Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 7 iulie 2008 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*actualizată*)privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment**)(actualizată până la data de 25 martie 2002*)

-------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 14 iunie 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 25 martie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 123 din 31 august 2000; RECTIFICAREA nr. 35 din 6 iunie 1994; LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Cele 8 categorii de timbre ce formeaza obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:-----------Partea introductivă a alin. 1 al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002. a) timbrul literar în valoare de 2% din preţul de vinzare al unei cărţi şi care se adauga acestui pret; b) timbrul cinematografic, în valoare de 2% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret; c) timbrul teatral, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret; d) timbrul muzical, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decit cele folclorice, şi care se adauga acestor preţuri; e) timbrul folcloric, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecarui tiparituri, casete video şi audio folclorice înregistrate şi care se adauga acestor preţuri; f) timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din preţul de vinzare al operei de arta şi care se adauga acestui pret. g) timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5(la mie) din valoarea investitiei, indiferent de beneficiarul sau de destinaţia acesteia;-----------Litera g) a alin. 1 al art. 1 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002. h) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din preţul unui bilet şi care se adauga acestui pret.-----------Litera h) a alin. 1 al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.Timbrul literar se aplică pentru fiecare exemplar din cartile beletristice vindute prin unitatile de orice fel, editate sau nu în România.Timbrele prevăzute la lit. b), c), d) şi e) se aplică pe fiecare bilet vindut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice organizate în tara şi se adauga la preţul de vinzare al biletului.Timbrul prevăzut la alin. 1 lit. g) se adauga la valoarea investitiei şi se achită o dată cu taxa pentru autorizatia de construcţie.-----------Alin. 4 al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.Timbrul prevăzut la alin. 1 lit. h) se aplică pe fiecare bilet vandut la spectacolele artistico-sportive, altele decat cele la care se aplică alte timbre, şi la spectacolele de circ organizate în tara şi se adauga la preţul de vanzare a biletului.-----------Alin. 5 al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002. Articolul 2Sumele încasate, reprezentand valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitatile care le încasează, în conturile organizaţiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi cu consultarea organizaţiilor de creatori.-----------Alin. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.În cazul în care, pentru un domeniu cultural exista mai multe organizaţii de creatori constituite potrivit dispoziţiilor legale, sumele încasate se vor repartiza organizaţiilor de creatori, în functie de optiunile titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, mostenitorilor acestora. Pentru operele clasice sau traducerile ale caror drepturi de autor nu se mai afla în perioada de protecţie legala destinaţia sumelor încasate din aplicarea timbrului literar va fi hotarata de către editor. Pentru operele clasice ale caror drepturi de autor nu se mai afla în perioada de protecţie legala destinaţia timbrului muzical, platit de distribuitor, va fi hotarata astfel: a) în cazul filmului strain, contravaloarea timbrului se varsă la Fondul cinematografic; b) în cazul înregistrărilor muzicale, de către producător; c) în cazul spectacolelor organizate în tara, de către producător, pentru partea aferenta dreptului de autor, care nu se mai afla în perioada de protecţie legala, şi de către titularii celorlalte drepturi de autor sau drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, de mostenitorii acestora.-----------Alin. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.Fiecare organizaţie de creatori este obligata să-şi constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv.Pentru a beneficia de sumele reprezentand valoarea timbrului organizaţiile de creatori trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) cel puţin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor ori persoane care, prin profesiunea lor, participa nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colecteaza timbrul; b) în obiectivele stabilite prin statut să se regaseasca activităţi prevăzute la art. 3.-----------Alin. 4 al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.Verificarea indeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. 4 de către organizaţiile de creatori ce pot beneficia de sumele reprezentand valoarea timbrelor se va realiza de către o comisie constituita prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.-----------Alin. 5 al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002. Articolul 3Sumele care se cuvin organizaţiilor de creatori vor fi utilizate pentru:-----------Partea introductivă a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002. a) susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional; b) participarea la concursuri de interpretare şi creatie în tara şi în strainatate; c) promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de peste hotare; d) susţinerea şi protejarea artei cinematografice, teatrale şi muzicale; e) completarea fondurilor destinate sustinerii activităţii tinerilor creatori, interpreţi şi executanţi; f) sprijinirea materiala a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari; g) sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinind uniunilor de creatie; h) sprijinirea inscrierii în circuitul naţional şi international a operelor artistice de valoare; i) cinstirea şi perpetuarea memoriei personalitatilor culturii româneşti şi ale minoritatilor naţionale, atit în tara, cit şi în strainatate; j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric şi etnografic din România;-----------Litera j) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. k) susţinerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creatie ai caror autori sunt români sau reprezentanti ai minoritatilor naţionale din România;-----------Litera k) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. l) susţinerea financiară a premiilor acordate creatorilor şi interpreţilor.-----------Litera l) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 4Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment nu sunt impozabile.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002.-----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 123 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Articolul 6Constituie contraventii, dacă nu sunt savarsite astfel încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei urmatoarele fapte: a) nesolicitarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au aceasta obligaţie; b) nerespectarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au aceasta obligaţie; c) neperceperea şi nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege, de către persoanele juridice sau fizice care au aceasta obligaţie.Utilizarea sumelor reprezentand contravaloarea timbrelor în alte scopuri decat cele prevăzute la art. 3 constituie contraventie, dacă nu este savarsita astfel încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei.În cazul nevirarii la termen a sumelor încasate şi datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat.Prevederile prezentului articol referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, cu excepţia art. 28 şi 29.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002. Articolul 7Constatarea şi sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 6 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice.Reprezentantii mandataţi ai organizaţiilor de creatori, precum şi reprezentantii serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi reprezentantii Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor pot verifica modul în care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligaţii au solicitat şi au respectat optiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, precum şi corectitudinea operaţiunilor de percepere şi virare a contravalorii timbrelor, cu obligaţia de a sesiza organele abilitate cu constatarea şi sanctionarea contraventiilor atunci când se evidentiaza existenta unor nereguli.Imputernicitii Ministerului Culturii şi Cultelor vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de către organizaţiile de creatori din aplicarea timbrelor.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 121 din 15 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002. Articolul 8Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activităţii stiintifice, literare şi artistice, precum şi pentru înfiinţarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 94/1990 privind instituirea "Timbrului teatral"; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea "Timbrului cinematografic"; Legea nr. 62/1991 privind instituirea "Timbrului muzical"; Legea nr. 63/1991 privind instituirea "Timbrului folcloric". Articolul 9Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi Senat în sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEp. PRESEDINTELE SENATULUIION SOLCANU----------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 23 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 217 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 395 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 28 martie 2003, dintre Guvernul României şi Comisia Europeană la memorandumurile de finanţare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000, 2001, 2002 şi încă nefinalizate
 • LEGE nr. 19 din 4 aprilie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 18 din 4 martie 1992 pentru ratificarea Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990, a Declaraţiei României în cadrul Conferinţei extraordinare de la Viena din 14 iunie 1991, precum şi a Convenţiei cu privire la nivelurile maxime pentru cantităţile de armamente convenţionale şi tehnică, semnată la Budapesta la 3 noiembrie 1990
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • LEGE nr. 97 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 172 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 54 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 6 din 10 iulie 1970 cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 11 ianuarie 2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2001
 • LEGE nr. 33 din 29 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 170 din 16 iulie 2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuinţei nr. 114/1996
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 105 din 24 noiembrie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Lima la 16 mai 1994
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 592 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 153 din 14 mai 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 87 din 5 aprilie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 32 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 57 din 22 martie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009
 • LEGE nr. 226 din 4 decembrie 1998 pentru completarea art. 39 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 10 octombrie 2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
 • LEGE nr. 681 din 19 decembrie 2002 privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 48 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 32 din 1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare
 • LEGE nr. 160 din 26 septembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 256 din 17 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021