Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 18 februarie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*actualizata*)privind sistemul naţional de decoratii al României(actualizata până la data de 14 iunie 2000*)

------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 7 aprilie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 iunie 2000, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 6 iunie 2000.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1Se instituie sistemul naţional de decoratii al României potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2Sistemul naţional de decoratii cuprinde:A. decoratii naţionale:- ordine, cruci şi medalii;B. decoratii pe domenii de activitate: a) ordine şi medalii civile; b) ordine şi medalii militare:- de pace;- de razboi;C. semne onorifice. Articolul 3 (1) Decoratiile sunt conferite cetatenilor români pentru serviciile excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism savarsite în serviciul militar şi pentru merite deosebite în activitate. (2) Decoratiile pot fi conferite şi unităţilor militare pentru fapte deosebite savarsite în timp de pace şi pentru acte de eroism în timp de razboi. (3) Decoratiile pot fi conferite şi cetatenilor straini pentru contribuţia deosebită la progresul umanitatii, la promovarea pacii şi a democratiei în lume, la dezvoltarea relatiilor de colaborare şi prietenie cu România sau pentru fapte şi servicii remarcabile aduse statului şi poporului român. Articolul 4 (1) Decoratiile sunt conferite de Preşedintele României, prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale. (2) Propunerile de decorare se fac de către: a) preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputatilor, pentru Preşedintele României, primul-ministru, senatori şi deputati; b) primul-ministru, pentru membrii Guvernului; c) ministrii şi conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate. (3) Preşedintele României poate să confere decoratii şi din proprie iniţiativă, în proportie de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii, cu excepţia gradelor de Mare Ofiter, Mare Cruce şi Colan. (4) Pentru cetatenii români decorarea are loc o dată pe an, cu ocazia Zilei Naţionale a României. (5) În cazuri speciale decoratiile pot fi conferite şi pe parcursul anului calendaristic. Articolul 5Propunerile nominale pentru conferirea decoratiilor sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, care se infiinteaza în cadrul Presedintiei României. Capitolul II Sistemul de decoratii Articolul 6Decoratiile naţionale sunt urmatoarele:A. Ordine:I. Ordinul Steaua României;II. Ordinul Serviciul Credincios;III. Ordinul Pentru Merit;B. Cruci şi medalii:I. Crucea Serviciul Credincios;II. Medalia Serviciul Credincios;III. Medalia Pentru Merit;C. Cruci comemorative:I. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste;II. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989;III. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial. Articolul 7Decoratiile civile pe domenii de activitate sunt urmatoarele:A. Ordine:- Ordinul Meritul Agricol;- Ordinul Meritul Cultural;- Ordinul Meritul Industrial şi Comercial;- Ordinul Meritul pentru Invatamant;- Ordinul Meritul Sanitar;- Ordinul Meritul Sportiv;B. Medalii:- Medalia Meritul Agricol;- Medalia Meritul Cultural;- Medalia Meritul Industrial şi Comercial;- Medalia Meritul pentru Invatamant;- Medalia Meritul Sanitar;- Medalia Meritul Sportiv. Articolul 8Decoratiile militare de pace sunt urmatoarele:A. Ordine:- Ordinul Virtutea Militara;- Ordinul Virtutea Aeronautica;- Ordinul Virtutea Maritima;B. Medalii:- Medalia Virtutea Militara;- Medalia Virtutea Aeronautica;- Medalia Virtutea Maritima;- Medalia Barbatie şi Credinta.    ART. 9    Decoratiile militare de razboi sunt urmatoarele:    A. Ordine:    I. Ordinul Mihai Viteazul;    II. Ordinul Steaua României;    III. Ordinul Serviciul Credincios;    IV. Ordinul Pentru Merit;    V. - Ordinul Virtutea Militara;       - Ordinul Virtutea Aeronautica;       - Ordinul Virtutea Maritima;    VI. Ordinul Meritul Sanitar;    B. Medalii:    I. - Medalia Virtutea Militara;       - Medalia Virtutea Aeronautica;       - Medalia Virtutea Maritima;    II. Crucea Serviciul Credincios;    III. Medalia Serviciul Credincios;    IV. Medalia Pentru Merit;    V. Medalia Barbatie şi Credinta;    VI. Medalia Meritul Sanitar. Articolul 10Semnele onorifice sunt urmatoarele:1. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor;2. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public;3. Semnul onorific în serviciul armatei, care se conferă ofiterilor care au: a) 15 ani de activitate în armata; b) 20 de ani de activitate în armata; c) 25 de ani de activitate în armata;4. Semnul onorific în serviciul armatei, care se conferă maistrilor militari şi subofiterilor care au: a) 15 ani de activitate în armata; b) 20 de ani de activitate în armata; c) 25 de ani de activitate în armata. Capitolul III Ierarhia decoratiilor Articolul 11 (1) Ierarhia fiecarei decoratii, în ordine descrescatoare, este urmatoarea:I. Ordine naţionale:1. Ordinul Steaua României, instituit prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/1998pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cuprinde 6 grade: a) Colan; b) Mare Cruce; c) Mare Ofiter; d) Comandor; e) Ofiter; f) Cavaler.----------Pct. I.1 al alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 6 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.2. Ordinul Serviciul Credincios cuprinde 5 grade: a) Mare Cruce; b) Mare Ofiter; c) Comandor; d) Ofiter; e) Cavaler.3. Ordinul Pentru Merit cuprinde 5 grade: a) Mare Cruce; b) Mare Ofiter; c) Comandor; d) Ofiter; e) Cavaler.II. Ordine civile, pe domenii de activitate:1. Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.2. Ordinul Meritul Cultural cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.3. Ordinul Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.4. Ordinul Meritul pentru Invatamant cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.5. Ordinul Meritul Sanitar cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.6. Ordinul Meritul Sportiv cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.III. Ordine militare de pace:1. Ordinul Virtutea Militara cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.2. Ordinul Virtutea Aeronautica cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.3. Ordinul Virtutea Maritima cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.IV. Ordine militare de razboi:- Ordinul Mihai Viteazul cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a. (2) Ordinele naţionale şi militare, precum şi Ordinul Meritul Sanitar, conferite ca decoratii de razboi, au insemne speciale şi îşi păstrează fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhica fiind cea prevăzută la art. 9 lit. A.V. Cruci şi medalii naţionale:1. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.2. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.3. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, fără clase, este cea instituita prin Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea Medaliei Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial 1941-1945.4. Crucea Serviciul Credincios cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.5. Medalia Serviciul Credincios cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.6. Medalia Pentru Merit cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.VI. Medalii civile, pe domenii de activitate:1. Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.2. Medalia Meritul Cultural cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.3. Medalia Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.4. Medalia Meritul pentru Invatamant cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.5. Medalia Meritul Sanitar cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.6. Medalia Meritul Sportiv cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.VII. Medalii militare de pace:1. Medalia Virtutea Militara cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.2. Medalia Virtutea Aeronautica cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.3. Medalia Virtutea Maritima cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.4. Medalia Barbatie şi Credinta cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.VIII. Medalii militare de razboi:- Medalia Virtutea Militara de razboi cuprinde 2 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a. (3) Medalia Virtutea Militara de razboi este cea mai înaltă decoratie de razboi care se poate conferi maistrilor militari, subofiterilor şi trupei din toate armele şi specialitatile militare, echivalenta ca importanţa cu Ordinul Mihai Viteazul pentru ofiteri. (4) Celelalte medalii naţionale şi militare, precum şi Medalia Meritul Sanitar, conferite ca decoratii de razboi, au insemne speciale şi îşi păstrează fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhica fiind prevăzută la art. 9 lit. B.IX. Semne onorifice:1. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, cuprinde 5 grade: a) Mare Cruce; b) Mare Ofiter; c) Comandor; d) Ofiter; e) Cavaler.2. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se conferă pentru: a) 20 de ani de activitate; b) 25 de ani de activitate; c) 30 de ani de activitate.3. Semnul onorific pentru ofiteri se conferă pentru: a) 15 ani de activitate în armata; b) 20 de ani de activitate în armata; c) 25 de ani de activitate în armata.4. Semnul onorific pentru maistri militari şi subofiteri cuprinde 3 categorii: a) 15 ani de activitate în armata; b) 20 de ani de activitate în armata; c) 25 de ani de activitate în armata.5. Semnele onorifice pentru militari se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar.6. Ofiterii, maistrii militari, subofiterii decorati cu insemnele onorifice beneficiaza de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Capitolul IV Conferirea ordinelor naţionale Articolul 12Conferirea ordinelor naţionale cetatenilor români se face începând cu gradul de Cavaler, ceea ce determina admiterea în ordinul naţional respectiv. Articolul 13 (1) Conferirea gradelor superioare în cadrul unui ordin naţional se face potrivit reglementarilor cuprinse în legile de instituire a acestora. (2) Persoanele decorate cu un ordin, indiferent de gradul pe care îl au, sunt cavaleri ai ordinului respectiv. Articolul 14 (1) Propunerile pentru decorare cu ordine naţionale trebuie să fie temeinic motivate, iar esenta acestor motivatii se va inscrie în brevetele care însoţesc insemnele. (2) Propunerile prevăzute la alin. (1) se fac de autorităţile menţionate la art. 4 alin. (2), pentru persoanele din sfera respectiva de activitate, în limitele locurilor vacante pentru fiecare grad al fiecarui ordin stabilit pentru promotia anuală de Cancelaria Ordinelor. Articolul 15Efectuarea stagiului pentru fiecare ordin şi grad nu da automat dreptul la conferirea unui ordin sau grad superior, ci constituie doar limita de timp după care pot fi facute noi propuneri de decorare, în cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane. Articolul 16Cetatenii straini nu sunt supuşi regulilor de acordare stabilite pentru cetatenii români. Capitolul V Conferirea crucilor şi medaliilor naţionale Articolul 17 (1) Cetatenilor români li se conferă o cruce sau o medalie naţionala începând cu cea mai mica clasa. (2) Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste se acordă în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri. (3) Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum şi luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989. Articolul 18 (1) Propunerile se fac de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru domeniile lor de activitate, în limitele locurilor vacante, pentru fiecare clasa a fiecarei cruci sau medalii stabilite pentru promotia anuală de Cancelaria Ordinelor. (2) Propunerile pentru decorare în toate clasele crucilor şi medaliilor naţionale vor fi motivate, iar esenta motivarii trebuie înscrisă în brevetele care însoţesc insemnele. Articolul 19Efectuarea stagiului în clasele inferioare ale crucilor şi medaliilor naţionale nu da automat dreptul la conferirea de clase superioare, ci constituie doar limita de timp după care poate fi facuta noua propunere de decorare, în cazul existentei unor noi merite. Articolul 20Cetatenii straini cărora li se conferă cruci şi medalii naţionale româneşti nu sunt supuşi regulilor stabilite pentru cetatenii români. Capitolul VI Conferirea ordinelor şi medaliilor pe domenii de activitate Articolul 21Cetatenilor români li se conferă un ordin sau o medalie pentru un domeniu de activitate, începând cu cel mai mic grad sau clasa. Articolul 22Conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un factor în favoarea promovarii în ordinul respectiv, dar nu este obligatoriu ca acordarea ordinului să fie precedata de decernarea medaliilor. Articolul 23Efectuarea stagiului prevăzut pentru fiecare grad sau clasa a ordinelor şi, medaliilor civile, pe domenii de activitate, nu da automat dreptul la conferirea de grade sau de clase superioare, ci constituie doar limita de timp după care pot fi facute noi propuneri de decorare, în cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane. Capitolul VII Brevete Articolul 24Brevetul reprezinta documentul oficial prin care se atesta conferirea decoratiilor. Articolul 25Brevetul are imprimata pe suprafaţa sa stema tarii şi are inscrise date privind: denumirea decoratiei, gradul sau clasa acesteia, numărul şi data decretului de conferire, precum şi numele şi prenumele posesorului, cu initiala tatalui, şi meritele pentru care se acordă decoratia. Pentru militari şi unitatile militare se trece şi denumirea unităţii militare. Articolul 26Brevetele sunt validate prin semnatura şi sigiliu, după cum urmeaza: a) pentru ordinele naţionale, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui României şi cu contrasemnatura cancelarului ordinelor; b) pentru ordinele pe domenii de activitate, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui României, cu contrasemnaturile ministrilor de resort şi a cancelarului ordinelor; c) pentru semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui României, cu contrasemnaturile presedintelui Senatului şi, respectiv, presedintelui Camerei Deputatilor şi cancelarului ordinelor. Articolul 27În timp de razboi, brevetele pentru Ordinul Mihai Viteazul şi Medalia Virtutea Militara sunt semnate autograf de Preşedintele României şi contrasemnate de ministrul apararii naţionale şi de cancelarul ordinelor. Articolul 28Brevetele pentru medalii şi semne onorifice sunt validate prin semnatura sau parafa ministrului din domeniul caruia s-au facut propunerile şi a cancelarului ordinelor. Articolul 29Brevetul poarta doua numere: a) numărul de ordine din cadrul ierarhiei decoratiei respective; b) numărul de înregistrare în evidenta Cancelariei Ordinelor. Articolul 30În caz de deces, brevetul, împreună cu insemnul decoratiei rămân mostenitorilor legali. Capitolul VIII Modul de purtare a decoratiilor Articolul 31 1) Portul decoratiilor româneşti de pace, în ordinea importantei ierarhice, este urmatorul:1. gradul de Colan al Ordinului Steaua României;2. gradul de Mare Cruce al Ordinului Steaua României;3. gradul de Mare Cruce al Ordinului Serviciul Credincios;4. gradul de Mare Cruce al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Steaua României;5. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios;6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României, egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace;7. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;9. gradul de Ofiter al Ordinului Steaua României;10. gradul de Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios;11. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru merit este egal cu gradul de ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv;12. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua României;13. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios;14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace şi clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv;15. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste;16. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989;17. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial;18. Crucea Serviciul Credincios clasa I;19. Medalia Serviciul Credincios clasa I;20. Crucea Serviciul Credincios clasa a II-a este egala cu Medalia Pentru Merit clasa I;21. Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a este egala cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace, Barbatie şi Credinta de pace clasa I;22. Crucea Serviciul Credincios clasa a III-a este egala cu Medalia Pentru Merit clasa a II-a;23. Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a este egala cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace, Barbatie şi Credinta de pace clasa a II-a;24. Medalia Pentru Merit clasa a III-a;25. Medaliile Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Barbatie şi Credinta de pace clasa a II-a.26. Semnul onorific pentru ofiteri, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în armata se poarta după toate ordinele româneşti sau straine, inaintea crucilor şi medaliilor.27. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public, precum şi semnul onorific pentru maistri militari şi subofiteri pentru activitate în armata de 15, 20 şi 25 de ani se poarta după toate celelalte ordine, cruci şi medalii.28. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, este egal, la grade egale, cu Ordinul Serviciul Credincios; în cazul detinerii atât a ordinului, cat şi a semnului onorific respectiv, în grade egale, ordinul se poarta inaintea semnului onorific. Articolul 32Portul decoratiilor româneşti de razboi, în ordinea importantei ierarhice, este urmatorul:I. Ordine:1. Ordinul Mihai Viteazul clasa I;2. Marea Cruce a Ordinului Steaua României de razboi;3. Marea Cruce a Ordinului Serviciul Credincios de razboi;4. Marea Cruce a Ordinului Pentru Merit de razboi este egala cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Steaua României de razboi;5. Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a este egal cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica şi Virtutea Maritima de razboi şi Meritul Sanitar de razboi;7. Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României de razboi;8. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;9. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit;10. gradul de Ofiter al Ordinului Steaua României de razboi;11. gradul de Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;12. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Ofiter al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica şi Virtutea Maritima de razboi şi al Ordinului Meritul Sanitar de razboi;13. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua României de razboi;14. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;15. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima de razboi şi Meritul Sanitar de razboi.II. Cruci şi medalii:1. Medalia Virtutea Militara de razboi clasa I;2. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa I;3. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa I;4. Medalia Virtutea Militara de razboi clasa a II-a;5. Medalia Pentru Merit de razboi clasa I este egala cu medaliile Barbatie şi Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de razboi clasa I;6. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa a II-a;7. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa a II-a;8. Medalia Pentru Merit de razboi clasa a II-a este egala cu medaliile: Barbatie şi Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de razboi clasa a II-a;9. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa a III-a;10. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa a III-a;11. Medalia Pentru Merit de razboi clasa a III-a este egala cu medaliile: Barbatie şi Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de razboi clasa a III-a. Articolul 33Decoratiile de razboi se poarta inaintea celor de pace, pe categorii de distinctii, indiferent de treapta ierarhica sau de gradul ori clasa decoratiei de razboi faţă de cele de pace. Articolul 34Ordinele se poarta după cum urmeaza: pe partea stanga a pieptului, în gradele de Cavaler şi Ofiter, precum şi clasele a III-a şi a II-a; la gat, pentru gradele de Comandor sau de clasa I; cu insemnul la gat şi cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare Ofiter; cu lenta petrecuta peste bust - de pe umarul drept spre soldul stang, unde este prins insemnul - şi cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare Cruce; Colanul Ordinului Steaua României se poarta cu lantul petrecut după gat. Articolul 35Toate crucile şi medaliile, indiferent de clasa, se poarta pe partea stanga a pieptului. Articolul 36Titularii a una sau doua decoratii - ordine, cruci, medalii - sau semne onorifice le poarta separat şi alaturat, pe acelasi rand; începând de la trei decoratii, acestea se ataseaza pe o bareta. Articolul 37 (1) Ordinea în care se poarta decoratiile este cea data de ierarhia prevăzută la art. 31-36 şi în regulamentele decoratiilor respective. (2) Dacă o persoană este distinsa cu doua sau mai multe decoratii diferite, dar egale ierarhic, succesiunea este data de ordinea cronologica în care acestea au fost acordate, cea mai veche având intaietate. Articolul 38 (1) Cetatenii români distinsi cu decoratii straine pot purta aceste decoratii potrivit legislaţiei statului care le-a conferit, cu acordul Presedintelui României. (2) Când decoratiile straine se pun pe bareta, alaturi de decoratiile româneşti, acestea sunt plasate după decoratiile româneşti similare în grad sau clasa. Articolul 39 (1) Decoratiile se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sarbatori, naţionale sau religioase, la festivitati cu caracter oficial şi la diferite activităţi cu caracter ştiinţific, aniversar sau comemorativ. (2) Portul decoratiilor obliga la o ţinuta vestimentara sobra şi decenta. (3) Militarii poarta decoratiile în conformitate cu regulamentele specifice. (4) Insemnele distinctiilor conferite unităţilor militare se poarta pe drapelele acestora. Articolul 40Ordinele naţionale, pe domenii de activitate, şi cele militare, în toate gradele, se prezinta sub trei forme, cu valoare ierarhica egala: insemnul, rozeta pentru civili şi bareta pentru militari. Articolul 41 (1) Rozetele decoratiilor se pot purta zilnic, de civili, numai la o ţinuta adecvata momentului şi importantei decoratiilor. (2) Baretele decoratiilor se poarta de cadrele militare la uniforma. Capitolul IX Drepturile persoanelor decorate Articolul 42Persoanele decorate cu ordine naţionale sau pe domenii de activitate, al caror brevet a fost semnat autograf de Preşedintele României, au dreptul să fie primite în audienta pentru a multumi personal, în situaţia în care decoratia respectiva nu a fost inmanata direct de către acesta. Articolul 43Cavalerii ordinelor naţionale care poarta vizibil insemnele ordinului primesc salutul sau onorul militar cuvenit. Articolul 44Cavalerii ordinelor sunt asimilati gradelor militare şi beneficiaza de onoruri militare, astfel: a) Ordinul Steaua României:- gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de capitan;- gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;- gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral;- gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriana sau viceamiral;- gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de corp de armata, general comandor de aviatie sau viceamiral comandor;- gradul de Colan al ordinului este asimilat gradului de general de armata, general inspector de aviatie sau amiral. b) Ordinul Serviciul Credincios:- gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de locotenent;- gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de capitan;- gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de colonel;- gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral;- gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriana sau viceamiral. c) Ordinul Pentru Merit:- gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de sublocotenent;- gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de capitan;- gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de maior;- gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;- gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral. Articolul 45Onoruri militare se dau, de asemenea, membrilor civili ai ordinelor naţionale, decedati, în conformitate cu asimilarile cu gradele militare prevăzute la art. 44. Articolul 46 (1) Cavalerii ordinelor vor fi invitati sa participe la manifestatiile publice prilejuite de Ziua Naţionala a României sau la diverse alte aniversari şi comemorari, asigurandu-li-se de către organizatori locuri de onoare. (2) Prefecturile şi primariile vor avea în vedere invitarea cu precadere a persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competenţa, la diverse manifestari comemorative, culturale, stiintifice sau sportive, pe care le organizeaza cu diferite ocazii. Articolul 47 (1) Cavalerii Mari Ofiteri, Mari Cruci şi Colan ai Ordinului Steaua României şi cavalerii Mari Cruci ai ordinelor Serviciul Credincios şi Pentru Merit sunt invitati, prin grija Cancelariei Ordinelor, la receptiile oferite de Preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale a României şi a Anului Nou. (2) Cavalerii prevăzuţi la alin. (1), împreună cu cavaleri ai altor grade superioare ale ordinelor pe domenii de activitate pot fi invitati sa participe şi la alte receptii sau manifestari organizate de Presedintie şi de Parlament, tot prin grija Cancelariei Ordinelor. Articolul 48Prin legile de instituire a ordinelor se va stabili o zi proprie, legata de data primei instituiri a fiecarui ordin. Articolul 49Cu prilejul zilei fiecarui ordin naţional, precum şi cu prilejul zilei Ordinului militar naţional Mihai Viteazul Preşedintele României organizeaza, prin grija Cancelariei Ordinelor, un Te Deum, urmat de o receptie, la care vor participa: Preşedintele României, cancelarul ordinelor, cavalerii ordinului naţional respectiv în grade superioare (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiter şi Comandor), precum şi ultimele doua promotii ale gradelor de Ofiter şi Cavaler. Articolul 50Cu prilejul zilei fiecaruia dintre celelalte ordine ministerele şi celelalte institutii autonome, abilitate sa faca propuneri de decorare în domeniul respectiv, organizeaza, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, reuniuni cu membrii ordinului, prezidate de ministrul de resort. Articolul 51 (1) Pentru cinstirea memoriei cavalerilor ordinelor naţionale, în cimitirele existente în municipii şi oraşe se va rezerva, prin grija autorităţilor locale, un loc special pentru inmormantarea celor decorati din respectiva localitate. (2) Costul parcelelor respective va fi suportat din bugetele primariilor. Locurile de veci vor fi puse la dispoziţie mostenitorilor legali în mod gratuit. (3) Cu ocazia unor sarbatori naţionale şi religioase, prin grija autorităţilor locale, se vor organiza manifestari de omagiere la mormintele cavalerilor ordinelor naţionale decedati. Capitolul X Retragerea decoratiilor Articolul 52Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în urmatoarele situaţii: a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativa de libertate; b) pentru fapte dezonorante, altele decat cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului. Articolul 53Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decat cele prevăzute la art. 52 lit. a), se constituie un consiliu de onoare pentru fiecare ordin. Articolul 54 (1) Consiliul de onoare este format din 7 membri, în cazul ordinelor naţionale, şi din 5 membri în cazul celorlalte ordine. (2) Membrii consiliilor de onoare sunt aleşi pe termen de 5 ani de cavalerii ordinului respectiv, cate unul din cele trei grade inferioare şi cate doi din gradele de Mare Ofiter şi Mare Cruce. Presedintia Consiliului de onoare este asigurata de cel mai în vârsta membru al gradului sau clasei superioare. Articolul 55 (1) Consiliul de onoare al fiecarui ordin judeca şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu medaliile corespunzătoare ordinelor. În acest caz în Consiliul de onoare sunt cooptati, pentru cauza în speta, şi doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ. (2) Persoanele supuse judecatii sunt invitate sa participe la judecata Consiliului de onoare. Articolul 56Decoratiile conferite pentru faptele savarsite în serviciul apararii naţionale, pe timp de razboi, nu se retrag decat în cazul unei condamnari pentru tradare în timp de razboi. Articolul 57Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sa restituie brevetul şi insemnul. Articolul 58 (1) Decoratiile conferite cetatenilor straini pot fi retrase în cazul savarsirii de fapte incompatibile cu calitatea de persoana careia i s-a conferit o distinctie a României. (2) Retragerea decoratiilor se face prin decret, la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza sesizarii Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 59Radierea din evidenta a unei persoane decorate se face numai după ce Preşedintele României a semnat decretul de retragere a decoratiei. Articolul 60 (1) Pierderea ori distrugerea insemnelor sau brevetelor se va publică de detinator în Monitorul Oficial al României. (2) Eliberarea unui duplicat de pe documentul de atestare ori, după caz, a unui nou insemn se face la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza solicitarii titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1). Capitolul XI Cancelaria Ordinelor Articolul 61Administrarea decoratiilor este incredintata Cancelariei Ordinelor, care va functiona ca un compartiment în cadrul Presedintiei României. Articolul 62 (1) Cancelaria Ordinelor va fi condusa de un cancelar cu rang de consilier de stat, numit de Preşedintele României. (2) Functia de consilier de stat a cancelarului ordinelor se va adauga functiilor existente la Presedintie. Articolul 63Cancelaria Ordinelor are urmatoarele atribuţii: a) organizeaza activităţile de conferire a decoratiilor; b) tine evidenta persoanelor decorate şi a radierilor din aceasta; c) se ingrijeste de confectionarea insemnelor, a brevetelor şi a celorlalte materiale necesare activităţii, precum şi de gestionarea acestora; d) tine evidenta persoanelor straine cărora li s-au conferit decoratii româneşti; e) tine evidenta cetatenilor români cărora le-au fost conferite decoratii straine; f) organizeaza festivitatile pentru inmanarea decoratiilor naţionale; g) verifica corecta încadrare în prevederile regulamentare a propunerilor de decorare; h) alte atribuţii prevăzute de lege. Articolul 64Cancelaria Ordinelor întocmeşte şi tine la zi urmatoarele evidente: a) intrarea şi ieşirea corespondentei, conform prevederilor legale; b) baza de date cuprinzand persoanele decorate, pe distinctii şi clase; c) situaţia privind insemnele şi anexele acestora aflate în depozit; d) situaţia privind vacanta decoratiilor (inaintari, radieri). Articolul 65 (1) Cancelaria Ordinelor va elabora şi va transmite autorităţilor prevăzute la art. 4 alin. (2) metodologia necesară în vederea întocmirii propunerilor de decorare. (2) Cancelaria Ordinelor informeaza până la data de 1 iulie autorităţile menţionate la art. 4 alin. (2) despre limitele contingentelor anuale pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii. (3) Cancelaria Ordinelor comunică Ministerului de Interne datele de identitate ale persoanelor decorate; Ministerul de Interne va transmite Cancelariei Ordinelor informaţiile despre decesul celor decorati sau despre eventualele condamnari. Articolul 66 (1) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei Ordinelor în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 65 alin (2). Pentru fiecare persoana se vor menţiona: numele şi prenumele, data şi locul nasterii, domiciliul, statul, functia, decoratiile primite anterior şi data conferirii acestora, gradul, vechimea în grad sau în clasa, denumirea decoratiei şi gradul pentru care se propune, precum şi motivarea propunerii. (2) Pentru persoanele indreptatite sa primeasca distinctii în functie de numărul de ani serviti, calculul timpului se va face până la data limita a inaintarii propunerilor. Articolul 67Tabelele cuprinzand propunerile de decorare anuală se inainteaza Cancelariei Ordinelor până la data de 31 august a anului respectiv, sub semnatura conducătorilor instituţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2). Articolul 68Radierea din evidente, ca urmare a decesului, se face pe baza comunicarii transmise Cancelariei Ordinelor de Ministerul de Interne, prin Serviciul de evidenta a populatiei. Articolul 69Cancelaria Ordinelor conlucreaza cu consiliile de onoare ale ordinelor şi inainteaza Presedintelui României hotărârile acestora. Articolul 70Cu sprijinul organelor Ministerului de Interne Cancelaria Ordinelor va recupera insemnele şi brevetele de la persoanele cărora li s-a retras decoratia. Articolul 71Cancelaria Ordinelor editeaza un buletin anual, în care se publică listele cuprinzand persoanele decorate, date despre locurile vacante, informaţii despre consiliile de onoare, decesele cavalerilor ordinelor, persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru. Articolul 72Sumele necesare pentru confectionarea insemnelor, brevetelor, rozetelor, baretelor şi cutiilor decoratiilor, precum şi pentru toate activităţile Cancelariei Ordinelor se aloca, printr-un capitol distinct, în bugetul Presedintiei României. Capitolul XII Dispozitii finale Articolul 73Din imputernicirea Presedintelui României inmanarea decoratiilor poate fi facuta de primul-ministru, de ministri sau conducatori ai altor organe centrale, comandanti de mari unităţi militare şi de sefii misiunilor diplomatice ale României în strainatate. Articolul 74Brevetele şi insemnele decoratiilor rămân, după deces, în posesia mostenitorilor legali, dar fără drept de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin acestea. Articolul 75În cazul conferirii unei decoratii post-mortem brevetul şi insemnul acesteia se predau spre pastrare mostenitorilor legali. Articolul 76Descrierea, materialul din care se realizează, dimensiunile, modelul desenat al fiecarei decoratii, numărul maxim pentru fiecare grad sau clasa, precum şi motivele care determina conferirea ei vor fi precizate în regulamentul respectivei distinctii. Articolul 77 (1) Decoratiile de razboi se pot conferi şi pe timp de pace unor unităţi militare sau militari români care participa la misiuni sub jurisdictia unor organisme internationale la care statul român este parte. Faptele de arme deosebite ale acestor militari pot fi rasplatite cu ordine şi medalii militare, cu insemne de razboi. (2) În cazuri excepţionale, pentru acţiuni de mare amploare şi cu cota ridicata de risc, Preşedintele României poate conferi persoanelor prevăzute la alin. (1) şi decoratii naţionale cu insemne de razboi. Articolul 78În cazul unor acţiuni militare internationale, la care participa şi subunitati sau unităţi româneşti, Preşedintele României poate conferi decoratii de razboi româneşti unor militari straini care, prin actiunile lor, au ajutat trupele române la indeplinirea misiunilor sau au salvat viaţa unor militari români. Articolul 79Prezenta lege-cadru va fi dezvoltata printr-o lege şi un regulament pentru fiecare decoratie. Articolul 80Instituirea oricarei noi decoratii se face prin lege, la propunerea unei comisii speciale instituite conform regulamentelor parlamentare. Articolul 81La instituirea prezentului sistem de decoratii se poate conferi orice grad sau clasa, în limita a maximum 15% din numărul legal prevăzut pentru fiecare decoratie. Articolul 82Prin grija Cancelariei Ordinelor se va remite Muzeului Naţional de Istorie şi Muzeului Militar Naţional cate un exemplar din fiecare decoratie. Articolul 83Confectionarea, fără drept, de insemne de decoratii constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Articolul 84Falsificarea brevetelor de conferire sau portul fără drept al insemnelor decoratiilor se pedepseste potrivit Codului penal. Articolul 85Pe aversul sau pe reversul plachetelor nu pot fi imprimate elemente ale insemnelor din sistemul naţional de decoratii al României. Articolul 86Din fondurile bugetului de stat pe anul 1999 Guvernul va asigura, din rezerva bugetară aflata la dispoziţia sa, fondurile necesare pentru activităţile prevăzute la art. 63, 64 şi 71. Articolul 87 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga reglementarile anterioare privitoare la decoratii şi titluri de onoare, cu excepţia: Decretului-lege nr. 118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat*), cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994privind înfiinţarea Medaliei <>, republicată**); Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată***); Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/1999****) privind instituirea medaliei comemorative <<150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu>>."------------*) Decretul-lege nr. 118/1990a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998.**) Legea nr. 68/1994a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 17 ianuarie 2000.***) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/1998a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 14 iunie 1999.****) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/1999a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999.----------Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 6 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000. (2) Denumirea decoratiei "Medalia Revolutia Română din decembrie 1989", mentionata în Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum şi luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată***), cu modificările ulterioare, se inlocuieste cu denumirea "Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989", prevăzută la art. 6 lit. C pct. II din prezenta lege, celelalte dispozitii ramanand valabile. (3) Denumirea Ordinul "Meritul Militar", mentionata în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi în Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de razboi, se inlocuieste cu denumirea "Semnul onorific", prevăzută la art. 10 pct. 3 şi 4 din prezenta lege, celelalte dispozitii ramanand valabile.-----------------***) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VASILE LUPUp. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-------------

Noutăți

 • LEGEA nr. 459 din 12 noiembrie 2003 Corpului Agronomic din România
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 560 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 104 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 223 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • LEGE nr. 131 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 135 din 28 octombrie 1996 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor bancare constituite la societăţile bancare "Dacia Felix" - S.A. şi "Credit Bank" - S.A.
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 19 decembrie 2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 180 din 16 decembrie 2014 privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
 • LEGE nr. 277 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • LEGE nr. 22 din 27 martie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 1.081 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Aranjamentului comercial încheiat între România şi Albania şi semnat la Tirana la 3 Noemvrie 1930
 • LEGE nr. 130 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 58 din 26 martie 2015 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 266 din 11 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 2 din 30 ianuarie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată
 • LEGE nr. 219 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
 • LEGE nr. 110 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la Bucureşti la 17 decembrie 1998
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 202 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 242 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGE nr. 213 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 46 din 8 martie 2019 privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 15 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. (fosta Regie Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex) privind finanţarea Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 8 şi, respectiv, 9 iunie 1999
 • LEGE nr. 357 din 6 decembrie 2005 privind bursele de mărfuri
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 448 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 25 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 31 octombrie 2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 644 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 220 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • LEGE nr. 267 din 15 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021