Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 310 din 22 aprilie 2019 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 22 aprilie 2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafață de 81.658 mp, situat în orașul Huedin, județul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în domeniul public al orașului Huedin.(2) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafață de 91.311 mp situat în comuna Sâncraiu, județul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în domeniul public al comunei Sâncraiu.(3) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafață de 144.100 mp, situat în comuna Călățele, județul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în domeniul public al comunei Călățele.(4) Bunurile imobile, constituite din terenuri, prevăzute în anexă se declară din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local.(5) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. se va modifica în mod corespunzător, în condițiile legii. Articolul 2(1) Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) După preluare, terenurile prevăzute în anexe vor fi utilizate în vederea includerii acestora în proiectul investițional „înființarea unei piste de biciclete pe traseul fostei căi ferate Huedin-Sâncraiu-Călățele“, conform Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 46 din 23.02.2018, completată prin Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 81 din 25.04.2018; Hotărârea Consiliului Local Sâncraiu nr. 21 din 16.02.2018, completată prin Hotărârea Consiliului Local Sâncraiu nr. 28 din 26.04.2018; Hotărârea Consiliului Local Călățele nr. 12 din 22.02.2018, completată prin Hotărârea Consiliului Local Călățele nr. 24 din 26.04.2018.(3) În situația în care terenurile transmise nu sunt folosite în conformitate cu destinația prevăzută la alin. (2) în termen de 5 ani, acestea revin în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în condițiile legii.(4) Ministerul Transporturilor va urmări respectarea destinației bunurilor transferate. Articolul 3În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va elabora un proiect de hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 aprilie 2019.Nr. 64. ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului, în administrarea Ministerului Transporturilor,
  cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în domeniul public al orașului Huedin, județul Cluj
  Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificareCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  Orașul Huedin ExtravilanStatul român În administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.Orașul Huedin județul Cluj - domeniul publicNr. MF. 147815 Cod clasificare 8.10.06 Teren aferent sucursalei regionale CF CLUJ Secții neinteroperabileSuprafața construită la sol cu terasament 21.124 mp, CF 51483 Huedin Suprafața construită la sol cu terasament 40.996 mp, CF 51484 Huedin Suprafața construită la sol cu terasament 19.538 mp, CF 51485 Huedin Suprafața totală = 81.658 mp

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului, în administrarea Ministerului Transporturilor,
  cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în domeniul public al comunei Sâncraiu, județul Cluj
  Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificareCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  Comuna Sâncraiu Extravilan IntravilanStatul român În administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.Comuna Sâncraiu, județul Cluj - domeniul publicNr. MF. 147815 Cod clasificare 8.10.06 Teren aferent sucursalei regionale CF CLUJ Secții neinteroperabileSuprafața construită la sol cu terasament 2.304 mp, CF 50552 Sâncraiu Suprafața construită la sol cu terasament 2.333.459 mp, CF 50645 Sâncraiu Suprafața construită la sol cu terasament 18.355 mp, CF 50646 Sâncraiu Suprafața construită la sol cu terasament 37.193 mp, CF 50649 Sâncraiu Suprafața totală = 91.311 mp

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului, în administrarea Ministerului Transporturilor,
  cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în domeniul public al comunei Călățele, județul Cluj
  Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificareCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  Comuna Călățele Extravilan IntravilanStatul român În administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.Comuna Călățele, județul Cluj - domeniul publicNr. MF. 147815 Cod clasificare 8.10.06 Teren aferent sucursalei regionale CF CLUJ Secții neinteroperabileSuprafața construită la sol cu terasament 11.104 mp, CF 54504 Călățele Suprafața construită la sol cu terasament 33.749 mp, CF 54505 Călățele Suprafața construită la sol cu terasament 24.771 mp, CF 54506 Călățele Suprafața construită la sol cu terasament 8.751 mp, CF 54507 Călățele Suprafața construită la sol cu terasament 25.218 mp, CF 54548 Călățele Suprafața construită la sol cu terasament 40.507 mp, CF 54549 Călățele Suprafața totală = 144.100 mp
  -----

  Noutăți

 • LEGE nr. 238 din 10 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României
 • LEGE nr. 175 din 30 iunie 2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 163 din 19 noiembrie 2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGE nr. 24 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 477/1971 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, devenit Legea nr. 6/1967, astfel cum a fost republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969
 • LEGE nr. 108 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012
 • LEGE nr. 75 din 17 mai 2012 pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 192 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 192 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 65 din 10 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 249 din 9 iunie 2004 privind pensiile ocupaţionale
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 103 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 (*republicată*) privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia*)
 • LEGE nr. 66 din 23 martie 2005 privind acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 46 din 7 iulie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 5 noiembrie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 2 octombrie 2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company
 • LEGE nr. 514 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 699 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972
 • LEGE nr. 111 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 93 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 4.067 din 2 decembrie 1938 pentru deschiderea de credite suplimentare şi extraordinare
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 110 din 24 mai 2019 pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 25 aprilie 2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 243 din 12 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2007 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 172 din 16 mai 2006 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 623 din 19 noiembrie 2002 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 405 din 9 noiembrie 2006 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • LEGE nr. 123 din 18 martie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit şi a abuzului de droguri şi substanţe psihotrope şi a altor infracţiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001
 • LEGE nr. 313 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021