Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 99 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 363 din 10 mai 2019 -
LEGE nr. 99 din 8 mai 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 10 mai 2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) În structura organizatorică a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva se înființează Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică specializată în activitatea de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor de rasă din patrimoniul statului, cu sediul în municipiul București, strada Petricani nr. 9A, sectorul 2, condusă de un comitet director format din 5 membri și un director.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor funcționează în conformitate cu actul constitutiv aprobat de Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.3. La articolul 6, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor din Herghelia Națională, în număr maxim de 2.060 capete cabaline, care sunt proprietate publică a statului, patrimoniu genetic național, precum și cheltuielile pentru promovarea în Herghelia Națională a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și prin bugetul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva............................(3) Prețurile pentru cabalinele promovate în Herghelia Națională, precum și normele de cheltuieli pentru întreținerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Națională, finanțate de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 10Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.5. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, cu următorul cuprins: Anexa nr. 6
  IMOBILE
  preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între
  fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A., Agenția Domeniilor Statului și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva,
  necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003
  A. Terenuri preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A. și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și terenuri preluate prin decizii ale Agenției Domeniilor Statului, necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003A1. Terenuri din domeniul privat al statului, preluate prin decizii ale Agenției Domeniilor Statului în administrarea Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, care trec în patrimoniul public al statului
  -hectare-
  Nr. crt.Denumirea subunitățiiSuprafața totalădin careObservații
  AgricolNeagricol
  Totald.c.arabilTotald.c.curți-construcții
  1.Herghelia Sâmbăta de Jos158,76154,28100,024,48-Decizia nr. 379/2.09.2003 a Agenției Domeniilor Statului
  2.Depozitul de armăsari Târgu Mureș108,54108,54106,83--Decizia nr. 439/9.10.2003 a Agenției Domeniilor Statului
  A2. Terenuri din categoria «curți-construcții», din domeniul privat al statului preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A. și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, care trec în patrimoniul public al statului
  Nr. crt.Date de identificare ale terenului
  AdresăNr. de inventarSuprafața mpValoarea de inventar - lei -
  1.Bd. Eroilor nr. 122, orașul Voluntari, județul Ilfov4249315811.072.985
  2.Bd. Eroilor nr. 75C, orașul Voluntari, județul Ilfov4249415181.030.229
  3.Bd. Eroilor nr. 75 și 75B, orașul Voluntari, județul Ilfov424951389942.680
  4.Str. Ecaterina Teodoriu nr. 1A, orașul Voluntari, județul Ilfov4249615081.023.442
  5. Str. Ecaterina Teodoriu nr. 1B, orașul Voluntari, județul Ilfov424971329901.959
  6.Str. Arieșului nr. 19A, 19B și 19Bis, orașul Voluntari, județul Ilfov4249818201.111.670
  7. Str. Arieșului nr. 18, orașul Voluntari, județul Ilfov42499908554.613
  8.Str. Arieșului nr. 19, orașul Voluntari, județul Ilfov4250316971.036.540
  9.Bd. Eroilor nr. 75A, orașul Voluntari, județul Ilfov425011459990.187
  10.Str. Becheanului nr. 27, orașul Voluntari, județul Ilfov4250237302.278.312
  11.Str. Arieșului nr. 19, orașul Voluntari, județul Ilfov42500288417.615.969
  B. Clădiri din domeniul privat al statului preluate prin protocoale de predare-primire încheiate între fosta Societatea Națională «Cai de Rasă» - S.A. și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, necuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003B1. Clădiri cu destinație de locuințe, în orașul Voluntari, județul Ilfov
  Nr. crt.Date de identificare ale clădirii
  Tipul de clădire DescriereaAdresaData punerii în funcțiuneValoarea de inventar - lei -Nr. de inventar
  1.Casă cu pereți de cărămidă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 144,75 mpBd. Eroilor nr. 122, orașul Voluntari, județul Ilfov19189.2641033
  2.Casă cu pereți de paiantă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 191,31 mpBd. Eroilor nr. 75, orașul Voluntari, județul Ilfov195282.4841034
  3.Casă cu pereți de cărămidă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 99,01 mpBd. Eroilor nr. 75 și 75B, orașul Voluntari, județul Ilfov193154.8161035
  4.Casă cu pereți de cărămidă, cu 2 apartamente, suprafața construită la sol = 119,75 mpStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 1A, orașul Voluntari, județul Ilfov193652.9671036
  5.Casă cu pereți de cărămidă, cu 1 apartament, suprafața construită la sol = 58,98 mpStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 1B, orașul Voluntari, județul Ilfov192022.1961037
  6.Casă cu pereți de paiantă, cu 8 apartamente, suprafața construită la sol = 469,32 mpStr. Arieșului nr. 19A, 19B, 19Bis, orașul Voluntari, județul Ilfov1948164.7181038
  7.Casă cu pereți de cărămidă, cu 1 apartament, suprafața construită la sol = 72,60 mpStr. Arieșului nr. 18, orașul Voluntari, județul Ilfov194037.8331039
  8.Casă cu pereți de cărămidă, cu 1 apartament, suprafața construită la sol = 108,45 mpStr. Arieșului nr. 19, orașul Voluntari, județul Ilfov194897.7991040
  9.Casă cu pereți de cărămidă, cu 3 apartamente, suprafața construită la sol = 234,68 mpBd. Eroilor nr. 75A, orașul Voluntari, județul Ilfov1953195.6831041
  10.Casă cu pereți de paiantă, cu 4 apartamente, suprafața construită la sol = 200,60 mpStr. Becheanului nr. 27, orașul Voluntari, județul Ilfov19187.8951042
  B2. Spațiu construit cu destinația de sediu de agenție hipică în municipiul București
  Nr. crt.Date de identificare ale spațiuluiTeren din categoria curți, construcții - mp -
  Tipul de clădire DescriereaAdresaData punerii în funcțiuneValoarea de inventar - lei -Nr. de inventar
  1.Spațiu la parter bloc de locuințe, din beton și BCACalea Moșilor nr. 282, sector 2, București, suprafața la sol construită = 27,80 mp, suprafața utilă = 24,58 mp1982428 0001022Cotă indiviză
  B3. Clădiri cu destinație de locuințe, în localitatea Homorod, județul Brașov și terenurile aferente acestora:
  Nr. crt.Date de identificare ale clădiriiTerenul aferent clădirii, din categoria «curți și construcții»
  Tipul de clădire DescriereaAdresaData punerii în funcțiuneValoarea de inventar - lei -Valoarea amortizată - lei -Nr. de inventar
  Suprafața- mp -
  1.Bloc din beton și cărămidă, P+2, cu 12 apartamente, suprafața construită la sol 297,17 mpStr. Principală nr. 399B, bl. nr. 1, localitatea Homorod, județul Brașov1981220.5007.391,22(1013 - nr. vechi) 10863.377
  2.Bloc din beton și cărămidă, P+2, cu 12 apartamente, suprafața construită la sol 336,16 mpStr. Principală nr. 399A, bl. nr. 2, localitatea Homorod, județul Brașov1983220.5009.279,92(1014 - nr. vechi) 10873.821
  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva va aproba actul constitutiv prevăzut la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege. Articolul III(1) În termen de 30 de zile de la data aprobării actului constitutiv prevăzut la art. II din prezenta lege, Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor prevăzută la art. (4) alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale „Cai de Rasă“ - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, preia de la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, pe bază de protocol de predare-primire, activul și pasivul patrimonial aferent activităților privind creșterea, exploatarea și ameliorarea cabalinelor de rasă din patrimoniul statului.(2) Preluarea-predarea activului și pasivului patrimonial în condițiile prevăzute la alin. (1) se face pe baza unei inventarieri prealabile.(3) Finanțarea Direcției de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor prevăzută la alin. (1) se asigură, în condițiile legii, din venituri proprii, din subvenții de la bugetul de stat, din sume repartizate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva provenite din veniturile proprii ale acesteia, precum și din alte surse legal constituite.(4) Directorul Direcției de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor prevăzute la alin. (1) are calitatea de ordonator terțiar de credite.“Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 8 mai 2019.Nr. 99.------

  Noutăți

 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 285 din 20 decembrie 2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 29 iunie 2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 278 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • LEGE nr. 120 din 18 decembrie 1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 27 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 237 din 7 iunie 2004 pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 302 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 86 din 29 iunie 2012 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011
 • LEGE nr. 423 din 22 noiembrie 2006 privind reorganizarea comunei Rozavlea, judeţul Maramureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 5 noiembrie 1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 310 din 8 iulie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 10 din 9 decembrie 1982 cu privire la obligaţiile şi răspunderile consiliilor populare, unităţilor socialiste şi ale cetăţenilor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie a localităţilor urbane şi rurale, păstrarea ordinii şi disciplinei publice
 • LEGE nr. 37 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 650/1968 privind modificarea unor dispoziţii referitoare la impozitul pe Veniturile populaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 215 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 121 din 12 iulie 1999 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 635 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului România
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 143 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 138 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 13 din 25 martie 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay, semnat la Asuncion la 21 mai 1994
 • LEGE nr. 209 din 23 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 46 din 16 ianuarie 2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 92 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 133 din 18 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 72 din 28 aprilie 2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 237 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "George Bacovia" din Bacău
 • LEGE nr. 74 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Bulgaria
 • LEGE nr. 141 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 6 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 358/1988 privind extinderea aplicării prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 69/1984 şi la produsele agricole livrate la fondul de stat de către unităţile de morărit în regim prestator din sectorul socialist
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 81 din 24 iunie 2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii
 • LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 92 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 573 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la Bucureşti la 12 mai 2003
 • LEGE nr. 140 din 18 iulie 2019 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 3 octombrie 2018
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021