Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 03 ianuarie 2018 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 3 din 3 ianuarie 2018bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 3 ianuarie 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2018. Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 Articolul 2(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03. Notă
  Conform art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 7 septembrie 2018, influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2
  Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  Reproducem, în acest sens, anexa nr. 1: Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor
  Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2018
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │                                                      │           ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│                  Denumire indicator                  │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│                                                      │           ││    │tol │    │tlu │   │at │                                                      │           │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│             A             │                          B                           │     1     │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001  03                   │VENITURI - TOTAL                                      │    897.061││0002  03                   │I. VENITURI CURENTE                                   │  3.533.238││2000  01                   │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                           │  3.544.979││2003                       │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                           │  2.057.191││      01                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │  2.031.271││                           │angajatori                                            │           ││      04                   │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │     20.117││                           │boli profesionale datorate de angajatori              │           ││      09                   │Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă    │      5.803││                           │pentru accidente de muncă și boli profesionale        │           ││2103                       │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                            │  1.487.788││      01                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │  1.634.321││                           │asigurați                                             │           ││      04                   │Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane │    -13.853││                           │asigurate pe bază de contract de asigurare            │           ││      07                   │Contribuții la fondul de pensii, administrat privat   │   -593.841││                           │(se scade)                                            │           ││      09                   │Contribuții de la persoane care realizează venituri   │          4││                           │de natură profesională cu caracter ocazional          │           ││      10                   │Contribuții ale persoanelor care realizează venituri  │     -7.915││                           │de natură profesională, altele decât cele de natură   │           ││                           │salarială, plătite de angajatori                      │           ││      11                   │Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor      │     33.181││                           │pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea│           ││                           │de asigurat în sistemul de pensii                     │           ││      12                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │    472.745││                           │persoane care realizează venituri din activități      │           ││                           │independente, activități agricole și asocieri fără    │           ││                           │personalitate juridică                                │           ││      13                   │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │    -28.938││                           │de persoanele care realizează venituri din drepturi   │           ││                           │de proprietate intelectuală                           │           ││      14                   │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │    -12.316││                           │de persoanele care realizează venituri din activități │           ││                           │desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile  │           ││                           │încheiate potrivit Codului civil, precum și           │           ││                           │a contractelor de agent                               │           ││      28                   │Contribuția de asigurări sociale datorate de          │      4.400││                           │persoanele fizice care realizează venituri în baza    │           ││                           │contractelor de activitate sportivă                   │           ││2900  03                   │C. VENITURI NEFISCALE                                 │    -11.741││3000  03                   │CI. VENITURI DIN PROPRIETATE                          │      1.022││3103                       │VENITURI DIN DOBÂNZI                                  │      1.022││      05                   │Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor       │         35││                           │sociale de stat                                       │           ││      06                   │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de   │        987││                           │accidente de muncă și boli profesionale               │           ││3300  03                   │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                     │    -12.763││3303                       │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI  │     -9.918││      08                   │Venituri din prestări de servicii                     │        -25││      11                   │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă      │     -9.386││      50                   │Alte venituri din prestări de servicii și alte        │       -507││                           │activități                                            │           ││3603                       │DIVERSE VENITURI                                      │     -2.845││      01                   │Venituri din aplicarea prescripției extinctive        │     -2.845││4100  03                   │IV. SUBVENȚII                                         │ -2.636.177││4200  03                   │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│ -2.636.177││4203                       │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT                       │ -2.636.177││      24                   │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de  │ -2.636.177││                           │stat                                                  │           ││4903  01                   │Venituri sistem public de pensii                      │    870.154││4903  02                   │Venituri sistem accidente de muncă și boli            │     26.907││                           │profesionale                                          │           ││5000                       │TOTAL GENERAL                                         │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    860.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    852.100││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    857.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    857.100││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     23.600││                           │II. Credite bugetare                                  │     23.600││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -15.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    -15.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -1.500││                           │II. Credite bugetare                                  │     -1.500││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA                           │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    850.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    850.000││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││5003                       │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                  │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    860.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    852.100││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    857.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    857.100││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     23.600││                           │II. Credite bugetare                                  │     23.600││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -15.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    -15.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -1.500││                           │II. Credite bugetare                                  │     -1.500││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA                           │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    850.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    850.000││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││6800  03                   │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE            │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    860.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    852.100││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    857.100││                           │II. Credite bugetare                                  │    857.100││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     23.600││                           │II. Credite bugetare                                  │     23.600││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -15.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    -15.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -1.500││                           │II. Credite bugetare                                  │     -1.500││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA                           │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    850.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    850.000││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││6803                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                        │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    878.154││                           │II. Credite bugetare                                  │    870.154││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    875.154││                           │II. Credite bugetare                                  │    875.154││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     22.685││                           │II. Credite bugetare                                  │     22.685││                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -15.000││                           │II. Credite bugetare                                  │    -15.000││                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -1.500││                           │II. Credite bugetare                                  │     -1.500││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA                           │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    868.969││                           │II. Credite bugetare                                  │    868.969││                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │      3.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││6903                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE    │           ││                           │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE                            │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -18.054││                           │II. Credite bugetare                                  │    -18.054││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -18.054││                           │II. Credite bugetare                                  │    -18.054││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │        915││                           │II. Credite bugetare                                  │        915││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA                           │           ││                           │I. Credite de angajament                              │    -18.969││                           │II. Credite bugetare                                  │    -18.969││9903                       │EXCEDENT/DEFICIT                                      │     44.961││9903  10                   │Excedent/Deficit sistem public de pensii              │           ││9903  11                   │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli    │     44.961││                           │profesionale                                          │           │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  Notă
  Articolul 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 27 noiembrie 2018, prevede:
  „Articolul 2
  Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1”.
  Reproducem, în acest sens, anexa nr. 1: Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
  pe anul 2018
  -mii lei-
  Capi-tolSub-capitolPa-ra-grafGrupa/ TitluArti-colAli-neatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000103    VENITURI - TOTAL399.790
  000203    I. VENITURI CURENTE399.790
  200003    B. CONTRIBUȚI DE ASIGURĂRI382.419
  2003     CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR-881
   01    Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori-881
  2103     CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR383.300
   01    Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați270.165
   04    Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare-7.878
   07    Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)194.499
   09    Contribuții de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional7
   10    Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, plătite de angajatori-74
   11    Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii36.819
   12    Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică-116.345
   13    Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală3.981
   14    Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent-474
   28    Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă2.600
  290003    C: VENITURI NEFISCALE17.371
  300003    C1. VENITURI DIN PROPRIETATE3.853
  3103     VENITURI DIN DOBÂNZI3.853
   06    Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale3.853
  330003    C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII13.518
  3303     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI17.095
   08    Venituri din prestări de servicii39
   11    Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă17.056
  3603     DIVERSE VENITURI-3.577
   01    Venituri din aplicarea prescripției extinctive-1.290
   50    Alte venituri-2.287
  490301    Venituri sistem public de pensii395.937
  490302    Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale3.853
  5000     TOTAL GENERAL 
        I. Credite de angajament45.434
        II. Credite bugetare45.434
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament47.434
        II. Credite bugetare47.434
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament2.500
        II. Credite bugetare2.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament8.000
        II. Credite bugetare8.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament36.934
        II. Credite bugetare36.934
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  5003     BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 
        I. Credite de angajament45.434
        II. Credite bugetare45.434
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament47.434
        II. Credite bugetare47.434
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament2.500
        II. Credite bugetare2.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament8.000
        II. Credite bugetare8.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament36.934
        II. Credite bugetare36.934
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  680003    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 
        I. Credite de angajament45.434
        II. Credite bugetare45.434
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament47.434
        II. Credite bugetare47.434
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament2.500
        II. Credite bugetare2.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament8.000
        II. Credite bugetare8.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament36.934
        II. Credite bugetare36.934
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  6803     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament37.935
        II. Credite bugetare37.935
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament39.935
        II. Credite bugetare39.935
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament3.027
        II. Credite bugetare3.027
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament8.000
        II. Credite bugetare8.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament28.908
        II. Credite bugetare28.908
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  6903     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 
        I. Credite de angajament7.499
        II. Credite bugetare7.499
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament7.499
        II. Credite bugetare7.499
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-527
        II. Credite bugetare-527
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament8.026
        II. Credite bugetare8.026
  9903     EXCEDENT/DEFICIT354.356
  990310    Excedent/Deficit sistem public de pensii358.002
  990311    Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale-3.646
  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 62.591.775 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 62.591.775 mii lei.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 316.079 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 125.008 mii lei, cu un excedent de 191.071 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea fișei programului este prevăzută în anexa nr. 5/03. Notă
  Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 27 noiembrie 2018, prevede:
  „Articolul 3
  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 395.937 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 37.935 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent în sumă de 358.002 mii lei.
  (2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 3.853 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 7.499 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 3.646 mii lei”.
  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 Articolul 4(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04. Notă
  Conform art. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 7 septembrie 2018, influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  Reproducem, în acest sens, anexa nr. 2: Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor
  Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj pe anul 2018
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │                                                      │           ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│                  Denumire indicator                  │ Influențe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│                                                      │           ││    │tol │    │tlu │   │at │                                                      │           │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│             A             │                          B                           │     1     │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001  04                   │VENITURI - TOTAL                                      │    245.909││0002  04                   │I. VENITURI CURENTE                                   │    187.409││2000  04                   │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                           │    187.409││2004                       │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                           │    142.391││      02                   │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de     │     45.019││                           │angajatori                                            │           ││       06                  │Contribuția angajatorilor la fondul de garantare      │     33.718││                           │pentru plata creanțelor salariale                     │           ││       10                  │Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca    │     36.375││                           │pentru șomaj                                          │           ││       11                  │Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca    │     27.279││                           │pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor    │           ││                           │salariale                                             │           ││2104                       │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                            │     45.018││       02                  │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de     │     45.018││2900   04                  │asigurați                                             │           ││3000   04                  │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI                          │      8.407││3104                       │VENITURI DIN DOBÂNZI                                  │      8.407││       03                  │Alte venituri din dobânzi                             │      2.457││       04                  │Venituri din dobânzi la fondul de garantare           │      5.950││                           │pentru plata creanțelor salariale                     │           ││3600   04                  │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                     │     -8.407││3604                       │DIVERSE VENITURI                                      │     -8.407││       24                  │Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri   │          5││       50                  │Alte venituri                                         │     -8.412││4804                       │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR│     58.500││                           │EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │           ││                           │2014 - 2020                                           │           ││       02                  │Fondul Social European (FSE)                          │     58.500││4904   01                  │Venituri sistem asigurări pentru șomaj                │    178.962││4904   02                  │Venituri fond garantare pentru plata creanțelor       │     66.947││                           │salariale                                             │           ││5000                       │TOTAL GENERAL                                         │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     63.462││                           │II. Credite bugetare                                  │     54.198││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     63.963││                           │II. Credite bugetare                                  │     58.198││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -3.802││                           │II. Credite bugetare                                  │     -6.802││                 58        │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE    │           ││                           │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020│           ││                           │I. Credite de angajament                              │     70.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     70.000││                 59        │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                             │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.235││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                 70        │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││                 71        │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││5004                       │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ                     │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     63.462││                           │II. Credite bugetare                                  │     54.198││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     63.963││                           │II. Credite bugetare                                  │     58.198││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -3.802││                           │II. Credite bugetare                                  │     -6.802││                 58        │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE    │           ││                           │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020│           ││                           │I. Credite de angajament                              │     70.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     70.000││                 59        │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                             │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.235││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                 70        │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││                 71        │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││6400   04                  │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE            │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -6.443││                           │II. Credite bugetare                                  │    -15.707││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -5.942││                           │II. Credite bugetare                                  │    -11.707││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -3.707││                           │II. Credite bugetare                                  │     -6.707││                 59        │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                             │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.235││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││                 70        │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││                 71        │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -501││                           │II. Credite bugetare                                  │     -4.000││6404                       │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA       │           ││                           │CREANȚELOR SALARIALE                                  │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.267││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.032││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.267││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.032││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │        -32││                           │II. Credite bugetare                                  │        -32││                 59        │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                             │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.235││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.000││6504                       │ÎNVĂȚĂMÂNT                                            │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -711││                           │II. Credite bugetare                                  │       -711││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -705││                           │II. Credite bugetare                                  │       -705││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -705││                           │II. Credite bugetare                                  │       -705││                 70        │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │         -6││                           │II. Credite bugetare                                  │         -6││                 71        │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │         -6││                           │II. Credite bugetare                                  │         -6││6804                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA                        │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -3.465││                           │II. Credite bugetare                                  │     -9.964││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.970││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.970││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.970││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.970││                 70        │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -495││                           │II. Credite bugetare                                  │     -3.994││                 71        │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │           ││                           │I. Credite de angajament                              │       -495││                           │II. Credite bugetare                                  │     -3.994││8000  04                   │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE                        │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     69.905││                           │II. Credite bugetare                                  │     69.905││8004                       │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     69.905││                           │II. Credite bugetare                                  │     69.905││                 01        │CHELTUIELI CURENTE                                    │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     69.905││                           │II. Credite bugetare                                  │     69.905││                 20        │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │           ││                           │I. Credite de angajament                              │        -95││                           │II. Credite bugetare                                  │        -95││                 58        │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE    │           ││                           │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020  │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     70.000││                           │II. Credite bugetare                                  │     70.000││8904  01                   │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj              │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     65.729││                           │II. Credite bugetare                                  │     59.230││8904  02                   │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor     │           ││                           │salariale                                             │           ││                           │I. Credite de angajament                              │     -2.267││                           │II. Credite bugetare                                  │     -5.032││9904                       │EXCEDENT/DEFICIT                                      │    191.711││9904  10                   │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj        │    119.732││9904  11                   │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata          │     71.979││                           │creanțelor salariale                                  │           │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  Notă
  Conform art. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 27 noiembrie 2018, influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  Reproducem, în acest sens, anexa nr. 2: Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj
  pe anul 2018
  -mii lei-
  Capi-tolSub-capi-tolPara-grafGrupa/ TitluAr-ticolAli-neatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000104    VENITURI - TOTAL318.795
  000204    I. VENITURI CURENTE2.795
  290004    C. VENITURI NEFISCALE2.795
  300004    C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI2.795
  3104     VENITURI DIN DOBÂNZI2.795
   03    Alte venituri din dobânzi1.295
   04    Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale1.500
  4604     ALTE SUME PRIMITE DE LA UE316.000
   04    Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020316.000
  490401    Venituri sistem asigurări pentru șomaj317.295
  490402    Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale1.500
  5000     TOTAL GENERAL 
        I. Credite de angajament-82.608
        II. Credite bugetare-82.608
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-82.608
        II. Credite bugetare-82.608
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament5.500
        II. Credite bugetare5.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-15.000
        II. Credite bugetare-15.000
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-62.108
        II. Credite bugetare-62.108
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament-5.000
        II. Credite bugetare-5.000
  5004     BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 
        I. Credite de angajament-82.608
        II. Credite bugetare-82.608
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-82.608
        II. Credite bugetare-82.608
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament5.500
        II. Credite bugetare5.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     51  TITLUL VI TRANFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-15.000
        II. Credite bugetare-15.000
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-62.108
        II. Credite bugetare-62.108
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament-5.000
        II. Credite bugetare-5.000
  640004    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 
        I. Credite de angajament-19.381
        II. Credite bugetare-19.381
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-19.381
        II. Credite bugetare-19.381
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament5.500
        II. Credite bugetare5.500
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-881
        II. Credite bugetare-881
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-15.000
        II. Credite bugetare-15.000
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament-5.000
        II. Credite bugetare-5.000
  6404     CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 
        I. Credite de angajament-4.900
        II. Credite bugetare-4.900
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-4.900
        II. Credite bugetare-4.900
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament100
        II. Credite bugetare100
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament-5.000
        II. Credite bugetare-5.000
  6504     ÎNVĂȚĂMÂNT 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  6804     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-12.481
        II. Credite bugetare-12.481
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-12.481
        II. Credite bugetare-12.481
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament5.400
        II. Credite bugetare5.400
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-881
        II. Credite bugetare-881
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-15.000
        II. Credite bugetare-15.000
  800004    Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 
        I. Credite de angajament-63.227
        II. Credite bugetare-63.227
  8004     ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 
        I. Credite de angajament-63.227
        II. Credite bugetare-63.227
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-63.227
        II. Credite bugetare-63.227
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-1.119
        II. Credite bugetare-1.119
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-62.108
        II. Credite bugetare-62.108
  890401    Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj 
        I. Credite de angajament-77.708
        II. Credite bugetare-77.708
  890402    Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale 
        I. Credite de angajament-4.900
        II. Credite bugetare-4.900
  9904     EXCEDENT/DEFICIT401.403
  990410    Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj395.003
  990411    Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale6.400
  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.325.286 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.006.429 mii lei cu un excedent de 318.857 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 838.082 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 23.738 mii lei, cu un excedent de 814.344 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04. Notă
  Art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 7 septembrie 2018 prevede:
  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 178.962 mii lei și la cheltuieli cu suma de 65.729 mii lei la credite de angajament și cu 59.230 mii lei la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 119.732 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 66.947 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 2.267 mii lei la credite de angajament și cu 5.032 mii lei la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 71.979 mii lei.
  Notă
  Articolul 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 27 noiembrie 2018, prevede:Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 317.295 mii lei și se diminuează la cheltuieli cu suma de 77.708 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 395.003 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 1.500 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 4.900 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 6.400 mii lei.
  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi Articolul 6(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1). Articolul 7 Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Articolul 8 Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Articolul 9 Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" și al capitolului 80.04 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz. Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 Articolul 10(1) În anul 2018 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor noi finanțate din fonduri nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2019-2021 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice. Notă
  Art. 6-9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 7 septembrie 2018 prevăd: Articolul 6Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“. Articolul 7În condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite ca, în situația în care identifică pe parcursul exercițiului bugetar proiecte noi, să introducă în bugetele instituțiilor publice finanțate parțial de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu articolul și alineatul corespunzător, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Articolul 8(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2018 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se repartizează sumele reținute în proporție de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 12, lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018:a) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 63.567,9 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 968,1 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 236 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.324,9 milioane lei;c) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 262,1 milioane lei.
  Notă
  Articolele 6-10 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 27 noiembrie 2018, prevăd:
  „Articolul 6Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2018 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.
  Articolul 7Se autorizează ordonatorul principal de credite ca în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018, la capitolul 68.04 „Asigurări și asistență socială“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, să diminueze alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat „ cu suma de 881 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.
  Articolul 8Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 3/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 3 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.
  Articolul 9(1) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (1).(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (1).
  Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018:a) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 63.613,3 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 885,5 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 590,4 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.726,3 milioane lei;c) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 264,6 milioane lei și din bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 123,6 milioane lei”.
  Articolul 11(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 12(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora. Articolul 13(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare finanțate din fonduri nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate.(4) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu. Articolul 14(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) și să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).
  Capitolul III Dispoziții finale Articolul 15 Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei. Articolul 16 Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 4.162 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.081 lei. Articolul 17 În anul 2018, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,15. Articolul 18 În anul 2018 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 19 În perioada 1 ianuarie-1 iulie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei. Articolul 20(1) În anul 2018, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.(2) În anul 2018, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv. Articolul 21 Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2018, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 22 Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. Articolul 23 Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2018 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 24 În anul 2018 creditele bugetare și creditele de angajament estimate pentru 2019-2021 sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă. Articolul 25Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 ianuarie 2018. Nr. 3. Anexa 1/03 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate
  pe surse și pe titluri pe anii 2018-2021
  *Font 7 - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001 03 │VENITURI - TOTAL │ 62.907.854│ 71.735.846│ 77.312.425│ 81.681.267││0002 03 │I. VENITURI CURENTE │ 55.498.031│ 63.378.422│ 70.410.285│ 77.995.475││2000 01 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 55.395.466│ 63.273.498│ 70.303.053│ 77.886.098││2003 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 3.053.612│ 597.246│ 633.400│ 676.189││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ 2.745.464│ 262.526│ 259.442│ 259.442││ │angajatori │ │ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 38.233│ 2.488│ 2.488│ 2.488││ │boli profesionale datorate de angajatori │ │ │ │ ││ 09 │Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă │ 269.915│ 332.232│ 371.470│ 414.259││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││2103 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 52.341.854│ 62.676.252│ 69.669.653│ 77.209.909││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ 59.113.659│ 70.371.592│ 78.300.783│ 86.846.561││ │asigurați │ │ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane │ 294.700│ 299.623│ 301.441│ 301.441││ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ │ │ │ ││ 07 │Contribuții la fondul de pensii, administrat privat │ -7.315.105│ -8.243.563│ -9.181.171│ -10.186.693││ │(se scade) │ │ │ │ ││ 10 │Contribuții ale persoanelor care realizează venituri │ 8.134│ 8.134│ 8.134│ 8.134││ │de natură profesională, altele decât cele de natură │ │ │ │ ││ │salarială, plătite de angajatori │ │ │ │ ││ 12 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ 183.654│ 183.654│ 183.654│ 183.654││ │persoane care realizează venituri din activități │ │ │ │ ││ │independente, activități agricole și asocieri fără │ │ │ │ ││ │personalitate juridică │ │ │ │ ││ 13 │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │ 43.757│ 43.757│ 43.757│ 43.757││ │de persoanele care realizează venituri din drepturi │ │ │ │ ││ │de proprietate intelectuală │ │ │ │ ││ 14 │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │ 13.055│ 13.055│ 13.055│ 13.055││ │de persoanele care realizează venituri din activități │ │ │ │ ││ │desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile │ │ │ │ ││ │încheiate potrivit Codului civil, precum și │ │ │ │ ││ │a contractelor de agent │ │ │ │ ││2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 102.565│ 104.924│ 107.232│ 109.377││3000 03 │CI. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 7.931│ 8.383│ 8.861│ 9.304││3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 7.931│ 8.383│ 8.861│ 9.304││ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ 7.931│ 8.383│ 8.861│ 9.304││ │accidente de muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 94.634│ 96.541│ 98.371│ 100.073││3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ 76.138│ 77.886│ 79.598│ 81.189││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 156│ 168│ 181│ 194││ 11 │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă │ 75.475│ 77.211│ 78.910│ 80.488││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii și alte │ 507│ 507│ 507│ 507││ │activități │ │ │ │ ││3603 │DIVERSE VENITURI │ 18.496│ 18.655│ 18.773│ 18.884││ 01 │Venituri din aplicarea prescripției extinctive │ 12.592│ 12.631│ 12.671│ 12.724││ 50 │Alte venituri │ 5.904│ 6.024│ 6.102│ 6.160││4100 03 │IV. SUBVENȚII │ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792││4200 03 │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792││4203 │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT │ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792││ 24 │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de │ 7.408.802│ 8.357.424│ 6.902.140│ 3.685.792││ │stat │ │ │ │ ││4803 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI │ 1.021│ │ │ ││ │ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI │ │ │ │ ││ │PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │ 1.021│ │ │ ││4903 01 │Venituri sistem public de pensii │ 62.591.775│ 71.392.743│ 76.929.606│ 81.255.216││4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă și boli │ 316.079│ 343.103│ 382.819│ 426.051││ │profesionale │ │ │ │ ││ 08 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 1.021│ │ │ ││ │TOTAL VENITURI │ │ │ │ ││4808 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI │ 1.021│ │ │ ││ │ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI │ │ │ │ ││ │PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 1.021│ │ │ ││ │2014-2020 (APC) │ │ │ │ ││5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.717.804│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ │II. Credite bugetare │ 62.717.804│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.706.209│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ │II. Credite bugetare │ 62.706.209│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ │II. Credite bugetare │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 3.183│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.183│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ │II. Credite bugetare │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ │II. Credite bugetare │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ │II. Credite bugetare │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ │II. Credite bugetare │ 62.716.783│ 71.543.052│ 77.098.397│ 81.424.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ │II. Credite bugetare │ 62.705.188│ 71.530.452│ 77.092.297│ 81.417.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ │II. Credite bugetare │ 62.019.276│ 70.752.595│ 76.264.830│ 80.548.495││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││6803 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.591.775│ 71.392.743│ 76.929.606│ 81.255.216││ │II. Credite bugetare │ 62.591.775│ 71.392.743│ 76.929.606│ 81.255.216││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 62.580.280│ 71.380.243│ 76.923.606│ 81.249.216││ │II. Credite bugetare │ 62.580.280│ 71.380.243│ 76.923.606│ 81.249.216││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128││ │II. Credite bugetare │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149││ │II. Credite bugetare │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300││ │II. Credite bugetare │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 61.905.279│ 70.613.312│ 76.107.187│ 80.390.852││ │II. Credite bugetare │ 61.905.279│ 70.613.312│ 76.107.187│ 80.390.852││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 250│ 600│ 600│ 600││ │II. Credite bugetare │ 250│ 600│ 600│ 600││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││6903 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791││ │II. Credite bugetare │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691││ │II. Credite bugetare │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664││ │II. Credite bugetare │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279││ │II. Credite bugetare │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5│ 5│ 5│ 5││ │II. Credite bugetare │ 5│ 5│ 5│ 5││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643││ │II. Credite bugetare │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100││9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 191.071│ 192.794│ 214.028│ 257.260││9903 10 │Excedent/Deficit sistem public de pensii │ │ │ │ ││9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli │ 191.071│ 192.794│ 214.028│ 257.260││ │profesionale │ │ │ │ ││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││6808 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
  Anexa 2/03 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007││ │II. Credite bugetare │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907││ │II. Credite bugetare │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 226.176│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 211.177│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.630│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 513│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara │ │ │ │ ││ │unității │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 205│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 265│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.386│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.988│ │ │ ││ 06 │Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.988│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.344│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.139│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 73│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 740│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 28│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 150│ │ │ ││ 07 │Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.214│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 35.961│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.967│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 129│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.150│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 724│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 670│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 307│ │ │ ││ 07 │Transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 14│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.680│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 17.020│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 510│ │ │ ││ 03 │Hrană │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 520│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 632│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 120│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 512│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.050│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 710│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 340│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 75│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 165│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 74│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.005│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 394.213│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 30│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 26│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 285│ │ │ ││ 04 │Chirii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.148│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 391.131│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 17│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 576│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │fondul național unic de asigurări sociale de sănătate,│ │ │ │ ││ │reprezentând contribuția de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495││ │II. Credite bugetare │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495││ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │60.931.402│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.087.874│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 729.077│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 358.797│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 681│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 460│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700││ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 8.595│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.375│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 920│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.000│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007││ │II. Credite bugetare │62.716.783│71.543.052│77.098.397│81.424.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907││ │II. Credite bugetare │62.705.188│71.530.452│77.092.297│81.417.907││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ │II. Credite bugetare │ 238.508│ 228.382│ 239.802│ 251.792││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ │II. Credite bugetare │ 439.380│ 543.283│ 581.473│ 611.428││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ │II. Credite bugetare │ 5.305│ 5.305│ 5.305│ 5.305││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495││ │II. Credite bugetare │62.019.276│70.752.595│76.264.830│80.548.495││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 300│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 300│ 700│ 700│ 700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││ │II. Credite bugetare │ 11.595│ 12.600│ 6.100│ 6.100││6803 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.591.775│71.392.743│76.929.606│81.255.216││ │II. Credite bugetare │62.591.775│71.392.743│76.929.606│81.255.216││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │62.580.280│71.380.243│76.923.606│81.249.216││ │II. Credite bugetare │62.580.280│71.380.243│76.923.606│81.249.216││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128││ │II. Credite bugetare │ 229.717│ 219.718│ 231.138│ 243.128││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 217.841│ │ │ ││ 01 │Salarii dă bază │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 203.741│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.230│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 190│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 250│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5.930│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.814│ │ │ ││ 06 │Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.814│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.062│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.057│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 705│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 26│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 145│ │ │ ││ 07 │Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4.059│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149││ │II. Credite bugetare │ 437.385│ 541.126│ 579.194│ 609.149││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 34.735│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.900│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 125│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.000│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 700│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 07 │Transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.600│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 16.300│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 03 │Hrană │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 520│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 620│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 120│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.000│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 700│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 150│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 6.000│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 393.545│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 30│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 22│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 225│ │ │ ││ 04 │Chirii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.088│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 390.653│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 17│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 510│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300││ │II. Credite bugetare │ 5.300│ 5.300│ 5.300│ 5.300││ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5.300│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5.300│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 187│ 187│ 187│ 187││ │II. Credite bugetare │ 187│ 187│ 187│ 187││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │61.905.279│70.613.312│76.107.187│80.390.852││ │II. Credite bugetare │61.905.279│70.613.312│76.107.187│80.390.852││ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │60.859.042│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.046.237│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 702.000│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 344.237│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 2.162│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2.162│ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 681│ │ │ ││ 02 │Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 460│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 250│ 600│ 600│ 600││ │II. Credite bugetare │ 250│ 600│ 600│ 600││ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 250│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ │II. Credite bugetare │ 11.495│ 12.500│ 6.000│ 6.000││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 8.495│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.350│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 845│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 300│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.000│ │ │ ││ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │60.859.042│ │ │ ││ 04 │Asistență acordată persoanelor în vârstă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 344.237│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmași │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 702.000│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 187│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ ││ │asistenței sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 686.309│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 390.653│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 295.656│ │ │ ││6903 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791││ │II. Credite bugetare │ 125.008│ 150.309│ 168.791│ 168.791││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691││ │II. Credite bugetare │ 124.908│ 150.209│ 168.691│ 168.691││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664││ │II. Credite bugetare │ 8.791│ 8.664│ 8.664│ 8.664││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 8.335│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7.436│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 400│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 13│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 15│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 15│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 456│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 174│ │ │ ││ 06 │Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 174│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 82│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 35│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 2│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 07 │Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 155│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279││ │II. Credite bugetare │ 1.995│ 2.157│ 2.279│ 2.279││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.226│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 67│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 150│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 24│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 170│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 7│ │ │ ││ 07 │Transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 80│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 720│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 12│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 12│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 40│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 15│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 668│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 4│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 04 │Chirii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 478│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 66│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5│ 5│ 5│ 5││ │II. Credite bugetare │ 5│ 5│ 5│ 5││ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 70│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │fondul național unic de asigurări sociale de sănătate,│ │ │ │ ││ │reprezentând contribuția de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643││ │II. Credite bugetare │ 113.997│ 139.283│ 157.643│ 157.643││ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 72.360│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 41.637│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 27.077│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 14.560│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 100│ 100│ 100│ 100││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 25│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 75│ │ │ ││ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 72.360│ │ │ ││ 05 │Asistență socială în caz de boli și invalidități │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 37.684│ │ │ ││ 01 │Asistență socială în caz de boli │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 14.213│ │ │ ││ 02 │Asistență sociala în caz de invaliditate │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 23.471│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru șomaj │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 90│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmași │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 3.983│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ ││ │asistenței sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10.891│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 478│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 10.413│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
  Anexa 3/03 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
  (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││6808 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.021│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 02 │Finanțare externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ │ │ │ ││ │asistenței sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale │ │ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 1.021│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
  Anexa 4/03 Ministerul Muncii și Justiției SocialeI. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  SINTEZA
  proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul
  programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola
  și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei - ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări Anii │ │ instrument/facilitate totală până în 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 următori│ │ anul 2015 2017 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 68035815 6803581501 Finanțarea națională I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0 II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0 68035815 6803581502 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68035815 6803581503 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0 II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0 68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68085815 6808581502 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  Anexa 4/03/01 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Program/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/ propus la finanțare în cadrul
  programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole
  Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
  *Font 7* - mii lei - ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Denumirea și codul proiectului/ Valoarea Realizări Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări Anii │ │ surse de finanțare totală până în 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 următori│ │ anul 2015 2017 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul: 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) Fond de finanțare: 44 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 6803581501 Finanțarea națională I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0 II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0 6803581502 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 6803581503 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0 II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 6808581502 Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  Anexa 5/03
  SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
  *Font 7* - mii lei - Cod ordonator Prog. Denumire Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări TOTAL până 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 2017 01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 Buget asigurări sociale de stat I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 Fonduri externe nerambursabile I. Credite de angajament 1.021 1.021 II. Credite bugetare 1.021 1.021 1851 PROGRAM 1851 Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale 1851 TOTAL PROGRAM 1851 I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 1851 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 1851 Buget asigurări sociale de stat 1851 I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 1851 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 1851 Fonduri externe nerambursabile 1851 I. Credite de angajament 1.021 1.021 1851 II. Credite bugetare 1.021 1.021
  Anexa 5/03/01
  Fișa Programului
  *Font 7* - mii lei - Cod ordonator Cod Cod Realizări Execuție Program Estimări Estimări Estimări TOTAL program indicator până 2016 preliminată 2018 2019 2020 2021 2017 01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale 1851 PROGRAM : Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale PRIORITATEA : 1 PARTENERI : DESCRIERE : Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin extinderea sferei de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relaționarea directă a drepturilor de pensie cu nivelul contribuțiilor plătite, mărirea progresivă a vârstelor de pensionare și a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de guvernare; Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privată ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public Data începerii: Data închiderii: FINANȚARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260 Indicatori de finanțare Buget asigurări sociale de stat 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 5003 I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 5003 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6803 I. Credite de angajament 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216 292.169.340 6803 II. Credite bugetare 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216 292.169.340 680310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 680310 I. Credite de angajament 229.717 219.718 231.138 243.128 923.701 680310 II. Credite bugetare 229.717 219.718 231.138 243.128 923.701 680320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 680320 I. Credite de angajament 437.385 541.126 579.194 609.149 2.166.854 680320 II. Credite bugetare 437.385 541.126 579.194 609.149 2.166.854 680330 TITLUL III DOBÂNZI 680330 I. Credite de angajament 5.300 5.300 5.300 5.300 21.200 680330 II. Credite bugetare 5.300 5.300 5.300 5.300 21.200 680355 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 680355 I. Credite de angajament 187 187 187 187 748 680355 II. Credite bugetare 187 187 187 187 748 680357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 680357 I. Credite de angajament 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852 289.016.630 680357 II. Credite bugetare 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852 289.016.630 680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 680358 I. Credite de angajament 2.162 2.162 680358 II. Credite bugetare 2.162 2.162 680359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 680359 I. Credite de angajament 250 600 600 600 2.050 680359 II. Credite bugetare 250 600 600 600 2.050 680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 680371 I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000 35.995 680371 II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000 35.995 6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 6903 I. Credite de angajament 125.008 150.309 168.791 168.791 612.899 6903 II. Credite bugetare 125.008 150.309 168.791 168.791 612.899 690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 690310 I. Credite de angajament 8.791 8.664 8.664 8.664 34.783 690310 II. Credite bugetare 8.791 8.664 8.664 8.664 34.783 690320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 690320 I. Credite de angajament 1.995 2.157 2.279 2.279 8.710 690320 II. Credite bugetare 1.995 2.157 2.279 2.279 8.710 690330 TITLUL III DOBÂNZI 690330 I. Credite de angajament 5 5 5 5 20 690330 II. Credite bugetare 5 5 5 5 20 690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 690351 I. Credite de angajament 70 70 690351 II. Credite bugetare 70 70 690357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 690357 I. Credite de angajament 113.997 139.283 157.643 157.643 568.566 690357 II. Credite bugetare 113.997 139.283 157.643 157.643 568.566 690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 690359 I. Credite de angajament 50 100 100 100 350 690359 II. Credite bugetare 50 100 100 100 350 690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 690371 I. Credite de angajament 100 100 100 100 400 690371 II. Credite bugetare 100 100 100 100 400 Fonduri externe nerambursabile 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5008 I. Credite de angajament 1.021 1.021 5008 II. Credite bugetare 1.021 1.021 6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6808 I. Credite de angajament 1.021 1.021 6808 II. Credite bugetare 1.021 1.021 680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 680858 I. Credite de angajament 1.021 1.021 680858 II. Credite bugetare 1.021 1.021 Rata de finanțare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 REZULTATE AȘTEPTATE: Reducerea marginalizării sociale a categoriilor de populație cărora li se adresează programul; Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament balnear pentru recuperarea capacității fizice și intelectuale; 01 13574005 1851 Indicatori de fundamentare EFICIENȚĂ 5840 Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare 1.000 1.100 1.265 1.400 1.775 5841 Indicele anual de modificare a contribuțiilor la fondurile administrate privat 5,1 3,75 3,75 3,75 3,75 REZULTAT 5842 raport între valoarea punctului de pensie și câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS 0,31 0,35 0,35 0,35 5843 indicele anual de creștere a numărului de participanți la fondurile de pensii administrate privat 4,3 4,5 5 5 5 COMENTARII:
  Anexa 6/03 MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
  *Font 7* -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări EstimăriII - Credite bugetare efectuate preliminate 2018 2019 2020 2021 aniiCAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2017 ulteriori 31.12.2016───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.1005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100SOCIALE DE STAT II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 NEFINANCIARE II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 50037101 Active fixe I 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100 II 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100 5003710102 Mașini, echipamente I 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025 și mijloace de transport II 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025 5003710103 Mobilier, aparatură I 3.988 343 500 920 1.075 575 575 birotică și alte active II 3.988 343 500 920 1.075 575 575 corporale 5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 50037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C - Alte cheltuieli de investiții─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.1005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100SOCIALE DE STAT II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 NEFINANCIARE II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100 50037101 Active fixe I 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100 II 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100 5004510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530 instituții publice II 3.535 505 489 951 530 530 530 500471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117 NEFINANCIARE II 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117 50047101 Active fixe I 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355 II 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355 5003710102 Mașini, echipamente I 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025 și mijloace de transport II 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025 5003710103 Mobilier, aparatură I 3.988 343 500 920 1.075 575 575 birotică și alte active II 3.988 343 500 920 1.075 575 575 corporale 50037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b. Dotări independente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.6005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600SOCIALE DE STAT II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 NEFINANCIARE II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 50037101 Active fixe I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 5003710102 Mașini, echipamente I 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025 și mijloace de transport II 31.319 2.070 3.799 7.357 10.025 4.025 4.025 5003710103 Mobilier, aparatură I 3.988 343 500 920 1.075 575 575 birotică și alte active II 3.988 343 500 920 1.075 575 575 corporale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 5005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 3.798 1.598 400 300 500 500 500SOCIALE DE STAT II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 NEFINANCIARE II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 50037101 Active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiarși de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celorincluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținereaavizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.0005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000SOCIALE DE STAT II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 NEFINANCIARE II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 50037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.0006803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 680371 TITLUL XII ACTIVE I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 NEFINANCIARE II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 68037101 Active fixe I 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000 II 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000 6803710102 Mașini, echipamente I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 și mijloace de transport II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 6803710102 Mobilier, aparatură I 3.688 343 500 845 1.000 500 500 birotică și alte active II 3.688 343 500 845 1.000 500 500 corporale 6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 68037103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 522 22 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 522 22 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 690371 TITLUL XIII ACTIVE I 522 22 100 100 100 100 100 NEFINANCIARE II 522 22 100 100 100 100 100 69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100 II 522 22 100 100 100 100 100 6903710102 Mașini, echipamente I 222 22 100 25 25 25 25 și mijloace de transport II 222 22 100 25 25 25 25 6903710103 Mobilier, aparatură I 300 75 75 75 75 birotică și alte active II 300 75 75 75 75 corporale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiții─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.0006803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000SOCIALĂ II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 680371 TITLUL XIII ACTIVE I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 NEFINANCIARE II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000 68037101 Active fixe I 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000 II 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000 6803710102 Mașini, echipamente I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 și mijloace de transport II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 6803710103 Mobilier, aparatură I 3.688 343 500 845 1.000 500 500 birotică și alte active II 3.688 343 500 845 1.000 500 500 corporale 6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 65047103 Reparații capitale I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 aferente activelor fixe II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.0006900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 522 22 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 522 22 100 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 522 22 100 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 690371 TITLUL XIII ACTIVE I 522 22 100 100 100 100 100 NEFINANCIARE II 522 22 100 100 100 100 100 69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100 II 522 22 100 100 100 100 100 6903710102 Mașini, I 222 22 100 25 25 25 25 echipamente și II 222 22 100 25 25 25 25 mijloace de transport 6804710103 Mobilier, I 300 75 75 75 75 aparatură birotică și II 300 75 75 75 75 alte active corporale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Anexa 6/03/01 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 2
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  b.Dotări independente*Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanțare efectuate până preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori la 31.12.2016 2017──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600 II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.6006800 ASIGURĂRI ȘI I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.5006803 ASIGURĂRI ȘI I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500 680371 TITLUL XII I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500 ACTIVE NEFINANCIARE II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500 68937101 Active fixe I 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500 II 34.785 2.391 4.199 8.195 11.000 4.500 4.500 6803710102 Mașini, I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 echipamente și mijloace II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000 de transport 6803710103 Mobilier, I 3.688 343 500 845 1.000 500 500 aparatură birotică și II 3.688 343 500 845 1.000 500 500 alte active corporale6900 ASIGURĂRI ȘI I 522 22 100 100 100 100 100ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 522 22 100 100 100 100 100PENTRU ACCIDENTE DEMUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ȘI I 522 22 100 100 100 100 100ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 522 22 100 100 100 100 100PENTRU ACCIDENTE DEMUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 690371 TITLUL XIII I 522 22 100 100 100 100 100 ACTIVE NEFINANCIARE II 522 22 100 100 100 100 100 69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100 II 522 22 100 100 100 100 100 6903710102 Mașini, I 222 22 100 25 25 25 25 echipamente și mijloace II 222 22 100 25 25 25 25 de transport 6903710103 Mobilier, I 300 75 75 75 75 aparatură birotică și II 300 75 75 75 75 alte active corporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 5
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor*Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanțare efectuate până preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori la 31.12.2016 2017──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 5006800 ASIGURĂRI ȘI I 3.798 1.598 400 300 500 500 500ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 3.798 1.598 400 300 500 500 5006803 ASIGURĂRI ȘI I 3.798 1.598 400 300 500 500 500ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 680371 TITLUL XIII I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 ACTIVE NEFINANCIARE II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 68037101 Active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 II 3.798 1.598 400 300 500 500 500 6803710130 Alte active I 3.798 1.598 400 300 500 500 500 fixe II 3.798 1.598 400 300 500 500 500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 1078
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege*Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanțare efectuate până preliminate 2018 2019 2020 2021 anii ulteriori la 31.12.2016 2017──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.0006800 ASIGURĂRI ȘI I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.0006803 ASIGURĂRI ȘI I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000ASISTENȚĂ SOCIALĂ II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 680371 TITLUL XIII I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 ACTIVE NEFINANCIARE II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 68037103 Reparații I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 capitale aferente II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000 activelor fixe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Anexa 1/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  SINTEZA
  veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri
  pe anii 2018- 2021
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 2.163.368│ 2.413.249│ 2.688.215│ 2.911.213││0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 2.105.605│ 2.336.524│ 2.611.490│ 2.911.213││2000 04 │B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 2.094.905│ 2.325.624│ 2.600.290│ 2.899.813││2004 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 2.006.323│ 2.325.624│ 2.600.290│ 2.899.813││ 02 │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de │ 88.581│ │ │ ││ │angajatori │ │ │ │ ││ 06 │Contribuția angajatorilor la fondul de garantare │ 28.337│ │ │ ││ │pentru plata creanțelor salariale │ │ │ │ ││ 10 │Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca │ 1.079.660│ 1.328.928│ 1.485.880│ 1.657.036││ │pentru șomaj │ │ │ │ ││ 11 │Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca │ 809.745│ 996.696│ 1.114.410│ 1.242.777││ │pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor │ │ │ │ ││ │salariale │ │ │ │ ││2104 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 88.582│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de │ 88.582│ │ │ ││2900 04 │asigurați │ │ │ │ ││3000 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 10.700│ 10.900│ 11.200│ 11.400││3104 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI │ 1.143│ 1.231│ 1.320│ 1.346││ 03 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 1.143│ 1.231│ 1.320│ 1.346││3600 04 │Alte venituri din dobânzi │ 1.143│ 1.231│ 1.320│ 1.346││3604 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII DIVERSE VENITURI │ 9.557│ 9.669│ 9.880│ 10.054││ 50 │DIVERSE VENITURI │ 9.557│ 9.669│ 9.880│ 10.054││4804 │Alte venituri │ 9.557│ 9.669│ 9.880│ 10.054││ │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR│ 57.763│ 76.725│ 76.725│ ││ │EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │ ││ │2014 - 2020 │ │ │ │ ││ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) │ 57.763│ 76.725│ 76.725│ ││4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru șomaj │ 1.325.286│ 1.416.553│ 1.573.805│ 1.668.436││4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata creanțelor │ 838.082│ 996.696│ 1.114.410│ 1.242.777││ │salariale │ │ │ │ ││ 08 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 282│ │ │ ││ │TOTAL VENITURI │ │ │ │ ││4808 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR│ 282│ │ │ ││ │EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │ ││ │2014 - 2020 │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014- │ 282│ │ │ ││ │2020 (APC) │ │ │ │ ││5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.030.449│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ │II. Credite bugetare │ 1.030.449│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.025.449│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ │II. Credite bugetare │ 1.025.449│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ │II. Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ │II. Credite bugetare │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.569│ 4.583│ 530│ 530││ │II. Credite bugetare │ 4.569│ 4.583│ 530│ 530││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ │II. Credite bugetare │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ │II. Credite bugetare │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020│ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70.282│ 93.000│ 93.000│ 86││ │II. Credite bugetare │ 70.282│ 93.000│ 93.000│ 86││ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ │II. Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ │II. Credite bugetare │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ │II. Credite bugetare │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ │II. Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ │II. Credite bugetare │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614││ │II. Credite bugetare │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ │II. Credite bugetare │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ │II. Credite bugetare │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020│ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ │II. Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ │II. Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629││ │II. Credite bugetare │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429││ │II. Credite bugetare │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ │II. Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946││ │II. Credite bugetare │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ │II. Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518││ │II. Credite bugetare │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226││ │II. Credite bugetare │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ │II. Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II. Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ │ │ │ ││ │CREANȚELOR SALARIALE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229││ │II. Credite bugetare │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 323│ 323│ 323│ 323││ │II. Credite bugetare │ 323│ 323│ 323│ 323││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││ │II. Credite bugetare │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││6504 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.521││ │II. Credite bugetare │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.521││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812││ │II. Credite bugetare │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 780│ 817│ 856│ 897││ │II. Credite bugetare │ 780│ 817│ 856│ 897││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865││ │II. Credite bugetare │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ │II. Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││ │II. Credite bugetare │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000││ │II. Credite bugetare │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ │II. Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700││ │II. Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700││6804 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217││ │II. Credite bugetare │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717││ │II. Credite bugetare │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015││ │II. Credite bugetare │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758││ │II. Credite bugetare │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II. Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518││ │II. Credite bugetare │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 421.117│ 398.766│ 380.226│ 380.226││ │II. Credite bugetare │ 421.117│ 398.766│ 380.226│ 380.226││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ │II. Credite bugetare │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││ │II. Credite bugetare │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││ │II. Credite bugetare │ 4.945│ 5.500│ 5.500│ 5.500││8000 04 │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││8004 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ │II. Credite bugetare │ 302.086│ 353.526│ 375.126│ 286.844││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 946│ 900│ 925│ 951││ │II. Credite bugetare │ 946│ 900│ 925│ 951││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 519│ 533│ 548│ 564││ │II. Credite bugetare │ 519│ 533│ 548│ 564││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.119│ 4.965│ 4.965│ 4.965││ │II. Credite bugetare │ 1.119│ 4.965│ 4.965│ 4.965││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II. Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 229.452│ 254.028│ 275.588│ 280.178││ │II. Credite bugetare │ 229.452│ 254.028│ 275.588│ 280.178││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ │II. Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 1.006.429│ 1.035.642│ 1.043.618│ 961.573││ │II. Credite bugetare │ 1.006.429│ 1.035.642│ 1.043.618│ 961.573││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor │ │ │ │ ││ │salariale │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II. Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 1.133.201│ 1.353.817│ 1.620.753│ 1.925.740││9904 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj │ 318.857│ 380.911│ 530.187│ 706.863││9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata │ 814.344│ 972.906│ 1.090.566│ 1.218.877││ │creanțelor salariale │ │ │ │ ││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE DE MUNCĂ │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I. Credite de angajament │ 282│ │ │ ││ │II. Credite bugetare │ 282│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
  Anexa 2/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
  articole și alineate pe anii 2018-2021
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ │II.Credite bugetare │ 1.030.167│ 1.059.432│ 1.067.462│ 985.473││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ │II.Credite bugetare │ 1.025.167│ 1.053.232│ 1.061.262│ 979.273││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ │II.Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 110.476│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 104.004│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara │ │ │ │ ││ │unității │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 5.712│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 260│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.913│ │ │ ││ 04│Locuința de serviciu folosită de salariat și │ │ │ │ ││ │familia sa │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 20│ │ │ ││ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.893│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.760│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.104│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 37│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 365│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 12│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 61│ │ │ ││ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 2.181│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ │II.Credite bugetare │ 38.017│ 38.885│ 40.871│ 40.897││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 24.664│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 518│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 109│ │ │ ││ 03│încălzit, iluminat și forța motrică │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 4.650│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 410│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 475│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 190│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.990│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 13.437│ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 2.885│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 590│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 250│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 250│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 790│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 610│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 180│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 28│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 23│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 27│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 19│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 11.626│ │ │ ││ 02│Protocol și reprezentare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 04│Chirii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 6.300│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.362│ │ │ ││ 09│Executarea silită a creanțelor bugetare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 58│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.836│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II.Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 02│Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614││ │II.Credite bugetare │ 4.569│ 4.583│ 4.598│ 4.614││ 09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională │ │ │ │ ││ │a angajaților │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 4.050│ │ │ ││ 19 │Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 519│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ │II.Credite bugetare │ 118.566│ 118.567│ 115.483│ 115.483││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 118.566│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituții publice │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ ││ 17│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 92.373│ │ │ ││ 18│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetele locale pt. finanțarea programelor │ │ │ │ ││ │pentru ocuparea temporară a forței de muncă și │ │ │ │ ││ │subvenționarea locurilor de muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.119│ │ │ ││ 19│Transferuri din bugetul asiguraților pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul fondului național unic de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.025│ │ │ ││ 20│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale pentru șomeri pc durata │ │ │ │ ││ │practicii profesionale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 49│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 50│ 100│ 100│ 100││ │II.Credite bugetare │ 50│ 100│ 100│ 100││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 01│Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ │II.Credite bugetare │ 652.369│ 654.694│ 657.814│ 662.404││ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 413.883│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 238.486│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 236.686│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.800│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ │II.Credite bugetare │ 70.000│ 93.000│ 93.000│ 86││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 69.419│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10.656│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 57.763│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.000│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 581│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 188│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 282│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 111│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ │II.Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 17 │Despăgubiri civile │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.000│ │ │ ││ 25 │Sume aferente plații creanțelor salariale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.347│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.585│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.385│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 200│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.415│ │ │ ││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629││ │II.Credite bugetare │ 728.081│ 705.906│ 692.336│ 698.629││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429││ │II.Credite bugetare │ 723.081│ 699.706│ 686.136│ 692.429││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ │II.Credite bugetare │ 118.149│ 119.855│ 125.848│ 132.141││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946││ │II.Credite bugetare │ 37.071│ 37.985│ 39.946│ 39.946││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II.Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ │II.Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518││ │II.Credite bugetare │ 117.447│ 113.602│ 110.518│ 110.518││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226││ │II.Credite bugetare │ 422.917│ 400.666│ 382.226│ 382.226││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ │II.Credite bugetare │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││ │II.Credite bugetare │ 5.000│ 6.200│ 6.200│ 6.200││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ │ │ │ ││ │PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II.Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ │II.Credite bugetare │ 23.738│ 23.790│ 23.844│ 23.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229││ │II.Credite bugetare │ 1.068│ 1.119│ 1.173│ 1.229││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 988│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 988│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 44│ │ │ ││ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 44│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 36│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 11│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ ││ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 19│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 323│ 323│ 323│ 323││ │II.Credite bugetare │ 323│ 323│ 323│ 323││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 223│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 223│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││ │II.Credite bugetare │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││ 25 │Sume aferente plății creanțelor salariale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.347│ │ │ ││ 01 │Asigurări pentru plata creanțelor salariale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.347│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare │ │ │ │ ││ │a creanțelor salariale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.391│ │ │ ││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 223│ │ │ ││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.168│ │ │ ││6504 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.512││ │II.Credite bugetare │ 35.735│ 36.597│ 37.471│ 37.512││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812││ │II.Credite bugetare │ 35.680│ 35.897│ 36.771│ 36.812││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 780│ 817│ 856│ 897││ │II.Credite bugetare │ 780│ 817│ 856│ 897││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 726│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 716│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 29│ │ │ ││ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 29│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 25│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ 1│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1│ │ │ ││ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 16│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865││ │II.Credite bugetare │ 7.050│ 7.130│ 7.865│ 7.865││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 6.395│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 18│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 9│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat și forța motrică │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 850│ │ │ ││ 04│Apa, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 25│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 08│Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 90│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 4.448│ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 885│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 90│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 50│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 5│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 490│ │ │ ││ 04│Chirii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 400│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 90│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ │II.Credite bugetare │ 4.050│ 4.050│ 4.050│ 4.050││ 09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională │ │ │ │ ││ │a angajaților │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 4.050│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ │ │ │ ││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ 22.000│ 22.000│ 22.000││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituții publice │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000││ │II.Credite bugetare │ 1.800│ 1.900│ 2.000│ 2.000││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.800│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.800│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700││ │II.Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 55│ 700│ 700│ 700││ │II.Credite bugetare │ 55│ 700│ 700│ 700││ 01 │Active fixe │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 55│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 55│ │ │ ││ 07 │Învățământ nedefinibil prin nivel │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ ││ 01 │Centre de specializare, perfecționare, calificare și │ │ │ │ ││ │recalificare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 22.000│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învățământului │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 13.735│ │ │ ││6804 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217││ │II.Credite bugetare │ 668.608│ 645.519│ 631.021│ 637.217││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717││ │II.Credite bugetare │ 663.663│ 640.019│ 625.521│ 631.717││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015││ │II.Credite bugetare │ 116.301│ 117.919│ 123.819│ 130.015││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 108.762│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 102.300│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara │ │ │ │ ││ │unității │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 5.712│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 250│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.840│ │ │ ││ 04│Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 20│ │ │ ││ 06│Vouchere de vacanță │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.820│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.699│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.090│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 35│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 359│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ │ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 59│ │ │ ││ 07│Contribuția asiguratorie pentru muncă │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 2.146│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758││ │II.Credite bugetare │ 29.698│ 30.532│ 31.758│ 31.758││ 01 │Bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 18.169│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat și forță motrică │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.800│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 350│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 450│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 180│ │ │ ││ 08│Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 1.900│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 8.889│ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 2.000│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 500│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 200│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 200│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 780│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 600│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 180│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 18│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 18│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 27│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 19│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 9.967│ │ │ ││ 02│Protocol și reprezentare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 10│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viață │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 60│ │ │ ││ 04│Chirii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 5.900│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.139│ │ │ ││ 09│Executarea silita a creanțelor bugetare │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 58│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 800│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 100│ 200│ 200│ 200││ │II.Credite bugetare │ 100│ 200│ 200│ 200││ 03 │Alte dobânzi │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 02│Dobânda datorată trezoreriei statului │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 100│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518││ │II.Credite bugetare │ 95.447│ 91.602│ 88.518│ 88.518││ 01 │Transferuri curente │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 95.447│ │ │ ││ 17│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 92.373│ │ │ ││ 19│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul fondului național unic de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 3.025│ │ │ ││ 20│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale pentru șomeri pe durata │ │ │ │ ││ │practicii profesionale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 49│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 421.117│ 398.766│ 380.223│ 380.226││ │II.Credite bugetare │ 421.117│ 398.766│ 380.223│ 380.226││ 01 │Asigurări sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 413.883│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 7.234│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ ││ │II.Credite bugetare │ 7.234│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │I.Credite de angajament │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ │II.Credite bugetare │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 17 │