Contract de cesiune de parti sociale

Contestatia, Reorganizarea, Raspunderea, Falimentul.
Utilizator_ella

Contract de cesiune de parti sociale

Mesaj de Utilizator_ella » 24 Iun 2016, 12:12

Buna ziua!
Am un model de contract de cesiune de parti sociale. Eu sunt cedentul. Ce parti din contract vi se par neclare? Ce poate fi interpretat din contractul de mai jos? Multumesc.


CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. In termenii si conditiile prezentului contract, CEDENTUL se obliga sa vanda, iar CESIONARUL se obliga sa cumpere, in schimbul unui pret, de la CEDENT un numar de 10 parti sociale, numerotate de la 11 la 20, avand o valoare nominala totala de 100 Lei, (denumite in continuare PARTI SOCIALE), reprezentand 50% din capitalul social al societatii ?... persoana juridica romana, cu sediul social in....inmatriculata in Registrul comertului cu nr.?.. (denumita in continuare SOCIETATE).

1.2. CEDENTUL declara ca poate dispune de parti sociale in mod liber si neingradit si garanteaza ca partile sociale sunt libere de orice sarcini, nu fac obiectul vreunui sechestru sau vreunei ipoteci mobiliare, nu fac obiectul vreunui litigiu sau executari silite, CEDENTUL garantand CESIONARUL impotriva evictiunii totale sau partiale.

2. PRETUL CESIUNII PARTILOR SOCIALE

2.1. Pretul total si irevocabil de vanzare a partilor sociale, care va fi platit de CESIONAR CEDENTULUI, este de 18.000 (optesprezecemii) Lei.

2.2. Plata pretului partilor sociale se va efectua la data semnarii prezentului contract, prin virament bancar, in contul personal al CEDENTULUI nr.......................... deschis la banca ................. Pretul se considera platit in momentul cand contul bancar al CEDENTULUI este creditat cu pretul vanzarii prevazut in art.2.1.

2.3. CEDENTUL declara ca, la data platii pretului partilor sociale, nu mai are nici un fel de pretentii fata de CESIONAR izvorand din prezentul contract sau din raporturile de asociere in cadrul societatii.

2.3. CEDENTUL este obligat sa depuna declaratia privind venitul realizat din transferul partilor sociale (considerat venit din investitii conform art.91 lit.c) Cod fiscal) si sa plateasca impozitul asupra castigului net impozabil realizat din transferul partilor sociale la scadenta prevazuta in art.123 din Codul fiscal - Legea nr.227/2015.

3. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PARTILOR SOCIALE

3.1. Transferul dreptul de proprietate asupra partilor sociale de la CEDENT la CESIONAR are loc la data semnarii prezentului contract.

3.2. Prin prezentul contract CEDENTUL se retrage din societate si declara ca nu mai are nici un fel de pretentii de la societate, renuntand inclusiv la divindendele care i s-ar cuveni acestuia pana la data retragerii.

3.3. Ca efect al cesiunii, CESIONARUL dobandeste toate drepturile si obligatiile care revin CEDENTULUI in cadrul societatii si va deveni asociat unic al acesteia.

3.4. Partile contractante declara ca nu este necesara o declaratie scrisa de incasare integrala a pretului din partea CEDENTULUI, deoarece plata pretului se realizeaza prin virament bancar, iar extrasul de cont CEDENTULUI si CESIONARULUI fac dovada platii pretului.

4. RASPUNDERE CONTRACTUALA

4.1. In cazul in care la scadenta prevazuta in art.2.2. CESIONARUL nu a platit integral pretul cesiunii actiunilor sau l-a platit partial, este obligat la plata unor daune-interese in cuantum egal cu dobanda de referinta a BNR aplicabila in raporturile dintre profesionisti calculata la valoarea obligatiei restante de la data scadentei si pana la data platii intergale a pretului sau transei de pret.

5. CLAUZE SEPCIALE SI FINALE

5.1. Prezentul contract este guvernat de legea romana, iar orice litigii in legatura cu interpretarea, executarea sau incetarea contractului vor fi solutionate de instantele de judecata competente din judetul ?...

5.2. Prezentul contract inlatura orice alte intelegeri verbale sau scrise anterioare intre parti privind cesiunea partilor sociale.

5.3. Prezentul contract a fost semnat de parti dupa ce au luat cunostinta de continutul sau.

Prezentul contract are 2(doua) pagini, a fost intocmit intr-un numar de 4(patru) exemplare originale, toate exemplarele avand acelasi continut si aceasi forta juridica, fiind semnat in Romania, ...


CEDENT CESIONAR

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 0 vizitatori