Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 18 februarie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*actualizata*)privind sistemul naţional de decoratii al României(actualizata până la data de 4 martie 2005*)

------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 7 aprilie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 4 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 6 iunie 2000; LEGEA nr. 612 din 31 octombrie 2001; LEGEA nr. 352 din 6 iunie 2002; LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004; LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 3 martie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1Se instituie sistemul naţional de decoratii al României potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2Sistemul naţional de decoratii cuprinde:A. decoratii naţionale:- ordine, cruci şi medalii;B. decoratii pe domenii de activitate: a) ordine şi medalii civile; b) ordine şi medalii militare:- de pace;- de razboi;C. semne onorifice. Articolul 3 (1) Decoratiile sunt conferite cetatenilor români pentru serviciile excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism savarsite în serviciul militar şi pentru merite deosebite în activitate. (2) Decoratiile pot fi conferite şi unităţilor militare pentru fapte deosebite savarsite în timp de pace şi pentru acte de eroism în timp de razboi. (3) Decoratiile pot fi conferite şi cetatenilor straini pentru contribuţia deosebită la progresul umanitatii, la promovarea pacii şi a democratiei în lume, la dezvoltarea relatiilor de colaborare şi prietenie cu România sau pentru fapte şi servicii remarcabile aduse statului şi poporului român. Articolul 4 (1) Decoratiile sunt conferite de Preşedintele României, prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale. (2) Propunerile de decorare se fac de către: a) preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputatilor, pentru Preşedintele României, primul-ministru, senatori şi deputati; b) primul-ministru, pentru membrii Guvernului; c) ministrii şi conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate. (3) Preşedintele României poate să confere decoratii şi din proprie iniţiativă, în proportie de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii, cu excepţia gradelor de Mare Ofiter, Mare Cruce şi Colan. (4) Pentru cetatenii români decorarea are loc o dată pe an, cu ocazia Zilei Naţionale a României. (5) În cazuri speciale decoratiile pot fi conferite şi pe parcursul anului calendaristic. Articolul 5Propunerile nominale pentru conferirea decoratiilor sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, care se infiinteaza în cadrul Presedintiei României. Capitolul II Sistemul de decoratii Articolul 6Decoratiile naţionale sunt urmatoarele:A. Ordine:I. Ordinul Steaua României;II. Ordinul Serviciul Credincios;III. Ordinul Pentru Merit;B. Cruci şi medalii:I. Crucea Serviciul Credincios;II. Medalia Serviciul Credincios;III. Medalia Pentru Merit;C. Cruci comemorative:I. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste;II. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989;III. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, 1941-1945.----------Pct. III al literei C a art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 352 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 11 iunie 2002. Articolul 7Decora-iile civile pe domenii de activitate sunt urmatoarele:A. Ordine:- Ordinul Meritul Agricol;- Ordinul Meritul Cultural;- Ordinul Meritul Industrial şi Comercial;- Ordinul Meritul pentru Învatamânt;- Ordinul Meritul Sanitar;- Ordinul Meritul Sportiv;- Ordinul Meritul Diplomatic.B. Medalii:- Medalia Meritul Agricol;- Medalia Meritul Cultural;- Medalia Meritul Industrial şi Comercial;- Medalia Meritul pentru Învatamânt;- Medalia Meritul Sanitar;- Medalia Meritul Sportiv;- Medalia Meritul Diplomatic.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004. Articolul 8Decoratiile militare de pace sunt urmatoarele:A. Ordine:- Ordinul Virtutea Militara;- Ordinul Virtutea Aeronautica;- Ordinul Virtutea Maritima;- Ordinul Barbatie şi Credinta.----------Litera A a art. 8 a fost modificata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004.B. Medalii:- Medalia Virtutea Militara;- Medalia Virtutea Aeronautica;- Medalia Virtutea Maritima;- Medalia Barbatie şi Credinta.    ART. 9    Decoratiile militare de razboi sunt urmatoarele:    A. Ordine:    I. Ordinul Mihai Viteazul;    II. Ordinul Steaua României;    III. Ordinul Serviciul Credincios;    IV. Ordinul Pentru Merit;    V. - Ordinul Virtutea Militara;       - Ordinul Virtutea Aeronautica;       - Ordinul Virtutea Maritima;    VI. Ordinul Meritul Sanitar;    B. Medalii:    I. - Medalia Virtutea Militara;       - Medalia Virtutea Aeronautica;       - Medalia Virtutea Maritima;    II. Crucea Serviciul Credincios;    III. Medalia Serviciul Credincios;    IV. Medalia Pentru Merit;    V. Medalia Barbatie şi Credinta;    VI. Medalia Meritul Sanitar. Articolul 10Semnele onorifice sunt urmatoarele:1. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor;2. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public;3. Semnul onorific În Serviciul Patriei, care se conferă ofiterilor şi functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, care au: a) 15 ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale; b) 20 de ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale; c) 25 de ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale.----------Pct. 3 al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004.4. Semnul onorific În Serviciul Patriei, care se conferă maistrilor militari, subofiterilor şi functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari şi subofiteri, care au: a) 15 ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale; b) 20 de ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale; c) 25 de ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale.----------Pct. 4 al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004. Capitolul III Ierarhia decoratiilor Articolul 11 (1) Ierarhia fiecarei decoratii, în ordine descrescatoare, este urmatoarea:I. Ordine naţionale:1. Ordinul Steaua României, instituit prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/1998pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cuprinde 6 grade: a) Colan; b) Mare Cruce; c) Mare Ofiter; d) Comandor; e) Ofiter; f) Cavaler.----------Pct. I.1 al alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 6 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.2. Ordinul Serviciul Credincios cuprinde 5 grade: a) Mare Cruce; b) Mare Ofiter; c) Comandor; d) Ofiter; e) Cavaler.3. Ordinul Pentru Merit cuprinde 5 grade: a) Mare Cruce; b) Mare Ofiter; c) Comandor; d) Ofiter; e) Cavaler.II. Ordine civile, pe domenii de activitate:1. Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.2. Ordinul Meritul Cultural cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.3. Ordinul Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.4. Ordinul Meritul pentru Invatamant cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.5. Ordinul Meritul Sanitar cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.6. Ordinul Meritul Sportiv cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.7. Ordinul Meritul Diplomatic cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.----------Pozitia 7 a pct. II al alin. (1) al art. 11 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.III. Ordine militare de pace:1. Ordinul Virtutea Militara cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.2. Ordinul Virtutea Aeronautica cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.3. Ordinul Virtutea Maritima cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.4. Ordinul Barbatie şi Credinta cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter ; b) Comandor ; c) Ofiter ; d) Cavaler.----------Pozitia 4 a pct. III al alin. (1) al art. 11 a fost introdusa de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004.IV. Ordine militare de razboi:- Ordinul Mihai Viteazul cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a. (2) Ordinele naţionale şi militare, precum şi Ordinul Meritul Sanitar, conferite ca decoratii de razboi, au insemne speciale şi îşi păstrează fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhica fiind cea prevăzută la art. 9 lit. A.V. Cruci şi medalii naţionale:1. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.2. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.3. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, 1941-1945, fără clase.----------Pozitia 3 a pct. V al alin. (2) al art. 11 a fost modificata de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 352 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 11 iunie 2002.4. Crucea Serviciul Credincios cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.5. Medalia Serviciul Credincios cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.6. Medalia Pentru Merit cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.VI. Medalii civile, pe domenii de activitate:1. Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.2. Medalia Meritul Cultural cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.3. Medalia Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.4. Medalia Meritul pentru Invatamant cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.5. Medalia Meritul Sanitar cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.6. Medalia Meritul Sportiv cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.7. Medalia Meritul Diplomatic cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.----------Pozitia 7 a pct. VI al alin. (2) al art. 11 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.VII. Medalii militare de pace:1. Medalia Virtutea Militara cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.2. Medalia Virtutea Aeronautica cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.3. Medalia Virtutea Maritima cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.4. Medalia Barbatie şi Credinta cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.VIII. Medalii militare de razboi:- Medalia Virtutea Militara de razboi cuprinde 2 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a. (3) Medalia Virtutea Militara de razboi este cea mai înaltă decoratie de razboi care se poate conferi maistrilor militari, subofiterilor şi trupei din toate armele şi specialitatile militare, echivalenta ca importanţa cu Ordinul Mihai Viteazul pentru ofiteri. (4) Celelalte medalii naţionale şi militare, precum şi Medalia Meritul Sanitar, conferite ca decoratii de razboi, au insemne speciale şi îşi păstrează fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhica fiind prevăzută la art. 9 lit. B.IX. Semne onorifice:1. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, cuprinde 5 grade: a) Mare Cruce; b) Mare Ofiter; c) Comandor; d) Ofiter; e) Cavaler.2. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se conferă pentru: a) 20 de ani de activitate; b) 25 de ani de activitate; c) 30 de ani de activitate.3. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri şi functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, cuprinde 3 categorii: a) 15 ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale; b) 20 de ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale; c) 25 de ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale.----------Pozitia 3 a pct. IX al alin. (4) al art. 11 a fost modificata de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004.4. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari, subofiteri şi pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari şi subofiteri, cuprinde 3 categorii: a) 15 ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale; b) 20 de ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale; c) 25 de ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale.----------Pozitia 4 a pct. IX al alin. (4) al art. 11 a fost modificata de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004.5. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru militari şi functionari publici cu statut special se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar şi al Semnului onorific În Serviciul Armatei.----------Pozitia 5 a pct. IX al alin. (4) al art. 11 a fost modificata de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004.6. Ofiterii, maistrii militari, subofiterii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, maistri militari şi subofiteri, decorati cu Ordinul Meritul Militar şi/sau cu semnele onorifice prevăzute la poz. 3-5, beneficiaza de prevederile Legii nr. 80/1995privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Pozitia 6 a pct. IX al alin. (4) al art. 11 a fost modificata de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004. Capitolul IV Conferirea ordinelor naţionale Articolul 12Conferirea ordinelor naţionale cetatenilor români se face începând cu gradul de Cavaler, ceea ce determina admiterea în ordinul naţional respectiv. Articolul 13 (1) Conferirea gradelor superioare în cadrul unui ordin naţional se face potrivit reglementarilor cuprinse în legile de instituire a acestora. (2) Persoanele decorate cu un ordin, indiferent de gradul pe care îl au, sunt cavaleri ai ordinului respectiv. Articolul 14 (1) Propunerile pentru decorare cu ordine naţionale trebuie să fie temeinic motivate, iar esenta acestor motivatii se va inscrie în brevetele care însoţesc insemnele. (2) Propunerile prevăzute la alin. (1) se fac de autorităţile menţionate la art. 4 alin. (2), pentru persoanele din sfera respectiva de activitate, în limitele locurilor vacante pentru fiecare grad al fiecarui ordin stabilit pentru promotia anuală de Cancelaria Ordinelor. Articolul 15Efectuarea stagiului pentru fiecare ordin şi grad nu da automat dreptul la conferirea unui ordin sau grad superior, ci constituie doar limita de timp după care pot fi facute noi propuneri de decorare, în cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane. Articolul 16Cetatenii straini nu sunt supuşi regulilor de acordare stabilite pentru cetatenii români. Capitolul V Conferirea crucilor şi medaliilor naţionale Articolul 17 (1) Cetatenilor români li se conferă o cruce sau o medalie naţionala începând cu cea mai mica clasa. (2) Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste se acordă în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri. (3) Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum şi luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989. Articolul 18 (1) Propunerile se fac de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru domeniile lor de activitate, în limitele locurilor vacante, pentru fiecare clasa a fiecarei cruci sau medalii stabilite pentru promotia anuală de Cancelaria Ordinelor. (2) Propunerile pentru decorare în toate clasele crucilor şi medaliilor naţionale vor fi motivate, iar esenta motivarii trebuie înscrisă în brevetele care însoţesc insemnele. Articolul 19Efectuarea stagiului în clasele inferioare ale crucilor şi medaliilor naţionale nu da automat dreptul la conferirea de clase superioare, ci constituie doar limita de timp după care poate fi facuta noua propunere de decorare, în cazul existentei unor noi merite. Articolul 20Cetatenii straini cărora li se conferă cruci şi medalii naţionale româneşti nu sunt supuşi regulilor stabilite pentru cetatenii români. Capitolul VI Conferirea ordinelor şi medaliilor pe domenii de activitate Articolul 21Cetatenilor români li se conferă un ordin sau o medalie pentru un domeniu de activitate, începând cu cel mai mic grad sau clasa. Articolul 22Conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un factor în favoarea promovarii în ordinul respectiv, dar nu este obligatoriu ca acordarea ordinului să fie precedata de decernarea medaliilor. Articolul 23Efectuarea stagiului prevăzut pentru fiecare grad sau clasa a ordinelor şi, medaliilor civile, pe domenii de activitate, nu da automat dreptul la conferirea de grade sau de clase superioare, ci constituie doar limita de timp după care pot fi facute noi propuneri de decorare, în cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane. Capitolul VII Brevete Articolul 24Brevetul reprezinta documentul oficial prin care se atesta conferirea decoratiilor. Articolul 25Brevetul are imprimata pe suprafaţa sa stema tarii şi are inscrise date privind: denumirea decoratiei, gradul sau clasa acesteia, numărul şi data decretului de conferire, precum şi numele şi prenumele posesorului, cu initiala tatalui, şi meritele pentru care se acordă decoratia. Pentru militari şi unitatile militare se trece şi denumirea unităţii militare. Articolul 26Brevetele sunt validate prin semnatura şi sigiliu, după cum urmeaza: a) pentru ordinele naţionale, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui României şi cu contrasemnatura cancelarului ordinelor; b) pentru ordinele pe domenii de activitate, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui României, cu contrasemnaturile ministrilor de resort şi a cancelarului ordinelor; c) pentru semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui României, cu contrasemnaturile presedintelui Senatului şi, respectiv, presedintelui Camerei Deputatilor şi cancelarului ordinelor. Articolul 27În timp de razboi, brevetele pentru Ordinul Mihai Viteazul şi Medalia Virtutea Militara sunt semnate autograf de Preşedintele României şi contrasemnate de ministrul apararii naţionale şi de cancelarul ordinelor. Articolul 28Brevetele pentru medalii şi semne onorifice sunt validate prin semnatura sau parafa ministrului din domeniul caruia s-au facut propunerile şi a cancelarului ordinelor. Articolul 29Brevetul poarta doua numere: a) numărul de ordine din cadrul ierarhiei decoratiei respective; b) numărul de înregistrare în evidenta Cancelariei Ordinelor. Articolul 30În caz de deces, brevetul, împreună cu insemnul decoratiei rămân mostenitorilor legali. Capitolul VIII Modul de purtare a decoratiilor Articolul 31 1) Portul decoratiilor româneşti de pace, în ordinea importantei ierarhice, este urmatorul:1. gradul de Colan al Ordinului Steaua României;2. gradul de Mare Cruce al Ordinului Steaua României;3. gradul de Mare Cruce al Ordinului Serviciul Credincios;4. gradul de Mare Cruce al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Steaua României;5. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios;6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României, egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învatamânt, Meritul Sanitar, Barbatie şi Credinta, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;---------Pct. 6 al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.7. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învatamânt, Meritul Sanitar, Barbatie şi Credinta, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv;----------Pct. 8 al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.9. gradul de Ofiter al Ordinului Steaua României;10. gradul de Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios;11. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învatamânt, Meritul Sanitar, Barbatie şi Credinta, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace;----------Pct. 11 al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.12. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua României;13. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios;14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învatamânt, Meritul Sanitar, Barbatie şi Credinta, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv;----------Pct. 14 al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.15. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste;16. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989;17. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, 1941-1945;-----------Pct. 17 al art. 31 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 352 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 11 iunie 2002.18. Crucea Serviciul Credincios clasa I;19. Medalia Serviciul Credincios clasa I;20. Crucea Serviciul Credincios clasa a II-a este egala cu Medalia Pentru Merit clasa I;21. Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a este egala cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învatamânt, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi Barbatie şi Credinta de pace clasa I;----------Pct. 21 al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.22. Crucea Serviciul Credincios clasa a III-a este egala cu Medalia Pentru Merit clasa a II-a;23. Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a este egala cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învatamânt, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi Barbatie şi Credinta de pace clasa a II-a;-----------Pct. 23 al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.24. Medalia Pentru Merit clasa a III-a;25. Medaliile Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învatamânt, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi Barbatie şi Credinta de pace clasa a III-a;----------Pct. 25 al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 181 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.26. Semnul onorific pentru ofiteri şi functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale, se poarta după toate ordinele româneşti sau straine, înaintea crucilor şi medaliilor;----------Pct. 26 al art. 31 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004.27. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public, precum şi semnul onorific pentru maistri militari, subofiteri şi pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari şi subofiteri, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale, se poarta după toate celelalte ordine, cruci şi medalii;----------Pct. 27 al art. 31 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004.28. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, este egal, la grade egale, cu Ordinul Serviciul Credincios; în cazul detinerii atât a ordinului, cat şi a semnului onorific respectiv, în grade egale, ordinul se poarta inaintea semnului onorific. Articolul 32Portul decoratiilor româneşti de razboi, în ordinea importantei ierarhice, este urmatorul:I. Ordine:1. Ordinul Mihai Viteazul clasa I;2. Marea Cruce a Ordinului Steaua României de razboi;3. Marea Cruce a Ordinului Serviciul Credincios de razboi;4. Marea Cruce a Ordinului Pentru Merit de razboi este egala cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Steaua României de razboi;5. Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a este egal cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica şi Virtutea Maritima de razboi şi Meritul Sanitar de razboi;7. Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României de razboi;8. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;9. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit;10. gradul de Ofiter al Ordinului Steaua României de razboi;11. gradul de Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;12. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Ofiter al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica şi Virtutea Maritima de razboi şi al Ordinului Meritul Sanitar de razboi;13. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua României de razboi;14. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;15. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima de razboi şi Meritul Sanitar de razboi.II. Cruci şi medalii:1. Medalia Virtutea Militara de razboi clasa I;2. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa I;3. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa I;4. Medalia Virtutea Militara de razboi clasa a II-a;5. Medalia Pentru Merit de razboi clasa I este egala cu medaliile Barbatie şi Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de razboi clasa I;6. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa a II-a;7. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa a II-a;8. Medalia Pentru Merit de razboi clasa a II-a este egala cu medaliile: Barbatie şi Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de razboi clasa a II-a;9. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa a III-a;10. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa a III-a;11. Medalia Pentru Merit de razboi clasa a III-a este egala cu medaliile: Barbatie şi Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de razboi clasa a III-a. Articolul 33Decoratiile de razboi se poarta inaintea celor de pace, pe categorii de distinctii, indiferent de treapta ierarhica sau de gradul ori clasa decoratiei de razboi faţă de cele de pace. Articolul 34Ordinele se poarta după cum urmeaza: pe partea stanga a pieptului, în gradele de Cavaler şi Ofiter, precum şi clasele a III-a şi a II-a; la gat, pentru gradele de Comandor sau de clasa I; cu insemnul la gat şi cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare Ofiter; cu lenta petrecuta peste bust - de pe umarul drept spre soldul stang, unde este prins insemnul - şi cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare Cruce; Colanul Ordinului Steaua României se poarta cu lantul petrecut după gat. Articolul 35Toate crucile şi medaliile, indiferent de clasa, se poarta pe partea stanga a pieptului. Articolul 36Titularii a una sau doua decoratii - ordine, cruci, medalii - sau semne onorifice le poarta separat şi alaturat, pe acelasi rand; începând de la trei decoratii, acestea se ataseaza pe o bareta. Articolul 37 (1) Ordinea în care se poarta decoratiile este cea data de ierarhia prevăzută la art. 31-36 şi în regulamentele decoratiilor respective. (2) Dacă o persoană este distinsa cu doua sau mai multe decoratii diferite, dar egale ierarhic, succesiunea este data de ordinea cronologica în care acestea au fost acordate, cea mai veche având intaietate. Articolul 38 (1) Cetatenii români distinsi cu decoratii straine pot purta aceste decoratii potrivit legislaţiei statului care le-a conferit, cu acordul Presedintelui României. (2) Când decoratiile straine se pun pe bareta, alaturi de decoratiile româneşti, acestea sunt plasate după decoratiile româneşti similare în grad sau clasa. Articolul 39 (1) Decoratiile se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sarbatori, naţionale sau religioase, la festivitati cu caracter oficial şi la diferite activităţi cu caracter ştiinţific, aniversar sau comemorativ. (2) Portul decoratiilor obliga la o ţinuta vestimentara sobra şi decenta. (3) Militarii poarta decoratiile în conformitate cu regulamentele specifice. (4) Insemnele distinctiilor conferite unităţilor militare se poarta pe drapelele acestora. Articolul 40Ordinele naţionale, pe domenii de activitate, şi cele militare, în toate gradele, se prezinta sub trei forme, cu valoare ierarhica egala: insemnul, rozeta pentru civili şi bareta pentru militari. Articolul 41 (1) Rozetele decoratiilor se pot purta zilnic, de civili, numai la o ţinuta adecvata momentului şi importantei decoratiilor. (2) Baretele decoratiilor se poarta de cadrele militare la uniforma. Capitolul IX Drepturile persoanelor decorate Articolul 42Persoanele decorate cu ordine naţionale sau pe domenii de activitate, al caror brevet a fost semnat autograf de Preşedintele României, au dreptul să fie primite în audienta pentru a multumi personal, în situaţia în care decoratia respectiva nu a fost inmanata direct de către acesta. Articolul 43Cavalerii ordinelor naţionale care poarta vizibil insemnele ordinului primesc salutul sau onorul militar cuvenit. Articolul 44Cavalerii ordinelor sunt asimilati gradelor militare şi beneficiaza de onoruri militare, astfel: a) Ordinul Steaua României:- gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de capitan;- gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;- gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral;- gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriana sau viceamiral;- gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de corp de armata, general comandor de aviatie sau viceamiral comandor;- gradul de Colan al ordinului este asimilat gradului de general de armata, general inspector de aviatie sau amiral. b) Ordinul Serviciul Credincios:- gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de locotenent;- gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de capitan;- gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de colonel;- gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral;- gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriana sau viceamiral. c) Ordinul Pentru Merit:- gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de sublocotenent;- gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de capitan;- gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de maior;- gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;- gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral. Articolul 45Onoruri militare se dau, de asemenea, membrilor civili ai ordinelor naţionale, decedati, în conformitate cu asimilarile cu gradele militare prevăzute la art. 44. Articolul 46 (1) Cavalerii ordinelor vor fi invitati sa participe la manifestatiile publice prilejuite de Ziua Naţionala a României sau la diverse alte aniversari şi comemorari, asigurandu-li-se de către organizatori locuri de onoare. (2) Prefecturile şi primariile vor avea în vedere invitarea cu precadere a persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competenţa, la diverse manifestari comemorative, culturale, stiintifice sau sportive, pe care le organizeaza cu diferite ocazii. Articolul 47 (1) Cavalerii Mari Ofiteri, Mari Cruci şi Colan ai Ordinului Steaua României şi cavalerii Mari Cruci ai ordinelor Serviciul Credincios şi Pentru Merit sunt invitati, prin grija Cancelariei Ordinelor, la receptiile oferite de Preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale a României şi a Anului Nou. (2) Cavalerii prevăzuţi la alin. (1), împreună cu cavaleri ai altor grade superioare ale ordinelor pe domenii de activitate pot fi invitati sa participe şi la alte receptii sau manifestari organizate de Presedintie şi de Parlament, tot prin grija Cancelariei Ordinelor. Articolul 48Prin legile de instituire a ordinelor se va stabili o zi proprie, legata de data primei instituiri a fiecarui ordin. Articolul 49Cu prilejul zilei fiecarui ordin naţional, precum şi cu prilejul zilei Ordinului militar naţional Mihai Viteazul Preşedintele României organizeaza, prin grija Cancelariei Ordinelor, un Te Deum, urmat de o receptie, la care vor participa: Preşedintele României, cancelarul ordinelor, cavalerii ordinului naţional respectiv în grade superioare (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiter şi Comandor), precum şi ultimele doua promotii ale gradelor de Ofiter şi Cavaler. Articolul 50Cu prilejul zilei fiecaruia dintre celelalte ordine ministerele şi celelalte institutii autonome, abilitate sa faca propuneri de decorare în domeniul respectiv, organizeaza, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, reuniuni cu membrii ordinului, prezidate de ministrul de resort. Articolul 51 (1) Pentru cinstirea memoriei cavalerilor ordinelor naţionale, în cimitirele existente în municipii şi oraşe se va rezerva, prin grija autorităţilor locale, un loc special pentru inmormantarea celor decorati din respectiva localitate. (2) Costul parcelelor respective va fi suportat din bugetele primariilor. Locurile de veci vor fi puse la dispoziţie mostenitorilor legali în mod gratuit. (3) Cu ocazia unor sarbatori naţionale şi religioase, prin grija autorităţilor locale, se vor organiza manifestari de omagiere la mormintele cavalerilor ordinelor naţionale decedati. Capitolul X Retragerea decoratiilor Articolul 52Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în urmatoarele situaţii: a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativa de libertate; b) pentru fapte dezonorante, altele decat cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului. Articolul 53Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decat cele prevăzute la art. 52 lit. a), se constituie un consiliu de onoare pentru fiecare ordin. Articolul 54 (1) Consiliul de onoare este format din 7 membri, în cazul ordinelor naţionale, şi din 5 membri în cazul celorlalte ordine. (2) Membrii consiliilor de onoare sunt aleşi pe termen de 5 ani de cavalerii ordinului respectiv, cate unul din cele trei grade inferioare şi cate doi din gradele de Mare Ofiter şi Mare Cruce. Presedintia Consiliului de onoare este asigurata de cel mai în vârsta membru al gradului sau clasei superioare. Articolul 55 (1) Consiliul de onoare al fiecarui ordin judeca şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu medaliile corespunzătoare ordinelor. În acest caz în Consiliul de onoare sunt cooptati, pentru cauza în speta, şi doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ. (2) Persoanele supuse judecatii sunt invitate sa participe la judecata Consiliului de onoare. Articolul 56Decoratiile conferite pentru faptele savarsite în serviciul apararii naţionale, pe timp de razboi, nu se retrag decat în cazul unei condamnari pentru tradare în timp de razboi. Articolul 57Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sa restituie brevetul şi insemnul. Articolul 58 (1) Decoratiile conferite cetatenilor straini pot fi retrase în cazul savarsirii de fapte incompatibile cu calitatea de persoana careia i s-a conferit o distinctie a României. (2) Retragerea decoratiilor se face prin decret, la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza sesizarii Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 59Radierea din evidenta a unei persoane decorate se face numai după ce Preşedintele României a semnat decretul de retragere a decoratiei. Articolul 60 (1) Pierderea ori distrugerea insemnelor sau brevetelor se va publică de detinator în Monitorul Oficial al României. (2) Eliberarea unui duplicat de pe documentul de atestare ori, după caz, a unui nou insemn se face la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza solicitarii titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1). Capitolul XI Cancelaria Ordinelor Articolul 61Administrarea decoratiilor este incredintata Cancelariei Ordinelor, care va functiona ca un compartiment în cadrul Presedintiei României. Articolul 62 (1) Cancelaria Ordinelor va fi condusa de un cancelar cu rang de consilier de stat, numit de Preşedintele României. (2) Functia de consilier de stat a cancelarului ordinelor se va adauga functiilor existente la Presedintie. Articolul 63Cancelaria Ordinelor are urmatoarele atribuţii: a) organizeaza activităţile de conferire a decoratiilor; b) tine evidenta persoanelor decorate şi a radierilor din aceasta; c) se ingrijeste de confectionarea insemnelor, a brevetelor şi a celorlalte materiale necesare activităţii, precum şi de gestionarea acestora; d) tine evidenta persoanelor straine cărora li s-au conferit decoratii româneşti; e) tine evidenta cetatenilor români cărora le-au fost conferite decoratii straine; f) organizeaza festivitatile pentru inmanarea decoratiilor naţionale; g) verifica corecta încadrare în prevederile regulamentare a propunerilor de decorare; h) alte atribuţii prevăzute de lege. Articolul 64Cancelaria Ordinelor întocmeşte şi tine la zi urmatoarele evidente: a) intrarea şi ieşirea corespondentei, conform prevederilor legale; b) baza de date cuprinzand persoanele decorate, pe distinctii şi clase; c) situaţia privind insemnele şi anexele acestora aflate în depozit; d) situaţia privind vacanta decoratiilor (inaintari, radieri). Articolul 65 (1) Cancelaria Ordinelor va elabora şi va transmite autorităţilor prevăzute la art. 4 alin. (2) metodologia necesară în vederea întocmirii propunerilor de decorare. (2) Cancelaria Ordinelor informeaza până la data de 1 iulie autorităţile menţionate la art. 4 alin. (2) despre limitele contingentelor anuale pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii. (3) Cancelaria Ordinelor comunică Ministerului de Interne datele de identitate ale persoanelor decorate; Ministerul de Interne va transmite Cancelariei Ordinelor informaţiile despre decesul celor decorati sau despre eventualele condamnari. Articolul 66 (1) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei Ordinelor în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 65 alin (2). Pentru fiecare persoana se vor menţiona: numele şi prenumele, data şi locul nasterii, domiciliul, statul, functia, decoratiile primite anterior şi data conferirii acestora, gradul, vechimea în grad sau în clasa, denumirea decoratiei şi gradul pentru care se propune, precum şi motivarea propunerii. (2) Pentru persoanele indreptatite sa primeasca distinctii în functie de numărul de ani serviti, calculul timpului se va face până la data limita a inaintarii propunerilor. Articolul 67Tabelele cuprinzand propunerile de decorare anuală se inainteaza Cancelariei Ordinelor până la data de 31 august a anului respectiv, sub semnatura conducătorilor instituţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2). Articolul 68Radierea din evidente, ca urmare a decesului, se face pe baza comunicarii transmise Cancelariei Ordinelor de Ministerul de Interne, prin Serviciul de evidenta a populatiei. Articolul 69Cancelaria Ordinelor conlucreaza cu consiliile de onoare ale ordinelor şi inainteaza Presedintelui României hotărârile acestora. Articolul 70Cu sprijinul organelor Ministerului de Interne Cancelaria Ordinelor va recupera insemnele şi brevetele de la persoanele cărora li s-a retras decoratia. Articolul 71Cancelaria Ordinelor editeaza un buletin anual, în care se publică listele cuprinzand persoanele decorate, date despre locurile vacante, informaţii despre consiliile de onoare, decesele cavalerilor ordinelor, persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru. Articolul 72Sumele necesare pentru confectionarea insemnelor, brevetelor, rozetelor, baretelor şi cutiilor decoratiilor, precum şi pentru toate activităţile Cancelariei Ordinelor se aloca, printr-un capitol distinct, în bugetul Presedintiei României. Capitolul XII Dispozitii tranzitorii şi finale--------------Titlul Cap. XII a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 4 martie 2005. Articolul 73Din imputernicirea Presedintelui României inmanarea decoratiilor poate fi facuta de primul-ministru, de ministri sau conducatori ai altor organe centrale, comandanti de mari unităţi militare şi de sefii misiunilor diplomatice ale României în strainatate. Articolul 74Brevetele şi insemnele decoratiilor rămân, după deces, în posesia mostenitorilor legali, dar fără drept de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin acestea. Articolul 75În cazul conferirii unei decoratii post-mortem brevetul şi insemnul acesteia se predau spre pastrare mostenitorilor legali. Articolul 76Descrierea, materialul din care se realizează, dimensiunile, modelul desenat al fiecarei decoratii, numărul maxim pentru fiecare grad sau clasa, precum şi motivele care determina conferirea ei vor fi precizate în regulamentul respectivei distinctii. Articolul 77 (1) Decoratiile de razboi se pot conferi şi pe timp de pace unor unităţi militare sau militari români care participa la misiuni sub jurisdictia unor organisme internationale la care statul român este parte. Faptele de arme deosebite ale acestor militari pot fi rasplatite cu ordine şi medalii militare, cu insemne de razboi. (2) În cazuri excepţionale, pentru acţiuni de mare amploare şi cu cota ridicata de risc, Preşedintele României poate conferi persoanelor prevăzute la alin. (1) şi decoratii naţionale cu insemne de razboi. Articolul 78În cazul unor acţiuni militare internationale, la care participa şi subunitati sau unităţi româneşti, Preşedintele României poate conferi decoratii de razboi româneşti unor militari straini care, prin actiunile lor, au ajutat trupele române la indeplinirea misiunilor sau au salvat viaţa unor militari români. Articolul 79Prezenta lege-cadru va fi dezvoltata printr-o lege şi un regulament pentru fiecare decoratie. Articolul 80Instituirea oricarei noi decoratii se face prin lege, la propunerea unei comisii speciale instituite conform regulamentelor parlamentare. Articolul 81La instituirea prezentului sistem de decoratii se poate conferi orice grad sau clasa, în limita a maximum 15% din numărul legal prevăzut pentru fiecare decoratie. Articolul 82Prin grija Cancelariei Ordinelor se va remite Muzeului Naţional de Istorie şi Muzeului Militar Naţional cate un exemplar din fiecare decoratie. Articolul 83Confectionarea, fără drept, de insemne de decoratii constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Articolul 84Falsificarea brevetelor de conferire sau portul fără drept al insemnelor decoratiilor se pedepseste potrivit Codului penal. Articolul 85Pe aversul sau pe reversul plachetelor nu pot fi imprimate elemente ale insemnelor din sistemul naţional de decoratii al României. Articolul 86Din fondurile bugetului de stat pe anul 1999 Guvernul va asigura, din rezerva bugetară aflata la dispoziţia sa, fondurile necesare pentru activităţile prevăzute la art. 63, 64 şi 71. Articolul 87 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga reglementarile anterioare privitoare la decoratii şi titluri de onoare, cu excepţia: Decretului-lege nr. 118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994privind înfiinţarea Medaliei "Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, 1941-1945", republicată; Legii nr. 1/1996privind instituirea Ordinului "Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989"; Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată; Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/1999privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu".-----------Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 612 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 9 noiembrie 2001. (2) Denumirea decoratiei "Medalia Revolutia Română din decembrie 1989", mentionata în Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum şi luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată***), cu modificările ulterioare, se inlocuieste cu denumirea "Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989", prevăzută la art. 6 lit. C pct. II din prezenta lege, celelalte dispozitii ramanand valabile. (3) Denumirea Ordinul "Meritul Militar", mentionata în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi în Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de razboi, se inlocuieste cu denumirea "Semnul onorific", prevăzută la art. 10 pct. 3 şi 4 din prezenta lege, celelalte dispozitii ramanand valabile.-----------------***) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996. (4) Denumirea Semnului onorific În Serviciul Armatei, mentionata în Ordonanţa Guvernului nr. 104/2000privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 650/2001, se înlocuieste cu denumirea În Serviciul Patriei, pentru ofiteri şi functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzută la art. 10 pct. 3 din prezenta lege, celelalte dispozitii modificându-se în mod corespunzător.---------Alin. (4) al art. 87 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004. (5) Denumirea Semnului onorific În Serviciul Armatei, mentionata în Ordonanţa Guvernului nr. 105/2000privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari şi subofiteri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 651/2001, se înlocuieste cu denumirea În Serviciul Patriei, pentru maistri militari, subofiteri şi functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari şi subofiteri, prevăzută la art. 10 pct. 4 din prezenta lege, celelalte dispozitii modificându-se în mod corespunzător.----------Alin. (5) al art. 87 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 50 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004. Articolul 88 (1) Primele consilii de onoare ale tuturor ordinelor vor fi numite prin decret al Presedintelui României pe o perioadă de 3 ani, dintre cavalerii fiecarui ordin. (2) Presedintia fiecarui consiliu de onoare este asigurata de cel mai în varstă cavaler, membru al consiliului. (3) În caz de vacanta a functiei de membru în consiliul de onoare, ceilalti membri ai consiliului de onoare vor alege dintre cavalerii ordinului respectiv o altă persoană.-----------Art. 88 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 4 martie 2005.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VASILE LUPUp. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 198 din 2 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 240 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • LEGE nr. 156 din 29 iunie 2017 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 610 din 6 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 30 iunie 2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 299 din 14 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 301 din 10 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 6 din 12 noiembrie 1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
 • LEGE nr. 30 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 16/1971 pentru modificarea articolului 15 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
 • LEGE nr. 58 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO9911, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 11 aprilie 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 541 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 290 din 13 noiembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 11 din 14 noiembrie 1996 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 23 din 29 februarie 2008 pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
 • LEGE nr. 142 din 24 decembrie 1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 106 din 19 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 624 din 19 noiembrie 2002 pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritima Internaţionala la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 şi, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenţia internaţionala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum şi a Codului internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.98 (73) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 2000
 • LEGE nr. 617 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2000 (RO 0004-RO 0007), semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 423 din 18 iulie 2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagra
 • LEGE nr. 265 din 16 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 30 martie 2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 247 din 30 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I"
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 150 din 14 aprilie 2003 creditului agricol pentru producţie
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 46 din 16 ianuarie 2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 199 din 23 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2004
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021