comestibili. │pentru taierea/defrisarea a ... ha/ ││ │bucăţi nuci/castani comestibili ││ │din locurile urmatoare: .............. ││ │Solicitantul a plantat nuci/castani ││ │comestibili ....... ha/bucăţi în zona ││ │.............................. . ││ │ ││ Director executiv, │ Director executiv, ││ ...................... │ ...................... ││ (nume şi prenume) │ (nume şi prenume) ││ Semnatura şi stampila │ Semnatura şi stampila ││ │ ││ │ ││ Data eliberarii ............... │ Data eliberarii ..............." ││ │ ││N.B.: Autorizatia se tipareste pe o │ ││singura faţa în registru de 100 de │ ││file şi se completeaza într-un singur│ ││exemplar. │ │└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘-----------Anexele nr. 3a) şi nr. 3b) au devenit anexa nr. 3 conform pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 60 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 20 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 127 din 30 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGE nr. 13 din 19 ianuarie 2016 privind declararea municipiului Turda "Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989"
 • LEGE nr. 581 din 14 decembrie 2004 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 241 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 14 din 14 februarie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 5 martie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 154 din 5 iulie 2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 223 din 28 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Adjud, judeţul Vrancea, municipiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 260 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea satului Hemieni, comuna Pârjol, judeţul Bacău
 • LEGE nr. 195 din 24 iulie 2017 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 9 octombrie 1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • LEGE nr. 10 din 15 decembrie 1950 privind anularea ratelor de împroprietărire datorate în baza decretului lege nr. 187 din 1945, pentru înfăptuirea reformei agrare
 • LEGE nr. 35 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea internaţionala a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970
 • LEGE nr. 48 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 208 din 22 decembrie 2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri
 • LEGE nr. 248 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor
 • LEGE nr. 21 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 noiembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
 • LEGE nr. 27 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 260/1982 pentru sancţionarea unor fapte privind bunurile încredinţate spre transport unităţilor socialiste
 • LEGE nr. 136 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 180 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 109 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 22 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptată la Paris la 11 decembrie 1953
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 78 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964
 • LEGE nr. 51 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 415/1970 privind trecerea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 29 iunie 2000 privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 371 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 229 din 23 aprilie 2002 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 26 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 586 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 4 octombrie 2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • LEGE nr. 166 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 327 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021